ເລື່ອງລູ​ຊີ​ເ​ຟີ ຈົນເຖິງ ເລື່ອງ​ຫໍ​ບາ​ເບ​ວ

ເປັນ​ຫຍັງ?


ໃນ​ສະ­ໄໝ​ແຕ່​ກ່ອນ ​ເມື່ອ​ດົນ​ນານ​ມາ​ແລ້ວ ມີ​ພໍ່​ຕູ້ ແລະ ແມ່­ຕູ້​ຄູ່​ໜຶ່ງ​ທີ່​ເຖົ້າ​ແກ່​ຫຼາຍ​ແລ້ວ. ອາ­ຍຸ​ຂອງ​ພວກ​ເພິ່ນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ຮ້ອຍ ຫຼື ສອງ​ຮ້ອຍ​ປີ ແຕ່​ແມ່ນ​ອາ­ຍຸ​ເກົ້າ​ຮ້ອຍ​ປີ. ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ສ້າງ​ແທ່ນ​ບູ­ຊາ​ອັນ​ໜຶ່ງ​ຢູ່​ໃກ້​ກັບ​ປະຕູ​ຂອງ​ສວນ​ທີ່​ສວຍ​ງາມ​ແຫ່ງ​ໜຶ່ງ. ທຸກໆ​ມື້ ພໍ່​ຕູ້ ແລະ ​ແມ່­ຕູ້ ລວມ​ທັງ​ລູກ​ຫຼານ​ຫຼາຍໆ​ຄົນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ຈະຍ່າງ​ຜ່ານ​ໄປ​ມາ​ທີ່​ແທ່ນ​ບູຊາ ແລະ ແນມ​ເບິ່ງ​ຂ້າງ​ໃນ​ຂອງ​ສວນ​ທີ່​ສວຍ​ງາມ ເຊິ່ງ​ຢູ່​ໜ້າ​ປະ­ຕູ​ຂອງ​ສວນ​ແຫ່ງ​ນັ້ນ​ໄດ້​ມີ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເຝົ້າ​ຍາມ​ຢູ່. ເມື່ອ​ໃດ​ທີ່​ມີ​ຄົນ​ມາ​ຢືນ​ຢູ່​ຕໍ່­ໜ້າ​ປະ­ຕູ​ຂອງ​ສວນ ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຈະ​ແກ່ວ​ງ​ດາບ​ທີ່​ລຸກ​ເປັນ​ແສງ​ໄຟ​ໄປ​ມາ​ທົ່ວ​ທຸກ​ທິດ ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ມະ­ນຸດ​ຄົນ​ໃດ​ສາມາດ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ສວນ​ນັ້ນ​ໄດ້.

ລູກ​ຫຼານ​ໄດ້​ຖາມ​ຜູ້​ທີ່​ເປັນ​ພໍ່​ຕູ້ ແລະ ​ແມ່­ຕູ້​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ: “ເປັນ​ຫຍັງ ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ຈຶ່ງ​ແກ່ວ​ງ​ດາບ​ໄປ​ມາ ເພື່ອ​ຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ສວນ?”

ພໍ່​ຕູ້​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຊື່­ວ່າ ອາ​ດາມ ແລະ ແມ່­ຕູ້​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຊື່­ວ່າ ​ເອ​ວາ ໄດ້​ຍິນ​ຄຳ​ຖາມ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມາ​ຫຼາຍ​ຄັ້ງ ແຕ່​ທຸກໆ​ຄັ້ງ​ທີ່​ພວກ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ຍິນ​ຄຳ​ຖາມ​ຂອງ​ລູກ​ຫຼານ​ຂຶ້ນ​ມາ​ເທື່ອ​ໃດ ເພິ່ນ​ກໍ​ຈະ​ມັກ​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​ຂອງ​ລູກ​ຫຼານ​ຢູ່​ຕະ​ຫຼອດ.

ພໍ່​ຕູ້​ອາ​ດາມ​ຕອບ​ວ່າ: “ສວນ​ແຫ່ງ​ນີ້​ມີ​ຊື່­ວ່າ ​ເອ​ເດນ ມັນ​ເປັນ​ສະ­ຖານ­ທີ່​ທີ່​ແມ່­ຕູ້ ແລະ ພໍ່​ຕູ້​ເຄີຍ​ອາ­ໄສ​ຢູ່. ຖ້າ​ພວກ​ລູກ​ຫຼານ​ຢາກ​ຮູ້ ​ພໍ່​ຕູ້​ກໍ​ຈະ​ເລົ່າ​ໃຫ້​ຟັງ ແຕ່​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ເລົ່າ​ເລື່ອງ​ນີ້ ພໍ່​ຕູ້​ຢາກ​ເລົ່າ​ເລື່ອງ​ໜຶ່ງ​ໃຫ້​ພວກ​ລູກ​ຫຼານ​ຟັງ​ສາ​ກ່ອນ ມັນ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ທີ່​ພໍ່​ຕູ້ ແລະ ແມ່­ຕູ້​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ມາ​ເມື່ອ​ພວກ​ເຮົາ​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ສວນ​ທີ່​ສວຍ​ງາມ​ແຫ່ງ​ນີ້.”

ລູກ​ຫຼານ​ຂອງ​ພໍ່​ຕູ້​ອາ​ດາມ​ໄດ້​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: “ໂດຍ! ພວກ​ເຮົາ​ຢາກ​ຟັງ.”

ພໍ່​ຕູ້​ອາ​ດາມ​ເລົ່າ​ວ່າ: “ກ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ມີ​ຕົວ​ຕົນ​ຢູ່​ນີ້ ໄດ້​ມີ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ເປັນ​ຢູ່​ແລ້ວ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ເລີ່ມຕົ້ນ ​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ເປັນ​ຢູ່​ກ່ອນ​ທຸກໆ​ສິ່ງ​ທີ່​ຈະ​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ. (ເອ​ຊາ­ຍາ 57:15) ​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ສູງ​ສຸດ, ​ບໍຣິ​ສຸດ ແລະ ມີ​ຊີ­ວິດ​ຢູ່​ຕະ­ຫຼອດ​ໄປ. ມີ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ບິ­ດາ, ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ບຸດ ແລະ ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍຣິ​ສຸດ. (ມັດ​ທາຍ 28:19) ​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງ​ດຽວ​ກັນ​ທີ່​ເຕັມ​ລົ້ນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮັກ ແລະ ເປັນ​ບໍ່ເກີດ​ແຫ່ງ​ຊີ​ວິດ. ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ເປັນ​ພຣະ​ຜູ້​ສ້າງ​ສະ­ຫວັນ, ຈັກ­ກະ­ວານ, ແລະ ໂລກ​ກັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຊີ­ວິດ​ດ້ວຍ​ຣິດ​ອຳ­ນາດ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ. (ໂກ​ໂລ​ຊາຍ 1:16) ບັນ­ລັງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ກໍ​ຢູ່​ເໜືອທຸກໆ​ສິ່ງ​ທີ່­ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫ​ວັນ.

ສະ­ຫວັນ​ເປັນ​ສະ­ຖານ­ທີ່​ບໍຣິ​ສຸດ​ທີ່​ມີ​ສັນ­ຕິ​ສຸກ. ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ເປັນຄວາມ​ຮັກ ແລະ ​​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮັກ ​ພຣະ​ອົງ​ຈຶ່ງ​ສ້າງ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ຂຶ້ນ​ມາ​ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ຮັກ ແລະ ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ມີ​ອິດ­ສະ­ລະ​ໃນ​ການ​ເລືອກ ເພາະ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ໃຫ້​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ຮັບ​ໃຊ້​ພຣະ​ອົງ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮັກເຊັ່ນ:​ ຮັກ​ພຣະ​ຜູ້​ສ້າງ ແລະ ຮັກ​ເຊິ່ງ​ກັນ ​ແລະ ກັນ ເພື່ອ​ຄວາມ​ຮັກ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ນັ້ນ​ຈະ​ໄດ້​ແຜ່​ຂະຫຍາຍ​ອອກ​ໄປ​ທົ່ວ​ທັງ​ສະ​ຫ​ວັນ. (1ໂຢ​ຮັນ 4:8) ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະຫວັນ​ເປັນ​ຈຳ­ນວນ​ຫຼາຍ​ລ້ານໆ​ອົງ​ໄດ້​ພາ­ກັນ​ຍົກ­ຍ້ອງ​ຊົມ­ເຊີຍ​ສິ່ງ​ທີ່​ໜ້າ​ອັດ­ສະ­ຈັນ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຊົງ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ. ພວກ​ເຂົາ​ຮ້ອງ­ເພງ​ສັນ­ລະ­ເສີນ​ນະມັດ­ສະ­ການ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຊົມ­ຊື່ນ​ຍິນ­ດີ ເພາະ​ຄວາມ​ຮັກ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຊົງ​ສ້າງ​ພວກ​ເຂົາ​ຂຶ້ນ​ມາ ແລະ ພຣະ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ໄດ້​ສະ­ແດງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຫັນ​ເຖິງ​ຣິດ​ອຳ­ນາດ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ. (ເຮັ​ບເ​ຣີ 1:3) ສ່ວນ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທີ່​ພິ­ເສດ​ຢືນ​ຢູ່​ທຸກໆ​ຂ້າງ​ບັນ­ລັງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ນັ້ນ​ກໍ​ໄດ້​ສົ່ງ​ສຽງ​ຮ້ອງ​ຢູ່​ຕະ­ຫຼອດ​ອອກ​ມາ​ວ່າ: “ບໍຣິ​ສຸດ, ​ບໍຣິ​ສຸດ, ​ບໍຣິ​ສຸດ ແມ່ນ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງ​ຊົງ​ຣິດ​ອຳ­ນາດ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ​ພຣະ​ອົງ​ທີ່​ດຳ­ລົງ​ຢູ່​ໃນ​ອະ­ດີດ, ດຳ­ລົງ​ຢູ່​ໃນ​ປັດ­ຈຸ­ບັນ ແລະ ພຣະ​ອົງ​ທີ່​ຈະ​ສະ­ເດັດ​ມາ.” (ພຣະ​ນິ­ມິດ 4:8) ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ແລະ ​ເປັນ​ທີ່​ຍົກ­ຍ້ອງ​ສັນ­ລະ­ເສີນ​ຢ່າງ​ສູງ​ສຸດ. ກຽດ​ສັກ​ສີ ແລະ ຣິດ​ອຳນາດ​ກໍ​ອ້ອມ​ຮອບ​ພຣະ​ອົງ​ເອົາ​ໄວ້ ແລະ ທົ່ວ​ທັງ​ສະຫວັນ​ກໍ​ເຕັມ​ໄປດ້ວຍ​ພຣະ​ສະ­ຫງ່າ­ຣາ­ສີ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.”

ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ເລື່ອງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ພໍ່​ຕູ້​ອາ​ດາມ​ໄດ້ເລົ່າ​ສູ່​ລູກ​ຫຼານ​ຟັງເທົ່າ​ນັ້ນ ແຕ່​ເພິ່ນ​ຍັງ​ໄດ້​ເລົ່າ​ເຫດ­ການຕ່າງໆ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ສວນ​ເອເດນເຊັ່ນ​: ການ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຟັງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ການ​ຖືກ​ຂັບ​ໄລ່​ອອກ​ຈາກ​ສວນ​ເອ​ເດນ ແລະ ​ເລື່ອງ​ຄອບ­ຄົວ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ທີ່​ແຕກ​ແຍກ​ກັນ​ອີກ​ດ້ວຍ ເຊິ່ງ​ບົດ​ຕໍ່ໆໄປ​ນີ້ ເປັນ​ເລື່ອງ​ລາວ​ທີ່​ພໍ່​ຕູ້​ອາ​ດາມ ແລະ ແມ່­ຕູ້​ເອ​ວາ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້ ແລະ ໄດ້​ປະ­ສົບ​ມາ.


ອ້າງ​ອີງ​ຈາກປຶ້ມ "​ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 3:22-24.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະບັບພາສາໄທ) {ວັກ 34.1-34.3; 62.2; 82.1} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ​ ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວທ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "About the Beginning of Things" ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ​ ນາງ G. S. Stump.

ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ບໍ່​ໄດ້​ສຳ­ນຶກ​ເຖິງ​ພຣະ​ຄຸນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ


ໃນ​ການ​ນະ­ມັດ­ສະ­ການ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ເທິງ​ສະ­ຫວັນ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສ້າງ​ທູດ​ສະ­ຫວັນທີ່​ພິ­ເສດ​ອົງ​ໜຶ່ງ​ໃຫ້​ຢູ່​ເໜືອທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທັງ​ໝົດ ແລະ ​ເປັນ​ຜູ້ນຳ​ພາ​ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະຫ​ວັນ​ທັງ­ຫຼາຍ​ຮ້ອງ­ເພງ​ສັນ­ລະ­ເສີນ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ແຕ່ງ­ຕັ້ງ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທີ່​ພິ­ເສດ​ອົງ​ນີ້​ໃຫ້​ມີ​ຮູບ​ຮ່າງ​ທີ່​ສະ­ຫງ່າ​ງາມ, ມີ​ຄວາມ​ສະ­ຫຼາດ​ຫຼັກ­ແຫຼມ ແລະ ເປັນ​ຫົວ­ໜ້າ​ຂອງ​ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທັງ­ຫຼາຍ​ທີ່­ຢູ່​ໃນ​ສະ­ຫວັນ ເຊິ່ງ​ລາວ​ມີ​ຕຳ­ແໜ່ງ​ຮອງ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ບຸດ. ຢູ່​ໃນ​ທ່າມ­ກາງ​ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທັງ­ຫຼາຍ ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທີ່​ພິ­ເສດ​ອົງ​ນີ້​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ງົດ​ງາມ ແລະ ມີ​ແສງ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ໝູ່ ເພາະ­ວ່າ​ລາວ​ເປັນ​ທູດ​ສະຫວັນ​ທີ່​ພິ­ເສດ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ແບບຢ່າງ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ບໍ­ລິ­ບູນ. ທູດ​ສະຫວັນທີ່​ພິເສດ​ອົງ​ນີ້​ມີ​ຊື່­ວ່າ “​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ” ເຊິ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ­ວ່າ ດວງ​ດາວສ່ອງ​ໃສ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ.

ເວ­ລາ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ຈະ​ຍ່າງ​ໄປ​ໃສ​ກໍ​ຈະ​ມີ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທັງ­ຫຼາຍ​ຮັກ ແລະ ຊົມ­ເຊີຍ​ຍິນ­ດີ​ຕໍ່​ລາວ​ໃນ​ຖາ­ນະ​ທີ່​ເປັນ​ຫົວ­ໜ້າ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທີ່­ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫ​ວັນ. ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ພາກ­ພູມ​ໃຈຫຼາຍ​ກັບ​ຄວາມ​ງາມ​ຂອງ​ຕົວ​ເອງ ແລະ ​ລາວ​ມັກ​ຈະ​ຖາມ​ຕົນ​ເອງ​ຢູ່​ຕະ­ຫຼອດ​ວ່າ: “ເປັນ​ຫຍັງ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ເລືອກຂ້ອຍ​ໃຫ້​ເປັນ​ຫົວ­ໜ້າ​ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທັງ­ຫຼາຍ? ມັນ​ຕ້ອງ​ເປັນ​ເພາະ​ຂ້ອຍ​ດີກ​ວ່າ ງາມ​ກວ່າ ແລະ ​ສະ­ຫຼາດຫຼາຍ​ກວ່າ​ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ອື່ນໆ​ແຫລະ!” ລາວ​ໃຊ້​ເວ­ລາ​ຄິດ​ເລື່ອງ​ນີ້​ຢູ່​ເລື້ອຍໆ ແລະ ​ກໍ​ເພີ່ມ​ທະ­ວີ​ຂຶ້ນ​ທຸກໆ​ມື້ ຈົນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຈິດໃຈ​ຂອງ​ລາວ​ເລີ່ມ​ຄ່ອຍໆ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ­ແປງ​ໄປ​ໃນ​ທາງ​ທີ່​ຫຼົງ​ຕົວ​ເອງ ແລະ ລາວ​ມັກ​ອວດ­ອົງ​ທະ​ນົງ​ຕົວ​ເພາະ​ຮູບ​ຮ່າງ​ອັນ​ສະ­ຫງ່າ​ງາມ ແລະ ຄວາມ​ສະ­ຫຼຽວສະ­ຫຼາດ​ຂອງ​ລາວ.

ມື້­ໜຶ່ງ ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ໄດ້​ເຫັນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ບິ­ດາ ແລະ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ບຸດ​ກຳ­ລັງ​ມີ​ປະ­ຊຸມ​ກັນ​ຢ່າງ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ ແຕ່​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ບໍ່​ມີ​ສິດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ປະ­ຊຸມ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ເກີດ​ມີ​ຄວາມ​ຄິດ​ທີ່​ສົງ­ໄສ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ຖາມ​ໃຈ​ຕົນ​ເອງ​ວ່າ: “ເປັນ​ຫຍັງ ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ບໍ່​ໃຫ້​ຂ້ອຍ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ປະ­ຊຸມ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ? ເປັນ​ຫຍັງ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ບິ­ດາ​ຈຶ່ງ​ຕ້ອງ​ປຶກສາ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ບຸດ​ແຕ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ຂ້ອຍ? ທັງໆ​ທີ່​ຂ້ອຍ​ກໍ​ຢູ່​ໃກ້­ຊິດ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະບຸດ​ເໝືອນ​ກັນ? ຂ້ອຍ​ກໍ​ດີ​ເທົ່າ​ກັນ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ບຸດບໍ່ແມ່ນ​ບໍ?” ຄວາມ​ຄິດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ເກີດ​ມີ​ຄວາມ​ບໍ່​ສະ­ບາຍ​ໃຈ ແລະ ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ.

ເມື່ອ​ເວ­ລາ​ຜ່ານ​ໄປ ຄວາມ​ບໍ່​ພໍ­ໃຈ​ຂອງ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ກໍ​ໄດ້​ສະ​ສົມ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເລື້ອຍໆ ຈົນ​ມັນ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາວ​ເກີດ​ມີ​ຈິດ­ໃຈ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ອິດ​ສາ. ດ້ວຍ​ຄວາມ​ທີ່​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ມັກ​ອວດອົງ​ທະ​ນົງ​ຕົວ ແລະ ​ມີ​ຈິດ­ໃຈ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ອິດ­ສາ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາວ​ເກີດ​ມີ​ຄວາມ​ຄິດ​ບໍ່​ພໍ­ໃຈ​ໃນ​ຖາ­ນະ​ຕຳ­ແໜ່ງ​ຂອງ​ຕົນເອງ ແລ້ວ​ລາວໄດ້ຕັດ­ສິນ​ໃຈ​ເຮັດ​ຕາມ​ທີ່​ໃຈ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ມັກ.

ຕໍ່​ມາ ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ກໍ​ເລີ່ມ​ຄອ່ຍໆປ່ອຍ​ຕົວ​ສະ­ແຫວງ­ຫາ​ກຽດ ແລະ ​ການ​ຍົກ­ຍ້ອງ​ເທີດ­ທູນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ມາໃສ່​ຕົນ​ເອງ. ລາວ​ພະ­ຍາ­ຍາມ​ເຮັດ​ໃຫ້​ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນທັງ­ຫຼາຍ​ຈົ່ງ​ຮັກ​ພັກ­ດີ ແລະ ຊື່­ສັດ​ຕໍ່​ຕົນ​ເອງ ເພື່ອ​ຢາກ​ໃຫ້ຕົນ​ເອງ​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ບຸດ ແລະ ເປັນ​ເໝືອນພຣະ​ເຈົ້າ. ແລ້ວ​ສັນ­ຕິ​ສຸກ​ທີ່­ຢູ່​ໃນ​ສະ­ຫວັນ​ກໍ​ເລີ່ມ​ມີ​ການປ່ຽນ­ແປງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ.

ແຕ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ຮູ້​ຄວາມ​ຄິດ ແລະ ການ​ກະ­ທຳຂອງ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ. ​ພຣະ​ອົງ​ບໍ່​ຢາກ​ໃຫ້​ລາວ​ມີ​ຄວາມ​ຄິດ ແລະ ການ​ກະ­ທຳ​ທີ່​ຜິດ ເພາະ​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ຮູ້​ດີ​ວ່າ­ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ ແລະ ການ​ກະ­ທຳ​ຂອງ​ລາວ​ນັ້ນ​ຈະ​ນຳ­ໄປ​ສູ່ການ​ທຳ​ລາຍ. ສະ­ນັ້ນ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ບຸດ​ຈຶ່ງ​ໄປ​ລົມ​ກັບ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ຫຼາຍໆ​ຄັ້ງ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮັກ​ວ່າ: “​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ເອີຍ! ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ເປັນ­ຄວາມ​ຮັກ ​ພຣະ​ອົງ​ເອງ​ເປັນ​ຜູ້​ວາງ​ກົດ​ລະ­ບຽບ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫ​ວັນ. ຖ້າ­ວ່າ​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ຜິດ​ກົດ​ລະ­ບຽບ​ຢູ່​ໃນ​ສະ­ຫວັນ​ກໍ​ເທົ່າ​ກັບ​ວ່າ ເຈົ້າ​ບໍ່​ໃຫ້​ກຽດ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ເຈົ້າ. ແຕ່​ຖ້າ­ວ່າ​ເຈົ້າ​ຍັງຄົງ​ດຳ­ເນີນ​ຕໍ່­ສູ້​​ພຣະ​ເຈົ້າ​ ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ­ສຸກ ແລະ ​ໃນ​ທີ່​ສຸດ ເຈົ້າ​ກໍ​ຈະ​ຕາຍ​ຈາກ​ຜົນ​ການກະ­ທຳ​ຂອງ​ໂຕ​ເຈົ້າ​ເອງ. ເຈົ້າ​ມີ​ອິດ­ສະ­ລະ​ໃນ​ການ​ເລືອກວ່າ​ຈະ​ເອົາ​ຊີ­ວິດ ຫຼື ຄວາມ​ຕາຍ ແຕ່​ພວກ​ເຮົາ​ຢາກ​ໃຫ້ເຈົ້າ​ເລືອກ​ເອົາ​ຊີ­ວິດ​ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສຸກ.”

ແຕ່​ທຸກໆ​ຄັ້ງ ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ຈະ​ກົ້ມ​ລົງ ແລະ ​ກ່າວຕໍ່ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ບຸດ​ວ່າ: “ຂ້າ​ນອ້ຍ​ບໍ່​ໄດ້​ຕໍ່­ສູ້! ຂ້າ​ນອ້ຍ​ຈົ່ງຮັກ​ພັກ­ດີ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ.”

ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະບຸດຈະ​ບອກ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮັກ ແລະ ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ຢ່າງ​ບໍ່​ມີ​ທີ່​ສິ້ນ​ສຸດ​ກໍ​ຕາມ ແຕ່​ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ກໍ​ຍັງ​ບໍ່​ຍົກເລີກ​ຄວາມ​ຄິດ​ທີ່​ຢາກ​ໃຫ້​ຕົນ​ເອງ​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ບຸດ. ນອກ­ຈາກ​ນີ້ ຄວາມ​ອິດ­ສາ​ຂອງ​ລາວ​ກໍ​ຍັງ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາວ​ມີ​ຄວາມ​ຕັ້ງ­ໃຈ​ຫຼາຍ​ຍິ່ງ​ຂຶ້ນ​ທີ່​ຢາກ​ໄດ້​ຕຳ­ແໜ່ງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະບຸດ. ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ຮູ້​ວ່າ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ກຳ­ລັງ​ໃຊ້​ສະ­ຕິ­ປັນ­ຍາ​ວາງ​ແຜນ­ການ​ເພື່ອ​ຈຸດ­ປະ­ສົງ​ນີ້. ກ່ອນ​ທີ່​ແຜນ­ການ​ຂອງ​ລາວ​ຈະ​ພັດ­ທະ­ນາ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ເລື້ອຍໆ​ນັ້ນ ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະຫວັນທຸກໆ​ອົງ​ທີ່­ຢູ່​ໃນ​ສະ­ຫວັນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮູ້ ແລະ ​ເຂົ້າ­ໃຈ​ກ່ອນ​ວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ເປັນ­ຄວາມ​ຮັກ ແລະ ​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ເປັນ​ທາງ​ດຽວ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ທີ່​ເປັນ​ທາງ​ແຫ່ງ​ຄວາມ­ສຸກ​ທັງ​ໝົດ. ດັ່ງ­ນັ້ນ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຮຽກເອີ້ນ​ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທັງຫຼາຍ​ໃຫ້​ມາ​ປະ­ຊຸມ​ກັນ.


ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "​ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ​ເອ​ເສ​ກຽນ 28:12-17; ​ເອ​ຊາ­ຍາ 14:12-14.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະບັບພາສາໄທ) {ວັກ 35.1-3; 36.1} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວທ.

ການ​ປະ­ຊຸມ​ຄັ້ງ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່

ໃນ​ມື້​ທີ່​ປະ­ຊຸມ ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ຫຼາຍໆ​ລ້ານ​ອົງ​ໄດ້​ພາ­ກັນ​ມາ​ຢືນ​ຢູ່​ຕໍ່­ໜ້າ​ບັນ­ລັງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ພວກ​ເຂົາ​ຊົມ­ຊື່ນ​ຍິນ­ດີ​ທີ່​ໄດ້​ເຫັນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ນັ່ງ​ຢູ່​ເທິງ​ບັນ­ລັງ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ແລະ ມີ​ແສງ​ລັດ­ສະ­ໝີ​ສ່ອງ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ພຣະ​ອົງ. ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ໄດ້​ພາ­ກັນ​ກົ້ມ​ຂາບ​ລົງ​ຕໍ່­ໜ້າ​ບັນ­ລັງຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ນະ­ມັດ­ສະ­ການ​ພຣະ​ອົງ. ແລ້ວ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ບິ­ດາ​ກໍ​ໄດ້​ປະກາດ​ຢູ່​ຕໍ່­ຫນ້າ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທັງ­ຫຼາຍວ່າ: "ເຮົາ​ໄດ້​ແຕ່ງ­ຕັ້ງ​ພຣະ​ບຸດ​ໃຫ້​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັນ​ກັບ​ເຮົາ ແລະ ​ມີ​ພຽງ​ພຣະ​ບຸດ​ອົງ​ດຽວ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ທີ່​ສາ­ມາດ​ເຂົ້າຮ່ວມຢູ່​ໃນ​ແຜນ­ການ​ພິ­ເສດ​ໄດ້​ຢ່າງ​ສົມ​ບູນ. ​ພຣະ​ບຸດ​ເປັນ​ທີ່​ປຶກສາ​ອັນ​ມະຫັດ­ສະ­ຈັນ ແລະ ​ຊົງ​ເຮັດ​ຕາມ​ຄວາມ​ຕ້ອງ­ການ​ຂອງ​ເຮົາ​ໃນ​ການ​ຊົງ​ສ້າງ​ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທັງ​ຫຼາຍ. ສະ­ນັ້ນ ຈຶ່ງ​ສົມ­ຄວນ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເຄົາລົບ ແລະ ​ຄວາມ​ຈົ່ງ​ຮັກ​ພັກ­ດີ​ເໝືອນ​ກັນ​ກັບ​ເຮົາ. ນອກ­ຈາກ​ນີ້ ເຮົາ​ຍັງ​ມີ​ແຜນ­ການ​ຊົງສ້າງ​ໂລກ​ກັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຊີ­ວິດ​ຂຶ້ນ​ມາ​ເປັນ​ພິ­ເສດ ແລະ ພຣະ​ບຸດ​ຈະ​ໄດ້​ໃຊ້​ຣິດ​ອຳ­ນາດ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ເຮົາ​ເປັນ​ຜູ້​ຊົງ​ສ້າງ.”

ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ເປັນ​ຈຳ­ນວນ​ຫຼາຍໆ​ລ້ານ​ອົງ ​ລວມ​ທັງ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ໄດ້​ພາ­ກັນ​ຕື່ນ­ເຕັ້ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ແຜນ­ການ​ສ້າງ​ໂລກ​ໃໝ່. ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ກົ້ມ​ລົງ​ຖວາຍ​ກຽດ​ພຣະເຈົ້າພ້ອມ​ທັງຍອມ­ຮັບ​ຕຳ­ແໜ່ງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ບຸດ ແລະ ພາກັນຮ້ອງ­ເພງ​ຍົກ­ຍ້ອງ​ສັນ­ລະ­ເສີນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຊົມ­ຊື່ນ​ຍິນ­ດີ​ກັບ​ແຜນ­ການ​ໃໝ່​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ. ແຕ່ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ຊ້ຳ­ພັດ​ມີ​ການ​ຕໍ່­ສູ້​ກັນ​ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ​ລະຫວ່າງ​ຄວາມ​ຈິງ ຄວາມ​ຍຸຕິ​ທຳ ຄວາມ​ຈົ່ງ​ຮັກ​ພັກ­ດີ ແລະ ​ຄວາມ​ອິດ​ສາ. ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ເປັ່ງສຽງ​ຮ້ອງ­ເພງ​ສັນ­ລະ­ເສີນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢ່າງ​ມ່ວນ​ອອນ​ຊອນ​ທົ່ວ​ທັງ​ສະຫວັນ​ຢູ່​ນັ້ນ ແຜນ­ການ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ທີ່­ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ຈະ​ຢຸດ​ໄປ​ຊົ່ວ​ຄາວ. ແຕ່​ແລ້ວ​ບໍ່​ດົນ ຄວາມ​ອວດ­ອົງ​ທະ​ນົງ​ຕົວ​ໃນ​ຕຳ­ແໜ່ງ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ ແລະ ຄວາມ​ຮູ້­ສຶກ​ທີ່​ຢາກ​ເປັນ​ໃຫຍ່​ຢູ່​ໃນ​ສະ­ຫວັນກໍ​ໄດ້​ກັບ­ເຂົ້າ​ມາ​ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ອີກ​ຄັ້ງ.

​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ໄດ້​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ທີ່​ປະ­ຊຸມ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ບໍ່​ພໍ­ໃຈ ແລະ ​ຖາມ​ຕົນ​ເອງ​ວ່າ: “ເປັນ​ຫຍັງ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ບຸດ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ຕຳ­ແໜ່ງ​ສູງ​ສຸດ ແລະ ມີ​ກຽດ­ຕິ­ຍົດ​ເໜືອກ​ວ່າ​ຂ້ອຍ?” ດ້ວຍ​ຄວາມ​ອິດ­ສາ, ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ເວົ້າ​ກັບ​ຕົນ​ເອງ​ອີກ​ວ່າ: “ຂ້ອຍ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໂຕ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ບຸດ​ໃຫ້​ໄດ້ ເພາະ­ວ່າ​ຂ້ອຍ​ກໍ​ງາມ ແລະ ສະ­ຫຼາດ​ເໝືອນ​ກັນ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ບຸດ ແລະ ຂ້ອຍ​ກໍ​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ໃຕ້​ແສງ​ລັດ­ສະ­ໝີ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ບິ­ດາ​ເໝືອນ​ກັນ. ດັ່ງ­ນັ້ນ ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທັງ­ຫຼາຍ​ກໍ​ຄວນ​ຈະ​ນະມັດສະການ​ຂ້ອຍ​ເໝືອນ​ກັນ.” ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ຄິດ​ແຕ່​ເລື່ອງ​ທີ່​ອິດ­ສາ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ບຸດ​ຫຼາຍ ຈົນ​ມັນ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາວ​ລືມ​ສຳ­ນຶກ​ເຖິງ​ພຣະ​ຄຸນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລ້ວ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ກໍ​ໄດ້​ຕັດ­ສິນ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ໂຄ່ນ​ລົ້ມ​ບັນ­ລັງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.


ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "​ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ​ເອ​ເສ​ກຽນ 28:12-17; ​ເອ​ຊາ­ຍາ 14:12-14.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະບັບພາສາໄທ) {ວັກ 36.2-3} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ​ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວທ.

ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ຊັກ​ຊວນ​ທູດ​ສະ­ຫວັນໄປ​ໃນ​ທາງ​ທີ່​ຜິດ

​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ໄດ້​ໄປ​ຫາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ຫຼາຍໆ​ອົງ ແລະ ​ເວົ້າ​ເລື່ອງ​ທີ່​ລາວ​ບໍ່​ພໍ­ໃຈ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ນັ້ນ​ໃຫ້​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທັງ­ຫຼາຍຟັງ​ແບບ​ເປັນ­ຄວາມ​ລັບ ເພື່ອ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເກີດ​ມີ​ຄວາມລະ​ແວງ​ສົງ­ໄສ ແລະ ຮູ້­ສຶກ​ບໍ່​ພໍ­ໃຈ​ເໝືອນ​ກັນ​ກັບ​ລາວ. ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ກ່າວ​ວ່າ: “ກົດ​ລະ­ບຽບ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ໃຊ້​ປົກ­ຄອງບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ນັ້ນ​ເປັນ​ທີ່​ໜ້າ​ສົງ­ໄສ ແລະ ກົດ​ລະບຽບ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ອາດ​ຈະ​ເໝາະ​ກັບ​ຜູ້​ທີ່​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ໂລກ​ຕ່າງໆ ແຕ່​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ໄດ້​ຮັບ​ກຽດ​ສູງ​ກວ່າ ແລະ ​ມີ​ສະ­ຕິ­ປັນ­ຍາພຽງ­ພໍ​ທີ່​ຈະ​ບໍ່​ຫຼົງ​ຜິດ. ສະ­ນັ້ນ ຈຶ່ງ​ບໍ່​ຈຳ­ເປັນ​ຕ້ອງ​ມີ​ກົດ​ລະບຽບ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ກໍ​ໄດ້; ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ​ຫ​ວັນ​ນັ້ນ​ບໍຣິ​ສຸດ ແລະ ບໍ່​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເສຍ​ກຽດ..." ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ຍັງ​ອ້າງ​ອີກ​ວ່າ ຕົນ​ເອງ​ມີ​ຖາ­ນະ​ເທົ່າທຽມ​ກັບ​ພຣະ​ບຸດ ສະນັ້ນ​ ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ຕ້ອງ​ປະ­ກາດ​ເຖິງ​ຕຳແໜ່​ງ​ທີ່­ແທ້​ຈິງ​ຂອງ​ພຣະ​ບຸດ ຄື​ຕຳ­ແໜ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ມີຕັ້ງ­ແຕ່​ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ. ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ໄດ້​ສ້າງ​ເລື່ອງ​ບໍ່​ຈິງ​ຂຶ້ນ​ມາ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ບັນ­ດາ​ທູດສະ­ຫວັນ​ຮູ້­ສຶກ​ວ່າ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຍຸຕິ​ທຳ​ໃນ​ການ​ປົກ­ຄອງຂອງ​ພຣະ​ອົງ ແລະ ​ການ​ທີ່​ພຣະ​ບຸດ​ໄດ້​ຮັບ​ກຽດ​ເທົ່າ​ທຽມກັບພຣະ​ບິ­ດາ​ນັ້ນ ມັນ​ບໍ່​ຍຸ­ຕິ​ທຳ​ສຳ­ລັບ​ລາວ ​ທັງໆ​ທີ່​ລາວກໍ​ເປັນ​ຜູ້​ທີ່​ຄວນ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເຄົາ­ລົບ​ຢຳ​ເກງ​ເຊັ່ນ​ກັນ. ແຕ່​ຄວາມ​ຈິງ​ແລ້ວ ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ອິດ­ສາ​ພຣະ​ບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ລາວ​ຢາກໄດ້​ຕຳ­ແໜ່ງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ຢາກ​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັບ​ພຣະ​ອົງ ແລະ ຢາກ​ເປັນ​ເໝືອນ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ບາງ​ອົງ​ຫຼົງ​ເຊື່ອ ແລະ ບາງ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ກໍ​ບໍ່​ເຊື່ອ. ແລ້ວ​ຄວາມບໍ່​ພໍ­ໃຈ​ນັ້ນ​ກໍ​ໄດ້​ຄ່ອຍໆລຸກ­ລາມ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທີ່​ຫຼົງ​ເຊື່ອ​ນັ້ນ​ໂດຍ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຮູ້­ສຶກ​ຕົວ. ເມື່ອ​ເກີດ​ຄວາມ​ບໍ່​ພໍ­ໃຈ​ຂຶ້ນ​ມາ​ແລ້ວ​ກໍ​ໄດ້​ກາຍ­ເປັນ​ຄວາມ​ກຽດ​ຊັງ ແລະ ​ສິ່ງ​ທີ່​ຕາມ​ມາ​ກໍ​ຄື​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ແຜ່​ກະ­ຈາຍ​ອອກ​ໄປ​ທົ່ວ​ທັງ​ສະ​ຫ​ວັນ. ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທີ່​ຫຼົງ​ເຊື່ອ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ກໍ​ໄດ້​ພາ­ກັນ​ຮູ້­ສຶກ​ບໍ່​ພໍ­ໃຈ ແລະ ເລີ່ມ​ມີ​ການ​ຄັດ­ຄ້ານ​ຕໍ່​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ບິ­ດາ​ໃນ​ການ​ຍົກ­ຍ້ອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ບຸດ. ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ພາ­ກັນ​ເຫັນ​ພ້ອມ​ທີ່​ຈະ​ສະ­ໜັບ­ສະ­ໜູນ​ການ​ຮຽກ­ຮ້ອງ​ຂອງ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ໃຫ້​ມີ​ອຳ­ນາດ​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ບຸດ.

ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທີ່​ຈົ່ງ​ຮັກ​ພັກ­ດີ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ວ່າ ການ​ແຕກ​ແຍກ​ກັນ​ນັ້ນ​ມີ​ແຕ່​ຈະ​ເກີດ​ຜົນ​ຮ້າຍ​ຕາມ​ມາ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ໄປ​ອ້ອນ­ວອນ​ຕໍ່​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ ແລະ ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທີ່ກຳ­ລັງ​ບໍ່​ພໍ­ໃຈ​ຢູ່​ນັ້ນ​ວ່າ: “ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ນັ້ນ​ຍຸຕິ​ທຳ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ບຸດ​ຊົງ​ເປັນ​ໜຶ່ງ​ດຽວ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະບິ­ດາ​ກ່ອນ​ທີ່​ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທັງ­ຫຼາຍ​ຈະ​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ມາ. ​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ເຕັມ​ລົ້ນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮັກ ແລະ ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ຕໍ່​ຜູ້​ທີ່­ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ປົກ­ຄອງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ. ບັນດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ເປັນ​ຈຳ­ນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ທັງ​ໝົດ​ມີ​ຄວາມ​ສາ­ມັກ­ຄີ​ປອງ​ດອງ​ກັນ​ມາ​ຕະ​ຫຼອດ. ແຕ່​ເປັນ​ຫຍັງ ດຽວ­ນີ້​ຈຶ່ງ​ມີ​ການ​ແຕກ​ແຍກ​ກັນ​ຊັ້ນ​ນະ!”

ແຕ່​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ປະ­ຕິ­ເສດ​ຄຳ​ອ້ອນ­ວອນ​ຂອງ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທີ່​ຈົ່ງ​ຮັກ​ພັກ­ດີ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ລາວ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ: “ຂ້ອຍ​ມີ​ຄວາມ​ຈົ່ງ​ຮັກ​ພັກ­ດີ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢ່າງ​ສົມ­ບູນ ຂ້ອຍ​ເຮັດ​ໄປ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ໝັ້ນ­ຄົງ​ແຫ່ງ​ການ​ປົກ­ຄອງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.” ແຕ່​ຄວາມ​ຈິງ​ແລ້ວ ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ພະ­ຍາ­ຍາມ​ພັກ​ດັນ​ໃຫ້​ມີ​ການປ່ຽນແປງ​ກົດ​ລະ­ບຽບ​ການ​ປົກ­ຄອງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໃນ​ສະຫ​ວັນ.

​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຕັກ­ເຕືອນ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮັກ ແລະ ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ອັນ​ບໍ່​ມີ​ທີ່​ສິ້ນ​ສຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຫຼາຍໆ​ຄັ້ງ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ສຳ­ນຶກ​ຜິດ ແລະ ​ເລືອກ​ເດີນ​ໃນ​ທາງ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ. ສ່ວນ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ນັ້ນ​ຮູ້​ວ່າ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ມີ​ຄວາມ​ຍຸ­ຕິ​ທຳ​ໃນ​ການ​ວາງ​ກົດ​ລະ­ບຽບ​ທີ່­ຢູ່​ໃນ​ສະ­ຫວັນ​ທັງ​ໝົດ ແລະ ລາວ​ເກືອບ​ຈະ​ສຳ­ນຶກ​ຜິດ​ຢູ່​ແລ້ວ ແຕ່​ຄວາມ​ຍິ່ງ​ຈອງ­ຫອງ ແລະ ​ຄວາມ​ມັກ​ໃຫຍ່­ໄຝ່­ສູງ​ໄດ້​ຫ້າມ​ລາວ​ໄວ້. ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ຈຶ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້­ສຶກ​ວ່າ ເປັນ​ການ​ລົດ​ຕົວ​ເກີນ​ໄປ​ສຳ­ລັບ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ກຽດ ແລະ ​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ຄື​ລາວ​ທີ່​ຈະ​ຍອມ­ຮັບ​ສາ­ລະ­ພາບ​ວ່າ ຕົວ​ເອງ​ຜິດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ໄຝ່​ຝັນ​ຢາກ​ເປັນ​ເໝືອນ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

ແຜນ­ການ​ຂອງ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ

ຄວາມ​ຈິງ​ແລ້ວ ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ຢາກ​ໃຫ້​ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ຮູ້­ສຶກ​ບໍ່​ພໍ­ໃຈ​ເໝືອນ​ກັບ​ລາວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກົດ​ລະ­ບຽບ ແລະ ການ​ປົກ­ຄອງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າທີ່­ຢູ່​ໃນ​ສະ­ຫວັນ ເພື່ອ​ຈະ​ໄດ້​ໃຫ້​ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ​ຫ​ວັນ​ລະ­ບາຍ​ຄວາມ​ຮູ້­ສຶກ​ທີ່​ບໍ່​ພໍ­ໃຈ​ນັ້ນ​ອອກ​ມາ ແລະ ​ເມື່ອ​ໄດ້​ໂອ­ກາດ​ອັນ​ເໝາະ​ສົມ​ແລ້ວ ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີກໍ​ຈະ​ອ້າງ​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ຂອງ​ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ​ອອກ​ມາ​ເປັນ​ຫຼັກ​ຖານ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ເຫັນ​ດີ​ນຳ​ກັບ​ການ​ປົກ­ຄອງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທັງ​ໝົດ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "​ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ​ເອ​ເສ​ກຽນ 28:12-17; ​ເອ​ຊາ­ຍາ 14:12-14.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະບັບພາສາໄທ) {ວັກ 37.1-42.1; 69.1} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວທ.

ເກີດ​ການ​​ປະ­ຕິ­ວັດໃນສະ­ຫວັນ

ໃນ​ທີ່​ສຸດ ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ກໍ​ໄດ້​ປະ­ກາດ​ຢູ່​ຕໍ່­ໜ້າ​ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທັງ­ຫຼາຍ​ວ່າ: “ການ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ບຸດ​ໄດ້​ຮັບຕຳ­ແໜ່ງ​ສູງ​ສຸດ​ນັ້ນ ມັນ​ບໍ່​ຍຸ­ຕິ​ທຳ​ສຳລັບ​ຂ້ອຍ ແລະ ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທັງ​ຫຼາຍ. ຂ້ອຍ​ຕັ້ງ­ໃຈ​ແລ້ວ​ວ່າ​ຈະ​ບໍ່​ຍອມ​ຈຳ­ນົນ ແລະ ບໍ່​ຍອມ­ຮັບ​ວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ບຸດ​ມີ​ຕຳ­ແໜ່ງ​ສູງ​ສຸດ. ຂ້ອຍ​ຈະ​ຍາດ​ຊິງ​ເອົາ​ກຽດ­ຕິ­ຍົດ​ທີ່​ຂ້ອຍ​ຄິດ​ວ່າ​ຂ້ອຍ​ສົມ­ຄວນ​ໄດ້​ຮັບ​ນັ້ນ​ມາ​ໃຫ້​ໄດ້ ແລະ ຂ້ອຍ​ຈະ​ປົກ­ຄອງ​ຜູ້​ທີ່​ຕິດ­ຕາມ​ຂ້ອຍ. ຖ້າ​ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທີ່​ຢືນຢັນ​ຈະ​ໄປ​ກັບ​ຂ້ອຍ ທຸກໆ​ຄົນ​ກໍ​ຈະ​ໄດ້​ດັ່ງ​ໃຈ​ປາ­ຖະ­ໜາ​ທຸກ​ຢ່າງ. ຂ້ອຍ​ສັນ­ຍາ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ການ​ປົກ­ຄອງ​ແບບ​ໃໝ່ທີ່​ດີກ​ວ່າ​ນີ້ ເຊິ່ງ​ທຸກໆ​ຄົນ​ຈະ​ເພິ​ງ​ພໍໃຈ​ກັບ​ອິດ­ສະ­ລະ​ພາບ.”

ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທີ່​ເຊື່ອ​ວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຍຸຕິ​ທຳ​ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ໄດ້​ເຊື່ອ​ຟັງ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ ແຕ່​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທີ່​ຫຼົງ​ເຊື່ອ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ເວົ້າ​ອອກ​ມາ​ວ່າ: "ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຍອມ­ຮັບ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ເປັນ​ຜູ້​ນຳ."

​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ເກີດ​ມີ​ຄວາມ​ຫຼົງ​ຕົວ​ເອງ​ຂຶ້ນ​ມາ​ທັນ­ທີເມື່ອ​ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະຫວັນ​ຈຳ­ນວນ​ຫຼາຍ​ໄດ້​ຫຼົງ​ເຊື່ອ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ລາວ. ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ຈຶ່ງ​ຫວັງ​ຢາກ​ໄດ້​ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະຫ​ວັນ​ທັງ​ໝົດ​ມາ​ຢູ່​ຝ່າຍ​ຂອງ​ລາວ ແລະ ປາຖະ­ໜາ​ທີ່​ຈະເທົ່າ​ທຽມ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ໃຫ້​ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທັງຫຼາຍ​ມາ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ອຳ­ນາດ​ການ​ປົກ­ຄອງ​ຂອງ​ລາວ.

ແຕ່​ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທີ່​ຈົ່ງ​ຮັກ​ພັກ­ດີ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ຄົງ​ອ້ອນ­ວອນ​ຕໍ່​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທີ່​ຕິດ­ຕາມ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ນັ້ນ​ວ່າ: “ບໍ່​ຕ້ອງ​ໄປ​ຟັງ​ຄຳ​ເວົ້າ​ທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຈິງ​ຂອງ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ. ພວກ​ເຈົ້າ​ຈົ່ງ​ຮີບ​ເຂົ້າ​ເຝົ້າ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ສາລະພາບ​ຄວາມ​ຜິດ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ທີ່​ຄິດ​ສົງ­ໄສ ແລະ ​ບໍ່​ພໍ­ໃຈ​ໃນ​ພຣະ​ອົງ​ເຖີດ! ຖ້າ​ພວກ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ເຮັດ​ດັ່ງ­ນັ້ນ​ແລ້ວ ຜົນ​ຮ້າຍ​ທີ່​ຫຼີກ​ໜີ​ບໍ່​ໄດ້​ກໍ​ຈະ​ຕາມ​ມາ ເພາະ​ບໍ່​ມີ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ອົງ​ໃດ​ທີ່​ສາ­ມາດ​ຕໍ່­ຕ້ານ​ການ​ປົກ­ຄອງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ເຊິ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ສັກ­ສິດ​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັບ​ພຣະ​ອົງ​.”

ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທີ່​ຕິດ­ຕາມ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ຫຼາຍ​ອົງ​ໄດ້​ເຊື່ອ​ຟັງ​ຄຳ​ແນະ­ນຳ​ຂອງ​ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທີ່​ຈົ່ງ​ຮັກ​ພັກ­ດີ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ວ່າ ໃຫ້​ສາ­ລະ­ພາບ​ຄວາມ​ບໍ່​ພໍ­ໃຈ ແລະ ​ສະ­ແຫວງ­ຫາ​ທາງ​ໃຫ້​ເປັນ​ທີ່​ພໍ​ພຣະ​ໄທ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອີກ​ຄັ້ງ. ແຕ່​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ໄດ້​ກ່າວ​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຈິງ​​ວ່າ: “ຂ້ອຍ​ຮູ້­ຈັກ​ກົດ​ລະ­ບຽບ​ການ​ປົກ­ຄອງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ດີ ແລະ ​ຂ້ອຍ​ກໍ​ຍັງ​ຮູ້​ອີກ​ວ່າ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຄົງ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ວັນ​ໃຫ້​ອະ­ໄພ​ດອກ! ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຢູ່​ຝ່າຍ​ຂ້ອຍ​ນັ້ນ​ໄດ້​ອອກ​ມາ​ໄກ​ເກີນ​ກວ່າ​ທີ່​ຈະ​ກັບ​ໃຈ​ໃໝ່​ໄດ້. ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ຖ້າ​ໃຜ​ຈະ​ຍອມ​ຈຳ­ນົນ​ຕໍ່​ອຳ­ນາດ​ການ​ປົກ­ຄອງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຕາມ ຜູ້​ນັ້ນ​ກໍ​ຈະ​ຖືກ​ປົດ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ­ແໜ່ງ ແລະ ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ໜ້າ​ອັບ​ອາຍ. ແຕ່​ສຳ­ລັບ​ຂ້ອຍ​ນັ້ນ​ຕັ້ງ­ໃຈ​ແລ້ວ​ວ່າ ຈະ​ບໍ່​ຍອມ­ຮັບ​ອຳ­ນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ບຸດ” ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ຍັງໄດ້​ກ່າວ​ອີກ​ວ່າ: “ມີ​ພຽງ​ທາງ​ດຽວ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ສຳ­ລັບ​ຂ້ອຍ ແລະ ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທັງ­ຫຼາຍ​ທີ່​ຕິດ­ຕາມ​ຂ້ອຍ ຄື​ຈະ​ຕ້ອງ​ຢຶດ­ໝັ້ນ​ໃນ​ອິດ­ສະ­ລະ­ພາບ ແລະ ​ຍາດ​ຊິງ​ຕຳແໜ່ງສູງ​ສຸດ​ນັ້ນ​ມາ​ໃຫ້​ໄດ້.” ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ບັນດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທີ່​ຕິດ­ຕາມ​ລາວ​ນັ້ນ ເກີດ​ມີ​ຄວາມ​ຍິ່ງຈອງ­ຫອງ, ມີ​ຄວາມ​ຈົ່ງ​ຮັກ​ພັກດີ​ຕໍ່​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ໃນ​ຖາ­ນະ​ທີ່ເປັນ​ຜູ້­ນຳ ແລະ ​ມີ​ຄວາມ​ປາ­ຖະ­ໜາ​ໃນ​ອິດສະລະ­ພາບ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຂອບ​ເຂດ. ສິ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໄດ້​ຄວບ​ຄຸມ​ຈິດ­ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາຈົນ​ປະ­ຕິ­ເສດ​ຄຳ​ອອ້ນ​ວອນ​ຂອງ​ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທີ່​ຈົ່ງ​ຮັກ​ພັກ­ດີ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກປຶ້ມ "​ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ​ເອ​ເສ​ກຽນ 28:12-17; ​ເອ​ຊາ­ຍາ 14:12-14.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະບັບພາສາໄທ) {ວັກ 39.2-40.3} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ​ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວທ.

ເກີດ​ມີ​ສົງ­ຄາມ​ຢູ່​ໃນສະ­ຫວັນ

​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ເສຍ​ໃຈ​ຫຼາຍ​ຕໍ່​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ກັບ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທີ່​ຕິດ­ຕາມ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ນັ້ນ​ເລືອກ​ເດີນ​ໃນ​ທາງ​ທີ່​ຜິດ. ສະ­ນັ້ນ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ຍອມ​ໃຫ້​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ສະ­ແດງ​ການ​ຄັດ­ຄ້ານ​ຕໍ່​ໄປ​ຈົນ​ເກີດ​ການ​ປະ­ຕິ­ວັດ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ຮູບ​ແບບ ເພາະ​ຈຳ­ເປັນ​ທີ່​ຈະຕ້ອງ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ແຜນ­ການ​ຂອງ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ດຳ­ເນີນ​ຕໍ່​ໄປ​ຈົນ​ເຖິງ​ທີ່​ສຸດ ເພື່ອ​ທຸກໆ​ຄົນ​ຈະ​ໄດ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ທາດ​ແທ້​ຂອງ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີວ່າຈະ​ນຳ­ໄປ​ສູ່​ທິດ​ທາງ​ໃດ​ໃນ​ຖາ­ນະ​ທີ່​ເປັນ​ຜູ້​ນຳ. ຈາກ​ນັ້ນ ກໍ​ໄດ້​ມີ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ກັນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ​ຢູ່​ໃນ​ສະ­ຫວັນ ໂດຍ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ເປັນ​ຜູ້­ນຳ​ພາ​ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທີ່​ເຊື່ອ​ຟັງ​ລາວ​ນັ້ນ​ໃຫ້​ຄັດ­ຄ້ານ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ. ຕໍ່​ມາ ກໍ​ໄດ້​ມີ​ເສິກ​ສົງ­ຄາມ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ລະຫວ່າງ​ຝ່າຍ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ຝ່າຍ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ. ສົງ­ຄາມ​ທີ່​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ສະ­ຫວັນ​ນັ້ນ ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ໃຊ້​ເວ­ລາ​ດົນ​ປານ­ໃດ​ເພື່ອ​ຈະ​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ. ແຕ່​ວ່າ​ຝ່າຍ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ນັ້ນ​ໄດ້​ພາຍ​ແພ້. ສະ­ນັ້ນ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ບໍ່​ອະ­ນຸ­ຍາດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ອາໄສ​ຢູ່​ໃນ​ສະ­ຫວັນ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ.

ເມື່ອ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ ແລະ ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທີ່​ຕິດ­ຕາມ​ລາວ​ນັ້ນ​ຮູ້​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ສາ­ມາດ​ເປັນ​ໃຫຍ່​ຢູ່​ໃນ​ສະ­ຫວັນ​ໄດ້​ອີກ​ແລ້ວ. ສະ­ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ສະ­ຫວັນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຄຽດ​ແຄ້ນ​ກຽດ​ຊັງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ ເຊິ່ງ​ມີ​ຄວາມໝາຍ­ວ່າ: “ດວງ​ດາວ​ສ່ອງ​ໃສ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ.” ຈຶ່ງ​ໄດ້​ກາຍ­ເປັນ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທີ່​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ທີ່​ເອີ້ນ​ກັນ​ວ່າ: “ຊາ​ຕານ.” ສ່ວນ​ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທີ່​ຕິດ­ຕາມ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ນັ້ນ​ກໍ​ໄດ້​ກາຍ­ເປັນ​ທີ່​ເອີ້ນ​ກັນ​ວ່າ: “ພວກ​ຜີ​ປີ​ສາດ.”

ໃນ​ທີ່​ສຸດ ຢູ່​ໃນ​ສະ­ຫວັນ​ກໍ​ໄດ້​ກັບ​ມາ​ມີ​ສັນ­ຕິ​ສຸກ​ອີກ​ຄື​ເກົ່າ ແຕ່​ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທັງ­ຫຼາຍ​ກໍຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້­ສຶກ​ໂສກ­ເສົ້າ​ກັບ​ເຫດການ​ທີ່​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ. ນອກ­ຈາກ​ນີ້ ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ບາງ​ອົງ​ກໍ​ຍັງ​ຮູ້­ສຶກ​ເສຍ​ໃຈ​ທີ່​ເຫັນ​ເພື່ອນ​ຂອງ​ຕົນ​ຖືກ​ຂັບ​ໄລ່​ອອກ​ຈາກ​ສະ­ຫວັນຍ້ອນການ​ທີ່​ໄດ້​ຕໍ່­ສູ້​ພຣະ​ເຈົ້າ. ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ເສຍ​ໃຈ​ເຊັ່ນ​ກັນ​ທີ່​ໄດ້​ສູນ​ເສຍ​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ ແລະ ​ທູດ​ສະຫວັນ​ທີ່​ຫຼົງ​ຜິດ​ນັ້ນ ແຕ່​ພຣະ​ເຈົ້າກໍ​ບໍ່​​ທຳ­ລາຍ​ພວກ​ເຂົາ​ທັນ­ທີ ເພາະວ່າໂລກ​ກັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຊີ­ວິດ​ທີ່​ກຳ­ລັງ​ຈະ​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ມາ​ນີ້ ແລະ ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທີ່​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ສະ­ຫວັນ​ນັ້ນ​ຍັງ​ບໍ່​ພ້ອມ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ­ໃຈ​ຜົນ​ຂອງ​ຄວາມ​ຜິດ​ເທື່ອ. ແຕ່​ຖ້າ­ວ່າ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ທຳ­ລາຍ​​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ ແລະ ທູດ​ສະຫວັນ​ທີ່​ຫຼົງ​ຜິດ​ນັ້ນທັນ­ທີ ໝົດທຸກ​ຄົນ​ກໍ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ເຫັນ ຫຼື ເຂົ້າ­ໃຈ​ວ່າ​ເປັນ​ການ​ຍຸຕິ​ທຳ ແລະ ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ຈະ​ຮັບ​ໃຊ້​ພຣະ​ອົງ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຢ້ານ ແທນ​ການ​ຮັບ​ໃຊ້​ພຣະ​ອົງ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮັກ. ເນື່ອງ​ຈາກ​ວ່າ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ຍອມ­ຮັບ​ໄດ້​ສະ­ເພາະ​ການ​ຮັບ​ໃຊ້​ທີ່​ເຮັດ​ດ້ວຍຄວາມ​ຮັກ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ສະ­ນັ້ນ ຄວາມ​ຈົ່ງ​ຮັກ​ພັກ­ດີ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຢູ່ເທິງ​ພື້ນ­ຖານ​ຂອງ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ໃນ​ຄວາມ​ຍຸ­ຕິ​ທຳ ແລະ ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ເພື່ອ​ບັນ­ດາ​ຜູ້​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າຊົງ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ມານັ້ນ​ຈະ​ໄດ້​ຮູ້­ຈັກ​ຢ່າງ​ແຈ່ມ​ແຈ້ງ​ເຖິງ​ການ​ປົກຄອງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ຈະ​ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ອາດ​ສົງ­ໄສ​ຄວາມ​ຍຸຕິ​ທຳ ຄວາມ​ເມດ​ຕາ ແລະ ພຣະ​ບັນ­ຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ທີ່ບໍ່​ສາ­ມາດ​ປ່ຽນ­ແປງ​ໄດ້ ເພາະ​ທຸກໆ​ສິ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກະທຳ​ນັ້ນ​ກໍ​ຍຸ­ຕິ​ທຳ​ທັງ​ໝົດ ແລະ ​ມີ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ໃນ​ການກະ­ທຳ​ທຸກໆ​ຢ່າງ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "​ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ​ພຣະ​ນິມິດ 12:7.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະບັບພາສາໄທ) {ວັກ 39.2-42.3} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ​ ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວທ.

ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ສ້າງ​ໂລກ

ກ່ອນ​ທີ່​ລູ​ຊີ​ເ​ຟີ​ກັບ​ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທີ່​ຕິດ­ຕາມ​ລາວ​ຈະ​ຖືກ​ຂັບ​ໄລ່​ອອກ​ຈາກ​ສະ­ຫວັນ​ນັ້ນ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະບິ­ດາ ແລະ ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ບຸດ​ຊົງ​ມີ​ແຜນ­ການ​ທີ່​ຈະ​ສ້າງ​ໂລກ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ແລະ ​ເມື່ອ​ສົງ­ຄາມ​ຢູ່​ໃນ​ສະ­ຫວັນ​ໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ບິ­ດາ ແລະ ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ບຸດ​ກໍ​ໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ແຜນ­ການ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ແລະ ​ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທັງ­ຫຼາຍ​ກໍ​ໄດ້​ພາ­ກັນ​ມາ​ເບິ່ງ​ແຜນ­ການ​ສ້າງ​ໂລກ​ໃໝ່​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ບຸດ​ຊົງ​ສ້າງ​ໂລກ​ໃຫ້​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຊີ­ວິດ ແລະ ຊົງ​ວາງ​ດວງ​ດາວ​ຕ່າງໆ​ໄວ້​ຢູ່​ເທິງ​ທ້ອງຟ້າ​ດ້ວຍ​ຝີ​ມື​ທີ່​ລະ­ອຽດ​ຢ່າງ​ສວຍ​ງາມ. ເທິງ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຕົບ­ແຕ່ງ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ໃຫ້​ມີ​ພູ­ຜາ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ສະ​ລັບ​ສັບ​ຊ້ອນ​ກັບ​ແມ່­ນ້ຳ ແລະ ​ທະ­ເລ​ທີ່​ສວຍ​ງາມ. ນອກຈາກ​ນີ້ ຍັງ​ໄດ້​ສ້າງ​ນ້ຳ­ພຸ​ໃຫ້​ໄຫຼ​ໄປ​ຕາມ​ຮ່ອງ​ພູ ແລະ ໃຫ້​ແມ່­ນ້ຳ​ໄຫຼ​ຜ່າ​ເນີນ​ພູ​ອີກ​ດ້ວຍ. ສ່ວນ​ແຜ່ນ­ດິນ​ທີ່​ຮາບ​ພຽງ​ນັ້ນ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ໄດ້​ຕົບ­ແຕ່ງ​ໃຫ້​ແຜ່ນດິນ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຕົ້ນ­ໄມ້ ແລະ ດອກ​ໄມ້​ຕ່າງໆ​ທີ່​ສວຍ​ງາມ ເຊິ່ງ​ມີ​ກິ່ນ​ຫອມ​ຢ່າງ​ລະ­ອຽດ​ອ່ອນ ແລະ ​ຍັງ​ມີ​ພືດ​ພັນ​ນາໆ​ຊະ­ນິດ​ອັນ​ອຸ­ດົມສົມ­ບູນ​ທີ່​ຂຽວງາມ​ອີກ​ດ້ວຍ ເຊິ່ງ​ມັນ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ອາ­ກາດ​ທີ່​ບໍຣິ​ສຸດ ​ສະ­ອາດ ​ສົດ­ໃສ​ ປອດ­ໂປ່ງ ແລະ ບໍ່​ມີ​ມົນ​ລະ​ພິດ. ທຸກໆ​ສິ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ມາ​ນັ້ນ ເພື່ອ​ຈັດ​ຕຽມ​ໄວ້​ສຳລັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຊີ­ວິດ​ທີ່​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ເທິງ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ. ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ສ້າງ​ໂລກ​ໃຫ້​ອຸ­ດົມ­ສົມ­ບູນ​ໄປ​ດ້ວຍ​ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຊີ­ວິດ​ທັງ​ພືດ ແລະ ​ສັດ​ດ້ວຍ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ແລ້ວ​ ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນຕ່າງກໍ​ພາກັນ​ຊົມຊື່ນ​ຍິນ­ດີ​​ເມື່ອ​ໄດ້​ເຫັນ​​ຜົນ­ງານ​ການ​ສ້າງ​ໂລກ​ອັນ​ສຸດ​ຍອດ​ທີ່​ສວຍ​ງາມ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

ໃນ​ການ​ນິຣະ​ມິດ​ສ້າງ​ໂລກ​ນີ້ ມະ­ນຸດ​ໄດ້​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ມາເປັນ​ພິ­ເສດ​ກວ່າໝູ່​ໃນ​ບັນ­ດາ​ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຊີ­ວິດ​ທັງ​ປວງ. ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ກ່າວ​ວ່າ: "ບັດ​ນີ້ ເຮົາ​ຈະ​ສ້າງ​ມະ­ນຸດ​ໃຫ້​ມີ​ຮູບລັກ­ສະ­ນະ​ຄື​ເຮົາ; ເຂົາ​ຈະ​ມີ​ອຳ­ນາດ​ເໜືອ​ປາ, ນົກ, ສັດທັງ​ໝົດ..." (ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 1:26) ມະ­ນຸດ​ຄູ່​ທຳ­ອິດ​ທີ່ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ມາ​ມີ​ຊື່­ວ່າ “ອາ​ດາມ” ແລະ “​ເອ​ວາ” ​(ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 3:20) ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສ້າງ​ມະ­ນຸດ​ຂຶ້ນ​ມາ​ຈາກ​ຂີ້​ດິນ ແລະ ແສງ​ລັດສະ­ເໝີ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເປັນ​ເຄື່ອງ­ນຸ່ງ​ຫົ່ມ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຈາ­ລຶກ​ຂໍ້​ພຣະ​ບັນ­ຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ຈິດ­ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ມີ​ສະຕິປັນ­ຍາ, ມີ​ຄວາມ​ເຂົ້າ­ໃຈ​ໃນ​ເລື່ອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ມີ​ຄວາມ​ຮັກ​ທີ່​ບໍຣິ​ສຸດ, ຮູ້­ຈັກ​ເບິ່ງ­ແຍງ​ຕົວ​ເອງ, ມີ​ອິດ­ສະ­ລະ​ໃນ​ການ​ຕັດ­ສິນ​ໃຈເລືອກ​ກະ­ທຳ ແລະ ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເປັນ​ຜູ້​ປົກ­ຄອງ​ທຸກໆສິ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຊົງ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ມາ​ຢູ່​ໃນ​ໂລກ​ນີ້. "ດັ່ງ­ນັ້ນ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ສ້າງ​ມະ­ນຸດ​ໃຫ້​ຄື​ພຣະ​ອົງ. ​ພຣະ​ອົງສ້າງ​ເຂົາ​ໃຫ້​ເປັນ​ຊາຍ ແລະ ​ຍິງ ແລ້ວ​ກໍ​ອວຍ­ພອນ​ພວກເຂົາ​ວ່າ: 'ຈົ່ງ​ມີ​ລູກ­ເຕົ້າ​ໃຫ້​ແຜ່­ຜາຍ​ຂະ­ຫຍາຍ​ທະ­ວີ­ຄູນຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ເພື່ອ​ເຊື້ອ­ສາຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຈະ​ມີ​ຢູ່​ທົ່ວ​ທຸກ​ແຫ່ງ​ຫົນ ແລະ ປົກ­ຄອງ​ທຸກ​ສິ່ງ​ເທິງ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ​ນີ້. ເຮົາ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ມີອຳ­ນາດ​ເໜືອ​ປາ, ນົກ ແລະ ສັດ­ປ່າ​ທຸກ​ຊະ​ນິດ. ເຮົາ​ໃຫ້ພືດ​ເປັນ​ເມັດ ແລະ ໝາກ​ໄມ້​ທຸກ​ຊະ­ນິດ​ແກ່​ເຈົ້າ​ເປັນ​ອາຫານ ແຕ່​ສຳ­ລັບ​ສັດ­ປ່າ ແລະ ນົກ​ທຸກ​ຊະ­ນິດ​ນັ້ນ ເຮົາໃຫ້​ຫຍ້າ​ກັບ​ພືດ​ໃບ​ຂຽວ​ທັງ​ໝົດ​ເປັນ​ອາ​ຫານ.' " (ປະ­ຖົມມະ​ການ 1:27-30).

ມື້​ທີ 1 ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ນິຣະ​ມິດ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສະ­ຫວ່າງ ແລະ ແຍກ​ຄວາມ​ສະ­ຫວ່າງ​ອອກ​ຈາກ​ຄວາມ​ມືດ. ​ພຣະ​ອົງ​ເອີ້ນຄວາມ​ສະ­ຫວ່າງ​ນັ້ນ​ວ່າ "ກາງ​ເວັນ" ແລະ ​ເອີ້ນ​ຄວາມມືດ​ນັ້ນ​ວ່າ "ກາງ​ຄືນ."

ມື້​ທີ 2 ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ນິຣະ​ມິດ​ສ້າງ​ວົງ​ໂຄ້ງ​ຂະ­ໜາດ​ໃຫຍ່ ເພື່ອ​ແຍກ​ນ້ຳ​ອອກ​ຈາກ​ກັນ ແລະ ຊົງ​ເອີ້ນ​ວົງ​ໂຄ້ງ​ທີ່­ຢູ່​ເທິງນັ້ນ​ວ່າ "ທ້ອງ​ຟ້າ."

ມື້​ທີ 3 ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ໃຫ້​ນ້ຳ​ທີ່­ຢູ່​ລຸ່ມ​ທ້ອງ­ຟ້າ​ມາ​ໂຮມ​ກັນ​ຢູ່ບ່ອນ​ດຽວ ເພື່ອ​ໃຫ້​ພື້ນ​ດິນ​ແຫ້ງ​ປາ­ກົດ​ຂຶ້ນ. ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງເອີ້ນ​ພື້ນ​ດິນ​ແຫ້ງ​ນັ້ນ​ວ່າ "ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ" ແລະ ​ນ້ຳ​ທີ່​ມາໂຮມ​ກັນ​ນັ້ນ​ວ່າ "ມະ­ຫາ​ສະ​ມຸດ." ນອກຈາກ​ນີ້ ​ພຣະ​ເຈົ້າຍັງ​ໄດ້​ສ້າງ​ພືດ​ພັນ​ນາໆ​ຊະ­ນິດ​ຢູ່​ເທິງ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ​ອີກດ້ວຍ.

ມື້​ທີ 4 ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ນິຣະ​ມິດ​ສ້າງ​ດວງ​ຕາ­ເວັນ, ດວງ​ຈັນ ແລະ ດວງ​ດາວ​ຕ່າງໆ ເພື່ອ​ໃຫ້​ສ່ອງ​ແສງ​ສະ­ຫວ່າງ​ເທິງແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ ແລະ ແຍກ​ກາງ­ເວັນ​ອອກ​ຈາກ​ກາງ­ຄືນ ພ້ອມ​ທັງ​ໃຫ້​ເປັນ​ເຄື່ອງ­ໝາຍ​ກຳ­ນົດ​ວັນ ເດືອນ ປີ ແລະ ລະ­ດູ​ການ.

ມື້​ທີ 5 ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ນິຣະ​ມິດ​ສ້າງ​ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຊີ­ວິດ​ຢູ່​ໃນ​ນ້ຳ ແລະ ​ໃຫ້​ມີ​ນົກ​ບິນ​ໄປ​ມາ​ໃນ​ທ້ອງ​ຟ້າ. ​ພຣະ​ອົງ​ຊົງອວຍ­ພອນ​ໃຫ້​ພວກ​ມັນ​ອອກ​ແມ່​ແຜ່​ລູກ​ທັງ​ຢູ່​ໃນ​ນ້ຳ ແລະ ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ.

ມື້​ທີ 6 ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ນິຣະ​ມິດ​ສ້າງ​ສັດ​ຕ່າງໆ​ຄື: ​ສັດ​ບ້ານ, ສັດ­ປ່າ ແລະ ສັດ​ເລືອ​ຄານ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ທົ່ວ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ. ນອກ­ຈາກ​ນີ້ ​ພຣະ​ອົງ​ຍັງ​ໄດ້​ສ້າງ​ຊາຍ ແລະ ​ຍິງ (ອາ​ດາມ ແລະ ​ເອ​ວາ) ໃຫ້​ມີ​ຮູບ​ຮ່າງ​ລັກ­ສະ­ນະ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ພຣະ​ອົງ. ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ອວຍ­ພອນ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ປົກຄອງ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຊີ­ວິດ​ຢູ່​ເທິງ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ.

ມື້​ທີ 7 ພໍ​ຮອດ​ມື້­ນີ້ ທຸກ​ສິ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ສ້າງ​ຢູ່​ໃນ​ໂລກ​ກໍສຳ​ເ​ລັດ. ​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ຢຸດ​ພັກ​ກິດ­ຈະ­ການ, ຊົງ​ອວຍ​ພຣະພອນ ແລະ ຊົງ​ຕັ້ງ​ໃຫ້​ມື້​ທີ​ເຈັດ​ເປັນ​ວັນ​ສັກ­ສິດ​ບໍຣິ​ສຸດ.

ທົ່ວ​ທັງ​ຈັກ­ກະ­ວານ ໂລກ ແລະ ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຊີ­ວິດ​ທັງປວງ​ຕ່າງ​ກໍ​ຖືກ​ນິຣະ​ມິດ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ມາ​ຢ່າງ​ໜ້າ​ມະ​ຫັດ​ສະຈັນ​ແຫ່ງ​ຣິດ​ອຳ­ນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. "​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົມ​ທຸກໆສິ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ນິຣະ​ມິດ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ມາ​ແລ້ວ ກໍ​ເຫັນ​ວ່າ​ດີ​ຫຼາຍ" (ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 1:1-31).

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "​ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 1:1-31; 2:1-3,21-23; 3:20.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະບັບພາສາໄທ) {ວັກ 44.2-45.3} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວທ.

ສວນ​ເອ​ເດນ

ຕໍ່​ມາ ​ພຣະ​​ເຈົ້າ​ຊົງ​ສ້າງ​ສວນ​ແຫ່ງ​ໜຶ່ງ​ຂຶ້ນ​ໃນເອ​ເດນ​ທາງ​ທິດ­ຕາ­ເວັນ­ອອກ ເມື່ອ​ສ້າງ​ແລ້ວ​ກໍ​ຊົງ​ເອົາ​ມະນຸດ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ປັ້ນ​ນັ້ນ​ມາ​ອາ­ໄສ​ຢູ່. ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເອີ້ນ​ສວນ​ແຫ່ງ​ນີ້​ວ່າ “ເອ​ເດນ” ແລະ ​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ໃຫ້​ມະ­ນຸດ​ອາໄສ​ຢູ່​ໃນ​ສວນ​ເອ​ເດນ​ເຊິ່ງ​ປຽບ​ເໝືອນ​ຄື​ບ້ານ ເພື່ອ​ໃຫ້​ມະນຸດເຝົ້າ​ຮັກ­ສາ ແລະ ເບິ່ງ­ແຍງ​ສວນ. ໃນ​ສວນ​ແຫ່ງ​ນີ້ ມີ​ຕົ້ນ­ໄມ້​ທຸກ​ຊະ­ນິດ​ເກີດ​ດອກ​ອອກ​ຜົນ​ຢ່າງ​ງົດ​ງາມ​ເປັນ­ຕາ​ອອນຊອນ, ໝາກ​ໄມ້​ກໍ​ເປັນຕາ​ຢາກ​ກິນ ແລະ ​ດອກ​ໄມ້​ຫຼາຍ​ພັນຫຼາຍ​ສີ​ກໍ​ໄດ້​ສົ່ງ​ກິ່ນ​ຫອມ​ໄປ​ທົ່ວ​ທຸກ​ທິດ. ຢູ່​ກາງ​ສວນ​ເອ​ເດນຍັງ​ມີ​ຕົ້ນ­ໄມ້​ທີ່​ພິ­ເສດ​ຢູ່​ສອງ​ຕົ້ນ​ຄື “ຕົ້ນ­ໄມ້​ທີ່​ໃຫ້​ຊີ­ວິດ” ແລະ “ຕົ້ນ­ໄມ້​ທີ່​ໃຫ້​ຮູ້­ຈັກ​ຄວາມ​ດີ ແລະ ຄວາມ​ຊົ່ວ.” ຕົ້ນ­ໄມ້​ທີ່​ໃຫ້ຊີ­ວິດ​ນີ້ ເປັນ­ຕົ້ນ​ໄມ້​ທີ່​ສວຍ​ງາມ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ໝູ່​ທີ່­ຢູ່​ໃນ​ສວນ ແລະ ເປັນຕົ້ນ​ໄມ້​ທີ່​ໃຫ້​ຊີ­ວິດ​ນິຣັນ​ດອນ, ໝາກ​ຂອງ​ມັນ​ຄື​ກັບ​ວ່າ ເປັນ​ສີ​ທອງ ​ແລະ ​ສີ​ເງິນ. ຕົ້ນ­ໄມ້​ທີ່​ໃຫ້​ຊີ­ວິດ​ນີ້ ກໍ​ຢູ່​ບໍ່​ຫ່າງ​ໄກ​ຈາກ​ຕົ້ນ­ໄມ້​ທີ່​ໃຫ້​ຮູ້­ຈັກ​ຄວາມ​ດີ ແລະ ຄວາມ​ຊົ່ວ. ນອກຈາກ​ນີ້ ຍັງ​ມີ​ແມ່­ນ້ຳ​ທີ່​ສວຍ​ງາມ​ໄຫຼ​ຜ່ານ​ສວນ​ເອ​ເດນ​ອີກ​ດ້ວຍ. ສັດ​ທຸກໆ​ຊະ­ນິດ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ມາ​ກໍ​ບໍ່​ມີ​ພິດ, ບໍ່​ໂຫດ­ຮ້າຍ, ບໍ່​ຕໍ່­ສູ້​ກັນ ແລະ ສາ­ມາດ​ຫຼິ້ນ​ຢູ່​ນຳ​ກັນ​ໄດ້. ທຸກໆ​ຢ່າງ​ມີ​ຄວາມ​ສວຍ​ງາມ​ທີ່​ສົມ­ບູນ​ແບບ ແລະ ​ບໍ່​ມີ​ສິ່ງ​ໃດ​ທີ່​ຂາດ​ຕົກ​ບົກ​ພ່ອງ. ໂລກ​ຂອງ​ມະ­ນຸດ​ຊ່າງ​ສວຍ​ງາມ​ຢ່າງໜ້າ​ອັດ­ສະ­ຈັນ​ຫຼາຍ ມະ­ນຸດ​ໄດ້​ພົບ​ສິ່ງ​ໃໝ່ໆ​ຢູ່​ສະ­ເໝີ​ທີ່​ເຮັດໃຫ້​ຈິດ­ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຕັມ​ລົ້ນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮັກ ແລະ ຄວາມ​ຊົມ­ຊື່ນ​ຍິນ­ດີ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

ໃນ​ການ​ນິຣະ​ມິດ​ສ້າງ​ໂລກ​ນີ້ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ໄດ້​ຕັ້ງ​ວັນ​ພັກຜ່ອນ​ໄວ້​ສຳ­ລັບ​ມະ­ນຸດ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ມື້​ທີ​ເຈັດ​ໃນ​ການ​ຊົງ​ສ້າງໂລກ ແລະ ມື້​ພັກ­ຜ່ອນ​ນັ້ນ​ຖືກ​ເອີ້ນ​ວ່າ ຊະ­ບາ​ໂຕ. "ມື້​ທີ​ເຈັດ ສິ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສ້າງ​ກໍ​ສຳ­ເລັດ ແລະ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ຢຸດ​ພັກກິດ​ຈະ​ການ. ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອວຍ­ພອນ​ມື້​ທີ​ເຈັດ ແລະ ຕັ້ງ​ໄວ້​ໃຫ້ເປັນ​ມື້​ສັກ­ສິດ​ບໍຣິ​ສຸດ ເພາະ​ຮອດ​ມື້­ນີ້ ​ພຣະ​ອົງ​ສຳ­ເລັດ​ການ​ນິຣະ​ມິດ​ສ້າງ ແລະ ​ຢຸດ​ກິດ­ຈະ­ການ​ທັງ​ສິ້ນ." ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 2:23. ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ຕັ້ງ​ມື້​ທີ​ເຈັດເປັນ​ວັນ​ຊະ­ບາ​ໂຕໄວ້​ໃນສັບປະດາ ເພື່ອ​ໃຫ້​ມະ­ນຸດ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ພັກ­ຜ່ອນ​ຈາກ​ວຽກ​ງານຂອງ​ເຂົາ ແລະ ໃຫ້​ເຂົາ​ໄດ້​ມາ​ເຂົ້າ​ເຝົ້າ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ວັນ​ຊະ­ບາໂຕ​ຍັງ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຂົາ​ລະ­ນຶກ​ເຖິງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ເຂົາ​ຜູ້​ຊົງສ້າງ​ຈັກ­ກະ­ວານ, ໂລກ ແລະ ສັບ­ພະ​ທຸກ​ສິ່ງ. ນອກ­ຈາກ​ນີ້ ຍັງ​ໄດ້​ເຕືອນ​ຈິດ­ໃຈ​ຂອງ​ມະ­ນຸດ​ໃຫ້​ສຳ­ນຶກ​ຢູ່​ຕະ­ຫຼອດ​ວ່າ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ເປັນ​ພຣະ​ຜູ້​ສ້າງ​ເຂົາ, ເຂົາ​ເປັນ​ຜົນ­ງານ​ການສ້າງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ເປັນ​ຜູ້​ປົກ­ຄອງ​ເຂົາ ແລະ ເຂົາ​ເປັນ​ພົນ­ລະ­ເມືອງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

ນອກ­ຈາກ​ນີ້ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ໄດ້​ໃຫ້​ກົດ​ຂໍ້​ຫ້າມ​ໄວ້​ສຳ­ລັບ​ມະ­ນຸດອີກ​ດ້ວຍ "ເຈົ້າ​ຈະ​ກິນ​ໝາກ​ໄມ້​ຈາກ​ຕົ້ນ­ໄມ້​ທຸກ​ກົກ​ໃດໆ​ກໍ່​ໄດ້​ໃນ​ສວນ​ນີ້ ເວັ້ນ​ໄວ້​ແຕ່​ໝາກ​ໄມ້​ຂອງ​ຕົ້ນ­ໄມ້​ທີ່​ໃຫ້​ຮູ້­ຈັກ​ຄວາມ​ດີ ແລະ ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຕົ້ນ​ນີ້. ຖ້າ­ວ່າ​ເຈົ້າ​ຂືນ​ກິນ​ເມື່ອ​ໃດ ເຈົ້າ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຕາຍ​ຢ່າງ​ແນ່​ນອນ." ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 2:16. ກົດ​ຂໍ້​ຫ້າມ​ທີ່​ບໍ່​ອະ​ນຸດ​ຍາດ​ໃຫ້​ມະ­ນຸດ​ກິນ​ໝາກ​ໄມ້​ຈາກ​ຕົ້ນໄມ້ທີ່​ໃຫ້​ຮູ້­ຈັກ​ຄວາມ​ດີ ແລະ ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ນີ້ ບໍ່​ແມ່ນ​ເພາະ​ໝາກ​ໄມ້ນັ້ນ​ມີ​ພິດ ແຕ່​ກົດ​ຂໍ້​ຫ້າມ​ນີ້​ເປັນ​ການ­ສະ­ແດງ​ອອກ​ເຖິງ​ຄວາມຈົ່ງ​ຮັກ​ພັກ­ດີ, ການ​ເຊື່ອ​ຟັງ ແລະ ການ​ຍອມ­ຮັບ​ການ​ປົກຄອງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຜູ້​ຊົງ​ເປັນ​ພຣະ​ຜູ້​ສ້າງ​ມະ​ນຸດ. ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ສ້າງ​ມະ­ນຸດ​ຂຶ້ນ​ມາ​ດ້ວຍ​ຄວາມຮັກ ແລະ ໃຫ້​ອິດ­ສະ­ລະ​ໃນ​ການ​ຕັດ­ສິນ​ໃຈ​ເລືອກ​ກະ­ທຳກໍຕາມ ເຊິ່ງ​ມະ­ນຸດ​ເລືອກ​ຈະ​ເຊື່ອ​ຟັງ ຫຼື ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຟັງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ໄດ້ ແຕ່​ພຣະ​ອົງກໍ​ປາຖະ­ໜາ​ໃຫ້​ມະ­ນຸດ​ເຂົ້າ​ເຝົ້າ​ພຣະ​ອົງ​ດ້ວຍຄວາມ​ເຕັມ​ໃຈ ເຊິ່ງ​ບໍ່​ແມ່ນ​ດ້ວຍ​ການ​ຖືກ​ບັງ­ຄັບ ເພາະ​ພຣະອົງ​ບໍ່​ໄດ້​ສ້າງ​ມະ­ນຸດ​ຂຶ້ນ​ມາ​ເໝືອນ​​ຫຸ່ນ​ຍົນ. ເພາະສະນັ້ນ ການ​ຈະ​ມີ​ຊີ­ວິດ​ນິຣັນ​ກໍ​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ພິ­ສູດ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ການເຊື່ອ​ຟັງ​ສາ​ກ່ອນ.

ເມື່ອ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົມ​ທຸກໆ​ສິ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ນິຣະ​ມິດ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ມາ​ແລ້ວກໍ​ພໍ­ໃຈ​ຫຼາຍ ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທັງ­ຫຼາຍ​ກໍ​ໄດ້​ໂຮຮ້ອງ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຊົມ­ຊື່ນ​ຍິນ­ດີ ເພາະ​ໂລກ​ທີ່​ສວຍ​ງາມ​ນີ້​ໄດ້​ຖືກ​ສ້າງ​ສຳ­ເລັດ​ເປັນ​ທີ່​ສົມ­ບູນ​ແບບ​ແລ້ວ.

ເປັນ​ຫຍັງ ຈຶ່ງ​ຊົງ​ຫວງ​ຫ້າມ?

​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ສ້າງ​ມະ­ນຸດ​ໃຫ້​ມີ​ຮູບ​ລັກ­ສະ­ນະ​ຄື​ກັບ​ພຣະ​ອົງ ໂດຍ​ປາ​ສະ​ຈາກ​ຄວາມ​ບາບ. ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ມີ​ພຣະ​ປະ­ສົງໃຫ້​ໂລກ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ມະ­ນຸດ​ທີ່​ບໍຣິ​ສຸດ ເຊິ່ງ​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ພຽງ​ໜ້ອຍ​ດຽວ. ແຕ່​ກໍ​ຕ້ອງ​ພິສູດ​ການ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ສາ­ກ່ອນ ເພາະ​ພຣະ​ບັນ­ຍັດ​ຂອງພຣະ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມ​ສັກສິດ​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັນ​ກັບ​ພຣະ​ອົງ ແລະ ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ຊົງ​ຍອມ​ໃຫ້​ໂລກ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄົນ​ທີ່​ເບິ່ງ​ຂ້າມ​ພຣະ​ບັນ­ຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "​ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 2:1-19.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະບັບພາສາໄທ) {ວັກ 46.4-48.3, 52.3, 60.4} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວທ.

ອາ​ດາມ​ ແລະ ​ເອ​ວາ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຟັງ​ພຣະ​ເຈົ້າ

ຕົ້ນ­ໄມ້​ທີ່​ໃຫ້​ຮູ້­ຈັກ​ຄວາມ​ດີ ແລະ ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ເຊິ່ງ​ຢູ່​ກາງ​ສວນ​ເອ​ເດນ​ນີ້​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ທົດ​ສອບ​ຄວາມ​ຮັກ​ຂອງ​ມະ­ນຸດ​ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ "ຖ້າ​ພວກ​ເຈົ້າ​ຮັກ​ເຮົາ ພວກ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຈະ​ເຊື່ອ​ຟັງກົດ​ບັນ­ຍັດ​ຂອງ​ເຮົາ" ​(ໂຢ​ຮັນ 14:15). ນອກ­ຈາກ​ນີ້ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ໄດ້​ເປີດ​ໂອ­ກາດ​ໃຫ້​ຊາ​ຕານ​ສາ­ມາດ​ເຂົ້າ​ມາ​ທົດ​ລອງ​ມະ­ນຸດ​ອີກ​ດ້ວຍ ໂດຍ​ຈະ​ໃຫ້​ຊາ​ຕານ­ເຂົ້າ​ຫາ​ມະ­ນຸດ​ໄດ້​ສະເພາະ​ຢູ່​ຕົ້ນ­ໄມ້​ທີ່​ຊົງ​ຫວງ​ຫ້າມ​ໄວ້​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ຖ້າ​ມະ­ນຸດ​ສາ­ມາດ​ທົນ​ຕໍ່​ການ​ທົດ​ລອງ​ໄດ້ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ຈະ​ຜ່ານ​ພົ້ນ​ພະ­ລັງ​ອຳ­ນາດ​ຂອງ​ຊາ​ຕານ ແລະ ​ຈະ​ໄດ້​ຊົມ­ຊື່ນ​ຍິນ­ດີ​ຢູ່​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຕະ­ຫຼອດ​ໄປ.

ອາ​ດາມ ແລະ ເອ​ວາ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕັກ­ເຕືອນ​ຫຼາຍໆຄັ້ງ​ໃຫ້​ລະ­ວັງ​ສັດ­ຕູ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ຢ່າ​ປະ­ໝາດ​ຕໍ່​ກົນອຸ­ບາຍ​ຂອງ​ພວກ​ມັນ ເພາະ​ຍ້ອນ​ການ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຟັງ​ຄຳ​ສັ່ງຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ນີ້​ແຫລະ! ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ມັນ​ຕົກ­ລົງ​ສູ່​ຄວາມ​​ບາບ. ສະ­ນັ້ນ ຈຶ່ງ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ສຳ­ຄັນ​ຫຼາຍ​ທີ່ອາ​ດາມ ແລະ ເອ​ວາ​ຈຳ­ເປັນ​ຕ້ອງ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ນອກ­ຈາກ​ນີ້ ທູດ​ສະຫວັນ​ຍັງ​ໄດ້​ເຕືອນ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ: “ເມື່ອ​ເຮັດ​ກິດ­ຈະ­ກຳ​ການ​ງານ​ປະ­ຈຳ​ວັນ​ຢູ່​ໃນ​ສວນ​ນັ້ນ ຈົ່ງ​ລະ­ວັງ​ຢ່າ​ຫ່າງ​ຈາກ​ກັນ ເພາະ​ຖ້າ​ຢູ່​ນຳ​ກັນ​ຈະ​ສ່ຽງ​ຕໍ່​ການ​ຖືກ​ທົດ​ລອງ​ໜ້ອຍ​ກວ່າ​ການ​ຢູ່​ຄົນ​ດຽວ.”

ແຕ່​ມີ​ມື້­ໜຶ່ງ ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ເອ​ວາ​ມ່ວນ​ຢູ່​ກັບ​ກິດ​ຈະກຳ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ນາງ​ຢູ່​ນັ້ນ ນາງ​ກໍ​ໄດ້​ຫ່າງ​ຈາກ​ອາ​ດາມໂດຍ​ບໍ່​ຮູ້​ຕົວ. ເມື່ອ​ເອ​ວາ​ຮູ້­ສຶກ​ວ່າ​ຕົນ​ເອງ​ຢູ່​ຄົນ​ດຽວ ນາງກໍ​ຮູ້­ສຶກ​ຢ້ານ​ເຖິງ​ໄພ​ອັນ­ຕະ­ລາຍ ແຕ່​ວ່າ​ນາງ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ສົນ­ໃຈ​ຕໍ່​ຄວາມ​ຢ້ານ​ນັ້ນ ໂດຍ​ຖື​ວ່າ​ຕົນ​ເອງ​ມີ​ສະ­ຕິ­ປັນ­ຍາ, ມີ​ກຳ­ລັງ​ພຽງ­ພໍ​ທີ່​ຈະ​ຈຳ­ແນກ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ອອກ​ໄດ້ ແລະ ສາມາດ​ຕໍ່­ຕ້ານ​ມັນ​ໄດ້. ສະ­ນັ້ນ ​ເອ​ວາ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ເມີນ​ເຊີຍ​ຕໍ່​ຄຳ​ຕັກ­ເຕືອນ​ຂອງ​ທູດ​ສະ​ຫ​ວັນ.

ຈາກ​ນັ້ນ​ບໍ່​ດົນ ​ເອ​ວາ​ໄດ້​ແນມ​ໄປ​ເບິ່ງ​ຕົ້ນ­ໄມ້​ທີ່​ໃຫ້​ຮູ້­ຈັກ​ຄວາມ​ດີ ແລະ ຄວາມ​ຊົ່ວ. ແລ້ວ​ນາງ​ກໍ​ເກີດ​ມີ​ຄວາມ​ຄິດ​ສົງ­ໄສ​ຂຶ້ນ​ມາ​ວ່າ: "ເປັນ​ຫຍັງ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ຕ້ອງ​ຫວງຫ້າມ​ມັນ​ໄວ້​ຈາກ​ພວກ​ເຮົາ?"

ໃນ​ທັນ­ໃດ​ນັ້ນ ​ເອ​ວາ​ກໍ​ໄດ້​ເຫັນ​ສັດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມສວຍ​ງາມ​ຊະ­ນິດ​ໜຶ່ງ ມັນ​ມີ​ປີກ ແລະ ເມື່ອ​ມັນ​ບິນ​ໄປ​ມາ​ກໍ​ຈະ​ມີ​ສີ­ສັນ​ສະ­ຫວ່າງ​ສົດ­ໃສ​ຄື​ກັບ​ທອງ​ຄຳ. ມັນ​ພັກ​ຢູ່​ເທິງກິ່ງ​ກ້ານ­ຂອງ​ຕົ້ນ­ໄມ້​ທີ່​ໃຫ້​ຮູ້­ຈັກ​ຄວາມ​ດີ ແລະ ​ຄວາມ​ຊົ່ວ. ມັນ​ໄດ້​ວາງ­ທ່າ​ທາງ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ­ສຸກ​ຫຼາຍ​ກັບ​ໝາກ​ໄມ້​ອັນເປັນ­ຕາ​ອອນຊອນ​ຢາກ​ກິນ. ສັດ​ຊະ­ນິດ​ນີ້​ເຊິ່ງ​ປັດ­ຈຸ­ບັນ​ມະນຸດ​ເອີ້ນ​ວ່າ: ‘ງູ’

ງູ​ໄດ້​ປາ­ກົດ​ໃຫ້​ເອ​ວາ​ເຫັນ ແລະ ກ່າວ​ວ່າ: "ແມ່ນ​ບໍ! ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ສັ່ງ​ຫ້າມ​ພວກ​ເຈົ້າ​ວ່າ ບໍ່​ໃຫ້​ກິນ​ໝາກ​ໄມ້​ໃດໆ​ໃນ​ສວນ​ນີ້?" ເອ​ວາ​ປະ­ຫຼາດ​ໃຈ​ຫຼາຍ​ທີ່​ເຫັນ​ງູ​ເວົ້າ​ໄດ້ ແລະ ງູ​ກໍ​ໄດ້​ເວົ້າ​ຍົກ­ຍ້ອງ​ຄວາມ​ງາມ​ຂອງ​ນາງ​ໂດຍ​ໃຊ້​ສຽງ​ທີ່​ມ່ວນອອນ­ຊອນ​ຄື​ກັບ​ດົນ​ຕີ ສ່ວນ​ເອ​ວາ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ລະ­ນຶກ​ເຖິງ​ຄຳ­ເຕືອນ​ຂອງ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທີ່​ໃຫ້​ລະ­ວັງ​ສັດ­ຕູ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

​ເອ​ວາ​ຕອບ​ງູ​ວ່າ: “ໝາກ​ໄມ້​ທຸກ​ກົກ​ຢູ່​ໃນ​ສວນ​ນີ້​ພວກ​ເຮົາ​ກິນ​ໄດ້​ໝົດ. ເວັ້ນ​ໄວ້​ແຕ່​ໝາກ​ໄມ້​ທີ່­ຢູ່​ໃນ​ກາງ​ສວນ​ນີ້ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ບອກ​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ໃຫ້​ກິນ ຫຼື ແມ່ນ​ແຕ່​ແຕະ­ຕ້ອງ​ມັນ​ເປັນ​ເດັດ​ຂາດ. ຖ້າ​ພວກ​ເຮົາ​ຂືນ​ກິນ​ເມື່ອ​ໃດ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຕາຍ​ເມື່ອ​ນັ້ນ.”

ແຕ່​ງູ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ: “ບໍ່​ເປັນ­ຄວາມ​ຈິງ​ດອກ! ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ຕາຍ. ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກ່າວ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ ເພາະ​ພຣະ​ອົງ​ຮູ້​ວ່າ ຖ້າ​ເຈົ້າ​ກິນ​ໝາກ​ໄມ້​ນັ້ນ​ເມື່ອ​ໃດ ເຈົ້າ​ກໍ​ຈະ​ເປັນ​ເໝືອນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເມື່ອ­ນັ້ນ ເຈົ້າ​ກໍ​ຈະ​ຮູ້­ຈັກ​ຄວາມ​ດີ ແລະ ຮູ້ຈັກ​ຄວາມ​ຊົ່ວ.”

ຊາ​ຕານ​ໄດ້​ສິງ​ໃນ​ຮ່າງ​ຂອງ​ງູ ເພື່ອ​ໃຊ້​ງູ​ໃນ​ການ​ສື່­ສານ​ກັບ​ເອ​ວາ ແລະ ​ລໍ້​ລວງ​ນາງ​ບໍ່​ໃຫ້​ເຊື່ອ​ຟັງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. "ຜູ້­ຍິງເຫັນ​ວ່າ ຕົ້ນ­ໄມ້​ນັ້ນ​ຊ່າງ​ງາມ​ແທ້ ແລະ ໝາກ​ໄມ້​ກໍ​ເປັນ­ຕາ​ຢາກ​ກິນ​ອີ​ຫຼີ! ທັງ​ຄິດ​ວ່າ ຖ້າ​ຕົນ​ສະຫຼາດ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ກໍ​ຄົງ​ດີ​ຫຼາຍ. ດັ່ງ­ນັ້ນ ນາງ​ຈຶ່ງ​ປິດ​ເອົາ​ໝາກ​ໄມ້​ມາ​ກິນ." ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ເອ​ວາ​ກິນ​ໝາກ​ໄມ້​ແລ້ວ ກໍ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້­ສຶກ​ຜິດ​ປົກ­ກະ­ຕິຕາມ​ຮ່າງກາຍ​ຂອງ​ນາງ ແລະ ​ນາງ​ໄດ້​ຈິດ​ຕະ​ນາ​ການ​ໄປວ່າ​ຕົນ​ເອງ​ກຳ­ລັງ​ເຂົ້າ​ສູ່​ສະ­ພາບ​ທີ່​ສູງ​ຂຶ້ນ​ກວ່າ​ເກົ່າ. ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ເອ​ວາ​ຢູ່​ໃນ​ສະ­ພາບ​ທີ່​ແປກ​ປະຫຼາດ​ເຊັ່ນ​ນີ້ ນາງ​ກໍ​ໄດ້​ເອົາ​ໝາກ​ໄມ້​ຫຼາຍ​ໜ່ວຍ​ມາ​ໃຫ້​ອາ​ດາມ ແລະ ​ໄດ້​ເລົ່າ​ເຫດ­ການ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ທັງ​ໝົດ​ໃຫ້​ລາວ​ຟັງ.

ໂອ! ອາ​ດາມ​ເສຍ​ໃຈ​ຫຼາຍ​ທີ່​ເອ​ວາ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຟັງ​ພຣະເຈົ້າ ອາ​ດາມ​ຄິດ​ເຖິງ​ພຣະ​ບັນ­ຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າທີ່​ຊົງ​ສັກ­ສິດ​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັນກັບ​ພຣະ​ອົງ ແລະ ເອ​ວາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຕາຍ​ຍ້ອນ​ການ​ລ່ວງ​ລະເມີດ​ຂໍ້​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ຄວາມ​ໂສກ­ເສົ້າ​ໄດ້​ປາ­ກົດ​ຢູ່ທີ່​ໃບ​ໜ້າ​ຂອງ​ອາ​ດາມ, ລາວ​ເສຍ​ໃຈ​ຫຼາຍ​ທີ່​ໄດ້​ລະ­ເລີຍໃນ​ການ​ເບິ່ງ­ແຍງ​ເອ​ວາ ຈົນ​ມັນ​ໄດ້​ເກີດ​ເຫດ­ການ​ເຊັ່ນ​ນີ້ຂຶ້ນ. ແລ້ວ​ຈະ​ເຮັດ​ຢ່າງ­ໃດ? ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ອາ​ດາມເກີດ​ມີ​ການ​ຕໍ່­ສູ້​ກັນ​ລະ­ຫວ່າງ​ຄວາມ​ຈົ່ງ​ຮັກ​ພັກ­ດີ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ຄວາມ​ຜູກ​ພັນ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ເອ​ວາ. ແຕ່​ອາ​ດາມ​ຮູ້­ສຶກ​ວ່າຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ລາວ​ຮັກ​ເອ​ວາ​ຫຼາຍ ແລະ ທຳ​ໃຈ​ບໍ່​ໄດ້​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ສູນ​ເສຍ​ນາງ​ໄປ. ສະ­ນັ້ນ ອາ​ດາມ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຕັດ­ສິນ​ໃຈ​ວ່າ​ຈະ​ຮ່ວມ​ຊາ­ຕາ­ກຳ​ກັບ​ເອ​ວາ ໂດຍ​ຄິດ​ໄວ້​ວ່າ: “ຖ້າ​ເອ​ວາ​ຕາຍ ຕົນ​ເອງ​ກໍ​ຈະ​ຂໍ​ຕາຍ​ໄປ​ນຳ​ເຊັ່ນ​ກັນ.” ແລ້ວ​ອາ​ດາມ​ກໍ​ໄດ້​ໄຕ່­ຕອງ​ເຖິງ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ງູ​ນັ້ນ​ວ່າອາດ​ຈະ​ເປັນ­ຄວາມ​ຈິງ​ກໍ​ໄດ້. ຈາກ​ນັ້ນ ອາ​ດາມ​ກໍ​ໄດ້​ຈັບ​ເອົາ​ໝາກ​ໄມ້​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ຫວງ​ຫ້າມ​ນັ້ນ​ມາ​ກິນ​ທັນ​ທີ.

ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ອາ​ດາມ​ກິນ​ໝາກ​ໄມ້​ແລ້ວ ລາວກໍ​ຮູ້­ສຶກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຜິດ​ປົກ­ກະ­ຕິ​ຢູ່​ຕາມ​ຮ່າງ­ກາຍ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ. ແລ້ວ​ບໍ່​ດົນ ແສງ​ລັດ​ສະ­ເໝີ​ທີ່​ເປັນ​ເຄື່ອງ­ນຸ່ງ​ຫົ່ມ​ຂອງ​ອາດາມ ແລະ ເອວາ​ກໍ​ໄດ້​ຫາຍ​ໄປ, ຄວາມ​ຮັກ ແລະ ສັນ­ຕິ​ສຸກ​ກໍ​ໄດ້​ຫາຍ​ໄປ​ເຊັ່ນ​ກັນ. ພວກເຂົາ​ເລີ່ມ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້­ສຶກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຜິດ​ທີ່​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຟັງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ຮູ້ສຶກຢ້ານ​ຕໍ່​ອະ­ນາ​ຄົດ. ແລ້ວຄວາມ​ໂດດ​ດຽວ​ຝ່າຍ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ກໍ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ມາ​ແທນ​ທີ່ ແລະ ​ມີ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ຕໍ່​ການ​ລົງ­ໂທດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ເມື່ອ​ມີ​ຄວາມ​ເຂົ້າ­ໃຈ ແລະ ​ທັງ​ຮູ້​ວ່າຕົນ​ເອງ​ເປືອຍ​ກາຍ​ຢູ່, ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ໄດ້​ພາ­ກັນ​ໄປ​ເອົາ​ໃບ​ໄມ້​ມາ​ຫຍິບ​ເຂົ້າ­ກັນ ເພື່ອ​ປົກ​ປິດ​ຮ່າງ­ກາຍ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ໄວ້ ເພາະ​ບໍ່​ກ້າ​ມາ​ຢືນ​ຢູ່​ຕໍ່­ໜ້າ​ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ ແລະ ພຣະ​ເຈົ້າ.”

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກປຶ້ມ "​ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 3:1-7.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະບັບພາສາໄທ) {ວັກ 48.4-57.2} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວທ.

ແຜນ­ການ​ໄຖ່​ບາບ

ເຫດ­ການ​ທີ່​ມະ­ນຸດ​ໄດ້​ລ່ວງ​ລະ­ເມີດ​ກົດ​ຂໍ້​ຫ້າມຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ນັ້ນ ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ໂສກ­ເສົ້າ​ທົ່ວ​ທັງ​ສະ​ຫ​ວັນ. ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ໄດ້​ພາ­ກັນ​ຢຸດ​ຮ້ອງ­ເພງ ແລະ ​ໄວ້­ອາ­ໄລ​ໃຫ້​ແກ່​ມະ­ນຸດ​ທີ່​ໄດ້​ປະ­ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ພິນາດ​ຍ້ອນ​ການບໍ່ເຊື່ອຟັງ​ນັ້ນ. ແລ້ວ​ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທັງ­ຫຼາຍ​ກໍ​ລໍຖ້າ​ເບິ່ງ​ວ່າ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເຮັດຢ່າງ­ໃດ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ທີ່​ມະ­ນຸດ​ໄດ້​ລ່ວງ​ລະ­ເມີດ​ຂໍ້​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ເສຍ​ໃຈ​ຫຼາຍ​ສຳ­ລັບ​ມະ­ນຸດ​ທີ່​ຕົກລົງ​ສູ່​ຄວາມ​ບາບ ແຕ່​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮັກ ແລະ ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອັນ​ບໍ່​ມີ​ທີ່​ສິ້ນ​ສຸດ​ນັ້ນ ​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ມີ​ແຜນ­ການ​ໄຖ່​​ບາບ​ໃຫ້​ມະ­ນຸດໄວ້​ກ່ອນ​ແລ້ວ​ຖ້າ­ວ່າ​ມະ­ນຸດ​ເລືອກ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຟັງ​ພຣະ​ອົງ. ແຜນ­ການ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຄື "​ລູກແກະຜູ້​​ຖືກຂ້າ​ຕັ້ງ­ແຕ່​ທຳ­ອິດ​​ສ້າງ​ໂລກ". (​ພຣະ​ນິມິດ 13:8)

"ດ້ວຍ​ວ່າ ຄ່າ​ຈ້າງ​ຂອງ​ຄວາມ​ຜິດ​ບາບ​ຄື​ຄວາມຕາຍ" ສະນັ້ນ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງພຣະ​ບັນ­ຍັດ ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຕາຍແທນ​ຄວາມ​​ບາບ​ຂອງ​ມະ­ນຸດ ເພາະ​ພຣະ​ບັນ­ຍັດຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ສັກ­ສິດ​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັນ​ກັບ​ພຣະ​ອົງ ແລະ ​ບໍ່​ສາ­ມາດ​ປ່ຽນ­ແປງ​ໄດ້ ແລະ ມີ​ພຽງ​ພຣະ​ຜູ້​ສ້າງມະ­ນຸດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ທີ່​ມີ​ອຳ­ນາດ​ໄຖ່​ຄວາມ​​ບາບ​ຂອງ​ມະນຸດ​ໄດ້ ແລະ ໂດຍ​ຜ່ານ​ທາງ​ພຣະ​ບຸດ​ເທົ່າ​ນັ້ນທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມະ­ນຸດ​ຄືນ​ດີ​ກັບ​ພຣະ​ອົງ (​ໂຣມ 6:23). "ເພາະ­ວ່າ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ຮັກ​ໂລກ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ ຈົນ​ໄດ້​ປະ­ທານ​ພຣະ​ບຸດ​ອົງ​ດຽວ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ເພື່ອ​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ວາງ­ໃຈ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ບຸດ​ນັ້ນຈະ​ບໍ່​ຈິບ­ຫາຍ ແຕ່​ມີ​ຊີ­ວິດ​ອັນ​ຕະ­ຫຼອດ​ໄປ​ເປັນ­ນິດ". ​(ໂຢ​ຮັນ 3:16)

ໃນ​ຕອນ​ແລງ​ມື້​ນັ້ນ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສະ­ເດັດ​ມາ​ຫາອາ​ດາມ ແລະ ເອ​ວາ​ຢູ່​ໃນ​ສວນ ແລະ ​ແທນ​ທີ່​ພວກເຂົາ​ຈະ​ມາ​ຕອ້ນ​ຮັບ​ພຣະ​ອົງ​ເໝືອນ​ທຸກໆ​ຄັ້ງ​ຕອນ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ຍັງ​ບໍຣິ​ສຸດ​ຢູ່ ແຕ່​ພວກ​ເຂົາ​ຊ້ຳ­ພັດ​ຢ້ານ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ໄດ້​ພາ­ກັນ​ໄປ​ຫຼົບ​ລີ້​ຊ່ອນ​ຕົວ​ຢູ່​ທ່າມ­ກາງ​ຕົ້ນ­ໄມ້​ທັງ­ຫຼາຍ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ພົ້ນ​ຈາກ​ພຣະ​ອົງ. ແລ້ວ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍໄດ້​ເອີ້ນ​ຫາ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ ຖາມ​ເຖິງ​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້ກະ­ທຳ​ຜິດ​ນັ້ນ ແລະ ​ແທນ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ສາ­ລະ­ພາບຄວາມ​ຜິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ແຕ່ພວກ​ເຂົາ​ຊ້ຳ­ພັດ​ໂຍນຄວາມ​ຜິດ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ນັ້ນ​ໃສ່​ກັນ​ແລະ​ກັນ ແລະ ແຖມຍັງ​ໂຍນ​ຄວາມ​ຜິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ນັ້ນ​ມາ​ໃສ່​ພຣະ​ເຈົ້າອີກ​ດ້ວຍ.

ຂໍ້​ແກ້​ຕົວ​ມີ​ຈຸດ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ມາ​ຈາກ​ຊາ​ຕານ ເຊິ່ງ​ມັນເປັນ​ບິ­ດາ​ແຫ່ງ​ການ​ຂີ້​ຕົວະ. ເມື່ອ​ອາ​ດາມ ແລະ ເອ​ວາຍອມ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ຊາ​ຕານ ດັ່ງ­ນັ້ນ ທັງ​ຄຳ​ເວົ້າ ແລະ ​ການກະ­ທຳ​ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ເໝືອນ​ກັນ​ກັບ​ມັນ. "ເມື່ອ​ພວກ​ເຈົ້າ​ຍອມເປັນ​ທາດ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ຜູ້​ໃດ ພວກ​ເຈົ້າ​ກໍ​ເປັນ​ທາດ​ຂອງ​ນາຍທີ່​ພວກ​ເຈົ້າ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ນັ້ນ" ​(ໂຣມ 6:16). ແລ້ວ​ຕຳ­ແໜ່ງຂອງ​ອາ​ດາມ​ໃນ​ການ​ປົກ­ຄອງ​ໂລກ​ນີ້​ຈຶ່ງ​ຖືກ​ຊາ​ຕານ​ປົກຄອງ​ແທນ​ທີ່.

"ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ເຮັດ​ຜິດ​ບາບ​ຢ່າງໃຫຍ່​ຫຼວງ ແຕ່​ກໍ​ຈະ​ບໍ່​ຖືກ​ປະ​ຖິ້ມ​ໃຫ້​ຊາ​ຕານ​ປົກ­ຄອງ​ຢູ່ຝ່າຍ​ດຽວ ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຍິນ­ດີ​ທີ່​ຈະ​ໄຖ່​ພວກເຂົາ​ຄືນ​ມາ​ຈາກ​ໂທດ​ຂອງ​ການ​ລ່ວງ​ລະ­ເມີດ​ນັ້ນ​ດ້ວຍ​ຊີວິດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ເອງ; ຈະ​ໃຫ້​ມີ​ຊ່ວງ​ເວ­ລາ​ແຫ່ງ​ພຣະ​ກາລຸ​ນາ ແລະ ໂດຍ​ການ​ກັບ​ໃຈ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ຜູ້​ໄຖ່ ພວກເຂົາ​ກໍ​ຈະ​ໄດ້​ກັບ​ມາ​ເປັນ​ລູກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອີກ​ຄັ້ງ." PP 66.2.

ໃນ​ມື້​ນັ້ນ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປະ­ກາດ​ການ​ລົງ­ໂທດຂອງ​ອາ​ດາມ, ​ເອ​ວາ ແລະ ​ຊາ​ຕານ. (ທ່ານ​ສາ­ມາດອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໃນ​ພຣະ​ທຳປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 3:14-19). ໂດຍ​ການ​ລ່ວງ​ລະ­ເມີດ​ຂໍ້​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ນັ້ນ ອາ​ດາມ ແລະ ເອ​ວາ​ໄດ້​ສູນ​ເສຍ​ຊີ­ວິດ​ນິຣັນ ສະ­ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ເປັນ​ດິນ. "ເຈົ້າ​ຖືກ​ສ້າງມາ​ແຕ່​ດິນ ເຈົ້າ​ຈະ​ຄືນ​ໄປ​ເປັນ​ດິນ​ອີກ" (ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 3:19). ອາ​ດາມ ແລະ ​ເອ​ວາ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ­ທຸກ​ຍາກລຳ­ບາກ, ພົບ​ກັບ​ຄວາມ​ຜິດ​ຫວັງ, ຄວາມ​ໂສກ­ເສົ້າ ແລະ ຄວາມ­ເຈັບ​ປວດ ຈົນ​ກວ່າ​ຈະ​ເຖິງ​ແກ່​ຄວາມ​ຕາຍ. ນອກ­ຈາກ​ນີ້ ພວກ​ເຂົາ​ຍັງ​ຈະ​ໄດ້​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ອຳນາດການ​ປົກ­ຄອງ​ຂອງ​ຊາ​ຕານ​ອີກ​ດ້ວຍ. ແຕ່​ເຖິງ​ຢ່າງ­ໃດ​ກໍຕາມ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ລອດ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ທາງ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແຕ່​ຕ້ອງ​ມີ​ເງື່ອນ­ໄຂ​ຄື​ການ​ເຊື່ອຟັງ. ສ່ວນ​ຊາ​ຕານ​ນັ້ນ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າຈະ​ມີ​ການ​ຕໍ່­ສູ້ກັນ​ລະ­ຫວ່າງ​ມະ­ນຸດແລະ​ຊາ​ຕານ ແຕ່​ອຳ­ນາດ​ການປົກ­ຄອງ​ຂອງ​ມັນ​ກໍ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ພ່າຍ​ແພ້​ໃນ​ທີ່​ສຸດ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "​ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 3:8-20.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະບັບພາສາໄທ) {ວັກ 57.5-62.1} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວທ.

ອາ​ດາມ​ ແລະ ​ເອ​ວາອອກ​ຈາກ​ສວນ​ເອ​ເດນ

­ຫຼັງຈາກ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປະ­ກາດ​ການ​ລົງ­ໂທດຂອງ​ອາ​ດາມ ແລະ ເອ​ວາ​ແລ້ວ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບອະ­ນຸ­ຍາດ​ໃຫ້​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ສວນ​ເອ​ເດນ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ. "ຕໍ່​ມາ ອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ໃຫ້​ເສື້ອ​ທີ່​ເຮັດ​ດ້ວຍ​ໜັງສັດ​ແກ່​ອາ​ດາມ ແລະ ​ເມຍ​ຂອງ​ລາວ​ນຸ່ງ. ແລ້ວ​ອົງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ກໍ​ກ່າວ​ວ່າ: 'ບັດ​ນີ້ ມະ­ນຸດ​ໄດ້​ກາຍ­ເປັນເໝືອນ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ເຮົາ ແລະ ​ທັງ​ຮູ້­ຈັກ​ຄວາມ​ດີ ແລະ ​ຮູ້ຈັກ​ຄວາມ​ຊົ່ວ. ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ອະ­ນຸ­ຍາດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຢື້​ມື​ໄປປິດ​ເອົາ​ໝາກ​ໄມ້​ຈາກ​ຕົ້ນ​ທີ່​ໃຫ້​ຊີ­ວິດ​ມາ​ກິນ ແລະ ມີ​ຊີ­ວິດ​ນິຣັນ​ດອນ.' ສະ­ນັ້ນ ອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງຂັບ​ໄລ່​ພວກ​ເຂົາ​ໃຫ້​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ສວນ​ເອ​ເດນ ແລະ ​ໃຫ້ຂຸດ​ດິນ​ຟັນ​ໄມ້​ໃນ​ບ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ມາ" (ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 3:21,23). ອາ​ດາມ ແລະ ເອ​ວາ​ເສຍ​ໃຈຫຼາຍ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ ແລະ ກໍ​ໂສກ­ເສົ້າ​ເກີນ​ຈະ​ບັນ​ລະຍາຍ​ທີ່​ຕ້ອງ​ໄດ້​​ລາຈາກ​ບ້ານ​ອັນ​ສວຍ​ງາມ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

"ຫຼັງ​ຈາກ​ອາ​ດາມ​ກັບ​ເອ​ວາ​ເຮັດ​ບາບ​ແລ້ວ ກໍ​ບໍ່ສາ­ມາດ​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ສວນ​ເອ​ເດນ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ. ເຂົາ​ທັງ​ສອງໄດ້​ອ້ອນ­ວອນ​ຂໍ​ຮ້ອງ​ທີ່​ຈະ​ຢູ່​ໃນ​ບ້ານ​ສະ­ຖານ​ແຫ່ງ​ຄວາມບໍຣິ​ສຸດ​ສຸກ​ສຳ­ບາຍ​ຕໍ່​ໄປ ເຂົາ​ຍອມ­ຮັບ​ວ່າ​ໄດ້​ສູນ​ເສຍສິດ­ທິ​ທີ່​ຈະ​ຄອບ­ຄອງ​ບ່ອນ­ຢູ່​ອັນ​ສຸກ​ໃຈ ແຕ່​ກໍ​ໄດ້​ປະ­ຕິຍານ​ວ່າ ຕໍ່​ໄປ​ຈະ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢ່າງ​ເຄັ່ງ​ຄັດ. ແຕ່ເຂົາ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊີ້​ແຈ້ງ­ວ່າ ຄວາມ​ບາບ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ສະພາບ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເສື່ອມ​ໂຊມ​ລົງ​ແລ້ວ ເຊິ່ງ​ເຮັດໃຫ້​ພະ­ລັງ​ໃນ​ການ​ຕໍ່­ຕ້ານ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຫຼຸດ​ໜ້ອຍ​ລົງ ແລະ ໄດ້​ເປີດ​ທາງ​ໃຫ້​ຊາ​ຕານ­ເຂົ້າ​ມາ​ຫາ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ງ່າຍ​ຂຶ້ນ. ເຂົາ​ໄດ້​ຍອມ​ຕໍ່​ການ​ທົດ​ລອງ​ເມື່ອ​ຍັງ​ບໍຣິ​ສຸດ​ຢູ່​ນັ້ນ ແລະ ​ບັດ​ນີ້​ກຳ­ລັງ​ໃນ​ການ​ຮັກ­ສາ​ຄວາມ​ສັດ­ຊື່​ຈຶ່ງ​ໜ້ອຍ​ລົງເມື່ອ​ເຂົາ​ຢູ່​ໃນ​ສະ­ພາບ​ທີ່​ຮູ້­ສຶກ​ຜິດ​ຢູ່​ຕະ­ຫຼອດ​ເວ​ລາ." PP 61.4.

ເນື່ອງ​ຈາກ​ວ່າ ຊາ​ຕານ​ຫວັງ​ຢາກ​ໃຫ້​ອາ​ດາມ ແລະ ​ເອ​ວາ​ກິນ​ໝາກ​ໄມ້​ແຫ່ງ​ຊີ­ວິດ ແລະ ດຳ­ລົງ​ຊີ­ວິດ​ຢູ່ໃນ​ຄວາມ​ບາບ​ຕະ­ຫຼອດ​ໄປ ແລະ ​ທົນ​ທຸກ­ທໍ­ລະ­ມານ​ຕໍ່​ໄປຈົນ​ບໍ່​ສິ້ນ​ສຸດ. ດ້ວຍ​ເຫດ​ນັ້ນ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຂັບ​ໄລ່​ອາດາມ ແລະ ​ເອ​ວາ​ໃຫ້​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ສວນ​ເອ​ເດນ ແລະ ໄດ້​ສັ່ງ​ທູດ​ສະຫວັນ​ມາ​ເຝົ້າ​ສວນ​ເອ​ເດນ​ໄວ້ ເພື່ອ​ປ້ອງກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ມະ­ນຸດ​ຄົນ​ໃດ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃກ້​ຕົ້ນ­ໄມ້​ແຫ່ງ​ຊີ​ວິດ.

ແຕ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ຄົງ​ປອບ​ໃຈ​ອາ​ດາມ ແລະ ​ເອວາ​ຫຼາຍໆ​ຄັ້ງ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ທາງ​ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ຂອງ​ພຣະອົງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ແຜນ­ການ​ໄຖ່​ບາບ ແລະ ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ບໍ່​ປະ​ຖິ້ມພວກ​ເຂົາ​ໃຫ້​ຊາ​ຕານ​ປົກ­ຄອງ​ຢູ່​ຝ່າຍ​ດຽວ. ສ່ວນ​ເສື້ອ​ທີ່​ເຮັດ​ດ້ວຍ​ໜັງ​ສັດ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເອົາ​ມາ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ນຸ່ງກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ສວນ​ເອ​ເດນ​ນັ້ນ ແມ່ນ​ລູກ​ແກະຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ຂ້າ​ແລ້ວ. ເສື້ອ​ໜັງ​ສັດ​ຍັງ​ໄດ້​ສະ­ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ອີກ​ວ່າ ໂທດ​ການ​ຕາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ທີ່​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຟັງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ນັ້ນ ມັນ​ຖືກ​ໂອນ​ມາ​ໃຫ້​ລູກ​ແກະ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ແລ້ວ. ດ້ວຍ​ແຜນ­ການ​ໄຖ່​ບາບ​ອັນ​ປະ­ເສີດຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ນີ້​ແຫລະ! ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມະ­ນຸດ​ໄດ້​ມີ​ໂອກາດ​ກັບ­ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ສວນ​ເອ​ເດນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອີກ​ຄັ້ງ.

ໃນ​ຄວາມ​ໂສກ­ເສົ້າ​ເສຍ​ໃຈ​ທີ່​ເກີນ​ຈະ​ພັນ​ລະ​ນາຂອງ​ອາ​ດາມ ແລະ ເອ​ວາ​ນີ້ ພວກ​ເຂົາ​ຍັງ​ໄດ້​ອັດ​ສະຈັນ​ໃຈ​ໃນ​ຄວາມ​ຮັກ ແລະ ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອັນ​ບໍ່​ມີ​ທີ່​ສິ້ນ​ສຸດ ແລະ ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ໃນ​ແຜນ­ການ​ໄຖ່​ບາບ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອີກ​ດ້ວຍ. ເມື່ອ​ຄວາມ​ບາບ​ໄດ້​ເຂົ້າມາ​ໃນ​ໂລກ​ນີ້​ແລ້ວ ໂລກ​ກໍ​ເລີ່ມ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ­ແປງ​ໄປ​ເຊັ່ນ: ອາ­ກາດ​ທີ່​ເຄີຍ​ມີ​ອຸນ­ຫະ­ພູມ​ຢ່າງ​ເໝາະ​ສົມ ກໍ​ມີ​ຄວາມ​ປ່ຽນ­ແປງ​ໄປ​ຕາມ​ລະ­ດູ​ການ, ດອກ​ໄມ້​ທີ່​ອອກ­ດອກ​ບານ​ທີ່​ສຸດ​ແລ້ວ ກໍ​ເລີ່ມ​ມີ​ການ​ຫ່ຽວ­ແຫ້ງ​ຕາຍ, ຕົ້ນ­ໄມ້​ທີ່​ໃຫຍ່​ສູງແລ້ວ ​ກໍ​ເລີ່ມ​ມີ​ໃບ​ໄມ້​ລົ່ນ, ໝາກ​ໄມ້​ທີ່​ສຸກ​ຫຼາຍ​ແລ້ວ ກໍ​ເລີ່ມ​ມີ​ການ​ເນົ່າ​ເປື່ອຍ, ສັດ​ທັງ­ຫຼາຍ​ກໍ​ເລີ່ມ​ເປັນ​ສັດ­ຕູ​ກັນ ແລະ ​ສັດ​ບາງ​ໂຕ​ກໍ​ເກີດ​ມີ​ພິດ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ. ສ່ວນ​ຮ່າງກາຍ​ຂອງ​ມະ­ນຸດ​ກໍ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ ເລີ່ມ​ເສື່ອມໂຊມ​ລົງ​ໄປ​ຕາມ​ກາ­ລະ​ເວ​ລາ. ຍ້ອນ​ຄວາມ​ບາບ​ນີ້​ເອງ​ທີ່​ເປັນ­ຕົ້ນ​ເຫດ​ຂອງ​ຄວາມ​ຕາຍ ເຊິ່ງ​ສັບ­ພະ​ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຊີ­ວິດ​ທັງ​ໝົດ​ບໍ່​ສາມາດ​ຫຼີກ​ໜີ​ໄດ້.


ສວນ​ເອ​ເດນ​ຈະ​ກັບ​ມາ​ອີກ

ຊາ​ຕານ​ໄດ້​ຍາດ​ຊິງ​ອຳ­ນາດ​ການ​ປົກ­ຄອງ​ໂລກ​ທີ່​ຊົງ​ມອບ​ໃຫ້​ແກ່​ອາ​ດາມ​ໃນ​ຕອນ​ທຳ​ອິດ ແຕ່​ພຣະ​ບຸດ​ຈະ​ຊົງ​ຊຳ­ລະ​ໂທດ​ຂອງ​ຄວາມ​ບາບໂດຍ​ການ​ເສຍ­ສະລະ​ພຣະ​ອົງ​ເອງ ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ເປັນການ​ໄຖ່​ມະ­ນຸດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ແຕ່​ຈະ​ຊົງ​ກອບ​ກູ້​ອຳ­ນາດ​ການ​ປົກ­ຄອງ​ເຊິ່ງ​ອາ​ດາມ​ໄດ້​ເສຍ​ໄປ​ນັ້ນໃຫ້​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ອີກ​ດ້ວຍ. ທຸກ​ສິ່ງ​ທີ່​ອາ​ດາມ​ຄົນ​ທຳ­ອິດ​ໄດ້​ສູນ​ເສຍ​ໄປ​ນັ້ນ ອາ​ດາມ​ຄົນ­ທີ​ສອງ​ຄື​ພຣະ​ບຸດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄືນ​ສູ່​ສະ­ພາບ​ເດີມ.

​ພຣະ​ເຈົ້າ​ປະ­ທານ​ພຣະ​ບຸດ​ທີ່​ຮັກ​ຜູ້​ຊົງ​ສະ­ພາບ​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັນ​ກັບ​ພຣະ​ອົງ​ເອງ​ມາ​ເພື່ອ​ແບກ​ຮັບ​ເອົາ​ຄວາມ​​ບາບ​ຂອງ​ມະ­ນຸດ ຈຶ່ງ​ເປີດ​ຫົນທາງໃຫ້​ມະ­ນຸດ​ສາ­ມາດ​ກັບ​ຄືນ​ດີ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້ ແລະ ຖືກ​ນຳ​ກັບ​ມາ​ຍັງ​ສວນ​ເອ​ເດນ​ອັນ​ເປັນ​ບ້ານ​ຂອງ​ມະ­ນຸດ​ອີກ​ຄັ້ງ​ໜຶ່ງ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "​ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 3:21-24.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະບັບພາສາໄທ) {ວັກ 61.4-62.1, 67.1, 69.2} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວທ.

ສັນ­ຍາ​ລັກ​ຂອງ​ການ​ຖວາຍ​ລູກ​ແກະ

ພຣະຄໍາພີກ່າວວ່າ ​ພຣະບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າຊົງເປັນ "​ລູກແກະຜູ້​​ຖືກຂ້າ​ຕັ້ງ­ແຕ່​ທຳ­ອິດ​​ສ້າງ​ໂລກ" (​ພຣະ​ນິມິດ 13:8). ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ມີ​ແຜນການ​ໄຖ່​ບາບ​ມະ­ນຸດ ເຊິ່ງ​ຈະ​ມີ​ຊ່ວງເວ­ລາ​ແຫ່ງ​ພຣະ​ກາ​ລຸ​ນາ​ຄື ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ປະ­ທານ​ພຣະບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ມາ​ຕາຍ ເພື່ອ​ໄຖ່​​ບາບ​ໃຫ້​ແກ່ມະ​ນຸດ. ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ລະ­ບົບ​ການ​ຖວາຍ​ບູ­ຊາໄຖ່​ບາບ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ສັນ­ຍາ​ລັກ​ຂອງ​ພຣະ​ບຸດ​ທີ່​ຈະສະ­ເດັດ​ມາ​ໃນ​ໂລກ​ນີ້ ເພື່ອ​ມາ​ຕາຍ​ໄຖ່​ບາບ​ໃຫ້​ແກ່​ມະ​ນຸດ.

"​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ເປັນ​ຜູ້​ກຳ­ນົດ​ລະ­ບົບ​ການ​ຖວາຍ​ບູຊາ ເພື່ອ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ເຕືອນ​ສະ­ຕິ​ອັນ​ຖາ­ວອນ​ໃຫ້​ມະ­ນຸດຖ່ອມ­ຕົວ​ຍອມ­ຮັບ​ບາບ​ທີ່​ຕົນ​ເອງ​ໄດ້​ເຮັດ ແລະ ເປັນ​ການປະ­ກາດ​ເຖິງ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ຜູ້​ໄຖ່​ທີ່​ຊົງ​ສັນ­ຍາ​ໄວ້​ນັ້ນ ສິ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມີ​ໄວ້​ເພື່ອ​ດົນ​ໃຈ​ມະ­ນຸດ​ຜູ້​ຕົກ​ສູ່​ຄວາມ​ບາບ​ໃຫ້​ສຳນຶກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຈິງ​ອັນ​ໜັກ​ແໜ້ນ​ວ່າ ຄວາມ​ບາບ​ເປັນ­ຕົ້ນເຫດ​ຂອງ​ຄວາມ​ຕາຍ."

ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ອາ​ດາມ ແລະ ເອ​ວາ​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ນອກ​ສວນ​ເອ​ເດນ​ນັ້ນ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ໄດ້​ບອກ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຕັ້ງ​ສະ­ຖານ­ທີ່​ເຮັດ​ພິ­ທີ​ຖວາຍ​ເຄື່ອງ​ບູ­ຊາ​ຂຶ້ນ​ມາ​ເປັນ​ພິ­ເສດເພື່ອ​ນະ­ມັດ­ສະ­ການ​ພຣະ​ອົງ. ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ບອກ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຈື່​ໄວ້​ວ່າ ຈະ​ມີ​ມື້­ໜຶ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ມາ​ທີ່​ນີ້ ເພື່ອ​ຕາຍ​ໄຖ່​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ ​ເພື່ອ​ວ່າ­ຄວາມ​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ໄພ. ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ເອົາ​ລູກ​ແກະ​ທີ່​ສົມ­ບູນ, ມີ​ສຸ­ຂະ­ພາບ​ດີ, ບໍ່​ມີ​ຈຸດ​ດ່າງ​ພອຍ ແລະ ບໍ່​ມີ​ຕຳ­ໜິ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ສັນ­ຍາ​ລັກຂອງ​ພຣະ​ບຸດ​ຜູ້​ບໍຣິ​ສຸດ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ບາບ. ພວກ​ເຂົາ​ຈະຕ້ອງ​ວາງ​ມື​ຢູ່​ເທິງ​ໂຕ​ແກະ, ຖ່ອມ­ຕົວ​ລົງ ແລະ ສາ­ລະ­ພາບ​ຄວາມ​​ບາບ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ຜິດ​ໄປ​ນັ້ນ ແລະ ຂໍ​ການ​ອະ­ໄພ​ຄວາມ​​ບາບ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ຖ້າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ຍອມ­ຮັບ​ການ​ນະ­ມັດ­ສະ­ການ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ ​ອະ­ໄພ​ຄວາມ​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ​ພຣະ​ອົງ​ກໍ​ຈະ​ສົ່ງ​ໄຟ​ລົງ​ມາ​ຈາກ​ສະ­ຫວັນ ເພື່ອ​ເຜົາ​ໂຕ​ແກະ​ຢູ່​ເທິງ​ແທ່ນ​ບູຊາ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ນັ້ນ.

ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ­ອິດ​ທີ່​ອາ​ດາມ ແລະ ​ເອ​ວາ​ຂ້າ​ສັດ​ຖວາຍໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ ເພື່ອ​ໄຖ່​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ພວກ​ເຂົາ​ເສຍໃຈ​ຫຼາຍ, ທັງ​ໂສກ­ເສົ້າ, ທໍລະ­ມານ​ໃຈ, ຮ້ອງ­ໄຫ້ ແລະ ​ຕົວສັ່ນ​ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ຂ້າ​ສັດ ເຊິ່ງ​ຊີ­ວິດ​ຂອງ​ສັດ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ​ລ້ວນ​ແຕ່ມາ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ພາບ​ການ​ຕາຍ​ນັ້ນ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາຮູ້​ວ່າ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ລ່ວງ​ລະ­ເມີດ​ຂໍ້​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ພຣະເຈົ້າ​ຕັ້ງ­ແຕ່​ທຳ­ອິດ​ນັ້ນ ທັງ​ຄົນ, ສັດ ແລະ ​ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຊີ­ວິດ​ທັງປວງ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ມາ​ນັ້ນ ກໍ​ຄົງ​ຈະ​ບໍ່​ປະ​ເຊີນ​ກັບຄວາມ​ຕາຍ. ນອກ­ຈາກ​ນີ້ ຍັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຄຳ​ນຶງເຖິງ​ວ່າ ​ພຣະ​ບັນ­ຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ສັກ­ສິດ​ແທ້​ຈິງ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຜິດ ແລະ ​ຜົນ​ອັນ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍຂອງ​ຄວາມ​ບາບ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະບັບພາສາໄທ) {ວັກ 68.1} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ​ ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວທ.

ກາ​ອິນ​ ແລະ ​ອາ​ເບັນ


ອາ​ດາມ ແລະ ເອ​ວາ​ໄດ້​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ບໍ່​ຫ່າງ​ໄກ​ຈາກ​ສວນ​ເອ​ເດນ. ຈາກ​ນັ້ນ ​ເອ​ວາ​ກໍ​ໄດ້​ເກີດ​ລູກ​​ຊາຍ​ຄົນໜຶ່ງ. ພວກ​ເຂົາ​ຮັກ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຫຼາຍ ແລະ ​ໃສ່​ຊື່​ໃຫ້​ລູກ​ຊາຍ​ວ່າ “ກາ​ອິນ.” ຕໍ່​ມາ ​ເອ​ວາ​ກໍ​ໄດ້​ລູກ​ຊາຍ​ຄົນ­ທີ​ສອງ​ອີກ ແລະ ໃສ່​ຊື່​ໃຫ້​ລູກ​ຊາຍ​ວ່າ “ອາ​ເບັນ.” ພວກ​ເຂົາ​ເບິ່ງ­ແຍງ​ລູກ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ດ້ວຍ​ໃຈ­ຮ້ອນ​ຮົນ ເພື່ອ​ຢາກ​ໃຫ້​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ພຣະ​ສັນ­ຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ວ່າ ຈະ​ມີ​ມື້­ໜຶ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ມາ​ທີ່​ນີ້ ເພື່ອ​ຕາຍ​ໄຖ່​ຄວາມ​​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ ເພື່ອ​ວ່າ­ຄວາມ​​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ໄພ. ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ມີ​ລູກ​ອີກ​ຫຼາຍ​ຄົນ ແລະ ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ໄດ້​ພະ­ຍາ­ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ສອນ​ລູກ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ທັງ​ໝົດ​ໃຫ້​ເຊື່ອ​ຟັງ ແລະ ​ຮັກ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ລູກຊາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​​ເຕີບ​ໃຫຍ່​ຂຶ້ນ​ມາ ​ກາ​ອິນ ແລະ ອາ​ເບັນ​ກໍ​ມີ​ນິ­ໄສ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ຫຼາຍ​ຄື: ກາ​ອິນ​ມັກ​ເຮັດ​ໄຮ່​ເຮັດ​ນາ ແລະ ອາ​ເບັນ​​ມັກ​ລ້ຽງ​ສັດ. ແຕ່​ພວກ​ເຂົາ​ທັງ​ສອງ​ຄົນ​ກໍ​ລຶ້ງ​ເຄີຍ​ກັບ​ລະ­ບົບ​ການ​ຖວາຍ​ບູ­ຊາ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ກຳ­ນົດ​ໄວ້​ໃຫ້​ນັ້ນ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ເຄື່ອງ­ໝາຍ​ທີ່​ເລັ່ງ​ເຖິງ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ຕາຍ​ເພື່ອ​ໄຖ່​ຄວາມ​ບາບ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ. ນອກ­ຈາກ​ນີ້ ພວກ​ເຂົາ​ຍັງ​ຮູ້​ອີກ​ວ່າ ການ​ປະ­ຕິ­ບັດຕາມ​ແຜນ­ການ​ຖວາຍເຄື່ອງ​ບູ­ຊາ​ຍັງ​ເປັນ​ການ­ສະ­ແດງ​ອອກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ເຊື່ອ ແລະ ຍອມຮັບ​ການ​ເພິ່ງ​ພາ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຽງ​ຢ່າງ​ດຽວ ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ຂໍ​ການ​ອະ­ໄພ​ໃນ​ຄວາມ​ບາບ​ຈາກ​ພຣະ​ອົງ.

ເມື່ອ​ກາ​ອິນ ແລະ ​ອາ​ເບັນ​ໃຫຍ່​ເປັນ​ຊາຍ​ໜຸ່ມ​ແລ້ວ ອາ​ດາມ ແລະ ​ເອ​ວາ​ກໍ​ໄດ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງຂອງ​ລູກ​ຊາຍ​ໃນ​ການ​ເປັນ​ຊາຍ​ໜຸ່ມ​​​ຄື: ກາ​ອິນ​ມັກ​ເພິ່ງ​ພາ​ໃນ​ຕົນ​ເອງ, ບໍ່​ມັກ​ຟັງ​ຄວາມ, ເປັນ​ຄົນ​ມັກ​ເຫັນ­ແກ່​ໂຕ ແລະ ມັກ​ໃຈ​ຮ້ອນ. ສ່ວນ​ອາ​ເບັນ​ນັ້ນ ລາວ​ມີ​ຈິດ­ໃຈ​ທີ່​ຈົ່ງ​ຮັກ​ພັກ­ດີ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ​ມັກ​ປະ­ຕິ­ບັດ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພໍ​ໃຈ.

ມື້­ໜຶ່ງ ກາ​ອິນ ແລະ ​ອາ​ເບັນ​ກໍ​ໄດ້​ອອກ​ໄປ​ເຮັດ​ພິ­ທີ​ຖວາຍ​ເຄື່ອງ​ບູ­ຊາ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ. ເມື່ອ​ໄປ​ຮອດ​ສະ­ຖານ​ທີ​ແລ້ວ ພວກ​ເຂົາ​ທັງ​ສອງ​ຄົນ​ກໍ​ໄດ້​ພາ­ກັນ​ສ້າງ​ແທ່ນ​ບູ­ຊາ​ຂຶ້ນ​ມາ. ອາ​ເບັນ​ກໍ​ໄດ້​ເອົາ​ລູກ​ແກະ​ທີ່​ສົມ­ບູນ, ມີ​ສຸ­ຂະ­ພາບ​ດີ, ບໍ່​ມີ​ຈຸດ​ດ່າງ​ພອຍ ແລະ ​ບໍ່​ມີ​ຕຳ­ໜິ​ມາ​ຖວາຍ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ ແຕ່​ອາ​ເບັນ​ບໍ່​ເຫັນ​ກາ​ອິນ​ເອົາ​ລູກ​ແກະ​ມາ​ເລີຍ.

ອາ​ເບັນ​ຈຶ່ງ​ຖາມ​ກາ​ອິນ​ວ່າ: “ອ້າຍ​ກາ​ອິນ! ເປັນ​ຫຍັງ ອ້າຍ​ຈຶ່ງ​ບໍ່​ເອົາ​ລູກ​ແກະ​ມາ​ນຳ?”

ກາ​ອິນ​ຕອບ​ວ່າ: “ມື້­ນີ້ ອ້າຍ​ຈະ​ຖວາຍ​ໝາກ​ໄມ້​ແທນ​ລູກ​ແກະ.”

ອາ​ເບັນ​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: “ອ້າຍ​ກາ​ອິນ​ເອີຍ! ແຕ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ບອກ​ພວກ​ເຮົາ​ຖວາຍ​ລູກ​ແກະ​ໃຫ້​ພຣະ​ອົງ​ໄດ໋! ເພື່ອ​ສະ­ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ລູກ​ແກະ​ແມ່ນ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ຂອງ​ພຣະ​ບຸດ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ບູ­ຊາ​ໄຖ່​​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.”

ກາ​ອິນ​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: “ນ້ອງ​ອາ​ເບັນ! ມັນ​ບໍ່​ຈຳ­ເປັນ​ທີ່​ເຮົາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຖວາຍ​ລູກ​ແກະ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ຕະ­ຫຼອດ​ໄປ​ດອກ!”

ແຕ່​ອາ​ເບັນ​ໄດ້​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ວ່າ: “ການ​ນຳ​ເອົາ​ໝາກ​ໄມ້​ມາ​ຖວາຍ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າເພື່ອ​ຂອບ­ຄຸນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ນັ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ສາ­ມາດ​ນຳ​ມາ​ຖວາຍ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້. ແຕ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ເອົາ​ລູກ​ແກະ​ທີ່​ສົມ­ບູນ​ມາ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ບູຊາຖວາຍ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ​ນຳ​ເຊັ່ນ​ກັນ ເພາະ­ວ່າ​ເລືອດ​ຂອງ​ລູກ​ແກະ​ທີ່​ຫຼັ່ງໄຫຼ​ອອກ​ມາ​ນັ້ນ ແມ່ນ​ສຳ­ລັບ​ຄວາມ​​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ໄພ. ສ່ວນ​ເລືອດ​ຂອງ​ພຣະ​ບຸດ​ທີ່​ຫຼັ່ງໄຫຼ​ອອກ​ມາ​ນັ້ນ ແມ່ນ​ສຳ­ລັບ​ຄວາມ​​ບາບ​ຂອງ​ຄົນ​ທັງ­ຫຼາຍ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ໄພ. ຖ້າ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຫຼັ່ງໄຫຼ​ຂອງ​ເລືອດ​ແລ້ວ ກໍ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ການ​ລົບ​ລ້າງ​ຄວາມ​ບາບ. ສະ­ນັ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ນຳ​ເອົາ​ລູກ​ແກະ​ມາ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ບູ­ຊາ​ຖວາຍ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ຕະ­ຫຼອດ ເພື່ອ​ເປັນ​ການ­ສະ­ແດງ​ເຖິງ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໃນ​ເລືອດ​ຂອງ​ພຣະ​ບຸດ​ຜູ້​ທີ່​ເປັນ​ເຄື່ອງບູ­ຊາ​ໄຖ່​ບາບ​ຂອງ​ມະ­ນຸດ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສັນ­ຍາ​ໄວ້ ເພື່ອ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ຫາ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອີກຄັ້ງ​ໜຶ່ງ.”

ກາ​ອິນ​ໄດ້​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: “ນ້ອງ​ອາ​ເບັນ! ເຈົ້າ​ຄວນ​ຈະ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ຂ້ອຍ ເພາະ­ວ່າ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ນ້ອງ​ຂອງ​ຂ້ອຍ. ການ​ນຳ​ເອົາ​ເຄື່ອງ​ມາ​ຖວາຍ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ ມັນ​ບໍ່​ສຳ­ຄັນ​ຫຍັງ​ດອກ! ຖ້າ­ວ່າ​ເຮົາ​ຈະ​ມີ​ລູກ​ແກະ ຫຼື ບໍ່​ມີ​ກໍ​ຕາມ.”

ແລ້ວ​ກາ​ອິນ ແລະ ອາ​ເບັນ​ກໍ​ໄດ້​ພາ­ກັນ​ຄອຍ​ຖ້າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ສະ­ແດງ​ການ​ອັດ­ສະ­ຈັນ ເພື່ອ​ຍອມ­ຮັບ​ເຄື່ອງ​ຖວາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ໃນ​ທັນ­ໃດ​ນັ້ນ ກໍ​ໄດ້​ມີ​ແສງ​ໄຟ​ຈາກ​ທ້ອງຟ້າ­ລົງ​ມາ​ເຜົາ​​ເຄື່ອງ​ຖວາຍບູ­ຊາ​ຂອງ​ອາ​ເບັນ​ຈົນ​ໝົດ​ສິ້ນ. ແຕ່​ສຳ­ລັບ​ກາ​ອິນ​ຊ້ຳ­ພັດ​ບໍ່​ມີ​ສັນ­ຍານ​ໃດໆທີ່​ຈະ​ສະ­ແດງ​ວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ຍອມ­ຮັບ​ເຄື່ອງ​ຖວາຍ​ບູ­ຊາ​ຂອງ​ລາວ​. ເມື່ອ​ກາ​ອິນ​ເຫັນ​ວ່າ​ ພຣະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ສົ່ງ​ໄຟ​ຈາກ​ທ້ອງ­ຟ້າ​ລົງ​ມາ​ເຜົາ​​ເຄື່ອງຖວາຍ​ບູ­ຊາ​ຂອງ​ລາວ ລາວ​ກໍ​ຮູ້ສຶກ​ບໍ່​ພໍ­ໃຈ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າທີ່​ພຣະ​ອົງ​ບໍ່​ຍອມ­ຮັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ລາວ​ນຳ​ມາ​ຖວາຍ ແລະ ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ກາ​ອິນ​ກໍ​ມີ​ຄວາມ​ກຽດ​ຊັງ​ອາ​ເບັນ​ທີ່​ເລືອກ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ເໝືອນ​​ກັບ​ລາວ.

​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ຮູ້​ຄວາມ​ຄິດ ແລະ ​ການ​ກະ­ທຳ​ຂອງ​ກາ​ອິນ. ​ພຣະ​ອົງ​ບໍ່​ຢາກ​ໃຫ້​ລາວ​ມີ​ຄວາມ​ຄິດ ແລະ ​ການ​ກະ­ທຳ​ທີ່​ຜິດ. ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ກາ​ອິນ​ຈະ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຟັງ ແລະ ​ບໍ່​ປະ­ຕິ­ບັດ​ຕາມ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຕາມ ແຕ່​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮັກ ແລະ ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ອັນ​ບໍ່​ມີ​ທີ່​ສິ້ນ​ສຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ​ພຣະ​ອົງ​ກໍ​ຍັງ​ຕ້ອງ­ການ​ທີ່​ຈະ​ຊ່ວຍ​ກາ​ອິນ​ໃຫ້​ສຳ­ນຶກ​ຜິດ ແລະ ເລືອກ​ເດີນ​ໃນ​ທາງ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ.

ແລ້ວ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ກ່າວ​ຕໍ່​ກາ​ອິນ​ວ່າ: “ກາ​ອິນ​ເອີຍ! ເປັນ​ຫຍັງ ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ຄຽດ​ແຄ້ນ ແລະ ​ໜ້າ​ຕາ​ບູດ​ບຶ້ງ? ຖ້າ​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຖືກ­ຕ້ອງ ເຈົ້າ​ກໍ​ຄວນ​ຍິ້ມ­ແຍ້ມ​ແຈ່ມ​ໃສ​ບໍ່​ແມ່ນ​ບໍ? ແຕ່​ດ້ວຍ​ວ່າ​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ຖືກ­ຕ້ອງ ຄວາມ​ຜິດບາບ​ກໍ​ຈະ​ຄອຍ​ຖ້າ​ຢູ່​ທີ່​ປະ­ຕູ​ໃຈ​ຂອງ​ເຈົ້າ. ມັນ​ຢາກ​ປົກ­ຄອງເຈົ້າ ແຕ່​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ເອົາ​ຊະ­ນະ​ມັນ​ໃຫ້​ໄດ້.” ແຕ່​ກາ​ອິນ​ກໍ​ຍັງ​ບໍ່​ສຳ­ນຶກ​ຜິດ ແລະ ບໍ່​ຍອມ​ກັບ​ໃຈ​ໃໝ່.

ແຜນ­ການ​ຂອງ​ຊາ​ຕານ

ຊາ​ຕານ​ດີ­ໃຈ​ຫຼາຍ​ທີ່​ແຜນ­ການ​ຂອງ​ມັນໄດ້ປະສົບຜົນ​ສຳ­ເລັດ​ໂດຍ​ການລໍ້​ລວງ​ໃຫ້​ອາ​ດາມ ແລະ ​ເອ​ວາ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຟັງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ໃນ​ເວ­ລາ​ນີ້ ຊາ​ຕານ ແລະ ​ພັກ​ພວກ​ຂອງ​ມັນ​ກໍ​ກຳ­ລັງ​ຈະ​ຫາ​ໂອ­ກາດ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຊື້ອສາຍ​ຂອງ​ອາ​ດາມ ແລະ ​ເອ​ວາ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຟັງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເຊັ່ນ​ກັນ. ພວກ​ມັນ​ກໍ​ເລີຍ​ເລີ່ມຕົ້ນ​ທີ່​ກາ​ອິນ ແລະ ​ອາ​ເບັນ ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ແຜນ­ການ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ນັ້ນ​ເພພັງ​ລົງ.


ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "​ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 4:1-7, ​ເ​ຮັບ​ເ​ລີ 11:4.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະບັບພາສາໄທ) {ວັກ 71.1-72.3} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວທ.

ຄວາມ​ຕາຍ​ຄັ້ງ​ທຳ­ອິດ​ຂອງ​ມະ­ນຸດ

ມີ​ມື້­ໜຶ່ງ ກາ​ອິນ​ໄດ້​ຊັກ​ຊວນ​ອາ​ເບັນ​ໄປ​ຍ່າງ​ຫຼິ້ນ​ທີ່​ທົ່ງ​ນາ ກາ​ອິນ​ໄດ້​ລົມ​ກັບ​ອາ​ເບັນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ບໍ່​ພໍ­ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

ກາ​ອິນ​ເວົ້າ​ວ່າ: “​ພຣະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຍຸ­ຕິ​ທຳ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຮັກ​ເຈົ້າ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ຂ້ອຍ.”

ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ກາ​ອິນ​ມີ​ຄວາມ​ອິດ­ສາ​ກຽດ​ຊັງ​ອາ​ເບັນ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ເວົ້າ​ຕໍ່​ອີກ​ວ່າ: “ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ສິ່ງ​ທີ່​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ມາ​ຕະຫຼອດ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຖືກ­ຕ້ອງ ແຕ່​ມັນ​ບໍ່​ຍຸຕິ​ທຳ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ປະ­ຕິ­ເສດ​ເຄື່ອງ​ຖວາຍ​ຂອງ​ຂ້ອຍ ແລະ ​ຍອມ­ຮັບ​ເຄື່ອງ​ຖວາຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ.” ກາ​ອິນ​ພະ­ຍາ­ຍາມ​ຊັກ​ຊວນ​ໃຫ້​ອາ​ເບັນ​ຖຽງ​ກັນ​ກັບ​ຕົນ​ໃນ​ເລື່ອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

ອາ​ເບັນ​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: “ອ້າຍ​ກາ​ອິນ​ເອີຍ! ພຣະເຈົ້າ​ຊົງ​ຮັກ​ພວກ​ເຮົາ​ຫຼາຍ. ບໍ່​ດັ່ງ­ນັ້ນ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ຊົງ​ປະ­ທານ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຜູ້​ບໍຣິ​ສຸດ​ໃຫ້​ທົນ​ທຸກ​ທໍ­ລະມານ​ມາ​ຕາຍ​ເພື່ອ​ຮັບ​ໂທດ​ຄວາມ​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ດອກ!”

ເມື່ອ​ກາ​ອິນ​ໄດ້​ຍິນ​ແນວ​ນັ້ນ​ກໍ​ໃຈ​ຮ້າຍ​ເປັນ​ຟືນ​ເປັນ​ໄຟ ແລະ ລາວ​ກໍ​ຮູ້​ວ່າ​ອາ​ເບັນ​ເປັນ​ຝ່າຍ​ຖືກ. ແຕ່​ກາ​ອິນ​ຮູ້­ສຶກ​ເຫຼືອ­ໃຈ​ໃຫ້​ອາ​ເບັນ​ນ້ອງ​ຊາຍຂອງ​ລາວ ເຊິ່ງ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ເຄີຍ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ລາວ​ມາ​ຕະ­ຫຼອດ ແຕ່​ດຽວ­ນີ້​ກ້າ​ຂັດ​ຂືນ, ບໍ່​ເຫັນ​ດີ​ນຳ ແລະ ບໍ່​ເຂົ້າ​ຂ້າງ​ລາວ. ດ້ວຍ​ອາ­ລົມ​ທີ່​ໃຈ­ຮ້ອນ​ຂອງ​ກາ​ອິນ​ນັ້ນ​ເອງ ລາວ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ກະ­ໂດດ​ໃສ່​ອາ​ເບັນ ແລະ ​ຂ້າ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ລາວ.

ເລື່ອງ​​ອາ​ເບັນ​ຖືກ​ຂ້າ​ນັ້ນ ເປັນ​ຕົວ­ຢ່າງ​ຄັ້ງ​ທຳ­ອິດ​ຂອງ​ຄວາມ​ຄຽດ​ແຄ້ນ​ກຽດ​ຊັງນັບ​ຕັ້ງ­ແຕ່​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ: "ເຊື້ອ­ສາຍ​ຂອງ​ມຶງ ແລະ ​ຍິງ​ນັ້ນ​ຈະ​ເປັນ​ສັດ­ຕູ​ຄູ່​ອາ​ຄາດ​ກັນ..." ເຊິ່ງ​ບອກ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ຈະ​ມີ​ການ​ຕໍ່­ສູ້​ກັນ​ລະ­ຫວ່າງ​ຊາ​ຕານ​​ກັບພວກ​ຜີ​ປີ­ສາດພ້ອມ​ດ້ວຍຜູ້ຄົນທີ່ຕິດຕາມມັນ ແລະ ພຣະ​ເຈົ້າ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຜູ້ຄົນ​ທີ່​ຕິດ­ຕາມ​ພຣະ​ອົງ. (ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 3:15)

ສາ­ເຫດ​ການ​ຕາຍ

ຄວາມ​ບາບ​ຂອງ​ມະ­ນຸດ​ເປັນ​ສາ­ເຫດ​ໃຫ້​ຊາ​ຕານ​ມາ​ຄວບ​ຄຸມ​ມະ​ນຸດ ແຕ່​ພຣະ​ບຸດ​ຈະ​ຊົງ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ມະ­ນຸດ​ສາ­ມາດ​ປົດ­ແອກ​ຂອງ​ຊາ​ຕານອອກ​ໄດ້. ເມື່ອ​ໃດ​ທີ່​ມີ​ຄົນ​ປະ​ຖິ້ມ​ທາງ​ແຫ່ງຄວາມ​ບາບ ໂດຍ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ບຸດ​ຜູ້​ຊົງ​ເປັນ​ລູກແກະ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ນັ້ນ ຊາ​ຕານ​ກໍ​ຈະ​ເກີດ​ຄວາມ​ຄຽດ​ແຄ້ນ​ກຽດ​ຊັງ​ຂຶ້ນ... ຢູ່​ບ່ອນ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ມີ​ຄົນ​ຢຶດໝັ້ນ​ເພື່ອ​ພິ­ສູດ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຊອບ​ທຳ​ແຫ່ງ ​ພຣະ​ບັນ­ຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ແລ້ວ... ຊາ​ຕານ​ກັບພັກ​ພວກ​ຂອງ​ມັນ​ຈະ​ຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ຈະ​ຊັກ​ຊວນ​ໃຫ້​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ຕິດ­ຕາມ​ມັນ​ສ້າງ​ຄວາມ​ໂຫດ­ຮ້າຍ​ຕໍ່​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ຕິດ­ຕາມ​ພຣະ​ບຸດ.


ຫຼັງ​ຈາກ​ອາ​ເບັນ​ຕາຍ​ແລ້ວ ກາ​ອິນ​ກໍ​ໄດ້​ແລ່ນ​ໜີ​ໄປພ້ອມ​ທັງ​ຮູ້­ສຶກ​ຕົກ­ໃຈ​ຫຼາຍ​ກັບ​ເຫດ­ການ​ຕາຍ​ຂອງ​ນ້ອງ​ຊາຍ ແລະ ນີ້​ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ­ອິດ​ທີ່​ລາວ​ໄດ້​ເຫັນ​ຄົນ​ຕາຍ ເພາະ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ລາວ​ເຄີຍ​ເຫັນ​ແຕ່​ສັດ​ຕາຍ​ແຕ່​ບໍ່​ເຄີຍ​ເຫັນ​ຄົນ​ຕາຍ. ເມື່ອ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ເຫັນ​ທຸກໆ​ສິ່ງ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ ແລະ ບໍ່​ມີ​ສິ່ງ​ໃດ​ທີ່​ປິດ​ບັງ​ພຣະ​ອົງ​ໄວ້​ໄດ້. ແລ້ວ​ບໍ່​ດົນ ກາ​ອິນ​ກໍ​ໄດ້​ຍິນ​ສຽງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເອີ້ນ​ລາວ.

​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວຕໍ່​ກາ​ອິນ​ວ່າ: “ກາ​ອິນ​ເອີຍ! ອາ​ເບັນ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ໃສ?”

ກາ​ອິນ​ລືມ​ວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ນັ້ນ​ຊົງ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ແລະ ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ເຫັນ​ທຸກໆ​ສິ່ງ. ສະ­ນັ້ນ ລາວ​ຈຶ່ງ​ປິດ​ບັງ​ຄວາມ​ຜິດ​ທີ່­ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ລາວ ແລະ ລາວ​ຕອບ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ວ່າ: “ຂ້າ​ຂ້ອຍ​ບໍ່​ຮູ້! ຂ້າ​ຂ້ອຍ​ເປັນ​ຄົນ​ເບິ່ງ­ແຍງ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຊັ້ນບໍ?”

ແລ້ວ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຖາມ​ກາ​ອິນ​ວ່າ: “ເປັນ​ຫຍັງ ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ເລື່ອງ​ອັນ​ໂຫດ­ຮ້າຍ​ເຊັ່ນ​ນີ້?” ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ໃຫ້​ໂອ­ກາດ​ກາ​ອິນ ເພື່ອ​ໃຫ້​ລາວ​ຄິດ​ເຖິງ​ເຫດ­ການໆ​ກະ­ທຳຜິດ​ຂອງ​ລາວ ແລະ ສາ­ລະ­ພາບ​ຄວາມ​ບາບ​ຂອງລາວ​ນັ້ນ. ແຕ່​ກາ​ອິນ​ຊ້ຳ­ພັດ​ບໍ່​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລ້ວ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ກາ​ອິນ​ອີກ​ວ່າ: “ເຈົ້າ​ຈະ​ຖືກ​ສາບ​ແຊ່ງ ແລະ ຖືກ​ຂັບ​ໄລ່​ໃຫ້​ອອກ​ຈາກ​ທົ່ງ​ນາ​ແຫ່ງ​ນີ້... ຖ້າ​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ໄຮ່​ໄຖ​ນາ ທີ່​ດິນ​ກໍ​ບໍ່­ເກີດ​ຜົນ​ຫຍັງ ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ທີ່­ຢູ່ ແລະ ຈະ​ພະ­ເນ­ຈອນ​ໄປ​ເທິງ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ.”

ກາ​ອິນ​ຮູ້­ສຶກ​ຢ້ານ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຂໍ​ຮ້ອງ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ວ່າ: “ໂທດ​ນີ້​ໜັກ​ເກີນ​ກວ່າ​ທີ່​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ຈະ​ຮັບ​ໄດ້ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄລ່​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ໃຫ້​ໜີ​ຈາກ​ບ່ອນ​ທີ່​ທຳ​ມາ​ຫາ​ກິນ ແລະ ຫ່າງ​ໄກ​ຈາກ​ພຣະ​ອົງ. ຂ້າ­ນ້ອຍ​ຈະ​ເປັນ​ຄົນ​ຂາດ​ທີ່​ເພິ່ງ ແລະ ພະ­ເນ­ຈອນ​ໄປ​ເທິງ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ ແລະ ຖ້າ​ຜູ້​ໃດພົບ​ເຫັນ​ກໍ​ຈະ​ສັງຫານ​ຂ້າ​ນ້ອຍ.”

ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮັກ ແລະ ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ຂອງ​ພຣະເຈົ້າ​ອັນ​ບໍ່​ມີ​ທີ່​ສິ້ນ​ສຸດ, ​ພຣະ​ອົງ​ຈຶ່ງ​​ໃຫ້​ໂອກາດກາ​ອິນ​ສຳ­ນຶກ​ຜິດ ແລະ ກັບ​ໃຈ​ໃໝ່​ເຂົ້າ​ມາ​ຫາ​ພຣະ​ອົງ. ສະ­ນັ້ນ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ກ່າວ​ຕໍ່​ກາ​ອິນ​ວ່າ: “ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ​ເຄື່ອງໝາຍ​ເອົາ​ໄວ້​ໃນ​ຕົວ​ຂອງ​ເຈົ້າ ເພື່ອ​ວ່າ​ຫາກ​ຜູ້​ໃດ​ພົບ​ເຫັນ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຈະ​ບໍ່​ຂ້າ​ເຈົ້າ." ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ​ພຣະ​ເຈົ້າຈະ​ຊົງ​ໃຫ້​ອະ­ໄພ​ກາ​ອິນ ແຕ່​ກາ​ອິນ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ສຳ­ນຶກ​ຜິດ​ໃນຄວາມ​ບາບ​ຂອງ​ລາວ ແລະ ​ລາວ​ຍັງ​ໄດ້​ໜີ​ອອກ​ໄປ​ຈາກພໍ່ແມ່​ຂອງ​ລາວ​ອີກ​ດ້ວຍ.


ຊາ​ຕານ​ຄິດ​ວ່າ​ແຜນ­ການ​ຂອງມັນ​ໄດ້​ສຳເ​ລັດ​

ຊາ​ຕານ​ດີ­ໃຈ​ຫຼາຍ​ທີ່​ມັນ​ສາ­ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ກາ​ອິນ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້­ສຶກ​ບໍ່​ພໍ­ໃຈ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້. ນອກ­ຈາກ​ນີ້ ຊາ​ຕານ​ຍັງ​ໄດ້​ຍົວະ​ໃຫ້​ກາ​ອິນ​ຂ້າ​ອາ​ເບັນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ທີ່​ມີ­ໃຈ​ຄຽດ​ແຄ້ນ ແລະ ກຽດຊັງ​ອີກ​ດ້ວຍ.​ ເມື່ອ​ຊາ​ຕານ​ເຫັນ​ອາ​ເບັນ​ຕາຍ ແລະ ​ກາ​ອິນ​ກໍ​ໄດ້​ອອກ​ໄປ​ພະ­ເນ­ຈອນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ແລ້ວ ຊາ​ຕານ​ກໍ​ດີ­ໃຈ​ຫຼາຍ​ ແລະ ​ຄິດ​ວ່າແຜນການ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ນັ້ນ​ໄດ້​ເພ­ພັງ​ລົງ​ແລ້ວ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ພຣະ​ທັມ ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 4:8-15.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະບັບພາສາໄທ) {ວັກ 73.3-79.1} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວທ.

ເຊື້ອສາຍ​ຂອງ​ເຊ​ດ​ ແລະ ​ກາ​ອິນ

ອາ​ດາມ ແລະ ເອ​ວາ​ເສຍ​ໃຈ​ຫຼາຍ​ທີ່​ຮູ້​ວ່າ ກາ​ອິນ​ຂ້າ​ອາ​ເບັນ, ຈິດໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໂສກ­ເສົ້າ​ໃນ​ຜົນ​ຂອງ​ຄວາມ​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ເໝືອນ​ກັບ​ວ່າ​ມີ​ມີດ​ມາ​ແທງ​ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ເພາະ​ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້ ພວກ​ເຂົາ​ມີ​ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ​ວ່າ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ແມ່ນ​ພຣະ​ບຸດ​ຜູ້​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສັນ­ຍາ​ວ່າ​ຈະ​ປະ­ທານ​ມາ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ ເພື່ອ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ບູ­ຊາ​ໄຖ່​ຄວາມ​ບາບ​ໃຫ້​ແກ່​ມະ​ນຸດ. ແຕ່​ວ່າ​ລູກ​ຊາຍ​ຜູ້​ທີ​ໜຶ່ງ ກາ​ອິນ ກໍ​ບໍ່​ແມ່ນ ແລະ ​ລູກ​ຊາຍ​ຄົນ­ທີ​ສອງ ອາ​ເບັນ ກໍ​ບໍ່​ແມ່ນ​ເຊັ່ນ​ກັນ; ເພາະ​ໃນ​ເຫດ­ການ​ຕາຍ​ຄັ້ງ​ທຳ­ອິດ​ຂອງ​ມະ­ນຸດ​ນັ້ນ ໄດ້​ເຮັດໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ສູນ​ເສຍ​ລູກ​ຊາຍ​ທັງ​ສອງ​ຄົນ​ໄປ​ພ້ອມໆກັນ​ຄື: ອາ​ເບັນ​ເສຍ​ຊີ­ວິດ ແລະ ​ກາ​ອິນ​ກໍ​ໄດ້​ໜີ​ໄປ​ຈາກ​ພວກ​ເຂົາ. ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ມາ ຊີ­ວິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ມີ​ແຕ່​ຄວາມ​ໂສກ­ເສົ້າ​ທຸກ​ໃຈ.

ແຕ່​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮັກ ແລະ ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອັນ​ບໍ່​ມີ​ທີ່​ສິ້ນ​ສຸດ. ເມື່ອ​ອາ​ດາມ​ອາ­ຍຸ 130 ປີ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ປະ­ທານ​ລູກ​ຊາຍ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ໃຫ້​ເພິ່ນ ເພື່ອ​ທົດ​ແທນ​ອາ​ເບັນ​ຜູ້​ທີ່​ກາ​ອິນ​ໄດ້​ຂ້າ​ນັ້ນ. ອາ​ດາມ ແລະ ​ເອ​ວາ​ດີ­ໃຈ​ຫຼາຍ ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ໃສ່​ຊື່​ໃຫ້​ລູກ​ຊາຍ​ວ່າ “ເຊ​ດ.” ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ສອນ​ໃຫ້​ເຊ​ດ​ຮຽນ​ຮູ້​ເລື່ອງ​​ພຣະ​ເຈົ້າ, ເຊື່ອ​ຟັງ ແລະ ​ຮັບ​ໃຊ້​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໂດຍ​ການ​ປະ­ຕິ­ບັດ​ຕາມ​ແບບ­ຢ່າງ​ຂອງ​ອາ​ເບັນ. ຝ່າຍ​ເຊ​ດ​ນັ້ນ​ກໍ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ສັນ­ຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ວ່າ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ປະ­ທານ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ມາ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ບູ­ຊາ​ຕາຍ​ເພື່ອ​ໄຖ່​ຄວາມ​​ບາບ​ໃຫ້​ມະ​ນຸດ. ເຊ​ດ​ມີ​ຈິດ­ໃຈ​ທີ່​ຈົ່ງ​ຮັກ​ພັກ­ດີ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ມັກ​ປະ­ຕິ­ບັດ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພໍ­ໃຈ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ອາ​ເບັນ. ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ອາ​ດາມ ແລະ ​ເອ​ວາ​ໄດ້​ລູກ​ຊາຍ​ແລ້ວ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ໄດ້​ອວຍ­ພອນ​ພວກ​ເຂົາ​ໃຫ້​ມີ​ລູກ​ຍິງ ແລະ ​ລູກ​ຊາຍ​ຫຼາຍໆ​ຄົນ​ອີກ​ດ້ວຍ.

ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ລູກ​ຫຼານ​ຂອງ​ພໍ່​ຕູ​ອາ​ດາມ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ຄວາມ​ບາບ, ຄວາມ​ຮັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ຮູ້​ປະ­ຫວັດ​ຄອບ­ຄົວ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ແລ້ວ. ລູກຫຼານ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ກໍ​ຈື່​ຈຳ​ໃນ​ເລື່ອງ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຟັງ​ມານັ້ນ ແລ້ວ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ໄດ້​ຢຶດໝັ້ນ​ໃນ​ການ​ນະ​ມັດ​ສະການ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ເມື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ເຕີບ​ໃຫຍ່​ຂຶ້ນ​ມາແລ້ວ​ກໍ​ເລືອກ​ທີ່​ຈະ​ເຊື່ອ​ຟັງ ແລະ ​ຮັກ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ຝ່າຍພໍ່​ຕູ​ອາ​ດາມ​ນັ້ນ​ເພິ່ນ​ກໍ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ­ວິດ​ເມື່ອ​ອາ­ຍຸ 930 ປີ.

ພໍ່​ຕູ້​ອາ​ດາມ​ມີ​ອາ­ຍຸ​ຢືນ​ຍາວ​ເກືອບ​ຮອດ​ພັນ​ປີ ແຕ່​ເພິ່ນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ­ວິດ​ເມື່ອ​ອາ­ຍຸ​ໄດ້ 930 ປີ, ເພິ່ນ​ມີ​ລູກ​ຊາຍ​ຢູ່​ໃນ​ຄອບ­ຄົວ​ຫຼາຍ​ຄົນ. ແຕ່​ໃນ​ເລື່ອງ​ຕໍ່​ໄປນີ້ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເນັ້ງ​ເລື່ອງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເຊື້ອ­ສາຍ​ຂອງ​ກາ​ອິນ ແລະ ເຊ​ດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ພາຍ­ຫຼັງ​ທີ່​ກາ​ອິນ​ໄດ້​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ບ້ານ​ຂອງ​ພໍ່​ແມ່​ແລ້ວ ລາວ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ສົນ­ໃຈ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເລີຍ. ກາ​ອິນ​ໄດ້​ເລືອກ​ເຮັດ​ໄຮ່­ນາ​ເປັນ​ອາ­ຊີບ ຈົນ​ເຊື້ອ­ສາຍຂອງ​ລາວ​ໂດດ​ເດັ່ນ​ທາງ​ດ້ານ​ວັດ­ຖຸ ແລະ ​ໄດ້​ກໍ່­ສ້າງເປັນ​ເມືອງ​ໜຶ່ງ​ຂຶ້ນ. ພວກ​ເຂົາ​ສະ­ແຫວງ­ຫາ​ແຕ່ຄວາມ­ສຸກ ແລະ ​ຂາບ​ໄຫວ້​ບູ­ຊາ​ຮູບ​ປັ້ນ​ຕ່າງໆທີ່​ຖື​ເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ທີ່­ຢູ່​ໃນ​ໂລກ​ນີ້.

ສ່ວນ​ເຊື້ອ­ສາຍ​ຂອງ​ເຊ​ດ​ໄດ້​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ຕາມ​ຮ່ອມ​ພູ ແລະ ​ທົ່ງ­ພຽງ ເຊິ່ງ​ບໍ່​ຫ່າງ​ໄກ​ຈາກ​ສວນ​ເອ​ເດນ ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ຍັງ​ຄົງ​ນະ­ມັດ­ສະ­ການ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢ່າງ​ບໍຣິ​ສຸດ. ເປັນ​ເວ­ລາ​ດົນ​ນານ​ທີ່​ເຊື້ອ­ສາຍ​ຂອງ​ກາ​ອິນ ແລະ ເຊ​ດ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ພົວ­ພັນ​ເຊິ່ງ​ກັນ​ແລະ ​ກັນຢູ່​ເທິງ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ​ນີ້ ຈຶ່ງ​ເຫັນ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຈະ­ແຈ້ງ​ເຖິງ​ສອງ​ກຸ່ມ​ຄົນ​ທີ່​ຝ່າຍ​ໜຶ່ງ​ເລືອກ​ນະ­ມັດ­ສະ­ການ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ອີກ​ຝ່າຍ​ໜຶ່ງ​ເລືອກ​ເພິ່ງ​ພາ​ໃນ​ຕົນ​ເອງ.

ເມື່ອ​ເວ­ລາ​ຜ່ານ​ໄປ ເຊື້ອ­ສາຍ​ຂອງ​ການ​ອິນ​ກໍ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ແຜ່​ຂະ­ຫຍາຍ​ອອກ​ໄປ​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ຕາມ​ບ່ອນ​ຕ່າງໆ ຫຼາຍ​ຄອບ­ຄົວ​ທີ່​ເປັນ​ເຊື້ອ­ສາຍ​ຂອງ​ການ​ອິນ​ກໍ​ໄດ້​ມາ​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ໃກ້ໆ​ກັບ​ພູ​ພຽງ ແລະ ​ທົ່ງ­ພຽງ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ບ່ອນ­ຢູ່​ອາ­ໄສ​ຂອງ​ເຊື້ອ­ສາຍ​ເຊ​ດ ຈົນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຊື້ອ­ສາຍ​ຂອງ​ເຊ​ດ​ນັ້ນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຍົກຍ້າຍ​ໄປ​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ເທິງ​ພູ ເພາະ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ຢາກ​ໃຫ້​ເຊື້ອ­ສາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໄປ​ພົວ­ພັນ​ກັບ​ເຊື້ອ­ສາຍ​ຂອງ​ກາ​ອິນ​ທີ່​ເຮັດ​ແຕ່​ຄວາມ​​ບາບ ແລະ ​ບໍ່​ນັບ­ຖື​ພຣະ​ເຈົ້າ. ເມື່ອ​ມະ­ນຸດ​ເພີ່ມ​ທະ­ວີ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ເທິງ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ ເຊື້ອສາຍ​ລູກ​ຫຼານ​ຂອງ​ເຊ​ດ​ກໍ​ຢາກ​ໄປ​ລອງ​ຄົບ​ຫາ​ສະ­ມາ­ຄົມ​ກັບ​ເຊື້ອ­ສາຍ​ລູກ​ຫຼານ​ຂອງ​ກາ​ອິນ​ທີ່​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ທົ່ວ​ພູ​ພຽງ ແລະ ​ທົ່ງ​ພຽງ. ແຕ່​ໃນ​ການ​ຄົບ​ຫາ​ສະ­ມາ­ຄົມ​ກັນ​ນີ້ ເຮັດ​ໃຫ້​ເຊື້ອ­ສາຍ​ລູກ​ຫຼານ​ຂອງ​ເຊ​ດ​ຫຼົງ​ສະ​ເໜ່​ຄວາມ​ງາມ​ຂອງ​ຜູ້­ຍິງ​ທີ່​ເປັນ​ເຊື້ອ­ສາຍ​ຂອງ​ກາ​ອິນ ແລະ ໄດ້​ໄປ​ແຕ່ງ­ງານ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ ຈົນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​​ພໍ​ພຣະ​ໄທ(ບໍ່​ພໍ­ໃຈ) ເພາະ​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ນະມັດສະ­ການ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢ່າງ​ຫຼວງຫຼາຍ​ໄດ້​ຖືກ​ລໍ້​ລວງ​ໃຫ້​ເຮັດ​ຄວາມ​​ບາບ. ວັດ­ຖຸ​ສິ່ງ​ຂອງ​ຢູ່​ໃນ​ໂລກ​ນີ້​ໄດ້​ຈູງ​ໃຈ​ເຊື້ອ­ສາຍ​ລູກ​ຫຼານ​ຂອງ​ເຊ​ດ​ໃຫ້​ຫຼົງໄຫຼ​ໄປ​ກັບ​ມັນ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ສູນ​ເສຍ​ອຸ­ປະ​ນິ­ໄສ​ທີ່​ບໍຣິ​ສຸດ​ອັນ​ເປັນ​ເອກ​ກະ​ລັກ​ພິ­ເສດ. ເພາະ​ການ​ໄປ​ຄົບ​ຫາ​ສະ­ມາ­ຄົມ​ກັບ​ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ນັບ­ຖື​ພຣະ​ເຈົ້າ​ນີ້​ເອງ ຈຶ່ງ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຈິດ­ໃຈ ແລະ ການ​ກະ­ທຳ​ກາຍ­ເປັນ​ແບບ​ດຽວ​ກັນ.

ແລ້ວ​ບໍ່​ດົນ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ໄດ້​ປະ­ພຶດ​ແຕ່​ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ດີ ຄວາມ​ຄິດ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ກໍ​ບັງ­ຄັບ​ຈິດ­ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຢູ່​ທຸກ​ເວ­ລາ ແລະ ການ​ຂ້າ​ກັນ​ກໍ​ແຜ່​ລາມ​ໄປ​ທົ່ວ​ທຸກ​ບ່ອນ. ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ປະ­ພຶດ​ເໝືອນ​ກັບ​ກາ​ອິນ​ທີ່​ປັກ​ໃຈ​ຢູ່​ກັບ​ຄວາມ­ສຸກ ແລະ ຄວາມ​ຈະ­ເລີນ​ຝ່າຍ​ໂລກ. ພວກ​ເຂົາ​ເຮັດ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ເປັນ​ປະ­ໂຫຍດ ແລະ ຈິດ­ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ມືດ​ມົວ​ໄປ. ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ໄດ້​ສົນ­ໃຈ ແລະ ​ບໍ່​ໄດ້​ຖວາຍ​ກຽດ​ໃຫ້​​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ສົມ​ກັນ​ກັບ​ທີ່​ຊົງ​ເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ເມື່ອ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ເຫັນ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ ​ພຣະ​ອົງ​ຈຶ່ງ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຮັດ​ຕາມ­ໃຈ​ປາຖະ­ໜາ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງພວກ​ເຂົາ. ແລ້ວ​ຄວາມ​​ບາບ​ກໍ​ໄດ້​ແຜ່​ຂະ­ຫຍາຍອອກ​ໄປ​ທົ່ວ​ໂລກ​ເໝືອນ​ກັນ​ກັບ​ໂຣກ​ລະ­ບາດ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່​ສຸດ.

ຫຼາຍໆ​ຄົນ​ຢູ່​ໃນ​ໂລກ​ນີ້ ​ໄດ້​ຮູ້​ເລື່ອງ​​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ສວນ​ເອ​ເດນ ພວກ​ເຂົາ​ເຫັນ​ສວນ​ເອ​ເດນ ແລະ ​ເຫັນ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ສວນ​ເອ​ເດນ​ຢູ່ ແຕ່​ວ່າ​ຄົນ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ເລືອກ​ທີ່​ຈະ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຟັງ ແລະ ຕໍ່­ຕ້ານ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

ແຜນ­ການ​ຂອງ​ຊາ​ຕານ

ຊາ​ຕານ​ດີ­ໃຈ​ຫຼາຍ​ທີ່​ເຫັນ​ມະ­ນຸດ​ບໍ່ເຊື່ອ​ຟັງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ບໍ່​ເຮັດ​ຕາມ​ຄຳ​ສັ່ງຂອງ​ພຣະ​ອົງ. ມັນ​ດີ­ໃຈ​ທີ່​ເຫັນ​ຄົນ​ສ່ວນ​ໜ້ອຍນະ­ມັດ­ສະ­ການ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ຄົນ​ຫຼວງຫຼາຍ​ເລືອກ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ຕາມ­ໃຈ​ປາຖະ­ໜາ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ຊາ​ຕານ​ຍິ້ມ​ດີ­ໃຈ ແລະ ຄິດ​ວ່າ​ແຜນ­ການ​ຂອງ​ມັນ​ທີ່​ຈະ​ທຳ­ລາຍ​ໂລກ ແລະ ​ມະ­ນຸດ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ມາ​ນັ້ນ ໄດ້​ພັດ­ທະ­ນາ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ແລ້ວ.


“ຢ່າ​ດຳ­ເນີນ​ຊີ­ວິດ​ເໝືອນ​ຢ່າງ​ຊາວ​ໂລກ​ນີ້ ແຕ່​ຈົ່ງ​ຮັບ​ການ​ຊົງ​ປ່ຽນ­ແປງ​ຈິດ­ໃຈ ແລ້ວ​ອຸ­ປະ​ນິ­ໄສ​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ຈິ່ງ​ຈະ​ປ່ຽນ​ໃໝ່ ເພື່ອ​ເຈົ້າ​ທັງ­ຫລາຍ​ຈະ​ໄດ້​ຮູ້​ນ້ຳ​ພຣະ­ໄທ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ ຈະ​ໄດ້​ຮູ້­ວ່າ​ອັນ­ໃດ​ດີ ອັນ­ໃດ​ເປັນ​ທີ່​ຊອບ​ພຣະ­ໄທ​ພຣະ­ເຈົ້າ, ແລະ​ອັນ­ໃດ​ດີ​ທີ່ສຸດ” (ໂຣມ 12:2).


ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "​ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 4:25; 5:3-5; 6:1-7.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະບັບພາສາໄທ) ບົດທີ 6 ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວທ.

ຄວາມ​ເຊື່ອ​ທີ່​ມີ​ການ​ປະຕິບັດ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ


ເພາະ­ວ່າ ອາ​ເບັນ​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າ ລາວ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ນຳ​ເອົາ​ເຄື່ອງ​ບູ­ຊາ​ອັນ​ຖືກ­ຕ້ອງກວ່າ​ເຄື່ອງ​ບູ­ຊາ​ຂອງ​ກາ​ອິນ​ມາ​ຖວາຍ​ໃຫ້​​ພຣະ​ເຈົ້າ. ອາ​ເບັນ​ຮູ້​ເຖິງ​ຫຼັກ­ການ​ສຳ­ຄັນໆ​ຂອງ​ການ​ຊົງ​ໄຖ່​ບາບ ລາວ​ເຫັນ​ວ່າ​ຕົນ​ເອງ​ເປັນ​ຄົນ​ບາບ ແລະ ​ຄວາມ​ບາບ​ຂອງລາວ​ພ້ອມ​ກັບ​ຄວາມ​ຕາຍ​ອັນ​ເປັນ​ໂທດ​ຂອງ​ຄວາມ​ບາບ​ນັ້ນ ກຳ­ລັງ​ຂັ້ນ​ກາງ​ຢູ່​ລະ­ຫວ່າງ​ລາວ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ລາວ​ນຳ​ເອົາ​ຊີ­ວິດ​ຂອງ​ສັດ​ອັນ​ເປັນ​ເຫຍື່ອ​ທີ່​ຕ້ອງ​ຖືກ​ຂ້າ​ບູຊາ​ນັ້ນ​ມາ​ຖວາຍ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ການ​ຍອມ­ຮັບ​ຄວາມ​ສັກ­ສິດ​ຂອງ​ພຣະ​ບັນ­ຍັດ​ທີ່​ຖືກ​ລ່ວງ​ລະ­ເມີດ​ນັ້ນ. ເລືອດ​ແກະ​ທີ່​ໄຫຼ​ອອກ​ໄດ້​ສະ­ແດງ​ເຖິງ​ພຣະ​ບຸດ​ທີ່​ຈະ​ຊົງ​ເສຍ​ຊີ­ວິດ​ເທິງ​ໄມ້​ກາງ​ແຂນ​ແຫ່ງ​ຄາ​ວາລີ​ຢູ່​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ. ລາວ​ວາງ­ໃຈ​ໃນ​ພຣະ​ບຸດ​ທີ່​ຈະ​ຊົງ​ໃຫ້​ລາວ​ຄືນ​ດີ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຢືນ­ຢັນ​ວ່າ​ຕົນ​ເອງ​ເປັນ​ຄົນ​ຊອບ​ທຳ ແລະ ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ຍອມ­ຮັບ​ເຄື່ອງ​ຖວາຍ​ບູ­ຊາ​ນັ້ນ.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ກາ​ອິນ​ເຂົ້າ​ເຝົ້າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພ້ອມ​ທັງ​ຈົ່ມ​ໄປ​ນຳ ໂດຍ​ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ສັນ­ຍາ​ການ​ເສຍ​ຊີ­ວິດ​ຂອງ​ພຣະ​ບຸດ ຫຼື ຄວາມ​ຈຳ­ເປັນ​ທີ່​ລາວ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຖວາຍ​ບູ­ຊາ. ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ນຳ​ເອົາ​ເຄື່ອງ​ບູຊາມາຖວາຍ​, ກາ​ອິນ​ກໍ​ບໍ່​ຮູ້ສຶກ​ເສຍ​ໃຈ​ໃນ​ຄວາມ​ຜິດ​ບາບ ​ລາວເຊື່ອ​ຟັງ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ແທ່ນ​ບູ­ຊາ​ກັບ​ການ​ນຳ​ເຄື່ອງ​ມາ​ຖວາຍ ແຕ່​ເປັນ​ການ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ພຽງ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ສ່ວນ​ທີ່​ສຳ­ຄັນ​ເຊິ່ງສະ­ແດງ​ເຖິງ​ການ​ຍອມ­ຮັບ​ວ່າຕົນ​ເອງ​ຕ້ອງ­ການ​ພຣະ​ຜູ້​ໄຖ່​​ບາບ​ນັ້ນ ລາວ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ.

ກາ​ອິນ​ເລືອກ​ທີ່​ຈະ​ເພິ່ງ​ພາ​ໃນ​ຕົນ​ເອງ ລາວ​ຈະ​ມາ​ຫາ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ດ້ວຍຄຸນຄວາມດີ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ ແລະ ຈະ​ບໍ່​ນຳ​ເອົາ​ລູກ​ແກະ​ທີ່ຫຼັ່ງ​ໄຫຼ​ດ້ວຍ​ເລືອດ​ມາ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ບູ­ຊາ ແຕ່​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ຜົນ​ໝາກ​ໄມ້​ຈາກ​ແຮງງານ​ຂອງ​ລາວ​ເອງ​ມາ​ຖວາຍ ເໝືອນ​ກັບ​ວ່າ​ໄດ້​ເຮັດສິ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ພໍ​ພຣະ​ໄທ(ພໍ­ໃຈ) ໂດຍ​ຫວັງ​ວ່າຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພຣະ​ອົງ​ຍອມ­ຮັບ​ລາວ​ຫຼາຍ​ຍິ່ງ​ຂຶ້ນ.

ກາ​ອິນ ແລະ ອາ​ເບັນ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ຂອງ​ຄົນ​ສອງ​ຈຳ­ພວກ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຢູ່​ໃນ​ໂລກ​ນີ້. ກຸ່ມ​ໜຶ່ງວາງ­ໃຈ​ໃນ​ເຄື່ອງ​ບູ­ຊາ​ໄຖ່​ບາບ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ກຳ­ນົດ​ໄວ້​ຄື: “ການ​ຕາຍ​ຂອງ​ພຣະເຢ​ຊູ​ເປັນ​ເຄື່ອງ­ໝາຍຂອງ​ການ​ໄຖ່​ບາບ​ໃຫ້​ແກ່​ມະ­ນຸດ” ແຕ່​ອີກ​ກຸ່ມ​ໜຶ່ງ​ເລືອກ​ທີ່​ຈະ​ເພິ່ງ​ພາ​ໃນ​ບຸນ​ກຸ­ສົນ​ກັບ​ເຄື່ອງ​ຖວາຍ ແລະ ​ຄວາມ​ສາ­ມາດ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ.

ຄົນ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ ແລະ ​ສາ­ສະ­ໜາ​ທີ່​ຄົນ​ທັງ­ຫຼາຍ​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ນັ້ນ ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ແມ່ນ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ລະ­ບົບ​ຫຼັກ­ການ​ອັນ​ດຽວ​ກັນ​ທີ່​ວ່າ ມະ­ນຸດ​ສາ­ມາດ​ເພິ່ງ​ພາ​ຄວາມ­ພຽນ​ພະ­ຍາ­ຍາມ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ ເພື່ອ​ຈະ​ໃຫ້​ໄດ້​ມາ​ເຊິ່ງ​ຄວາມ​ລອດ​ພົ້ນ ດັ່ງ​ສຸ­ພາ­ສິດ​ທີ່​ວ່າ: "ຕົນ​ເປັນ​ທີ່​ເພິ່ງ​ຂອງ​ຕົນ"

ແຕ່​ວ່າ­ການ​ເພິ່ງ​ພາ​ໃນ​ຕົນ​ເອງ​ໂດຍ​ສະ­ແຫວງ­ຫາ​ບຸນ, ປະ­ຕິ­ບັດ​ຕາມ​ສິນ​ທຳ ແລະ ພະ­ຍາ­ຍາມ​ເປັນ​ຄົນ​ດີ​ນັ້ນ. ສິ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ມັນ​ບໍ່​ສາ­ມາດ​ພາ­ໃຫ້​ຕົນ​ເອງ​ລອດ​ພົ້ນ​ຈາກ​ຄວາມ​ບາບ ແລະ ​ບໍ່​ສາ­ມາດ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ສະ­ຫວັນ​ໄດ້. ເນື່ອງ​ຈາກ​ວ່າ "ມະ­ນຸດ​ບໍ່​ມີ​ພະ­ລັງ​ອຳ­ນາດ​ໃນ​ຕົວ​ເອງ​ທີ່​ຈະ​ເສີມ​ສ້າງ​ຊີ­ວິດ​ໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນ​ມາ​ໃໝ່​ໄດ້ ແລະ ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຂອງ​ມະ­ນຸດ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ແນວ​ໂນ້ມອ່ຽງ​ໄປ​ຫາ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເບື້ອງ​ເທິງ ແຕ່​ມີ​ແນວ​ໂນ້ມ​ລົງ​ໄປ​ຫາ​ຊາ​ຕານ​ເບື້ອງ​ລຸ່ມ."

ເສັ້ນ­ທາງ​ເດີນ​ຂອງ​ມະ­ນຸດ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ທີ່­ຢູ່​ໃນ​ໂລກ​ນີ້​ແມ່ນ​ຄື​ກັນ​ໝົດ. ພວກ​ເຂົາ​ດິ້ນ​ລົນ​ເຮັດ​ວຽກໜັກ​ເພື່ອ​ຈະ​ປະ­ສົບ​ຜົນ­ສຳ­ເລັດ ແລະ ​ຢາກ​ຮັ່ງມີ​ຄື​ກັບ​ຄົນ​ອື່ນໆ. ພວກ​ເຂົາ​ໃຊ້​ຊີ­ວິດ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ມືດ​ມົນ, ຄວາມ​ໂສກເສົ້າ, ຄວາມ​ວິ­ຕົກ​ກັງ­ວົນ, ຄວາມ​ໂກດ​ຮ້າຍ, ຄວາມ­ເຈັບ​ປ່ວຍ ແລະ ​ພົບ​ເຈີ​ກັບ​ບັນ­ຫາຫຼາຍໆ​ຢ່າງ. ຄວາມ­ສຸກ​ຢ່າງ​ດຽວ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຄື: “ກິນ, ດື່ມ ແລະ ​ສະ­ໜຸກ​ກັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ຕົນ​ຫາ​ມາ​ໄດ້​ໃນ​ຊີ­ວິດ​ອັນ​ສັ້ນໆທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໂຜດ​ໃຫ້.” ອັນ​ນີ້​ແຫລະ! ແມ່ນ​ຊາ­ຕາ­ກຳ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ. ທຸກໆ​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຮັດ​ລ້ວນ​ແຕ່​ບໍ່​ມີ​ປະໂຫຍດ​ຫຍັງ; ເປັນ​ເໝືອນ​ດັ່ງ​ພວມ​ແລ່ນ​ໄປ​ຕາມ​ລົມ. (ແລ່ນ​ໄປ​ຕາມ​ສັງ­ຄົມ).


ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະບັບພາສາໄທ) {ວັກ 72.5-73.1} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວທ.

ໂນອາສ້າງເຮືອໃຫຍ່


ເມື່ອ​ມະ­ນຸດ​ໄດ້​ຕັດ​ຄວາມ​ຮູ້​ເລື່ອງ​ພຣະເຈົ້າ​ຖິ້ມ ແລ້ວໄປ​ນະ­ມັດ­ສະ­ການ​ສັດໃນ​ຈິນ­ຕະ­ນາ­ການ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ ຈິດ­ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ເສື່ອມ​ໂຊມ​ຖອຍ​ລົງ​ເລື້ອຍໆ. ເມື່ອ​ມະນຸດ​ລ່ວງ​ລະ­ເມີດ​ພຣະ​ບັນ­ຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ແລ້ວ ຄວາມ​ບາບ​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ຄິດ​ຂຶ້ນ​ມາ​ໄດ້​ຈຶ່ງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ. ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຂອງ​ມະ­ນຸດ​ເປັນ​ທີ່​ເປີດ­ເຜີຍ​ຢ່າງ​ຈະ­ແຈ້ງ ແລະ ​ທ້າ​ທາຍ. ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ເຫັນ​ວ່າ­ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍຂອງ​ມະ­ນຸດ​ມີ​ຫຼາຍ​ຢູ່​ເທິງ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ ແລະ ຄວາມ​ຄິດ​ທີ່­ຢູ່​ໃນ​ຈິດ­ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ມີ​ແຕ່​ເລື່ອງ​ໂຫດ­ຮ້າຍ​ຫຼາຍ ຈົນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ອາດ​ຈະ​ອົດ­ທົນ​ຕໍ່​ໄປ​ໄດ້. ສະ­ນັ້ນ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຕັດ­ສິນ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ກວດ​ລ້າງ​ມະ­ນຸດ​ໃຫ້​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ. ແຕ່​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮັກ ແລະ ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອັນ​ບໍ່​ມີ​ທີ່​ສິ້ນ​ສຸດ ​ພຣະ​ອົງ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ໃຫ້​ມະ­ນຸດ​ມີ​ທາງ​ອອກ​ຈາກ​ໄພ­ພິ­ບັດ​ທີ່​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ.

ໃນ​ທ່າມ­ກາງ​​ຄົນ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ທີ່​ແຜ່​ຂະ­ຫຍາຍ​ຢູ່​ເທິງ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ​ນີ້ ຍັງ​ມີ​ກຸ່ມ​ຄົນ​ຈຳ­ນວນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ຮັກສາ​ຄວາມ​ຮູ້​ເລື່ອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເອົາ​ໄວ້​ຢ່າງ​ໝັ້ນຄົງ ແລະ ​ດຳ­ເນີນ​ຊີ­ວິດ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ສາ­ມັກ­ຄີ​ທຳ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ມາ​ຕະ​ຫຼອດ. ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​​ເລືອກ​ເອົາ​ຊາຍ​ຄົນໜຶ່ງ​ທີ່­ຢູ່​ໃນ​ກຸ່ມ​ຄົນ​ຈຳ­ນວນ​ນັ້ນ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສົ່ງ​ທູດ​ສະຫ​ວັນ​ໄປ​ບອກ​ເລື່ອງ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ລ້າງ​ໂລກ​ນີ້​ໃຫ້​ຊາຍຄົນ​ນັ້ນ​ຟັງ. ຊາຍ​ຄົນ​ນັ້ນ​ມີ​ຊື່­ວ່າ: “ໂນ​ອາ” ໂນ​ອາ​ເປັນເຊື້ອ­ສາຍ​ລູກ​ຫຼານ​ຂອງ​ເຊ​ດ.

​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ບອກ​ໂນ​ອາ​ວ່າ: “ເຮົາ​ຈະ​ກວດ​ລ້າງ​ມະ­ນຸດ​ທີ່​ເຮົາ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ມາ​ນີ້​ໄປ​ຈາກ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ. ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ເທິງ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ ເພື່ອ​ທຳລາຍ​ທຸກໆ​ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຊີ​ວິດ. ເຈົ້າ​ຈົ່ງ​ສ້າງ​ເຮືອ​ໃຫຍ່​ລຳ​ໜຶ່ງ​ໄວ້​ສຳ­ລັບ​ເຈົ້າ​ເອງ ແລະ ເອົາ​ເມຍ, ລູກ​ຊາຍ, ລູກ​ໄພ້​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ສັດ​ທຸກ​ຊະ­ນິດ ແລະ ອາ­ຫານ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ເຮືອ. ໃນ​ລະ­ຫວ່າງ​ທີ່​ສ້າງ​ເຮືອ​ຢູ່​ນັ້ນ ເຈົ້າ​ຈະ​ຕ້ອງ​ເທດ​ສະ­ໜາ​ປະ­ກາດ​ເລື່ອງ​ທີ່​ເຮົາ​ຈະ​ທຳ­ລາຍ​ຄົນ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ໂດຍ​ໃຫ້​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ໂລກ. ຖ້າ​ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ເຊື່ອ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໂດຍ​ກັບ​ໃຈ​ເຊົາ​ເຮັດ​​ບາບ ແລະ ຕຽມ​ຕົວ​ພົບ​ກັບ​ໄພ­ພິ­ບັດ​ນີ້ ກໍ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະໄພ​ບາບ ແລະ ລອດ​ພົ້ນ​ຈາກ​ເຫດ­ການ​ນັ້ນ.”

ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ໄດ້​ບອກ​ຂະ­ໜາດຂອງ​ເຮືອ ແລະ ວິ­ທີ​ການ​ສ້າງ​ເຮືອ​ໃຫ້​ໂນ​ອາ. ​ພຣະອົງ​ເປັນ​ຜູ້​ອອກ​ແບບ ແລະ ໂນ​ອາ​ເປັນ​ຜູ້​ກຳ­ກັບ​ໃນການ​ສ້າງ​ເຮືອ. ໂຄງ​ສ້າງ​ເໝືອນ​ລຳ​ເຮືອ​ເພື່ອ​ຈະ​ລອຍ­ນ້ຳ​ໄດ້ ແຕ່​ບາງ​ສ່ວນ​ກໍ​ເບິ່ງ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ບ້ານ ເຊິ່ງ​ມີ​ສາມ​ຊັ້ນ ແລະ ມີ​ປະ­ຕູ​ດຽວ​ທີ່­ຢູ່​ດ້ານ​ຂ້າງ. ເຮືອ​ລຳ​ນີ້​ຖືກອອກ​ແບບ​ໃຫ້​ແສງ​ສະ­ຫວ່າງ​ສາ­ມາດ​ສ່ອງ​ເຂົ້າ​ມາ​ຈາກ​ທາງ​ເທິງ ແລະ ​ທະ­ລຸ​ລົງ​ມາ​ຜ່ານ​ແຕ່​ລະ​ຊັ້ນ ແລະ ແຕ່​ລະ​ຫ້ອງ​ໄດ້. ໃນ​ລະ­ຫວ່າງ​ທີ່​ໂນ​ອາ​ສ້າງ​ເຮືອ​ລຳ​ໃຫຍ່​ຢູ່​ນັ້ນ ກໍ​ມີ​ຄົນ​ຈຳ­ນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ມາ​ຈາກ​ທົ່ວ​ທຸກ​ທິດ​ທຸກ​ບ່ອນ​ພາ­ກັນ​ເບິ່ງ​ສິ່ງ​ທີ່​ແປກ​ປະ­ຫຼາດ ແລະ ຟັງ​ຄຳ​ສັ່ງສອນ ແລະ ​ຄຳປະກາດ​ຂອງ​ໂນ​ອາ.

ໂນ​ອາ​ປະ­ກາດ​ວ່າ: “ທຸກໆ​ຄົນ​ຈົ່ງ​ຟັງ! ທຸກໆ ຄົນ​ຈົ່ງ​ຟັງ! ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ເທິງ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ ເພື່ອ​ທຳ­ລາຍ​ທຸກໆ​ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຊີ­ວິດ​ຢູ່​ໃນ​ໂລກ.”

ຕອນ​ທຳ­ອິດ ຫຼາຍ​ຄົນ​ມີ​ທ່າ​ທີ​ວ່າ​ຈະ​ເຊື່ອ​ຄຳເຕືອນ​ນັ້ນ ແຕ່​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ຫັນ​ມາ​ຫາ​ພຣະ​ເຈົ້າດ້ວຍ​ການ​ກັບ​ໃຈ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ ຄື​ບໍ່​ຢາກ​ທີ່​ຈະ​ປະ​ຖິ້ມຄວາມ​ບາບ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ, ບາງ​ຄົນ​ກໍ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ເພາະ​ບໍ່​ຢາກປະ​ຖິ້ມ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທີ່­ຢູ່​ໃນ​ໂລກ​ນີ້ ແລະ ​ກໍ​ມີ​ບາງ​ກຸ່ມ​ຄົນ​ທີ່​ເຊື່ອ​ໂດຍ​ຄິດ​ວ່າ​ ຈະ​ກັບ​ໃຈ​ໃໝ່​ ແລະ ຕິດ­ຕາມ​ໂນ​ອາ ແຕ່​ເມື່ອ​ມີ​ຄົນ​ມາ​ເວົ້າ​ໃສ່ ແລະ ​ເຍາະ­ເຍີ້ຍ ກໍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ໂນ​ອາ ແລະ ແຖມ​ຍັງ​ກັບ​ມາ​ເວົ້າ​ໃສ່ເຍາະ­ເຍີ້ຍ​ໂນ​ອາ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ເກົ່າ​ອີກ.

ເມື່ອ​ເວ­ລາ​ຜ່ານ​ໄປ​ມະ­ນຸດ​ສັງ­ເກດ​ເຫັນ​ວ່າ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ບໍ່​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ. ໃນ​ທີ່​ສຸດ ປະ­ຊາ­ຊົນ​ໄດ້ພາ­ກັນ​ເວົ້າ​ວ່າ: “ຫຼາຍ​ຍຸກ​ຫຼາຍ​ສະ­ໄໝ ກົດ­ເກນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຖືກ​ກຳ­ນົດ​ເອົາ​ໄວ້​ແລ້ວ ແລະ ລະ­ດູ​ການ​ກໍໝູນ­ວຽນ​ຢູ່​ແບບ​ນັ້ນ​ມາ​ຕະ​ຫຼອດ. ຖ້າ​ສົມ­ມຸດ​ວ່າ ສິ່ງ​ທີ່​ໂນ​ອາ​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ມາ​ເປັນ­ຄວາມ​ຈິງ​ນັ້ນ​ກໍ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ທຳ​ມະ​ຊາດ​ກໍ​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ.” ນອກ­ຈາກ​ນີ້ ມະ­ນຸດ​ຍັງ​ຄິດ​ໄປ​ອີກ​ວ່າ: “ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຢູ່​ເໜືອ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ​ກົດ­ເກນ​ຂອງ​ມັນ​ໝັ້ນ­ຄົງ ຈົນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເອງບໍ່​ອາດ​ຈະ​ປຽນ​ແປງ​ໄດ້. ເລື່ອງ​ທີ່​ໂນ​ອາ​ເວົ້າ​ມາ​ນັ້ນ​ບໍ່​ເປັນ­ຄວາມ​ຈິງ​ດອກ!”

ສ່ວນ​ຄົນ​ອື່ນໆ​ທີ່​ເຊື່ອ​ວ່າ​ເລື່ອງ​ນີ້​ບໍ່​ສາ­ມາດ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໄດ້​ນັ້ນ​ເຊັ່ນ: ຄົນ​ທີ່​ຂາບ​ໄຫ້​ວ​ບູ­ຊາ​ຮູບ​ປັ້ນ. ພວກ​ເຂົາ​ຕ່າງ​ກໍ​ພາ­ກັນ​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: “ຂ້ອຍ​ເປັນ​ຜູ້​ນັບ­ຖື​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ຮູບ​ປັ້ນ​ກໍ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ. ເລື່ອງ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ສົ່ງ​ນ້ຳ​ມາ​ຖ້ວມ​ໂລກ​ນັ້ນ ມັນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຈິງ​ດອກ! ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ເຕັມ​ລົ້ນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮັກ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ອັນ​ບໍ່​ມີ​ທີ່​ສິ້ນ​ສຸດ ການ​ລົງ­ໂທດ​ຜູ້​ລ່ວງ​ລະ­ເມີດ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັບ​ພຣະ​ລັກ­ສະ­ນະ​ອຸ­ປະ​ນິ­ໄສ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ແລະ ພະ​ບັນ­ຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ນັ້ນ​ກໍ​ບໍ່​ມີ​ຜົນ​ບັງ­ຄັບ​ໃຊ້​ແລ້ວ.”

ນອກ­ຈາກ​ນີ້ ພວກ​ຜູ້­ນຳ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ແລະ ຄົນ​ທີ່ມີ​ຊື່​ສຽງ​ກໍ​ເວົ້າ​ທຳນອງ​ແບບ​ດຽວ​ກັນ​ວ່າ: “ການ​ເຕືອນ​ໄພ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ພຽງ​ການ​ຂົ່ມ­ຂູ່​ໃຫ້​ຢ້ານ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ບໍ່​ມີ​ທາງ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ແທ້​ຈິງ​ດອກ! ບໍ່​ຕ້ອງ​ພາ­ກັນ​ຕື່ນ​ຕົກ­ໃຈ​ກັບ​ເລື່ອງ​ທີ່​ວ່າ: '​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ທຳ­ລາຍ​ໂລກ ແລະ ລົງ­ໂທດ​ຊີວິດ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ມາ​ນັ້ນ​ດອກ!’ ມັນ​ບໍ່​ມີ​ທາງ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ ຈົ່ງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ສະ­ບາຍ​ໃຈ ແລະ ບໍ່​ຕ້ອງ​ຢ້ານ. ໂນ​ອາ​ເປັນ​ບ້າ​ງົມ­ງວາຍ​ໄປ​ເອງ.”

ແລ້ວ​ພວກ​ຄົນ​ກຸ່ມ​ອື່ນໆ​ກໍ​ພາ­ກັນ​ເວົ້າ​ອີກ​ວ່າ: “ຖ້າ­ວ່າສິ່ງ​ທີ່​ໂນ​ອາ​ເວົ້າ​ມາ​ນັ້ນ​ເປັນ­ຄວາມ​ຈິງ. ພວກ​ຜູ້­ນຳ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ ແລະ ​ສະ­ຫຼາດ​ກໍ​ຄົງ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ເຂົ້າ­ໃຈ​ໃນ​ທຳ­ນອງ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ໂນ​ອາ​ຫັນ​ແຫລະ!” ແລ້ວ​ຊາວ​ໂລກ​ກໍ​ພາ­ກັນ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ໂນ​ອາ ແລະ ​ຍັງ​ມາ​ເວົ້າ​ເຍາະ​ເຍີ​ຍ​ໃສ່​ເພິ່ນ​ຕື່ມ​ອີກ.

ຊາວ​ໂລກ​ທັງ­ຫຼາຍ​ຍັງ​ພາ­ກັນ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ທີ່​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຕໍ່​ໄປເໝືອນ​ກັບ​ວ່າ ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້​ການ​ຕັກ­ເຕືອນຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າໂດຍ​ຜ່ານທາງຜູ້​ຮັບ​ໃຊ້​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​. ພວກ​ເຂົາ​ຍັງ​ຄົງ​ສະ­ຫຼອງ ແລະ ກິນ​ລ້ຽງ​ກັນ​ຢ່າງ​ຖືກ​ໃຈ​ຈົນ​ບໍ່​ຮູ້­ຈັກ​ພໍ, ທັງ​ກິນ​ທັງ​ດື່ມ, ທັງ​ປູກ​ພືດ​ຜົນ ແລະ ກໍ່­ສ້າງ​ວາງ​ແຜນ­ການ​ເພື່ອ​ຜົນ​ກຳ­ໄລ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ໃນ​ອະນາ​ຄົດ ແລະ ​ພວກ​ເຂົາ​ຍັງ​ເຮັດ​ຊົ່ວ­ຊ້າ​ເພີ່ມ​ຫຼາຍ​ຍິ່ງ​ຂຶ້ນ​ອີກ.

ໂນ​ອາ​ສ້າງ​ເຮືອ

“ເພາະ​ໂນ​ອາ​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ ສະ­ນັ້ນ ເມື່ອ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ເຕືອນ​ໃຫ້​ຮູ້​ເຖິງ​ເຫດ­ການ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ປາ​ກົດ ໂນ​ອາ​ຈຶ່ງ​ຢຳ​ເກງ ແລະ ສ້າງ​ເຮືອ​ໃຫຍ່ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ຄອບ­ຄົວ​ຂອງ​ຕົນ​ໃຫ້​ພົ້ນ​ຈາກ​ຄວາມ​ຕາຍ ແລະ ດ້ວຍ​ເຫດ​ນີ້ ໂນ​ອາ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຕັກ­ເຕືອນ​ຊາວ​ໂລກ ແລະ ​ໄດ້​ກາຍ­ເປັນ​ຜູ້​ຮັບ​ມໍ­ລະ­ດົກ​ຄື​ຄວາມ​ຊອບ​ທຳ​ເຊິ່ງ​ເກີດ​ຈາກ​ຄວາມ​ເຊື່ອ” ​(ເ​ຮັບ​ເ​ລີ 11:7).

ທຳ​ມະ​ຊາດ

ມະ­ນຸດ​ໃນ​ສະ​ໄໜ​ກ່ອນ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ໂລກ​ຄິດ​ວ່າ ຕະ­ຫຼອດ​ຫຼາຍ​ສັດຕະ­ວັດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ກົດເກນ​ຂອງ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຖືກ​ກຳ­ນົດ​ໄວ້​ຕາຍ­ໂຕ​ແລ້ວ ລະ­ດູ​ການ​ໝູນ­ວຽນ​ປ່ຽນ­ແປງ​ໄປ​ມາ​ຢູ່​ແບບ​ນັ້ນຕະ­ຫຼອດ ແລະ ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້​ກໍ​ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ຝົນ­ຕົກ ໂລກ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ພົ່ມ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ­ໝອກ ແລະ ນ້ຳຄ້າງ ແລະ ແມ່­ນ້ຳ​ກໍ​ບໍ່​ເຄີຍ​ທີ່​ຈະ​ໄຫຼ​ຖ້ວມ​ຂຶ້ນ​ມາເຂດ​ດິນ­ແດນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

ແຜນ­ການ​ລໍ້​ລວງ​ຂອງ​ຊາ​ຕານ

ເລື່ອງ​ທີ່​ຊາ​ຕານ​ລໍ້ລວງ​ເອ​ວາ​ບໍ່​ໃຫ້​ເຊື່ອ​ຟັງ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ນັ້ນ ມັນ​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ: “ບໍ່​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຈິງ​ດອກ! ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ຕາຍ” ຊາຕານ​ກໍ​ເອົາ​ວິທີ​ນີ້​ໄປ​ລໍ້​ລວງ​ຊາວ​ໂລກ​ໃຫ້​ຄິດເຊັ່ນ​ກັນ​ວ່າ ສິ່ງ​ທີ່​ໂນ​ອາ​ປະ­ກາດ​ເລື່ອງ​ນ້ຳ​ຖ້ວມໂລກ​ນັ້ນ ບໍ່​ເປັນ­ຄວາມ​ຈິງ​ດອກ! ແລະ ໃຫ້​ພວກເຂົາ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ຈະ​ບໍ່​ຕາຍ.

ສວນ​ເອ​ເດນ

ເມື່ອ​ຄວາມ​​ບາບ​ແຜ່​ຂະ­ຫຍາຍ​ອອກ​ໄປ​ທົ່ວ​ໂລກ ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ມະ­ນຸດ​ຈຶ່ງ​ເປັນສາ­ເຫດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໂລກ​ຕ້ອງ​ຖືກ​ທຳ­ລາຍ​ລ້າງ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ ແລະ ໃນ​ຕອນ​ນັ້ນ ​ຣິດ​ອຳ­ນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ໄດ້​ຮັບ​ເອົາ​ສວນ​ເອ​ເດນ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ຈາກ​ໂລກ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກປຶ້ມ "​ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 6:5-22; ​ເ​ຮັບ​ເ​ຣີ 11:7.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະບັບພາສາໄທ) ບົດທີ 7 ແລະ {ວັກ 62.2} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ​ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວທ.

ປະ­ຕູ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ປິດ

ເປັນ​ເວ­ລາ 120 ປີ ທີ່​ໂນ​ອາ​ສ້າງ​ເຮືອ​ສຳ­ເລັດ​ສົມ­ບູນ​ຕາມ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ໄດ້​ອອກ​ແບບ​ໄວ້ ແລະ ພ້ອມ​ທັງ​ໄດ້​ກະ­ກຽມ​ອາ­ຫານ​ທັງ​ຄົນ ແລະ ສັດ​ເປັນ​ຈຳ­ນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ຢູ່​ໃນ​ເຮືອ​ອີກ​ດ້ວຍ. ໂນ​ອາ​ຍັງ​ຄົງ​ປະ­ກາດ​ດ້ວຍ​ໃຈ​ທີ່​ຮ້ອນ­ຮົນ​ເລື່ອງ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າຈະ​ລ້າງ​ໂລກ ເພື່ອ​ໃຫ້​ຊາວ​ໂລກ​ໄດ້​ພາ­ກັນ​ເຂົ້າ​ມາ​ຫຼົບໄພ​ຈາກ​ໄພ­ພິ­ບັດ​ທີ່​ກຳ­ລັງ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ. ແຕ່​ຊາວ​ໂລກ​ກໍ​ຍັງ​ພາ­ກັນ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ໂນ​ອາ​ປະ­ກາດ ແລະ ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ຍັງ​ສົ່ງ​ສຽງ​ຮ້ອງ​ເຍາະ­ເຍີ້ຍ​ໃສ່​ໂນ​ອາ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ມ່ວນ­ຊື່ນ​.

ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ຊາວ​ໂລກ​ສົ່ງ​ສຽງ​ຮ້ອງ​ເຍາະ­ເຍີ້ຍ​ໃສ່​ໂນ​ອາ​ຢູ່​ນັ້ນ ກໍ​ໄດ້​ມີ​ສັດ​ເປັນ​ຈຳ­ນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍຍ່າງ​ອອກ​ມາຈາກ​ປ່າ. ບັນ­ດາ​ສັດ​ທັງ­ຫຼາຍ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ​ໄດ້​ຄ່ອຍໆຍ່າງ​ໄປ​ຍັງ​ເຮືອ​ຂອງ​ໂນ​ອາ​ແບບ​ງຽບໆ ຢ່າງ​ເປັນ​ຄູ່ໆ ຄື​ສັດ​ທີ່​ສະ­ອາດ​ແນວ​ລະ​ເຈັດ​ຄູ່ ແລະ ​ສັດ​ທີ່​ເປັນ​ມົນ­ທິນ​ແນວ​ລະ​ຄູ່. ຈາກ​ນັ້ນ ກໍ​ໄດ້​ມີ​ສຽງ​ຄື​ກັບລົມ​ພັດ​ດັງ​ຂຶ້ນ ແລະ ​ກໍ​ມີ​ຝູງ​ນົກ​ເປັນ​ຈຳ­ນວນ​ຫຼວງຫຼາຍ​ມາ​ຈາກ​ທົ່ວ​ທຸກ​ທິດ​ປົກ​ຄຸມ​ທົ່ວ​ທ້ອງ­ຟ້າ​ຈົນ​ມືດ​ຄື້ມ ແລະ ພາ­ກັນ​ບິນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ເຮືອ​ຂອງ​ໂນ​ອາ​ແນວ​ລະ​ຄູ່ ແລະ ສັດ​ທີ່​ສະ­ອາດ​ແນວ​ລະ​ເຈັດ​ຄູ່​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ. ເມື່ອ​ຊາວ​ໂລກ​ເຫັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ໜ້າ​ອັດ­ສະ­ຈັນ​ແນວ​ນັ້ນ ຕ່າງ​ຄົນ​ກໍ​ພາກັນ​ແນມ​ເບິ່ງ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສົງ­ໄສ ແລະ ບາງ​ຄົນ​ກໍ​ເກີດ​ມີ​ຄວາມ​ຢ້ານ. ແລ້ວ​ນັກ​ປັດ​ສະ​ຍາ (ຄົນ​ທີ່​ສຶກ­ສາ​ຫາ​ຄວາມ​ຮູ້ ແລະ ​ຄວາມ​ຈິງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ມະ­ນຸດ, ໂລກ, ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຊີ­ວິດ​ຕ່າງໆ) ທັງ­ຫຼາຍ​ກໍ​ໄດ້​ຖືກ​ເອີ້ນ​ໃຫ້​ມາ​ອະ­ທິ­ບາຍ​ເຖິງ​ສິ່ງ​ອັດ­ສະ­ຈັນ​ທີ່​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ນີ້ ແຕ່​ພວກ​ນັກ​ປັດ​ສະ​ຍາ​ທັງ­ຫຼາຍ​ຊ້ຳ­ພັດ​ໃຫ້​ຄຳ​ອະ­ທິ­ບາຍ​ບໍ່​ໄດ້ ເພາະ​ສິ່ງ​ອັດ­ສະ­ຈັນ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ມາ​ນີ້ ມັນ​ລຶກ­ລັບ​ຫຼາຍ​ຈົນ​ບໍ່​ສາ­ມາດ​ທີ່​ຈະ​ອະ­ທິ­ບາຍ​ໄດ້.

ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ປະ­ຕູ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ຂອງພຣະ​ເຈົ້າ​ກຳ­ລັງ​ຈະ​ປິດ​ລົງ​ນັ້ນ ເມື່ອ​ມະ­ນຸດ​ເຫັນ​ວ່າ​ດວງ​ຕາ­ເວັນ​ຍັງ​ສ່ອງ​ແສງ​ແຈ້ງ ແລະ ໂລກ​ກໍ​ຍັງ​ປົກ​ຄຸມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ງົດ​ງາມ​ຄື​ເກົ່າ. ສະ­ນັ້ນ ມະ­ນຸດ​ທັງ­ຫຼາຍ​ຈຶ່ງ​ຂັບ​ໄລ່​ເອົາ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ທີ່­ຢູ່​ໃນ​ຈິດ­ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ອອກ​ໄປ​ໂດຍ​ການ​ຍັງ​ຄົງ​ເຮ​ຮາ​ກັບ​ການ​ເຮັດ​ຜິດ​ສິນ​ລະ​ທຳ ແລະ ປະ­ພຶດ​ໃນ​ທາງ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ບາບ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ. ເມື່ອ​ຄວາມ​ບາບ​ຍິ່ງ​ແຜ່​ອອກ​ໄປ​ຫຼາຍ​ເທົ່າ­ໃດ ມະ­ນຸດ​ເທິງ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ​ຍິ່ງ​ຄິດ​ວ່າ​ມັນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຄວາມ​​ບາບ.

ແລ້ວ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ໂນ​ອາ​ວ່າ: “ຈົ່ງ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ເຮືອ​ກັບ​ຄອບ­ຄົວ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ເຈົ້າ; ເຮົາ​ເຫັນ​ແລ້ວ​ວ່າ ແມ່ນ​ເຈົ້າ​ຜູ້​ດຽວ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ໃນ​ໝົດ​ທັງ​ໂລກນີ້​ທີ່​ເຮັດ​ສິ່ງ​ຊອບ​ທຳ.”

ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໂນ​ອາ​ພ້ອມ​ຄອບ­ຄົວ​ຂອງ​ລາວ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ຢູ່​ໃນ​ເຮືອ​ແລ້ວໆ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ໄດ້​ເຮັດ​ສິ່ງ​ທີ່​ອັດ­ສະ­ຈັນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ໂດຍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ແສງ­ຟ້າ​ແມບ​ແຈ້ງ​ປາ­ກົດ​ຂຶ້ນ ແລະ ມີ​ເມກ​ທີ່​ສະ­ຫວ່າງ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ແສງ­ຟ້າ​ແມບ​ນັ້ນ​ລອຍ​ລົງ​ມາ​ຈາກ​ສະ­ຫວັນ ແລະ ລອຍ​ຢູ່​ຊື່​ທາງ​ເຂົ້າ​ເຮືອ. ຈາກ​ນັ້ນ ກໍ​ຄ່ອຍໆ​ປິດ​ປະ­ຕູ​ເຮືອ​ດ້ວຍ​ມື​ທີ່​ເບິ່ງ​ບໍ່​ເຫັນ. ເຮືອ​ລຳ​ໃຫຍ່​ໄດ້​ຖືກ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ປິດ​ປະ­ຕູ​ເອົາ​ໄວ້​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ທີ່​ຈະ​ສາ­ມາດ​ເປີດ​ມັນ​ໄດ້ ແລະ ໂນ​ອາ​ພ້ອມ​ທັງ​ຄອບ​ຄົບ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ກໍ​ໄດ້​ຢູ່​ໃນ​ເຮືອ​ລຳ​ໃຫຍ່.


ສັດ​ທີ່​ສະ­ອາດ ແລະ ສັດ​ທີ່​ບໍ່​ສະ­ອາດ

ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ​ພຣະອົງ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮູ້​ແກ່​ພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ການ​ຈຳ­ແນກ​ລະ­ຫວ່າງ​ສັດ​ທີ່​ມີ​ພະ­ຍາດ​ໜ້ອຍ ແລະ ບັນ­ດາ​ສັດທີ່​ມີ​ພະ­ຍາດ​ຫຼາຍ. ຄວາມ​ຮູ້​ນີ້​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ພວກເຮົາ​ເຫັນ​ວ່າ ຖ້າ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ສຳ­ຜັດ ຫຼື ກິນ​ສັດເຫຼົ່າ­ນັ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ໂຣກ​ພະ­ຍາດ ຫຼື ການ​ເຈັບ​ປ່ວຍ​ຈາກ​ສັດ​ທີ່​ບໍ່​ສະ­ອາດ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "​ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 7:1-5, 8, 9.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະບັບພາສາໄທ) ບົດທີ 7 ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວທ.

ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ໂລກ

ເປັນ​ເວ­ລາ​ເຈັດ​ມື້ ​ໂນ​ອາ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຄອບ­ຄົວ​ຂອງ​ເພິ່ນ ແລະ ສັດ​ຢູ່​ໃນ​ເຮືອ​ລຳ​ໃຫຍ່. ສ່ວນ​ມະ­ນຸດ​ທີ່​ປະ­ຕິ­ເສດ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ກໍ​ຖືກ​ປິດ​ໄວ້​ໃຫ້​ຢູ່​ນອກ​ເຮືອ​ ພວກ​ເຂົາ​ເຫັນ​ວ່າ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ບໍ່​ມີ​ການ​ປ່ຽນ­ແປງ ແລະ ທຸກໆ​ຄົນ​ກໍ​ພາ­ກັນ​ດຳ­ເນີນ​ຊີ­ວິດ​ຢູ່​ຄື​ເກົ່າ. ສະ­ນັ້ນ ມະ­ນຸດ​ທັງ­ຫຼາຍ​ຈຶ່ງ​ພາ­ກັນ​ຄິດ​ວ່າ: “ສິ່ງ​ທີ່​ໂນ​ອາ​ປະ­ກາດ​ເລື່ອງ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ລ້າງ​ໂລກ​ນັ້ນ​ມັນ​ເປັນ​ການ​ຫຼອກ​ລວງ ແລະ ເລື່ອງ​ນ້ຳ​ຈະ​ຖ້ວມ​ໂລກ​ນັ້ນ​ມັນ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ທາງ​ເປັນ­ຄວາມ​ຈິງ.” ໃນ​ຊ່ວງ​ເຈັດ​ມື້​ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ພາ­ກັນ​ໄປ​ອ້ອມ​ຮອບ​ຢູ່​ທີ່​ເຮືອ​ລຳ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ໂນ​ອາ ແລະ ​ເວົ້າ​ໝິ່ນປະໝາດ​ໂນ​ອາ​ຢ່າງ​ດຸ­ເດືອດ​ຮຸນ​ແຮງ​ຫຼາຍໆ​ເລື່ອງ.

​ແຕ່​ພໍ​ຮອດ​ມື້​ທີ​ແປດ ທ້ອງ­ຟ້າ​ທີ່​ເຄີຍ​ສົດ​ໄສໃນ​ແຕ່​ລະ​ມື້​ນັ້ນ ກໍ​ໄດ້​ປາ­ກົດ​ມີ​ລົມ​ພັດ​ມາ​ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ. ຕໍ່​ມາ ກໍ​ມີ​ເມກ​ຢ່າງ​ຕຶບ­ໜາ​ມາ​ປົກ​ຄຸມ​ທົ່ວ​ທ້ອງ­ຟ້າ ແລະ ກໍ​ມີ​ສຽງ​ຟ້າ­ຮ້ອງ​ຟ້າ​ແມບ. ແລ້ວ​ບໍ່​ດົນ ຝົນ​ກໍ​ເລີ່ມ​ຕົກລົງ​ມາ​ເມັດ​ໃຫຍ່ໆ​ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ. ມະ­ນຸດ​ເທິງ​ແຜ່ນ­ດິນໂລກ​ທັງ­ຫຼາຍ​ພາ­ກັນ​ຕົກໃຈ ແລະ ​ພາ­ກັນ​ຢ້ານ​ເພາະ​ບໍ່​ເຄີຍ​ເຫັນ​ຝົນ­ຕົກ​ມາ​ກ່ອນ ແລະ ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້​ແຜ່ນ­ດິນໂລກ​ກໍ​ຊຸ່ມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ­ໝອກ​ໃນ​ເວ­ລາ​ກາງ­ຄືນ ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພືດ​ພັນ​ນາໆ​ຊະ­ນິດ​ຈະ­ເລີນ​ເຕີບ​ໂຕ. ແລ້ວ​ລົມ​ກໍ​ໄດ້ພັດ​ໃສ່​ຕົ້ນ­ໄມ້ ແລະ ​ເຮືອນ​ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ ເຮືອນ​ຊານ​ບ້ານ​ຊ່ອງ​ເພ­ພັງ​ກະ­ຈັດ­ກະ­ຈາຍ​ອອກ​ໄປ. ສ່ວນ​ສັດ​ທີ່​ເຫລືອ​ຢູ່​ໃນ​ປ່າ​ນັ້ນ​ກໍ​ພາ­ກັນ​ຮ້ອງ​ຄວນ​ຄາງ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ ພວກ​ມັນ​ຈະ​ຮູ້​ຊາ­ຕາ­ກຳ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ ແລະ ຊາ­ຕາ­ກຳ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ. ກ້ອນ​ເມກ​ໄດ້​ເທ​ຝົນ​ລົງ​ມາ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຂາດ​ສາຍ ຈົນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ແມ່­ນ້ຳ​ທັງ­ຫຼາຍ​ລົ້ນ ແລະ ​ເຂື່ອນ​ຢູ່​ທີ່​ຕ່າງໆ​ກໍ​ເພ­ພັງ​ລົງ. ມະ­ນຸດ​ທັງ­ຫຼາຍ​ໄດ້​ພາ­ກັນ​ຮ້ອງ­ໄຫ້ ແລະ ແລ່ນ​ໜີ​ເອົາ​ຊີ­ວິດ​ລອດ. ຫຼາຍໆ​ຄົນ​ກໍ​ແລ່ນ​ໄປ​ເຮືອ​ລຳ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ໂນ​ອາ ແລະ ​ຮ້ອງ​ໃສ່​ໂນ​ອາ​ເປີດ​ປະ­ຕູ​ເຮືອ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ, ບາງ​ຄົນ​ກໍ​ພະ­ຍາ­ຍາມ​ພັງ​ປະ­ຕູ​ເຮືອ​ຂອງ​ໂນ​ອາ​ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ໄປ ແຕ່​ເຮືອ​ຂອງ​ໂນ​ອາ​ຖືກ​ອອກ​ແບບ­ຢ່າງ​ໝັ່ນ​ຄົງ​ຈຶ່ງ​ບໍ່​ສາ­ມາດ​ພັງ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໄດ້, ບາງ​ຄົນ​ກໍ​ເກາະ​ຢູ່​ກັບ​ເຮືອ​ເອົາ​ໄວ້ ແຕ່​ເມື່ອ​ເຮືອ​ໄປ​ຕຳ​ໃສ່​ກັບ​ຕົ້ນ­ໄມ້ ຫຼື ​ໂງ່ນ­ຫີນ​ກໍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ບັນ­ດາ​ຜູ້​ຄົນ​ບໍ່​ສາມາດ​ເກາະ​ຢູ່​ທີ່​ເຮືອ​ຂອງ​ໂນ​ອາ​ໄດ້.

ໃນ​ຂະ­ນະ​ດຽວ​ກັນ​ນັ້ນ ສັດ​ທີ່­ຢູ່​ໃນ​ເຮືອ​ຂອງ​ໂນ​ອາ​ກໍ​ໄດ້​ພາ­ກັນ​ຮ້ອງ​ຄວນ​ຄາງ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ​ຢູ່​ທ່າມ­ກາງ​ໄພ​ພິ­ບັດ ແຕ່​ເຮືອ​ລຳ​ໃຫຍ່​ນີ້​ໄດ້​ລອຍ​ຢູ່​ຢ່າງ​ປອດ​ໄພ ເພາະ​ມີ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເຝົ້າ​ຮັກ­ສາ​ຢູ່. ແລ້ວ​ບໍ່​ດົນ ແມ່­ນ້ຳ​ທຸກໆ​ສາຍ​ກໍ​ໄດ້​ໄຫຼ​ລົງມາ​ຈາກ​ພູ­ເຂົາ​ທັງ­ຫຼາຍ ແລະ ນ້ຳ­ພຸ​ບາ​ດານ​ແຕ່​ລະ​ບ່ອນໄດ້​ພົ້ນ​ຂຶ້ນ ຈົນ​ຊັດ​ເອົາ​ໂງ່ນ­ຫີນ​ໃຫຍ່ໆ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ໃນ​ອາກາດ​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ແມັດ. ນ້ຳ​ໄດ້​ຖ້ວມ​ຂຶ້ນ​ເລື້ອຍໆ ຈົນ​ຄົນທັງ­ຫຼາຍ​ໄດ້​ພາກັນ​ແລ່ນ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ຢູ່​ເທິງ​ພູ ແລະ ​ຍາດ​ບ່ອນຢູ່​ກັບ​ສັດ. ບາງ​ຄົນ​ກໍ​ມັດ​ຕົນ​ເອງ​ກັບ​ລູກ​ຂອງ​ຕົນ​ໄວ້​ຢູ່​ເທິງ​ຫຼັງ​ສັດ​ໃຫຍ່ ເພື່ອ​ຫວັງ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ສັດ​ໃຫຍ່​ນັ້ນ​ໜີຂຶ້ນ​ໄປ​ຍັງ​ບ່ອນ​ທີ່​ສູງ​ສຸດ. ຈາກ​ນັ້ນ ນ້ຳ​ທະ­ເລ​ກໍ​ໄດ້​ຫຼັ່ງ­ໄຫຼ​ເຂົ້າ​ມາ​ຖ້ວມ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ. ໃນ​ລະ­ຫວ່າງ​ທີ່​ມະ­ນຸດ​ສັ່ນ​ສະ­ທ້ານ​ຢ້ານ​ກັບ​ເຫດ­ການ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ເຫັນ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ກຳ­ລັງ​ພົບ​ກັບ​ໄພ­ພິ­ບັດຍ້ອນ​ການ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຟັງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ​ເຮັດ​ຜິດ​ຕໍ່​ພຣະ​ບັນ­ຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ. ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ຕໍ່​ການ​ລົງ­ໂທດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ນີ້​ເອງ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຮູ້­ສຶກ ແລະ ​ເຂົ້າ­ໃຈ​ວ່າ​ມັນ​ເປັນ​ຍ້ອນ​ຄວາມ​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

ສວນ​ອັນ​ງົດ​ງາມ​ທີ່​ມະ­ນຸດ​ໄດ້​ຈັດ​ຕຽມ​ໄວ້​ໃຫ້​ກັບ​ຮູບ​ປັ້ນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ຖືກ​ທຳ­ລາຍ​ລົງ​ໂດຍ​ຖືກ​ຟ້າ​ຜ່າ, ແທ່ນ​ບູ­ຊາ​ທີ່​ເຄີຍໃຊ້​ບູ­ຊາ​​ນັ້ນກໍ​ຖືກ​ຖອນ​ຮາກ​ອອກ​ຈົນ​ໝົດ ແລະ ຄົນ​ທີ່​ຂາບ​ໄຫ້​ວ​ບູ­ຊາ​ຮູບ​ປັ້ນ​ນັ້ນ ກໍ​ຖືກ​ທຳ­ລາຍ​ເພາະ​ຄວາມ​ຊົ່ວ­ຊ້າ​ຍ້ອນ​ຫຼົງ­ໄຫຼ​ໃນ​ຮູບ​ປັ້ນ​ນັ້ນ. ໄພ­ພິ­ບັດ​ທີ່​ມະນຸດ ແລະ ​ສັດ​ໄດ້​ຮັບ​ນັ້ນ ມັນໂຫດ­ຮ້າຍ​ບໍ່­ຊ່າງ​ທີ່​ຈະ​ອະ­ທິ­ບາຍ​ເຖິງ​ຣິດ​ອຳ­ນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້. ນ້ຳ​ໄດ້​ຖ້ວມ​ທຸກໆ​ສິ່ງ​ທີ່­ຢູ່​ເທິງ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ​ເຊັ່ນ: ຄົນ, ສັດ, ເຮືອນ​ຊານ​ ແລະ ສະ­ຖານ­ທີ່​ຕ່າງໆ ​ລວມ​ທັງ​ຖ້ວມ​ກາຍ​ພູ​ທີ່​ສູງທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ໂລກ ເຫຼືອພຽງ​ເຮືອ​ຂອງ​ໂນ​ອາ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ທີ່​ລອຍ​ຢູ່​ເທິງ​ໜ້າ­ນ້ຳ​ຢ່າງ​ປອດໄພ.


ໂລກ​ເປັນ​ສະ­ໜາມ­ຮົບ

ການ​ຕໍ່­ສູ້​ທີ່​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ສະ­ຫວັນ ແຕ່​ມັນ​ໄດ້​ຕັດ­ສິນ​ຢູ່​ທີ່​ໂລກ​ນີ້ ເຊິ່ງ​ໂລກ​ນີ້​ເປັນ​ສະໜາມ​ຮົບ​ທີ່​ຊາ​ຕານ​ອ້າງ​ວ່າ​ເປັນ​ຂອງ​ມັນ.

ສະ­ພາບ​ຂອງ​ໂລກ​ກ່ອນ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ນັ້ນ ເປັນ​ຕົວ­ຢ່າງ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ປົກ­ຄອງ​ທີ່​ຊາ​ຕານ​ເຄີຍ​ພະ­ຍາ­ຍາມ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ສະ­ຫວັນໂດຍການ​ປະຕິເສດ​ອຳ­ນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ບຸດ ແລະ ປະ​ຖິ້ມ​ພຣະ​ບັນ­ຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ສ່ວນ​ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຟັງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກ່ອນ​ນ້ຳ​ຖວ້ນ​ນັ້ນ ກໍ​ໄດ້​ສະ­ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ເປັນ​ພົນ­ລະ­ເມືອງ​ຂອງ​ຊາ​ຕານ​ທີ່​ປົກ­ຄອງ​ຢູ່ "ມະ­ນຸດ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ແລະ ​ຄວາມ​ຄິດ​ຊົ່ວ​ກໍ​ບັງ­ຄັບ​ຈິດ­ໃຈ​ຂອງ​ມະ­ນຸດ​ຢູ່​ທຸກ​ເວ​ລາ" (ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 6:5).

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "​ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 7:10-23.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະບັບພາສາໄທ) ບົດທີ 7 ແລະ {ວັກ 69.2, 78.4, 105.1} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວທ.

ໂລກ​ໃໝ່​ທີ່​ສະ­ອາດ

​ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ລົມ​ພັດ​ໄປ​ມາ ແລະ ນ້ຳ​ກໍ​ບົກ​ລົງ, ຮູ​ນ້ຳ​ໃຕ້​ພື້ນ​ດິນ ແລະ ປ່ອງ​ນ້ຳ​ເທິງ​ທ້ອງ­ຟ້າ​ຖືກ​ອັດ​ໝົດ, ຝົນ​ເຊົາ​ຕົກ ແລະ ນ້ຳ​ກໍ​ຄ່ອຍໆ​ບົກ​ລົງ​ຕາມ​ລຳ­ດັບ​ເປັນ​ເວ­ລາ 150 ວັນ. ຈາກ​ນັ້ນ ເຮືອ​ຂອງ​ໂນ​ອາ​ກໍ​ໄດ້​ໄປ​ຄ້າງ​ຄາ​ຢູ່​ເທິງ​ພູ​ໜ່ວຍ​ໜຶ່ງ. ນ້ຳ​ໄດ້​ບົກ​ລົງ​ເລື້ອຍໆ ຈົນ­ກະ­ທັ້ງ​ໄດ້​ເຫັນ​ຈອມ​ພູ​ທັງ​ຫຼາຍ. ແລ້ວ​ໂນ​ອາ​ກໍ​ໄດ້​ໄຂ​ປ່ອງ­ຢ້ຽມ​ເຮືອ​ອອກ ແລະ ໄດ້​ປ່ອຍ​ນົກ­ກາ​ໂຕ​ໜຶ່ງ​ອອກ​ໄປ ເພື່ອ​ຢາກ​ຮູ້​ວ່າ​ນ້ຳ​ບົກ​ແລ້ວ ຫຼື ບໍ. ແຕ່​ນົກ­ກາ​ໂຕນີ້​ບໍ່​ໄດ້​ບິນ​ກັບ​ຄືນ​ມາ ແຕ່​ມັນ​ໄດ້​ບິນ​ເວີນ​ໄປ​ມາ​ຖ້າ​ໃຫ້​ນ້ຳ​ແຫ້ງ. ສະ­ນັ້ນ ໂນ​ອາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ນ້ຳ​ທີ່­ຢູ່​ນອກ​ເຮືອ. ຕໍ່​ມາ ໂນ​ອາ​ກໍ​ໄດ້​ປ່ອຍ​ນົກ­ກາງ­ແກ​ໂຕ​ໜຶ່ງ​ອອກ​ໄປ​ອີກ ເພື່ອ​ກວດ­ເບິ່ງ​ສະ­ພາບ​ຂອງ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ ແຕ່​ນົກ­ກາງ­ແກ​ໂຕ​ນີ້​ບໍ່​ມີ​ບ່ອນ​ຈັບ. ດັ່ງ­ນັ້ນ ມັນ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ຫາ​ໂນ​ອາ​ຢູ່​ເຮືອ ໂນ​ອາ​ກໍ​ຟ້າວ​ເດ່​ມື​ອອກ​ໄປ​ຈັບ​ເອົາ​ນົກ­ກາງ­ແກ​ໂຕ​ນັ້ນ​ມາ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ເຮືອ​ນຳ​ໝູ່​ຂອງ​ມັນ ແລ້ວ​ໂນ​ອາ​ກໍ​ຮູ້​ວ່າ​ນ້ຳ​ຍັງ​ຖ້ວມ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ​ຢູ່. ເມື່ອ​ເຈັດ​ມື້​ຜ່ານ​ໄປ ໂນ​ອາ​ກໍ​ໄດ້​ປ່ອຍ​ນົກ­ກາງ­ແກ​ອອກ​ໄປ​ອີກ ແຕ່​ນົກກາງ­ແກ​ໂຕ​ນີ້​ໄດ້​ບິນ​ກັບ​ມາ​ໃນ​ຕອນ​ແລງ​ພ້ອມ​ທັງ​ຄາບ​ໃບໝາກ­ກອກ​ມາ​ນຳ. ໂນ​ອາ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຄອບ­ຄົວ​ຈຶ່ງ​ພາ­ກັນ​ດີ­ໃຈ​ເພາະ​ຮູ້​ວ່າ​ນ້ຳ​ໄດ້​ບົກ​ລົງ​ ແລ້ວ​ໂນ​ອາ​ກໍ​ລໍ­ຄອຍ​ໃຫ້​ເຈັດ​ມື້​ຜ່ານ​ໄປ​ອີກ. ຈາກ​ນັ້ນ ເພິ່ນ​ກໍ​ປ່ອຍ​ນົກ­ກາງ­ແກ​ອອກ​ໄປ​ເປັນ​ຄັ້ງ​ທີ​ສາມ ແຕ່​ເທື່ອ​ນີ້ ນົກ­ກາງ­ແກ​ບໍ່​ໄດ້​ບິນ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ຫາ​ເພິ່ນ​.

ຕໍ່​ມາ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ໄດ້​ສົ່ງ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ລົງ​ມາ​ເປີດ​ປະ­ຕູ​ເຮືອ​ໃຫ້​ໂນ​ອາ ແລະ ກ່າວ​ຕໍ່​ເພິ່ນ​ວ່າ: “ໂນ​ອາ​ເອີຍ! ເຈົ້າ ແລະ ​ຄອບ­ຄົວ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຈົ່ງ​ພາ­ກັນ​ອອກມາ​ຈາກ​ເຮືອ ຈົ່ງ​ປ່ອຍ​ນົກ ແລະ ສັດ​ທັງ­ຫຼາຍ​ທີ່­ຢູ່​ໃນ​ເຮືອ​ອອກ​ມາ​ນຳ ເພື່ອ​ໃຫ້​ພວກ​ມັນ​ອອກ​ແມ່​ແຜ່​ລູກ​ຢູ່​ເທິງ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ.”

ແລ້ວ​ໂນ​ອາ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຄອບ­ຄົວ​ກໍ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ເຮືອ. ສັດ ແລະ ນົກ​ທຸກໆ​ຊະ­ນິດ​ຕ່າງ​ກໍ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ເຮືອ​ເປັນ​ຄູ່ໆ ຕາມ​ຊະ­ນິດ​ຂອງ​ມັນ. ໂນ​ອາ​ຊົມ­ຊື່ນ​ຍິນ­ດີ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຫຼາຍ​ທີ່​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ຊີ­ວິດ​ຄອບ­ຄົວ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ໃຫ້​ພົ້ນ​ຈາກ​ການ​ລົງ­ໂທດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງຍ້ອນ​ຄວາມ​ບາບ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ. ດັ່ງ­ນັ້ນ ໂນ​ອາ​ຈຶ່ງ​ໄດ້ສ້າງ​ແທ່ນ​ບູ­ຊາ​ຖວາຍ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ກະ​ຕັນຍູ​ຮູ້​ບຸນ​ຄຸນ. ເພິ່ນ​ໄດ້​ເອົາ​ສັດ ແລະ ​ນົກ​ທີ່​ສະ­ອາດ​ເປັນເຄື່ອງ​ບູ­ຊາ​ຖວາຍ​ໃຫ້ພຣະ​ເຈົ້າ​ສຳ­ລັບ​ຄວາມ​ຮັກ ແລະ ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ຄອບ­ຄົວ​ຂອງ​ເພິ່ນ. ການ​​ຖວາຍ​ເຄື່ອງ​ບູ­ຊາໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ​ນີ້ ໂນ​ອາ​ຍັງ​ໄດ້​ຄິດ​ເຖິງ​ພຣະ​ສັນ­ຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ໄດ້​ໃຫ້​ໄວ້​ກັບ​ບັນ​ພະ​ບູ​ລຸ​ດ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ວ່າ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ປະທານ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ມາ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ບູ­ຊາ​ໄຖ່​ບາບ​ໃຫ້​ແກ່​ມະ­ນຸດ​ທົ່ວ​ໂລກ ເຊິ່ງ​ຈະ​ສະ­ເດັດ​ມາ​ໃນ​ອະ​ນາຄົດ.

ການ​​ຖວາຍ​ເຄື່ອງ​ບູ­ຊາ​ຂອງ​ໂນ​ອາ​ນີ້ເປັນ​ທີ່​ພໍ­ໃຈ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ອວຍ­ພອນ​ໂນ​ອາ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຄອບ­ຄົວ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ວ່າ: “ຈົ່ງ​ມີ​ລູກ​ຫຼານ​ຢ່າງ​ຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ອ​ເຊື້ອ­ສາຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຈະ​ມີ​ຊີ­ວິດ​ຢູ່​ເທິງ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ...”

​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ກ່າວ​ອີກ​ວ່າ: “ບັດ​ນີ້! ເຮົາ​ສັນ­ຍາ​ວ່າ​ຈະ​ບໍ່​ທຳ­ລາຍ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຊີ­ວິດ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ອີກ. ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ​ດັ່ງ­ນີ້​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ. ເພື່ອ​ເປັນ​ເຄື່ອງ­ໝາຍ​ຂອງ​ຄຳ​ສັນ­ຍາ​ອັນ​ຕະ­ຫຼອດ​ໄປ ເຮົາ​ຈະ​ຕັ້ງ​ຮຸ້ງ​ກິນ​ນ້ຳ​ໄວ້​ໃນ​ທ້ອງ​ຟ້າ. ຮຸ້ງ​ກິນ​ນ້ຳ​ຈະ​ເປັນ​ເຄື່ອງໝາຍ​ຂອງ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ­ຍາ​ທີ່​ເຮົາ​ໄດ້​ຕັ້ງ​ໄວ້​ກັບ​ໂລກ. ເມື່ອ​ໃດ​ທີ່​ເຮົາ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ເມກ​ປົກ​ຄຸມ​ທົ່ວ​ທ້ອງ­ຟ້າ ແລະ ໃຫ້​ມີ​ຮຸ້ງ​ປາ­ກົດ​ຂຶ້ນ ເມື່ອ­ນັ້ນ​ເຮົາ​ກໍ​ຈະ​ນຶກ​ເຖິງ​ຄຳ​ໝັ້ນສັນ­ຍາ​ທີ່​ເຮົາ​ໃຫ້​ແກ່​ເຈົ້າ ແລະ ​ສັດ​ທັງ​ປວງ...”

ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ ໂນ​ອາ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຄອບ­ຄົວ​ກໍ​ໄດ້​ສ້າງ​ບ້ານ​ປຸກ­ເຮືອນ​ຂຶ້ນ​ໃໝ່ ແລະ ປູກ​ພືດ​ພັນ​ນາໆຊະ­ນິດ​ເພື່ອ​ດຳ­ລົງ​ຊີ​ວິດ. ພວກ​ເຂົາ​ຍັງ​ຄົງ​ນະ​ມັດ​ສະການ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ສະ­ເໝີ ເພື່ອ​ລູກ​ຫຼານ​ຄົນ​ລຸ່ນ​ຫຼັງ​ຈະ​ໄດ້​ສືບ​ທອດ​ເລື່ອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ຕໍ່​ໄປ.


ສັນ­ຍາ​ລັກ​ຂອງ​ຮຸ້ງ​ກິນ​ນ້ຳ

​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ຮູ້​ວ່າ​ໃນ​ອະ­ນາ​ຄົດ​ນັ້ນ ມະ­ນຸດ​ຈະ​ພາ­ກັນ​ຄິດ​ວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ໂລກ​ອີກ​ເມື່ອ​ໃດ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຫັນ​ກ້ອນ​ເມກ ຫຼື ເຫັນ​ຝົນ​ຕົກ. ສະ­ນັ້ນ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ­ຍາ​ກັບ​ມະ­ນຸດ​ລວມ​ທັງ​ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຊີ​ວິດ. ສັນ­ຍາ​ລັກ​ຮຸ້ງ​ກິນ​ນ້ຳ​ນີ້​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ມະ­ນຸດ​ຢຶດໝັ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ສັນ­ຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ສ້າງ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ຂອງ​ມະ­ນຸດ​ໃນ​ພຣະ​ອົງ. ນອກ­ຈາກ​ນີ້ ສັນ­ຍາ​ລັກ​ຮຸ້ງ​ກິນ​ນ້ຳ​ນີ້​ຍັງ​​ບອກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຮັກ ແລະ ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອັນ​ບໍ່​ມີ​ທີ່​ສີ້​ນ​ສຸດ​ອີກ​ດ້ວຍ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "​ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 8:1-11, 15-17, 20; 9:17-16.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະບັບພາສາໄທ) ບົດທີ 8 ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ​ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວທ.

ເປັນ​ຫຍັງ ໂລກ​ນີ້​ຈຶ່ງ​ມີ​ຫຼາຍ​ພາ­ສາ?

ໂນອາພ້ອມດ້ວຍຄອບ­ຄົວ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ດຳ­ລົງ​ຊີ­ວິດ ແລະ ອາ­ໄສ​ຢູ່​ເທິງ​ພູ​ບ່ອນ​ທີ່​ເຮືອ​ຂອງ​ເພິ່ນຄ້າງ​ຄາ​ຢູ່​ນັ້ນ​ເປັນ​ເວ­ລາ​ດົນ​ນານ. ຫຼາຍ​ປີ​ຜ່ານ​ໄປລູກຫຼານເຫຼນ​ຂອງ​ໂນ​ອາ​ກໍ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ຈຳນວນ​ຫຼວງ­ຫຼາຍ ແລະ ​ມີ​ລູກ​ຫຼານ​ຂອງ​ໂນ​ອາ​ຫຼາຍ​ຄົນໄດ້​ປະ​ຖິ້ມ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ເລື່ອງ​​ພຣະ​ເຈົ້າ. ບາງ​ຄົນ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ເລື່ອງ​​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໜ້ອຍ​ນັ້ນ ນັບ​ມື້​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຂອງ​ເຂົາ​ກໍ​ນັບ​ຫຼຸດ​ລົງ ສ່ວນ​ບາງ​ຄົນ​ຜູ້​ທີ່​ໃກ້​ຈະ​ລືມ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້­ສຶກ​ວ່າ​ຄຳ​ສັ່ງສອນ ແລະ ​ແບບ­ຢ່າງ​ຂອງ​ເພື່ອນ​ບ້ານ​ທີ່​ຢຳ​ເກງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ນັ້ນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ໜ້າ​ລຳ​ຄານ​ຕະ­ຫຼອດ​ເວ​ລາ. ດັ່ງ­ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ຕັດ­ສິນ​ໃຈ​ພາ­ກັນ​ແຍກ​ຕົວ​ອອກ​ຈາກ​ຜູ້​ທີ່​ນະ​ມັດສະ­ການ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ເດີນ­ທາງ​ໄປ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຢູ່​ທົ່ງ​ຮາບ​ພຽງ​ແຫ່ງ​ໜຶ່ງ​ທາງ​ທິດ​ຕາ­ເວັນ​ອອກ.

ຕໍ່​ມາ ພວກ​ກຸ່ມ​ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ນັບ­ຖື​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ກໍ​ພາ­ກັນ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ສັນ­ຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ວ່າ “​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ໃຫ້​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ໂລກ​ອີກ” ແລະ ​ພວກ​ເຂົາໄດ້​ສັນ­ນິ­ຖານ​ວ່າ ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ໂລກ​ນັ້ນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຍ້ອນ​ໄພ​ທຳ​ມະ​ຊາດ. ດັ່ງ­ນັ້ນ ພວກ​ຜູ້­ນຳ​ຂອງ​ພວກ​ກຸ່ມ​ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ນັບ­ຖື​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ໂອ້​ລົມ​ປືກ​ສາ​ຫາ­ລື​ກັນ.

ມີ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ໄດ້​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: “ຕອນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຍ້າຍ​ມາ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້​ທຳ­ອິດ ພື້ນ​ດິນ​ທີ່​ນີ້​ມີ​ແຕ່​ຄວາມ​ວ່າງ​ເປົ່າ ແລະ ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ກັນ​ປ່ຽນ­ແປງ, ປູກ​ເຂົ້າ, ເຮັດ​ສວນ ແລະ ​ປູກ​ພືດ​ພັນ​ນາໆ​ຊະ​ນິດ. ແຕ່​ວ່າພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຮູ້​ໄດ້​ແນວ­ໃດ​ວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ໃຫ້​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ໂລກ​ອີກ?”

ແລ້ວ​ກໍ​ມີ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ເວົ້າ​ວ່າ: “​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ມີ​ຄຳ​ສັນ­ຍາ​ໄວ້​ກັບ​ໂນ​ອາ​ແລ້ວ​ເດ! ບໍ່​ແມ່ນ​ຊັ້ນບໍ? ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເວົ້າ​ຕໍ່​ໂນ​ອາ​ວ່າ: ‘ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ທຳລາຍ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຊີ­ວິດ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ອີກ. ເຮົາ​ໄດ້​ຕັ້ງ​ຮຸ້ງ​ກິນ​ນ້ຳ​ໄວ້​ໃນ​ທ້ອງ­ຟ້າ ເພື່ອ​ເປັນ​ເຄື່ອງ­ໝາຍ​ຂອງ​ຄຳ​ສັນ­ຍາ​ທີ່​ເຮົາ​ມີ​ຕໍ່​ເຈົ້າ’.”

ແລະ ​ອີກ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: “ເອີ! ກະ​ແມ່ນ​ຢູ່ ຄຳ​ສັນ­ຍາ​ທີ່​ໃຫ້​ຄື​ມີ​ຮຸ້ງ​ກິນ​ນ້ຳ​ປາ­ກົດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ທ້ອງ­ຟ້າ​ຫັ້ນ​ຫວາ? ບໍ່​ຕ້ອງ​ໄປ​ເຊື່ອ​ດອກ! ພວກ​ເຮົາ​ເຊື່ອ​ຄຳ​ສັນ­ຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້ ແລະ ​ເປັນ​ຫຍັງ ພວກ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ຕ້ອງ​ມາ​ເຊື່ອ​ຄຳ​ສັນ­ຍາ​ທຳ​ມະ​ດາ​ທີ່​ມີ​ເຄື່ອງ­ໝາຍ​ຢູ່​ເທິງ​ທ້ອງ­ຟ້າ​ເທົ່າ​ນີ້?”

ບາງ​ຄົນ​ກໍ​ໄດ້​ເວົ້າ​ອີກ​ວ່າ: “​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງ​ນີ້​ແຫລະ! ທີ່​ທຳ­ລາຍ​ໂລກ​ໂດຍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ນ້ຳ​ຖ້ວມ. ໃນ​ເມື່ອ​ພວກ​ເຮົາ​ສາ­ມາດ​ສ້າງ​ສິ່ງ​ທີ່​ແຂງ­ແຮງ​ຂຶ້ນ​ມາ​ໄດ້ ເປັນ​ຫຍັງ ພວກ​ເຮົາ​ຄື​ບໍ່​ສ້າງ​ສິ່ງ​ທີ່​ສູງ​ໃຫຍ່​ຂຶ້ນ​ມາ ເພື່ອ​ເປັນ​ທີ່​ລີ້​ໄພ​ຖ້າ​ຫາກ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ໂລກ​ອີກ? ມາ​ເທາະ! ຈົ່ງ​ພາ­ກັນ​ສ້າງ​ເມືອງ​ໃຫ້​ມີ​ຍອດ(ຫໍຄອຍ)ສູງ​ຈຸ​ຟ້າເພື່ອ​ເປັນ​ທີ່­ຢູ່​ອາ​ໃສ ແລະ ​ເປັນ​ທີ່​ລີ້​ໄພ. ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ສ້າງ​ຊື່​ສຽງ​ໄວ້ ແລະ ​ຈະ​ບໍ່​ພັດ​ພາກ​ຈາກ​ກັນ​ໄປ​ທົ່ວ​ເທິງ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ​ນີ້.” ດັ່ງ­ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ຕັດ­ສິນ​ໃຈວາງ​ແຜນ­ການ​ທີ່​ຈະ​ສ້າງ​ເມືອງ ແລະ ຫໍ­ຄອຍ​ຂຶ້ນ.

ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ກຳ­ລັງ​ສ້າງ​ເມືອງ​ທີ່​ເປັນ​ຫໍ­ຄອຍ​ໄປ​ໄດ້​ໃນ​ລະດັບ​ໜຶ່ງ​ແລ້ວ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ໄດ້​ໃຊ້​ຫ້ອງ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ຫໍ­ຄອຍ​ເປັນ​ທີ່­ຢູ່​ອາໄສ ແລະ ​ຫ້ອງສ່ວນ​ອື່ນໆກໍ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕົກ­ແຕ່ງ​ປະ­ດັບ​ປະ­ດາ​ຢ່າງ​ຫຼູຫຼາສວຍ​ງາມ ເພື່ອ​ຖວາຍ​ໃຫ້​ກັບ​ຮູບ​ປັ້ນ​ຕ່າງໆຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ຈາກ​ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ໄດ້​ສະ­ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ​ຄວາມ​ສຳ­ເລັດ ແລະ ສັນ­ລະ­ເສີນ​ຮູບ​ປັ້ນ​ທີ່​ເຮັດ​ດ້ວຍ​ເງິນ​ຄຳ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

ເມື່ອ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສະ­ເດັດ​ລົງ​ມາ​ຈາກ​ສະ­ຫວັນ​ເພື່ອ​ມາ​ເບິ່ງ​ຕົວ​ເມືອງ​ທີ່​ເປັນ​ຫໍ­ຄອຍ​ທີ່​ມະ­ນຸດ​ກຳ­ລັງສ້າງ​ຂຶ້ນ​ນັ້ນ. ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ໄດ້​ກ່າວ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: “ປະ­ຊາ­ຊົນ​ໄດ້​ເຕົ້າ­ໂຮມ​ກັນ​ຢູ່​ບ່ອນ​ດຽວ​ແທນ​ທີ່​ຈະ​ກະ­ຈາຍ​ອອກ​ໄປ​ຢູ່​ທົ່ວ​ໂລກ. ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຮັດ​ຢູ່​ນີ້ ມັນ​ບໍ່​ດີ​ມັນເປັນ​ການ​ກະ­ທຳ​ອັນ​ບໍ່​ມີ​ປະ​ໂຫຍ​ດ. ພວກ​ເຂົາ​ສະ­ໜັບໜູນ​ກັນ​ສ້າງ​ສິ່ງ​ທີ່​ສູງ​ໃຫຍ່​ເຮັດ​ຕົວ​ເອງ​ໃຫ້​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໄປເຖິງ​ສະ​ຫ​ວັນ. ນີ້​ເປັນ​ພຽງ​ຂັ້ນ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ກຳລັງ​ເຮັດ. ໃນ​ຂັ້ນ​ຕໍ່​ໄປ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ສາ­ມາດ​ເຮັດ​ທຸກສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ປາ­ຖະ­ໜາ​ຢາກ​ເຮັດ ແລະ ​ບໍ່​ມີ​ສິ່ງ​ໃດ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ຫ້າມ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້. ບັດ​ນີ້ ມະ­ນຸດ​ທ້ອນ­ໂຮມ​ກັນ​ເປັນ​ໜຶ່ງ​ດຽວ ແລະ ​ກໍ​ປາກ​ເວົ້າ​ເປັນ​ພາ­ສາ​ດຽວ​ກັນ. ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພາ­ສາ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ສັບ­ສົນ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ ເພື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ເວົ້າ​ບໍ່​ເຂົ້າ­ໃຈ​ກັນ ແລະ ບໍ່​ສາມາດ​ເຮັດ​ວຽກ​ນີ້​ໃຫ້​ສຳ­ເລັດ​ໄດ້.”

ຕໍ່​ມາ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ໄດ້​ເຮັດ​ການ​ກໍ່­ສ້າງ​ຫໍ­ຄອຍ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ອີກ. ແຕ່​ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ກຳ­ລັງ​ກໍ່­ສ້າງ​ເມືອງ​ທີ່​ເປັນຫໍ­ຄອຍ​ຢູ່​ນັ້ນ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ພາສາ​ປາກ​ເວົ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ. ເມື່ອ​ຄົນ​ທີ່­ຢູ່​ເທິງ​ຫໍ­ຄອຍ ຕ້ອງ­ການ​ອຸ­ປະ­ກອນ​ການ​ກໍ່­ສ້າງ​ຫໍ­ຄອຍ ແຕ່​ບໍ່​ສາ­ມາດ​ບອກ​ຄົນ​ທີ່­ຢູ່​ລຸ່ມ​ນັ້ນ​ໄດ້​ເພາະ​ຫໍ­ຄອຍ​ນັ້ນ​ສູງ​ຫຼາຍ. ສະ­ນັ້ນ ຄົນ​ທີ່­ຢູ່​ເທິງ​ຫໍ­ຄອຍ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ບອກ​ເພື່ອນ​ທີ່­ຢູ່​ໃກ້​ຄຽງ​ໃຫ້​ບອກ​ຕໍ່ໆ​ກັນ​ໄປ​ຫາ​ຄົນ​ທີ່­ຢູ່​ທາງ​ລຸ່ມ​ນັ້ນ. ແຕ່​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ກຳ­ລັງ​ສື່­ສານ​ກັນ​ນັ້ນ ພາ­ສາ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ໄດ້​ຖືກ​ປ່ຽນ­ແປງ​ໄປ ຈົນ​ອຸ­ປະ­ກອນ​ທີ່​ສັ່ງ​ໃຫ້​ເອົາ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ນັ້ນ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ຕາມ​ທີ່​ສັ່ງ. ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ພາ­ກັນ​ຕົກ­ໃຈ ແລະ ​ສັບ­ສົນ​ວຸ່ນ­ວາຍ​ຍ້ອນ​ເວົ້າ​ບໍ່​ເຂົ້າ­ໃຈ​ກັນ. ສະນັ້ນ ການ​ກໍ່­ສ້າງ​ຫໍ­ຄອຍ​ຈຶ່ງ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຢຸດຕິ​ລົງ. ​ດວ້ຍ​ຄວາມ​ຜິດ​ຫວັງ ແລະ ຄວາມ​ໂກດ​ຮ້າຍ, ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ກ່າວ​ໂທດ​ໃສ່​ກັນ​ແລະ​ກັນ ຈົນ​ມີ​ການ​ຂ້າ​ຟັນ​ຕີ​ກັນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ. ແຕ່​ໃນ​ລະ­ຫວ່າງ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ກຳລັງສັບ­ສົນ​ວຸ່ນ­ວາຍ​ກັນຢູ່ນັ້ນ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຟ້າ­ຜ່າ​ໃສ່​ເທິງ​ຍອດ​ຫໍ­ຄອຍ​ຫັກ​ລົງ​ມາ­ສູ່​ພື້ນ​ດິນ ເພື່ອ​ສະ­ແດງ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ພໍ​ພຣະ​ໄທ ແລະ ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ລະ­ນຶກ​ເຖິງວ່າ​ມີ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງ​ຊົງ​ປົກ­ຄອງຢູ່​ເທິງຟ້າ​ສະຫວັນ​.

ໃນ​ທີ່​ສຸດ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ໄດ້​ຕັດ­ສິນ​ໃຈ​ເຊົາ​ກໍ່­ສ້າງ​ເມືອງ​ທີ່​ເປັນ​ຫໍຄອຍ ແລະ ​ໄດ້​ໃສ່​ຊື່​ເມືອງ​ທີ່​ເປັນ​ຫໍ­ຄອຍ​ແຫ່ງ​ນີ້​ວ່າ: “ບາ​ເບ​ວ” ເຊິ່ງ​ມີ​ຄວາມໝາຍ­ວ່າ: ສັບສົນ. ກ່ອນ​ໜ້າ​ນັ້ນ ມະ­ນຸດ​ທົ່ວ​ໂລກ​ປາກ​ເວົ້າ​ພາສາ​ດຽວ​ກັນ ແລະ ​ໃຊ້​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ແບບ​ດຽວ​ກັນ​ໝົດ. ແຕ່​ບັດ​ນີ້ ຄົນ​ທີ່​ພໍ​ຈະ​ເວົ້າ​ເຂົ້າ­ໃຈ​ພາ­ສາ​ດຽວ​ກັນນັ້ນ​ກໍ​ໄດ້​ລວມ​ຕົວ​ກັນ​ເປັນ​ກຸ່ມ ແລະ ​ເປັນ​ຄອບ​ຄົວ. ຈາກ​ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ໄດ້​ກະ­ຈັດ­ກະ­ຈາຍ​ກັນ​ອອກ​ໄປ​ຄົນ​ລະ​ທິດ​ທາງຈົນ​ທົ່ວ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ.

ສາ­ເຫດ​ທີ່​ສ້າງ​ຫໍ​ບາ​ເບ​ວ

​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ມະ­ນຸດ​ກະ­ຈັດ​ກະຈາ​ຍ​ອອກ​ໄປ​ຢູ່​ທົ່ວ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ ​ເພື່ອ​ຂະ­ຫຍາຍ​ອອກ​ໄປ​ມີ​ອຳ­ນາດ​ເໜືອ​ແຜ່ນ​ດິນ. ແຕ່​ຄົນ​ທີ່​ສ້າງ​ຫໍ​ບາ​ເບ​ວ​ນັ້ນ ມີ​ຄວາມ​ມຸ້ງ​ໝາຍ​ທີ່​ຈະ​ຮັກ­ສາ​ກຸ່ມ​ຄົນ​ເອົາ​ໄວ້​ໃຫ້​ເປັນ​ໜຶ່ງ​ດຽວ​ກັນ ແລະ ຈະ​ຕັ້ງ​ລະ­ບອບ​ການ​ປົກ­ຄອງ​ທີ່​ບໍ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ຈິດ­ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຍິ່ງ​ຈອງ­ຫອງ​ຄື​ກັບ​ກາ​ອິນ​ທີ່​ໄດ້​ຄິດ​ຕໍ່­ສູ້​ພຣະ​ເຈົ້າ. ຈຸດ­ປະ­ສົງ​ຢ່າງ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ການສ້າງ​ຫໍ​ບາ​ເບ​ວ​ນັ້ນ ​ກໍ​ເພື່ອ​ເປັນ​ບ່ອນ​ລີ້​ໄພຖ້າຫາກ­ວ່ານ້ຳ​ຖ້ວມ​ໂລກ​ອີກ. ນອກ­ຈາກ​ນີ້ ໂຄງ­ການ​ທັງ​ໝົດ​ຍັງ​ມີ​ຈຸດ­ປະ­ສົງ​ເພື່ອ​ຍົກ­ຍ້ອງ​ນັກ​ກໍ່­ສ້າງ ​ແລະ ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ລຸ່ນ​ຫຼັງ​ຫັນ​ອອກ​ຈາກ​ພຣະເຈົ້າ​ໂດຍ​ຫັນ​ໄປ​ຂາບ​ໄຫ​ວ້​ບູ­ຊາ​ຮູບ​ປັ້ນ.

ຜົນ​ຂອງ​ການ​ກະ­ບົດ

ແຜນ­ການ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ຄົນ​ທີ່​ສ້າງ​ຫໍ​ບາ​ເບ​ວ​ຈົບ​ລົງ​ໂດຍ​ການ​ພ່າຍ​ແພ້ ແລະ ໜ້າ​ອັບ​ອາຍ. ອາ​ນຸ​ສອນ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຍິ່ງ​ຈອງ­ຫອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ນັ້ນກາຍ­ເປັນ​ເຄື່ອງ​ເຕືອນ​ຄວາມ​ຊົງ​ຈຳ​ເຖິງ​ຄວາມ​ໂງ່​ງາ​ວ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ເຖິງ​ປານ​ນັ້ນ ຄົນ​ກໍ​ຍັງ​ມຸ່ງ​ໄປ​ຍັງ​ທິດ​ທາງ​ດຽວ​ກັນ​ ນັ້ນກໍຄື​ການເພິ່ງ​ພາ​ໃນ​ຕົວ​ເອງ ແລະ ​ປະ­ຕິ­ເສດ​ພຣະ​ບັນ­ຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ຫຼັກການ​ດຽວ​ກັນ​ທີ່​ຊາ​ຕານ​ພະ­ຍາ­ຍາມ​ໃຊ້​ໃນ​ສະ­ຫວັນ ແລະ ​ການ​ຄອບ​ງຳ​ກາ​ອິນ​ຕອນ​ທີ່​ລາວ​ນຳ​ເອົາ​ໝາກ​ໄມ້​ໄປ​ຖວາຍ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "​ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 11:1-9.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະບັບພາສາໄທ) ບົດທີ 10 ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວທ.