ເລື່ອງອັບ​ຣາ​ຮາມ ຈົນເຖິງ ເລື່ອງໂຢ​ເຊັບ​

ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ເອີ້ນ​ອັບ​ຣາມ

ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ຜູ້​ຄົນ​ກະ­ຈັດ­ກະ­ຈາຍ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ຫໍ­ຄອຍ​ບາ​ເບ​ວ​ແລ້ວການ​ຂາບ​ໄຫວ້​ຮູບ​ປັ້ນ​ຕ່າງໆ​ກໍ​ໄດ້​ແຜ່​ຂະ­ຫຍາຍ​ໄປ​ທົ່ວ​ທຸກ​ບ່ອນ​ຈົນ​ເກືອບ​ເຕັມ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ. ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຮູ້­ຈັກ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ​ແລ້ວ​ກໍ​ຕາມ ແຕ່​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ຖວາຍ​ກຽດ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ສົມ­ຄວນ​ໄດ້​ຮັບ​ນັ້ນ. ພວກ​ເຂົາ​ພາ­ກັນ​ໄປ​ຂາບ​ໄຫວ້​ຮູບ​ປັ້ນ​ມະ­ນຸດ ແລະ​ຮູບ​ປັ້ນ​ສັດ​ປີກ, ສັດ​ເລືອ​ຄານ ແລະ​ສັດ​ຕ່າງໆ ແທນ​ການ​ນະ­ມັດ­ສະ­ການ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ການ​ກະ­ທຳ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຈິດ­ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ແຂງ​ກະ­ດ້າງ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ​ຂາດ​ສິນ​ລະ​ທຳ. ຍ້ອນ​ຄົນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ບໍ່​ຍອມ­ຮັບ​ຮູ້​ພຣະ​ເຈົ້າ ພຣະ​ອົງ​ຈຶ່ງ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຮັດ​ຕາມ­ໃຈ​ປາ­ຖະ­ໜາ​ອັນ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

ແຕ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ເຄີຍ​ລືມ​ພຣະ​ສັນ­ຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ທີ່​ຈະ​ປະ­ທານ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ມາ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ບູ­ຊາ​ໄຖ່​ບາບ​ໃຫ້​ແກ່​ມະ­ນຸດ​ທົ່ວ​ໂລກ. ໃນ​ສະ­ໄໝ​ນັ້ນ ມີ​ຄົນ​ພຽນ​ຈຳ­ນວນ​ເລັກ​ນ້ອຍ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ທີ່​ຍັງ​ຄົງ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ສັນ­ຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ​ເພື່ອ​ວ່າ­ຄວາມ​ຮູ້​ເລື່ອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ສາບ​ສູນ­ຫາຍ​ໄປ ສະ­ນັ້ນ ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ເລືອກ​ເອົາ​ຊາຍ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ມີ​ຊື່­ວ່າ “ອັບ​ຣາມ” ໃຫ້​ເປັນ​ຜູ້​ຮັກ­ສາ​ພຣະ​ສັນ­ຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ເພື່ອ​ຄົນ​ລຸ່ນ​ຫຼັງ.

ໃນ​ເວ­ລາ​ນັ້ນ ອັບ​ຣາມ​ໄດ້​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ທີ່​ເມືອງ​ອູ​ເລ​ໃນ​ດິນ­ແດນ​ຄັນ​ເດ​ອາ ແລະ ​ເພິ່ນ​ມີ​ເມຍ​ຊື່­ວ່າ "ຊາ​ຣາຍ". ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ມີ​ລູກ​ເພາະ​ນາງ​ຊາ​ຣາຍ​ເປັນ​ໝັນ ແຕ່​ພວກ​ເຂົາ​ມີ​ຫຼານ​ຊາຍ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ຊື່­ວ່າ “ໂລດ” ທີ່​ເປັນ​ເດັກ​ກຳ​ພ້າ.

ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປາ­ກົດ​ແກ່​ອັບ​ຣາມ ແລະ ​ກ່າວ​ວ່າ: “ອັບ​ຣາມ​ເອີຍ! ເຈົ້າ​ຈົ່ງ​ອອກ​ຈາກ​ບ້ານ​ເມືອງ, ຈາກ​ພີ່­ນ້ອງ, ຈາກ​ບ້ານ​ພໍ່​ຂອງ​ເຈົ້າ ເພື່ອ​ໄປ​ຍັງ​ດິນ­ແດນ​ທີ່​ເຮົາ​ຈະ​ບອກ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ຮູ້. ເຮົາ​ຈະ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ກາຍ­ເປັນ​ຊົນ​ຊາດ​ໃຫຍ່, ເຮົາ​ຈະ​ອວຍ­ພອນ​ເຈົ້າ ແລະ ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ມີ​ຊື່​ສຽງ… ໂດຍ​ຜ່ານ​ທາງ​ເຈົ້າ ເຮົາ​ຈະ​ອວຍ­ພອນ​ຊົນ​ຊາດ​ທົ່ວ​ໂລກ.”

ອັບ​ຣາມ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢ່າງ​ບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ສົງ­ໄສ​ໃດໆ​ເພາະ​ເພິ່ນ​ເຊື່ອ​ວ່າ: “ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຄື​ຄວາມ​ແນ່​ໃຈ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຮົາ​ຫວັງ​ເອົາ​ໄວ້ ເປັນ­ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ຕາຍ­ໃຈ​ເຖິງ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຮົາ​ບໍ່​ເຫັນ​ກັບ​ຕາ” (ເຮັບ​ເຣີ 11:1). ສະ­ນັ້ນ ອັບ​ຣາມ​ຈຶ່ງ​ຢຶດ​ໝັ້ນ​ໃນ​ພຣະ​ສັນ­ຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ເພິ່ນ​ກໍ​ໄດ້​ເອີ້ນ​ຄອບ­ຄົວ​ຂອງ​ເພິ່ນ ແລະ ​ບອກ​ທຸກ​ຄົນ​ໃຫ້​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ກັບ​ເພິ່ນ​ນັ້ນ. ໂດຍ​ການ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ພໍ່​ຂອງ​ອັບ​ຣາມ​ຈຶ່ງ​ພາ​ຄອບ­ຄົວ​ຂອງ​ເພິ່ນ ພ້ອມ​ທັງ​ຄົນ​ຮັບ​ໃຊ້, ຊັບ​ສົມ­ບັດ ແລະ ​ສັດ­ລ້ຽງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເດີນ­ທາງ​ອອກ​ຈາກ​ເມືອງ​ອູ​ເລ​ໃນ​ດິນ­ແດນ​ຄັນ​ເດ​ອາ. ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ປະ​ຖິ້ມ​ຍາດ­ຕິ​ພີ່­ນ້ອງ ແລະ ​ບ້ານ​ເກີດ​ເມືອງ​ນອນ. ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ພວກ​ຕົນ​ກຳ­ລັງ​ຈະ​ໄປ​ໃສ ແຕ່​ພວກ​ເຂົາ​ອອກ​ເດີນ­ທາງ​ໄປ​ຕາມ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ສັ່ງ.

ເມື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ເດີນ­ທາງ​ມາ​ຮອດ​ເມືອງ​ຮາ​ລານ ກໍ​ໄດ້​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ​ຊົ່ວ­ຄາວ ເພາະ​ພໍ່​ຂອງ​ອັບ​ຣາມ​ບໍ່​ສະ​ບາຍ. ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ອັບ​ຣາມ​ຈະ​ຢູ່​ທ່າມ­ກາງ​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ນັບ­ຖື​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ຂາບ​ໄຫວ້​ຮູບ​ປັ້ນ​ຕ່າງໆ​ກໍ​ຕາມ ແຕ່​ອັບ​ຣາມ​ກໍ​ຍັງ​ຄົງ​ນະ­ມັດ­ສະ­ການ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢ່າງ​ສັດ­ຊື່​ໝັ້ນ­ຄົງ. ໃນ​ເວ­ລາ​ທີ່​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ຮາ​ລານ​ນັ້ນ ອັບ​ຣາມ ແລະ ​ຊາ​ຣາຍ​ກໍ​ໄດ້​ປະ­ກາດ​ເລື່ອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ​ນຳ­ພາ​ບາງ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ມາ​ຮ່ວມ​ນະ­ມັດ­ສະ­ການ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອີກ​ດ້ວຍ. ເມື່ອ​ພໍ່​ຂອງ​ອັບ​ຣາມ​ອາ­ຍຸ​ໄດ້ 250 ປີ ເພິ່ນ​ກໍ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ­ວິດ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ຮາ​ລານ ໃນ​ເວ­ລາ​ນັ້ນ​ອັບ​ຣາມ​ອາ­ຍຸ​ໄດ້ 75 ປີ. ຫຼັງ​ຈາກ​ພໍ່​ຂອງ​ອັບ​ຣາມ​ເສຍ​ຊີ­ວິດ​ແລ້ວ ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ອັບ​ຣາມ​ເດີນ­ທາງ​ຕໍ່​ໄປ. ອັບ​ຣາມ​ໄດ້​ນຳ­ພາ​ເມຍ ແລະ ​ຫຼານ​ຊາຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ ພ້ອມ​ທັງ​ຄົນ​ຮັບ​ໃຊ້ ແລະ ​ຊັບ​ສົມ­ບັດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ອອກ​ເດີນ­ທາງ​ໄປ​ຍັງ​ດິນ­ແດນ​ແຫ່ງ​ພຣະ​ສັນ​ຍາ.

ອັບ​ຣາມ​ໄດ້​ວາງ​ແບບ­ຢ່າງ​ທີ່​ດີ​ໄວ້​ສໍາ​ລັບ​ພວກ​ເຮົາ. ເພິ່ນ​ໝັ່ນ​ໃນ​ການ​ອະ­ທິ­ຖານ​ເລື້ອຍໆ ບ່ອນ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ເພິ່ນ​ຕັ້ງ​ຄ້າຍ​ພັກ ຢູ່​ໃກ້ໆ​ບ່ອນ​ນັ້ນ​ເພິ່ນ​ກໍ​ຈະ​ຕັ້ງ​ແທ່ນ​ບູ­ຊາ. ທຸກໆ​ເຊົ້າ ແລະ ​ແລງ ເພິ່ນ​ຈະ​ເອີ້ນ​ທຸກ​ຄົນ​ໃນ​ຄ້າຍ​ພັກ​ມາ­ນະ​ມັດ​ສະ­ການ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ເມື່ອ​ໃດ​ທີ່​ອັບ​ຣາມ​ຍົກ­ຍ້າຍ​ຄ້າຍ​ພັກ ແທ່ນ​ບູ­ຊາ​ກໍ​ຍັງ​ຄົງ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ບ່ອນ​ເກົ່າ. ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຊາວ​ກາ​ນາ​ອານ​ບາງ​ຄົນ​ທີ່​ເຄີຍ​ໄດ້​ຍິນ​ຄຳ​ສອນ​ຂອງ​ອັບ​ຣາມ ເມື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ເດີນ­ທາງ​ຜ່ານ​ມາ​ທີ່​ແທ່ນ​ບູ­ຊາ​ເຊິ່ງ​ອັບ​ຣາມໄດ້​ຕັ້ງ​ໄວ້ ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ແວ່​ພັກ ແລະ ​ນະ­ມັດ­ສະ­ການ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

ພວກ​ເຂົາ​ເດີນ­ທາງ​ຈົນ​ມາ​ຮອດ​ດິນ­ແດນ​ກາ​ນາ​ອານ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ດິນ­ແດນ​ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ອຸ­ດົມ​ສົມ​ບູນ. ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຕັ້ງ​ຄ້າຍ​ພັກ​ຢູ່​ສະ­ຖານ­ທີ່​ທີ່​ມີ​ຕົ້ນ­ໄມ້​ໃຫຍ່​ໃກ້​ເມືອງ​ຊີ​ເຄມ. ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ນັ້ນ ອັບ​ຣາມ​ກໍ​ໄດ້​ເຫັນ​ວ່າ ປະ­ຊາ­ຊົນ​ທີ່​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ດິນ­ແດນ​ແຫ່ງ​ນີ້ ມີ​ການ​ຂາບ​ໄຫວ້​ຮູບ​ປັ້ນ​ຕ່າງໆ​ຢ່າງ​ຫຼວງ­ຫຼາຍ ມີ​ແທ່ນ​ບູ­ຊາ​ຂອງ​ບັນ­ດາ​ພະ​ທຽມ​ເທັດ​ຢູ່​ໃນ​ປ່າ ແລະ ​ຢູ່​ທີ່​ເນີນ​ພູ​ສູງ​ມີ​ພິ­ທີ­ການ​ຂ້າ​ຄົນ​ເພື່ອ​ຖວາຍ​ບູ­ຊາ​ບັນ­ດາ​ຮູບ​ປັ້ນ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ເມື່ອ​ອັບ​ຣາມ​ເຫັນ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ ກໍ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້­ສຶກ​ກັງ­ວົນ​ໃຈ​ເຖິງ​ຄວາມ​ບໍ່​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ພ້ອມ​ທັງ​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ຕິດ­ຕາມ​ເພິ່ນ​ມາ​ນຳ.

ແລ້ວ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປາ­ກົດ​ແກ່​ອັບ​ຣາມ ແລະ ​ກ່າວ​ວ່າ: “ນີ້​ແມ່ນ​ດິນ­ແດນ​ທີ່​ເຮົາ​ຈະ​ມອບ​ໃຫ້​ແກ່​ເຊື້ອ­ສາຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ.” ຖ້ອຍຄຳ​​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເສີມ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຂອງ​ອັບ​ຣາມ​ວ່າ ເພິ່ນ​ຈະ​ບໍ່​ຖືກ​ຖິ້ມ​ໄວ້​ໃນ​ມື​ຂອງ​ຄົນ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ. ແລ້ວ​ອັບ​ຣາມ​ໄດ້​ສ້າງ​ແທ່ນ​ບູ­ຊາ​ຖວາຍ​ເຄື່ອງ​ບູ­ຊາ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ​ນະ­ມັດ­ສະ­ການ​ພຣະ​ອົງ. ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ ອັບ​ຣາມ​ກໍ​ໄດ້​ຍົກ­ຍ້າຍ​ໄປ​ສູ່​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ດິນ­ແດນ​ກາ​ນາ​ອານ.

ພຣະ​ສັນ­ຍາ​ຍັງ​ຄົງ​ດຳ­ເນີນ​ຢູ່

ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ຄວາມ​ບາບ​ໄດ້​ແຜ່​ຂະ­ຫຍາຍ​ເກືອບ​ຈະ​ເຕັມ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ​ກໍ​ຕາມ ຄວາມ​ຮູ້​ເລື່ອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຕ້ອງ​ບໍ່​ສາບ​ສູນ­ຫາຍ​ໄປ. ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ຮັກ­ສາ​ຜູ້​ຮັບ​ໃຊ້​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ມາ​ຕະ­ຫຼອດ​ໃນ​ທຸກ​ຍຸກ​ທຸກ​ສະ­ໄໝ​ນັບ​ຕັ້ງ­ແຕ່​ອາ​ດາມ, ເຊດ, ໂນ​ອາ ແລະ ​ຄົນ​ອື່ນໆ. ພວກ​ເຂົາ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໄດ້​ໃຊ້​ຊີ­ວິດ​ຕາມ​ທາງ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຊອບ​ທຳ ແລະ ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ດັ່ງ­ນີ້​ຈຶ່ງ​ຮັກ­ສາ​ຄວາມ​ຮູ້​ເລື່ອງ​ອັນ​ປະ­ເສີດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ໃນ​ທ່າມ­ກາງ​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ນັບ­ຖື​ພຣະ​ເຈົ້າ. ອັບ​ຣາມ​ເປັນ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເລືອກ​ເອົາ​ໄວ້​ໃຫ້​ເປັນ​ຜູ້​ຮັກ­ສາ​ເລື່ອງ​ພຣະ​ອົງ ແລະ ​ຮັກ­ສາ​ພຣະ​ສັນ­ຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ເພື່ອ​ຄົນ​ລຸ່ນ​ຫຼັງ.

ພຣະ​ສັນ­ຍາ

ຖ້ອຍຄຳ​​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ແກ່​ອັບ​ຣາມ​ນັ້ນ ແມ່ນ​ພຣະ​ສັນ­ຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ທີ່​ໄດ້​ມອບ​ໃຫ້​ແກ່​ເພິ່ນ. ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ສັນ­ຍາ​ວ່າ ຈະ​ໃຫ້​ເຊື້ອ­ສາຍ​ຂອງ​ອັບ​ຣາມ​ເປັນ​ຊົນ​ຊາດ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ແລະ ​ເປັນ​ປະ­ເທດ​ໃຫຍ່ ແລະ ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ທາງ​ເຊື້ອ­ສາຍ​ຂອງ​ອັບ​ຣາມ​ນັ້ນ ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ມາ​ເກີດ.

ການ​ຕິດ­ຕາມ​ພຣະ​ເຈົ້າ

ໃນ​ປັດ­ຈຸ­ບັນ ພຣະ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ຄົງ​ເອີ້ນ​ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ອອກ​ຈາກ​ສິ່ງ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ຂັດ­ຂວາງ​ພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ການ​ຕິດ­ຕາມ​ພຣະ​ອົງ. ສິ່ງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ເປັນ​ອຸ­ປະ­ສັກ​ຕໍ່​ການ​ຕິດ­ຕາມ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທັງ​ໝົດ ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ຄອບ­ຄົວ, ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ, ເງິນ​ທອງ, ຕຳ­ແໜ່ງ, ຊື່​ສຽງ ຫຼື​ທີ່­ຢູ່​ອາ­ໄສ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ເອີ້ນ​ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ປ່ອຍ​ທຸກໆ​ສິ່ງ​ໄວ້​ຢູ່​ເບື້ອງ​ຫຼັງ ແລະ ​ມາ​ຕິດ­ຕາມ​ພຣະ​ອົງ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະຖົມ​ມະ​ການ 11:27​-32; 12:1​-9; ໂຣມ 1:21-​24; ເຮັບ​ເຣີ 11:8, 9; ພະ​ບັນຍັດ​ສອງ 8:7, 8; ລູ​ກາ 12:7.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະວະ​ຈະ​ນະ" (ສະບັບ​ພາສາ​ໄທ) {ໜ້າ 125-​129} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ​ນາງເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ພຣະ​ສັນ­ຍາ​ທີ່​ມອບ​ໃຫ້​ແກ່​ອັບ​ຣາມ​ຖືກ​ທົບ​ທວນ

“ຈົ່ງ​ນັບ​ດວງ​ດາວ​ໃນ​ທ້ອງຟ້າ​ທີ່​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ເບິ່ງ​ດຸ! ເຈົ້າ​ຈະ​ມີ​ເຊື້ອສາຍ​ຢ່າງ​ຫຼວງຫຼາຍ​ເໝືອນ​ດັ່ງ​ດວງ​ດາວ​ເຫລົ່າ​ນີ້.”

ເປັນ​ເວ­ລາ​ຫຼາຍ​ປີ​ທີ່​ອັບ​ຣາມ​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ດິນ­ແດນ​ກາ​ນາ​ອານ ເພິ່ນ​ເລີ່ມ​ສົງ­ໄສ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພຣະ​ສັນ­ຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ວ່າ: “ເຮົາ​ຈະ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ມີ​ເຊື້ອ­ສາຍ​ຢ່າງ​ຫຼວງ­ຫຼາຍ ແລະ ​ກາຍ­ເປັນ​ຊົນ​ຊາດ​ໃຫຍ່. ເຮົາ​ຈະ​ອວຍ­ພອນ​ເຈົ້າ ແລະ ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ມີ​ຊື່​ສຽງ. ໂດຍ​ຜ່ານ​ທາງ​ເຈົ້າ ເຮົາ​ຈະ​ອວຍ­ພອນ​ຊົນ​ຊາດ​ທັງ​ປວງ.” ອັບ​ຣາມ​ຄິດ​ວ່າ: “ພຣະ​ສັນ­ຍາ​ນີ້​ຈະ​ສໍາ​ເລັດ​ໄດ້​ແນວ­ໃດ?” ເມຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ກໍ​ເປັນ​ໝັນ ແລະ ​ເພິ່ນ​ຈະ​ມີ​ເຊື້ອ­ສາຍ​ຢ່າງ​ຫຼວງ­ຫຼາຍ​ໄດ້​ຢ່າງ­ໃດ? ແລ້ວ​ອັບ​ຣາມ​ກໍ​ຄິດ​ເຖິງ​ເອ​ລີ​ເອ​ເຊີ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ຄົນ​ຮັບ​ໃຊ້​ຂອງ​ເພິ່ນ​ທີ່​ມີ​ລູກ​ຫຼານ​ຫຼາຍ​ຄົນ ແລະ ​ອັບ​ຣາມ​ໄດ້​ຄິດ​ອີກ​ວ່າ: “ຄົນ​ນີ້​ເປັນ​ພຣະ​ສັນ­ຍາ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອ້າງ​ເຖິງ​ບໍ?”

ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປາ­ກົດ​ແກ່​ອັບ​ຣາມ​ທາງ​ນິ­ມິດ ແລະ ​ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ຢູ​ໃນ​ນິ­ມິດ​ນັ້ນ ອັບ​ຣາມ​ຖາມ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ວ່າ: “ພຣະ​ເຈົ້າ​ເອີຍ! ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ໃຫ້​ບຳ­ເໜັດ​ແກ່​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ເຮັດ​ຫຍັງ​ໃນ​ເມື່ອ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ບໍ່​ມີ​ລູກ ແລະ ​ຜູ້​ທີ່​ຈະ​ສືບ​ທອດ​ມໍ­ລະ­ດົກ​ແທນ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ກໍ​ແມ່ນ​ເອ​ລີ​ເອ​ເຊີ​ຜູ້​ທີ່​ເປັນ​ຄົນ​ຮັບ​ໃຊ້​ຢ່າງ​ຊື່­ສັດ​ຂອງ​ຂ້າ​ນ້ອຍ.”

ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ຕອບ​ອັບ​ຣາມ​ວ່າ: “ຄົນ​ຮັບ​ໃຊ້​ຜູ້​ນີ້​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ມໍ­ລະ­ດົກ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ດອກ! ແຕ່​ແມ່ນ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ເອງ​ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ສືບ​ທອດ​ມໍ­ລະ­ດົກ​ແທນ​ເຈົ້າ.”

ແລ້ວ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ພາ​ອັບ​ຣາມ​ຍ່າງ​ອອກ​ໄປ​ຂ້າງ​ນອກ ແລະ ​ຊົງ​ກ່າວ​ວ່າ: “ຈົ່ງ​ນັບ​ດວງ​ດາວ​ໃນ​ທ້ອງ­ຟ້າ​ທີ່​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ເບິ່ງ​ດຸ! ເຈົ້າ​ຈະ​ມີ​ເຊື້ອ­ສາຍ​ຢ່າງ​ຫຼວງ­ຫຼາຍ​ເໝືອນ​ດັ່ງ​ດວງ​ດາວ​ເຫລົ່າ​ນີ້.”

ພຣະ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ໄດ້​ເປີດ­ເຜີຍ​ອະ­ນາ­ຄົດ​ຂອງ​ເຊື້ອ­ສາຍ​ຂອງ​ອັບ​ຣາມ​ວ່າ: “ເຊື້ອ­ສາຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເປັນ​ຄົນ​ຕ່າງ​ດ້າວ​ຢູ່​ໃນ​ຕ່າງ​ດິນ­ແດນ​ແຫ່ງ​ໜຶ່ງ. ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຕົກ​ເປັນ​ທາດ​ຮັບ​ໃຊ້​ຢູ່​ໃນ​ທີ່​ນັ້ນ ແລະ ​ຈະ​ຖືກ​ກົດ​ຂີ່​ຢ່າງ​ທາ­ລຸນ​ເປັນ​ເວ­ລາ​ສີ່​ຮ້ອຍ​ປີ. ແຕ່​ເຮົາ​ຈະ​ລົງ­ໂທດ​ປະ­ເທດ​ທີ່​ປະ­ພຶດ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ​ຕໍ່​ພວກ​ເຂົາ. ເມື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ອອກ​ໜີ​ຈາກ​ປະ­ເທດ​ນັ້ນ­ແລ້ວ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ຊັບ​ສົມ­ບັດ​ຢ່າງ​ຫຼວງ­ຫຼາຍ​ໄປ​ນຳ… ມັນ​ຈະ​ເປັນ​ເວ­ລາ​ເຖິງ​ສີ່​ເຊັ່ນ​ຄົນ ກ່ອນ​ເຊື້ອ­ສາຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຈະ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ທີ່​ນີ້. ເພາະ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ຂັບ​ໄລ່​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ທີ່​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ດິນ­ແດນ​ນີ້​ອອກ​ໜີ​ໄປ ຈົນ​ກວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ເຮັດ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ໜັກ​ສົມ​ກັບ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ໂທດ."

ອັບ​ຣາມ​ເຊື່ອ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ສົງ­ໄສ​ເລີຍ​ວ່າ ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເຮັດ​ຕາມ​ພຣະ​ສັນ­ຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ແຕ່​ວ່າ​ອັບ​ຣາມ​ບໍ່​ຮູ້​ຈະ​ດຳ­ເນີນ​ຕາມ​ພຣະ​ສັນ­ຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ແນວ­ໃດ ເພາະ​ນາງ​ຊາ​ຣາຍ​ບໍ່​ສາ­ມາດ​ມີ​ລູກ​ໃຫ້​ເພິ່ນ​ໄດ້ ແລະ ​ເພິ່ນ​ເອງ​ກໍ​ອາ­ຍຸ​ເຖົ້າ​ຫຼາຍ​ແລ້ວ.

ການ​ອະ­ທິ­ຖານ​ແມ່ນ​ການ​ຮັກ­ສາ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ

ມັນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ສຳ­ຄັນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ອະ­ທິ­ຖານ​ກັບ​ຄອບ​ຄົວ. ແຕ່ຢ່າງ­ໃດ​ກໍຕາມ ການ​ອະ­ທິ­ຖານ​ຄົນ​ດຽວ​​ກໍ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ສຳ­ຄັນ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ການ​ອະ­ທິ­ຖານ​ກັບ​ຄອບ​ຄົວ. ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ຄວນ​ລະ­ເລີຍ​ໃນ​ການ​ອະ­ທິ­ຖານ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າເປັນການສ່ວນ​ຕົວ​ ເພາະ­ວ່າ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ໃຫ້​ຊີ­ວິດ​ຝ່າຍ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ. ຈົ່ງ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ຮັບ​ຟັງ​ຄຳ​ອະ­ທິ­ຖານ​ເຖິງ​ຄວາມ­ສຸກ, ຄວາມ­ທຸກ, ຄວາມ​ກັງ­ວົນ ແລະ ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ພຣະ​ອົງ​ບໍ່​ເຄີຍ​ເມື່ອຍ​ຟັງ​ຄຳ​ອະ­ທິ­ຖານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ແລະ ​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ເວົ້າ​ນັ້ນ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ເປັນ​ພາ­ລະ​ຕໍ່​ພຣະ​ອົງ. “ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ເຕັມ​ລົ້ນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮັກ ແລະ ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ກະ­ລຸ­ນາ” (ຢາ​ໂກ​ໂບ 5:11).

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະຖົມ​ມະ​ການ 15:1-​16.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປື້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະວະ​ຈະ​ນະ" (ສະບັບ​ພາສາ​ໄທ) {ໜ້າ 136​-137} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ​ນາງເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ອັບ​ຣາມ ແລະ ນາງ​ຮາ​ກາ

ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ອັບ​ຣາມ​ໄດ້​ຮັບ​ນິ­ມິດ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ແລ້ວ ເພິ່ນ​ໄດ້​ໄປ​ບອກ​ນາງ​ຊາ​ຣາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວກັບ​ເພິ່ນ​ນັ້ນ ແຕ່​ນາງ​ຊາ​ຣາຍ​ຄິດ​ວ່າ ການ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ລູກ​ໃນ​ໄວ​ເຖົ້າ​ນີ້​ມັນ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ບໍ່​ໄດ້. ສະ­ນັ້ນ ນາງ​ຊາ​ຣາຍ​ຈຶ່ງ​ຫາ​ວິ­ທີ​ທີ່​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ແຜນ­ການ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ສຳ­ເລັດ​ໄວໆ. ນາງ​ໄດ້​ແນະ­ນຳ​ອັບ​ຣາມ​ໄປ​ເອົາ​ຄົນ​ຮັບ​ໃຊ້​ຂອງ​ນາງ​ມາ​ເປັນ​ເມຍ​ນ້ອຍ. ສ່ວນ​ອັບ​ຣາມ​ເອງ​ກໍ​ເຊື່ອ​ວ່າ ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ປະ­ທານ​ລູກ​ຊາຍ​ມາ​ໃຫ້​ເພິ່ນ​ຕາມ​ພຣະ​ສັນ­ຍາ ແຕ່​ວ່າ​ອັບ​ຣາມ​ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ພຣະ​ສັນ­ຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ. ສະ­ນັ້ນ ອັບ​ຣາມ​ຈຶ່ງ​ຕັດ­ສິນ​ໃຈ​ເຮັດ​ຕາມ​ຄຳ​ແນະ­ນຳ​ຂອງ​ນາງ​ຊາ​ຣາຍ ໂດຍ​ເພິ່ນ​ຮັບ​ເອົາ​ນາງ​ຮາ​ກາ­ມາ​ເປັນ​ເມຍ​ນ້ອຍ.

ເມື່ອ​ນາງ​ຮາ​ກາ​ຮູ້​ວ່າ​ຕົນ​ເອງ​ຕັ້ງ​ທ້ອງ​ແລ້ວ ນາງ​ກໍ​ເລີ່ມ​ຄິດ​ວ່າ ຊົນ​ຊາດ​ທັງ­ຫຼາຍ​ແຫ່ງ​ພຣະ​ສັນ­ຍາ​ຈະ​ສືບ​ເຊື້ອ­ສາຍ​ມາ​ຈາກ​ລູກ​ຂອງ​ຕົນ ແລະ ນາງ​ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້­ສຶກ​ວ່າ​ຕົນ​ເອງ​ຢູ່​ເໜືອ​ນາງ​ຊາ​ຣາຍ. ດັ່ງ­ນັ້ນ ນາງ​ຮາ​ກາ​ຈຶ່ງ​ຈອງ­ຫອງ​ພອງ​ຕົວ​ຂຶ້ນ ແລະ ​ໝິ່ນ­ປະ­ໝາດ​ນາງ​ຊາ​ຣາຍ​ຫຼາຍໆ​ເລື່ອງ. ແລ້ວ​ຄວາມ​ອິດ­ສາ​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ທຳ­ລາຍ​ຄວາມ​ສະ­ຫງົບ​ສຸກ​ທີ່​ເຄີຍ​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ຄອບ​ຄົວ.

ອັບ​ຣາມ​ພະ­ຍາ­ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ເມຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ທັງ​ສອງ​ປອງ​ດອງ​ກັນ ແຕ່​ກໍ​ບໍ່​ມີ​ປະ­ໂຫຍດ​ຫຍັງ​ເລີຍ. ແລ້ວ​ນາງ​ຊາ​ຣາຍ​ກໍ​ໄດ້​ເວົ້າ​ຕໍ່​ອັບ​ຣາມ​ວ່າ: “ເປັນ­ຄວາມ​ຜິດ​ຂອງ​ເຈົ້າ ທີ່​ນາງ​ຮາ​ກາ​ໝິ່ນ­ປະ­ໝາດ​ຂ້ອຍ. ຂ້ອຍ​ເອົາ​ນາງ​ໃຫ້​ເປັນ​ເມຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ແຕ່​ເມື່ອ​ນາງ​ມີ​ທ້ອງ​ແລ້ວ ກໍ​ໝິ່ນ­ປະ­ໝາດ​ຂ້ອຍ…”

ນາງ​ຊາ​ຣາຍ​ຕ້ອງ­ການ​ຂັບ​ໄລ່​ນາງ​ຮາ​ກາ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ບ້ານ ແຕ່​ນາງ​ຮາ​ກາ​ກຳ­ລັງ​ຈະ​ມີ​ລູກ​ໃຫ້​ອັບ​ຣາມ. ສະ­ນັ້ນ ອັບ​ຣາມ​ຈຶ່ງ​ຕອບ​ວ່າ: “ດີ​ແລ້ວ! ນາງ​ຮາ​ກາ​ຍັງ​ເປັນ​ສາວ​ຮັບ​ໃຊ້​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຢູ່ ແລະ ​ນາງ​ກໍ​ຍັງ​ຢູ່​ໃຕ້​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຂອງ​ເຈົ້າ. ຈົ່ງ​ເຮັດ​ຕໍ່​ນາງ​ຕາມ​ທີ່​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ສົມ­ຄວນ​ເຖີດ!”

ອັບ​ຣາມ​ຈຶ່ງ​ມອບ​ນາງ​ຮາ​ກາ​ຢູ່​ໃຕ້​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ນາງ​ຊາ​ຣາຍ​ຕໍ່​ໄປ ແຕ່​ໃຈ​ທີ່​ຍິ່ງ​ຈອງ­ຫອງ​ຂອງ​ນາງ​ຮາ​ກາ​ບໍ່​ຍອມ​ທົນ​ຕໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ດ່າ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຍ້ອນ​ຄວາມ​ອວດ­ດີ​ຂອງ​ຕົນ. ນາງ​ຊາ​ຣາຍ​ຈຶ່ງ​ຂົ່ມ​ເຫັງ​ນາງ​ຮາ​ກາ​ຢ່າງ​ໜັກ ຈົນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ນາງ​ຮາ​ກາ​ຕ້ອງ​ລົບ​ໜີ​ໄປ.

ນາງ​ຮາ​ກາ​ເດີນ­ທາງ​ໄປ​ໃນ​ທະ­ເລ­ຊາຍ ແລະ ​ໃນ​ລະ­ຫວ່າງ​ທີ່​ນາງ​ກຳ­ລັງ​ພັກ​ຢູ່​ໃກ້​ບໍ່​ນ້ຳ​ແຫ່ງ​ໜຶ່ງ​ນັ້ນ ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ໄດ້​ມາ​ປາ­ກົດ​ຕໍ່​ນາງ​ຮາ​ກາ.

ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວຕໍ່​ນາງ​ຮາ​ກາ​ວ່າ: “ຮາ​ກາ ສາວ​ຮັບ​ໃຊ້​ຂອງ​ນາງ​ຊາ​ຣາຍ​ເອີຍ! ເຈົ້າ​ມາ​ຈາກ​ໃສ ແລະ ​ເຈົ້າ​ກຳ­ລັງ​ຈະ​ໄປ​ໃສ?”

ນາງ​ຮາ​ກາ​ຕອບ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ວ່າ: “ຂ້າ­ນ້ອຍ​ກຳ­ລັງ​ຈະ​ໜີ​ໄປ​ຈາກ​ນາງ​ຊາ​ຣາຍ.”

ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ນາງ​ຮາ​ກາ​ວ່າ: “ຈົ່ງ​ກັບ​ຄືນ​ເມືອ​ຫາ​ນາຍ​ຍິງ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ສາ! ແລະ ​ຖ່ອມ­ຕົວ​ລົງ​ຢູ່​ໃຕ້​ອຳ­ນາດ​ຂອງ​ນາງ.”

ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ໄດ້​ກ່າວ​ອີກ​ວ່າ: “ເຮົາ​ຈະ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ມີ​ເຊື້ອ­ສາຍ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ... ແລະ ​ເຈົ້າ​ກຳ­ລັງ​ຈະ​ໄດ້​ລູກ​ຊາຍ​ຄົນ​ໜຶ່ງ ແລະ ​ຈົ່ງ​ໃສ່​ຊື່​ໃຫ້​ເດັກ​ວ່າ 'ອິດ​ຊະ​ມາ​ເອນ.'”

ແລ້ວ​ນາງ​ຮາ​ກາ​ກໍ​ໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ເມືອ​ເຮືອນ. ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ບໍ່​ດົນ ນາງ​ຮາ​ກາ​ກໍ​ໄດ້​ເກີດ​ລູກ​ຊາຍ​ໃຫ້​ອັບ​ຣາມ ແລະ ​ນາງ​ໄດ້​ຕັ້ງ​ຊື່​ໃຫ້​ລູກ​ວ່າ: “ອິດ​ຊະ​ມາ​ເອນ.” ອັບ​ຣາມ​ອາ­ຍຸ​ໄດ້ 86 ປີ ເວ­ລາ​ອິດ​ຊະ​ມາ​ເອນ​ເກີດ.

ທົດ​ສອບ​ຄວາມ​ເຊື່ອ

ອັບ​ຣາມ​ໄດ້​ຍອມ­ຮັບ​ເຊື່ອ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ສົງ­ໄສ​ວ່າ ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ປະ­ທານ​ລູກ​ໃຫ້​ຕົນ​ຕາມ​ພຣະ​ສັນ­ຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ແຕ່​ເພິ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ລໍ­ຄອຍ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສຳ­ເລັດ​ຕາມ​ວິ­ທີ​ການ ແລະ ​ເວ­ລາ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ກຳ­ນົດ​ເອົາ​ໄວ້. ການ​ທີ່​ຕ້ອງ​ລໍ­ຄອຍ​ນີ້​ໄດ້​ເປັນ​ການ​ທົດ​ສອບ​ເພື່ອ​ເບິ່ງ​ວ່າ ອັບ​ຣາມ​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໃນ​ຣິດ​ອຳ­ນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຫຼື​ບໍ. ແຕ່​ວ່າ​ອັບ​ຣາມ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ຜ່ານ​ການ​ທົດ​ສອບ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ນັ້ນ.

ການ​ແຕ່ງງານ

ພຣະ​ເຈົ້າ​ມີ​ຈຸດປະສົງ​ໃຫ້ການ​ແຕ່ງງານ​ລະຫວ່າງ​ຜົວ ແລະ ​ເມຍ​ໃຫ້​ໝັ້ນຄົງ​ຖາ​ວອນ. ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ສຳພັນ​ກັບ​ຊາຍ ຫຼື ​ຍິງ​ຄົນ​ອື່ນໆ. ຖ້າ​ຜົວ ຫຼື ​ເມຍ​ລະເມີດ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາ​ຕໍ່​ກັນ​ ແລະ ​ກັນ​ໂດຍ​ແຍກ​ຕົວ​ໄປ​ຫາ​ຄູ່​ສົມ​ຣົດ​ຄົນ​ອື່ນ ຄອບຄົວ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ໂສກເສົ້າ ແລະ​ ຜົນ​ຂອງ​ການ​ແຍກ​ທາງ​ກັນ​ນັ້ນ​ກໍ​ຄື ຫົວໃຈ​ທີ່​ແຕກ​ສະ​ລາຍ, ມີ​ຄວາມ​ອິດສາ ແລະ​ ມີ​ຄວາມ​ບໍ່​ພໍໃຈ​ກັນ. ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ໃຫ້​ຄອບຄົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ. ສະນັ້ນ ພຣະ​ອົງ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ປະທານ​ພຣະ​ບັນຍັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຄື "ຢ່າ​ຫຼິ້ນ​ຊູ້​ສູ່​ຜົວ​ເມຍ​ຄົນ​ອື່ນ" (ອົບພະຍົບ 20:14). ຄຳ​ສັ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ໃຫ້​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ໃນ​ເລື່ອງ​ນີ້ ແມ່ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ສັກສິດ​ຂອງ​ຊີວິດ​ການ​ແຕ່ງງານ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ບົດຮຽນ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ທຸກ​ຍຸກ​ທຸກ​ສະ​ໄໝ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 16:1-16.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະ­ບັບ​ພາ­ສາ​ໄທ) {ໜ້າ 145-146} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ​ນາງເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ສັນ­ຍາ​ວ່າ ລູກ​ຊາຍ​ຈະ​ເກີດ​ມາ​ຈາກ​ນາງ​ຊາ​ຣາຍ

ຫຼາຍ​ປີ​ຜ່ານ​ໄປ ເມື່ອ​ອັບ​ຣາມ​ມີ​ອາ­ຍຸ​ໄດ້ 99 ປີ ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ປາ­ກົດ​ແກ່​ເພິ່ນ ແລະ ​ກ່າວ​ວ່າ: "ເຮົາ​ສັນ­ຍາ​ວ່າ ເຈົ້າ​ຈະ​ເປັນ​ບັນ­ພະ­ບູລຸດ​ຂອງ​ຊົນ​ຊາດ​ທັງ​ຫຼາຍ. ຊື່​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ແມ່ນ​ອັບ​ຣາມ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ ແຕ່​ເຈົ້າ​ຈະ​ມີ​ຊື່​ໃໝ່​ວ່າ “ອັບ​ຣາ​ຮາມ” ເພາະ​ເຮົາ​ກຳ­ລັງ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ເປັນ​ບັນ­ພະ­ບູລຸດ​ຂອງ​ຊົນ​ຊາດ​ທັງ​ຫຼາຍ. ເຮົາ​ຈະ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ມີ​ເຊື້ອ­ສາຍ​ຢ່າງ​ຫຼວງ­ຫຼາຍ ແລະ ​ບາງ​ຄົນ​ໃນ​ເຊື້ອ­ສາຍ​ນັ້ນ​ຈະ​ເປັນ​ເຖິງ​ກະ​ສັດ. ເຈົ້າ​ຈະ​ມີ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ຢ່າງ​ຫຼວງ­ຫຼາຍ ຈົນ​ກາຍ­ເປັນ​ປະ­ຊາ­ຊາດ​ຕ່າງໆ... ເຮົາ​ຈະ​ມອບ​ດິນ­ແດນ​ທີ່​ເຈົ້າ​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ປັດ­ຈຸ­ບັນ​ໃນ​ຖາ­ນະ​ເປັນ​ຄົນ​ຕ່າງ​ດ້າວ​ນີ້​ໃຫ້​ແກ່​ເຈົ້າ ແລະ ​ເຊື້ອ­ສາຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ ດິນ­ແດນ​ກາ​ນາ​ອານ​ທັງ​ໝົດ​ຈະ​ເປັນ​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ຕະ­ຫຼອດ​ໄປ ແລະ ​ເຮົາ​ຈະ​ເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ.”

ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ກ່າວ​ຕໍ່​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ອີກ​ວ່າ: “ສ່ວນ​ນາງ​ຊາ​ຣາຍ​ເມຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ນັ້ນ ເຈົ້າ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ເອີ້ນ​ນາງ​ຊາ​ຣາຍ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ ເພາະ​ຊື່​ຂອງ​ນາງ​ແມ່ນ​ຊາ​ຣາ. ເຮົາ​ຈະ​ອວຍ­ພອນ​ນາງ​ໃຫ້​ມີ​ລູກ​ຊາຍ​ຄົນ​ໜຶ່ງ ແລະ ​ຈະ​ອວຍ­ພອນ​ນາງ​ໃຫ້​ເປັນ​ແມ່​ຂອງ​ຊົນ​ຊາດ​ທັງ­ຫຼາຍ ຈົນ​ກະ­ສັດ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ຈະ​ມາ​ຈາກ​ເຊື້ອ­ສາຍ​ຂອງ​ນາງ.”

ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ກົ້ມ​ຂາບ​ລົງ ແລະ ​ຄິດ​ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ວ່າ: “ຄົນ​ອາ­ຍຸ​ຮ້ອຍ​ປີ​ຈະ​ມີ​ລູກ​ໄດ້​ຈັ່ງ​ໃດ? ແລະ ​ຊາ​ຣາ​ກໍ​ອາ­ຍຸ 90 ປີ​ແລ້ວ ນາງ​ຍັງ​ຈະ​ມີ​ລູກ​ໄດ້​ຢູ່​ບໍ?”

ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ຈຶ່ງ​ກ່າວ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ວ່າ: “ພຣະ​ເຈົ້າ​ເອີຍ! ເປັນ​ຫຍັງ ບໍ່​ໃຫ້​ອິດ​ຊະ​ມາ​ເອນ​ເປັນ​ຜູ້​ສືບ​ທອດ​ມໍ­ລະ­ດົກ​ຂອງ​ຂ້າ­ນ້ອຍ?”

ພຣະ​ເຈົ້າ​ກ່າວ​ຕໍ່​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ວ່າ: “ບໍ່, ນາງ​ຊາ​ຣາ​ເມຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ເອງ​ທີ່​ຈະ​ເກີດ​ລູກ​ຊາຍ​ໃຫ້​ເຈົ້າ ແລະ ​ຈົ່ງ​ໃສ່​ຊື່​ເດັກ​ວ່າ 'ອີ​ຊາກ.' ເຮົາ​ຈະ​ຮັກ­ສາ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ­ຍາ​ຂອງ​ເຮົາ​ໄວ້​ກັບ​ອີ​ຊາກ ແລະ ​ກັບ​ເຊື້ອ­ສາຍ​ຂອງລາວ​ຕະ­ຫຼອດ​ໄປ... ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຜູ້​ທີ່​ຈະ​ເກີດ​ຈາກ​ນາງ​ຊາ​ຣາ​ຈະ​ປະ­ສູດ​ໃນ​ປີ­ໜ້າ​ລະ­ຫວ່າງ​ລະ­ດູ​ນີ້.”

ການ​ປ່ຽນ​ຊື່

ຊື່​ທຳ­ອິດ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ແມ່ນ “ອັບ​ຣາມ” ແຕ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ປ່ຽນ​ຊື່​ໃຫ້​ໃໝ່​ວ່າ “ອັບ​ຣາ​ຮາມ.” ສ່ວນ​ເມຍ​ຂອງ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ ຊື່​ທຳ­ອິດ​ແມ່ນ “ຊາ​ຣາຍ” ແຕ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ປ່ຽນ​ຊື່​ໃຫ້​ໃໝ່​ວ່າ “ຊາ​ຣາ.” ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ໝາຍ​ເຖິງ "ພໍ່​ຂອງ​ຊົນ​ຊາດ​ທັງ­ຫຼາຍ" ແລະ ​ຊາ​ຣາ​ໝາຍ​ເຖິງ "ເຈົ້າ​ຍິງ" (ປະ­ຖົມ​ການ 17:5, 15).

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 17:1-27.

ອັບ​ຣາ​ຮາມ ແລະ ໂລດ​ແຍກ​ທາງ​ກັນ

“ຢ່າ​ໃຫ້​ຜູ້­ໃດ​ເຫັນ­ແກ່​ປະ­ໂຫຍດ​ຂອງ­ຕົນ​ຝ່າຍ​ດຽວ ແຕ່​ຈົ່ງ​ເຫັນ­ແກ່​ປະ­ໂຫຍດ​ຂອງ​ຄົນ​ອື່ນ​ດ້ວຍ.” ຟີລິບປອຍ 2:4

ອັບ​ຣາ​ຮາມ ແລະ ​ໂລດ ທັງ​ສອງ​ມີ​ຄົນ​ຮັບ​ໃຊ້ ແລະ ​ມີ​ຝູງ​ສັດ​ເປັນ​ຈຳ­ນວນ​ຫຼາຍ. ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ສາ­ມາດ​ທີ່​ຈະ​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ສະ­ຖານ­ທີ່​ດຽວ​ກັນ​ໄດ້ ເພາະ​ບໍ່​ມີ​ທົ່ງ​ຫຍ້າ​ພຽງ­ພໍ​ສຳ­ລັບ​ລ້ຽງ​ສັດ. ດັ່ງ­ນັ້ນ ອັບ​ຣາ​ຮາມ ແລະ ​ໂລດ​ຈຶ່ງ​ແຍກ​ທາງ​ກັນ. ໂລດ​ໄດ້​ເລືອກ​ເອົາ​ດິນແດນ​ທີ່​ອຸ­ດົມ­ສົມ­ບູນ​ແຄມ​ແມ່­ນ້ຳ​ຈໍ​ແດນ​ໃກ້​ເມືອງ​ໃຫຍ່ ແລະ ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ກໍ​ໄດ້​ໄປ​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ທ່າມ­ກາງ​ເນີນ​ພູ.

ໃນ​ທົ່ງ​ຮາບ​ພຽງ​ບ່ອນ​ທີ່​ໂລດ​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ນັ້ນ ໃກ້​ກັບ​ສອງ​ຕົວ​ເມືອງ​ໃຫຍ່​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ “ເມືອງ​ໂຊ​ໂດມ” ແລະ “ເມືອງ​ໂກ​ໂມ​ຣາ.” ເມືອງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມີ​ທຸ­ລະ​ກິດ​ທີ່​ກຳ­ລັງ​ເຕີບ​ໂຕ​ດີ ແຕ່​ຜູ້​ທີ່​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ນັ້ນ​ສະ­ແຫວງ­ຫາ​ຄວາມ​ມ່ວນ­ຊື່ນ ແລະ ​ພວກ​ເຂົາ​ເປັນ​ຄົນ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຫຼາຍ.

ຜົນ​ສຸດ​ທ້າຍ ໂລດ​ກັບ​ຄອບ­ຄົວ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ກໍ​ໄດ້​ຍົກ­ຍ້າຍ​ໄປ​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ໂຊ​ໂດມ ເຊິ່ງ​ເພິ່ນ​ຄິດ​ວ່າ ເພິ່ນ​ຈະ​ສາ­ມາດ​ແບ່ງ­ປັນ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ໃຫ້​ກັບ​ບັນ­ດາ​ຄົນ​ທີ່​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ​ໄດ້. ແຕ່​ການ​ໄປ​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ທ່າມ­ກາງ​ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ນັບ­ຖື​ພຣະ​ເຈົ້າ​ນີ້ ເປັນ​ການ​ສ່ຽງ​ທີ່​ຄອບ­ຄົວ​ຂອງ​ໂລດ​ຈະ​ພົບ​ກັບ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ ແທນ​ການ​ເປັນ​ພະ­ຍານ​ໃຫ້​ແກ່​ພຣະ​ເຈົ້າ. ຄອບ­ຄົວ​ຂອງ​ໂລດ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ເສື່ອມ​ໂຊມ​ລົງ​ຍ້ອນ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ໃນ​ເມືອງ​ໂຊ​ໂດ​ມ. ໂລດ​ບໍ່​ຄວນ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ບ້ານ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ໃນ​ເມືອງ​ທີ່​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ ແລະ ​ເປີ​ເປື້ອນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຜິດ​ບາບ​ເຊັ່ນ​ນີ້.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 13:1-18.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະ­ບັບ​ພາ­ສາ​ໄທ) {ໜ້າ 132-134} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ​ນາງເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢ້ຽມ­ຢາມ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ

ໃນ​ຕອນ​ທ່ຽງ​ຂອງ​ລະ­ດູ​ຮ້ອນ ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ໄດ້​ນັ່ງ​ຢູ່​ທີ່​ປະ­ຕູ​ເຕັນ​ຂອງ​ເພິ່ນ ເມື່ອ​ເພິ່ນ​ເຫັນ​ນັກ​ເດີນ­ທາງ​ສາມ​ຄົນ​ໃນ​ໄລ­ຍະ​ໄກ ເພິ່ນ​ກໍ​ໄປ​ທັກ​ທາຍ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ ​ເພິ່ນ​ຂໍ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ພັກ­ຜ່ອນ​ຢູ່​ທີ່​ບ້ານ​ຂອງ​ເພິ່ນ ຈົນ​ກວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ເຊົາ​ເມື່ອຍ. ແລ້ວ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ກໍ​ໄດ້​ເອົາ​ນ້ຳ​ມາ​ລ້າງ​ຂີ້­ຝຸ່ນ​ອອກ​ຈາກ​ຕີນ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຈາກ​ການ​ເດີນ­ທາງ ເພິ່ນ​ຈັດ​ຕຽມ​ອາ­ຫານ ແລະ ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ກິນ​ຢູ່​ໃຕ້​ຕົ້ນ​ໄມ້.

ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ເຫັນ​ແຂກ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ມີ​ພຽງ​ສາມ​ຄົນ ແຕ່​ບໍ່​ຄິດ​ວ່າ​ໃນ​ທ່າມ­ກາງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ​ມີ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ແລ້ວ​ແຂກ​ທັງ​ສາມ​ໄດ້​ຖາມ​ເພິ່ນ​ວ່າ: “ຊາ​ຣາ​ເມຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ໃສ?”

ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ຕອບ​ວ່າ: “ນາງ​ຢູ່​ໃນ​ເຕັນ”

ພຣະ​ເຈົ້າ​ກ່າວ​ຕໍ່​ເພິ່ນ​ວ່າ: “ປີ­ໜ້າ ເຮົາ​ຈະ​ກັບ​ມາ​ຫາ​ເຈົ້າ​ອີກ ແລະ ນາງ​ຊາ​ຣາ​ເມຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຈະ​ມີ​ລູກ​ຊາຍ.”

ນາງ​ຊາ​ຣາ​ຟັງ​ຢູ່​ທີ່​ປະ­ຕູ​ເຕັນ ແລະ ນາງ​​ກໍ​ຫົວ­ຂວັນ​ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ວ່າ: “ຂ້ອຍ​ເຖົ້າ​ແກ່​ແລ້ວ ແລະ ​ຜົວ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ກໍ​ເຖົ້າ​ແກ່​ຄື​ກັນ. ຂ້ອຍ​ຍັງ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ຊົມ­ຊື່ນ​ຍິນ­ດີ​ຢູ່​ບໍ?"

ພຣະ​ເຈົ້າ​ກ່າວ​ຕໍ່​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ວ່າ: “ເປັນ​ຫຍັງ ນາງ​ຊາ​ຣາ​ຈຶ່ງ​ຫົວ​ຂັ​ວນ ແລະ ​ເວົ້າ​ວ່າ ‘ເຮົາ​ຈະ​ມີ​ລູກ​ແທ້​ບໍ ໃນ​ເມື່ອ​ເຮົາ​ເຖົ້າ​ແກ່​ຫຼາຍ​ແລ້ວ?’ ມີ​ຫຍັງ​ຍາກ​ສຳ­ລັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ບໍ? ພໍ​ຮອດ​ເວ­ລາ​ກຳ­ນົດ ເຮົາ​ຈະ​ກັບ​ມາ​ຫາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ລະ­ດູ​ນີ້​ປີ­ໜ້າ ແລະ ​ນາງ​ຊາ​ຣາ​ຈະ​ມີ​ລູກ​ຊາຍ​ຄົນ​ໜຶ່ງ.”

ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ນັກ​ເດີນ­ທາງ​ກຳ­ລັງ​ຈະ​ອອກ​ໄປ ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ວ່າ: “ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ປິດ​ບັງ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຮົາ​ກໍາ​ລັງ​ຈະ​ເຮັດ​ນີ້..."

ແລ້ວ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ບອກ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ວ່າ: “ມີ​ສຽງ​ກ່າວ​ຟ້ອງ​ຕໍ່­ສູ້​ເມືອງ​ໂຊ​ໂດມ ແລະ ​ເມືອງ​ໂກ​ໂມ​ຣາ​ຢ່າງ​ໜັກ­ໜ່ວງ ແລະ ​ຄວາມ​ບາບ​ຂອງ​ຊາວ​ເມືອງ​ກໍ​ໜັກ​ໜາ​ຫຼາຍ ຈົນ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ລົງ​ໄປ​ສຳ­ຫຼວດ​ເບິ່ງ​ວ່າ ການ​ກ່າວ​ຫາ​ທີ່​ເຮົາ​ໄດ້​ຍິນ​ນັ້ນ​ເປັນ­ຄວາມ​ຈິງ​ຫຼື​ບໍ່? ຖ້າ​ບໍ່​ແມ່ນ ເຮົາ​ກໍ​ຈະ​ໄດ້​ຮູ້” (ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 18:17, 20-21).

ແລ້ວ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ສອງ​ອົງ​ກໍ​ໄດ້​ຈາກ​ໄປ ແລະ ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ຢູ່​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ຄິດ​ເຖິງ​ໂລດ ແລະ ​ບັນ­ດາ​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ເພິ່ນ​ຮູ້­ຈັກ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ ແລ້ວ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ກໍ​ໄດ້​ອ້ອນ­ວອນ​ເພື່ອ​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ໂຊ​ໂດ​ມ.

ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ໄດ້​ອ້ອນ­ວອນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ວ່າ: “ຂໍ​ໂຜດ​ຍົກ­ໂທດ​ໃຫ້​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ແດ່​ທີ່​ກ້າ​ກ່າວ​ກັບ​ພຣະ​ອົງ ຂ້າ­ນ້ອຍ​ເປັນ​ພຽງ​ມະ­ນຸດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ” (ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 18:27).

ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ໂລດ​ໄດ້​ເລືອກ​ທີ່​ຈະ​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ທີ່​ເມືອງ​ໂຊ​ໂດມ ແຕ່​ເພິ່ນ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ຜິດ​ບາບ​ກັບ​ບັນ­ດາ​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ທີ່​ນັ້ນ. ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ຄິດ​ວ່າ ນອກ­ຈາກ​ໂລດ​ທີ່​ນະ­ມັດ­ສະ­ການ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ແລ້ວ ຈະ​ຕ້ອງ​ມີ​ຄົນ​ອື່ນໆ​ທີ່​ນະ­ມັດ­ສະ­ການ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເຊັ່ນ​ກັນ​ທີ່­ຢູ່​ໃນ​ຕົວ​ເມືອງ​ໃຫຍ່​ນັ້ນ.

ດັ່ງ­ນັ້ນ ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ຈຶ່ງ​ຂໍ​ຮ້ອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ວ່າ: “ຂໍ​ພຣະ​ອົງ​ຢ່າ​ຄິດ​ເຮັດ​ແບບ​ນັ້ນ​ເລີຍ… ຢ່າ​ຄິດ​ທີ່​ຈະ​ຂ້າ​ຄົນ​ຊອບ​ທຳ ພ້ອມ​ກັບ​ຄົນ​ອະ­ທຳ​ເລີຍ... ພຣະ​ອົງ​ຜູ້​ພິ­ພາກ­ສາ​ໂລກ​ຈະ​ບໍ່​ເຮັດ​ສິ່ງ​ທີ່​ຍຸ­ຕິ​ທຳ​ບໍ?” (ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 18:25) ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ຄຳ​ອ້ອນ­ວອນ​ຂອງ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ຖືກ​ຍອມ­ຮັບ ເພິ່ນ​ກໍ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ວ່າ ຖ້າ​ຫາກ​ພົບ​ຄົນ​ຊອບ​ທຳ​ພຽງ​ສິບ​ຄົນ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ໂຊ​ໂດມ ເມືອງ​ກໍ​ຈະ​ບໍ່​ຖືກ​ທຳ​ລາຍ.

ຄໍາ​ອະ­ທິ­ຖານ​ຂອງ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ

ຄໍາ​ອະ­ທິ­ຖານ​ຂອງ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ເພື່ອ​ເມືອງ​ໂຊ​ໂດ​ມ​ສະ­ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ຄວນ​ກຽດ​ຊັງ​ຄວາມ​ບາບ ແຕ່​ຈົ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ສົງ­ສານ ແລະ ​ມີ​ຄວາມ​ຮັກ​ຕໍ່​ຄົນ​ບາບ. ຢູ່​ອ້ອມ​ຂ້າງ​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ກຳ­ລັງ​ເດີນ­ທາງ​ໄປ​ສູ່​ຄວາມ​ພິ­ນາດ ພວກ​ເຮົາ​ຄວນ​ອະ­ທິ​ຖານ​ສໍາ​ລັບ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ ​ເຮັດ​ທຸກໆ​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ສາ­ມາດ​ເຮັດ​ໄດ້ ເພື່ອ​ຈະ​ໄດ້​ນຳ­ພາ​ພວກ​ເຂົາ​ໃຫ້​ຮູ້­ຈັກ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 18:1-33.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະ­ບັບ​ພາ­ສາ​ໄທ) {ໜ້າ 156-157} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ​ນາງເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ເມືອງ​ໂຊ​ໂດມ ແລະ ເມືອງ​ໂກ​ໂມ​ຣາ​ຖືກ​ທໍາ​ລາຍ

ຈົ່ງ​ຮັກ​ເພື່ອນ​ບ້ານ ເໝືອນ​ຮັກ​ຕົນ​ເອງ

"ຢ່າ​ລືມ​ການ​ຕ້ອນ­ຮັບ​ແຂກ ເພາະ​ດ້ວຍ​ການ​ເຮັດ​ເຊັ່ນ​ນີ້ ມີ​ບາງ​ຄົນ​ກໍ​ໄດ້​ຕ້ອນ­ຮັບ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຮູ້​ຕົວ" (ເຮັບ​ເຣີ 13:2).

ນີ້​ເປັນ​ຄືນ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງ​ເມືອງ​ໂຊ​ໂດມ ແຕ່​ຊາວ​ເມືອງ​ຊ້ຳ­ພັດ​ບໍ່​ສັງ­ເກດ​ຮູ້. ໃນ​ຍາມ­ແລງ​ດວງ​ຕາ­ເວັນ​ກຳ­ລັງ​ຕົກ​ດິນ ມີ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສອງ​ຄົນ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ມາ​ໃກ້​ປະ­ຕູ​ເມືອງ. ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ສະ­ແດງ​ຄວາມ​ສົນ­ໃຈ​ໃນ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຍົກ­ເວັ້ນ​ໂລດ. ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສອງ​ຄົນ​ນີ້​ແມ່ນ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທີ່​ປອມ​ຕົວ​ເປັນ​ມະ​ນຸດ. ໂລດ​ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ໃຜ ແຕ່​ວ່າ​ເພິ່ນ​ເປັນ​ຄົນ​ມັກ​ຕ້ອນ­ຮັບ​ທຸກໆ​ຄົນ. ໂລດ​ຮູ້​ວ່າ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ປອດ​ໄພ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ໂຊ​ໂດມ ເພິ່ນ​ຈຶ່ງ​ໄປ​ສະ­ເໜີ​ຫ້ອງ​ພັກ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຢູ່​ທີ່​ບ້ານ​ຂອງ​ເພິ່ນ.

ໂລດ​ຄຳ­ນັບ​ຢ່າງ​ສຸ­ພາບ ແລະ ​ກ່າວ​ວ່າ: “ເຈົ້າ​ນາຍ​ຂອງ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ເອີຍ! ຂໍ​ທ່ານ​ແວ່​ເຂົ້າ​ໄປ​ທີ່​ບ້ານ​ຂອງ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ກ່ອນ​ແດ່­ທ້ອນ ແລະ ​ນອນ​ຄ້າງ​ຄືນ​ຈັກ​ຄືນ​ໜຶ່ງ." ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່ານັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ປະ­ຕິ­ເສດ​ໂດຍພວກ​ເຂົາ​ເວົ້າ​ວ່າ: “ບໍ່! ເຮົາ​ຈະ​ຄ້າງ​ຄືນ​ທີ່​ສີ່​ແຍກ​ຂອງ​ເມືອງ​ນີ້” (ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 19:2). ພວກ​ເຂົາ​ຕອບ​ເຊັ່ນ​ນີ້ ເພາະ​ພວກ​ເຂົາ​ຕ້ອງ­ການ​ທີ່​ຈະ​ທົດ​ສອບ​ຄວາມ​ຈິງ​ໃຈ​ຂອງ​ໂລດ ແລະ ​ໃຫ້​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ຮູ້​ເຖິງໄພ​ອັນ­ຕະ­ລາຍ​ທີ່­ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ. ແຕ່​ໂລດ​ແຮງ​ຊັກ​ຊວນ​ພວກ​ເຂົາ ຈົນ​ພວກ​ເຂົາ​ຍອມ​ໄປ​ພັກ​ທີ່​ບ້ານ​ຂອງ​ເພິ່ນ.

ເປັນ​ຫຍັງ ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ໄປ​ຢ້ຽມ­ຢາມ​ເມືອງ​ໂຊ​ໂດມ?

ໂດຍ​ການ​ໄປ​ຢ້ຽມ­ຢາມ​ເມືອງ​ກອ່ນ ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ໃຫ້​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ທີ່​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ນັ້ນ​ມີ​ໂອ​ກາດ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ກັບ​ໃຈ​ໃໝ່.

ຊາວ​ເມືອງ​ໄດ້​ເຫັນ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສົນ­ທະ­ນາ​ກັບ​ໂລດ ແລະ ​ໃນ​ຕອນ​ກາງ­ຄືນ ພວກ​ຜູ້​ຊາຍ​ຊາວ​ເມືອງ​ໂຊ​ໂດມ ທັງ​ຄົນ​ໜຸ່ມ ແລະ ​ຜູ້​ເຖົ້າ​ກໍ​ພາ­ກັນ​ມາ​ເຕົ້າ­ໂຮມ​ອ້ອມ​ຮອບ​ເຮືອນ​ຂອງ​ໂລດ. ຊາ​ຕານ​ຮູ້​ວ່າ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເປັນ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ​ມັນ​ໄດ້​ດົນ​ໃຈ​ຄົນ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ໄປ​ຕໍ່­ສູ້​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ. ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ກໍາ​ລັງ​ສົນ­ທະ­ນາ​ກັບ​ໂລດ​ຢູ່​ໃນ​ເຮືອນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເມືອງ​ນີ້​ວ່າ​ເປັນ​ແນວ­ໃດ​ນັ້ນ ຝູງ​ຊົນ​ເລີ່ມ​ໂຮ­ຮ້ອງ ແລະ ​ເຍາະ​ເຍີ​ຍ. ພວກ​ເຂົາ​ຮ້ອງ​ບອກ​ໃຫ້​ໂລດ​ນຳ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ອອກ​ມາ​ຂ້າງ​ນອກ.

ໂລດ​ໄດ້​ອອກ​ໄປ​ຂ້າງ​ນອກ ແລະ ​ຂໍ​ຮ້ອງ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ: “ເພື່ອນ​ເອີຍ! ເຮົາ​ຂໍ​ຮ້ອງ​ຢ່າ​ເຮັດ​ເລື່ອງ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຢ່າງ​ນີ້​ເລີຍ” (ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 19:7). ຝູງ​ຊົນ​ຫົວ​ເຍາະ​ເຍີຍ ແລະ ​ຂົ່ມ­ຂູ່​ໂລດ. ພວກ​ເຂົາ​ຄົງ​ຈະ​ຈີກ​ໂລດ​ເປັນ​ຕ່ອນໆ ຖ້າ​ຫາກ​ໂລດ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ­ເຫຼືອ​ໄວ້​ຈາກ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ. ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ “ໄດ້​ຍື່ນ​ມື​ອອກ​ໄປ​ດຶງ​ຕົວ​ຂອງ​ໂລດ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ບ້ານ ແລະ ​ປິດ​ປະ­ຕູ​ໄວ້... ໃນ​ທັນ­ໃດ​ນັ້ນ ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ກໍ​ບັນ­ດານ​ໃຫ້​ພວກ​ຜູ້​ຊາຍ​ທີ່­ຢູ່​ຂ້າງ​ນອກ​ນັ້ນ​ຕາ­ມືດ​ມົວ. ດັ່ງ­ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່​ສາ­ມາດ​ເຫັນ​ປະ­ຕູ​ເຮືອນ” (ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 19:10-11).

ໃນ​ຂະ­ນະ​ນັ້ນ ໂລດ​ເຫັນ​ວ່າ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ມະ­ນຸດ ແຕ່​ເປັນ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລ້ວ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທັງ​ສອງ​ກໍ​ໄດ້​ເປີດ­ເຜີຍ​ແຜນ­ການ​ຂອງ​ພວກ​ເພິ່ນ​ໃຫ້​ໂລດ​ຮູ້​ວ່າ: “ພວກ​ເຮົາ​ກຳ­ລັງ​ຈະ​ທຳ­ລາຍ​ເມືອງ​ນີ້. ອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຍິນ​ສຽງ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຢ່າງ​ໜັກ­ໜ່ວງ​ຕໍ່­ສູ້​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້. ສະ­ນັ້ນ ອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ໃຊ້​ພວກ​ເຮົາ​ມາ​ເພື່ອ​ທຳ­ລາຍ​ເມືອງ​ໂຊ​ໂດ​ມ​ນີ້.” (ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 19:13). ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ໄດ້​ສັນ­ຍາ​ວ່າ ຈະ​ປົກ​ປ້ອງ​ໂລດ ແລະ ​ສະ­ມາ­ຊິກ​ຄອບ­ຄົວ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ຈະ​ຍອມ​ໜີ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ເມືອງ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ແຫ່ງ​ນີ້.

ຫຼັງ​ຈາກ​ຝູງ​ຊົນ​ແຍກ​ຍ້າຍ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ເຮືອນ​ຂອງ​ໂລດ​ແລ້ວ ໂລດ​ຈຶ່ງ​ໄປ​ເຕືອນ​ລູກໆ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ວ່າ: “ຈົ່ງ​ໜີ​ອອກ​ຈາກ​ເມືອງ​ນີ້​ໄປ​ໄວໆ ເພາະ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ທຳ­ລາຍ​ເມືອງ​ນີ້!” ແຕ່​ບັນ­ດາ​ລູກ­ເຂີຍ​ຂອງ​ໂລດ​ໄດ້​ເຍາະ​ເຍີ​ຍ​ຄຳ­ເຕືອນ ແລະ ​ຄິດ​ວ່າ ຄຳ­ເຕືອນ​ຂອງ​ພໍ່­ເຖົ້າ​ນີ້​ເປັນ­ຄວາມ​ຄິດ​ທີ່​ໄຮ້​ປັນ​ຍາ. ສ່ວນ​ລູກ​ສາວ​ຂອງ​ໂລດ​ກໍ​ອ່ຽງ​ໄປ​ຕາມ​ຜົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ບໍ່​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ເມືອງ​ນີ້. ພວກ​ເຂົາ​ມີ​ຊັບ​ສົມ­ບັດ​ຢ່າງ​ຫຼວງ­ຫຼາຍ ແລະ ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ວ່າ​ເມືອງ​ໂຊ​ໂດ​ມ​ທີ່​ງົດ​ງາມ​ແຫ່ງ​ນີ້​ຈະ​ຖືກ​ທຳ​ລາຍ.

ໂລດ​ກັບ​ມາ​ບ້ານ​ຢ່າງ​ເສົ້າ​ໃຈ ແລະ ​ລາຍ​ງານ​ໃຫ້​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ຟັງ​ວ່າ ລູກໆ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ຈະ​ບໍ່​ໄປ​ນຳ. ແລ້ວ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ກໍ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ໂລດ​ນຳ­ພາ​ເມຍ ແລະ ​ລູກ​ສາວ​ສອງ​ຄົນ​ທີ່​ຍັງ​ຢູ່​ໃນ​ບ້ານ​ນັ້ນ​ໃຫ້​ອອກ​ໜີ​ໄປ​ຈາກ​ເມືອງ​ນີ້. ແຕ່​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ທີ່​ໂລດ​ຍັງ​ຕົກ­ໃຈ ແລະ ​ໂສກ­ເສົ້າ​ທີ່​ພວກ​ລູກ​ສາວ ແລະ ລູກ­ເຂີຍ​ປະ­ຕິ­ເສດ​ຄຳ­ເຕືອນ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ນັ້ນ ເພິ່ນ​ຈຶ່ງ​ຊັກ​ຊ້າ​ບໍ່​ຍອມ​ອອກ​ເດີນ­ທາງ​ເທື່ອ. ແຕ່​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ໄດ້​ຈັບ​ມື​ຂອງ​ໂລດ, ເມຍ ແລະ ​ລູກ​ສາວ​ສອງ​ຄົນ​ຂອງ​ເພິ່ນ ແລ້ວ​ນຳ­ພາ​ພວກ​ເຂົາ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ເມືອງ​ໂດຍ​ໄວ.

ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ໂລດ, ເມຍ ແລະ ​ລູກ​ສາວ​ສອງ​ຄົນ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ຢູ່​ນອກ​ເມືອງ​ນັ້ນ ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ກໍ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ: "ຈົ່ງ​ຟ້າວ​ໜີ​ເອົາ​ຕົວ​ລອດ! ຢ່າ​ຫຼຽວ​ຄືນ​ຫຼັງ ແລະ ​ຢ່າ​ຢຸດ​ຢູ່​ທີ່​ຮ່ອມ​ພູ. ຈົ່ງ​ພາ­ກັນ​ແລ່ນ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ເທິງ​ເນີນ​ພູ ເພື່ອ​ເອົາ​ຊີ­ວິດ​ລອດ." ແລ້ວ​ໂລດ ແລະ ​ຄອບ­ຄົວ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ກໍ​ເຮັດ​ຕາມ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ທູດ​ສະ​ຫວັນ.

ເມື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ແລ່ນ​ໜີ​ໄປ​ຫ່າງ​ໄກ​ຈາກ​ຕົວ​ເມືອງ​ບໍ່​ພໍ​ເທົ່າ­ໃດ​ກິ​ໂລ​ແມັດ ດວງ​ຕາ­ເວັນ​ກໍ​ກຳ­ລັງ​ພວມ​ຂຶ້ນ. ທັນ­ໃດ​ນັ້ນ ກໍ​ມີ​ສຽງ​ຟ້າ­ຮ້ອງ​ຈາກ​ທ້ອງ­ຟ້າ​ໂດຍ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ເມກ ແລະ ​ມີ​ລົມ­ພາ­ຍຸ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ບໍ່​ຄາດ​ຄິດ. ແລ້ວ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສົ່ງ​ໄຟ ແລະ ​ມາດ​ເໝືອນ​ດັ່ງ​ຫ່າ​ຝົນ­ຕົກ​ລົງ​ມາ​ໃສ່​ເມືອງ​ໂຊ​ໂດມ ແລະ ​ເມືອງ​ໂກ​ໂມ​ຣາ ລວມ​ທັງ​ທົ່ງ​ຮາບ​ພຽງ. ພະ​ຣາ​ຊະ​ວັງ, ວັດ, ເຮືອນ​ທີ່​ຫຼູ​ຫຼາ​ຕ່າງໆ, ສວນ​ອະ­ງຸ່ນ ແລະ ​ຝູງ​ຊົນ​ທີ່​ກໍາ​ລັງ​ສະ­ແຫວງ­ຫາ​ຄວາມ­ສຸກ​ນັ້ນ ທັງ​ໝົດ​ໄດ້​ຖືກ​ໄຟ​ເຜົາ​ໄໝ້ ແລະ ​ຄວັນ​ໄຟ​ກໍ​ພຸ່ງ​ຂຶ້ນ​ເໝືອນ​ເຕົາ​ຫຼອມ. ນີ້​ແຫລະ! ເປັນ​ຈຸດ​ຈົບ​ຂອງ​ສອງ​ຕົວ​ເມືອງ​ໃຫຍ່ ພ້ອມ​ທັງ​ຄົນ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ທີ່​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ.

ຄໍາ​ເຕືອນ​ສໍາ​ລັບ​ພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ຍຸກ​ນີ້

ພຣະ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ຄົງ​ເຕືອນ​ພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ມື້­ນີ້​ວ່າ: "ຈົ່ງ​ລະ­ວັງ​ຕົວ​ໃຫ້​ດີ ຢ້ານ​ວ່າໃຈ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈະ​ລົ້ມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ອາ­ການ​ດື່ມ​ເຫຼົ້າ​ອະ­ງຸ່ນ ແລະ ​ດ້ວຍ​ການ​ເມົາ ແລະ ​ດ້ວຍ​ການ​ຄິດ​ກັງ­ວົນ​ເຖິງ​ຊີ­ວິດ​ນີ້ ແລ້ວ​ເວ­ລາ​ນັ້ນ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ທ່ານ​ດັງ​ບ່ວງ​ແຮ້ວ​ຢ່າງ​ກະ­ທັນ­ຫັນ ເພາະ­ວ່າ​ມື້​ນັ້ນ ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ຄົນ​ທັງ­ຫຼາຍ​ທີ່​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ເທິງ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ... ສະ­ນັ້ນ ຈົ່ງ​ເຝົ້າ​ຢູ່​ທຸກ​ເວ­ລາ; ຈົ່ງ​ອະ­ທິ­ຖານ ເພື່ອ​ທ່ານ​ທັງ­ຫຼາຍ​ຈະ​ມີ​ກຳ­ລັງ​ທີ່​ຈະ​ພົ້ນ​ຈາກ​ເຫດ­ການ​ທັງ​ປ່ວງ​ທີ່​ໃກ້​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ມາ​ນັ້ນ ແລະ ​ເພື່ອ​ທ່ານ​ຈະ​ສາ­ມາດ​ຢືນ​ຢູ່​ຕໍ່­ໜ້າ​ບຸດ​ມະ­ນຸດ​ໄດ້” (ລູ​ກາ 21:34-36).

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 19:1-29.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະ­ບັບ​ພາ­ສາ​ໄທ) {ໜ້າ 158-167} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ​ນາງເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ຜົນ​ກະ­ທົບ​ຈາກ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ເມືອງ​ໂຊ​ໂດມ

"ກ່ອນ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ທຳ­ລາຍ​ເມືອງ​ໂຊໂດມ ແລະ​ເມືອງ​ໂກ​ໂມ­ຣາ ທົ່ງ​ຮາບ​ພຽງ​ນີ້​ອຸ­ດົມ­ສົມ­ບູນ​ຫຼາຍ" (ປະ­ຖົມ​ການ 13:10). ແຕ່​ຄວາມ​ອຸ­ດົມ­ສົມ­ບູນ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ທົ່ວ​ໄປ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ທີ່​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ມີ​ຈິດ­ໃຈ​ຍິ່ງ​ຈອງ­ຫອງ ແລະ​ໃຊ້​ຊີ­ວິດ​ຢ່າງ​ຟຸ່ມ​ເຟືອຍ. ຍ້ອນ​ຄວາມ​ຮັ່ງ­ມີ​ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຮັກ​ຄວາມ​ມ່ວນ­ຊື່ນ​ຫຼາຍ ຈົນ​ປ່ອຍ​ຕົວ ແລະ​ຈິດ­ໃຈ​ເຮັດ​ຕາມ​ກິ­ເລດ​ຕັນ­ຫາ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ທຸກ​ຮູບ​ແບບ. ເມືອງ​ໂຊໂດມ ແລະ​ເມືອງ​ໂກ​ໂມ­ຣາ​ຈຶ່ງ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ເຖິງ​ຂັ້ນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ທຳ​ລາຍ.

ການ​ເລືອກ​ຂອງ​ໂລດ​ທີ່​ໄປ​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ໂຊໂດມ​ ຍ້ອນ​ຄວາມ​ສະ­ດວກ​ສະ­ບາຍ ແລະ​ການ​ຄ້າ­ຂາຍ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ດີ​ໃນ​ເວ­ລາ​ນັ້ນ ແຕ່​ມັນ​ໄດ້​ນຳ­ພາ​ໃຫ້​ຄອບ­ຄົວ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ໄປ​ສ່ຽງ​ພົບ​ກັບ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຂອງ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ໃນ​ເມືອງ​ໂຊໂ​ດມ. ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ໂລດ​ຕັ້ງ­ໃຈ​ໄວ້​ວ່າ​ຈະ​ລະ­ວັງ​ຕົວ​ໃຫ້​ຢູ່​ຫ່າງ​ໄກ​ຈາກ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ ແລະ​ສັ່ງ­ສອນ​ຄອບ­ຄົວ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ທາງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແຕ່​ວ່າ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຂອງ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ທີ່­ຢູ່​ອ້ອມ​ຮອບ​ຄອບ­ຄົວ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ນັ້ນ ມັນ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ­ທົບ​ຕໍ່​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ລວມ​ທັງ​ຄອບ­ຄົວ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ດ້ວຍ.

ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ຄອບ­ຄົວ​ຂອງ​ໂລດ​ພາ­ກັນ​ແລ່ນ​ໜີ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ເມືອງ​ໂຊໂດມ​ນັ້ນ ເມຍ​ຂອງ​ໂລດ​ກໍ​ຮູ້­ສຶກ​ບໍ່​ພໍ­ໃຈ​ໃນ​ການ​ລົງ­ໂທດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ນາງ​ຄິດ​ວ່າ​ມັນ​ບໍ່​ຍຸ­ຕິ​ທຳ​ທີ່​ຊັບ​ສົມ­ບັດ​ເຊິ່ງ​ທ້ອນ­ໂຮມ​ມາ​ຕະ­ຫຼອດ​ຊີ­ວິດ ແລະ​ພວກ​ລູກ​ຂອງ​ນາງ​ທີ່​ຍັງ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ໂຊໂດມນັ້ນ​ຕ້ອງ​ຖືກ​ທຳ​ລາຍ. ເມຍ​ຂອງ​ໂລດ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ນຳ​ຊັບ​ສົມ­ບັດ ແລະ​ຍັງ​ມີ­ໃຈ​ປາ­ຖະ­ໜາ​ຢາກ​ກັບ​ໄປ​ໃຊ້​ຊີ­ວິດ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ໂຊໂດມ. ສະ­ນັ້ນ ນາງ​ຈຶ່ງ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຟັງ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທີ່​ໄດ້​ສັ່ງ​ໄວ້​ວ່າ: "ຈົ່ງ​ຟ້າວ​ໜີ​ເອົາ​ຕົວ​ລອດ! ຢ່າ​ຫຼຽວ​ຄືນ​ຫຼັງ..." ໃນ​ລະ­ຫວ່າງ​ທີ່​ນາງ​ກຳ­ລັງ​ແລ່ນ​ໜີ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ເມືອງ​ໂຊໂ​ດມ​ນັ້ນ ນາງ​ກໍ​ໄດ້​ຫຼຽວ​ຄືນ​ຫຼັງ ແລະ​ທັນ­ໃດ​ນັ້ນ​ນາງ​ກໍ​ກາຍ­ເປັນ​ເສົາ​ເກືອ. ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ເມຍ​ຂອງ​ໂລດ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ເມືອງ​ໂຊໂ​ດມ​ໄດ້​ກໍ​ຕາມ ແຕ່​ຈິດ­ໃຈ​ຂອງ​ນາງ​ກໍ​ຍັງ​ຢູ່​ທີ່​ເມືອງ​ໂຊ​ໂດມ. ສະ­ນັ້ນ ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ປ່ອຍ​ນາງ​ໄວ້​ໃຫ້​ຖືກ​ທຳ­ລາຍ​ໄປ​ພ້ອມ​ກັບ​ເມືອງ​ໂຊໂ​ດມ. ການ​ທີ່​ນາງ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຟັງ ແລະ​ບໍ່​ພໍ­ໃຈ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ນີ້​ກໍ​ໄດ້​ສະ­ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ນາງ​ບໍ່​ສົມ­ຄວນ​ມີ​ຊີ­ວິດ​ຢູ່​ຕໍ່​ໄປ ເພາະ​ນາງ​ບໍ່​ໄດ້​ສຳ­ນຶກ​ເຖິງ​ພຣະ​ຄຸນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ປະ­ສົບ​ການ​ຂອງ​ນາງ​ໄດ້​ສະ­ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ “ການ​ຮັກ​ເງິນ​ຄຳ​ເປັນ​ເຄົ້າ​ມູນ​ຂອງ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ທຸກ​ຢ່າງ ແລະ​ເພາະ​ຄວາມ​ໂລບ​ນີ້​ແຫລະ ຈຶ່ງ​ຊັກ​ຈູງ​ບາງ​ຄົນ​ໃຫ້​ຫຼົງ​ໄປ​ຈາກ​ຄວາມ​ເຊື່ອ..." (1 ຕີ​ໂມ​ທີ 6:10).

ໂລດ ແລະ​ລູກ​ສາວ​ສອງ​ຄົນ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ໄປ​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ຖ້ຳ​ທີ່​ອ້ອມ​ຮອບ​ດ້ວຍ​ພູ​ເຂົາ. ພວກ​ເຂົາ​ຢູ່​ຕາມ​ລຳ­ພັງ ແລະ​ເປັນ​ທີ່​ກຽດ​ຊັງ​ຂອງ​ຜູ້​ຄົນ. ພວກ​ລູກ​ສາວ​ຂອງ​ໂລດ​ໄດ້​ເຮັດ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຢູ່​ໃນ​ຖ້ຳ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ຜົນ​ມາ​ຈາກ​ການ​ທີ່​ພວກ​ນາງ​ໄດ້​ນຳ​ເອົາ​ຄວາມ​ບາບ​ຂອງ​ເມືອງ​ໂຊ​ໂດມ​ຕິດ​ຕົວ​ມາ​ນຳ. ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ພວກ​ນາງ​ຈະ​ລອດ​ຊີ­ວິດ​ຈາກ​ໄພ­ພິ­ບັດ​ໃນ​ເມືອງ​ໂຊໂ​ດມ​ກໍ​ຕາມ ແຕ່​ພວກ​ນາງ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ປະ​ຖິ້ມ​ຄວາມ​ບາບ​ຂອງ​ເມືອງ​ໂຊໂດນ​ນັ້ນ. ເນື່ອງ​ຈາກ​ວ່າ ພວກ​ນາງ​ໄປ​ຄົບ​ຫາ​ສະ­ມາ­ຄົມ​ກັບ​ຄົນ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ ແລະ​ຄົນ​ທີ່​ຂາບ​ໄຫວ້​ຮູບ​ປັ້ນ​ທີ່­ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ໂຊໂ​ດມ ທາງ​ດ້ານ​ສິນ​ລະ​ທຳ​ຂອງ​ພວກ​ນາງ​ຈຶ່ງ​ເສື່ອມ​ໂຊມ​ລົງ ແລະ​ຄວາມ​ອະ­ທຳ​ໄດ້​ຝັງ​ຢູ່​ໃນ​ອຸ­ປະ​ນິ­ໄສ​ຂອງ​ພວກ​ນາງ ຈົນ​ພວກ​ນາງ​ບໍ່​ສາ­ມາດ​ໃຈ້​ແຍກ​ລະ­ຫວ່າງ​ຄວາມ​ດີ ແລະ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ໄດ້.

“ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ລົງ­ໂທດ​ເມືອງ​ໂຊ​ໂດມ ແລະ​ເມືອງ​ໂກ​ໂມ​ຣາ​ໃຫ້​ເປັນ​ເຖົ່າ ໂດຍ​ທຳ­ລາຍ​ໃຫ້​ຈິບ­ຫາຍ​ດ້ວຍ​ໄຟ ເພື່ອ​ເປັນ​ຕົວ­ຢ່າງ​ແກ່​ຄົນ​ບໍ່​ນັບ­ຖື​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕໍ່​ໄປ. ແລະ​ໄດ້​ຊົງ​ໂຜດ​ເອົາ​ໂລດ​ຜູ້​ຊອບ​ທຳ​ນັ້ນ​ໃຫ້​ພົ້ນ ຄື​ຜູ້​ມີ​ຄວາມ­ທຸກ​ໃຈ​ຫຼາຍ ຍ້ອນ​ກິ​ຣິ​ຍາ​ທີ່​ຂາດ​ສິນ​ທຳ​ຂອງ​ຄົນ​ຊົ່ວ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ. ເພາະ​ເມື່ອ​ຄົນ​ຊອບ​ທຳ​ຜູ້​ນີ້​ຢູ່​ໃນ​ໝູ່​ຄົນ​ຊົ່ວ​ນັ້ນ ການ​ອະ­ທຳ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ທີ່​ເພິ່ນ​ໄດ້​ເຫັນ ແລະ​ໄດ້​ຍິນ ກໍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຈິດ­ໃຈ​ທີ່​ຊອບ​ທຳ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ເປັນ​ທຸກ​ລຳ­ບາກ​ທຸກໆ​ວັນ. ດັ່ງ­ນັ້ນ ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ຮູ້­ຈັກ​ວິ­ທີ​ທີ່​ຈະ​ໂຜດ​ເອົາ​ຄົນ​ທີ່​ຊອບ​ທຳ ເພື່ອ​ໃຫ້​ພົ້ນ​ຈາກ​ການ​ທົດ​ລອງ ແລະ​ຮູ້­ຈັກ​ວິ­ທີ​ຮັກ­ສາ​ຄົນ​ຊົ່ວ​ໄວ້ ເພື່ອ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃຕ້​ການ​ລົງ­ໂທດ​ໃນ​ວັນ​ພິ­ພາກ­ສາ” (2 ເປ​ໂຕ 2:6-9).

ຄວາມ​ສຳ­ຄັນ​ຂອງ​ການ​ໃຊ້​ຊີ­ວິດ​ຢູ່​ໃນ​ຕົວເມືອງ

ປັດ­ຈຸ­ບັນ ຫຼາຍ​ຄົນ​ຍັງ​ຄົງ​ເຮັດ​ຜິດ­ພາດ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ໂລດ. ພວກ​ເຂົາ​ເຂົ້າ​ມາ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ເພື່ອ​ມີ​ວຽກ​ທີ່​ດີ, ມີ​ການ​ສຶກ­ສາ​ທີ່​ດີ​ຂຶ້ນ ແລະ​ມີ​ຄວາມ​ສະ­ດວກ​ໃນ​ການ​ດຳ­ລົງ​ຊີ​ວິດ. ພວກ​ເຂົາ​ຄິດ​ເຖິງ​ຜົນ​ປະ­ໂຫຍດ​ສິນ­ຄ້າ​ຂອງ​ໂລກ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ. ພວກ​ເຂົາ​ລືມ​ຜົນ​ກະ­ທົບ​ຂອງ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ທີ່​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ທີ່­ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ນັ້ນ ເຊິ່ງ​ຈະ​ມີ​ຕໍ່​ຄອບ­ຄົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ທາງ​ດ້ານ​ສິນ​ລະ​ທຳ ແລະ​ສັງ​ຄົມ. ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ ພວກ​ເດັກ­ນ້ອຍ​ຈະ​ຖືກ​ອ້ອມ​ຮອບ​ດ້ວຍ​ການ​ລໍ້​ລວງ​ຢ່າງ​ຫຼວງ­ຫຼາຍ​ກວ່າ​ຢູ່​ໃນ​ຊົນ​ນະ​ບົດ. ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ ພວກ​ເຂົາ​ມີ​ເວ­ລາ ແລະ​ມີ​ໂອ­ກາດ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກັບ​ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ເຊື່ອ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ສະ­ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່­ຢູ່​ອ້ອມ​ຮອບ​ພວກ​ເຂົາ​ແມ່ນ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ອະ­ທຳ, ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ເຊື່ອ ແລະ​ບໍ່​ສົນ­ໃຈ​ໃນ​ສາ​ສະ​ໜາ. ອີກ​ບໍ່​ດົນ ອິດ​ທິ​ພົນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຈະ​ມີ​ຜົນ​ກະ­ທົບ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຢູ່​ໃນ​ຄອບ­ຄົວ ແລະ​ໃນ​ໂບດ. ພວກ​ເດັກ­ນ້ອຍ​ທີ່​ບໍ່​ຮູ້­ຈັກ​ຫຍັງ​ຈະ​ໄປ​ຕາມ​ທາງ​ທີ່​ຊາ​ຕານ​ໄດ້​ຈັດ​ຕຽມ​ໄວ້ ເພື່ອ​ດັກ​ຈັບ​ພວກ​ເຂົາ.

ການ​ເລືອກ​ທີ່­ຢູ່​ອາ­ໄສ​ໃນ​ຊົນນະບົດ

ໃນ​ການ​ເລືອກ​ທີ່­ຢູ່​ອາ­ໄສ​ໃນ​ຊົນ­ນະ­ບົດ, ພຣະ​ເຈົ້າ​ປະ­ສົງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ພິ­ຈາ­ລະ­ນາ​ເຖິງ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ທີ່­ຢູ່​ອ້ອມ​ຮອບ​ບ່ອນ­ຢູ່​ອາ­ໄສ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ຖ້າ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ເຮືອນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຄວນ​ຢູ່​ຫ່າງ​ໄກ​ໃຫ້​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ຈາກ​ເຮືອນ​ຂອງ​ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ເຊື່ອ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ພວກ​ເຮົາ​ຄວນ​ສົ່ງ­ເສີມ​ລູກ​ຫຼານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ຢູ່​ທີ່​ເຮືອນ ເພື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ຫ່າງ​ໄກ​ຈາກ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ທີ່​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ... ຖ້າ​ພວກ​ເຮົາ​ພະ­ຍາ­ຍາມ​ໃຫ້​ລູກ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຫ່າງ​ໄກ​ຈາກ​ສິ່ງ​ທີ່​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ໄດ້ ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຈະ​ອວຍ­ພອນ​ໃຫ້​ແກ່​ຄວາມ​ພະ­ຍາ­ຍາມ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 19:26-38.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະ­ບັບ​ພາ­ສາ​ໄທ) ຫນ້າ 168, 169 ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ການ​ເກີດ​ຂອງ​ອີ​ຊາກ

ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ອວຍ­ພອນ​ນາງ​ຊາ​ຣາ​ໃຫ້​ມີ​ລູກ​ຕາມ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ສັນ­ຍາ​ໄວ້​ກັບ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ. ນາງ​ຊາ​ຣາ​ໄດ້​ຕັ້ງ​ທ້ອງ ແລະ ​ເກີດ​ລູກ​ຊາຍ​ຄົນ​ໜຶ່ງ. ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ໄດ້​ໃສ່​ຊື່​ໃຫ້​ລູກ​ຊາຍ​ວ່າ “ອີ​ຊາກ.” ການ​ເກີດ​ຂອງ​ອີ​ຊາກ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ອັບ​ຣາ​ຮາມ ແລະ ​ຊາ​ຣາ​ມີ​ຄວາມ​ຊົມ­ຊື່ນ​ຍິນ­ດີ​ຈາກ​ການ​ທີ່​ໄດ້​ລໍ­ຄອຍ​ມາ​ເປັນ​ເວ­ລາ​ດົນ​ນານ​ຕະ­ຫຼອດ​ຊີ​ວິດ. ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ກໍ​ໄດ້​ຈັດ​ງານ​ສະ­ຫຼອງ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ເກີດ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ.

ແຕ່​ສຳ­ລັບ​ນາງ​ຮາ​ກາ​ແລ້ວ ການ​ເກີດ​ຂອງ​ອີ​ຊາກ​ນີ້​ໄດ້​ຢຸດ​ສິ່ງ​ທີ່​ນາງ​ໄດ້​ໄຝ່​ຝັນ​ໄວ້​ມາ​ຕະ​ຫຼອດ. ສ່ວນ​ອິດ​ສະ​ມາ​ເອນ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ນາງ​ຮາ​ກາ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ສືບ​ທອດ​ມໍ­ລະ­ດົກ​ຂອງ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ ແຕ່​ຕອນ​ນີ້ ລາວ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ສຳ­ຄັນ​ຄື​ດັ່ງ​ແຕ່​ກ່ອນ. ຍ້ອນ​ຄວາມ​ຜິດ​ຫວັງ ທັງ​ສອງ​ແມ່​ລູກ​ຈຶ່ງ​ພາ­ກັນ​ກຽດ​ຊັງ​ອີ​ຊາກ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ນາງ​ຊາ​ຣາ ແລະ ​ເມື່ອ​ເຫັນ​ທຸກ​ຄົນ​ຊົນ​ຊື່ນ​ຍິນ­ດີ​ກັບ​ການ​ເກີດ​ຂອງ​ອີກ​ຊາກ ກໍ​ຍິ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສອງ​ແມ່​ລູກ​ຄູ່​ນີ້​ເກີດ​ຄວາມ​ອິດ­ສາ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ.

ອິດ​ສະ​ມາ​ເອນ​ເຍາະ­ເຍີ້ຍ​ອີ​ຊາກ​ຢູ່​ເລື້ອຍໆ ເມື່ອ​ນາງ​ຊາ​ຣາ​ເຫັນ​ວ່າ ການ​ປະ​ພືດ​ຂອງ​ອິດ​ສະ​ມາ​ເອນ​ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ອີ​ຊາກ​ນັ້ນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ບໍ່​ສະ­ຫງົບ​ຢູ່​ໃນ​ເຮືອນ. ສະ­ນັ້ນ ນາງ​ຊາ​ຣາ​ຈຶ່ງ​ຂໍ​ຮ້ອງ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ໃຫ້​ຂັບ​ໄລ່​ນາງ​ຮາ​ກາ ແລະ ​ອິດ​ສະ​ມາ​ເອນ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ເຮືອນ ແຕ່​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ກໍ​ຮັກ​ນາງ​ຮາ​ກາ ແລະ ​ອິດ​ສະ​ມາ​ເອນ​ເຊັ່ນ​ກັນ ເພິ່ນ​ຈຶ່ງ​ທຸກ​ໃຈ​ຫຼາຍ ແລະ ​ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ ຈະ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ. ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ຈິດ­ໃຈ​ວຸ່ນ­ວາຍ​ຢູ່​ນັ້ນ ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ກໍ​ໄດ້​ອະ­ທິ­ຖານ​ຫາ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເພື່ອ​ຈະ​ໄດ້​ຮູ້​ວ່າ ເພິ່ນ​ຄວນ​ເຮັດ​ແນວ­ໃດ​ດີ. ແລ້ວ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ໄດ້​ບອກ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ໃຫ້​ເຮັດ​ຕາມ​ທີ່​ນາງ​ຊາ​ຣາ​ຕ້ອງ​ການ. ພຣະ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ບອກ​ໃຫ້​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ຮູ້​ວ່າ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ອິດ​ສະ​ມາ​ເອນ​ຈະ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ບ້ານ​ຂອງ​ພໍ່ ແຕ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ປະ​ຖິ້ມ​ອິດ​ສະ​ມາ​ເອນ ແລະ ​ຈະ​ອວຍ­ພອນ​ໃຫ້​ລາວ​ກາຍ­ເປັນ​ຊົນ​ຊາດ​ໃຫຍ່. ແລ້ວ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ກໍ​ໄດ້​ປະ­ຕິ­ບັດ​ຕາມ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ເພິ່ນ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ­ເຈັບ​ປວດ​ໃຈ ແລະ ​ມີ​ຄວາມ­ທຸກ​ໃຈ​ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ສົ່ງ​ນາງ​ຮາ​ກາ ແລະ ​ອິດ​ສະ​ມາ​ເອນ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ເຮືອນ.

ການ​ແຕ່ງ­ງານ

ພຣະ​ເຈົ້າ​ມີ​ຈຸດ­ປະ­ສົງ​ໃຫ້­ການ​ແຕ່ງ­ງານ​ລະ­ຫວ່າງ​ຜົວ ແລະ ​ເມຍ​ໃຫ້​ໝັ້ນ­ຄົງ​ຖາ​ວອນ. ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ສຳ­ພັນ​ກັບ​ຊາຍ ຫຼື​ຍິງ​ຄົນ​ອື່ນໆ. ຖ້າ​ຜົວ ຫຼື​ເມຍ​ລະ­ເມີດ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ­ຍາ​ຕໍ່​ກັນ​ແລະ ​ກັນ​ໂດຍ​ແຍກ​ຕົວ​ໄປ​ຫາ​ຄູ່​ສົມ​ຣົດ​ຄົນ​ອື່ນ ຄອບ­ຄົວ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ໂສກ­ເສົ້າ ແລະ ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ແຍກ​ທາງ​ກັນ​ນັ້ນ​ກໍ​ຄື ຫົວ­ໃຈ​ທີ່​ແຕກ​ສະ​ລາຍ, ມີ​ຄວາມ​ອິດ­ສາ ແລະ ​ມີ​ຄວາມ​ບໍ່​ພໍ­ໃຈ​ກັນ. ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ໃຫ້​ຄອບ­ຄົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ. ສະ­ນັ້ນ ພຣະ​ອົງ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ປະ­ທານ​ພຣະ​ບັນ­ຍັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຄື "ຢ່າ​ຫຼິ້ນ​ຊູ້​ສູ່​ຜົວ​ເມຍ​ຄົນ​ອື່ນ" (ອົບ­ພະ­ຍົບ 20:14). ຄຳ​ສັ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ໃຫ້​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ໃນ​ເລື່ອງ​ນີ້ ແມ່ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ສັກ­ສິດ​ຂອງ​ຊີ­ວິດ​ການ​ແຕ່ງ­ງານ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ບົດ­ຮຽນ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ທຸກ​ຍຸກ​ທຸກ​ສະ​ໄໝ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 21:1-21.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະ­ບັບ​ພາ­ສາ​ໄທ) {ໜ້າ 145-147} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ການ​ທົດ​ສອບ​ຄວາມ​ເຊື່ອ

ຫຼາຍ​ປີ​ຜ່ານ​ໄປ ເມື່ອ​ອີ​ຊາກ​ໃຫຍ່​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ບ່າວ​ແລ້ວ ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ໄດ້​ປາ­ກົດ​ແກ່​ອັບ​ຣາ​ຮາມ ແລະ ​ກ່າວ​ວ່າ: “ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ເອີຍ! ຈົ່ງ​ເອົາ​ລູກ​ຊາຍ​ຜູ້​ດຽວ​ທີ່​ເຈົ້າ​ຮັກ​ຫຼາຍ​ນັ້ນ​ໄປ​ທີ່​ພູ­ເຂົາ​ໂມ​ລິ​ຢາ... ໃຫ້​ເຈົ້າ​ເຜົາ​ລາວ​ຖວາຍ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ບູ­ຊາ​ໃຫ້​ແກ່​ເຮົາ​ທີ່​ນັ້ນ.”

ພໍ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ໄດ້​ຍິນ​ແນວ​ນັ້ນ ເພິ່ນ​ກໍ​ຮູ້­ສຶກ​ເສຍ​ໃຈ​ຫຼາຍ ແລະ ​ທໍ­ລະ­ມານ​ໃຈ​ທີ່​ສຸດ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ເອົາ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ບູ­ຊາ​ເຜົາ​ຖວາຍ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ. ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ຄິດ​ວ່າ ເລື່ອງ​ນີ້​ມັນ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ບໍ່​ໄດ້​ເລີຍ.

ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ໄດ້​ຍ່າງ​ອອກ​ໄປ​ຂ້າງ​ນອກ​ເຕັນ ແລະ ​ຫຼຽວ​ເບິ່ງ​ທ້ອງ­ຟ້າ​ທີ່​ປອດ­ໂປ່ງ ແລະ ​ມິດ​ງຽບ. ເພິ່ນ​ຄິດ​ເຖິງ​ພຣະ​ສັນ­ຍາ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຄັ້ງ​ທຳ­ອິດ​ທີ່​ບອກ​ວ່າ: “ເຈົ້າ​ຈະ​ມີ​ເຊື່ອ​ສາຍ​ຫຼວງ­ຫຼາຍ​ເໝືອນ​ດັ່ງ​ດວງ​ດາວ​ເຫຼົ່າ​ນີ້...” ແລະ ​ເພິ່ນ​ຄິດ​ອີກ​ວ່າ: “ຖ້າ​ພຣະ​ສັນ­ຍາ​ນີ້​ຈະ​ສຳ­ເລັດ​ໂດຍ​ທາງ​ອີ​ຊາກ​ແລ້ວ. ເປັນ​ຫຍັງ ຈຶ່ງ​ຕ້ອງ​ຂ້າ​ອີ​ຊາກ? ເປັນ​ຫຍັງ ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ຕ້ອງ​ໃຫ້​ເຮົາ​ເຮັດ​ເຊັ່ນ​ນີ້?” ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ກົ້ມ​ໜ້າ​ລົງ­ພື້ນ​ດິນ ແລະ ​ອະ­ທິ­ຖານ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຈິງ​ຈັງ​ຢ່າງ​ທີ່​ບໍ່​ເຄີຍ​ອະ­ທິ­ຖານ​ມາ​ກ່ອນ ເພື່ອ​ຂໍ​ໝາຍ​ສຳ­ຄັນ​ຢືນ­ຢັນ​ວ່າ ຄຳ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ຖວາຍ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ຕົນ​ນັ້ນ ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ແທ້​ຫຼື​ບໍ່. ແຕ່​ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ອະ­ທິ­ຖານ​ແລ້ວ ເພິ່ນ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ໝາຍ​ສຳ­ຄັນ​ປະ­ການ​ໃດ​ເລີຍ ແຕ່​ສຽງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ເພິ່ນ​ຖວາຍ​ອີ​ຊາກ​ນັ້ນ ກໍ​ຍັງ​ດັງ​ກ້ອງ​ກັງ­ວານ​ຢູ່​ໃນ​ຫູ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ຕະ​ຫຼອດ.

ຈາກ​ນັ້ນ ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ຍັງ​ຫ້ອງ​ນອນ​ຂອງ​ອີ​ຊາກ ແລະ ​ເຫັນ​ອີ​ຊາກ​ກຳ­ລັງ​ນອນ​ຫຼັບ​ຢູ່ ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່​ໄດ້​ແນມ​ເບິ່ງ​ໃບ​ໜ້າ​ລູກ​ຊາຍ​ຜູ້​ດຽວ​ທີ່​ເພິ່ນ​ຮັກ​ຫຼາຍ ແລ້ວ​ເພິ່ນ​ກໍ​ປິ່ນ​ໜ້າ​ຍ່າງ​ອອກ​ຈາກ​ຫ້ອງ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສັ່ນ​ສະ­ທ້ານ​ຢ້ານ ແລະ ​ເປັນ​ທຸກ. ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ໄດ້​ໄປ​ຢືນ​ຢູ່​ຂ້າງໆ​ເມຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ທີ່​ກຳ­ລັງ​ນອນ​ຫຼັບ​ຢູ່​ເຊັ່ນ​ກັນ ເພິ່ນ​ປາ­ຖະ­ໜາ​ຢາກ​ຈະ​ເລົ່າ​ເລື່ອງ​ນີ້ ເຊິ່ງ​ມັນ​ເປັນ​ພາ­ລະ​ໜັກ​ທີ່­ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ໃຫ້​ເມຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ຟັງ ແຕ່​ເພິ່ນ​ກໍ​ຢ້ານ​ວ່າ ເມຍ​ຈະ​ຂັດ­ຂວາງ ເພາະ​ຊີ­ວິດ​ຂອງ​ນາງ​ຊາ​ຣາ​ຜູກ​ພັນ​ກັບ​ລູກ​ຊາຍ​ຫຼາຍ ແລະ ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮັກ​ຂອງ​ຜູ້​ເປັນ​ແມ່​ກໍ​ຄົງ​ຈະ​ບໍ່​ຍອມ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຖວາຍ​ລູກ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ບູ­ຊາ. ໃນ​ທີ່​ສຸດ ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຕັດ­ສິນ​ໃຈ​ວ່າ ຈະ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ໂດຍ "ເພິ່ນ​ເຊື່ອ​ວ່າ ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ສາ­ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ອີ​ຊາກ​ຟື້ນ​ຄືນ​ມາ​ຈາກ​ຄວາມ​ຕາຍ​ໄດ້." (ເຮັບ​ເຣີ 11:19).

ພໍ​ໃກ້​ຈະ​ຮຸ່ງ​ເຊົ້າ ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ກໍ​ໄປ​ປຸກ​ອີ​ຊາກ ແລະ ​ບອກ​ວ່າ: “ພຣະ​ເຈົ້າ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ໄປ​ຖວາຍ​ເຄື່ອງ​ບູ­ຊາ​ເທິງ​ພູ­ເຂົາ​ທີ່­ຢູ່​ທາງ​ທິດ​ໃຕ້.” ແລ້ວ​ພໍ່​ກັບ​ລູກ​ກໍ​ກຽມ​ເອົາ​ຟືນ ແລະ ​ເຄື່ອງ​ຕ່າງໆ​ໃສ່​ເທິງ​ຫຼັງ​ໂຕ​ລາ ແລ້ວ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ອອກ​ເດີນ­ທາງ​ໄປ​ບ່ອນ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ບອກ ພ້ອມ​ກັບ​ຄົນ​ຮັບ​ໃຊ້​ສອງ​ຄົນ. ຊ່ວງ​ເວ­ລາ​ທີ່​ເດີນ­ທາງ​ໄປ​ນັ້ນ ແຕ່​ລະ​ຄືນ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ກໍ​ໄດ້​ຖ່ອມ­ຕົວ​ອະ­ທິ­ຖານ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທຸກ​ໃຈ​ເພື່ອ​ຂໍ​ເຄື່ອງ­ໝາຍ​ຢືນ­ຢັນ​ວ່າ ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ນັ້ນ​ແມ່ນ­ແທ້​ຫຼື​ບໍ່. ແລ້ວ​ການ​ອະ­ທິ­ຖານ​ຂອງ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ນັ້ນ​ກໍ​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ຄໍາ​ຕອບ​ປະ­ການ​ໃດ​ນອກ­ຈາກ​ສຽງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ສັ່ງ​ໃຫ້​ຖວາຍ​ອີ​ຊາກ​ນັ້ນ​ຍັງ​ດັງ​ກ້ອງ​ກັງ­ວານ​ຢູ່​ໃນ​ຫູ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ຕະ​ຫຼອດ.

ແຜນ­ການ​ຂອງ​ຊາ​ຕານ

ຊາ​ຕານ​ຄອຍ​ຢູ່​ໃກ້​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ພ້ອມ​ທີ່​ຈະ​ໃສ່​ຄວາມ​ຄິດ​ໃຫ້​ວ່າ ທ່ານ​ກຳ­ລັງ​ຖືກ​ຫຼອກ ເພາະ​ພຣະ​ບັນ­ຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສັ່ງ​ຫ້າມ​ໄວ້​ວ່າ “ຢ່າ​ຂ້າ​ຄົນ” ແລະ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຄົງ​ບໍ່​ຕອ້ງ​ການ​ໃຫ້​ເຮັດ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ຫ້າມ​ໄວ້.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 22:1-19; ໂຢ​ຮັນ 3:16.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະ­ບັບ​ພາ­ສາ​ໄທ) {ໜ້າ 147-155} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ການ​ເຜົາ​ອີ​ຊາກ​ຖວາຍ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ບູ­ຊາ​ໃຫ້​ແກ່​ພຣະ​ເຈົ້າ

ພວກ​ເຂົາ​ເດີນ­ທາງ​ມາ​ເຖິງ​ພູ­ເຂົາ​ໂມ​ລິ​ຢາ​ເປັນ​ເວ­ລາ​ສາມ​ວັນ. ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ແນມ​ເບິ່ງ​ທາງ​ທິດ­ເໜືອ ແລະ ​ເຫັນ​ເຄື່ອງ­ໝາຍ​ທີ່​ຊົງ​ສັນ­ຍາ​ໄວ້​ຄື ເມກ​ທີ່​ມີ​ແສງ​ແຈ້ງ​ສະ­ຫວ່າງ​ເຫຼື້ອມ​ສົດ­ໃສ​ອ້ອມ​ຮອບ​ຍອດ­ພູ​ເຂົາ​ໂມ​ລິ​ຢາ. ຫົວ­ໃຈ​ຂອງ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ເຖິງ​ກັບ​ຊຸດ​ລົງ ແລ້ວ​ເພິ່ນ​ຈຶ່ງ​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ ສຽງ​ຄຳ​ສັ່ງ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ​ສະ​ຫວັນ.

ແລ້ວ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ຫຼຽວ​ຫຼັງ​ຫາ​ຄົນ​ໃຊ້ ແລະ ​ບອກ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ: “ພວກ​ເຈົ້າ​ຈົ່ງ​ຖ້າ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້ ຂ້ອຍ ແລະ ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ຈະ​ໄປ​ນະ­ມັດ­ສະ­ການ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ເທິງ​ພູ.”

ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ເອົາ​ສິ່ງ​ຂອງ​ສຳ­ລັບ​ເຄື່ອງ​ຖວາຍ​ບູ­ຊາ​ອອກ​ຈາກ​ຫຼັງ​ໂຕ​ລາ. ອີ​ຊາກ​ແບກ​ຟືນ. ສ່ວນ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ຖື​ມີດ​ກັບ​ຖ່ານ​ໄຟ​ທີ່​ພວມ​ລຸກ​ຢູ່. ແລ້ວ​ພໍ່​ກັບ​ລູກ​ກໍ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ເທິງ​ພູ.ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ກຳ­ລັງ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ເທິງ​ພູ ອີ​ຊາກ​ໄດ້​ສັງ­ເກດ​ເຫັນ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ທຸກ​ສິ່ງ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ຖວາຍ. ສະ­ນັ້ນ ລາວ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຖາມ​ພໍ່​ຂອງ​ລາວ​ວ່າ: “ພໍ່​ເອີຍ! ຟືນ​ກັບ​ຖານ​ໄຟ​ກໍ​ມີ​ແລ້ວ ແຕ່​ລູກ​ແກະ​ທີ່​ຈະ​ເຜົາ​ບູ­ຊາ​ນັ້ນ​ຢູ່​ໃສ?”

ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ຕອບ​ວ່າ: “ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຈັດ​ຫາ​ໃຫ້​ເອງ.”

ເມື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ມາ​ຮອດ​ບ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ພິ­ທີ​ຖວາຍ​ບູ­ຊາ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ. ອັບ​ຣາ​ຮາມ ແລະ ​ອີ​ຊາກ​ກໍ​ໄດ້​ຊ່ອຍ​ກັນ​ສ້າງ​ແທ່ນ​ບູ­ຊາ​ຂຶ້ນ ແລະ ​ວາງ​ຟືນ​ໄວ້​ເທິງ​ແທ່ນ​ບູ­ຊາ. ເມື່ອ​ສຳ­ເລັດ​ແລ້ວ ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ກໍ​ໄດ້​ບອກ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ອີ​ຊາກ​ຟັງ​ດ້ວຍ​ສຽງ​ທີ່​ສະ­ເທືອນ​ໃຈ. ອີ​ຊາກ​ຕົກ­ໃຈ​ເມື່ອ​ຮູ້​ວ່າ ຕົນ​ເອງ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ຖວາຍ​ໃຫ້​ແກ່​ພຣະ​ເຈົ້າ ແຕ່​ອີ​ຊາກ​ບໍ່​ໄດ້​ຂັດ​ຂືນ ຫຼື​ແລ່ນ​ໜີ​ໄປ​ຈາກ​ທີ່​ນັ້ນ. ລາວ​ຮູ້­ສຶກ​ເປັນ​ກຽດ​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ເອີ້ນ​ໃຫ້​ຍິນ​ຍອມ​ຖວາຍ​ຊີ­ວິດ​ເພື່ອ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ບູ­ຊາ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ ເພາະ​ລາວ​ເຂົ້າ­ໃຈ​ຄວາມ​ຮູ້­ສຶກ​ຂອງ​ພໍ່ ແລະ ​ກໍ​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ. ອີ​ຊາກ​ພະ­ຍາ­ຍາມ​ປອບ​ໃຈ​ພໍ່ ແລະ ​ບອກ​ໃຫ້​ພໍ່​ມາ​ມັດ​ຕົວ​ລາວ​ໄວ້ ແລະ ​ເອົາ​ລາວ​ວາງ​ໄວ້​ເທິງ​ກອງ​ຟືນ​ທີ່​ແທ່ນ​ບູ­ຊາ​ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ເຜົາ​ຖວາຍ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ.

ແລ້ວ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ກໍ​ໄດ້​ມັດ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ ແລະ ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ກອດ​ລູກ​ຊາຍ​ເປັນ​ຄັ້ງ​ສຸດ​ທ້າຍ​ພ້ອມ​ກັບ​ອຳ​ລາ​ຈາກ​ກັນ​ດ້ວຍ​ການ​ຮ້ອງ­ໄຫ້​ນ້ຳ​ຕາ​ໄຫຼ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຂາດ​ສາຍ. ແລ້ວ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ກໍ​ໄດ້​ຈັບ​ມີດ​ຍົກ​ຂຶ້ນ​ມາ​ເພື່ອ​ກຽມ­ພ້ອມ​ທີ່​ຈະ​ລົງ­ມື​ຂ້າ​ອີ​ຊາກ.

ແຕ່​ໃນ​ທັນ­ໃດ​ນັ້ນ ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເອີ້ນ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ຈາກ​ສະ­ຫວັນ​ວ່າ: “ອັບ​ຣາ​ຮາມ! ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ເອີຍ!”

ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ຕອບ​ວ່າ: “ເຈົ້າ! ຂ້າ­ນ້ອຍ​ກຳ­ລັງ​ຟັງ​ຢູ່”

ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ວ່າ: “ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ເອີຍ! ຢ່າ​ທຳ­ຮ້າຍ ຫຼື​ເຮັດ​ຫຍັງ​ໃຫ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນີ້. ບັດ​ນີ້ ເຮົາ​ຮູ້​ແລ້ວ​ວ່າ ເຈົ້າ​ເຊື່ອ​ຟັງ ແລະ ​ຢຳ​ເກງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ສະ​ເໝີ. ດ້ວຍ​ວ່າ ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ຫວງ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ ແຕ່​ຍອມ​ຖວາຍ​ລູກ​ຊາຍ​ຄົນ​ດຽວ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ແກ່​ເຮົາ.”

ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ກອດ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ພ້ອມ​ທັງ​ຂອບ​ພຣະ​ຄຸນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ດ້ວຍ​ໃຈ​ທີ່​ຊົມ­ຊື່ນ​ຍິນ​ດີ. ແລ້ວ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ຫຼຽວ​ເຫັນ​ແກະ​ໂຕ​ໜຶ່ງ​ເຂົາ​ຂອງ​ມັນ​ຕິດ​ຄາ​ຢູ່​ພຸ່ມ­ໄມ້ ເພິ່ນ​ຈຶ່ງ​ເອົາ​ແກະ​ໂຕ​ນັ້ນ​ມາ​ຖວາຍ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ​ແທນ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ.

ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ອີກ​ວ່າ: “ເຮົາ​ຈະ​ອວຍ­ພອນ​ເຈົ້າ​ຢ່າງ​ຫຼວງ­ຫຼາຍ ເພາະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຮັດ​ຕາມ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຮົາ​ບອກ ແລະ ​ບໍ່​ໄດ້​ຫວງ​ລູກ​ຊາຍ​ຄົນ​ດຽວ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ເອົາ​ໄວ້. ເຮົາ​ຈະ​ອວຍ­ພອນ​ເຈົ້າ​ຢ່າງ​ແນ່­ນອນ ແລະ ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຊື້ອ­ສາຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ມີ​ຢ່າງ​ຫຼວງ­ຫຼາຍ​ເໝືອນ​ດັ່ງ​ດວງ​ດາວ​ໃນ​ທ້ອງ­ຟ້າ ແລະ ​ເໝືອນ​ດັ່ງ​ເມັດ​ດິນ­ຊາຍ​ທີ່​ແຄມ​ທະ​ເລ. ເຊື້ອ­ສາຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຈະ​ປົກ­ຄອງ​ເມືອງ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ເຫຼົ່າ​ສັດ­ຕູ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ທຸກໆ​ປະ­ເທດ​ຊາດ​ທົ່ວ​ໂລກ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ພະ​ພອນ​ຜ່ານ​ທາງ​ເຊື້ອ­ສາຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ທັງ​ໝົດ​ນີ້​ເພາະ​ເຈົ້າ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ເຮົາ.”

ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຊົມ­ຊື່ນ​ຍິນ­ດີ ແລະ ​ດ້ວຍ​ໃຈ​ທີ່​ຂອບ­ຄຸນ​ພຣະ​ເຈົ້າ ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ຈຶ່ງ​ເອີ້ນ​ສະ­ຖານ­ທີ່​ແຫ່ງ​ນີ້​ວ່າ: "ອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຈັດ​ຕຽມ​ໃຫ້" ແລ້ວ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​, ລູກຊາຍ ແລະ ​ຄົນ​ຮັບ​ໃຊ້​ຂອງ​ເພິ່ນກໍ​ພາ­ກັນ​ກັບ​ເມືອ​ເຮືອນ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 22:1-19; ໂຢ​ຮັນ 3:16.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະ­ບັບ​ພາ­ສາ​ໄທ) {ໜ້າ 147-155} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຂອງ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ

ເປັນ​ຄົນ​ຊອບ​ທຳ​ໂດຍ​ທາງ​ຄວາມ​ເຊື່ອ

"ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ໄວ້​ວາງ­ໃຈ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ​ດ້ວຍ​ເຫດ​ນັ້ນ ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ພໍ­ໃຈ ແລະ ​ຮັບ​ວ່າ ເພິ່ນ​ເປັນ​ຄົນ​ຊອບ​ທຳ." ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 15:6


ພຣະ​ເຈົ້າ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ມອບ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ຖວາຍ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ບູ­ຊາ. ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ໄດ້​ເຊື່ອ​ຟັງ ແລະ ​ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ເພິ່ນ​ກຳ­ລັງ​ຈະ​ຂ້າ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ເພື່ອ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ຖວາຍ​ບູ­ຊາ​ຢູ່​ນັ້ນ ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ການ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ຂອງ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ ພຣະ​ອົງ​ຈຶ່ງ​ເຂົ້າ​ມາ​ຂັດ­ຂວາງ​ເພິ່ນ ແລະ ​ໄດ້​ປະ­ທານ​ແກະ​ໂຕ​ໜຶ່ງ​ໃຫ້​ແກ່​ອັບ​ຣາ​ຮາມ ເພື່ອ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ບູ­ຊາ​ແທນ​ອີ​ຊາກ. ການ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທົດ​ສອບ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຂອງ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ນີ້ ກໍ​ເພື່ອ​ຢາກ​ພິ­ສູດ​ຄວາມ​ຈົ່ງ​ຮັກ​ພັກ­ດີ​ຂອງ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ພຣະ​ອົງ ເພາະ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ທີ່​ເຂັ້ມ­ແຂງ​ເທື່ອ. ເພິ່ນ​ເຄີຍ​ສະ­ແດງ​ຄວາມ​ບໍ່​ໄວ້​ວາງ­ໃຈ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໂດຍ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ວ່າ ນາງ​ຊາ​ຣາ​ຈະ​ມີ​ລູກ. ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ຮັບ​ການ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ທີ່​ສົມ­ບູນ​ຄື ການ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ສົງ­ໄສ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ການ​ທົດ​ສອບ​ຈະ​ຍາກ​ກໍ​ຕາມ ແຕ່​ມັນ​ກໍ​ພິ­ສູດ​ໃຫ້​ຄົນ​ລຸ່ນ​ຫຼັງ​ໄດ້​ເຫັນ​ວ່າ ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ເປັນ​ຕົວ­ຢ່າງ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ທີ່​ສົມ­ບູນ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

ນອກ­ຈາກ​ນີ້ ການ​ທົດ​ສອບ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ໃຫ້​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ຢ່າງ​ໂຫດ­ຮ້າຍ​ໜັກ­ໜ່ວງ ຈົນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຈິດ­ໃຈ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ຕ້ອງ​ເຈັບ​ປວດ​ທໍ­ລະ­ມານ​ເປັນ​ເວ­ລາ​ຫຼາຍ​ມື້​ນັ້ນ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ເຂົ້າ­ໃຈ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ເຖິງ​ການ​ເສຍ­ສະ­ຫຼະ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໃນ​ການ​ໄຖ່​ມະ­ນຸດ​ໃຫ້​ລອດ​ພົ້ນ​ອອກ​ຈາກ​ຄວາມ​ບາບ. ການ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ບິ­ດາ​ໄດ້​ປະ­ທານ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ໃຫ້​ທົນ​ທຸກ​ອັບ­ອາຍ​ຈົນ​ເຖິງ​ແກ່​ຄວາມ​ຕາຍ ກໍ​ເພື່ອ​ສະ­ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຮັກ ແລະ ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ອັນ​ເຫຼືອ​ລົ້ນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ມະ­ນຸດ​ຄົນ​ບາບ. ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ບິ­ດາ​ບໍ່​ໄດ້​ຊົງ​ຫວງ​ພຣະ​ບຸດ​ອົງ​ດຽວ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ໄວ້ ແຕ່​ໄດ້​ຊົງ​ປະ­ທານ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ນັ້ນ​ມາ​ເພື່ອ​ພວກ​ເຮົາ. ສ່ວນ​ລູກ​ແກະ​ທີ່​ຖວາຍ​ແທນ​ອີ​ຊາກ​ນັ້ນ​ເປັນ​ເຄື່ອງ­ໝາຍ​ສະ­ແດງ​ເຖິງ​ພຣະ​ບຸດ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ຕາຍ​ເພື່ອ​ໄຖ່​ຄວາມ​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.


"ເພາະ­ວ່າ ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ຮັກ​ໂລກ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ ຈົນ​ໄດ້​ປະ­ທານ​ພຣະ​ບຸດ​ອົງ​ດຽວ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ເພື່ອ​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ວາງ­ໃຈ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ບຸດ​ນັ້ນ​ຈະ​ບໍ່​ຈິບ­ຫາຍ ແຕ່​ມີ​ຊີ­ວິດ​ອັນ​ຕະ­ຫຼອດ​ໄປ​ເປັນ­ນິດ" (ໂຢ​ຮັນ 3:16).

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 22:1-19; ໂຢ​ຮັນ 3:16.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະ­ບັບ​ພາ­ສາ​ໄທ) {ໜ້າ 147-155} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ການ​ຊອກ​ຫາ​ຄູ່​ຄອງ​ໃຫ້​ອີ​ຊາກ

ຊາວ​ກາ​ນາ​ອານ​ບູ­ຊາ​ຮູບ​ປັ້ນ​ຕ່າງໆ ແລະ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ຫ້າມ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ບໍ່​ໃຫ້​ແຕ່ງ­ງານ​ກັບ​ຄົນ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ ເພາະ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ປະ​ຖິ້ມ​ຄວາມ​ເຊື່ອ ຫຼື​ເຫີ​ນ​ຫ່າງ​ຈາກ​ການ​ນະ­ມັດ­ສະ­ການ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງ​ແທ້​ຈິງ. ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ກໍ​ເຖົ້າ​ແກ່​ຫຼາຍ​ແລ້ວ ແລະ ​ຮູ້­ສຶກ​ວ່າ​ອີກ​ບໍ່​ດົນ​ຕົນ​ເອງ​ກໍ​ຄົງ​ຈະ​ເສຍ​ຊີ­ວິດ ສ່ວນ​ອີ​ຊາກ​ນັ້ນ​ກໍ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ແຕ່ງ­ງານ​ເທື່ອ. ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ຢ້ານ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ທີ່­ຢູ່​ອ້ອມ​ຮອບ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ ແລະ ​ຢ້ານ​ວ່າ ຖ້າ​ອີ​ຊາກ​ແຕ່ງ­ງານ​ກັບ​ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ນັບ­ຖື​ພຣະ​ເຈົ້າ ລາວ​ອາດ​ຈະ​ປະ​ຖິ້ມ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ເພື່ອ​ເຫັນ­ແກ່​ຄວາມ​ປອງ​ດອງ​ໃນ​ຄອບ​ຄົວ. ສະ­ນັ້ນ ການ​ເລືອກ​ຄູ່​ຄອງ​ໃຫ້​ລູກ​ຊາຍ​ຈຶ່ງ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ທີ່​ສຳ­ຄັນ​ສຳ­ລັບ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ. ສ່ວນ​ອີ​ຊາກ​ເອງ​ກໍ​ໄວ້​ວາງ­ໃຈ​ໃນ​ສະ­ຕິ­ປັນ­ຍາ ແລະ ​ຄວາມ​ຮັກ​ຂອງ​ພໍ່​ຈຶ່ງ​ມອບ​ເລື່ອງ​ນີ້​ໄວ້​ກັບ​ເພິ່ນ. ອີ​ຊາກ​ເຊື່ອ​ວ່າ ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້­ນຳ​ພາ​ໃນ​ການ​ຊົງ​ເລືອກ​ເມຍ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ໃຫ້​ແກ່​ລາວ.

ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ຫວນ​ກັບ​ໄປ​ຄິດ​ເຖິງ​ຍາດ­ຕິ​ພີ່­ນ້ອງ​ທີ່­ຢູ່​ບ້ານ​ເກີດ​ເມືອງ​ນອນ​ຂອງ​ເພິ່ນ. ແລ້ວ​ເພິ່ນ​ກໍ​ໄດ້​ເອີ້ນ​ຄົນ​ຮັບ​ໃຊ້​ຜູ້​ໜຶ່ງ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ເຂັ້ມ­ແຂງ, ມີ​ປະ­ສົບ​ການ​ສາ­ມາດ​ພິ­ຈາ­ລະ­ນາ​ຢ່າງ​ຮອບ​ຄອບ ແລະ ເປັນ​ຄົນ​ຮັບ​ໃຊ້​ທີ່​ສັດ­ຊື່​ເຊິ່ງ​ຢູ່​ກັບ​ເພິ່ນ​ມາ​ຕັ້ງ­ແຕ່​ດົນ​ນານ. ຄົນ​ຮັບ​ໃຊ້​ຜູ້​ນີ້​ມີ​ຊື່­ວ່າ “ເອ​ລີ​ເອ​ເຊີ.”

ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ເວົ້າ​ກັບ​ເອ​ລີ​ເອ​ເຊີ​ວ່າ: “ຂ້ອຍ​ຢາກ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ສາ­ບານ​ໃນ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ແຫ່ງ​ຟ້າ​ສະ­ຫວັນ ແລະ ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ​ວ່າ ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ຫາ​ເມຍ​ທີ່​ແຜ່ນ­ດິນ​ກາ​ນາ​ອານ​ນີ້​ໃຫ້​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ຂ້ອຍ ແຕ່​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ກັບ​ເມືອ​ຍັງ​ບ້ານ​ເກີດ​ເມືອງ​ນອນ​ຂອງ​ຂ້ອຍ ແລະ ​ຊອກ​ເມຍ​ໃຫ້​ອີ​ຊາກ​ໃນ​ທ່າມ­ກາງ​ພວກ​ຍາດ­ຕິ​ພີ່­ນ້ອງ​ຂອງ​ຂ້ອຍ.”

ເອ​ລີ​ເອ​ເຊີ​ຖາມ​ວ່າ: “ຈະ​ເຮັດ​ແນວ­ໃດ ຖ້າ​ຜູ້­ຍິງ​ບໍ່​ຍອມ​ຈາກ​ບ້ານ​ມາ​ຢູ່​ນຳ​ເຮົາ​ທີ່​ດິນ­ແດນ​ນີ້? ຈະ​ໃຫ້​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ສົ່ງ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄປ​ຢູ່​ພຸ້ນ​ບໍ່?”

ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ຕອບ​ວ່າ: “ບໍ່, ຢ່າ​ສົ່ງ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ກັບ​ເມືອ​ຍັງ​ທີ່​ນັ້ນ​ເດັດ​ຂາດ... ພຣະ​ເຈົ້າ​ເທິງ​ສະ­ຫວັນ​ທີ່​ໄດ້​ນຳ­ພາ​ຂ້ອຍ​ໜີ​ອອກ​ຈາກ​ບ້ານ​ເກີດ​ເມືອງ​ນອນ ເພື່ອ​ມາ​ຢູ່​ໃນ​ດິນ­ແດນ​ແຫ່ງ​ນີ້ ເຊິ່ງ​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ສັນ­ຍາ​ຢ່າງ​ໜັກ​ແໜ້ນ​ວ່າ ຈະ​ມອບ​ດິນ­ແດນ​ແຫ່ງ​ນີ້​ໃຫ້​ແກ່​ເຊື້ອ­ສາຍ​ຂອງ​ຂ້ອຍ. ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ສົ່ງ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ນຳ​ໜ້າ​ເຈົ້າ​ໄປ ເພື່ອ​ວ່າ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຫາ​ເມຍ​ທີ່​ນັ້ນ​ໃຫ້​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ໄດ້.”

ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ຢ້ານ​ວ່າ ຖ້າ​ອີ​ຊາກ​ໄປ​ກັບ​ຄົນ​ຮັບ​ໃຊ້​ຂອງ​ເພິ່ນ​ເພື່ອ​ຊອກ​ຫາ​ເມຍ ອີ​ຊາກ​ອາດ​ຈະ​ຖືກ​ລໍ້​ລວງ​ໃຫ້​ພັກ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ຂອງ​ຜູ້​ຍິງ. ສະ­ນັ້ນ ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ຈຶ່ງ​ໃຫ້​ເອ​ລີ​ເອ​ເຊີ​ສາ­ບານ​ວ່າ​ຈະ​ເຮັດ​ທຸກ​ສິ່ງ​ຕາມ​ທີ່​ເພິ່ນ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໄວ້.


ການ​ເລືອກ​ຄູ່​ຄອງ​ທີ່​ຖືກ­ຕ້ອງ

“ຢ່າ​ຜູກ​ພັນ​ກັບ​ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ຖາ­ນະ​ທີ່​ບໍ່​ສະ­ເໝີ​ກັນ ເພາະ­ວ່າ​ຄວາມ​ຊອບ​ທຳ​ຈະ​ມີ​ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ອັນ​ໃດ​ກັບ​ຄວາມ​ອະ­ທຳ? ແລະ ​ຄວາມ​ສະ­ຫວ່າງ​ຈະ​ເຂົ້າ​ສະ­ໜິດ​ກັບ​ຄວາມ​ມືດ​ໄດ້​ຢ່າງ­ໃດ?”

​ ພຣະເຈົ້າໄດ້​ກ່າວ​ອີກ​ວ່າ: “ຈົ່ງ​ແຍກ​ຕົວ​ອອກ​ຈາກ​ທ່າມ­ກາງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ ແລະ ​ຈົ່ງ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ຕ່າງ­ຫາກ, ຢ່າ​ແຕະ­ຕ້ອງ​ສິ່ງ​ທີ່​ເປັນ​ມົນ­ທິນ ແລະ ​ເຮົາ​ຈະ​ຮັບ​ເອົາ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໄວ້. ເຮົາ​ຈະ​ເປັນ​ພໍ່​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ ແລະ ​ພວກ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເປັນ​ລູກ​ຊາຍ​ລູກ​ຍິງ​ຂອງ​ເຮົາ” (2 ໂກ​ຣິນ​ໂທ 6:14,17,18)

ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ພຣະ​ເຈົ້າ​ຫ້າມ​ຄົນ​ຄຣິ​ສ​ຕຽນ​ບໍ່​ໃຫ້​ແຕ່ງ­ງານ​ກັບ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ ເພາະ­ວ່າ​ການ​ຄົບຫາ​ສະ­ມາ­ຄົມ​ກັບ​ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ເຊື່ອ​ພຣະ​ເຈົ້າ ມັນ​ມີ​ແນວ​ໂນ້ມ​ທີ່​ຈະ​ດຶງ​ຄົນ​ຄຣິ​ສ​ຕຽນ​ໃຫ້​ອອກ​ຫ່າງ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 24:1-67.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະ­ບັບ​ພາ­ສາ​ໄທ) {ໜ້າ 171-176} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ປະ­ທານ​ຄູ່​ຄອງ​ໃຫ້​ອີ​ຊາກ

ເພື່ອ​ຊອກ​ຫາ​ເມຍ​ໃຫ້​ອີ​ຊາກ, ເອ​ລີ​ເອ​ເຊີ​ຜູ້​ຮັບ​ໃຊ້​ຂອງ​ອັບ​ຣາ​ຮາມກໍ​ມຸ່ງ​ໜ້າ​ເດີນ­ທາງ​ໄປ​ເມືອງ​ທີ່​ອ້າຍ​ຂອງ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ອາ­ໄສ​ຢູ່. ການ​ເດີນ­ທາງ​ໄດ້​ໃຊ້​ເວ­ລາ​ຫຼາຍ​ມື້​ໂດຍ​ຜ່ານ​ພູ­ຜາ ແລະ ​ຜ່ານ​ຕົວ​ເມືອງ​ຕ່າງໆ​ໄປ. ເມື່ອ​ເອ​ລີ​ເອ​ເຊີ​ມາ​ເຖິງ​ເມືອງ​ຮາ​ລານ ເພິ່ນ​ກໍ​ຢຸດ​ພັກ​ຢູ່​ນອກ​ເມືອງ​ໃກ້​ກັບ​ບໍ­ລິ­ເວນ​ນ້ຳ​ສ້າງ. ພໍ​ຮອດ​ຕອນ​ແລງ ກໍ​ມີ​ຜູ້­ຍິງ​ທີ່­ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ພາ­ກັນ​ອອກ​ມາ​ຕັກ​ເອົາ​ນ້ຳ. ເອ​ລີ​ເອ​ເຊີ​ຮູ້­ສຶກ​ກັງ­ວົນ​ໃຈ​ຫຼາຍ​ທີ່​ເລືອກ​ຍິງ​ສາວ​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ໃຫ້​ເປັນ​ເມຍ​ຂອງ​ອີ​ຊາກ ເພິ່ນ​ຈຶ່ງ​ອະ­ທິ­ຖານ​ຫາ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ­ໃຈ​ເພື່ອ​ຂໍ​ການ​ຊົງ​ນຳ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ເມຍ​ໃຫ້​ອີ​ຊາກ.

ເອ​ລີ​ເອ​ເຊີ​ອະ­ທິ­ຖານ​ວ່າ: "ໂອ! ພຣະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ນາຍ​ຂອງ​ຂ້າ­ນ້ອຍ ຂໍ​ໂຜດ​ໃຫ້​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ປະ­ຕິ­ບັດ​ໜ້າ­ທີ່​ນີ້​ສຳ­ເລັດ​ໃນ​ມື້­ນີ້​ດ້ວຍ​ເຖີດ… ດຽວ­ນີ້ ຂ້າ­ນ້ອຍ​ໄດ້​ຢືນ​ຢູ່​ແຄມ​ນ້ຳ­ສ້າງ​ທີ່​ພວກ​ຜູ້­ຍິງ​ໃນ​ເມືອງ​ນີ້​ກຳ­ລັງ​ອອກ​ມາ​ຕັກ​ນ້ຳ​ກັນ. ຂ້າ­ນ້ອຍ​ຈະ​ເວົ້າ​ກັບ​ຜູ້­ຍິງ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ວ່າ: ‘ຂ້ອຍ​ຂໍ​ດື່ມ­ນ້ຳ​ຈາກ​ໄຫ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ແດ່.’ ຖ້າ​ນາງ​ຕອບ​ວ່າ ‘ເຊີນ​ດື່ມ​ແມ ແລະ ​ຫຼານ​ຈະ​ເອົາ​ນ້ຳ​ໃຫ້​ຝູງ​ໂຕ​ອູດ​ຂອງ​ລຸງ​ກິນ​ນຳ​ດ້ວຍ.’ ກໍ​ຂໍ​ໃຫ້​ຍິງ​ສາວ​ຄົນ​ນັ້ນ ເປັນ​ຜູ້​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ຊົງ​ເລືອກ​ໄວ້​ໃຫ້​ເປັນ​ເມຍ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ນາຍ​ຂ້າ​ນ້ອຍ.”

ໃນ​ລະ­ຫວ່າງ​ທີ່​ເອ​ລີ​ເອ​ເຊີ​ອະ­ທິ­ຖານ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ຂາດ​ຄຳ ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ໄດ້​ຕອບ​ຄຳ​ອະ­ທິ­ຖານ​ຂອງ​ເພິ່ນ. ຢູ່​ໃນ​ທ່າມ­ກາງ​ພວກ​ຜູ້­ຍິງ​ທີ່­ຢູ່​ບໍ່​ນ້ຳ­ສ້າງ​ນັ້ນ ມີ​ຍິງ​ສາວ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ສະ­ແດງ​ທ່າ​ທີ​ກິ­ລິ­ຍາ​ອອນ­ຊອນ​ງົດ​ງາມ​ເປັນ​ທີ່​ສະ­ດຸດ​ຕາ​ຕໍ່​ເອ​ລີ​ເອ​ເຊີ. ຂະ­ນະ​ທີ່​ນາງ​ຍ່າງ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ບໍ່​ນ້ຳ­ສ້າງ ແລະ ​ກຳ­ລັງ​ຈະ​ກັບ​ຄືນ​ເມືອ​ເຮືອນ ເອ​ລີ​ເອ​ເຊີ​ກໍ​ຟ້າວ​ແລ່ນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຫາ​ຍິງ​ສາວ​ຄົນ​ນັ້ນ ແລະ ​ຂໍ​ດື່ມ­ນ້ຳ​ຈາກ​ນາງ. ນາງ​ກໍ​ໄດ້​ຕອບ​ຕົກ­ລົງ​ດ້ວຍ​ຄຳ​ເວົ້າ​ທີ່​ອ່ອນ​ສຸ­ພາບ​ຮຽບ­ຮ້ອຍ ແລະ ​ເວົ້າ​ວ່າ: "ເຊີນ​ໂລດ​ລຸງ." ນາງ​ຈຶ່ງ​ປົງ​ໄຫ​ລົງ​ຈາກ​ບ່າ ແລະ ​ເອົາ​ນ້ຳ​ໃຫ້​ເອ​ລີ​ເອ​ເຊີ​ດື່ມ.

ຫຼັງ​ຈາກ​ເອ​ລີ​ເອ​ເຊີ​ອີ່ມ​ແລ້ວ ນາງ​ກໍ​ເວົ້າ​ອີກ​ວ່າ: “ຂ້າ­ນ້ອຍ​ຈະ​ຕັກ​ນ້ຳ​ໃຫ້​ໂຕ​ອູດ​ຂອງ​ທ່ານ​ລຸງ​ກິນ​ຄື​ກັນ ແລະ ​ໃຫ້​ກິນ​ອີ່ມ​ໝົດ​ທຸກ​ໂຕ.” ແລະ ​ນາງ​ຈຶ່ງ​ຟ້າວ​ຖອກ​ນ້ຳ​ໃນ​ໄຫ​ໃສ່​ຮາງ ແລະ ​ກໍ​ແລ່ນ​ໄປ​ຕັກ​ມາ​ຖອກ​ໃສ່​ອີກ ຈົນ​ອູດ​ທຸກ​ໂຕ​ກິນ​ອີ່ມ.

ເມື່ອ​ນາງ​ເອົາ​ນ້ຳ​ໃຫ້​ໂຕອຸດ​ກິນ​ອີ່ມ​ໝົດ​ທຸກ​ໂຕ​ແລ້ວ ເອ​ລີ​ເອ​ເຊີ​ກໍ​ໄດ້​ຖາມ​ເຖິງ​ພໍ່​ແມ່​ຂອງ​ຍິງ​ສາວ​ຄົນ​ນັ້ນ​ວ່າ: “ບອກ​ຂ້ອຍ​ແດ່​ວ່າ ພໍ່​ຂອງ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ໃຜ? ໃນ​ເຮືອນ​ຂອງ​ພໍ່​ເຈົ້າ​ມີ​ບ່ອນ​ນອນ​ພັກ​ສຳ­ລັບ​ຄົນ​ຂອງ​ຂ້ອຍ ແລະ ຂ້ອຍ​ເອງ​ແດ່​ບໍ?”

ຍິງ​ສາວ​ຄົນ​ນັ້ນ​ຕອບ​ວ່າ: “ຂ້າ­ນ້ອຍ​ເປັນ​ລູກ​ສາວ​ຂອງ​ເບ​ທູ​ເອນ. ພໍ່​ຂອງ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ເປັນ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ນາ​ໂຮ... ຢູ່​ບ້ານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ເຟືອງ ແລະ ​ຫຍ້າ​ຢ່າງ​ຫຼວງ­ຫຼາຍ​ສຳ­ລັບ​ສັດ ແລະ ​ມີ​ບ່ອນ​ນອນ​ສຳ­ລັບ​ທ່ານ​ລຸງ​ດ້ວຍ.”

ເມື່ອ​ເອ​ລີ​ເອ​ເຊີ​ຮູ້​ວ່າ ຍິງ​ສາວ​ຄົນ​ນັ້ນ​ເປັນ​ພີ່­ນ້ອງ​ຂອງ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ນາຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ ເພິ່ນ​ຈຶ່ງ​ກົ້ມ​ຂາບ​ລົງ​ນະ­ມັດ­ສະ­ການ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ສຳ­ລັບ​ພຣະ​ອົງ​ທີ່​ຕອບ​ຄຳ​ອະ­ທິ­ຖານ​ຂອງ​ເພິ່ນ.


ຈົ່ງ​ມອບ​ການ​ຕັດ­ສິນ​ໃຈ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ

ຈົ່ງ​ຍອມ​ມອບ​ການ​ຕັດ­ສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໄວ້​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ ເພາະ​ມັນ​ເປັນ​ວິ­ທີ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ຮູ້​ວ່າ ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ເລືອກ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ທາງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ເພາະ­ວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຮູ້​ເຫັນ​ທຸກ​ສິ່ງ​ເກີນ​ກວ່າ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຮູ້​ໄດ້. ສະ­ນັ້ນ ຈົ່ງ​ມອບ​ແຜນ­ການ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໄວ້​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໂດຍ​ທາງ​ຄວາມ​ເຊື່ອ.

ແລ້ວ​ເອ​ລີ​ເອ​ເຊີ​ກໍ​ເດີນ­ທາງ​ໄປ​ເຮືອນ​ຂອງ​ຍິງ​ສາວ​ຄົນ​ນັ້ນ ແລະ ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ສົນ­ທະ­ນາ​ກັບ​ຄອບ­ຄົວ​ຂອງ​ນາງ​ວ່າ: “ຂ້ອຍ​ເປັນ​ຄົນ​ຮັບ​ຂອງ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ ເພິ່ນ​ໃຫ້​ຂ້ອຍ​ເຮັດ​ຕາມ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ໂດຍ​ບອກ​ວ່າ ‘ເຈົ້າ​ຢ່າ​ເອົາ​ຍິງ​ສາວ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ກາ​ນາ​ອານ​ມາ​ເປັນ​ເມຍ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ຂ້ອຍ ແຕ່​ໃຫ້​ໄປ​ຫາ​ຄົນ​ຈາກ​ຄອບ­ຄົວ​ຂອງ​ພໍ່​ຂ້ອຍ ແລະ ​ຍາດ­ຕິ​ພີ່­ນ້ອງ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ໃຫ້​ມາ​ເປັນ​ເມຍ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ຂ້ອຍ.’ ເມື່ອ​ຂ້ອຍ​ເດີນ­ທາງ​ມາ​ຮອດ​ນ້ຳ­ສ້າງ​ໃນ​ມື້­ນີ້ ຂ້ອຍ​ຈຶ່ງ​ພາ­ວະ­ນາ​ອະ­ທິ­ຖານ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ວ່າ ‘ພຣະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ນາຍ​ຂອງ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ເອີຍ! ໂຜດ​ໃຫ້​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ເຮັດ​ສຳ­ເລັດ​ໜ້າ­ທີ່​ດ້ວຍ. ເວ­ລາ​ນີ້ ຂ້າ­ນ້ອຍ​ກຳ­ລັງ​ຢືນ​ຢູ່​ໃກ້​ນ້ຳ​ສ້າງ. ເມື່ອ​ຍິງ​ສາວ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ມາ​ຕັກ​ນ້ຳ ຂ້າ­ນ້ອຍ​ຈະ​ເວົ້າ​ກັບ​ນາງ​ວ່າ ‘ຂ້ອຍ​ຂໍ​ດື່ມ­ນ້ຳ​ຈາກ​ໄຫ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ແດ່.’ ຖ້າ​ນາງ​ຕອບ​ວ່າ ‘ເຊີນ​ດື່ມ​ແມ!’ ແລະ ​ນາງ​ເອົາ​ນ້ຳ​ໃຫ້​ຝູງ​ອູດ​ຂອງ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ກິນ​ດ້ວຍ. ກໍ​ຂໍ​ໃຫ້​ຍິງ​ສາວ​ຄົນ​ນັ້ນ ເປັນ​ຜູ້​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ຊົງ​ເລືອກ​ໄວ້​ໃຫ້​ເປັນ​ເມຍ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ນາຍ​ຂ້າ​ນ້ອຍ.’”

ເອ​ລີ​ເອ​ເຊີ​ເວົ້າ​ຕໍ່​ໄປ​ອີກ​ວ່າ: “ມາ​ບັດ​ນີ້ ຖ້າ​ພວກ​ເຈົ້າ​ຈະ​ສະ­ແດງ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ ແລະ ​ຄວາມ​ສັດ­ຊື່​ຕໍ່​ນາຍ​ຂອງ​ຂ້ອຍ ຈົ່ງ​ບອກ​ໃຫ້​ຂ້ອຍ​ຮູ້ ຫຼື​ຖ້າ​ເປັນ​ໄປ​ບໍ່​ໄດ້​ກໍ​ໃຫ້​ບອກ​ມາ ເພື່ອ​ຂ້ອຍ​ຈະ​ໄດ້​ຮູ້​ວ່າ ຄວນ​ເຮັດ​ຢ່າງ­ໃດ​ຕໍ່​ໄປ.”

ເບ​ທູ​ເອນ​ພໍ່​ຂອງ​ນາງ​ຈຶ່ງ​ຕອບ​ວ່າ: “ເລື່ອງ​ນີ້​ເປັນ­ຄວາມ​ປະ­ສົງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ແລ້ວ ບໍ່​ແມ່ນ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຕັດ­ສິນ​ໃຈ​ແນວ­ໃດ​ແນວ​ໜຶ່ງ​ໄດ້... ຈົ່ງ​ເອົາ​ນາງ​ໄປ​ເປັນ​ເມຍ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ນາຍ​ເຈົ້າ ຕາມ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກ່າວ​ໄວ້​ສາ.”

ມື້­ຕໍ່­ມາ ເອ​ລີ​ເອ​ເຊີ​ກໍ​ໄດ້​ນຳ­ພາ​ຜູ້­ຍິງ​ຄົນ​ນີ້​ອອກ​ເດີນ­ທາງ​ໄປ​ຍັງ​ແຜ່ນ­ດິນ​ກາ​ນາ​ອານ ເພື່ອ​ໃຫ້​ນາງ​ໄປ​ເປັນ​ເມຍ​ຂອງ​ອີ​ຊາກ. ຜູ້­ຍິງ​ຄົນ​ນີ້​ມີ​ຊື່­ວ່າ “ເຣ​ເບ​ກາ.” ເວ­ລາ​ອີ​ຊາກ​ໄດ້​ນາງ​ເຣ​ເບ​ກາ­ມາ​ເປັນ​ເມຍ​ແລ້ວ ເພິ່ນ​ກໍ​ຮັກ​ນາງ​ຫຼາຍ.

"ເມຍ​ທີ່​ດີ​ນັ້ນ ຍ່ອມ​ປະ­ເສີດ​ກວ່າ​ເພັດ​ນິນ​ຈິນ­ດາ ແຕ່​ຍາກ​ເຫລືອ​ຫຼາຍ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຍິງ​ເຊັ່ນ​ນີ້. ຜົວ​ທີ່​ມີ​ເມຍ​ດີ​ນັ້ນ ໄວ້­ໃຈ​ນາງ​ໄດ້​ທຸກ​ຢ່າງ ລາວ​ຈະ​ບໍ່​ທຸກ​ລຳ­ບາກ​ຍ້ອນ​ນາງ​ຈັກ​ເທື່ອ​ເລີຍ. ຕາບ­ໃດ​ທີ່​ມີ​ຊີ­ວິດ​ຢູ່​ນັ້ນ ນາງ​ເຮັດ​ແຕ່​ສິ່ງ​ທີ່​ດີ​ຕໍ່​ຜົວ ຄື​ບໍ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ຜົວ​ເສຍ​ຫາຍ​ຍ້ອນ" (ສຸ­ພາ­ສິດ 31:10-12).

~

"ສະ​ເໜ່​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຫຼອກ​ລວງ ແລະ ຄວາມ​ງາມ​ກໍ​ສູນ​ເສຍ​ໄປ​ໄດ້ ແຕ່​ຍິງ​ທີ່​ຢຳ​ເກງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ສົມ­ຄວນ​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ຊົມ­ເຊີຍ" (ສຸ­ພາ­ສິດ 31:30).

~

ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ວາງ​ໂຄງ​ຮ່າງ​ການ​ແຕ່ງ­ງານ ເພື່ອ​ໃຫ້​ເປັນ​ພຣະ​ພອນ. ໃຜ​ທີ່​ຕ້ອງ­ການ​ແຕ່ງ­ງານ​ຄວນ​ຄິດ​ຢ່າງ​ຮອບ​ຄອບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜູ້​ທີ່​ເຂົາ​ປາ­ຖະ­ໜາ​ຈະ​ແຕ່ງ­ງານ​ດ້ວຍ. ພວກ​ເຂົາ​ຄວນ​ອະ­ທິ­ຖານ ແລະ ຮຽນ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ ເພື່ອ​ຊອກ​ຫາ​ຄຳ​ແນະ­ນຳ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ ເຊິ່ງ​ອາດ​ຈະ​ຮູ້­ຈັກ​ພຣະ​ປະ­ສົງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 24:1-67.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະ­ບັບ​ພາ­ສາ​ໄທ) {ໜ້າ 171-176} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ເອ​ຊາວ ແລະ ຢາ​ໂຄບ

ເປັນ​ເວ­ລາ 20 ປີ​ແລ້ວ​ທີ່​ອີ​ຊາກ ແລະ ​ເຣ​ເບ​ກ​ແຕ່ງ­ງານ​ກັນ ແຕ່​ນາງ​ເຣ​ເບ​ກາ​ບໍ່​ມີ​ລູກ​ໃຫ້​ອີກ​ຊາກ​ຈັກ​ເທື່ອ. ອີ​ຊາກ​ຈຶ່ງ​ພາ­ວະ­ນາ​ອະ­ທິ­ຖານ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ ເພື່ອ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ອວຍ­ພອນ​ນາງ​ເຣ​ເບ​ກາ​ໃຫ້​ມີ​ລູກ. ແລ້ວ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຕອບ​ຄຳ​ອະ­ທິ­ຖານ​ຂອງ​ເພິ່ນ ແລະ ​ນາງ​ເຣ​ເບ​ກາ​ຈຶ່ງ​ຕັ້ງ​ທ້ອງ​ຝາ​ແຝດ. ແຕ່​ໃນ​ລະ­ຫວ່າງ​ທີ່​ນາງ​ຖື­ພາ​ຢູ່​ນັ້ນ ລູກ​ຝາ­ແຝດ​ກໍ​ບຽດ​ກັນ​ຢູ່​ໃນ​ທ້ອງ. ນາງ​ເຣ​ເບ​ກາ​ກັງ­ວົນ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້. ດັ່ງ­ນັ້ນ ນາງ​ຈຶ່ງ​ອະ­ທິ­ຖານ​ຖາມ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ລູກ​ຂອງ​ຕົນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ­ທຸກ​ໃຈ.

ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ນາງ​ເຣ​ເບ​ກາ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຝັນ​ວ່າ: "ມີ​ສອງ​ຊົນ​ຊາດ​ຢູ່​ໃນ​ທ້ອງ​ຂອງ​ເຈົ້າ ແລະ ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ສອງ​ພວກ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຕ້ອງ​ແຍກ​ກັນ; ພວກ​ໜຶ່ງ​ຈະ​ແຂງ­ແຮງ​ກວ່າ​ອີກ​ພວກ​ໜຶ່ງ ຜູ້​ເປັນ​ອ້າຍ​ຈະ​ຮັບ​ໃຊ້​ຜູ້​ເປັນ​ນ້ອງ."

ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ຮູ້​ເຖິງ​ອະ­ນາ​ຄົດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ການ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ. ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ຮູ້​ກ່ອນ​ທີ່​ເອ​ຊາວ ແລະ ​ຢາ​ໂຄບ​ຈະ​ເກີດ ລວມ​ທັງ​ນິ­ໄສ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ຄົນ. ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ຮູ້​ວ່າ ຈະ​ມີ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ພຣະ​ອົງ ແລະ ​ອີກ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ຈະ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຟັງ​ພຣະ​ອົງ ແລະ ​ນີ້​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຝັນ​ແກ່​ນາງ​ເຣ​ເບ​ກາ.

ເມື່ອ​ເຖິງ​ກຳ­ນົດ​ມື້​ຄອດ​ລູກ ນາງ​ເຣ​ເບ​ກາ​ກໍ​ໄດ້​ເກີດ​ລູກ​ຊາຍ​ເປັນ​ຝາ​ແຝດ. ລູກ​ຊາຍ​ຄົນ​ທຳ­ອິດ​ຄອດ​ອອກ​ມາ​ຕົວ​ແດງ ແລະ ​ມີ​ຂົນ​ເຕັມ​ຕົວ. ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ໃສ່​ຊື່​ໃຫ້​ວ່າ “ເອ​ຊາວ” ເຊິ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ­ວ່າ ມີ​ຂົນ. ສ່ວນ​ລູກ​ຊາຍ​ຄົນ​ທີ່​ສອງ​ຄອດ​ອອກ​ມາ ມື​ຂອງ​ລາວ​ຈັບ​ສົ້ນ​ໜ່ອງ​ຂອງ​ເອ​ຊາວ​ເອົາ​ໄວ້. ສະ­ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ໃສ່​ຊື່​ໃຫ້​ວ່າ “ຢາ​ໂຄບ” ເຊິ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ­ວ່າ ໂກງ. ຕອນ​ທີ່​ນາງ​ເຣ​ເບ​ກາ​ຄອດ​ລູກ​ຝາ­ແຝດ​ນີ້ ອີ​ຊາກ​ອາ­ຍຸ​ໄດ້ 60 ປີ.

ພໍ​ລູກ​ຊາຍ​ຝາ­ແຝດ​ຂອງ​ອີ​ຊາກ​ເຕີບ​ໃຫຍ່​ຂຶ້ນ​ມາ ພວກ​ເຂົາ​ທັງ​ສອງ​ຕ່າງ​ກໍ​ມີ​ນິ­ໄສ ແລະ ​ອາ­ຊີບ​ໃນ​ການ​ດຳ­ລົງ​ຊີ­ວິດ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ຫຼາຍ. ເອ​ຊາວ​ເປັນ​ຄົນ​ມັກ​ອິດ­ສະ­ລະ, ມັກ​ເຮັດ​ຕາມ­ໃຈ​ຕົນ​ເອງ ແລະ ມັກ​ໃສ່­ໃຈ​ຢູ່​ແຕ່​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ. ລາວ​ອຶດ​ອັດ​ໃຈ​ຫຼາຍ​ເມື່ອ​ພໍ່​ແມ່​ຈຳ­ກັດ​ຂອບ​ເຂດ​ຊີ­ວິດ​ຂອງ​ລາວ. ເອ​ຊາວ​ເລືອກ​ອາ­ຊີບ​ເປັນ​ນາຍ­ພານ ເພາະ​ລາວ​ມັກ​ຊີ­ວິດ​ທີ່​ອິດ­ສະ­ລະ​ຂອງ​ນັກ​ລ່າ​ສັດ. ແລ້ວ​ເອ​ຊາວ​ກໍ​ກາຍ­ເປັນ​ນາຍ­ພານ​ທີ່​ເກັ່ງ​ກ້າ​ທັງ​ຊຳ­ນິ​ຊຳ­ນານ ແລະ ​ລາວ​ມັກ​ວຽກ​ນັ້ນ​ເພາະ­ວ່າ ລາວ​ສາ­ມາດ​ໃຊ້​ຊີ­ວິດ​ຢູ່​ໄກ​ບ້ານ. ເອ​ຊາວ​ມັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໄປ​ມາ​ຕາມ​ພູ­ເຂົາ ໂດຍ​ກັບ​ບ້ານ​ມາ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ສັດ­ປ່າ ແລະ ​ເລົ່າ​ເຖິງ​ຊີ­ວິດ​ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຕື່ນ­ເຕັ້ນ​ໃຫ້​ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່​ຟັງ. ອີ​ຊາກ​ມັກ​ຄວາມ​ທ້າ​ທາຍ​ຂອງ​ລູກ​ຊາຍ​ຄົນ​ກົກ ແລະ ເພິ່ນ​ຮັກ​ເອ​ຊາວ​ຫຼາຍ.

ແຕ່​ກົງ­ກັນ­ຂ້າມ ຢາ​ໂຄບ​ເປັນ​ຄົນ​ສຸ­ພາບ, ດຸ­ໝັ່ນ, ມັກ​ຊ່ວຍ­ເຫຼືອ ແລະ ​ມັກ​ຄິດ​ເຖິງ​ອະ­ນາ​ຄົດ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ. ລາວ​ມັກ​ຢູ່​ເຮືອນ​ໂດຍ​ໃຊ້​ເວ­ລາ​ລ້ຽງ​ຝູງ​ແກະ ແລະ ​ເຮັດ​ໄຮ່​ເຮັດ​ນາ. ລາວ​ເປັນ​ຄົນ​ມີ​ຄວາມ​ອົດ­ທົນ, ເບິ່ງ​ການ​ໄກ, ມີ​ຄວາມ​ພາກ​ພຽນ ແລະ ​ດຸ­ໝັ່ນ​ຂະ­ຫຍັນ​ຢ່າງ​ສະ​ໝ່ຳ​ສະ​ເໝີ. ຢາ​ໂຄບ​ຈຶ່ງ​ກາຍ­ເປັນ​ທີ່​ພໍ­ໃຈ​ຂອງ​ຜູ້​ເປັນ​ແມ່. ສະ­ນັ້ນ ແມ່​ຂອງ​ລາວ​ຈຶ່ງ​ຮັກ​ລາວ​ຫຼາຍ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 25:19-28.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະ­ບັບ​ພາ­ສາ​ໄທ) {ໜ້າ 177-179} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ເອ​ຊາວ​ຂາຍ​ສິດ­ທິ​ອ້າຍ​ກົກ​ຂອງ​ຕົນ


ນາງ​ເຣ​ເບ​ກາ​ໄດ້​ຈົດ​ຈຳ​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ກັບ​ນາງ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຝັນ ແລະ ​ນາງ​ໄດ້​ສັງ­ເກດ​ເບິ່ງ​ນິ­ໄສ​ຂອງ​ລູກ​ຊາຍ​ທັງ​ສອງ​ຄົນ. ນາງ​ເຣ​ເບ​ກາ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ວ່າ ຢາ​ໂຄບ​ຄວນ​ໄດ້​ຮັບ​ມໍ­ລະ­ດົກ​ສິດ­ທິ​ແຫ່ງ​ພະ​ສັນ​ຍາ. ນາງ​ຈຶ່ງ​ທົບ​ທວນ​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ອີ​ຊາກ​ຟັງ ແຕ່​ອີ​ຊາກ​ຮັກ​ເອ​ຊາວ​ຫຼາຍ​ຈຶ່ງ​ບໍ່​ປ່ຽນ­ແປງ​ໃນ​ຄວາມ​ຕັ້ງ­ໃຈ​ຂອງ​ເພິ່ນ.

ເອ​ຊາວ​ແລະ ​ຢາ​ໂຄບ ທັງ​ສອງ​ຄົນ​ກໍ​ຮູ້​ແລະ ​ເຂົ້າ­ໃຈ​ເຖິງ​ພຣະ​ສັນ­ຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ມອບ​ໃຫ້​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ ເພາະ­ວ່າ ອີ​ຊາກ​ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່​ໄດ້​ອະ­ທິ­ບາຍ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຟັງ​ວ່າ: “ສິດ­ທິ​ລູກ​ຊາຍ​ຄົນ​ກົກ​ນີ້​ສຳ­ຄັນ​ຫຼາຍ ເພາະ​ນອກ­ຈາກ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ມໍ­ລະ­ດົກ​ແລ້ວ ກໍ​ຈະ​ໄດ້​ເປັນ​ຜູ້­ນຳ​ທາງ​ດ້ານ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ໃນ​ວົງ​ຕະ­ກຸນ​ອີກ​ດ້ວຍ. ລາວ​ຈະ​ຖວາຍ​ເຄື່ອງ​ບູ­ຊາ ເພື່ອ​ລົບ​ຄວາມ​ຜິດ​ບາບ​ໃຫ້​ແກ່​ຄອບ­ຄົວ​ຂອງ​ຕົນ ແລະ ​ນຳ­ພາ​ຄອບ­ຄົວ​ໃຫ້​ຕິດ­ຕາມ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ນອກ­ຈາກ​ນັ້ນ ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ມາ​ບັງ­ເກີດ​ຢູ່​ໃນ​ເຊື້ອ­ສາຍ​ຂອງ​ຄົນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ສິດ­ທິ​ລູກ​ຊາຍ​ຄົນ​ກົກ.” ນອກ­ຈາກ​ນີ້ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ສິດ­ທິ​ດັ່ງ­ກ່າວ​ກໍ​ຈະ​ມີ​ພາ­ລະ​ໜັກ​ອີກ​ຄື ລາວ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຖວາຍ​ຊີ­ວິດ​ຂອງ​ຕົນ​ເພື່ອ​ຮັບ​ໃຊ້​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ປະ­ຕິ­ບັດ​ຕາມ​ກົດ­ເກນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ. ລາວ​ຈະ​ຕ້ອງ​ປະ​ພືດ​ຕົວ​ໃຫ້​ເປັນ​ທີ່​ພໍ​ພຣະ​ໄທ(ພໍ­ໃຈ)ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທັງ​ຢູ່​ໃນ​ຄອບ­ຄົວ ແລະ ​ໃນ​ສັງ​ຄົມ.

ແຕ່​ເອ​ຊາວ​ບໍ່​ມັກ​ການ​ປະ­ຕິ­ບັດ​ຕາມ​ການ​ນໍາ​ພາ​ຂອງ​ພະ​ເຈົ້າ, ບໍ່​ສົນ­ໃຈ​ໃນ​ເລື່ອງ​ຂອງ​ສາ­ສະ­ໜາ ແລະ ​ບໍ່​ຢາກ​ຮັບ​ໜ້າ­ທີ່​ເປັນ​ຜູ້​ນໍາ​ທາງ​ດ້ານ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ທີ່​ມາ​ກັບ​ສິດ­ທິ​ລູກ​ຊາຍ​ຄົນ​ກົກ. ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຈະ​ເຫັນ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຊັດ​ເຈນ​ທີ່​ເອ​ຊາວ​ບໍ່​ຄ່ອຍ​ສົນ­ໃຈ​ຈະ​ເຮັດ​ໜ້າ­ທີ່​ໃນ​ຖາ­ນະ​ເປັນ​ລູກ​ຊາຍ​ຄົນ​ກົກ ແຕ່​ອີ​ຊາກ​ກໍ​ຍັງ​ຢືນ­ຢັນ​ຕໍ່​ນາງ​ເຣ​ເບ​ກາ​ວ່າ ສິດ­ທິ​ລູກ​ຊາຍ​ຄົນ​ກົກ​ເປັນ​ຂອງ​ເອ​ຊາວ.

ນາງ​ເຣ​ເບ​ກາ​ໄດ້​ບອກ​ຢາ​ໂຄບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຝັນ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ມອບ​ໃຫ້​ນາງ​ວ່າ ຢາ​ໂຄບ​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ສືບ​ທອດ​ພຣະ​ສັນ​ຍາ. ດ້ວຍ​ເຫດ­ຜົນ​ນີ້ ຢາ​ໂຄບ​ຈຶ່ງ​ປາ­ຖະ­ໜາ​ຢາກ​ເປັນ​ຜູ້​ຮັບ​ພຣະ​ສັນ­ຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ລາວ​ບໍ່​ຢາກ​ໄດ້​ຊັບ​ສົມ­ບັດ​ຂອງ​ພໍ່ ແຕ່​ຢາກ​ໄດ້​ສິດ­ທິ​ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້­ນຳ​ທາງ​ດ້ານ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ. ຢາ​ໂຄບ​ປາ­ຖະ­ໜາ​ຢາກ​ສົນ­ທະ­ນາ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຄື​ກັບ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ ແລະ ​ຖວາຍ​ເຄື່ອງ​ບູ­ຊາ​ເພື່ອ​ລົບ​ຄວາມ​ຜິດ​ບາບ​ໃຫ້​ແກ່​ຄອບ­ຄົວ​ຂອງ​ຕົນ. ລາວ​ຢາກ​ເປັນ​ພໍ່​ຂອງ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄັດ​ເລືອກ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ​ຢາກ​ເປັນ​ພໍ່​ຂອງ​ເຊື້ອ­ສາຍ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ກໍາ​ເນີ​ດ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຕາມ​ພະ​ສັນ­ຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່​ຈະ​ໄດ້​ອະ­ທິ­ບາຍ​ເຖິງ​ສິດ­ທິ​ຂອງ​ລູກ​ຊາຍ​ຄົນ​ກົກ​ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ຂອງ​ເອ​ຊາວ​ແລ້ວ​ກໍ​ຕາມ ແຕ່​ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ຢາ​ໂຄບ​ກໍ​ຍັງ​ປາ­ຖະ­ໜາ​ຢາກ​ຮັບ​ມັນ​ໄວ້. ລາວ​ຄິດ​ເຖິງ​ເລື່ອງ​ນີ້​ທັງ​ກາງ­ເວັນ ແລະ ​ກາງ­ຄືນ ຈົນ​ກາຍ­ເປັນ​ຈຸດ​ມຸ່ງ​ໝາຍ​ໃນ​ຊີ­ວິດ​ຂອງ​ຕົນ.


ມີ​ມື້­ໜຶ່ງ ເອ​ຊາວ​ກັບ​ມາ​ແຕ່​ການ​ລ່າ​ສັດ​ຢ່າງ​ອິດ­ເມື່ອຍ ພໍ­ດີ​ຢາ​ໂຄບ​ກຳ­ລັງ​ເຮັດ​ອາ­ຫານ​ຢູ່. ເອ​ຊາວ​ຫິວ​ເຂົ້າ​ຫຼາຍ​ຈຶ່ງ​ມາ​ຂໍ​ອາ­ຫານ​ນຳ​ຢາ​ໂຄບ.

ເອ​ຊາວ​ເວົ້າ​ກັບ​ຢາ​ໂຄບ​ວ່າ: “ຂ້ອຍ​ຂໍ​ກິນ​ແກງ​ໝາກ­ຖົ່ວ​ແດງ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຈັກ​ຄຳ​ແດ່­ທ້ອນ ເພາະ​ຂ້ອຍ​ຫິວ​ຈະ​ຕາຍ​ຢູ່​ແລ້ວ.”

ຢາ​ໂຄບ​ຄິດ​ຫາ​ຊ່ອງ​ທາງ​ຕະ­ຫຼອດ​ທີ່​ຢາກ​ໄດ້​ສິດ­ທິ​ອ້າຍ​ກົກ. ເມື່ອ​ລາວ​ເຫັນ​ເອ​ຊາວ​ຫິວ​ເຂົ້າ​ແຮງ ຈຶ່ງ​ຮີບ​ສວຍ­ໂອ­ກາດ​ເອົາ​ຕອນ​ນີ້.

ຢາ​ໂຄບ​ເວົ້າ​ກັບ​ເອ​ຊາວ​ວ່າ: “ຂ້ອຍ​ຈະ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ກິນ ຖ້າ​ເຈົ້າ​ຂາຍ​ສິດ­ທິ​ອ້າຍ​ກົກ​ໃຫ້​ຂ້ອຍ.”

ເອ​ຊາວ​ຄິດ​ພຽງ​ແຕ່​ໃນ​ປັດ­ຈຸ­ບັນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ລາວ​ຈຶ່ງ​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: “ເບິ່ງ​ແມ! ຂ້ອຍ​ຫິວ​ໃກ້​ຈະ​ຕາຍ​ຢູ່​ແລ້ວ ສິດ­ທິ​ອ້າຍ​ກົກ​ຈະ​ມີ​ປະ­ໂຫຍດ​ຫຍັງ​ກັບ​ຂ້ອຍ.”

ຢາ​ໂຄບ​ຈຶ່ງ​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ວ່າ: “ສາ­ບານ​ກ່ອນ​ແມ້! ວ່າ​ເຈົ້າ​ຈະ​ມອບ​ສິດ­ທິ​ອ້າຍ​ກົກ​ໃຫ້​ຂ້ອຍ.”

ເພື່ອ​ສະ­ໜອງ​ຄວາມ​ຫິວ​ຂອງ​ຕົນ ເອ​ຊາວ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ສາ­ບານ ແລະ ຂາຍ​ສິດ­ທິ​ອ້າຍ​ກົກ​ຂອງ​ຕົນ​ໃຫ້​ຢາ​ໂຄບ​ເພື່ອ​ແລກ​ກັບ​ອາ​ຫານ. ແລ້ວ​ຢາ​ໂຄບ​ຈຶ່ງ​ເອົາ​ເຂົ້າ­ຈີ່ ແລະ ​ແກງ​ໝາກ­ຖົ່ວ​ໃຫ້​ເອ​ຊາວ​ກິນ. ເມື່ອ​ເອ​ຊາວ​ກິນ​ອາ­ຫານ​ຈົນ​ອີ່ມ​ແລ້ວ ລາວ​ກໍ​ອອກ​ໄປ​ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ສົນ­ໃຈ​ເລື່ອງ​ສິດ­ທິ​ອ້າຍ​ກົກ.

ຫຼາຍ​ປີ​ຜ່ານ​ໄປ ພໍ​ເອ​ຊາວ​ອາ­ຍຸ​ໄດ້ 40 ປີ. ດ້ວຍ​ຄວາມ​ທີ່​ລາວ​ສົນ­ໃຈ​ແຕ່​ໃນ​ເລື່ອງ​ພາຍ​ນອກ ແລະ ​ເລື່ອງ​ຝ່າຍ​ໂລກ. ລາວ​ໄດ້​ໄປ​ແຕ່ງ­ງານ​ກັບ​ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ນັບ­ຖື​ພຣະ​ເຈົ້າ. ດ້ວຍ​ເຫດ​ນີ້​ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ມີ​ຄວາມ​ໂສກ­ເສົ້າ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່​ແລະ ​ແມ່. ແຕ່​ລູກ​ຊາຍ​ຫຼ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຊັ່ນ ຢາ​ໂຄບ ຍັງ​ໂສດ​ຢູ່.ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 25:29-34; 26:34, 35.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະ­ບັບ​ພາ­ສາ​ໄທ) {ໜ້າ 177-179} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ.ໄວທ.

ອີ​ຊາກ, ຢາ​ໂຄບ ແລະ ​ເອ​ຊາວ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ຂອງ​ຄຣິ​ສ​ຕຽນ​ສາມ​ຄົນ

“ແຕ່­ກ່ອນ​ອື່ນ, ທ່ານ​ທັງ­ຫລາຍ​ຈົ່ງ​ສະ­ແຫວງ­ຫາ​ລາ­ຊະ­ອາ­ນາ­ຈັກ­ຂອງ­ພຣະ­ເຈົ້າ ແລະ ​ຄວາມ​ຊອບ­ທຳ​ຂອງ​ພຣະ­ອົງ ແລະ ​ພຣະ­ອົງ​ຈະ​ຊົງ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ສິ່ງ​ທັງ­ປວງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ໃຫ້​ແກ່​ທ່ານ” (ມັດທາຍ 6:33).

ບາງ​ຄົນ​ກໍ​ເປັນ​ຄື​ຢາ​ໂຄບ, ຢາ​ໂຄບ​ປາ­ຖະ­ໜາ​ຢາກ​ສົນ­ທະ­ນາ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຄື​ກັບ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ພໍ່​ຕູ້​ຂອງ​ລາວ​ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ ແລະ ​ລາວ​ປາ­ຖະ­ໜາ​ຢາກ​ເປັນ​ຜູ້​ນໍາ​ຄົນ​ລຸ່ນ​ຕໍ່​ໄປ​ໃນ​ການ​ນະ­ມັດ­ສະ­ການ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ລາວ​ຕ້ອງ­ການ​ສິດ­ທິ​ພຣະ​ສັນ­ຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ສໍາ​ລັບ​ລາວ​ເອງ ແລະ ​ເຊື້ອ­ສາຍ​ຂອງ​ລາວ​ດ້ວຍ. ຄື​ກັນ​ກັບ​ຊາວ​ຄຣິ​ສ​ຕຽນ​ບາງ​ຄົນ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ຈະ​ບໍ່​ສົມ­ບູນ​ແບບ ແຕ່​ເຕັມ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ຮຽນ​ຮູ້​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າ ພວກ​ເຂົາ​ປາ­ຖະ­ໜາ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ພຣະ​ພອນ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

ບາງ​ຄົນ​ກໍ​ເປັນ​ຄື​ເອ​ຊາວ, ເອ​ຊາວ​ບໍ່​ມັກ​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ຢູ່​ເຮືອນ ແຕ່​ລາວ​ມັກ​ອອກ​ໄປ​ນອກ​ບ້ານ ແລະ ​ຊອກ​ຫາ​ກິດ­ຈະ­ກຳ​ເຮັດ ເພື່ອ​ຢາກ​ມີ​ອິດ​ສະ­ລະ​ພາບ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ຕາມ­ໃຈ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ. ຄື​ກັນ​ກັບ​ໃນປັດ­ຈຸ­ບັນ ຫຼາຍ​ຄົນ​ເປັນ​ຄື​ກັບ​ເອ​ຊາວ ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ມັກ​ການ​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ ແຕ່​ຕ້ອງ­ການ​ອິດ​ສະ­ລະ​ພາບ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ຕາມ­ໃຈ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ. ຫຼາຍ​ຄົນ​ຢາກ​ມີ​ອິດ​ສະ­ລະ​ພາບ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຊອກ​ຫາ​ສິ່ງ​ຂອງ​ຕ່າງໆ​ທີ່­ຢູ່​ໃນ​ໂລກ​ນີ້. ເອ​ຊາວ​ຮູ້­ສຶກ​ວ່າ​ກົດ​ບັນ­ຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ເໝືອນ​ກັບ​ຂໍ້​ຜູກ​ມັດ​ໄປ​ສູ່​ຕົວ​ຂອງ​ລາວ. ອໍາ​ນາດ ແລະ ​ຄວາມ​ຮັ່ງ­ມີ, ງານ​ກິນ​ລ້ຽງ ແລະ ​ຄວາມ​ສະ­ໜຸກ​ສະ​ໜານ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ສຸກ. ດັ່ງ­ນັ້ນ ຫຼາຍ​ຄົນ​ຈຶ່ງ​ຮູ້­ສຶກ​ທໍ້​ໃຈ​ໃນ​ການ​ປະ­ຕິ­ບັດ​ຕາມ​ກົດ​ບັນ­ຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ​ຊອກ​ຫາ​ທາງ​ປົດ​ປ່ອຍ​ອອກ​ຈາກ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຂອງ​ຊີ­ວິດ​ຄຣິ​ສ​ຕຽນ. ພວກ​ເຂົາ​ຊອກ​ຫາ​ຊີ­ວິດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ­ສຸກ​ໃນ​ແບບ​ຝ່າຍ​ໂລກ ແລະ ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ມີ​ຄວາມ­ສຸກ​ໃນ​ສະ­ຖາ­ນະ, ງານ​ກິນ​ລ້ຽງ ແລະ ​ໝູ່​ເພື່ອນ​ຝ່າຍ​ໂລກ.

ປະ­ຊາ​ຊົນ​ຈໍາ​ນວນ​ຫຼາຍ​ໃນ​ປັດ­ຈຸ­ບັນ​ນີ້​ຍັງ​ຄົງ​ເຮັດ​ເໝືອນ​ກັບ​ເອ​ຊາ. ເອ​ຊາວ​ຂາຍ​ສິດ­ທິ​ອ້າຍ​ກົກ​ຂອງ​ຕົນ​ໃຫ້​ແກ່​ນ້ອງ​ຊາຍ ເພື່ອ​ເຫັນ­ແກ່​ຄວາມ​ພໍ­ໃຈ​ໃນ​ຄວາມ​ຫິວ​ຂອງ​ຕົນ. ສິດ­ທິ​ອ້າຍ​ກົກ​ນີ້​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ສິດ­ທິ​ພິ­ເສດ​ທີ່​ໄດ້​ມາ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ ເຊິ່ງ​ເໝືອນ​ກັບ​ປັດ­ຈຸ­ບັນ​ນີ້ ຫຼາຍໆ​ຄົນ​ຍອມ​ປະ​ຖິ້ມ​ໂອ­ກາດ​ການ​ເປັນ​ລູກ​ຊາຍ ແລະ ​ລູກ​ສາວ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ເພື່ອ​ຄວາມ​ສົມ​ຫວັງ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ປາ­ຖະ­ໜາ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ເມື່ອ​ໃດ​ທີ່​ຫຼາຍ​ຄົນ​ຖືກ​ເອີ້ນ​ໃຫ້​ປະ​ຖິ້ມ​ສິ່ງ​ຂອງ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ໂລກ​ນີ້ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຄິດ​ວ່າ ຊີ­ວິດ​ຄຣິ​ສ​ຕຽນ​ນັ້ນ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ຍາກ ແລະ ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ບໍ່​ຢາກ​ຍ່າງ​ໃນ​ທາງ​ນັ້ນ. ແລ້ວ​ໃນ​ທີ່​ສຸດ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ອອກ​ຈາກ​ໂບດ ແລະ ​ບໍ່​ສົນ­ໃຈ​ກັບ​ສິດ­ທິ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ມອບ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ ເຊິ່ງ​ສິດ­ທິ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ເປັນ​ລູກ​ຊາຍ ແລະ ​ລູກ​ສາວ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

ແຕ່​ບາງ​ຄົນ​ກໍ​ເປັນ​ຄື​ອີ​ຊາກ, ອີ​ຊາກ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ຕຳ­ໜິ​ເອ​ຊາວ​ສຳ­ລັບ​ພຶດ­ຕິ​ກໍາ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ ເພາະ­ວ່າ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ­ໂຫຍດ​ຈາກ​ການ​ລ່າ​ສັດ​ຂອງ​ລູກ​ຊາຍ​ເພິ່ນ. ພຣະ​ຄໍາ​ພີ​ກ່າວ​ວ່າ ອີ​ຊາກ​ຮັກ​ເອ​ຊາວ​ເພາະ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ກິນ​ຊີ້ນ​ທີ່​ລາວ​ຫາ​ມາ​ໄດ້. ສະ­ນັ້ນ ບາງ​ຄົນ​ກໍ​ບໍ່​ຢາກ​ຈະ​ເອີ້ນ​ສະ­ມາ­ຊິກ​ຢູ່​ໃນ​ໂບດ​ໃຫ້​ກັບ​ໃຈ ເພາະ­ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ­ໂຫຍດ​ຈາກ​ຊີ­ວິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ​ທີ່​ເຮັດ​ບາບ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະວະ​ຈະ​ນະ" (ສະບັບ​ພາສາ​ໄທ) {ໜ້າ 177-179} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ການ​ໃຊ້​ກົນ­ອຸ­ບາຍ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ອວຍ­ພອນ

ຫຼາຍ​ປີ​ຜ່ານ​ໄປ ອີ​ຊາກ​ກໍ​ເຖົ້າ​ແກ່​ຫຼາຍ ແລະ ​ສາຍ­ຕາ​ກໍ​ມືດ​ມົວ​ລົງ. ເພິ່ນ​ຄິດ​ວ່າ ອີກ​ບໍ່​ດົນ​ຕົນ​ເອງ​ກໍ​ຄົງ​ຈະ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ. ເພິ່ນ​ຈຶ່ງ​ຕັ້ງ­ໃຈ​ວ່າ ຈະ​ບໍ່​ລໍ­ຖ້າ​ມອບ​ສິດ­ທິ​ລູກ​ຊາຍ​ຄົນ​ກົກ​ໃຫ້​ແກ່​ເອ​ຊາວ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ ແຕ່​ເພິ່ນ​ຮູ້​ວ່າ ເມຍ ແລະ ​ລູກ​ຊາຍ​ຫຼ້າ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ຄົງ​ຈະ​ບໍ່​ເຫັນ​ດີ​ນຳ​ເພິ່ນ. ສະ­ນັ້ນ ອີ​ຊາກ​ຈຶ່ງ​ຕັດ­ສິນ​ໃຈ​ເຮັດ​ພິ­ທີ​ມອບ​ສິດ­ທິ​ລູກ​ຊາຍ​ຄົນ​ກົກ​ໃຫ້​ແກ່​ເອ​ຊາວ​ຢ່າງ​ເປັນ­ຄວາມ​ລັບ.

ອີ​ຊາກ​ໄດ້​ເອີ້ນ​ເອ​ຊາວ​ເຂົ້າ​ມາ​ພົບ ແລະ ເວົ້າ​ວ່າ: “ລູກ​ເອີຍ!”

ເອ​ຊາວ​ຕອບ​ວ່າ: “ໂດຍ! ລູກ​ກຳ­ລັງ​ຟັງ​ຢູ່.”

ອີ​ຊາກ​ເວົ້າ​ວ່າ: “ລູກ​ກໍ​ເຫັນ​ວ່າ ພໍ່­ເຖົ້າ​ແກ່​ຫຼາຍ​ແລ້ວ ແລະ ​ຈະ​ເສຍ​ຊີ­ວິດ​ຕອນ​ໃດ​ກໍ​ບໍ່​ຮູ້. ສະ­ນັ້ນ ລູກ​ຈົ່ງ​ອອກ​ໄປ​ລ່າ​ສັດ​ຢູ່​ໃນ​ປ່າ ແລະ ​ເຮັດ​ອາ­ຫານ​ແຊບໆ​ທີ່​ພໍ່​ມັກ​ມາ​ໃຫ້​ພໍ່​ກິນ. ເມື່ອ​ພໍ່​ກິນ​ອີ່ມ​ແລ້ວ ພໍ່​ຈະ​ໄດ້​ອວຍ­ພອນ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ກ່ອນ​ພໍ່​ຈະ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ.”

ເອ​ຊາວ​ຕອບ​ວ່າ: “ໂດຍ!” ແລ້ວ​ເອ​ຊາວ​ກໍ​ອອກ​ຈາກ​ບ້ານ​ໄປ​ລ່າ​ສັດ.

ຂະ­ນະ​ທີ່​ອີ​ຊາກ​ລົມ​ກັບ​ເອ​ຊາວ​ຢູ່​ນັ້ນ ນາງ​ເຣ​ເບ​ກາ​ກໍ​ຢູ່​ໃກ້​ບ່ອນ​ນັ້ນ ແລະ ​ໄດ້​ຍິນ​ສິ່ງ​ທີ່​ອີ​ຊາກ​ສົນ­ທະ­ນາ​ກັບ​ເອ​ຊາວ. ເມື່ອ​ເອ​ຊາວ​ອອກ​ໄປ​ລ່າ​ສັດ ນາງ​ເຣ​ເບ​ກາ​ກໍ​ໄປ​ເວົ້າ​ກັບ​ຢ່າ​ໂຄບ​ວ່າ: “ລູກ​ເອີຍ! ຈົ່ງ​ຟັງ​ໃຫ້​ດີ ແລະ ​ເຮັດ​ຕາມ​ທີ່​ແມ່​ບອກ. ລູກ​ຈົ່ງ​ໄປ​ທີ່​ຝູງ​ສັດ ແລະ ​ເລືອກ​ເອົາ​ລູກ​ແບ້​ໂຕ​ພີ​ດີ­ງາມ​ມາ ເພື່ອ​ແມ່​ຈະ​ເຮັດ​ອາ­ຫານ​ແຊບໆ​ທີ່​ພໍ່​ຂອງ​ລູກ​ມັກ. ແລ້ວ​ລູກ​ຈົ່ງ​ເອົາ​ອາ­ຫານ​ໄປ​ໃຫ້​ພໍ່​ຂອງ​ລູກ​ກິນ ເພື່ອ​ວ່າ​ພໍ່​ຈະ​ອວຍ­ພອນ​ໃຫ້​ລູກ ກ່ອນ​ທີ່​ເພິ່ນ​ຈະ​ຕາຍ.”

ແຕ່​ຢາ​ໂຄບ​ຕອບ​ແມ່​ວ່າ: “ແມ່​ກໍ​ຮູ້​ວ່າ ເອ​ຊາວ​ເປັນ​ຄົນ​ມີ​ຂົນ ສ່ວນ​ເຮົາ​ນັ້ນ​ຕົນ​ຕົວ​ກ້ຽງ. ພໍ່​ອາດ​ລູບ​ເບິ່ງ​ເຮົາ ແລະ ​ເມື່ອ​ເພິ່ນ​ຮູ້​ວ່າ ເຮົາ​ກຳ­ລັງ​ຫຼອກ​ລວງ​ເພິ່ນ​ຢູ່ ແທນ​ທີ່​ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ພະ​ພອນ ແຕ່​ຈະ​ຖືກ​ສາບ​ແຊ່ງ.”

ນາງ​ເຣ​ເບ​ກາ​ຕອບ​ຢາ​ໂຄບ​ວ່າ: “ລູກ​ເອີຍ! ຂໍ​ໃຫ້​ຄຳ​ຊາບ​ແຊ່ງ​ຂອງ​ລູກ​ຕົກ​ຖືກ​ແມ່​ເທາະ! ຈົ່ງ​ເຮັດ​ຕາມ​ທີ່​ແມ່​ບອກ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ໄປ​ເອົາ​ແບ້​ມາ​ໃຫ້​ແມ່.”

ຢາ​ໂຄບ​ຈຶ່ງ​ໄປ​ເອົາ​ແບ້​ມາ​ໃຫ້​ແມ່​ເຮັດ​ອາ­ຫານ​ອັນ​ແຊບໆ​ທີ່​ພໍ່​ຂອງ​ລາວ​ມັກ. ແລ້ວ​ນາງ​ເຣ​ເບ​ກາ​ກໍ​ເອົາ​ເສື້ອ​ໂຕ​ງາມໆ​ຂອງ​ເອ​ຊາວ​ທີ່​ມີ​ໃນ​ເຮືອນ​ມາ​ໃຫ້​ຢາ​ໂຄບ​ນຸ່ງ. ແລ້ວ​ນາງ​ເອົາ​ໜັງ​ແກະ​ມາ​ປົກ​ແຂນ ແລະ ​ຄໍ​ຂອງ​ຢາ​ໂຄບ. ຈາກ​ນັ້ນ ນາງ​ເຣ​ເບ​ກາ​ກໍ​ໄດ້​ນຳ​ເອົາ​ອາ­ຫານ​ອັນ​ຫອມ​ຫວານ ແລະ ​ເອົາ​ເຂົ້າ­ຈີ່​ມາ​ໃຫ້​ຢາ​ໂຄບ​ຖື​ໄປ​ໃຫ້​ອີ​ຊາກ​ກິນ.

ຢາ​ໂຄບ​ໄດ້​ປອມ​ຕົວ​ເປັນ​ເອ​ຊາວ ແລະ ​ກ່າວ​ຕໍ່​ພໍ່​ຂອງ​ລາວ​ວ່າ: "ພໍ່​ເອີຍ! ລູກ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ທີ່​ພໍ່​ບອກ​ນັ້ນ​ແລ້ວ. ຈົ່ງ​ລຸກ­ຂຶ້ນ​ກິນ​ອາ­ຫານ​ນີ້​ເຖີດ ເພື່ອ​ວ່າ​ພໍ່​ຈະ​ອວຍ­ພອນ​ລູກ."

ອີ​ຊາກ​ແປກ​ໃຈ​ທີ່​ສຽງ​ຂອງ​ເອ​ຊາວ​ເໝືອນ​ຢາ​ໂຄບ ແລະ ​ສາຍ­ຕາ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ກໍ​ມືດ​ມົວ ແລະ ​ບໍ່​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ ລູກ​ຊາຍ​ທີ່­ຢູ່​ຕໍ່­ໜ້າ​ເພິ່ນ​ນີ້​ແມ່ນ​ເອ​ຊາວ ຫຼື​ຢາ​ໂຄບ. ອີ​ຊາກ​ຈຶ່ງ​ກ່າວ​ຕໍ່​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ວ່າ: "ລູກ​ເອີຍ! ຈົ່ງ​ຫຍັບ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃກ້ໆ​ພໍ່ ເພື່ອ​ພໍ່​ຈະ​ລູບ​ເບິ່ງ​ວ່າ ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ເອ​ຊາວ​ແທ້​ຫຼື​ບໍ່?"

ເມື່ອ​ອີ​ຊາກ​ໄດ້​ລູບ​ຕົນ​ຕົວ​ຂອງ​ຢາ​ໂຄບ ເພິ່ນ​ກໍ​ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ ແມ່ນ​ຢາ​ໂຄບ ເພາະ­ວ່າ​ແຂນ​ຂອງ​ຢາ​ໂຄບ​ຄື​ກັບ​ແຂນ​ຂອງ​ເອ​ຊາວ ແລະ ​ເພິ່ນ​ຍັງ​ໄດ້​ກິ່ນ​ເຄື່ອງ­ນຸ່ງ​ຂອງ​ເອ​ຊາວ​ທີ່​ຢາ​ໂຄບ​ສວມ​ໃສ່​ອີກ​ດ້ວຍ. ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ອີ​ຊາກ​ກິນ​ອາ­ຫານ​ແລ້ວໆ ເພິ່ນ​ກໍ​ໄດ້​ອວຍ­ພອນ​ຢາ​ໂຄບ​ວ່າ: "ຂໍ​ໃຫ້​ຊົນ​ຊາດ​ທັງ­ຫຼາຍ​ຮັບ​ໃຊ້​ເຈົ້າ ແລະ ​ໃຫ້​ປະ­ຊາ­ຊາດ​ຂາບ​ໄຫວ້​ເຈົ້າ ຂໍ​ໃຫ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ນາຍ​ເໜືອ​ພີ່­ນ້ອງ ແລະ ​ລູກ​ຊາຍ​ແມ່​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຂາບ​ໄຫວ້​ເຈົ້າ ຜູ້​ໃດ​ສາບ​ແຊ່ງ​ເຈົ້າ ກໍ​ຂໍ​ໃຫ້​ຜູ້​ນັ້ນ​ຖືກ​ສາບ ແລະ ​ຜູ້​ໃດ​ອວຍ­ພອນ​ເຈົ້າ ກໍ​ຂໍ​ໃຫ້​ຜູ້​ນັ້ນ​ໄດ້​ຮັບ​ພອນ.” ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 27:29 TKJV

ອີ​ຊາກ​ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ ລູກ​ຊາຍ​ທີ່​ຕົນ​ອວຍ­ພອນ​ໃຫ້​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຢາ​ໂຄບ​ແຕ່​ບໍ່ແມ່ນ​ເອ​ຊາວ. ສ່ວນ​ຢາ​ໂຄບ​ກັບ​ແມ່​ຂອງ​ຕົນ​ກໍ​ໄດ້​ສົມ​ຫວັງ​ດັ່ງ​ທີ່​ຕັ້ງ­ໃຈ​ໄວ້.

ການ​ຫຼອກ​ລວງ

ນາງ​ເລ​ເບ​ກາ​ຮູ້​ວ່າ ອີ​ຊາກ​ຈະ​ອວຍ­ພອນ​ເອ​ຊາວ. ນາງ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ວ່າ ສິ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຂັດ​ຕໍ່​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ຊົງ​ເປີດ­ເຜີຍ​ຕາມ​ພຣະ​ປະ­ສົງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ. ນາງ​ຄິດ​ວ່າ ອີ​ຊາກ​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ພໍ­ໃຈ​ໂດຍ​ຂັດ­ຂວາງ​ບໍ່​ໃຫ້​ລູກ​ຊາຍ​ຜູ້​ທີ​ສອງ​ຮັບ​ຕຳ­ແໜ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ຈັດ​ຕຽມ​ເອົາ​ໄວ້​ໃຫ້​ແລ້ວ. ຫຼາຍ​ຄັ້ງ​ທີ່​ນາງ​ເລ​ເບ​ກາ​ພະ­ຍາ­ຍາມ​ບອກ​ອີ​ຊາກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜູ້​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ອວຍ­ພອນ​ນີ້ ແຕ່​ອີ​ຊາກ​ກໍ​ບໍ່​ຟັງ. ສະ­ນັ້ນ ນາງ​ເລ​ເບ​ກາ​ຈຶ່ງ​ໃຊ້​ກົນ­ອຸ­ບາຍ​ຫຼອກ​ລວງ​ແທນ.

ຄວາມ​ຮູ້­ສຶກ​ຂອງ​ຢາ​ໂຄບ

ແຜນ­ການ​ຂອງ​ແມ່​ທີ່​ແນະ­ນຳ​ຢາ​ໂຄບ​ຫຼອກ​ລວງ​ເອົາ​ຄຳ​ອວຍ­ພອນ​ຈາກ​ພໍ່ ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຢາ​ໂຄບ​ບໍ່​ເຕັມ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ເອົາ​ເລີຍ. ພຽງ​ແຕ່​ຄິດ​ເຖິງ​ການ​ຫຼອກ​ລວງ​ພໍ່​ກໍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຢາ​ໂຄບ​ຮູ້​ສຶ​ກ​ບໍ່​ສະ­ບາຍ​ໃຈ​ແລ້ວ. ລາວ​ຢ້ານ​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ບາບ ທີ່​ຈະ​ນໍາ​ການ​ສາບ​ແຊ່ງ​ມາ​ແທນ​ພຣະ​ພອນ. ແມ່​ຂອງ​ຢາ​ໂຄບ​ຂາດ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໃນ​ເລື່ອງ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເບິ່ງ­ແຍງ​ພຣະ​ສັນ­ຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ທີ່​ໄດ້​ໃຫ້​ໄວ້​ແກ່​ນາງ​ໃນ​ຄວາມ​ຝັນ. ດັ່ງ­ນັ້ນ ນາງ​ຈຶ່ງ​ກົດ​ດັນ​ໃຫ້​ຢາ​ໂຄບ​ຫຼອກ​ລວງ​ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່ ຢາ​ໂຄບ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ຕັ້ງ­ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ຫຼອກ​ລວງ​ພໍ່​ຂອງ​ລາວ ແຕ່​ເມື່ອ​ຢາ​ໂຄບ​ມາ​ຢູ່​ຕໍ່­ໜ້າ​ພໍ່​ຂອງ​ລາວ​ແລ້ວ ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ ລາວ​ເອງ​ໄດ້​ໄປ​ໄກ​ເກີນ​ທີ່​ຈະ​ຖອນ​ຕົວ​ກັບ​ຄືນ. ດັ່ງ­ນັ້ນ ຢາ​ໂຄບ​ຈຶ່ງ​ຈຳ​ໃຈ​ຫຼອກ​ລວງ​ເອົາ​ຄຳ​ອວຍ­ພອນ​ຈາກ​ພໍ່.

ຕັ້ງ­ແຕ່​ວິນາ­ທີ​ທຳ­ອິດ​ທີ່​ຢາ​ໂຄບ​ໄດ້​ສິດ­ທິ​ລູກ​ຊາຍ​ກົກ ກໍ​ມີ​ສຽງ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ຕະ­ຫຼອດ​ເວ­ລາ​ວ່າ ລາວ​ໄດ້​ເຮັດ​ຜິດ​ບາບ​ຕໍ່​ພໍ່, ຕໍ່​ອ້າຍ, ຕໍ່​ຕົນ​ເອງ ແລະ ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ. ການ​ເຮັດ​ຜິດ​ບາບ​ພຽງ​ເວ­ລາ​ສັ້ນໆ​ນັ້ນ ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາວ​ມີ​ຄວາມ​ລຳ­ບາກ​ຫຼາຍ​ໃນ​ຊີ­ວິດ​ຂອງ​ລາວ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 27:1-29.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະ­ບັບ​ພາ­ສາ​ໄທ) {ໜ້າ 179-182} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ເອ​ຊາວ​ມາ​ຮັບ​ຄຳ​ອວຍ­ພອນ

ເມື່ອ​ຢາ​ໂຄບ​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ອວຍ­ພອນ​ຈາກ​ພໍ່​ແລ້ວ ລາວ​ກໍ​ອຳ​ລາ​ຈາກ​ພໍ່​ໄປ. ບໍ່​ດົນ​ປານ­ໃດ ເອ​ຊາວ​ກໍ​ໄດ້​ກັບ​ມາ​ຈາກ​ການ​ລ່າ​ສັດ ລາວ​ກໍ​ໄດ້​ເຮັດ​ອາ­ຫານ​ແຊບໆ ແລະ ​ຖື​ເອົາ​ໄປ​ໃຫ້​ພໍ່​ຂອງ​ລາວ.

ເອ​ຊາວ​ເວົ້າ​ກັບ​ພໍ່​ວ່າ: “ພໍ່​ເອີຍ! ຈົ່ງ​ລຸກ­ຂຶ້ນ​ມາ​ກິນ​ອາ­ຫານ​ຂອງ​ລູກ​ເຖີດ​ເພື່ອ​ພໍ່​ຈະ​ໄດ້​ອວຍ­ພອນ​ລູກ.”

ອີ​ຊາກ​ຖາມ​​ວ່າ: “ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ໃຜ?”

ເອ​ຊາວ​ຕອບ​ວ່າ: “ເອ​ຊາວ! ລູກ​ຊາຍ​ຄົນ​ກົກ​ຂອງ​ພໍ່​ເອງ.”

ເມື່ອ​ໄດ້​ຍິນ​ແນວ​ນັ້ນ ອີ​ຊາກ​ຈຶ່ງ​ຕົກ­ໃຈ​ຢ້ານ​ຈົນ​ຕົວ​ສັ້ນ ແລະ ​ຖາມ​ວ່າ: “ຄັ້ນ​ຊັ້ນ! ແມ່ນ​ໃຜ​ທີ່​ຂ້າ​ສັດ ແລະ ​ເຮັດ​ອາ­ຫານ​ມາ​ໃຫ້​ພໍ່​ກິນ? ພໍ່​ໄດ້​ກິນ ແລະ ​ອວຍ­ພອນ​ລາວ​ໄປ​ແລ້ວ ກ່ອນ​ເຈົ້າ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ ແລະ ​ຄຳ​ອວຍ­ພອນ​ນັ້ນ​ກໍ​ເປັນ​ຂອງ​ລາວ​ຕະ­ຫຼອດ​ໄປ.”

ເມື່ອ​ເອ​ຊາວ​ໄດ້​ຍິນ​ຢ່າງ​ນັ້ນ ລາວ​ກໍ​ຮູ້­ສຶກ​ເສຍ​ໃຈ ແລະ ​ຮ້ອງ​ຂຶ້ນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ­ເຈັບ​ຊ້ຳ​ໃຈ​ທີ່​ສຸດ. ແລ້ວ​ເອ​ຊາວ​ໄດ້​ເວົ້າ​ຕໍ່​ພໍ່​ວ່າ: “ພໍ່​ເອີຍ! ຈົ່ງ​ອວຍ­ພອນ​ລູກ​ຄື​ກັນ​ແດ່­ທ້ອນ!”

ອີ​ຊາກ​ເວົ້າ​​ວ່າ: “ນ້ອງ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຫຼອກ​ລວງ​ພໍ່. ລາວ​ເອົາ​ຄຳ​ອວຍ­ພອນ​ທີ່​ເຈົ້າ​ສົມ­ຄວນ​ໄດ້​ຮັບ​ນັ້ນ​ໄປ​ແລ້ວ.”

ເມື່ອ​ເອ​ຊາວ​ຮູ້​ວ່າ ລາວ​ບໍ່​ສາ­ມາດ​ຮັບ​ຄຳ​ອວຍ­ພອນ​ຈາກ​ພໍ່​ໄດ້ ລາວ​ກໍ​ກຽດ​ຊັງ​ຢາ​ໂຄບ​ຢ່າງ​ແຮງ​ຍ້ອນ​ຄຳ​ອວຍ­ພອນ​ທີ່​ພໍ່​ໄດ້​ອວຍ­ພອນ​ແກ່​ຢາ​ໂຄບ.

ບັດ​ນີ້ ເອ​ຊາວ​ຕັ້ງໃຈ​ທີ່​ຈະ​ໄປ​ຮັບ​ຄຳ​ອວຍພອນ​ຈາກ​ພໍ່ ເພາະ​ໃນ​ຄຳ​ອວຍພອນ​ນັ້ນ ບໍ່​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ດ້ານ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຢ່າງ​ດຽວ ມັນ​ຍັງ​ໝາຍ​ເຖິງ​ການ​ແຕ່​ຕັ້ງ​ໃຫ້​ເປັນ​ຫົວໜ້າ​ວົງ​ຕະກຸນ ແລະ ​ການ​ຮັບ​ສ່ວນ​ແບ່ງ​ມໍລະດົກ​ສອງ​ເທົ່າ​ອີກ​ດ້ວຍ ນີ້​ແຫລະ! ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ເອ​ຊາວ​ພໍໃຈ​ຫຼາຍ.

ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າອີ​ຊາກ​ຕ້ອງການເອ​ຊາວເປັນຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ​ຄຳ​ອວຍພອນ ລາວຄິດ​ເຖິງ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ກ່າວ​ກັບນາງ​ເລ​ເບ​ກາ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຝັນ​ຂອງ​ນາງ ແລະ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ຢາ​ໂຄບ​ຈະ​ເຮັດ​ຜິດ​ບາບ​ເພື່ອ​ຍາດ​ເອົາ​ສິດທິ​ລູກ​ຊາຍ​ກົກ​ກໍ​ຕາມ ອີ​ຊາກ​ກໍ​ເຫັນ​ວ່າ ຢາ​ໂຄບ​ເປັນ​ຜູ້​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ທີ່​ສຸດ ເພາະ​ຂະນະ​ທີ່​ອີ​ຊາກ​ອວຍພອນ​ໃຫ້​ຢາ​ໂຄບ​ຢູ່​ນັ້ນ ເພິ່ນ​ກໍ​ຮູ້ສຶກ​ວ່າ ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍຣິສຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ດົນ​ບັນດານ​ໃຈ​ຂອງ​ເພິ່ນ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 27:30-41.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະ­ບັບ​ພາ­ສາ​ໄທ) {ໜ້າ 179-182} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.


ຢາ​ໂຄບ​ໜີ​ໄປ​ຈາກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ລາວ

"ຈົ່ງ​ເດັດ­ດ່ຽວ ແລະ ​ກ້າ­ຫານ ຢ່າ​ຢ້ານ​ພວກ​ເຂົາ, ອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ ພຣະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ຜູ້​ສະ­ຖິດ​ຢູ່​ກັບ​ພວກ​ເຈົ້າ ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ບໍ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ຜິດ​ຫວັງ ຫຼືປະ​ຖິ້ມ​ພວກ​ເຈົ້າ" (ພຣະ​ບັນ­ຍັດ​ສອງ 31:6).


ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຄຽດ​ແຄ້ນ ແລະ ​ຄວາມ​ກຽດ​ຊັງ​ທີ່​ເອ​ຊາວ​ມີ​ຕໍ່​ຢາ​ໂຄບ ລາວ​ຈຶ່ງ​ຄິດ​ແຜນ­ການ​ທີ່​ຈະ​ຂ້າ​ຢາ​ໂຄບ. ແຕ່​ຍ້ອນ​ວ່າ​ຜູ້​ເປັນ​ແມ່​ໄດ້​ຍິນ​ແຜນ­ການ​ນີ້​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ບອກ​ເລື່ອງ​ນີ້​ໃຫ້​ຢາ​ໂຄບ​ຟັງ​ວ່າ: “ລູກ​ຈົ່ງ​ຟັງ​ໃຫ້​ດີ ເອ​ຊາວ​ອ້າຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ກຳ­ລັງ​ວາງ​ແຜນ​ຈະ​ຂ້າ​ເຈົ້າ​ເພື່ອ​ແກ້​ແຄ້ນ. ສະ­ນັ້ນ ຈົ່ງ​ເຮັດ​ຕາມ​ສິ່ງ​ທີ່​ແມ່​ບອກ​ເຈົ້າ​ເດີ. ລູກ​ເອີຍ! ຈົ່ງ​ໜີ​ໄປ​ຢູ່​ນຳ​ລຸງ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ທີ່​ເມືອງ​ຮາ​ລານ​ຊົ່ວ​ໄລ­ຍະ​ໜຶ່ງ​ກ່ອນ ຈົນ​ກວ່າ​ອ້າຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ເຊົາ​ຄຽດ​ແຄ້ນ ແລະ ​ລືມ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຮັດ​ຕໍ່​ລາວ​ມາ​ນັ້ນ ແລ້ວ​ແມ່​ກໍ​ຈະ​ໃຊ້​ຄົນ​ໄປ​ເອົາ​ເຈົ້າ​ກັບ​ຄືນ​ມາ. ເປັນ​ຫຍັງ​ໜໍ! ຂ້ອຍ​ຈະ​ຕ້ອງ​ສູນ​ເສຍ​ລູກ​ທັງ​ສອງ​ໃນ​ມື້​ດຽວ?”

ຢາ​ໂຄບ ແລະ ​ນາງ​ເລ​ເບ​ກາ​ຜູ້​​ເປັນ​ແມ່​ໄດ້​ປະ­ສົບ​ຜົນ­ສຳ­ເລັດ​ໃນ​ແຜນ­ການ​ຫຼອກ​ຫຼວງ ເພື່ອ​ໄດ້​ຮັບ​ສິດ­ທິ​ລູກ​ຊາຍ​ກົກ ແຕ່​ຜົນ​ທີ່​ຕາມ​ມາ​ກໍ​ມີ​ພຽງ​ແຕ່​ຄວາມ­ທຸກ​ລຳ­ບາກ​ຈາກ​ການ​ຫຼອກ​ຫຼວງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ນັ້ນ. ພຣະ​ເຈົ້າ​ເຄີຍ​ກ່າວ​ໄວ້​ວ່າ​ຢາ​ໂຄບ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ສິດ­ທິ​ຂອງ​ລູກ​ຊາຍ​ກົກ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຂົາ​ລໍ­ຄອຍ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເຊື່ອ ພຣະ​ອົງ​ກໍ​ຈະ​ປະ­ທານ​ໃຫ້​ຕາມ​ເວ­ລາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ເອງ ແຕ່​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ເຕັມ​ໃຈ​ຍອມ​ມອບ​ເລື່ອງ​ນີ້​ໄວ້​ໃນ​ພຣະ­ຫັດ(ມື)ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

ນາງ​ເລ​ເບ​ກາ​ກໍ​ໄດ້​ສາ­ລະ­ພາບ​ດ້ວຍ​ຄວາມ­ທຸກ​ໃຈ​ທີ່​ໄດ້​ແນະ­ນຳ​ລູກ​ຊາຍ​ໃຫ້​ເຮັດ​ຜິດ. ດ້ວຍ​ເຫດ​ນີ້ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລູກ​ຊາຍ​ຕ້ອງ​ພັດ​ພາກ​ຈາກ​ນາງ ແລະ ​ນາງ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ເຫັນ​ໜ້າ​ຢາ​ໂຄບ​ອີກ​ເລີຍ.

ກ່ອນ​ທີ່​ຢາ​ໂຄບ​ຈະ​ອອກ​ຈາກ​ບ້ານ​ໄປ ພໍ່​ຂອງ​ລາວ​ໄດ້​ເອີ້ນ​ໃຫ້​ມາ​ພົບ. ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່​ກໍ​ໄດ້​ເຕືອນ​ຢາ​ໂຄບ​ໃຫ້​ຈື່​ຈໍາ​ພຣະ​ສັນ­ຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ເພາະ­ວ່າ​ຢາ​ໂຄບ​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ສືບ​ທອດ​ພຣະ​ສັນ­ຍາ​ນັ້ນ ແລະ ​ເພິ່ນ​ກໍ​ໄດ້​ສັ່ງ​ຢາ​ໂຄບ​ວ່າ: “ຈົ່ງ​ໄປ​ຫາ​ເອົາ​ຍິງ​ສາວ​ຝ່າຍ​ພີ່­ນ້ອງ​ແມ່​ຂອງ​ເຈົ້າ​ມາ​ເປັນ​ເມຍ… ຂໍ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈົ່ງ​ອວຍ­ພອນ​ເຈົ້າ ແລະ ​ປະ­ທານ​ລູກ­ເຕົ້າ​ຢ່າງ​ຫຼວງ­ຫຼາຍ ເພື່ອ​ວ່າ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໄດ້​ເປັນ​ບັນ​ພະ​ບູ​ລຸ​ດ​ຂອງ​ຊົນ​ຊາດ​ຕ່າງໆ. ຂໍ​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ອວຍ­ພອນ​ເຈົ້າ ແລະ ​ເຊື້ອ­ສາຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ ເໝືອນ​ດັ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ອວຍ­ພອນ​ໃຫ້​ອັບ​ຣາ​ຮາມ ເພື່ອ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໄດ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ດິນ­ແດນ​ທີ່​ເຈົ້າ​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ນີ້​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ຊົງ​ປະ­ທານ​ໃຫ້​ແກ່​ອັບ​ຣາ​ຮາມ.” ແລ້ວ​ຢາ​ໂຄບ​ກໍ​ໄດ້​ໜີ​ອອກ​ຈາກ​ບ້ານ​ໄປ ພ້ອມ​ກັບ​ຄຳ​ອວຍ­ພອນ​ຂອງ​ພໍ່.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະຖົມ​ມະ​ການ 27:41-​45; 28:1​-5.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະວະ​ຈະ​ນະ" (ສະບັບ​ພາສາ​ໄທ) {ໜ້າ 180-182} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ຄວາມຝັນຂອງຢາໂຄບ

“ຖ້າ​ເຮົາ​ທັງ­ຫຼາຍ​ສາ­ລະ­ພາບ​ຜິດ​ບາບ​ທັງ­ຫຼາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ສັດ­ຊື່ ແລະ ​ທ່ຽງ​ທຳ ຈະ​ຊົງ​ໂຜດ​ຍົກ​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ແລະ ​ຈະ​ຊົງ​ໂຜດ​ຊຳ­ລະ​ລ້າງ​ເຮົາ​ທັງ­ຫຼາຍ​ຈາກ​ຄວາມ​ອະ­ທຳ​ທັງ​ໝົດ​ສິ້ນ” (1 ໂຢ​ຮັນ 1:9).

ໃນ​ຊ່ວງ​ໄລ­ຍະ​ເດີນ­ທາງ​ອອກ​ມາ​ໄກ​ຈາກ​ບ້ານ​ເກີດ ຢາ​ໂຄບ​ກໍ​ຮູ້­ສຶກ​ວ່າ​ຕົນ​ເອງ​ຖືກ​ປະ­ຕິ­ເສດ ຢູ່ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ລາວ​ຮູ້­ສຶກ​ວ່າ­ຄວາມ​ທຸກ​ທັງ​ໝົດ​ນີ້​ເກີດ​ຈາກ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ເລືອກ​ເຮັດ​ຜິດ​ຂອງ​ລາວ​ເອງ. ຄວາມ​ສິ້ນ​ຫວັງ ແລະ ​ຄວາມ​ມືດ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ມາ​ຄອບ​ງໍາ​ລາວ ຈົນ​ລາວ​ບໍ່​ກ້າ​ທີ່​ຈະ​ອະ­ທິ​ຖານ. ແຕ່​ຍ້ອນ​ວ່າ​ຢາ​ໂຄບ​ຮູ້­ສຶກ​ໂດດ​ດຽວ​ຈຶ່ງ​ຕ້ອງ­ການ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ. ດັ່ງ­ນັ້ນ ຢາ​ໂຄບ​ຈຶ່ງ​ຮ້ອງ­ໄຫ້​ສາ­ລະ­ພາບ​ຄວາມ​ຜິດ​ບາບ​ຂອງ​ລາວ​ດ້ວຍ​ໃຈ​ທີ່​ອ່ອນ​ນ້ອມ​ຖ່ອມ​ຕົນ. ລາວ​ທູນ​ຂໍ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ​ສະ­ແດງ​ເຄື່ອງ­ໝາຍ​ອັນ​ໃດ​ອັນ​ໜຶ່ງ​ວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ບໍ່​ໄດ້​ປະ​ຖິ້ມ​ລາວ. ຈິດ­ໃຈ​ຂອງ​ລາວ​ຮູ້­ສຶກ​ເປັນ​ທຸກ​ຢ່າງ​ໜັກ ແລະ ​ລາວ​ກໍ​ບໍ່​ສາ­ມາດ​ພົບ​ເຫັນ​ຄວາມ​ເລົ້າ​ໂລມ​ໃຈ​ເລີຍ ເຊິ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາວ​ໝົດ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ໃນ​ຕົນ​ເອງ ແລະ ​ຢ້ານ​ວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນ​ພະ​ບູ​ລຸ​ດ​ຂອງ​ລາວ​ນັ້ນ​ໄດ້​ປະ​ຖິ້ມ​ລາວ​ໄປ​ແລ້ວ.

ໃນ​ມື້​ທີ​ສອງ​ຂອງ​ການ​ເດີນ­ທາງ ຢາ​ໂຄບ​ຮູ້­ສຶກ​ອິດ­ເມື່ອຍ​ອ່ອນ​ລ້າ​ຈາກ​ການ​ເດີນ​ທາງ. ສະ­ນັ້ນ ລາວ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ເອົາ​ກ້ອນ​ຫີນ​ມາ​ໝູນ​ຕາງ​ໝອນ ແລະ ​ນອນ​ລົງ​ພັກ​ຜ່ອນ. ເມື່ອ​ນອນ​ຫລັບ​ແລ້ວ ລາວ​ໄດ້​ຝັນ​ເຫັນ​ຂັ້ນ­ໄດ​ສະ­ຫວ່າງ​ແຈ້ງ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ເທິງ​ດິນ​ສູງ​ຈົນ​ຈຸ​ຟ້າ ແລະ ​ມີ​ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກຳ­ລັງ​ຍ່າງ​ຂຶ້ນ​ຍ່າງ​ລົງ​ເທິງ​ຂັ້ນ­ໄດ​ນັ້ນ. ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປາ­ກົດ​ຢູ່​ເທິງ​ຂັ້ນ​ໃດ ແລະ ​ກ່າວ​ຕໍ່​ຢາ​ໂຄບ​ວ່າ: “ເຮົາ​ແມ່ນ​ອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ ແລະ ​ອີ​ຊາກ. ເຮົາ​ຈະ​ມອບ​ດິນ­ແດນ​ທີ່​ເຈົ້າ​ກຳ­ລັງ​ນອນ​ຢູ່​ນີ້​ໃຫ້​ເຈົ້າ ແລະ ​ເຊື້ອ­ສາຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ. ເຊື້ອ­ສາຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ນັ້ນ​ຈະ​ມີ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ດັ່ງ​ຂີ້­ຝຸ່ນ​ດິນ. ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ແຜ່­ຜາຍ​ຂະ­ຫຍາຍ​ເຂດ​ໄປ​ທົ່ວ​ທຸກ​ທິດ ແລະ ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ທາງ​ເຈົ້າ ແລະ ​ເຊື່ອ​ສາຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ ເຮົາ​ຈະ​ອວຍ­ພອນ​ບັນ­ດາ​ຊົນ​ຊາດ​ທັງ​ປວງ.”

ພຣະ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ໄດ້​ປອບ​ໃຈ​ຢາ​ໂຄບ​ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ: “ຈົ່ງ​ຈົດ​ຈຳ​ຢູ່​ສະ­ເໝີ​ວ່າ ເຮົາ​ຈະ​ຢູ່​ນຳ​ເຈົ້າ ແລະ ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ­ສາ​ເຈົ້າ​ທຸກ​ທີ່​ທຸກ​ບ່ອນ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໄປ ແລະ ​ເຮົາ​ຈະ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ກັບ​ມາ​ຢູ່​ໃນ​ດິນ­ແດນ​ນີ້. ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ໜີ​ໄປ​ຈາກ​ເຈົ້າ ຈົນ​ກວ່າ​ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຮົາ​ໄດ້​ສັນ­ຍາ​ໄວ້​ກັບ​ເຈົ້າ.”

ຢາ​ໂຄບ​ຕື່ນ​ຂຶ້ນ​ມາ​ທ່າມ­ກາງ​ຄວາມ​ມືດ​ອັນ​ມິດ​ງຽບ​ສະ­ຫງົບ ແລະ ອ້ອມ​ຮອບ​ໄປ​ດ້ວຍ​ພູ​ເຂົາ. ພໍ​ແນມ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ທ້ອງ­ຟ້າ​ກໍ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ດວງ​ດາວ​ທີ່​ສ່ອງ​ແສງ​ແຈ້ງ. ຢາ​ໂຄບ​ຈຶ່ງ​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: “ອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ສະ­ຖິດ​ຢູ່​ບ່ອນ​ນີ້​ແທ້ໆ ແຕ່​ເຮົາ​ບໍ່​ຮູ້​ຈັກ.” ລາວ​ຮູ້­ສຶກ​ຢ້ານ ແລະ ​ເວົ້າ​ຕໍ່​ໄປ​ອີກ​ວ່າ: “ບ່ອນ​ນີ້ ໜ້າ​ຂົນ​ຫົວ​ລຸກ​ແທ້ໆ! ຄົງ​ເປັນ​ເຮືອນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ​ຄົງ​ເປັນ​ປະ­ຕູ​ທີ່​ໄຂ​ໄປ​ສູ່​ສະ​ຫວັນ.”

ແລ້ວ​ຢາ​ໂຄບ​ຈຶ່ງ​ລຸກ­ຂຶ້ນ​ແຕ່​ເຊົ້າໆ ລາວ​ໄດ້​ເອົາ​ກ້ອນ​ຫີນ​ທີ່​ໝູນ​ຫົວ​ນັ້ນ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ເສົາ​ອະ­ນຸ­ສອນ ແລະ ​ເອົາ​ນ້ຳ­ມັນ​ຫອມ​ເທ​ໃສ່ ເພື່ອ​ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ລາວ​ຜ່ານ​ມາ​ເຫັນ​ສະ­ຖານ­ທີ່​ແຫ່ງ​ນີ້ ຈຶ່ງ​ຈະ​ໄດ້​ແວ່​ມາ­ນະ​ມັດ​ສະ­ການ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ຢາ​ໂຄບ​ເອີ້ນ​ບ່ອນ​ນີ້​ວ່າ: “ເບັດ​ເອນ” ເຊິ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ­ວ່າ “ເຮືອນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.” ດ້ວຍ​ຈິດ­ໃຈ​ທີ່​ຊົມ­ຊື່ນ​ຍິນ­ດີ​ໃນ​ພຣະ​ຄຸນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ຢາ​ໂຄບ​ກໍ​ໄດ້​ທວນ­ຄືນ​ພຣະ​ສັນ­ຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ​ລາວ​ກໍ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄໍາ​ສັນ­ຍາ​ວ່າ: “ຖ້າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ສະ­ຖິດ​ຢູ່​ກັບ​ຂ້າ­ນ້ອຍ ແລະ ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ­ສາ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ໃນ​ການ​ເດີນ­ທາງ ແລະ ​ໃຫ້​ອາ­ຫານ ແລະ ​ເຄື່ອງ­ນຸ່ງ​ຫົ່ມ ແລະ ​ຖ້າ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ກັບ​ມາ​ເຖິງ​ບ້ານ​ພໍ່​ຂອງ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ຢ່າງ​ປອດ​ໄພ ແລ້ວ​ພຣະ​ອົງ​ກໍ​ຈະ​ເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ຂ້າ​ນ້ອຍ... ແລະ ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ຈະ​ຖວາຍ​ໜຶ່ງ​ສ່ວນ​ສິບ​ໃນ​ທຸກໆ​ສິ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ອວຍ­ພອນ​ຂ້າ​ນ້ອຍ.” ແລ້ວ​ຢາ​ໂຄບ​ກໍ​ໄດ້​ເດີນ­ທາງ​ໄປ​ຕໍ່​ຈົນ​ເຖິງ​ບ້ານ​ຂອງ​ຍາດ­ຕິ​ພີ່­ນ້ອງ​ຝ່າຍ​ທາງ​ແມ່ ແລະ ລາວ​ກໍ​ໄດ້​ພັກ​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ກັບ​ລຸງ​ຂອງ​ລາວ.

ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ຢູ່​ຄຽງ​ຂ້າງ​ພວກ​ເຮົາ​ສະ­ເໝີ

ພຣະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ປະ​ຖິ້ມ​ຢາ​ໂຄບ ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ສຳ­ແດງ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ຕໍ່​ລາວ​ທີ່​ໄດ້​ຫຼົງ​ເຮັດ​ຜິດ­ພາດ​ໄປ. ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮັກ​ອັນ​ໝັ້ນ­ຄົງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ເປີດ­ເຜີຍ​ສິ່ງ​ທີ່​ຢາ​ໂຄບ​ຕ້ອງ­ການ​ຄື​ພຣະ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ລອດ. ພຣະ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ໄດ້​ສຳ­ແດງ​ໃຫ້​ຢາ​ໂຄບ​ເຫັນ​ເຖິງ​ແຜນ­ການ​ຂອງ​ການ​ຊົງ​ໄຖ່​ໃຫ້​ພົ້ນ​ຈາກ​ຄວາມ​ບາບ​ໃຫ້​ແກ່​ມະ­ນຸດ­ຊາດ​ໂດຍ​ການ​ໃຊ້​ຮູບ​ພາບ​ຂັ້ນ­ໄດ​ທີ່​ຢາ​ໂຄບ​ເຫັນ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຝັນ​ນັ້ນ​ເປັນ​ສັນ­ຍາ​ລັກ​ບອກ​ວ່າ ພຣະ​ຜູ້​ໄຖ່​ບາບ. ພຣະ​ຜູ້​ໄຖ່​ບາບ​ເປັນ​ຂັ້ນ­ໄດ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ຜູ້​ໄກ່​ເກ່ຍ​ລະ­ຫວ່າງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ​ມະ​ນຸດ. ພຣະ​ຄໍາ​ພີ​ກ່າວ​ວ່າ “ດ້ວຍ​ເຫດ​ວ່າ​ມີ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງ​ດຽວ​ແລະ ມີ​ຜູ້​ກາງ​ແຕ່​ຜູ້​ດຽວ​ລະ­ຫວ່າງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກັບ​ມະ­ນຸດ ຄື​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ​ຜູ້​ຊົງ​ສະ­ພາບ​ເປັນ​ມະ­ນຸດ” (1 ຕີ​ໂມ​ທຽວ 2:5).

ຄຳ​ສັນ­ຍາ​ຂອງ​ຢາ​ໂຄບ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ

ໂດຍ​ການ​ເຮັດ​ສັນ­ຍາ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ ຢາ​ໂຄບ​ບໍ່​ໄດ້​ຕໍ່​ລອງ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເພື່ອ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ­ເຫຼືອ ຢາ​ໂຄບ​ໄດ້​ສັນ­ຍາ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເພື່ອ​ຕອບ​ແທນ​ພຣະ​ຄຸນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ເພາະ­ວ່າ​ຈິດ­ໃຈ​ຂອງ​ລາວ​ເຕັມ​ລົ້ນ​ໄປ​ດ້ວຍ​ການ​ຂອບ​ພຣະ​ຄຸນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ຮັກ ແລະ ​ສະ­ແດງ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ຕໍ່​ລາວ.

ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ ພວກ​ເຮົາ​ຄວນ​ຈະ​ຂອບ​ພຣະ​ຄຸນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ສໍາ​ລັບ​ທຸກໆ​ຄັ້ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ພຣະ​ພອນ​ຈາກ​ພຣະ​ອົງ ພວກ​ເຮົາ​ຄວນ​ທົບ​ທວນ​ຊີ­ວິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຢູ່​ເລື້ອຍໆ ແລະ ​ຂອບ­ຄຸນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ສຳ­ລັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ຊົງ​ປະ­ທານ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຮົາ ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ຊ່ວຍ​ຊູ​ກໍາ​ລັງ​ໃນ​ຍາມ​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຍາກ​ລໍາ​ບາກ, ການ​ຈັດ​ຕຽມ​ຫົນ­ທາງ​ທີ່​ດີ​ໄວ້​ລ່ວງ​ໜ້າ​ສໍາ​ລັບ​ພວກ​ເຮົາ ແລະ ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ສັນ­ຕິ​ສຸກ​ໃນ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ພວກ​ເຮົາ​ຄວນ​ຈະ​ສຳ­ນຶກ​ວ່າ ທັງ​ໝົດ​ນີ້​ເປັນ​ຫຼັກ​ຖານ​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ການ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ເຝົ້າ​ເບິ່ງ­ແຍງ​ພວກ​ເຮົາ.

ຖ້າ­ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ພາ­ລະ​ໜັກ​ຂອງ​ຄວາມ​ຜິດ​ບາບ ຫຼື​ຄວາມ​ຜິດ­ພາດ​ຂະ­ໜາດ​ໃຫຍ່ ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ເອີ້ນ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ເຂົ້າ​ມາ​ຫາ​ພຣະ​ອົງ “ບັນ­ດາ​ຜູ້​ທີ່​ເຮັດ​ການ​ໜັກ­ໜ່ວງ ແລະ ​ແບກ​ພາ­ລະ​ໜັກ​ຈົ່ງ​ມາ​ຫາ​ເຮົາ ແລະ ​ເຮົາ​ຈະ​ໃຫ້​ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເຊົາ​ເມື່ອຍ” (ມັດ​ທາຍ 11:28).

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 27:41-45; 28:1-5, 10-22.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະ­ບັບ​ພາ­ສາ​ໄທ) {ໜ້າ 180,183-188} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ຢາ​ໂຄບ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ດິນ­ແດນ​ກາ​ນາ​ອານ

ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ຢາ​ໂຄບ​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ກັບ​ລຸງ​ຂອງ​ລາວ ລາວ​ກໍ​ຮູ້­ສຶກ​ຮັກ​ນາງ​ຣາ​ເຊັນ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ລູກ​ສາວ​ຂອງ​ລຸງ. ແຕ່​ຍ້ອນ​ວ່າ​ລາວ​ບໍ່​ມີ­ຄ່າ​ດອງ​ໃຫ້​ລຸງ​ຂອງ​ລາວ. ດັ່ງ­ນັ້ນ ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຕົກ­ລົງ​ກັນ​ວ່າ ຖ້າ​ຢາ​ໂຄບ​ເຮັດ​ວຽກ​ເປັນ​ເວ­ລາ​ເຈັດ​ປີ​ໃຫ້​ລຸງ​ຂອງ​ລາວ. ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ ລາວ​ຈະ​ສາ­ມາດ​ແຕ່ງ­ງານ​ກັບ​ນາງ​ຣາ​ເຊັນ​ໄດ້. ສະ­ນັ້ນ ຢາ​ໂຄບ​ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃຫ້​ລຸງ​ຂອງ​ລາວ​ເປັນ​ເວ­ລາ​ເຈັດ​ປີ. ຫຼັງ​ຈາກ​ເຈັດ​ປີ​ຜ່ານ​ໄປ​ແລ້ວ ຜູ້​ເປັນ​ລຸງ​ກໍ​ໄດ້​ຫຼອກ​ຫຼວງ​ຢາ​ໂຄບ​ແຕ່ງ­ງານ​ກັບ​ນາງ​ເລ​ອາ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ລູກ​ສາວ​ກົກ​ຂອງ​ເພິ່ນ. ແຕ່​ຢາ​ໂຄບ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັກ​ນາງ​ເລ​ອາ. ຫຼັງ​ຈາກ​ອາ­ທິດ​ໜຶ່ງ​ຜ່ານ​ໄປ ຜູ້​ເປັນ​ລຸງ​ກໍ​ໄດ້​ມອບ​ນາງ​ຣາ​ເຊັນ​ໃຫ້​ແກ່​ຢາ​ໂຄບ ແຕ່​ຢາ​ໂຄບ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ໃຫ້​ລຸງ​ຂອງ​ລາວ​ເປັນ​ເວ­ລາ​ເຈັດ​ປີ​ອີກ ເພື່ອ​ຈ່າຍ​ສຳ­ລັບ​ຄ່າ​ດອງ​ຂອງ​ນາງ​ຣາ​ເຊັນ.

ແຕ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ສົງ­ສານ​ນາງ​ເລ​ອາ ແລະ ​ໄດ້​ອວຍ­ພອນ​ໃຫ້​ນາງ​ມີ​ລູກ​ຫຼາຍ​ຄົນ ແຕ່​ນາງ​ຣາ​ເຊັນ​ມີ​ລູກ​ສອງ​ຄົນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ແລ້ວ​ຄວາມ­ສຸກ​ພາຍ​ໃນ​ເຮືອນ​ກໍ​ເລີ່ມ​ເສື່ອມ​ໂຊມ​ລົງ​ຍ້ອນ​ຄວາມ​ອິດ­ສາ​ລະ­ຫວ່າງ​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ. ນາງ​ເລ​ອາ​ມີ​ຄວາມ​ອິດ­ສາ​ນາງ​ຣາ​ເຊັນ ຍ້ອນ​ວ່າ​ຢາ​ໂຄບ​ຮັກ​ນາງ​ຣາ​ເຊັນ​ຫຼາຍ ແຕ່​ນາງ​ຣາ​ເຊັນ​ກໍ​ມີ​ຄວາມ​ອິດ­ສາ​ນາງ​ເລ​ອາ​ເຊັ່ນ​ກັນ ຍ້ອນ​ວ່າ​ນາງ​ມີ​ລູກ​ຫຼາຍ​ຄົນ ແລະ ​ຕົນ​ເອງ​ນັ້ນ​ມີ​ລູກ​ຍາກ. ຕອນ​ນີ້ ຢາ​ໂຄບ​ມີ​ຄອບ­ຄົວ​ໃຫຍ່, ມີ​ລູກ​ຊາຍ 12 ຄົນ, ມີ​ຄົນ​ຮັບ​ໃຊ້ ແລະ ​ມີ​ຝູງ​ສັດ​ເປັນ​ຈຳ­ນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ.

ໃນ​ຊ່ວງ​ໄລ­ຍະ​ເວ­ລາ 20 ປີ ໃນ​ການ​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ກັບ​ລຸງ ຢາ​ໂຄບ​ໄດ້​ພົບ​​ອຸ­ປະ­ສັກ ແລະ ​ຄວາມ­ທຸກ​ຍາກ​ລຳ­ບາກ​ຢ່າງ​ຫຼວງ­ຫຼາຍ ແຕ່​ລາວ​ກໍ​ຜ່ານ​ພົ້ນ​ມັນ​ມາ​ໄດ້​ເພາະ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ອວຍ​ພຣະ​ພອນ ແລະ ​ສະ­ຖິດ​ຢູ່​ນໍາ​ລາວ.

ຢາ​ໂຄບ​ໄດ້​ເຫັນ​ອີກ​ວ່າ​ທ່າ​ທີ​ຂອງ​ລຸງ​ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ລາວ​ນັ້ນ​ບໍ່​ດີ​ຄື​ແຕ່​ກ່ອນ. ແລ້ວ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ໄດ້​ບອກ​ຢາ​ໂຄບ​ວ່າ: "ຈົ່ງ​ກັບ​ຄືນ​ເມືອ​ສູ່​ດິນ­ແດນ​ຂອງ​ບັນ­ພະ­ບູລຸດ ແລະ ​ຍາດ­ຕິ​ພີ່­ນ້ອງ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ສາ! ເຮົາ​ຈະ​ຢູ່​ກັບ​ເຈົ້າ." ດັ່ງ­ນັ້ນ ຢາ​ໂຄບ​ຈຶ່ງ​ຕຽມ​ຕົວ​ກັບ​ຄືນ​ເມືອ​ບ້ານ​ພໍ່​ຂອງ​ລາວ​ທີ່​ດິນ­ແດນ​ກາ​ນາ​ອານ.

ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ເດີນ­ທາງ​ກັບ​ບ້ານ​ຕາມ​ເສັ້ນ­ທາງ​ເກົ່າ​ທີ່​ຢາ​ໂຄບ​ເຄີຍ​ໜີ​ມາ​ນັ້ນ ຄວາມ​ຜິດ​ບາບ​ທີ່​ເຄີຍ​ຫຼອກ​ລວງ​ພໍ່​ຍັງ​ຄົງ​ວົນ­ວຽນ​ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ຢາ​ໂຄບ​ຕະ​ຫຼອດ. ຢາ​ໂຄບ​ຄິດ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຜິດ​ບາບ​ຂອງ​ລາວ​ທັງ​ກາງ­ເວັນ ແລະ ​ທັງ​ກາງ­ຄືນ ຈົນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ບັນ­ຍາ­ກາດ​ໃນ​ການ​ເດີນ­ທາງ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໂສກ​ເສົ້າ. ເມື່ອ​ຢາ​ໂຄບ​ເດີນ­ທາງ​ມາ​ໃກ້​ຈຸດ­ໝາຍ ລາວ​ກໍ​ຄິດ​ເຖິງ​ເອ​ຊາວ​ອ້າຍ​ຂອງ​ລາວ ຈົນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາວ​ຮູ້­ສຶກ​ຢ້ານ​ຫຼາຍ. ແຕ່​ເມື່ອ​ລາວ​ຄິດ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຝັນ​ຢູ່​ທີ່​ເບັດ​ເອນ ຈິດ­ໃຈ​ທີ່​ເປັນ​ທຸກ​ໜັກ​ນັ້ນ​ກໍ​ຄ່ອຍໆ​ເບົາ​ລົງ. ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ຢາ​ໂຄບ​ລະ­ນຶກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ບາບ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ຢູ່​ນັ້ນ ລາວ​ກໍ​ໄດ້​ຄິດ​ເຖິງ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ລາວ ລວມ​ທັງ​ພຣະ​ສັນ­ຍາ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ຊົງ​ຊ່ວຍ­ເຫຼືອ ແລະ ​ຊີ້​ນຳ​ທາງ​ລາວ ແລະ ​ຢາ​ໂຄບ​ຍັງ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຊົງ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ­ສາ​ລາວ.

ຢາ​ໂຄບ​ຈຶ່ງ​ສົ່ງ​ຄົນ​ຮັບ​ໃຊ້​ຂອງ​ລາວ​ໄປ​ຫາ​ເອ​ຊາວ ເພື່ອ​ໄກ່​ເກ່ຍ​ໃຫ້​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ເຂົ້າ­ໃຈ​ກັນ. ເມື່ອ​ຄົນ​ຮັບ​ໃຊ້​ຂອງ​ຢາ​ໂຄບ​ກັບ​ຄືນ​ມາ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ລາຍ​ງານ​ໃຫ້​ຢາ​ໂຄບ​ຟັງ​ວ່າ: “ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ໄປ​ຫາ​ເອ​ຊາວ​ອ້າຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ແລ້ວ ແລະ ​ເພິ່ນ​ກຳ­ລັງ​ອອກ​ເດີນ­ທາງ​ມາ​ພົບ​ທ່ານ ພ້ອມ​ທັງ​ມີ​ຄົນ​ມາ​ນຳ​ສີ່​ຮ້ອຍ​ຄົນ.”

ເມື່ອ​ໄດ້​ຍິນ​ແນວ​ນັ້ນ ຢາ​ໂຄບ​ກໍ​ຮູ້​ສຶ​ກ​ຢ້ານ ແລະ ​ອຸກ​ໃຈ​ຫຼາຍ​ທີ່​ເອ​ຊາວ​ບໍ່​ໄດ້​ຕອບ​ຕົກ­ລົງ​ເຫັນ​ດີ​ກັບ​ເງື່ອນ­ໄຂ​ຂອງ​ລາວ​ທີ່​ຈະ​ພະ­ຍາ­ຍາມ​ຄືນ​ດີ​ກັນ ແຕ່​ເອ​ຊາວ​ກຳ­ລັງ​ອອກ​ມາ​ພ້ອມ​ທັງ​ມີ​ຄົນ​ມາ​ນຳ​ສີ່​ຮ້ອຍ​ຄົນ.. ຢາ​ໂຄບ​ຈະ​ຖອຍ­ຫຼັງ​ກັບ​ຄືນ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້ ຈະ​ເດີນ​ໜ້າ​ຕໍ່​ໄປ​ກໍ​ບໍ່​ກ້າ ສ່ວນ​ຄົນ​ທີ່­ຢູ່​ກັບ​ລາວ​ບໍ່​ມີ​ອາ­ວຸດ ແລະ ​ປ້ອງ​ກັນ​ຕົວ​ເອງ​ບໍ່​ໄດ້​ເລີຍ. ຢາ​ໂຄບ​ຢ້ານ​ເອ​ຊາວ​ບຸກ​ເຂົ້າ​ມາ​ໂຈມ​ຕີ. ສະ­ນັ້ນ ລາວ​ຈຶ່ງ​ແບ່ງ​ຄົນ​ຂອງ​ລາວ​ອອກ​ເປັນ​ສອງ​ກຸ່ມ ເພື່ອ​ວ່າ​ຖ້າ​ກຸ່ມ​ໜຶ່ງ​ຖືກ​ໂຈມ​ຕີ ອີກ​ກຸ່ມ​ໜຶ່ງ​ຈະ​ມີ​ໂອ­ກາດ​ໜີ​ລອດ​ໄປ​ໄດ້.

ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ ຢາ​ໂຄບ​ໄດ້​ອະ­ທິ­ຖານ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ວ່າ: “ໂອ! ພຣະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່­ເຖົ້າ​ຂອງ​ຂ້າ­ນ້ອຍ ແລະ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ອີ​ຊາກ​ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່​ຂອງ​ຂ້າ­ນ້ອຍ ໂຜດ​ຟັງ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ແດ່​ທ້ອນ. ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ບອກ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ວ່າ ‘ຈົ່ງ​ກັບ​ຄືນ​ເມືອ​ສູ່​ດິນ­ແດນ​ຂອງ​ບັນ­ພະ­ບູລຸດ ແລະ ​ຍາດ­ຕິ​ພີ່­ນ້ອງ​ຂອງ​ເຈົ້າ ແລະ ​ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ​ທຸກ​ສິ່ງ​ໃຫ້​ຜ່ານ​ພົ້ນ​ໄປ​ໂດຍ​ດີ​ສຳ­ລັບ​ເຈົ້າ.’ ຂໍ​ພຣະ​ອົງ​ໂຜດ​ຊ່ວຍ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ໃຫ້​ພົ້ນ​ຈາກ​ເງື້ອມ­ມື​ຂອງ​ອ້າຍ​ເອ​ຊາວ​ແດ່​ທ້ອນ. ຂ້າ­ນ້ອຍ​ຢ້ານ​ວ່າ​ລາວ​ຈະ​ເຂົ້າ​ມາ​ບຸກ­ໂຈມ­ຕີ ແລະ ​ທຳ­ຮ້າຍ​ພວກ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ທັງ​ໝົດ​ທັງ​ຜູ້­ຍິງ ແລະ ​ເດັກ​ນ້ອຍ. ຂໍ​ພຣະ​ອົງ​ໂຜດ​ຈົດ​ຈຳ​ຄຳ​ສັນ­ຍາ​ທີ່​ວ່າ ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ເຮັດ​ທຸກ​ສິ່ງ​ໃຫ້​ຜ່ານ​ພົ້ນ​ໄປ​ໂດຍ​ດີ​ສຳ­ລັບ​ຂ້າ­ນ້ອຍ ແລະ ​ໃຫ້​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ມີ​ເຊື້ອ­ສາຍ​ຢ່າງ​ຫຼວງ­ຫຼາຍ​ດັ່ງ​ເມັດ​ຊາຍ​ທີ່​ແຄມ​ທະ­ເລ​ເຊິ່ງ​ບໍ່​ອາດ​ນັບ​ໄດ້.”

ຫຼັງ​ຈາກ​ອະ­ທິ­ຖານ​ແລ້ວ ຢາ​ໂຄບ​ກໍ​ເລືອກ​ເອົາ​ເຄື່ອງ​ຂອງ​ທີ່​ລາວ​ມີ​ໃນ​ຝູງ​ສັດ ເພື່ອ​ເປັນ​ຂອງ­ຕ້ອນ​ໃຫ້​ແກ່​ເອ​ຊາວ​ອ້າຍ​ຂອງ​ລາວ. ຢາ​ໂຄບ​ຄິດ​ວ່າ ຂອງ­ຕ້ອນ​ທີ່​ລາວ​ຈະ​ສົ່ງ​ໄປ​ໃຫ້​ເອ​ຊາວ​ນັ້ນ ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເອ​ຊາວ​ເຊົາ​ຄຽດ​ແຄ້ນ ຫຼື​ອາດ​ຈະ​ຍົກ­ໂທດ​ໃຫ້​ລາວ​ໄດ້. ແລ້ວ​ຢາ​ໂຄບ​ກໍ​ໄດ້​ມອບ​ຝູງ​ສັດ​ແຕ່​ລະ​ຝູງ​ໃຫ້​ຄົນ​ຮັບ​ໃຊ້​ແຕ່­ລະ­ຄົນ ແລະ ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເດີນ­ທາງ​ອອກ​ໄປ​ກ່ອນ​ເພື່ອ​ນຳ​ເອົາ​ຂອງ­ຕ້ອນ​ໄປ​ມອບ​ໃຫ້​ເອ​ຊາວ.

ແຜນ­ການ​ຂອງ​ຊາ​ຕານ

ຊາ​ຕານ​ຮູ້​ວ່າ ຜ່ານ​ທາງ​ຢາ​ໂຄບ ປະ­ຊາ­ຊົນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ພຣະ​ພອນ. ມັນ​ຈຶ່ງ​ຫວັງ​ຈະ​ທຳ­ລາຍ​ແຜນ­ການ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ຈະ​ອວຍ­ພອນ​ຢາ​ໂຄບ​ນັ້ນ. ດັ່ງ­ນັ້ນ ຊາ​ຕານ​ຈຶ່ງ​ຍຸ​ແຍ່​ໃຫ້​ເອ​ຊາວ​ເດີນ­ທາງ​ມາ ເພື່ອ​ຕໍ່­ສູ້​ຢາ​ໂຄບ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 29:31-35; 30:1-24; 31:2,3; 32:3-21.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະ­ບັບ​ພາ­ສາ​ໄທ) {ໜ້າ 193-196} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ພຣະ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ຢາ​ໂຄບ​ປ່ຽນ​ຊື່​ໃໝ່​ວ່າ ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ

ແຜນ­ການ​ຂອງ​ຊາ​ຕານ

ຊາ​ຕານ​ພະ­ຍາ­ຍາມ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຢາ​ໂຄບ​ໝົດ​ຫວັງ ໂດຍ​ໃຫ້​ລາວ​ປັກ​ຫຼັກ​ຢູ່​ກັບ​ຄວາມ​ຄິດ​ທີ່​ວ່າ ລາວ​ເປັນ​ຄົນ​ບາບ; ເພື່ອ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຢາ​ໂຄບ​ເລີກ​ຢືດ​ໝັ້ນ​ໃນ​ພຣະ​ສັນ­ຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

ເມື່ອ​ມາ​ຮອດ​ກາງ­ຄືນ ຄອບ­ຄົວ​ຂອງ​ຢາ​ໂຄບ​ກໍ​ເດີນ­ທາງ​ມາ​ຮອດ​ແມ່­ນ້ຳ​ແຫ່ງ​ໜຶ່ງ. ຢາ​ໂຄບ​ໄດ້​ສົ່ງ​ລູກ, ເມຍ ແລະ ​ຄົນ​ຮັບ​ໃຊ້​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຊັບ​ສົມ­ບັດ​ຂ້າມ​ແມ່­ນ້ຳ​ໄປ. ແຕ່​ສ່ວນ​ລາວ​ເອງ​ຢືນ​ຢູ່​ອີກ​ຝັ່ງ​ໜຶ່ງ​ພຽງ​ຄົນ​ດຽວ ເພາະ­ວ່າ​ລາວ​ຕ້ອງ­ການ​ຈະ​ອະ­ທິ­ຖານ​ໝົດ​ຄືນ. ຢາ​ໂຄບ​ປາ­ຖະ­ໜາ​ຢາກ​ຢູ່​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຽງ​ຕາມ​ລໍາ​ພັງ ເພາະ​ພຣະ​ອົງ​ຜູ້​ດຽວ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ທີ່​ຈະ​ສາ­ມາດ​ປ່ຽນ­ແປງ​ຈິດ­ໃຈ​ຂອງ​ເອ​ຊາວ​ໄດ້ ແລະ ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ທີ່​ເປັນ­ຄວາມ​ຫວັງ​ດຽວ​ທີ່​ຢາ​ໂຄບ​ມີ​ຢູ່.

ໃນ​ສະ­ຖານ­ທີ່​ແຫ່ງ​ນັ້ນ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ພູ­ເຂົາ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ບ່ອນ​ອາ­ໄສ​ຂອງ​ສັດ­ປ່າ ພ້ອມ​ທັງ​ເປັນ​ຂົງ­ເຂດ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ຄົນ​ຜ່ານ​ໄປ​ມາ ແລະ ​ຍັງ​ເປັນ​ບ່ອນ​ທີ່​ມີ​ໂຈນ​ດັກ​ປຸ້ນ​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ຜ່ານ​ໄປ​ມາ​ເສັ້ນ­ທາງ​ນັ້ນ ຢາ​ໂຄບ​ຢູ່​ບ່ອນ​ນັ້ນ​ຄົນ​ດຽວ ແລະ ​ບໍ່​ມີ​ອາ­ວຸດ​ຫຍັງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຕົວ​ເອງ. ໃນ​ຂະ­ນະ​ນັ້ນ ເປັນ​ເວ­ລາ​ທ່ຽງ​ຄືນ​ແລ້ວ ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ລາວ​ຮັກ​ກໍ​ຢູ່​ຫ່າງ​ໄກ ແລະ ​ພວກ​ເຂົາ​ອາດ​ຈະ​ພົບ​ກັບ​ໄພ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ. ຢາ​ໂຄບ​ກົ້ມ​ລົງ­ພື້ນ​ດິນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ກັງ­ວົນ ແລະ ​ທຸກ​ໃຈ​ທີ່​ສຸດ ເພາະ​ຄົນ​ທີ່​ລາວ​ຮັກ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ຜິດ​ຫຍັງ ແຕ່​ຕ້ອງ​ມາ​ສ່ຽງ​ໄພ​ອັນ­ຕະ­ລາຍ​ຍ້ອນ​ຄວາມ​ຜິດ​ບາບ​ຂອງ​ລາວ. ແລ້ວ​ຢາ​ໂຄບ​ກໍ​ໄດ້​ຮ້ອງ­ໄຫ້​ອະ­ທິ­ຖານ​ອ້ອນ­ວອນ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ.

ແຕ່​ທັນ­ໃດ​ນັ້ນ ກໍ​ມີ​ມື​ທີ່​ແຂງ­ແຮງ​ຈັບ​ເທິງ​ບາ​ໄຫຼ່​ຂອງ​ຢາ​ໂຄບ. ລາວ​ຄິດ​ວ່າ​ແມ່ນ​ສັດ­ຕູ​ທີ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ມາ​ເພື່ອ​ຈະ​ເອົາ​ຊີ­ວິດ​ຂອງ​ລາວ ລາວ​ຈຶ່ງ​ພະ­ຍາ­ຍາມ​ຕໍ່­ສູ້​ຈົນ​ສຸດ​ກຳ­ລັງ​ທີ່​ລາວ​ມີ ທັງ​ສອງ​ໄດ້​ຕໍ່­ສູ້​ກັນ​ໃນ​ຄວາມ​ມືດ​ແຕ່​ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ເວົ້າ​ຫຍັງ​ເລີຍ. ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ຢາ​ໂຄບ​ກຳ­ລັງ​ຕໍ່­ສູ້​ເພື່ອ​ເອົາ​ຊີ­ວິດ​ຂອງ​ລາວ​ໃຫ້​ລອດ​ນັ້ນ ລາວ​ກໍ​ສຳ­ນຶກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຜິດ​ບາບ​ຂອງ​ລາວ ຈົນ​ຮູ້­ສຶກ​ວ່າ​ລາວ​ກຳ­ລັງ​ຖືກ​ແຍກ​ອອກ​ຈາກ​ພຣະ​ລັດ­ສະ­ໝີ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ແຕ່​ໃນ​ລະ­ຫວ່າງ​ທີ່​ຢາ​ໂຄບ​ຕົກ​ຢູ່​ສະ­ຖາ­ນະ​ການ​ທີ່​ທຸກ​ໃຈ​ຢ່າງ​ໜັກ​ນັ້ນ ລາວ​ໄດ້​ຈື່​ຈໍາ​ພຣະ​ສັນ­ຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ລາວ​ໄດ້​ອ້ອນ­ວອນ​ຂໍ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ເມດ​ຕາ​ລາວ. ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ທັງ​ສອງ​ໄດ້​ຕໍ່­ສູ້​ກັນ​ຈົນ​ຕາ­ເວັນ​ໃກ້​ຂຶ້ນ ຜູ້​ທີ່​ຕໍ່­ສູ້​ຢາ​ໂຄບ​ນັ້ນ​ກໍ​ໄດ້​ແຕະ​ຢູ່​ທີ່​ຂໍ້​ຕໍ່​ສະ​ໂພ​ກ​ຂອງ​ຢາ​ໂຄບ ຈົນ​ຂໍ້​ຕໍ່​ສະ​ໂພ​ກ​ຂອງ​ຢາ​ໂຄບ​ເຄື້ອນ ແລະ ​ຂາ​ຂອງ​ລາວ​ກໍ​ເປ​ທັນ​ທີ.

ບັດ​ນີ້ ຢາ​ໂຄບ​ຮູ້­ສຶກ​ເຖິງ​ຣິດ​ອຳ­ນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາວ​ຂາ​ເປ ແລະ ​ລາວ​ລະ­ນຶກ​ໄດ້​ວ່າ ລາວ​ບໍ່​ໄດ້​ຕໍ່­ສູ້​ມະ­ນຸດ ແຕ່​ໄດ້​ຕໍ່­ສູ້​ພຣະ​ເຈົ້າ. ດ້ວຍ​ຄວາມ­ເຈັບ​ປວດ, ຄວາມ­ທຸກ​ທໍ­ລະ­ມານ ແລະ ​ຄວາມ​ໂສກ­ເສົ້າ​ເສຍ​ໃຈ​ທີ່​ຢາ​ໂຄບ​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ​ຄວາມ​ບາບ​ຂອງ​ລາວ​ນັ້ນ ລາວ​ຈຶ່ງ​ກອດ​ຜູ້​ທີ່​ຕໍ່­ສູ້​ລາວ​ນັ້ນ​ໄວ້​ຢ່າງ​ແໜ້ນ ແລະ ​ບໍ່​ຍອມ​ປ່ອຍ​ໄປ ຈົນ​ກວ່າ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ພຣະ​ພອນ.

ແຕ່​ຜູ້​ທີ່​ຕໍ່­ສູ້​ຢາ​ໂຄບ​ນັ້ນ ພະ­ຍາ­ຍາມ​ດຶງ​ມື​ຂອງ​ຢາ​ໂຄບ​ອອກ ແລະ ​ກ່າວ​ວ່າ: “ປ່ອຍ​ຂ້ອຍ​ແມ! ເພາະ​ຕາ­ເວັນ​ຈວນ​ຈະ​ຂຶ້ນ​ແລ້ວ.”

ແຕ່​ຢາ​ໂຄບ​ຮ້ອງ­ໄຫ້ ແລະ ​ຕອບ​ວ່າ: “ຂ້າ­ນ້ອຍ​ຈະ​ບໍ່​ປ່ອຍ​ທ່ານ​ໄປ ຈົນ​ກວ່າ​ທ່ານ​ຈະ​ອວຍ­ພອນ​ຂ້າ​ນ້ອຍ.”

ຜູ້​ທີ່​ຕໍ່­ສູ້​ຢາ​ໂຄບ​ຖາມ​ວ່າ: “ເຈົ້າ​ຊື່​ຫຍັງ?”

ຢາ​ໂຄບ​ຕອບ​ວ່າ: “ຢາ​ໂຄບ.”

ຜູ້​ທີ່​ຕໍ່­ສູ້​ຢາ​ໂຄບ​ນັ້ນ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ: “ຊື່​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຢາ​ໂຄບ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ ເຈົ້າ​ໄດ້​ຕໍ່­ສູ້​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ​ມະ­ນຸດ ແລະ ​ເຈົ້າ​ຊະ­ນະ; ສະ­ນັ້ນ ຊື່​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຈະ​ແມ່ນ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ.” ແລ້ວ​ຜູ້​ທີ່​ຕໍ່­ສູ້​ຢາ​ໂຄບ​ນັ້ນ​ກໍ​ໄດ້​ອວຍ­ພອນ​ຢາ​ໂຄບ ແລະ ​ຈາກ​ໄປ.

ແລ້ວ​ຢາ​ໂຄບ​ກໍ​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: “ຂ້ອຍ​ໄດ້​ເຫັນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຕໍ່­ໜ້າ​ຕໍ່​ຕາ ແລ້ວ​ຂ້ອຍ​ຍັງ​ບໍ່​ຕາຍ”

ຢາ​ໂຄບ​ໄດ້​ຮັບ​ພຣະ​ພອນ​ຕາມ​ທີ່​ລາວ​ໄດ້​ລໍ­ຄອຍ​ມາ​ເປັນ​ເວ­ລາ​ດົນ​ນານ. ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ໃຫ້​ອະ­ໄພ​ລາວ​ສຳ­ລັບ​ຄວາມ​ບາບ​ໃນ​ອະດີດ​ທີ່​ລາວ​ໄດ້​ເຮັດ​ຜິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ນັ້ນ. ບັດ​ນີ້ ການ​ສຳ­ນຶກ​ຜິດ​ໃນ​ຄວາມ​ບາບ​ຂອງ​ລາວ​ໄດ້​ຜ່ານ​ພົ້ນ​ໄປ​ແລ້ວ ແລະ ​ຕອນ​ນີ້​ສັນ­ຕິ​ສຸກ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ຈິດ­ໃຈ​ຂອງ​ລາວ​ເມື່ອ​ລາວ​ໄດ້​ຄືນ​ດີ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ​ລາວ​ກໍ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ເອ​ຊາວ​ອ້າຍ​ຂອງ​ລາວ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ.

ຕອນ​ທີ່​ຢາ​ໂຄບ​ຕໍ່­ສູ້​ກັບ​ຜູ້​ທີ່​ມາ​ຈາກ​ສະ­ຫວັນ​ນັ້ນ ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສົ່ງ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ໄປ​ຫາ​ເອ​ຊາວ​ໃນ​ຄວາມ​ຝັນ ແລະ ​ໃຫ້​ເອ​ຊາວ​ເຫັນ​ພາບ​ຊີ­ວິດ​ຂອງ​ຢາ​ໂຄບ​ທີ່​ຕ້ອງ​ໜີ​ຈາກ​ບ້ານ​ເກີດ​ຂອງ​ລາວ​ຈົນ​ເຖິງ​ຊາວ​ປີ. ເອ​ຊາວ​ໄດ້​ເຫັນ​ຄວາມ­ທຸກ​ຂອງ​ຢາ​ໂຄບ​ໃນ​ການ​ໃຊ້​ຊີ­ວິດ​ຢູ່​ບ້ານ​ລຸງ​ຂອງ​ລາວ ແລະ ​ເປັນ​ທຸກ​ໂສກ­ເສົ້າ​ເສຍ​ໃຈ​ເມື່ອ​ຮູ້​ວ່າ​ແມ່​ຂອງ​ຕົນ​ເສຍ​ຊີ­ວິດ​ແລ້ວ. ຫຼາຍ​ກວ່າ​ນັ້ນ​ອີກ ເອ​ຊາວ​ຍັງ​ໄດ້​ເຫັນ​ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອ້ອມ​ຮອບ​ຢາ​ໂຄບ​ໄວ້. ດັ່ງ­ນັ້ນ ເອ​ຊາວ​ຈຶ່ງ​ເລົ່າ​ຄວາມ​ຝັນ​ນີ້​ໃຫ້​ພວກ​ທະ­ຫານ​ຂອງ​ລາວ​ຟັງ ແລະ ​ໄດ້​ສັ່ງ​ຫ້າມ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ໃຫ້​ທຳ­ຮ້າຍ​ຢາ​ໂຄບ ເພາະ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ພໍ່​ຕົນ​ຊົງ​ສະ­ຖິດ​ຢູ່​ກັບ​ຢາ​ໂຄບ.

ໃນ​ທີ່​ສຸດ ເອ​ຊາວ ແລະ ​ຢາ​ໂຄບ​ກໍ​ໄດ້​ມາ​ພົບ​ໜ້າ​ກັນ. ເອ​ຊາວ​ຍ່າງ​ມາ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ກອງ­ທັບ​ທະ­ຫານ​ສີ່​ຮ້ອຍ​ຄົນ ສ່ວນ​ອີກ​ຝ່າຍ​ໜຶ່ງ​ແມ່ນ​ຢາ​ໂຄບ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ເມຍ ແລະ ​ລູກ 12 ຄົນ ພ້ອມ​ທັງ​ຄົນ​ຮັບ​ໃຊ້​ທີ່​ເບິ່ງ­ແຍງ​ຝູງ​ສັດ​ແຮ່​ຂະ­ບວນ​ຍາວ​ມາ​ນຳ​ອີກ​ດ້ວຍ. ຢາ​ໂຄບ​ຈັບ​ໄມ້​ຄ້ຳ​ໄວ້​ຢ່າງ​ແໜ້ນ ແລ້ວ​ຄ່ອຍໆ​ຍ່າງ​ໄປ​ຫາ​ເອ​ຊາວ​ອ້າຍ​ຂອງ​ລາວ​ທີ່​ຢືນ​ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ. ຍ້ອນ​ການ​ຕໍ່­ສູ້​ລະ­ຫວ່າງ​ຢາ​ໂຄບ​ກັບ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຢາ​ໂຄບ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ­ເຈັບ​ຢູ່​ທີ່​ສະ​ໂພ​ກ​ຂອງ​ລາວ ເຊິ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາວ​ທັງ​ຍ່າງ​ໄປ​ທັງ​ຢຸດ​ເທື່ອ​ລະ​ກ້າວ​ຢ່າງ​ຊ້າໆ​ດ້ວຍ​ຄວາມ­ເຈັບ​ປວດ ແຕ່​ໃບ​ໜ້າ​ຂອງ​ລາວ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ແສງ​ສະ­ຫວ່າງ​ແຫ່ງ​ສັນ­ຕິ​ສຸກ. ເມື່ອ​ເອ​ຊາວ​ເຫັນ​ຢາ​ໂຄບ​ຍ່າງ​ເຂົ້າ​ມາ​ຫາ​ລາວ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ລຳ­ບາກ​ທໍ­ລະ­ມານ​ຢູ່​ນັ້ນ ລາວ​ກໍ​ແລ່ນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຕ້ອນ­ຮັບ​ຢາ​ໂຄບ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ລາວ​ພ້ອມ​ທັງ​ກອດ ທັງ​ຈູບ ແລະ ​ທັງ​ສອງ​ຕ່າງ​ກໍ​ພາ­ກັນ​ຮ້ອງ​ໄຫ້. ເມື່ອ​ພວກ​ທະ­ຫານ​ຂອງ​ເອ​ຊາວ​ໄດ້​ເຫັນ​ຕ່າງ​ກໍ​ພາ­ກັນ​ຮູ້­ສຶກ​ປະ­ທັບ​ໃຈ. ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ ຢາ​ໂຄບ​ພ້ອມ​ທັງ​ຄອບ­ຄົວ ແລະ ຄົນ​ຮັບ​ໃຊ້​ລວມ​ທັງ​ຝູງ​ສັດ ກໍ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ດິນ­ແດນ​ກາ​ນາ​ອານ.

ການ​ປ່ຽນ​ຊື່

ຜູ້​ທີ່​ຕໍ່­ສູ້​ຢາ​ໂຄບ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ຢາ​ໂຄບ​ຕໍ່­ສູ້​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ​ລາວ​ຊະ​ນະ. ຄົນ​ບາບ​ຜູ້​ນີ້​ຊະ­ນະ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໂດຍ​ການ​ຖ່ອມ­ຕົວ, ການ​ກັບ​ໃຈ​ໃໝ່ ແລະ ​ການ​ຍອມ​ຈຳ​ນົນ. ສະ­ນັ້ນ ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ປ່ຽນ​ຊື່​ໃຫ້​ຢາ​ໂຄບ​ໃໝ່​ວ່າ ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ ເພື່ອ​ເປັນ​ຫຼັກ​ຖານ​ວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ໃຫ້​ອະ­ໄພ​ຢາ​ໂຄບ.

ສິ້ນ​ສຸດ​ຂອງ​ການ​ຕໍ່­ສູ້

ກ່ອນ​ທີ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຈະ​ສະ­ເດັດ​ກັບ​ມາ​ຄັ້ງ​ທີ​ສອງ ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຜ່ານ​ປະ­ສົບ​ການ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ຢາ​ໂຄບ​ທີ່​ຕໍ່­ສູ້​ກັບ​ຄວາມ­ທຸກ​ທໍ­ລະ­ມານ​ໃຈ​ດ້ວຍ​ຄວາມ­ເຈັບ​ປວດ. ຜູ້​ປະ­ກາດ​ພຣະ​ຄຳ​ເຢ​ເຣ​ມີ​ຢາ​ໄດ້​ເຫັນ​ນິ­ມິດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເຫດ­ການ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນັ້ນ​ວ່າ: “ເຮົາ​ໄດ້​ຍິນ​ສຽງ​ຮ້ອງ​ແຕກ​ຕື່ນ​ຕົກ­ໃຈ ເປັນ​ສຽງ​ຮ້ອງ​ຕົກ­ໃຈ​ຢ້ານ ແລະ ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ສະ­ຫງົບ​ສຸກ.... ໃບ​ໜ້າ​ຂອງ​ທຸກ​ຄົນ​ຊີດ​ຂາວ. ມື້​ອັນ​ໜ້າ​ຢ້ານ​ກົວ​ໃຫຍ່​ນັ້ນ ກໍາ​ລັງ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ ບໍ່​ມີ​ມື້​ໃດ​ເລີຍ​ຈະ​ປຽບ­ປານ​ມື້​ນັ້ນ​ໄດ້ ເພາະ­ວ່າ​ມັນ​ເປັນ​ເວ­ລາ​ທຸກ​ໃຈ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫ​ຍ່່​ກວ່າ​ສະ­ໄໝ​ຂອງ​ຢາ​ໂຄບ ແຕ່​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຜ່ານ​ພົ້ນ​ວັນ​ນັ້ນ​ໄປ​ໄດ້” (ເຢ​ເຣ​ມີ​ຢາ 30:57)

ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ໄວ້​ວາງ­ໃຈ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າ

ຊາ​ຕານ​ພະ­ຍາ­ຍາມ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ທີ່​ເປັນ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ໂດຍ​ຄິດ​ວ່າ­ຄວາມ​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ເກີນ​ກວ່າ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ໄພ. ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຄິດ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຜິດ​ບາບ​ໃນ​ຊີ­ວິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ທີ່​ເຮັດ​ຜ່ານ​ມາ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ໝົດ​ຫວັງ. ແຕ່​ພວກ​ເຮົາ​ຄວນ​ຈະ​ຈື່​ຈຳ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ. ພວກ​ເຮົາ​ຄວນ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ສຳ­ນຶກ​ຜິດ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຈິງ​ໃຈ​ສຳ­ລັບ​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ຫຼັງ​ຈາກ​ນີ້ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຄິດ​ເຖິງ​ພຣະ​ສັນ­ຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສັນ­ຍາ​ວ່າ​ຈະ​ໃຫ້​ອະ­ໄພ​ກັບ​ທຸກໆ​ຄົນ​ທີ່​ມາ​ຫາ​ພຣະ​ອົງ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຈິງ​ໃຈ. ຈາກ​ນັ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ສາ­ມາດ​ໄວ້​ວາງ­ໃຈ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ເວ­ລາ​ທີ່​ມີ​ບັນ​ຫາ. ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ບັນ­ຫາ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເກີດ​ຈາກ​ຄວາມ​ຜິດ­ພາດ ແລະ ​ຄວາມ​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເອງ. ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເປີດ​ຫົນ­ທາງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ໄວ້​ວາງ­ໃຈ​ໃນ​ສະ­ຕິ­ປັນ­ຍາ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ­ຫາ​ໃນ​ຊີ­ວິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ແຕ່​ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ໄວ້​ວາງ­ໃຈ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢ່າງ​ເຕັມ­ທີ່​ວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ຊົງ​ເປີດ​ທາງ​ໃຫ້ ແລະ ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ຕອບ​ຄຳ​ອະ­ທິ­ຖານ​ຂອງ​ບັນ­ດາ​ຜູ້​ທີ່​ໄວ້​ວາງ­ໃຈ​ໃນ​ພຣະ​ອົງ​ຢ່າງ​ແນ່​ນອນ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 32:22-30; 33:1-17.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະ­ບັບ​ພາ­ສາ​ໄທ) {ໜ້າ 195-203} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ການ​ດຳ­ລົງ​ຊີ­ວິດ​ຢູ່​ດິນ­ແດນ​ກາ​ນາ​ອານ

ຈົ່ງ​ຈື່​ໄວ້​ວ່າ ເມື່ອ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຕໍ່­ສູ້​ຢາ​ໂຄບ​ໃນ​ຄືນ​ມື້​ນັ້ນ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ: “ຊື່​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຢາ​ໂຄບ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ ເຈົ້າ​ໄດ້​ຕໍ່­ສູ້​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ​ມະ­ນຸດ ແລະ ​ເຈົ້າ​ຊະ­ນະ; ສະ­ນັ້ນ ຊື່​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຈະ​ແມ່ນ ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ.” ນັບ​ຕັ້ງ­ແຕ່​ນັ້ນ​ມາ ຢາ​ໂຄບ​ມີ​ຊື່­ວ່າ ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ ແລະ ​ລູກ​ຫຼານ​ຂອງ​ລາວ​ກໍ​ໄດ້​ຖືກ​ເອີ້ນ​ວ່າ ຊາວ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ.

ຫຼາຍ​ປີ​ຜ່ານ​ໄປ ໃນ​ການ​ດຳ­ລົງ​ຊີ­ວິດ​ຢູ່​ໃນ​ດິນ­ແດນ​ກາ​ນາ​ອານ ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ກໍ​ໄດ້​ເຕີບ​ໂຕ​ເປັນ​ຜູ້​ໃຫຍ່ ແລະ ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ກໍ​ມີ​ນິ­ໄສ​ທີ່​ບົກ​ພ່ອງ. ເນື່ອງ​ຈາກ​ວ່າ ການ​ມີ​ເມຍ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ເສຍ​ໃຫ້​ແກ່​ຄອບ­ຄົວ ແລະ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮັກ​ຈືດ­ຈາງ​ລົງ ລວມ​ທັງ​ທຳ­ລາຍ​ຄວາມ​ຜູກ​ພັນ​ໃນ​ຄອບ​ຄົວ. ຄວາມ​ອິດ­ສາ​ຂອງ​ແມ່​ແຕ່­ລະ­ຄົນ​ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ­ທຸກ​ໃນ​ຊີ­ວິດ​ຄອບ­ຄົວ ເຊິ່ງ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ບັນ­ດາ​ລູກໆ​ທີ່​ເຕີບ​ໃຫຍ່​ຂຶ້ນ​ມາ​ກາຍ­ເປັນ​ຄົນ​ທີ່​ມັກ​ຖົກ​ຖຽງ​ກັນ ແລະ ​ບໍ່​ຍອມ​ຟັງ​ຜູ້​ໃດ ຈົນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຊີ­ວິດ​ຂອງ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ຜູ້​ທີ່​ເປັນ​ພໍ່​ໂສກ­ເສົ້າ​ທຸກ​ໃຈ​ໄປ​ນຳ.

ແຕ່​ໃນ​ທ່າມ­ກາງ​ບັນ­ດາ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ ຍັງ​ມີ​ລູກ​ຊາຍ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ມີ​ນິ­ໄສ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ຈາກ​ລູກ​ຊາຍ​ຄົນ​ອື່ນໆ ລູກ​ຊາຍ​ຄົນ​ນີ້​ມີ​ຊື່­ວ່າ “ໂຢ​ເຊັບ.” ລາວ​ເປັນ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ນາງ​ຣາ​ເຊັນ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ເມຍ​ທີ່​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ຮັກ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ. ໂຢ​ເຊັບ​ມີ​ນິ­ໄສ​ດີ ແລະ ​ຮູບ​ຮ່າງ​ງາມ​ຄື​ກັບ​ຄວາມ​ດີ­ງາມ​ຂອງ​ຈິດ­ໃຈ​ທີ່​ສະ­ແດງ​ອອກ​ເຖິງ​ຮູບ​ຮ່າງ​ລັກ​ສະ​ນະ. ໂຢ​ເຊັບ​ເປັນ​ຄົນ​ລາ​ເລີງ, ຢືດ​ໝັ້ນ​ໃນ​ຫຼັກ​ສິນ​ທຳ ແລະ ​ດຸ­ໝັ່ນ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ຄວາມ​ດີ.

ໂຢ​ເຊັບ​ມັກ​ຟັງ​ຄຳ​ສັ່ງ­ສອນ​ຂອງ​ພໍ່ ແລະ ​ມັກ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ຈົນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາວ​ມີ​ຄວາມ​ສຸ­ພາບ​ອ່ອນ­ໂຍນ, ຄວາມ​ສັດ­ຊື່ ແລະ ​ຄວາມ​ຈິງ​ໃຈ. ຄວາມ​ດີ­ງາມ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໄດ້​ປາ­ກົດ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຢູ່​ໃນ​ຊີ­ວິດ​ປະ­ຈຳ​ວັນ​ຂອງ​ລາວ. ພາຍ­ຫຼັງ​ທີ່​ຜູ້​ເປັນ​ແມ່​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ­ວິດ​ໄປ​ແລ້ວ ໂຢ​ເຊັບ​ກໍ​ຍິ່ງ​ຜູກ​ພັນ​ກັບ​ພໍ່​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ສ່ວນ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່​ນັ້ນ​ກໍ​ຮັກ​ໂຢ​ເຊັບ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ຫຼາຍ ຈົນ­ກະ­ທັ້ງ​ຮັກ​ໂຢ​ເຊັບ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ລູກ​ຊາຍ​ຄົນ​ອື່ນໆ​ທັງ​ໝົດ. ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮັກ​ຂອງ​ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່​ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ລູກ​ຊາຍ ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຕັດ​ເສື້ອ​ລ່າມ​ທີ່​ສວຍ​ງາມ​ໃຫ້​ແກ່​ໂຢ​ເຊັບ​ຜືນ​ໜຶ່ງ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ເສື້ອ​ທີ່​ມີ​ລາ­ຄາ​ແພງ​ຫຼາຍ ແລະ ​ເປັນ​ເສື້ອ​ທີ່​ຄົນ​ຮັ່ງ­ມີ​ນຸ່ງ. ເມື່ອ​ລູກ​ຊາຍ​ຄົນ​ອື່ນໆ​ເຫັນ​ວ່າ ພໍ່​ຂອງ​ຕົນ​ຕັດ​ເສື້ອ​ພິ­ເສດ​ສຳ­ລັບ​ໂຢ​ເຊັບ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ພາ­ກັນ​ອິດ­ສາ ແລະ ​ກຽດ​ຊັງ​ໂຢ​ເຊັບ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ຈົນ​ບໍ່​ເວົ້າ​ດີ​ນຳ​ລາວ.

ເວລາໂຢ​ເຊັບ​ຊາຍ​ໜຸ່ມ​ອາ­ຍຸ 17 ປີ ລາວອກ​ໄປ​ລ້ຽງ​ແກະ​ກັບ​ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ລາວ ຂະ­ນະ​ທີ່​ໂຢ​ເຊັບ​ເຫັນ​ການ​ປະ​ພືດ​ຊົ່ວ­ຊ້າ​ຂອງ​ພວກ​ອ້າຍ ລາວ​ກໍ​ພະ­ຍາ­ຍາມ​ຫ້າມ​ພວກ​ເຂົາ ແຕ່​ມັນ​ຍິ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ອ້າຍ​ມີ​ຄວາມ​ກຽດ​ຊັງ​ຕໍ່​ໂຢ​ເຊັບ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ. ໂຢ​ເຊັບ​ບໍ່​ອາດ​ທົນ​ເຫັນ​ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ລາວ​ເຮັດ​ຄວາມ​ຜິດ​ບາບ​ຕໍ່­ສູ້​ພຣະ​ເຈົ້າ. ສະ­ນັ້ນ ລາວ​ຈຶ່ງ​ເລົ່າ​ສູ່​ພໍ່​ຟັງ ເພື່ອ​ຫວັງ​ວ່າ​ພວກ​ອ້າຍ​ຈະ​ຟັງ​ຄວາມ​ພໍ່ ແລະ ​ພໍ່​ອາດ​ຈະ​ປ່ຽນ­ແປງ​ນິ­ໄສ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້.

ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮັກ​ຂອງ​ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່​ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ລູກ​ຊາຍ ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຕັດ​ເສື້ອ​ລ່າມ​ທີ່​ສວຍ​ງາມ​ໃຫ້​ແກ່​ໂຢ​ເຊັບ​ຜືນ​ໜຶ່ງ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ເສື້ອ​ທີ່​ມີ​ລາຄາ​ແພງ​ຫຼາຍ ແລະ ​ເປັນ​ເສື້ອ​ທີ່​ຄົນ​ຮັ່ງມີ​ນຸ່ງ. ເມື່ອ​ລູກ​ຊາຍ​ຄົນ​ອື່ນໆ​ເຫັນ​ວ່າ ພໍ່​ຂອງ​ຕົນ​ຕັດ​ເສື້ອ​ພິເສດ​ສຳລັບ​ໂຢ​ເຊັບ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ພາກັນ​ອິດສາ ແລະ ​ກຽດ​ຊັງ​ໂຢ​ເຊັບ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ຈົນ​ບໍ່​ເວົ້າ​ດີ​ນຳ​ລາວ.

ຢູ່​ມາ​ຄືນ​ໜຶ່ງ ໂຢ​ເຊັບ​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ຝັນ​ແປກ​ປະ­ຫຼາດ ແລະ ລາວ​ໄດ້​ເລົ່າ​ຄວາມ​ຝັນ​ນີ້​ໃຫ້​ພວກ​ອ້າຍ​ຟັງ. ໂຢ​ເຊັບ​ເວົ້າ​ວ່າ: “ຟັງ​ຄວາມ​ຝັນ​ທີ່​ຂ້ອຍ​ຈະ​ເລົ່າ​ສູ່​ຟັງ​ນີ້​ແມ້! ພວກ​ເຮົາ​ກຳ­ລັງ​ພາ­ກັນ​ມັດ​ເຂົ້າ​ຢູ່​ທີ່​ທົ່ງ​ນາ ເມື່ອ​ມັດ​ແລ້ວ ຟ່ອນ​ເຂົ້າ­ຂອງ​ຂ້ອຍ​ກໍ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ຊື່​ຕົງ. ສ່ວນ​ຟ່ອນ​ເຂົ້າ­ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຕີ​ວົງ​ລ້ອມ​ຟ່ອນ​ເຂົ້າ­ຂອງ​ຂ້ອຍ ແລະ ​ຂາບ​ລົງ​ຕໍ່­ໜ້າ​ຟ່ອນ​ເຂົ້າ­ຂອງ​ຂ້ອຍ.”

ພວກ​ອ້າຍ​ຈຶ່ງ​ຖາມ​ລາວ​ວ່າ: “ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ເຈົ້າ​ຈະ​ໄດ້​ເປັນ​ກະ­ສັດ​ປົກ­ຄອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຊັ້ນ​ບໍ?” ແລ້ວ​ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ກໍ​ພາ­ກັນ​ຊັງ​ໂຢ​ເຊັບ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ຍ້ອນ​ຄວາມ​ຝັນ​ທີ່​ໂຢ​ເຊັບ​ໄດ້​ເລົ່າ​ມາ​ນັ້ນ.

ໃນ​ເວ­ລາ​ຕໍ່​ມາ ໂຢ​ເຊັບ​ກໍ​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ຝັນ​ທີ່​ແປກ​ປະ­ຫຼາດ​ອີກ ແລະ ລາວ​ໄດ້​ເລົ່າ​ຄວາມ​ຝັນ​ສູ່​ພໍ່​ແລະ ພວກ​ອ້າຍ​ຟັງ​ຕື່ມ​ອີກ​ວ່າ: “ຂ້ອຍ​ຝັນ​ອີກ​ແລ້ວ! ຂ້ອຍ​ຝັນ​ເຫັນ​ດວງ​ຕາ­ເວັນ, ດວງ​ເດືອນ ແລະ ດວງ​ດາວ​ສິບ​ເອັນ​ດວງ​ກົ້ມ​ຂາບ​ຂ້ອຍ.”

ພໍ່​ຂອງ​ລາວ​ຈຶ່ງ​ທ້ວງ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: “ຄວາມ​ຝັນ​ທີ່​ລູກ​ຝັນ​ເຫັນ​ນັ້ນ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ຫຍັງ? ລູກ­ຄິດ​ວ່າ ພໍ່​ກັບ​ແມ່ ແລະ ​ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ລູກ​ຈະ​ພາ­ກັນ​ໄປ​ກົ້ມ​ຂາບ​ລູກ​ຊັ້ນ​ບໍ?” ແລ້ວ​ພວກ​ອ້າຍ​ຈຶ່ງ​ພາ­ກັນ​ອິດ­ສາ​ໂຢ​ເຊັບ​ຫຼາຍ​ຍິ່ງ​ຂຶ້ນ ສ່ວນ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ກໍ​ໄດ້​ແຕ່​ຄົ້ນ​ຄິດ​ເລື່ອງ​ນີ້​ຢູ່​ໃນ​ໃຈ ແລະ ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກຳ­ລັງ​ສຳ­ແດງ​ອະ­ນາ​ຄົດ​ໃຫ້​ໂຢ​ເຊັບ​ເຫັນ.

ຄົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຖືກ​ໝິ່ນ­ປະ­ໝາດ

ພວກ​ອ້າຍ​ສາ­ມາດ​ເຫັນ​ໄດ້​ວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ກັບ​ໂຢ​ເຊບ ແຕ່​ພວກ​ເຂົາ​ຍັງ​ໝິ່ນ­ປະ­ໝາດ​ໂຢ​ເຊັບ. ຊີ­ວິດ​ທີ່​ດີ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ຖືກ​ກ່າວ​ໂທດ​ມາ​ຕະ­ຫຼອດ​ຈາກ​ວິ­ທີ​ທາງ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ພວກ​ອ້າຍ ແລະ ​ພວກ​ເຂົາ​ກຽດ​ຊັງ​ໂຢ​ເຊັບ​ທີ່​ກ່າວ​ຫາ​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຢູ່​ເລື້ອຍໆ. ຄື​ກັນ​ກັບ​ປັດ­ຈຸ­ບັນ​ນີ້ ບາງ​ຄົນ­ຮູ້​ວ່າ ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ສະ­ຖິດ​ຢູ່​ກັບ​ບຸກ­ຄົນ​ຜູ້​ນີ້​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ ແຕ່​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ສາ­ມາດ​ຈະ​ຢືນ​ຢູ່​ໄດ້​ເມື່ອ​ຄົນ​ນັ້ນ​ຕຳ­ໜິ​ພວກ​ເຂົາ​ຈາກ​ວິ­ທີ​ທາງ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ພວກ​ເຂົາ​ມັກ​ຄວາມ​ບາບ​ຫຼາຍ ຈົນ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ຢາກ​ກັບ​ໃຈ​ໃໝ່. ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ ພວກ​ເຂົາ​ເລີ່ມ​ກຽດ​ຊັງ​ຄົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 33:18; 37:1-11.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະ­ບັບ​ພາ­ສາ​ໄທ) {ໜ້າ 204-210} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ໂຢ​ເຊັບ​ຖືກ​ຂາຍ​ເປັນ​ທາດ

ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ເປັນ​ຄົນ​ລ້ຽງ​ແກະ ເພາະ­ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ມີ​ແກະ​ຫຼາຍ​ໂຕ ແລະ ​ພວກ​ເຂົາ​ຕ້ອງ​ນຳ­ພາ​ແກະ​ຂອງ​ຕົນ​ໄປ​ຊອກ​ຫາ​ຫຍ້າ​ກິນ. ແຕ່​ເນື່ອງ​ຈາກ​ວ່າ ໂຢ​ເຊັບ ແລະ ​ເບັນ​ຢາ​ມິນ​ຍັງ​ເປັນ​ຊາຍ​ໜຸ່ມ​ນ້ອຍ​ຢູ່. ດັ່ງ­ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ຢູ່​ເຝົ້າ​ບ້ານ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ພໍ່ ສ່ວນ​ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ສິບ​ຄົນ​ໄດ້​ພາ­ກັນ​ເອົາ​ຝູງ​ສັດ​ໄປ​ເລາະ​ຫາ​ກິນ​ຕາມ​ທົ່ງ​ຫຍ້າ​ໃນ​ສະ­ຖານ­ທີ່​ຕ່າງໆ ແຕ່​ກໍ​ບໍ່​ກັບ​ມາ​ບ້ານ​ເປັນ​ເວ­ລາ​ດົນ.

ເມື່ອ​ເວ­ລາ​ຜ່ານ​ໄປ ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ກໍ​ເລີ່ມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຢ້ານ​ວ່າ​ລູກໆ​ຈະ​ເປັນ​ອັນ­ຕະ­ລາຍ ເພາະ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ໄດ້​ກັບ​ມາ​ບ້ານ​ເປັນ​ເວ­ລາ​ດົນ​ນານ. ດັ່ງ­ນັ້ນ ເພິ່ນ​ຈຶ່ງ​ບອກ​ໂຢ​ເຊັບ​ໄປ​ຕາມ​ຫາ​ພວກ​ອ້າຍ ເພື່ອ​ນຳ​ຂ່າວ​ກັບ​ມາ​ບອກ​ພໍ່​ວ່າ​ພວກ​ອ້າຍ​ນັ້ນ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຢູ່​ຢ່າງ​ໃດ. ເມື່ອ​ໂຢ​ເຊັບ​ກ່າວ​ອຳ​ລາ​ພໍ່​ແລ້ວ ລາວ​ກໍ​ອອກ​ເດີນ­ທາງ​ໄປ​ຕາມ​ຫາ​ພວກ​ອ້າຍ.

ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ອອກ​ເດີນ­ທາງ​ໄກ​ໄປ​ຄົນ​ດຽວ ໂຢ​ເຊັບ​ກໍ​ພົບ​ເຫັນ​ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ລາວ. ເມື່ອ​ພວກ​ອ້າຍ​ຫຼຽວ​ເຫັນ​ໂຢ​ເຊັບ​ກຳ­ລັງ​ເດີນ­ທາງ​ມາ​ແຕ່​ໄກໆ ແລະ ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ເຫັນ​ເສື້ອ​ທີ່​ເປັນ​ສັນ­ຍາ​ລັກ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຮັກ​ທີ່​ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່​ໄດ້​ມອບ​ໃຫ້​ໂຢ​ເຊັບ​ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ຮູ້­ສຶກ​ອິດ­ສາ ແລະ ​ກຽດ​ຊັງ​ໂຢ​ເຊັບ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ.

ຄວາມ​ອິດ­ສາ ແລະ ​ຄວາມ​ກຽດ​ຊັງ​ທີ່​ເຊື່ອງ​ຊ້ອນ​ຢູ່​ໃນ​ຈິດ­ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ອ້າຍ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ເກັບ​ໄວ້​ມາ​ເປັນ​ເວ­ລາ​ດົນ​ນານ​ນັ້ນ ກໍ​ໄດ້​ຄອບ​ງໍາ​ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ໂຢ​ເຊັບ​ເດີນ­ທາງ​ໃກ້​ຈະ​ຮອດ​ບ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ອ້າຍ​ລ້ຽງ​ແກະ ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ລາວ​ກໍ​ໄດ້​ສົນ­ທະ­ນາ​ນຳ​ກັນ​ວ່າ: “ເບິ່ງ​ແມ້! ຄົນ​ຊ່າງ​ຝັນ​ມາ​ທີ່​ນີ້​ແລ້ວ. ມາ​ເທາະ, ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຂ້າ​ລາວ ແລະ ​ໂຍນ​ສົບ​ຂອງ​ລາວ​ຖິ້ມ​ລົງ​ໃນ​ນ້ຳ­ສ້າງ​ແຫ່ງ​ໃດ​ແຫ່ງ​ໜຶ່ງ. ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບອກ​ພໍ່​ວ່າ 'ສັດ​ຮ້າຍ​ກັດ​ກິນ​ລາວ.' ແລ້ວ​ເຮົາ​ຈະ​ເບິ່ງ​ວ່າ ຄວາມ​ຝັນ​ຂອງ​ລາວ​ນັ້ນ​ຈະ​ເປັນ​ຈິງ​ໄດ້​ຢ່າງ​ໃດ.”

ເມື່ອ​ລູ​ເບັນ​ຜູ້​ທີ່​ເປັນ​ອ້າຍ​ກົກ​ໄດ້​ຍິນ​ແນວ​ນັ້ນ ລາວ​ກໍ​ຊອກ​ຫາ​ວິ​ທີ​ຊ່ວຍ​ໂຢ​ເຊັບ. ລາວ​ຈຶ່ງ​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: ຢ່າ​ຂ້າ​ລາວ​ເທາະ! ພຽງ​ແຕ່​ໂຍນ​ລາວ​ລົງ​ນ້ຳ­ສ້າງ ທີ່​ຖິ່ນ​ແຫ້ງ­ແລ້ງ​ກັນ­ດານ​ນີ້​ກໍ​ພໍ​ແລ້ວ.” ແລ້ວ​ລູ​ເບັນ​ໄດ້​ຍ່າງ​ອອກ​ໄປ​ບ່ອນ​ອື່ນ​ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຄົນ​ອື່ນໆ​ຮູ້​ຈຸດ­ປະ­ສົງ​ຂອງ​ລາວ.

ພໍ​ໂຢ​ເຊັບ​ເດີນ­ທາງ​ມາ​ຮອດ​ບ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ລາວ​ຢູ່ ລາວ​ກໍ​ຮູ້­ສຶກ​ດີ­ໃຈ​ທີ່​ໄດ້​ພົບ​ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ລາວ ແຕ່​ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ເບິ່ງ​ໂຢ​ເຊັບ​ພຽງ​ແຕ່​ຄວາມ​ກຽດ​ຊັງ. ແລ້ວ​ພວກ​ອ້າຍ​ກໍ​ໄດ້​ຍ່າງ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຫາ​ໂຢ​ເຊັບ ແລະ ​ດຶງ​ເສື້ອ​ຄຸມ​ທີ່​ໂຢ​ເຊັບ​ນຸ່ງ​ນັ້ນ​ອອກ. ພວກ​ເຂົາ​ເຍາະ​ເຍີຍ ແລະ ​ຂົ່ມ­ຂູ່​ໂຢ​ເຊັບ ເຊິ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໂຢ​ເຊັບ​ຮູ້​ໄດ້​ທັນ­ທີ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ໝາຍ​ຈະ​ເອົາ​ຊີ­ວິດ​ຂອງ​ລາວ. ໂຢ​ເຊັບ​ໄດ້​ຂໍ​ຮ້ອງ​ອ້ອນ­ວອນ​ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ລາວ​ໃຫ້​ເຫັນ​ອົກ​ເຫັນ­ໃຈ ແຕ່​ພວກ​ອ້າຍ​ກໍ​ບໍ່​ສົນ­ໃຈ ແລະ ​ບໍ່​ຟັງ­ສຽງ​ຂໍ​ຮ້ອງ​ອ້ອນ­ວອນ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ເລີຍ. ຈາກ​ນັ້ນ ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ກໍ​ລາກ​ໂຢ​ເຊັບ​ໄປ​ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ ແລະ ​ໂຍນ​ລາວ​ລົງ​ໄປ​ໃນ​ນ້ຳ­ສ້າງ​ແຫ້ງ​ແຫ່ງ​ໜຶ່ງ. ເມື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ໂຢ​ເຊັບ​ໜີ​ອອກ​ຈາກ​ນ້ຳ­ສ້າງ​ແຫ້ງ​ນັ້ນ​ບໍ່​ໄດ້ ແລ້ວ​ພວກ​ອ້າຍ​ກໍ​ປ່ອຍ​ໂຢ​ເຊັບ​ໃຫ້​ອົດ​ຕາຍ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ ສ່ວນ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ກັບ​ໄປ​ນັ່ງ​ກິນ​ເຂົ້າ.

ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ກຳ­ລັງ​ພາ­ກັນ​ນັ່ງ​ກິນ​ເຂົ້າ​ຢູ່​ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ເຫັນ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ກຸ່ມ​ໜຶ່ງ​ພວມ​ເດີນ­ທາງ​ແຮ່​ຂະ­ບວນ​ໄປ​ຄ້າ­ຂາຍ​ຢູ່​ທີ່​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ. ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ຊື່­ວ່າ ຢູ​ດາ ຈຶ່ງ​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: “ຖ້າ​ພວກ​ເຮົາ​ຂ້າ​ລາວ ແລະ ​ອຳ​ຄວາມ​ຜິດ​ໄວ້ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ຫຍັງ? ສະ­ນັ້ນ ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຂາຍ​ລາວ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ກຸ່ມ​ນີ້​ສາ! ໂດຍ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ທຳ­ຮ້າຍ​ລາວ ເພາະ​ເຖິງ​ຢ່າງ­ໃດ ລາວ​ກໍ​ແມ່ນ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ສາຍ­ເລືອດ​ດຽວ​ກັນ.” ແລ້ວ​ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ຄົນ​ອື່ນໆ​ກໍ​ເຫັນ​ພ້ອມ­ພຽງ​ກັນ ແລະ ​ພາ­ກັນ​ດຶງ​ໂຢ​ເຊັບ​ຂຶ້ນ​ມາ​ຈາກ​ນ້ຳ­ສ້າງ​ແຫ້ງ​ນັ້ນ​ທັນ​ທີ.

ເມື່ອ​ໂຢ​ເຊັບ​ຂຶ້ນ​ມາ​ຈາກ​ນ້ຳ­ສ້າງ​ແຫ້ງ​ແລ້ວ ລາວ​ກໍ​ຕົກ­ໃຈ​ທີ່​ເຫັນ​ພວກ​ພໍ່​ຄ້າ. ລາວ​ກໍ​ລະ­ນຶກ​ເລີຍ​ວ່າ​ພວກ​ອ້າຍ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຂາຍ​ລາວ​ໃຫ້​ພວກ​ພໍ່­ຄ້າ​ຢ່າງ​ແນ່​ນອນ. ການ​ເປັນ​ທາດ​ນີ້​ເປັນ​ຊະ​ຕາ​ກໍາ​ທີ່​ເປັນ­ຕາ​ຢ້ານ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ການ​ຕາຍ​. ສະ­ນັ້ນ ໂຢ​ເຊັບ​ຈຶ່ງ​ຂໍ​ຮ້ອງ​ອ້ອນ­ວອນ​ພວກ​ອ້າຍ​ແຕ່­ລະ­ຄົນ​ດ້ວຍ​ໃຈ​ທີ່​ເປັນ​ທຸກ​ພ້ອມ​ທັງ​ນໍ້າ​ຕາ ແຕ່​ກໍ​ບໍ່​ມີ​ປະ­ໂຫຍດ​ຫຍັງ ເພາະ​ພວກ​ອ້າຍ​ແຕ່­ລະ­ຄົນ​ມີ­ໃຈ​ແຂງ​ກະ­ດ້າງ ແລະ ​ບໍ່​ສົນ­ໃຈ​ຕໍ່​ຄຳ​ອ້ອນ­ວອນ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ເລີຍ. ແລ້ວ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຂາຍ​ໂຢ​ເຊັບ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ພໍ່­ຄ້າ​ເປັນ​ເງິນ​ຊາວ​ຫຼຽນ ແລ້ວ​ພວກ​ພໍ່­ຄ້າ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ​ກໍ​ພາ​ໂຢ​ເຊັບ​ໄປ​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ.

ຕໍ່​ມາ ລູ​ເບັນ​ຜູ້​ທີ່​ເປັນ​ອ້າຍ​ກົກ ກໍ​ໄດ້​ກັບ​ໄປ​ເບິ່ງ​ທີ່​ນ້ຳ­ສ້າງ​ແຫ້ງ​ນັ້ນ​ແຕ່​ກໍ​ບໍ່​ເຫັນ​ໂຢ​ເຊັບ​ແລ້ວ. ລາວ​ຕົກ­ໃຈ ແລະ ​ໄດ້​ຈີກ​ເຄື່ອງ­ນຸ່ງ​ຫົ່ມ​ຂອງ​ຕົນ​ອອກ​ດ້ວຍ​ຄວາມ­ທຸກ​ໃຈ​ຢ່າງ​ໜັກ. ລາວ​ກັບ​ມາ​ຫາ​ພວກ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ລາວ ແລະ ​ເວົ້າ​ວ່າ: "ໂຢ​ເຊັບ​ບໍ່​ຢູ່​ໃນ​ນ້ຳ­ສ້າງ​ແລ້ວ! ຂ້ອຍ​ຈະ​ເຮັດ​ແນວ­ໃດ​ດີ?" ເມື່ອ​ລູ​ເບັນ​ໄດ້​ຮູ້​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຂາຍ​ໂຢ​ເຊັບ ແລະ ​ຮູ້​ວ່າ​ຕົນ​ຊ່ວຍ​ຫຍັງ​ໂຢ​ເຊັບ​ບໍ່​ໄດ້​ແລ້ວ ລາວ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຈຳ​ໃຈ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ພວກ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ໃນ​ການ​ປິດ​ບັງ​ຄວາມ​ຜິດ. ແລ້ວ​ພວກ​ອ້າຍ​ກໍ​ໄດ້​ຂ້າ​ລູກ​ແກະ ແລະ ​ເອົາ​ເສື້ອ​ຄຸມ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ຈຸ່ມ​ໃສ່​ເລືອດ​ຂອງ​ລູກ​ແກະ.

ຈາກ​ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ພາ­ກັນ​ຖື​ເສື້ອ​ໄປ​ຫາ​ພໍ່ ແລະ ​ເວົ້າ​ວ່າ: “ພວກ​ລູກ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ເສື້ອ​ນີ້ ພໍ່​ກວດ­ເບິ່ງ​ດູ​ວ່າ​ແມ່ນ​ເສື້ອ​ຂອງ​ລູກ​ຊາຍ​ພໍ່​ຫຼື​ບໍ່?”

ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ຈື່​ເສື້ອ​ນັ້ນ​ໄດ້​ດີ ແລະ ​ເວົ້າ​ວ່າ: “ແມ່ນ​ແລ້ວ! ມັນ​ເປັນ​ເສື້ອ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ຂ້ອຍ. ສັດ​ຮ້າຍ​ໄດ້​ກັດ​ກິນ​ລາວ​ຈົນ​ເຖິງ​ແກ່​ຄວາມ​ຕາຍ​ແລ້ວ.”

ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ໂສກເສົ້າ​ເສຍ​ໃຈ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ ພວກ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ແຕ່­ລະ­ຄົນ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ມາ​ປອບ​ໃຈ​ເພິ່ນ ແຕ່​ກໍ​ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ສາ­ມາດ​ປອບ​ໃຈ​ເພິ່ນ​ໄດ້. ເມື່ອ​ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ທົບ​ທວນ​ເຖິງ​ການ​ກະ­ທຳ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ແລ້ວ​ກໍ​ຮູ້­ສຶກ​ຢ້ານ​ກົວ ແລະ ​ຢາກ​ອ້ອນ­ວອນ​ຂໍ​ການ​ອະ­ໄພ​ຈາກ​ພໍ່ ແຕ່​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ຢ້ານ​ວ່າ​ພໍ່​ຈະ​ເວົ້າ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ. ດັ່ງ­ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ປິດ​ບັງ​ເລື່ອງ​ນີ້​ໃຫ້​ເປັນ­ຄວາມ​ລັບ. ສ່ວນ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ກໍ​ໄດ້​ແຕ່​ສືບ­ຕໍ່​ໄວ້​ທຸກ​ໃຫ້​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ເປັນ​ເວ­ລາ​ດົນ​ນານ.

ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ໄດ້​ລະ­ເລີຍ​ການ​ລ້ຽງ​ລູກ​ຊາຍ​ຕາມ​ຄໍາ​ສັ່ງ­ສອນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໃນ​ໄວ​ເດັກ​ຂອງ​ພວກ​ລູກ​ຊາຍ ເພິ່ນ​ມີ​ບັນ­ຫາ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຊີ­ວິດ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເພິ່ນ​ບໍ່​ມີ​ເວ­ລາ​ສັ່ງ­ສອນ​ລູກ​ຊາຍ​ໄດ້​ຢ່າງ​ພຽງ­ພໍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ​ບໍ່​ໄດ້​ຝຶກ​ຝົນ​ອຸ­ປະ​ນິ­ໄສ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຕາມ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ຄວນ​ຈະ​ມີ. ດັ່ງ­ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ເຕີບ​ໃຫຍ່​ກາຍ­ເປັນ​ຄົນ​ທີ່​ມັກ​ເຮັດ​ຜິດ​ບາບ ແລະ ​ຍັງ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ພໍ່​ທຸກ​ໃຈ.

ຄວາມ​ສຳ­ຄັນ​ຂອງ​ການ​ສັ່ງ­ສອນ​ລູກ

ຖ້າ​ພໍ່​ແມ່​ເຫັນ​ຄວາມ​ສຳ­ຄັນ​ຂອງ​ການ​ລ້ຽງ​ລູກ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ທາງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ຈະ​ໃຊ້​ເວ­ລາ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ການ​ອະ­ທິ­ຖານ​ສຳ­ລັບ​ລູກ. ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ອະ­ທິ­ຖານ​ຂໍ​ພຣະ​ອົງ​ໃຫ້​ປະ­ທານ​ສະ­ຕິ­ປັນ­ຍາ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ສັ່ງ­ສອນ​ລູກ. ພໍ່​ແມ່​ຄວນ​ໃຊ້​ທຸກໆ​ໂອ­ກາດ​ປັບ­ປຸງ​ນິ­ໄສ​ຂອງ​ລູກ​ທຸກໆ​ຄົນ. ພໍ່​ແມ່​ຄວນ​ເອົາ­ໃຈ­ໃສ່​ໃນ​ການ​ພັດ­ທະ­ນາ​ອຸ­ປະ​ນິ­ໄສ​ຂອງ​ລູກ ຄື​ລັກ­ສະ­ນະ​ການ​ປະ­ພຶດ​ຄວາມ​ດີ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ພັດ­ທະ­ນາ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ແລະ ​ລັກ­ສະ­ນະ​ການ​ປະ­ພຶດ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ໃຫ້​ມີ​ໜ້ອຍ​ລົງ. ພໍ່​ແມ່​ທຸກ​ຄົນ​ຄວນ​ເປັນ​ແບບ­ຢ່າງ​ໃຫ້​ແກ່​ລູກ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ.

ມີ​ລັກ­ສະ­ນະ​ການ​ປະ­ພຶດ​ທີ່​ດີ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ສາ­ມາດ​ປູກ­ຝັງ​ໃນ​ອຸ­ປະ​ນິ­ໄສ​ຂອງ​ລູກ​ພວກ​ເຮົາ​ເຊັ່ນ: ຄວາມ​ຊື່­ສັດ, ຄວາມ​ກະ­ຕັນ­ຍູ, ຄວາມ​ເອົາ­ໃຈ­ໃສ່, ຄວາມ​ເຫັນ​ອົກ​ເຫັນ­ໃຈ, ຄວາມ​ເມດ​ຕາ, ຄວາມ​ດຸ­ໝັ່ນ, ການ​ຫ້າມ​ໃຈ​ຕົນ​ເອງ, ການ​ໃຫ້​ອະ­ໄພ, ຄວາມ​ຈົ່ງ​ຮັກ​ພັກ­ດີ, ການ​ເຊື່ອ​ຟັງ, ການ​ມີ​ລະ­ບຽບ​ວິ­ໄນ​ທີ່​ຮຽບ­ຮ້ອຍ, ຄວາມ​ອົດ­ທົນ, ຄວາມ​ເຄົາ­ລົບ​ນັບ­ຖື, ຄວາມ​ຮັບ­ຜິດ­ຊອບ, ແລະ ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຕົນ​ເອງ. ອຸ­ປະ​ນິ­ໄສ ແລະ ​ລັກ­ສະ­ນະ​ການ​ປະ­ພຶດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຈະ​ຊ່ວຍ​ລູກ​ເປັນ​ຄົນ​ດີ​ໃນ​ອະ­ນາ­ຄົດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 37:12-35.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະ­ບັບ​ພາ­ສາ​ໄທ) {ໜ້າ 210-212} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.


ຄວາມ​ຊື່ສັດຂອງ​​ໂຢ​ເຊັບ

“ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ສະ­ຖິດ​ຢູ່​ກັບ​ໂຢ​ເຊັບ ແລະ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ຊົງ​ສະ­ແດງ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ຕໍ່​ລາວ… ແລະ ທຸກໆ​ສິ່ງ​ທີ່​ລາວ​ເຮັດ​ໄດ້ ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ອວຍ­ພອນ​ໃຫ້​ຈະ­ເລີນ​ຂຶ້ນ” (ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 39:21,23).

ພໍ​ມາ​ຮອດ​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ ພວກ​ພໍ່­ຄ້າ​ກໍ​ໄດ້​ຂາຍ​ໂຢ​ເຊັບ​ໃຫ້​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ຊື່­ວ່າ "ໂປ​ຕີ​ຟາ" ເຊິ່ງ​ເປັນ​ນາຍ​ທະ­ຫານ​ທີ່​ເປັນ​ຫົວ­ໜ້າ​ຮັກ­ສາ​ວັງ​ຂອງ​ກະ​ສັດ. ໂຢ​ເຊັບ​ກໍ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ຮັບ​ໃຊ້​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ​ເປັນ​ເວ­ລາ​ສິບ​ປີ. ໂປ​ຕີ​ຟາ​ເຫັນ​ວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ບັນ­ດານ​ໃຫ້​ທຸກໆ​ສິ່ງ​ທີ່​ໂຢ​ເຊັບ​ເຮັດ​ນັ້ນ​ເກີດ​ຜົນ​ດີ ເພິ່ນ​ຈຶ່ງ​ພໍ­ໃຈ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ທີ່​ໂຢ​ເຊັບ​ເຮັດ. ສະ­ນັ້ນ ໂປ​ຕີ​ຟາ​ຈຶ່ງ​ມອບ​ທຸກໆ​ສິ່ງ​ທີ່​ເພິ່ນ​ມີ​ໃຫ້​ໂຢ​ເຊັບ​ເປັນ​ຜູ້​ເບິ່ງ­ແຍງ​ຮັບ­ຜິດ­ຊອບ​ແທນ​ເພິ່ນ ແລະ ​ບໍ່​ກັງ­ວົນ​ສົນ­ໃຈ​ນຳ​ສິ່ງ​ໃດ​ເລີຍ. ເພາະ​ເຫັນ­ແກ່​ໂຢ​ເຊັບ ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ຊົງ​ອວຍ­ພອນ​ໃຫ້​ຄອບ­ຄົວ​ຂອງ​ໂປ​ຕີ​ຟາ ແລະ ​ທຸກໆ​ສິ່ງ​ທີ່​ເພິ່ນ​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ບ້ານ ແລະ ​ໃນ​ທົ່ງ​ນາ​ໃຫ້​ຈະ­ເລີນ​ຂຶ້ນ.

ເມຍ​ຂອງ​ໂປ​ຕີ​ຟາ​ເຫັນ​ວ່າ​ໂຢ​ເຊັບ​ເປັນ​ຊາຍ​ໜຸ່ມ​ທີ່​ມີ​ຮູບ​ຮ່າງ​ງາມ ແລະ ​ໜ້າ​ຮັກ. ນາງ​ກໍ​ຫຼົງ​ມັກ​ໂຢ​ເຊັບ ແລະ ​ມີ​ມື້­ຫນຶ່ງ ນາງ​ໄດ້​ຊັກ​ຊວນ​ໃຫ້​ໂຢ​ເຊັບ​ໄປ​ນອນ​ນຳ​ນາງ. ແຕ່​ໂຢ​ເຊັບ​ປະ­ຕິ­ເສດ ແລະ ​ໄດ້​ຕອບ​ນາງ​ວ່າ: “ເບິ່ງ­ດູ! ນາຍ​ຂອງ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ບໍ່​ໄດ້​ກັງ­ວົນ​ສົນ­ໃຈ​ນຳ​ສິ່ງ​ໃດ​ເລີຍ​ຢູ່​ໃນ​ເຮືອນ​ນີ້ ຍ້ອນ​ເພິ່ນ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ຂ້າ­ນ້ອຍ ເພິ່ນ​ໃຫ້​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ຮັບ­ຜິດ­ຊອບ​ທຸກໆ​ສິ່ງ​ທີ່​ເພິ່ນ​ມີ. ຂ້າ­ນ້ອຍ​ມີ​ອຳ­ນາດ​ໃນ​ເຮືອນ​ຫຼັງ​ນີ້​ເທົ່າໆ​ກັນ​ກັບ​ເພິ່ນ ແລະ ​ເພິ່ນ​ບໍ່​ເຄີຍ​ຫວງ​ຫ້າມ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ໃນ​ສິ່ງ​ໃດໆ​ເລີຍ ຍົກ­ເວັ້ນ​ແຕ່​ຕົວ​ທ່ານ​ທີ່​ເປັນ​ເມຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ ແລ້ວ​ຂ້າ​ຂ້ອຍ​ຈະ​ກ້າ​ລ່ວງ​ປະ­ເວ­ນີ ແລະ ​ເຮັດ​ຜິດ​ບາບ​ຕໍ່­ສູ້​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຢ່າງ­ໃດ?” ແຕ່​ນາງ​ກໍ​ຍັງ​ຂໍ​ຮ້ອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ທຸກ​ມື້​ທຸກ​ວັນ​ໃຫ້​ໄປ​ນອນ​ນຳ​ນາງ.

ມື້­ໜຶ່ງ ໂຢ​ເຊັບ​ເຂົ້າ​ໄປ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ໃນ​ເຮືອນ ເຊິ່ງ​ໃນ​ເວ­ລາ​ນັ້ນ​ກໍ​ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ຮັບ​ໃຊ້​ຄົນ​ອື່ນໆ​ຢູ່​ໃນ​ເຮືອນ​ຈັກ​ຄົນ. ເມຍ​ຂອງ​ໂປ​ຕີ​ຟາ​ຈຶ່ງ​ສວຍ­ໂອ­ກາດ​ນີ້​ຈ່ອງ​ເສື້ອ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ເອົາ​ໄວ້ ແລະ ​ເວົ້າ​ວ່າ: “ມາ​ນອນ​ນຳ​ຂ້ອຍ​ສາ!” ແຕ່​ໂຢ​ເຊັບ​ໄດ້​ຫລົບ­ໜີ​ແລ່ນ​ອອກ​ໄປ​ຂ້າງ​ນອກ. ເມຍ​ຂອງ​ໂປ​ຕີ​ຟາ​ເຫັນ​ວ່າ​ຕົນ​ເອງ​ຫາ​ທາງ​ນອນ​ກັບ​ໂຢ​ເຊັບ​ບໍ່​ໄດ້ ແລະ ​ເມື່ອ​ເຫັນ​ວ່າ​ເສື້ອ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ຢູ່​ໃນ​ມື​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ ນາງ​ຈຶ່ງ​ແກ້­ແຄ້ນ​ໂຢ​ເຊັບ​ໂດຍ​ການ​ໃສ່​ຮ້າຍ​ປ້າຍ​ສີ​ໂຢ​ເຊັບ. ເມື່ອ​ໂປ​ຕີ​ຟາ​ກັບ​ມາ​ເຮືອນ ເມຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ກໍ​ໄດ້​ຕົວະ​ເພິ່ນ​ວ່າ ໂຢ​ເຊັບ​ພະ­ຍາ­ຍາມ​ທຳ­ຮ້າຍ​ນາງ. ເມື່ອ​ໂປ​ຕີ​ຟາ​ໄດ້​ຍິນ​ເລື່ອງ​ທີ່​ເມຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ເວົ້າ​ມາ​ນັ້ນ ເພິ່ນ​ກໍ​ໃຈ​ຮ້າຍ ແລະ ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ຈັບ​ເອົາ​ໂຢ​ເຊັບ​ໄປ​ເຂົ້າ​ຄຸກ.

ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ໂຢ​ເຊັບ​ຈະ​ຢູ່​ໃນ​ຄຸກ​ຕາມ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຈິງ​ກໍ​ຕາມ ລາວ​ກໍ​ຍັງ​ຄົງ​ດຸ­ໝັ່ນ​ຂະ­ຫຍັນ ຈົນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທຳ​ມະ­ໂລງ(ຜູ້​ຄຸມ​ຢູ່​ໃນ​ຄຸກ)ເລີ່ມ​ພໍ​ອົກ​ພໍ­ໃຈ ແລະ ​ໄວ້​ວາງ­ໃຈ​ໃນ​ໂຢ​ເຊັບ. ສະ­ນັ້ນ ທໍາ​ມະ­ໂລງ​ຈຶ່ງ​ໃຫ້​ໂຢ​ເຊັບ​ຮັບ­ຜິດ­ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ທຸກ​ຢ່າງ​ທີ່­ຢູ່​ໃນ​ຄຸກ ລວມ​ທັງ​ເປັນ​ຜູ້​ເບິ່ງ­ແຍງ​ນັກ­ໂທດ​ອີກ​ດ້ວຍ. ເພິ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ກວດ­ກາ​ສິ່ງ​ໃດໆ​ທີ່​ໂຢ​ເຊັບ​ຮັບ­ຜິດ­ຊອບ ເພາະ­ວ່າ ທຸກ​ສິ່ງ​ທີ່​ໂຢ​ເຊັບ​ເຮັດ​ນັ້ນ​ຫລ້ອນ​ໜ້າ­ທີ່​ທຸກ​ຢ່າງ.

ຄວາມ​ຊື່­ສັດ ແລະ ຄວາມ​ຈົ່ງ​ຮັກ​ພັກ­ດີ

ເຖິງ​ແມ່ນວ່າ ໂຢ​ເຊັບ​ຈະ​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ກັບ​ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ນັບ­ຖື​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ​ຂາບ​ໄຫ້​ວ​ບູ­ຊາ​ຮູບ​ປັ້ນ​ກໍ​ຕາມ ແຕ່​ລາວ​ກໍ​ຍັງ​ຄົງ​ຮັກ­ສາ​ການ​ໃຊ້​ຊີ­ວິດ​ທີ່​ສະ­ຫງົບ​ຫງຽບ ແລະ ​ສັດ­ຊື່​ຈົ່ງ​ຮັກ​ພັກ­ດີ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ. ໂຢ​ເຊັບ​ບໍ່​ໄດ້​ອາຍ​ທີ່​ຈະ​ນັບ​ຖື​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນ­ພະ­ບູລຸດ ແລະ ​ລາວ​ຍັງ​ຄົງ​ນະ­ມັດ­ສະ­ການ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢ່າງ​ເປີດ​ເຜີຍ.

ການ​ກະ­ທຳ​ຂອງ​ເຮົາ

ການ​ກະ­ທຳ​ຂອງ​ເຮົາ​ໃນ​ສະ­ຖາ­ນະ​ການ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ­ຍາກ​ສາ­ມາດ​ເປັນ​ພະ­ຍານ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ສຳ­ລັບ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຂອງ​ເຮົາ. ຄວາມ​ສະ­ຫງ່າ​ງາມ​ຂອງ​ອຸ­ປະ​ນິ­ໄສ​ຂອງ​ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ຖືກ​ເປີດ­ເຜີຍ​ຢູ່​ໃນ​ສັງ­ຄົມ ແລະ ​ຜູ້​ອື່ນ​ຈະ​ເຫັນ​ບາງ​ສິ່ງ​ບາງ​ຢ່າງ​ໃນ​ຕົວ​ຂອງ​ເຮົາ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 39:1-23.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະ­ບັບ​ພາ­ສາ​ໄທ) {ໜ້າ 213-218} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ແກ້­ຄວາມ​ຝັນ

ໃນ​ເວ­ລາ​ທີ່​ໂຢ​ເຊັບ​ຢູ່​ໃນ​ຄຸກ​ນັ້ນ ມີ​ຫົວ­ໜ້າ​ພະ­ນັກ­ງານ​ເຮັດ​ເຫຼົ້າ​ອະ­ງຸ່ນ ແລະ ​ຫົວ­ໜ້າ​ພະ­ນັກ­ງານ​ເຮັດ​ເຂົ້າ­ຈີ່​ຂອງ​ກະ­ສັດ​ເອ​ຢິບ​ທີ່​ຖືກ​ເຂົ້າ​ຄຸກ​ຍ້ອນ​ການ​ເຮັດ​ຜິດ​ບາງ​ຢ່າງ. ຕອນ​ເຊົ້າ​ມື້­ໜຶ່ງ ໂຢ​ເຊັບ​ສັງ­ເກດ​ເຫັນ​ພວກ​ເຂົາ​ທັງ​ສອງ​ມີ​ຄວາມ​ໂສກ​ເສົ້າ. ໂຢ​ເຊັບ​ຈຶ່ງ​ສອບ​ຖາມ​ເຖິງ​ຕົ້ນ​ປາຍ​ສາ­ເຫດ​ວ່າ​ເປັນ​ຫຍັງ​ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ເປັນ​ທຸກ​ກັງ­ວົນ​ໃຈ ແລ້ວ​ກໍ​ພົບ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ທັງ​ສອງ​ມີ​ຄວາມ​ຝັນ​ທີ່​ແປກ​ປະ­ຫຼາດ ເຊິ່ງ​ພວກ​ເຂົາ​ຢາກ​ຮູ້​ວ່າ­ຄວາມ​ຝັນ​ນັ້ນ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ­ວ່າ​ຢ່າງ​ໃດ.

ໂຢ​ເຊັບ​ເວົ້າ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ: “ພຣະ​ເຈົ້າ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ທີ່​ຈະ​ແກ້­ຄວາມ​ຝັນ​ນັ້ນ​ໄດ້ ຂໍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ລອງ​ເລົ່າ​ຄວາມ​ຝັນ​ສູ່​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ຟັງ​ເບິ່ງ­ດູ!”

ຫົວ­ໜ້າ​ພະ­ນັກ­ງານ​ເຮັດ​ເຫຼົ້າ​ອະ­ງຸ່ນ​ເລົ່າ​ວ່າ: “ຂ້ອຍ​ໄດ້​ຝັນ​ເຫັນ​ເຄືອ​ອະ­ງຸ່ນ​ເຄືອ​ໜຶ່ງ​ຢູ່​ຕໍ່­ໜ້າ​ຂ້ອຍ ແລະ ​ມີ​ສາມ​ງ່າ. ໃນ​ທັນ­ໃດ ງ່າ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ​ກໍ​ປົ່ງ​ໃບ, ດອກ​ກໍ​ບານ ແລະ ​ມີ​ພົ້ວ​ໝາກ​ອະ­ງຸ່ນ​ສຸກ​ຢູ່​ເຕັມ​ງ່າ. ຂ້ອຍ​ຍົກ​ຈອກ​ຂອງ​ກະ­ສັດ​ຂຶ້ນ ແລະ ​ປິດ​ໝາກ​ອະ­ງຸ່ນ​ບີບ​ລົງ​ໃສ່​ຈອກ​ນັ້ນ ແລະ ​ຢື່ນ​ໃຫ້​ເພິ່ນ.”

ໂຢ​ເຊັບ​ຕອບ​ລາວ​ວ່າ: “ຄວາມ​ຝັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ດັ່ງ­ນີ້: ສາມ​ງ່າ​ນັ້ນ​ໝາຍ​ເຖິງ​ສາມ​ວັນ. ພາຍ​ໃນ​ສາມ​ວັນ ກະ­ສັດ​ຈະ​ປົດ​ປ່ອຍ​ທ່ານ​ອອກ​ຈາກ​ຄຸກ ທັງ​ຍົກ­ໂທດ​ໃຫ້ ແລະ ​ມອບ​ຕຳ­ແໜ່ງ​ເດີມ​ໃຫ້… ເມື່ອ​ທຸກ​ສິ່ງ​ຮຽບ­ຮ້ອຍ​ໄປ​ດ້ວຍ​ດີ​ແລ້ວ ຂໍ​ທ່ານ​ຢ່າ​ລືມ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ເດີ. ຂໍ​ທ່ານ​ກະ­ລຸ­ນາ​ບອກ​ເລື່ອງ​ຂອງ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ໃຫ້​ກະ­ສັດ​ຮັບ​ຮູ້​ນຳ​ແດ່ ແລະ ​ຊ່ວຍ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ໃຫ້​ອອກ​ຈາກ​ຄຸກ​ນີ້​ດ້ວຍ. ຕາມ​ຄວາມ​ຈິງ​ແລ້ວ ຂ້າ­ນ້ອຍ​ຖືກ​ຂາຍ ແລະ ​ນຳ​ມາ​ທີ່​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ ຂ້າ­ນ້ອຍ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ຫຍັງ​ຜິດ​ເລີຍ ພໍ​ທີ່​ຈະ​ຖືກ​ຄຸກ​ຍ້ອນ.”

ເມື່ອ​ຫົວ­ໜ້າ​ພະ­ນັກ­ງານ​ເຮັດ​ເຂົ້າ­ຈີ່​ເຫັນ​ວ່າ­ຄວາມ​ຝັນ​ຂອງ​ຫົວ­ໜ້າ​ພະ­ນັກ­ງານ​ເຮັດ​ເຫຼົ້າ​ອະ­ງຸ່ນ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ດີ ລາວ​ຈຶ່ງ​ເລົ່າ​ຄວາມ​ຝັນ​ຂອງ​ຕົນ​ໃຫ້​ໂຢ​ເຊັບ​ຟັງ​ວ່າ: “ຂ້ອຍ​ກໍ​ຝັນ​ຄື​ກັນ. ຂ້ອຍ​ຝັນ​ວ່າ​ໄດ້​ຖື​ຖາດ​ເຂົ້າ­ຈີ່​ສາມ​ຖາດ​ເທິງ​ຫົວ​ຂ້ອຍ. ໃນ​ຖາດ​ໜ່ວຍ​ເທິງ​ມີ​ເຂົ້າ­ຈີ່​ທຸກ​ຊະ­ນິດ​ສຳ­ລັບ​ກະ­ສັດ ແຕ່​ນົກ​ໄດ້​ມາ​ກິນ​ເຂົ້າ­ຈີ່​ນັ້ນ.”

ໂຢ​ເຊັບ​ຕອບ​ລາວ​ວ່າ: “ຄວາມ​ຝັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ດັ່ງ­ນີ້: ຖາດ​ສາມ​ໃບ​ນັ້ນ​ໝາຍ​ເຖິງ​ສາມ​ວັນ. ພາຍ​ໃນ​ສາມ​ວັນ ກະ­ສັດ​ຈະ​ເອົາ​ທ່ານ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ຄຸກ ແລະ ​ສັ່ງ​ຕັດ​ຄໍ​ທ່ານ! ແລ້ວ​ເຂົາ​ກໍ​ຈະ​ເອົາ​ສົບ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄປ​ແຂວນ​ໄວ້​ທີ່​ຕົ້ນ­ໄມ້ ແລະ ​ຝູງ​ນົກ​ຈະ​ມາ​ເຈາະ​ກິນ​ເນື້ອ​ຂອງ​ທ່ານ.”

ສາມ​ວັນ​ຕໍ່​ມາ ກໍ​ເປັນ​ວັນ​ເກີດ​ຂອງ​ກະ­ສັດ​ເອ​ຢິບ. ເພິ່ນ​ໄດ້​ຈັດ​ງານ​ກິນ​ລ້ຽງ​ຂຶ້ນ​ສຳ­ລັບ​ຂ້າ​ຣາ​ຊາ​ການ​ທັງ­ຫຼາຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ. ກະ­ສັດ​ກໍ​ໄດ້​ປ່ອຍ​ຫົວ­ໜ້າ​ພະ­ນັກ­ງານ​ເຮັດ​ເຫຼົ້າ​ອະ­ງຸ່ນ ແລະ ​ຫົວ­ໜ້າ​ພະ­ນັກ­ງານ​ເຮັດ​ເຂົ້າ­ຈີ່​ໃຫ້​ອອກ​ຈາກ​ຄຸກ. ເພິ່ນ​ໄດ້​ມອບ​ຕຳ­ແໜ່ງ​ເດີມ​ຄືນ​ໃຫ້​ຫົວ­ໜ້າ​ພະ­ນັກ­ງານ​ເຮັດ​ເຫຼົ້າ​ອະ­ງຸ່ນ ແຕ່​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ປະ­ຫານ​ຊີ­ວິດ​ຫົວ­ໜ້າ​ພະ­ນັກ­ງານ​ເຮັດ​ເຂົ້າ​ຈີ່. ແລ້ວ​ທຸກ​ສິ່ງ​ກໍ​ໄດ້​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ທີ່​ໂຢ​ເຊັບ​ໄດ້​ເວົ້າ​ໄວ້​ທຸກ​ປະ​ການ. ແຕ່​ຫົວ­ໜ້າ​ພະ­ນັກ­ງານ​ເຮັດ​ເຫຼົ້າ​ອະ­ງຸ່ນ​ນັ້ນ​ລືມ​ຄິດ​ເຖິງ​ໂຢ​ເຊັບ.

ອຸ­ປະ​ນິ­ໄສ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ສ່ອງ​ປະ­ກາຍ​ແມ່ນ​ແຕ່​ຢູ່​ໃນ​ຄຸກ​ໃຕ້​ດິນ​ທີ່​ມືດ. ລາວ​ຢຶດ​ໝັ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ເຊື່ອ ແລະ ​ຄວາມ​ອົດ​ທົນ. ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ການ​ຮັບ​ໃຊ້​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສັດ­ຊື່​ເປັນ​ເວ­ລາ​ຫຼາຍ​ປີ​ຈະ​ຖືກ​ຕອບ​ແທນ​ຢ່າງ​ໂຫດ­ຮ້າຍ​ກໍ​ຕາມ ແຕ່​ມັນ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ໃຈ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ໝົ່ນ​ໝອງ ຫຼື​ລະ​ແວງ​ສົງ­ໄສ​ຢ່າງ­ໃດ​ເລີຍ ລາວ​ມີ​ສັນ­ຕິ​ສຸກ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ຄວາມ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ໃຈ. ໂຢ​ເຊັບ​ຝາກ​ເລື່ອງ​ຂອງ​ລາວ​ທັງ​ໝົດ​ໄວ້​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໄວ້​ວາງ­ໃຈ ລາວ​ບໍ່​ໄດ້​ຄິດ​ເຖິງ​ການ​ທີ່​ຕົນ​ຖືກ​ກົດ​ຂີ່​ຂົມ​ເຫັງ ແຕ່​ລາວ​ໄດ້​ລືມ​ຄວາມ­ທຸກ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ​ໂດຍ​ການ​ປອບ​ໃຈ​ຄົນ​ອື່ນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ທຸກ. ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ໂຢ​ເຊັບ​ຈະ​ຢູ່​ໃນ​ຄຸກ ແຕ່​ລາວ​ກໍ​ຍັງ​ດຸ­ໝັ່ນ​ພາກ​ພຽງ​ໃນ​ການ​ຮັບ​ໃຊ້.

ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ໃຊ້​ຄວາມ­ທຸກ​ຍາກ​ລຳ­ບາກ ເພື່ອ​ກະ­ກຽມ​ໂຢ​ເຊັບ​ໄວ້​ສຳ­ລັບ​ໜ້າ­ທີ່​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ແລະ ​ໂຢ​ເຊັບ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ປະ­ຕິ­ເສດ​ການ​ຝຶກ​ອົບ­ຮົມ​ທີ່​ຈຳ­ເປັນ​ນີ້. ເມື່ອ​ຢູ່​ໃນ​ຄຸກ ໂຢ​ເຊັບ​ໄດ້​ເຫັນ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ຖືກ​ກົດ​ຂີ່​ຂົມ​ເຫັງ, ການ​ໃຊ້​ອຳ­ນາດ​ປົກ­ຄອງ ແລະ ​ຜົນ​ກະ­ທົບ​ຂອງ​ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ. ໂຢ​ເຊັບ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ເລື່ອງ​ຄວາມ​ຍຸ­ຕິ​ທຳ, ຄວາມ​ເອື້ອ­ເຟື້ອ​ເພື່ອ​ແຜ່ ແລະ ​ຄວາມ​ເຫັນ​ອົກ​ເຫັນ​ໃຈ. ສິ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໄດ້​ກຽມ​ລາວ​ໃຫ້​ຮູ້­ຈັກ​ການ​ໃຊ້​ອຳ­ນາດ​ດ້ວຍ​ສະ­ຕິ­ປັນ­ຍາ ແລະ ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ໃນ​ເວ­ລາ​ທີ່​ລາວ​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ນໍາ​ໃນ​ອະ­ນາ​ຄົດ.

ຢຶດ​ໝັ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ສັດ­ຊື່

ຄວາມ​ສັດ­ຊື່​ທີ່​ໂຢ​ເຊັບ​ໄດ້​ສະ­ແດງ​ອອກ​ໃນ​ຊີ­ວິດ​ແຕ່​ລະ​ມື້​ຢູ່​ໃນ​ຄຸກ ແລະ ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ສົງ­ສານ​ທີ່​ລາວ​ມີ​ຕໍ່​ຄົນ​ທີ່​ຕົກ­ທຸກ​ລຳ­ບາກ​ນັ້ນ ໄດ້​ເປີດ​ທາງ​ສໍາ​ລັບ​ຄວາມ​ຮຸ່ງ­ເຮືອງ​ກຽດ­ຕິ­ຍົດ​ຂອງ​ລາວ​ໃນ​ອະ­ນາ​ຄົດ. ໃນ​ທຳ­ນອງ​ດຽວ​ກັນ ຄວາມ​ສະ­ຫວ່າງ​ທີ່​ເຮົາ​ສ່ອງ​ອອກ​ໄປ​ຈະ​ສະ­ທ້ອນ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ຫາ​ເຮົາ.

ຄຳ​ເວົ້າ​ທຸກໆ​ຄຳ​ທີ່​ປອບ​ໃຈ​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ໂສກ­ເສົ້າ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ ທຸກໆ​ຄັ້ງ​ທີ່​ມີ​ການ​ຊ່ວຍ​ບັນ­ເທົາ​ຄວາມ­ທຸກ​ຂອງ​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ຖືກ​ກົດ​ຂີ່​ຂົ່ມ​ເຫັງ ແລະ ​ທຸກໆ​ສິ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ບໍ­ລິ­ຈາກ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ທຸກ​ຍາກ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຮົາ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ທັງ​ໝົດ​ນີ້​ດ້ວຍ​ໃຈ​ທີ່​ບໍ່​ເຫັນ­ແກ່­ຕົວ ມັນ​ກໍ​ຈະ​ນຳ​ພຣະ​ພອນ​ໄປ​ສູ່​ຜູ້​ໃຫ້.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 40:1-23.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະ­ບັບ​ພາ­ສາ​ໄທ) {ໜ້າ 219} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ໂຢ​ເຊັບ​ຖືກ​ແຕ່ງ­ຕັ້ງ​ໃຫ້​ເປັນ​ຜູ້​ປົກ­ຄອງ

ຫຼັງ​ຈາກ​ສອງ​ປີ​ຜ່ານ​ໄປ ກະ­ສັດ​ເອ​ຢິບ​ກໍ​ໄດ້​ຝັນ​ແປກ​ປະ­ຫຼາດ​ທັງ​ສອງ​ເລື່ອງ ເຊິ່ງ​ຄວາມ​ຝັນ​ທັງ​ສອງ​ເລື່ອງ​ນີ້​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ລາງ​ບອກ​ເຖິງ​ເຫດ­ການ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ອັນ​ດຽວ​ກັນ. ກະ­ສັດ​ເອ​ຢິບ​ບໍ່​ສາ­ມາດ​ເຂົ້າ­ໃຈ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງ​ຄວາມ​ຝັນ ແລະ ​ຄວາມ​ຝັນ​ນັ້ນ​ຍັງ​ມາ​ລົບ​ກວນ​ຈິດ­ໃຈ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ຢູ່​ຕະ­ຫຼອດ​ເວ​ລາ. ສະ­ນັ້ນ ກະ­ສັດ​ຈຶ່ງ​ເອີ້ນ​ພວກ​ໝໍ­ມໍ ແລະ ​ນັກ­ປາດ​ໃນ​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິນ​ມາ​ເຂົ້າ​ເຝົ້າ. ເພິ່ນ​ໄດ້​ເລົ່າ​ຄວາມ​ຝັນ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຟັງ ແຕ່​ກໍ​ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ສາ­ມາດ​ແກ້­ຄວາມ​ຝັນ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ໄດ້. ກະ­ສັດ​ເອ​ຢິບ​ຈຶ່ງ​ເປັນ​ທຸກ​ກັງ­ວົນ​ໃຈ​ຫຼາຍ ແລະ ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກັງ­ວົນ​ຂອງ​ກະ­ສັດ​ກໍ​ໄດ້​ແຜ່​ຂະ­ຫຍາຍ​ໄປ​ທົ່ວ​ສຳ­ນັກ​ຂ້າ​ຣາ​ຊາ​ການ​ທັງ​ຫຼາຍ. ຄວາມ​ປັ່ນ​ປ່ວນ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຫົວ­ໜ້າ​ພະ­ນັກ­ງານ​ເຮັດ​ເຫຼົ້າ​ອະ­ງຸ່ນ​ຄິດ​ເຖິງ​ເຫດ­ການ​ຄວາມ​ຝັນ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ ແລະ ​ລາວ​ກໍ​ຄິດ​ເຖິງ​ໂຢ​ເຊັບ​ຂຶ້ນ​ມາ​ທັນ­ທີ ແລະ ​ກໍ​ເສຍ​ໃຈ​ທີ່​ຕົນ​ເອງ​ໄດ້​ລືມ​ບຸນ­ຄຸນ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ. ຫົວ­ໜ້າ​ພະ­ນັກ­ງານ​ເຮັດ​ເຫຼົ້າ​ອະ­ງຸ່ນ​ຈຶ່ງ​ໄປ​ເລົ່າ​ເລື່ອງ​ນີ້​ສູ່​ກະ­ສັດ​ເອ​ຢິບ​ຟັງ ເມື່ອ​ກະ­ສັດ​ເອ​ຢິບ​ໄດ້​ຍິນ​ດັ່ງ­ນັ້ນ ເພິ່ນ​ຈຶ່ງ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ຄົນ​ໄປ​ນຳ​ເອົາ​ໂຢ​ເຊັບ​ມາ​ເຂົ້າ​ເຝົ້າ​ທັນ​ທີ. ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ກະ­ສັດ​ເອ​ຢິບ​ຈະ​ຮູ້­ສຶກ​ລະ­ອາຍ​ໃຈ​ທີ່​ຕ້ອງ​ຫັນ​ຈາກ​ພວກ​ໝໍ­ມໍ ແລະ ​ນັກ­ປາດ​ໃນ​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ ໂດຍ​ໄປ​ປຶກ­ສາ​ກັບ​ທາດ​ທີ່​ເປັນ​ຄົນ​ຕ່າງ​ດ້າວ​ກໍ​ຕາມ. ແຕ່​ກະ­ສັດ​ເອ​ຢິບ​ກໍ​ພ້ອມ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ­ເຫຼືອ​ຈາກ​ຜູ້​ທີ່​ຕ້ອຍ​ຕ່ຳ​ທີ່​ສຸດ ຖ້າ​ຫາກ​ມັນ​ສາ­ມາດ​ບັນ­ເທົາ​ຄວາມ­ທຸກ​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ໄດ້.

ໂຢ​ເຊັບ​ໄດ້​ຖືກ​ນຳ​ຕົວ​ໄປ​ປ່ຽນ​ເຄື່ອງ­ນຸ່ງ ຕັດ​ຜົມ ແລະ ​ແຖ​ໜວດ. ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ ກໍ​ມີ​ຄົນ​ພາ​ໂຢ​ເຊັບ​ໄປ​ເຂົ້າ​ເຝົ້າ​ກະ­ສັດ​ເອ​ຢິບ ແລ້ວ​ກະ­ສັດ​ກໍ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ໂຢ​ເຊັບ​ວ່າ: “ເຮົາ​ຝັນ ແລະ ​ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ແກ້­ຄວາມ​ຝັນ​ນັ້ນ​ໄດ້. ເຮົາ​ໄດ້​ຍິນ​ວ່າ​ເຈົ້າ​ສາ­ມາດ​ແກ້­ຄວາມ​ຝັນ​ນັ້ນ​ໄດ້.”

ໂຢ​ເຊັບ​ຕອບ​ກະ­ສັດ​ວ່າ: “ຂ້າ­ນ້ອຍ​ແກ້­ຄວາມ​ຝັນ​ບໍ່​ໄດ້​ດອກ! ແຕ່​ແມ່ນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງ​ດຽວ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ທີ່​ຈະ​ແກ້­ຄວາມ​ຝັນ​ໃຫ້​ທ່ານ​ໄດ້”

ແລ້ວ​ກະ­ສັດ​ເອ​ຢິບ​ກໍ​ເລີ່ມ​ເລົ່າ​ຄວາມ​ຝັນ​ວ່າ: “ເຮົາ​ໄດ້​ຢືນ​ຢູ່​ແຄມ​ແມ່​ນ້ຳ. ໃນ​ຂະ­ນະ​ນັ້ນ ມີ​ງົວ​ແມ່​ທີ່​ຕຸ້ຍ​ພີ​ເຈັດ​ໂຕ​ຂຶ້ນ​ມາ​ຈາກ​ແມ່­ນ້ຳ ແລະ ​ກິນ​ຫຍ້າ​ຢູ່​ເທິງ​ຝັງ. ຕໍ່​ມາ ກໍ​ມີ​ງົວ​ແມ່​ຈ່ອຍ​ຜອມ, ໜ້າ​ຂີ້­ດຽດ ແລະ ​ໜ້າ​ຢ້ານ​ອີກ​ເຈັດ​ໂຕ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ງົວ​ແມ່​ທີ່​ໜ້າ​ສັງ­ເວດ​ທີ່​ສຸດ ທີ່​ເຮົາ​ບໍ່​ເຄີຍ​ເຫັນ​ມາ​ກ່ອນ​ໃນ​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ. ງົວ​ຈ່ອຍ​ຜ່ອມ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ກໍ​ໄດ້​ກືນ​ກິນ​ງົວ​ແມ່​ໂຕ​ທີ່​ຕຸ້ຍ​ພີ. ແຕ່​ວ່າ​ມັນ​ກິນ​ເວ­ລາ​ໃດ​ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ຮູ້​ເຫັນ ເພາະ​ງົວ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ​ເບິ່ງ​ແລ້ວ​ແຮ່ງ​ຈ່ອຍ​ຜອມ​ກວ່າ​ເກົ່າ ແລ້ວ​ເຮົາ​ກໍ​ຕື່ນ​ຂຶ້ນ. ຈາກ​ນັ້ນ ເຮົາ​ກໍ​ໄດ້​ນອນ​ຫລັບ​ໄປ​ອີກ ແລະ ​ຝັນ​ວ່າ ມີ​ຮວງ​ເຂົ້າ​ເມັດ​ຕຶ່ງ​ເຈັດ​ຮວງ​ຢູ່​ໃນ​ຕົ້ນ​ດຽວ​ກັນ. ແລ້ວ​ກໍ​ມີ​ຮວງ​ເຂົ້າ​ເຈັດ​ຮວງ​ງອກ​ອອກ​ມາ​ເປັນ​ເມັດ​ເຂົ້າ­ລີບ ແລະ ​ຫ່ຽວ­ແຫ້ງ​ເພາະ​ຖືກ​ລົມ​ທະ­ເລ­ຊາຍ​ພັດ. ແລ້ວ​ຮວງ​ເຂົ້າ​ເມັດ​ລີບ​ກໍ​ໄດ້​ກືກ​ກິນ​ຮວງ​ເຂົ້າ​ເມັດ​ຕຶ່ງ.”

ໂຢ​ເຊັບ​ຕອບ​ກະ­ສັດ​ວ່າ: “ຄວາມ​ຝັນ​ທັງ​ສອງ​ຢ່າງ​ນີ້​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ອັນ​ດຽວ​ກັນ. ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ບອກ​ທ່ານ​ໃຫ້​ຮູ້​ເຖິງ​ສິ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ກຳ­ລັງ​ຈະ​ໃຫ້​ບັງ­ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຄື: ງົວ​ແມ່​ທີ່​ຕຸ້ຍ​ພີ​ກັບ​ຮວງ​ເຂົ້າ​ເມັດ​ຕຶ່ງ​ເຈັດ​ຮວງ​ນັ້ນ ໝາຍ​ເຖິງ​ເວ­ລາ​ເຈັດ​ປີ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ອຸ­ດົມ​ສົມ​ບູນ. ສ່ວນ​ງົວ​ແມ່​ທີ່​ຈ່ອຍ​ຜອມ​ກັບ​ຮວງ​ເຂົ້າ­ລີບ​ນັ້ນ ໝາຍ​ເຖິງ​ເວ­ລາ​ເຈັດ​ປີ​ແຫ່ງ​ໄພ​ອຶດ​ຢາກ​ອາ­ຫານ ຄື​ຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ອຸ­ດົມ­ສົມ­ບູນ​ເປັນ​ເວ­ລາ​ເຈັດ​ປີ. ແຕ່​ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ ຈະ​ມີ​ໄພ​ອຶດ​ຢາກ​ອາ­ຫານ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ເວ­ລາ​ເຈັດ​ປີ​ອີກ. ສາ­ເຫດ​ທີ່​ທ່ານ​ຝັນ​ທັງ​ສອງ​ຢ່າງ​ນີ້​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສະ­ແດງ​ໃຫ້​ກະ­ສັດ​ຮູ້​ເຖິງ​ສິ່ງ​ທີ່​ຈະ​ບັງ­ເກີດ​ຂຶ້ນ.”

ໂຢ​ເຊັບ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ອີກ​ວ່າ: “ບັດ​ນີ້ ທ່ານ​ຄວນ​ຊອກ​ຫາ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ສະ­ຫຼຽວ​ສະ­ຫຼາດ ແລະ ​ມີ​ປັນ­ຍາ ແລະ ​ແຕ່ງ­ຕັ້ງ​ໃຫ້​ລາວ​ເປັນ​ຜູ້​ປົກ­ຄອງ​ປະ­ເທດ… ເພື່ອ​ເກັບ​ເອົາ​ຜົນ­ລະ­ປູກ​ໜຶ່ງ​ສ່ວນ​ຫ້າ​ໃນ​ເວ­ລາ​ເຈັດ​ປີ​ທີ່​ອຸ­ດົມ­ສົມ­ບູນ​ນັ້ນ​ໄວ້. ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຮີບ​ໂຮມ​ອາ­ຫານ​ທຸກ​ຊະ­ນິດ ແລະ ​ເກັບ​ຮັກ­ສາ​ເອົາ​ໄວ້​ໃນ​ປີ​ທີ່​ອຸ­ດົມ­ສົມ­ບູນ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງ ເພາະ​ອາ­ຫານ​ທີ່​ເກັບ​ໄວ້​ນີ້​ຈະ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ບັນ­ເທົາ​ທຸກ​ເວ­ລາ​ອຶດ​ຢາກ​ໃນ​ໄລ­ຍະ​ເຈັດ​ປີ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງ. ໂດຍ​ວິ­ທີ​ນີ້​ແຫລະ ປະ­ຊາ­ຊົນ​ເອ​ຢິບ​ຈະ​ບໍ່​ອຶດ​ຕາຍ.”

ການ​ແກ້­ຄວາມ​ຝັນ​ທີ່​ໂຢ​ເຊັບ​ກ່າວ​ມາ​ນີ້​ສົມ​ເຫດ​ສົມ​ຜົນ ແລະ ​ແຜນ­ການ​ທີ່​ສະ­ເໜີ​ມາ​ນີ້​ກໍ​ເຕັມ​ດ້ວຍ​ສະ­ຕິ­ປັນ­ຍາ​ຈົນ​ບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ສົງ­ໄສ​ອັນ​ໃດ​ເລີຍ. ກະ­ສັດ​ເອ​ຢິບ​ເຫັນ​ວ່າ​ທົ່ວ​ທັງ​ອາ­ນາ­ຈັກ​ໃນ​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ​ນີ້ ມີ​ແຕ່​ໂຢ​ເຊັບ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ທີ່​ມີ​ສະ­ຕິ­ປັນ­ຍາ​ສາ­ມາດ​ບອກ​ເຖິງ​ໄພ​ອັນ­ຕະ­ລາຍ​ທີ່​ຈະ​ຮຸກ​ຮານ​ປະ­ເທດ ແລະ ​ແນະ­ນຳ​ວິ­ທີ​ຕຽມ​ຕົວ​ສຳ­ລັບ​ໄພ​ອັນ­ຕະ­ລາຍ​ນັ້ນ. ສະ­ນັ້ນ ກະ­ສັດ​ເອ​ຢິບ​ຈຶ່ງ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໂຢ​ເຊັບ​ວ່າ: “ດ້ວຍ​ວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສຳ­ແດງ​ທຸກ​ສິ່ງ​ແກ່​ເຈົ້າ. ສະ­ນັ້ນ ຈຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ຈະ­ແຈ້ງ​ແລ້ວ​ວ່າ ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ເຂົ້າ­ໃຈ ແລະ ​ມີ​ສະ­ຕິ­ປັນ­ຍາ​ເທົ່າ​ກັບ​ເຈົ້າ. ເຮົາ​ຈະ​ແຕ່ງ­ຕັ້ງ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ເປັນ​ຜູ້​ປົກ­ຄອງ​ປະ­ເທດ ແລະ ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ທຸກໆ​ຄົນ​ຂອງ​ເຮົາ​ຈະ​ປະ­ຕິ­ບັດ​ຕາມ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ເຈົ້າ ແຕ່​ເຮົາ​ເປັນ​ໃຫຍ່​ກວ່າ​ເຈົ້າ ເພາະ​ເຮົາ​ເປັນ​ກະ​ສັດ.”

ແລ້ວ​ກະ­ສັດ​ເອ​ຢິບ​ກໍ​ໄດ້​ຖອດ​ແຫວນ​ແຫ່ງ​ອຳ­ນາດ​ອອກ​ຈາກ​ນິ້ວ​ມື​ຂອງ​ເພິ່ນ ແລະ ​ສຸບ​ໃສ່​ນິ້ວ​ມື​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ. ເພິ່ນ​ເອົາ​ເສື້ອ​ໂຕ​ງາມ​ໃຫ້​ໂຢ​ເຊັບ​ນຸ່ງ ແລະ ​ເອົາ​ສາຍ​ຄໍ​ຄຳ​ໃຫ້. ນອກ­ຈາກ​ນີ້ ກະ­ສັດ​ຍັງ​ໄດ້​ປະ­ທານ​ລົດ​ປະ­ຈຳ​ຕຳ­ແໜ່ງ​ຄັນ​ທີ່​ຮອງ​ຈາກ​ເພິ່ນ​ໃຫ້​ອີກ​ດ້ວຍ. ແລ້ວ​ໂຢ​ເຊັບ​ກໍ​ໄດ້​ກາຍ­ເປັນ​ຜູ້​ປົກ­ຄອງ​ຢູ່​ໃນ​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ.

ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ຕໍາ​ແຫນ່​ງ​ສູງ​ແຕ່​ກໍ​ຍັງ​ຖ່ອມ​ຕົນ

ເມື່ອ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ຕຳ­ແໜ່ງ​ສູງ ມັນ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ງ່າຍ​ທີ່​ຜູ້​ນັ້ນ​ຈະ​ເປັນ​ຄົນ​ອວດ­ອົງ​ທະ​ນົງ​ຕົວ ແລະ ​ໝັ່ນ​ໃຈ​ໃນ​ຕົວ​ເອງ. ແຕ່​ໃນ​ຊີ­ວິດ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ອະ­ນຸ­ຍາດ​ໃຫ້​ໂຢ​ເຊັບ​ມາ​ເປັນ​ທາດ ແລະ ​ມາ​ຕິດ​ຄຸກ ເພື່ອ​ສອນ​ລາວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ອ່ອນ​ນ້ອມ​ຖ່ອມ​ຕົນ ແລະ ​ເພິ່ງ​ພາ​ໃນ​ພຣະ​ອົງ. ພວກ​ເຮົາ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ໃນ​ປັດ­ຈຸ­ບັນ​ນີ້ ເມື່ອ​ມີ​ຕຳ­ແໜ່ງ​ສູງ ແລະ ​ຮັ່ງ­ມີ​ໃນ​ຊີ​ວິດ. ພວກ​ເຮົາ​ນັ້ນ​ມັກ​ຈະ​ລະ­ເລີຍ​ບໍ່​ສົນ­ໃຈ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ​ຄິດ​ວ່າ​ຕົນ​ເອງ​ມີ​ສະ­ຕິ­ປັນ­ຍາ​ພຽງ­ພໍ​ທີ່​ບໍ່​ຈຳ­ເປັນ​ຈະ​ເພິ່ງ​ພາ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 41:1-46.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະ­ບັບ​ພາ­ສາ​ໄທ) {ໜ້າ 219-223} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.


ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ

ເມື່ອ​ປີ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ອຸ­ດົມ­ສົມ­ບູນ​ໄດ້​ມາ​ເຖິງ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ສ້າງ​ສາງ​ເກັບ​ຂະ­ໜາດ​ໃຫຍ່​ໄວ້​ຢູ່​ຕາມ​ຕົວ​ເມືອງ​ຕ່າງໆ​ທົ່ວ​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ ໂດຍ​ມີ​ໂຢ​ເຊັບ​ເປັນ​ຜູ້​ຄວບ​ຄຸມ​ເບິ່ງ­ແຍງ​ທຸກ​ຢ່າງ. ໃນ​ໄລ­ຍະ​ເຈັດ​ປີ​ທີ່​ອຸ­ດົມ­ສົມ­ບູນ​ນັ້ນ ທີ່​ດິນ​ກໍ​ຜະ­ລິດ­ຜົນ​ລະ​ປູກ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ. ໂຢ​ເຊັບ​ໄດ້​ຮີບ​ໂຮມ​ເອົາ​ເຂົ້າ​ທີ່​ເກັບ​ກ່ຽວ​ໄດ້​ຈາກ​ນາ​ທີ່­ຢູ່​ອ້ອມ­ແອ້ມ​ໄວ້​ໃນ​ສາງ​ຂະ­ໜາດ​ໃຫຍ່​ຕາມ​ຕົວ​ເມືອງ​ຕ່າງໆ ແລະ ​ຜົນ​ເກັບ​ກ່ຽວ​ມີ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ປານ​ເມັດ​ດິນ­ຊາຍ​ທີ່​ແຄມ​ທະ­ເລ ຈົນ​ບໍ່​ສາ­ມາດ​ນັບ​ໄດ້.

ເມື່ອ​ຄວາມ​ອຸ­ດົມ­ສົມ­ບູນ​ໃນ​ໄລ­ຍະ​ເວ­ລາ​ເຈັດ​ປີ​ທີ່​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ​ໄດ້​ຮັບ​ນັ້ນ​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ແລ້ວ ໄພ​ອຶດ​ຢາກ​ອາ­ຫານ​ເປັນ​ເວ­ລາ​ເຈັດ​ປີ​ກໍ​ເລີ່ມ​ເກີດ​ຂຶ້ນຕາມ​ທີ່​ໂຢ​ເຊັບ​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້​ລວງ​ໜ້າ​ນັ້ນ. ໄພ​ອຶດ​ຢາກ​ອາ­ຫານ​ນັ້ນ ໄດ້​ແຜ່​ຂະ­ຫຍາຍ​ຢູ່​ໃນ​ຫຼາຍໆ​ປະ­ເທດ​ທີ່­ຢູ່​ອ້ອມ​ຮອບ ຈົນ​ປະ­ເທດ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ​ບໍ່​ມີ​ເຂົ້າ​ກິນ ແຕ່​ຢູ່​ໃນ​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ​ຍັງ​ມີ​ເຂົ້າ​ກິນ​ຢູ່​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ. ເມື່ອ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ເອ​ຢິບ​ບໍ່​ມີ​ອາ­ຫານ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ພາ­ກັນ​ມາ​ຂໍ​ອາ­ຫານ​ນຳ​ກະ­ສັດ​ເອ​ຢິບ ກະ­ສັດ​ຈຶ່ງ​ສັ່ງ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ໃຫ້​ໄປ​ຫາ​ໂຢ​ເຊັບ ແລ້ວ​ໂຢ​ເຊັບ​ກໍ​ໄດ້​ໄຂ​ສາງ​ເຂົ້າ​ທຸກ​ສາງ​ຂາຍ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ເອ​ຢິບ. ເມື່ອ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຈາກ​ຫຼາຍໆ​ບ່ອນ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ໄດ້​ຍິນ​ວ່າ​ຢູ່​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ​ໄດ້​ເກັບ​ເຂົ້າ​ໄວ້​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ. ຄົນ​ຕ່າງ­ປະ­ເທດ​ຫຼາຍໆ​ຊົນ​ຊາດ​ຈຶ່ງ​ພາ­ກັນ​ມາ​ຍັງ​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ ເພື່ອ​ຂໍ​ຊື້​ເຂົ້າ​ນຳ​ໂຢ​ເຊັບ​ຍ້ອນ​ໄພ​ອຶດ​ຢາກ​ອາ­ຫານ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຢູ່​ທົ່ວ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ.

ເມື່ອ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ຮູ້​ວ່າ​ຢູ່​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ​ມີ​ເຂົ້າ​ຂາຍ ເພິ່ນ​ກໍ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ລູກ​ຊາຍ​ສິບ​ຄົນ​ໄປ​ຊື້​ເຂົ້າ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ. ດັ່ງ­ນັ້ນ ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ຈຶ່ງ​ພາ­ກັນ​ໄປ​ຍັງ​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ​ເພື່ອ​ຊື້​ເຂົ້າ. ໃນ​ຂະ­ນະ​ນັ້ນ​ໂຢ​ເຊັບ​ເປັນ​ຜູ້​ປົກ­ຄອງ​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ ລາວ​ໄດ້​ຂາຍ​ເຂົ້າ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຈາກ​ທຸກ​ຊົນ​ຊາດ​ທົ່ວ​ໂລກ. ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ຈຶ່ງ​ເຂົ້າ​ມາ​ຫາ ແລະ ​ຂາບ​ລົງ​ຢູ່​ຕໍ່­ໜ້າ​ໂຢ​ເຊັບ. ພໍ​ໂຢ​ເຊັບ​ເຫັນ​ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ລາວ ແລະ ​ລາວ​ກໍ​ຈື່​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້. ລາວ​ຍັງ​ຈື່​ຈຳ​ຄວາມ​ຝັນ​ຂອງ​ລາວ​ທີ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ພວກ​ອ້າຍ ແຕ່​ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ບໍ່​ຈື່​ໂຢ​ເຊັບ ເພາະ​ໂຢ​ເຊັບ​ຖືກ​ປ່ຽນ​ຊື່​ໃໝ່, ປ່ຽນ​ການ​ນຸ່ງ​ຖື ແລະ ​ມີ​ຖາ­ນະ​ຕຳ­ແໜ່ງ​ທີ່​ສູງ ຈົນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ອ້າຍ​ສັງ­ເກດ​ບໍ່​ໄດ້​ວ່າ ຜູ້​ປົກ­ຄອງ​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ໂຢ​ເຊັບ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເອງ.

ໂຢ​ເຊັບ​ເຮັດ​ຄື​ບໍ່​ຮູ້­ຈັກ​ພວກ​ອ້າຍ ແລະ ​ລາວ​ໄດ້​ເວົ້າ​ຢ່າງ​ມີ​ອຳ­ນາດ​ຕໍ່​ພວກ​ອ້າຍ​ວ່າ: "ພວກ​ເຈົ້າ​ມາ​ແຕ່​ໃສ?"

ພວກ​ອ້າຍ​ຕອບ​ໂຢ​ເຊັບ​ວ່າ: "ພວກ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ມາ​ແຕ່​ກາ​ນາ​ອານ ເພື່ອ​ຂໍ​ຊື້​ອາ­ຫານ"

ແລ້ວ​ໂຢ​ເຊັບ​ກໍ​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: “ພວກ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ນັກ​ສືບ! ພວກ​ເຈົ້າ​ມາ​ສືບ​ເບິ່ງ​ຈຸດ​ອ່ອນ​ໃນ​ປະ­ເທດ​ຂອງ​ເຮົາ.”

ພວກ​ອ້າຍ​ຕອບ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: “ບໍ່​ແມ່ນ! ທ່ານ​ເອີຍ ພວກ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ມາ​ຢ່າງ​ຄົນ​ຮັບ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ຊື້​ອາ​ຫານ. ພວກ​ເຮົາ​ທັງ​ໝົດ​ເປັນ​ອ້າຍ​ນ້ອງ​ກັນ ແຕ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ນັກ​ສືບ ທ່ານ​ເອີຍ! ພວກ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ເປັນ​ຄົນ​ສັດ​ຊື່.”

ໂຢ​ເຊັບ​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ໜັກ​ແໜ້ນ​ວ່າ: “ບໍ່​ແມ່ນ​ດອກ! ພວກ​ເຈົ້າ​ມາ​ສືບ​ເພື່ອ​ເບິ່ງ​ຈຸດ​ອ່ອນ​ປະ­ເທດ​ຂອງ​ເຮົາ.”

ພວກ​ອ້າຍ​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: “ທ່ານ​ເອີຍ! ພວກ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ເປັນ​ອ້າຍ​ນ້ອງ​ນຳ​ກັນ​ສິບ​ສອງ​ຄົນ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ພໍ່​ດຽວ​ກັນ​ຢູ່​ໃນ​ແຜ່ນ­ດິນ​ກາ​ນາ​ອານ. ນ້ອງ​ຊາຍ​ຫຼ້າ​ຍັງ​ຢູ່​ນຳ​ພໍ່ ແຕ່​ນ້ອງ​ຊາຍ​ອີກ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ໄດ້​ຕາຍ​ໄປ​ແລ້ວ.”

ໂຢ​ເຊັບ​ຕອບ​ພວກ​ອ້າຍ​ວ່າ: "ທີ່​ເຮົາ​ເວົ້າ​ວ່າ 'ພວກ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ນັກ​ສືບ' ນັ້ນ​ແມ່ນ­ແທ້ໆ ພວກ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຕ້ອງ​ພິ­ສູດ​ຕົວ​ເອງ​ດັ່ງ​ນີ້... ພວກ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໄປ​ຈາກ​ທີ່​ນີ້​ບໍ່​ໄດ້ ຈົນ​ກວ່າ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຫຼ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ຈະ​ມາ​ທີ່​ນີ້."

ໂຢ​ເຊັບ​ເຮັດ​ທຳ­ທ່າ​ສົງ­ໄສ​ໃນ​ເລື່ອງ​ຄວາມ​ຈິງ​ທີ່​ພວກ​ອ້າຍ​ເລົ່າ​ມາ​ນັ້ນ ແລ້ວ​ໂຢ​ເຊັບ​ກໍ​ໄດ້​ບອກ​ໃຫ້​ພວກ​ອ້າຍ​ພິ­ສູດ​ໂດຍ​ການ​ໃຫ້​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ໄປ​ເອົາ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຫຼ້າ​ມາ​ໃຫ້​ໂຢ​ເຊັບ​ເບິ່ງ. ແຕ່​ພວກ​ອ້າຍ​ຄິດ​ວ່າ ຖ້າ​ຈະ​ເດີນ­ທາງ​ກັບ​ໄປ​ກັບ​ມາ ຄອບ­ຄົວ​ຄົງ​ຂາດ​ອາ­ຫານ​ແທ້ໆ ແລະ ​ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ­ການ​ປະ​ຖິ້ມ​ອ້າຍ​ນ້ອງ​ໄວ້​ໃນ​ຄຸກ ແລະ ​ເດີນ­ທາງ​ໄປ​ຄົນ​ດຽວ. ແລ້ວ​ຄົນ​ນັ້ນ​ຈະ​ເບິ່ງ​ໜ້າ​ພໍ່​ໄດ້​ຈັ່ງ​ໃດ? ຖ້າ​ພາ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຫຼ້າ​ມາ​ນຳ ກໍ​ຄົງ​ມາ​ຮ່ວມ​ຊະ​ຕາ​ກຳ​ແບບ​ດຽວ​ກັນ. ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​ພໍ່​ຕ້ອງ​ໂສກ­ເສົ້າ​ເສຍ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ສູນ​ເສຍ​ລູກ​ຊາຍ​ຫຼ້າ​ໄປ. ດັ່ງ­ນັ້ນ ພວກ​ອ້າຍ​ຈຶ່ງ​ບໍ່​ສາ­ມາດ​ຕົກ­ລົງ​ເຮັດ​ຕາມ​ເງື່ອນ­ໄຂ​ທີ່​ໂຢ​ເຊັບ​ບອກ​ໄດ້. ສະ­ນັ້ນ ໂຢ​ເຊັບ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ສັ່ງ​ຂັງ​ພວກ​ອ້າຍ​ໄວ້​ສາມ​ມື້.

ພໍ​ມາ​ຮອດ​ມື້​ທີ​ສາມ ໂຢ​ເຊັບ​ກໍ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ພວກ​ທະ­ຫານ​ພາ​ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ລາວ​ເຂົ້າ​ມາ​ພົບ ເພາະ​ບໍ່​ກ້າ​ທີ່​ຈະ​ຖ່ວງ​ເວ­ລາ​ພວກ​ອ້າຍ​ໄວ້​ດົນ ເພາະ​ຢ້ານ​ວ່າ​ພໍ່ ແລະ ​ຄອບ­ຄົວ​ທີ່­ຢູ່​ທາງ​ບ້ານ​ອາດ​ຈະ​ລຳ­ບາກ​ຍ້ອນ​ຂາດ​ອາ​ຫານ. ແລ້ວ​ໂຢ​ເຊັບ​ກໍ​ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ອ້າຍ​ວ່າ: “ຂ້ອຍ​ເປັນ​ຄົນ​ຢຳ​ເກງ​ພຣະ​ເຈົ້າ… ເພື່ອ​ພິ­ສູດ​ວ່າ​ພວກ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ຄົນ​ສັດ­ຊື່​ແທ້ ໃຫ້​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ພວກ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ໃນ​ຄຸກ​ນີ້​ສ່ວນ​ຄົນ​ທີ່​ເຫຼືອ​ນຳ​ເອົາ​ອາ­ຫານ​ກັບ​ບ້ານ​ເມືອ​ໃຫ້​ຄອບ­ຄົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ທີ່​ກຳ­ລັງ​ອຶດ­ຫິວ ແຕ່​ພວກ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ເອົາ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຫຼ້າ​ມາ​ຫາ​ເຮົາ. ອັນ​ນີ້​ຈະ​ພິ­ສູດ​ວ່າ ພວກ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເວົ້າ​ຄວາມ​ຈິງ ແລ້ວ​ພວກ​ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ຖືກ​ປະ­ຫານ​ຊີ​ວິດ.” ແລ້ວ​ພວກ​ອ້າຍ​ກໍ​ຕົກ­ລົງ​ຕາມ​ຂໍ້​ທີ່​ສະ­ເໜີ​ມາ​ນັ້ນ.

ແລ້ວ​ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ກໍ​ລົມ​ນຳ​ກັນ​ວ່າ: “ຄວາມ​ຈິງ​ແລ້ວ! ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ໃນ​ເລື່ອງ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ເພາະ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເຫັນ​ຄວາມ­ທຸກ​ໃຈ​ຂອງ​ນ້ອງ​ຊ່ຳ­ໃດ​ເມື່ອ​ລາວ​ອ້ອນ­ວອນ​ຂໍ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ຈາກ​ພວກ​ເຮົາ ແຕ່​ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ບໍ່​ຍອມ​ຟັງ­ສຽງ​ຂອງ​ລາວ​ເລີຍ. ຈັງ​ຊັ້ນ​ແຫລະ! ຄວາມ­ທຸກ​ໃຈ​ນີ້​ຈຶ່ງ​ບັງ­ເກີດ​ແກ່​ພວກ​ເຮົາ.”

ລູ​ເບັນ​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: “ຂ້ອຍ​ບອກ​ພວກ​ເຈົ້າ​ແລ້ວ​ວ່າ ‘ຢ່າ​ຕີ​ລາວ’ ແຕ່​ພວກ​ເຈົ້າ​ກໍ​ບໍ່​ຍອມ​ຟັງ​ຂ້ອຍ​ເລີຍ. ເຫັນ​ບໍ​ບາດ­ນີ້! ບາບ​ໄລ່​ເວນ​ທັນ​ສາ​ແລ້ວ.”

ໂຢ​ເຊັບ​ເຂົ້າ­ໃຈ​ໃນ​ເລື່ອງ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເວົ້າ ແຕ່​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ໂຢ​ເຊັບ​ເຂົ້າ­ໃຈ ເພາະ­ວ່າ​ໂຢ​ເຊັບ​ໃຊ້​ນາຍ​ແປ​ພາ­ສາ​ສົນ­ທະ­ນາ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ. ເມື່ອ​ໂຢ​ເຊັບ​ໄດ້​ຍິນ​ແນວ​ນັ້ນ­ແລ້ວ​ກໍ​ຄວບ​ຄຸມ​ອາ­ລົມ​ໄວ້​ບໍ່​ຢູ່ ຈຶ່ງ​ອອກ​ໄປ​ຮ້ອງ­ໄຫ້​ຢູ່​ຄົນ​ດຽວ. ເມື່ອ​ໂຢ​ເຊັບ​ຕັ້ງ​ສະ­ຕິ​ໄດ້​ແລ້ວ ລາວ​ກໍ​ກັບ­ເຂົ້າ​ມາ​ອີກ ແລະ ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ທະ­ຫານ​ມັດ​ອ້າຍ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ເອົາ​ໄວ້​ຊື່­ວ່າ “ຊີ​ເມ​ໂອນ” ໃຫ້​ໄປ​ຂັງ​ຄຸກ​ໄວ້. ສາ­ເຫດ​ທີ່​ເລືອກ​ຊີ​ເມ​ໂອນ ເພາະ­ວ່າ​ໃນ​ຕອນ​ທີ່​ພວກ​ອ້າຍ​ຈັບ​ໂຢ​ເຊັບ​ນັ້ນ ຊີ​ເມ​ໂອນ​ເປັນ​ຜູ້​ຊັກ​ຊວນ​ໃຫ້​ພວກ​ອ້າຍ​ຄົນ​ອື່ນ​ລົງ­ມື​ເຮັດ. ແລ້ວ​ພວກ​ອ້າຍ​ທີ່​ເຫຼືອ​ກໍ​ພາ­ກັນ​ກັບ​ບ້ານ.

ແສງ​ສະ­ຫວ່າງ

ໂດຍ​ຜ່ານ​ທາງ​ໂຢ​ເຊັບ, ກະ­ສັດ​ເອ​ຢິບ​ແລະ ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ເອ​ຢິບ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຮູ້­ຈັກ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງ​ທ່ຽງ​ແທ້. ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ຍັງ​ຂາບ​ໄຫວ້​ບູ­ຊາ​ຮູບ​ເຄົາຣົບ​ກໍ​ຕາມ ແຕ່​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ຍັງ​ເຄົາ­ລົບ​ຫຼັກ­ການ​ທີ່​ປາ­ກົດ​ໃນ​ຊີ­ວິດ ແລະ ​ອຸ­ປະ​ນິ­ໄສ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ຜູ້​ທີ່​ນະ­ມັດ­ສະ­ການ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

ຈື່​ຈໍາ​ຄວາມ​ຝັນ

ຕອນ​ທີ່​ໂຢ​ເຊັບ​ເຫັນ​ພວກ​ອ້າຍ​ຂາບ​ລົງ​ຢູ່​ຕໍ່­ໜ້າ​ຂອງ​ຕົນ​ນັ້ນ ລາວ​ກໍ​ຫວນ​ຄິດ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຝັນ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ອະດີດ ແຕ່​ໂຢ​ເຊັບ​ເຮັດ​ທຳ­ທ່າ​ຄື​ບໍ່​ຮູ້­ຈັກ​ພວກ​ອ້າຍ ເພາະ​ຢາກ​ລອງ​ໃຈ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ອິດ­ສາ ແລະ ​ມີ​ຄວາມ​ຍິ່ງ​ຈອງ­ຫອງ​ຢູ່​ຫຼື​ບໍ? ອີກ​ຢ່າງ​ໜຶ່ງ​ໂຢ​ເຊັບ​ກໍ​ຢາກ​ຮູ້​ຂ່າວ​ຄາວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພໍ່ ແລະ ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ລາວ​ທີ່​ຊື່­ວ່າ “ເບັນ​ຍາ​ມິນ.”

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 41:47-57; 42:1-25.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະ­ບັບ​ພາ­ສາ​ໄທ) {ໜ້າ 224-226} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ພວກ​ອ້າຍ​ກັບ​ຄືນ​ດິນ­ແດນ​ກາ​ນາ​ອານ

ຫຼັງ​ຈາກ​ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ເດີນ­ທາງ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ທີ່​ດິນ­ແດນ​ກາ​ນາ​ອານ​ແລ້ວ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ໄດ້​ເລົ່າ​ເລື່ອງ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່​ຟັງ. ເມື່ອ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່​ໄດ້​ຍິນ​ແນວ​ນັ້ນ​ກໍ​ໄດ້​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: “ພວກ​ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ໃຫ້​ພໍ່​ມີ​ລູກ​ຊາຍ​ເຫຼືອ​ຢູ່​ຈັກ​ຄົນ​ບໍ? ໂຢ​ເຊັບ​ກໍ​ໄດ້​ຕາຍ​ໄປ​ແລ້ວ ແລະ ​ຊີ​ເມ​ໂອນ​ກໍ​ຖືກ​ຈັບ. ບັດ​ນີ້! ພວກ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເອົາ​ເບັນ​ຢາ​ມິນ​ໜີ​ໄປ​ຈາກ​ພໍ່​ອີກ…”

ລູ​ເບັນ​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: “ຈົ່ງ​ມອບ​ເບັນ​ຢາ​ມິນ​ໄວ້​ໃນ​ຄວາມ​ເບິ່ງ­ແຍງ​ຂອງ​ລູກ​ເຖີດ! ແລ້ວ​ລູກ​ຈະ​ນຳ​ລາວ​ກັບ​ມາ​ຫາ​ພໍ່​ອີກ.”

ແຕ່​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ໄດ້​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: “ຂ້ອຍ​ຈະ​ບໍ່​ຍອມ​ໃຫ້​ເບັນ​ຢາ​ມິນ​ໄປ​ນຳ​ພວກ​ເຈົ້າ…”

ເມື່ອ​ເວ­ລາ​ຜ່ານ​ໄປ ຄວາມ​ອຶດ​ຢາກ​ໃນ​ດິນ­ແດນ​ກາ​ນາ​ອານ​ກໍ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ໜັກ​ຂຶ້ນ ແລະ ​ເຂົ້າ­ສານ​ອາ­ຫານ​ແຫ້ງ​ທີ່​ໄດ້​ຊື້​ມາ​ຈາກ​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ​ນັ້ນ​ກໍ​ໃກ້​ຈະ​ໝົດ​ແລ້ວ. ສະ­ນັ້ນ ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ຈຶ່ງ​ເວົ້າ​ກັບ​ພວກ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ວ່າ: “ໄປ​ຊື້​ອາ­ຫານ​ມາ​ອີກ​ແດ່.”

ຢູ​ດາ​ຕອບ​ພໍ່​ວ່າ: “ຜູ້​ປົກ­ຄອງ​ເອ​ຢິບ​ໄດ້​ເວົ້າ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ​ຢ່າງ​ເດັດ­ຂາດ​ວ່າ 'ຢ່າ​ກັບ​ໄປ​ໃຫ້​ເຮົາ​ເຫັນ​ໜ້າ ຈົນ​ກວ່າ​ພວກ​ເຈົ້າ​ຈະ​ນຳ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຫຼ້າ​ໄປ​ນຳ' ຖ້າ​ພໍ່​ຍອມ​ໃຫ້​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຫຼ້າ​ໄປ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ຈະ​ໄປ​ຊື້​ເຂົ້າ​ໃຫ້​ພໍ່…”

ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: “ເປັນ​ຫຍັງ ພວກ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ເລື່ອງ​ຫຍຸ້ງ­ຍາກ​ໃຫ້​ພໍ່​ຫຼາຍ​ແທ້; ເປັນ​ຫຍັງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ບອກ​ເພິ່ນ​ວ່າ ພວກ​ເຈົ້າ​ມີ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຢູ່​ອີກ​ຄົນ​ໜຶ່ງ.”

ພວກ​ເຂົາ​ຕອບ​ພໍ່​ວ່າ: “ຜູ້​ປົກ­ຄອງ​ເອ​ຢິບ​ສອບ​ຖາມ​ພວກ​ລູກ. ພວກ​ລູກ​ກໍ​ຕອບ​ຕາມ​ຄຳ​ຖາມ​ຂອງ​ເພິ່ນ. ແລ້ວ​ໃຜ​ຊິ​ໄປ​ຮູ້​ວ່າ ເພິ່ນ​ຈະ​ບອກ​ໃຫ້​ພວກ​ລູກ​ພາ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຫຼ້າ​ໄປ​ຫາ​ເພິ່ນ.”

ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ອາ­ຫານ​ກໍ​ໝົດ ແລະ ​ບໍ່​ມີ​ວິ­ທີ​ທາງ​ໃດ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຫາ​ອາ­ຫານ​ໄດ້. ແລ້ວ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ຈຶ່ງ​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: “ຈັ່ງ­ຊັ້ນ! ຈົ່ງ​ເອົາ​ຜົນ​ຜະ­ລິດ​ຢ່າງ​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ແຜ່ນ­ດິນ​ນີ້​ເຊັ່ນ: ກຳ­ຍານ, ນ້ຳ­ເຜິ້ງ, ໝາກ​ກໍ່, ເຄື່ອງ​ເທດ ແລະ ​ໝາກ​ບົກ​ເອົາ​ໄປ​ຕ້ອນ​ຜູ້​ປົກ­ຄອງ​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ​ຄົນ​ນັ້ນ. ຈົ່ງ​ພາ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໄປ​ສາ! ຂໍ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງ​ຊົງ​ລິດ​ອຳ­ນາດ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ດົນ​ບັນ­ດານ​ໃຫ້​ຜູ້​ປົກ­ຄອງ​ເອ​ຢິບ​ຄົນ​ນັ້ນ ມີ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ຕໍ່​ພວກ​ເຈົ້າ ເພື່ອ​ວ່າ​ເພິ່ນ​ຈະ​ປ່ອຍ​ຊີ​ເມ​ໂອນ ແລະ ​ເບັນ​ຢາ​ມິນ​ກັບ​ຄືນ​ມາ…” ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ ພວກ​ລູກ​ຊາຍ​ສິບ​ເອັນ​ຄົນ​ຂອງ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ກໍ​ໄດ້​ອອກ​ເດີນ­ທາງ​ໄປ​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 42:25-38; 43:1-15.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະ­ບັບ​ພາ­ສາ​ໄທ) {ໜ້າ 226-229} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.


ເດີນ­ທາງ​ໄປ​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ​ອີກ​ຄັ້ງ

ພໍ​ເດີນ­ທາງ​ມາ​ຮອດ​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ ພວກ​ອ້າຍ​ໄດ້​ໄປ​ເຂົ້າ​ເຝົ້າ​ຜູ້​ປົກ­ຄອງ​ເອ​ຢິບ​ທັນ­ທີ ເມື່ອ​ໂຢ​ເຊັບ​ເຫັນ​ເບັນ​ຢາ​ມິນ​ມາ​ກັບ​ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ລາວ ລາວ​ກໍ​ຕື້ນ​ຕັນ​ໃຈ​ຫຼາຍ ແລະ ​ໄດ້​ປົກ​ປິດ​ຄວາມ​ຮູ້­ສຶກ​ນີ້​ເອົາ​ໄວ້. ແລ້ວ​ໂຢ​ເຊັບ​ກໍ​ໄດ້​ບອກ​ຄົນ​ຮັບ​ໃຊ້​ໃຫ້​ຈັດ​ຕຽມ​ອາ­ຫານ ແລະ ​ນຳ­ພາ​ພວກ​ອ້າຍ ແລະ ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ໄປ​ເຮືອນ​ຂອງ​ລາວ ລວມ​ທັງ​ພາ­ຊີ​ເມ​ໂອນ​ອອກ​ມາ​ຫາ​ພວກ​ເຂົາ. ແລ້ວ​ຄົນ​ຮັບ​ໃຊ້​ກໍ​ປະ­ຕິ­ບັດ​ຕາມ​ທີ່​ໂຢ​ເຊັບ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໄວ້.

ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ພວກ​ອ້າຍ ແລະ ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ເດີນ­ທາງ​ໄປ​ທີ່​ເຮືອນ​ໂຢ​ເຊັບ​ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ພາ­ກັນ​ຕົກ­ໃຈ ແລະ ​ຮູ້­ສຶກ​ຢ້ານ​ສຳ­ລັບ​ໂອ­ກາດ​ພິ­ເສດ​ທີ່​ຈະ​ກິນ​ອາ­ຫານ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້. ແລ້ວ​ໂຢ​ເຊັບ​ກໍ​ໄດ້​ອອກ​ມາ​ພົບ​ພວກ​ເຂົາ. ພວກ​ອ້າຍ ແລະ ​ນ້ອງ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ກໍ​ໄດ້​ເອົາ​ຂອງ­ຕ້ອນ​ມາ​ມອບ​ໃຫ້ ແລະ ​ຂາບ​ລົງ​ຢູ່​ຕໍ່­ໜ້າ​ໂຢ​ເຊັບ.

ໂຢ​ເຊັບ​ແນມ​ໄປ​ເບິ່ງ​ເບັນ​ຢາ​ມິນ ແລະ ​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: “ຊາຍ​ຄົນ​ນີ້​ຄົງ​ເປັນ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຫຼ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ບໍ? ນ້ອງ​ເອີຍ! ຂໍ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອວຍ­ພອນ​ເຈົ້າ​ເດີ.”

ແລ້ວ​ໂຢ​ເຊັບ​ກໍ​ຟ້າວ​ຍ່າງ​ອອກ​ໄປ​ທັນ­ທີ ແລະ ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຫ້ອງ​ຂອງ​ລາວ ເພາະ​ລາວ​ຮັກ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຫຼາຍ​ຈົນ​ກັ້ນ​ນ້ຳ​ຕາ​ໄວ້​ບໍ່​ໄດ້ ແລະ ​ເກືອບ​ຈະ​ຮ້ອງ­ໄຫ້​ຢູ່​ຕໍ່­ໜ້າ​ພວກ​ເຂົາ. ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໂຢ​ເຊັບ​ສະ­ຫງົບ​ຈິດ­ໃຈ​ໄດ້​ແລ້ວ ລາວ​ກໍ​ໄປ​ລ້າງ​ໜ້າ​ລ້າງ​ຕາ ແລະ ​ອອກ​ໄປ​ພົບ​ພວກ​ອ້າຍ ແລະ ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ລາວ. ແລ້ວ​ໂຢ​ເຊັບ​ກໍ​ໄດ້​ບອກ​ໃຫ້​ພວກ​ອ້າຍ ແລະ ​ນ້ອງ​ຂອງ​ລາວ​ໄປ​ຮ່ວມ​ຮັບ​ປະ­ທານ​ອາ­ຫານ​ນຳ​ກັນ. ຄົນ​ຮັບ​ໃຊ້​ກໍ​ໄດ້​ຈັດ​ຕຽມ​ອາ­ຫານ​ໃຫ້​ໂຢ​ເຊັບ​ຢູ່​ຕ່າງ­ຫາກ ແລະ ​ຈັດ​ຕຽມ​ອາ­ຫານ​ໃຫ້​ພວກ​ອ້າຍ ແລະ ​ນ້ອງ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ຢູ່​ຕ່າງ­ຫາກ​ເຊັ່ນ​ກັນ ເພາະ­ວ່າ​ຕາມ​ກົດ​ທຳ­ນຽມ​ຂອງ​ຄົນ​ເອ​ຢິບ​ຄື​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ຖາ­ນະ​ຊັ້ນ​ສູງ​ຈະ​ບໍ່​ຮັບ​ປະ­ທານ​ອາ­ຫານ​ຮ່ວມ​ກັບ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ ເພາະ​ພວກ​ເຂົາ​ຖື​ວ່າ​ມັນ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ອັບ­ອາຍ​ຂາຍ​ໜ້າ. ແລ້ວ​ພວກ​ອ້າຍ ແລະ ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ກໍ​ນັ່ງ​ລຽນ​ປິ່ນ​ໜ້າ​ໃສ່​ໂຢ​ເຊັບ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ພາ­ກັນ​ແນມ​ເບິ່ງ​ໜ້າ​ກັນ​ແລະ ​ກັນ​ຢ່າງ​ປະ­ຫຼາດ​ໃຈ ເພາະ​ບ່ອນ​ນັ່ງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຖືກ​ລຽນ​ໄປ​ເປັນ​ຕາມ​ລຳ­ດັບ​ຕັ້ງ­ແຕ່​ອ້າຍ​ກົກ​ຈົນ​ໄປ​ເຖິງ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຫຼ້າ. ແລ້ວ​ຄົນ​ຮັບ​ໃຊ້​ກໍ​ເລີ່ມ​ເສີບ​ອາ­ຫານ​ຕັ້ງ­ແຕ່​ໂຕະ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ໄປ ແລະ ​ເບັນ​ຢາ​ມິນ​ໄດ້​ຮັບ​ອາ­ຫານ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ພວກ​ອ້າຍ​ຫ້າ​ເທົ່າ. ແລ້ວ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ໄດ້​ພາ­ກັນ​ຮັບ​ປະ­ທານ​ອາ­ຫານ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເບີກ­ບານ​ໃຈ.

ການ​ທີ່​ໂຢ​ເຊັບ​ໃຫ້​ອາ­ຫານ​ເບັນ​ຢາ​ມິນ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ອ້າຍ​ຄົນ​ອື່ນໆ ກໍ​ເພື່ອ​ຢາກ​ລອງ​ໃຈ​ພວກ​ອ້າຍ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ຄິດ​ອິດ­ສາ ແລະ ​ກຽດ​ຊັງ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຫຼ້າ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ເຮັດ​ຕໍ່​ລາວ​ໃນ​ອະ​ດິດ​ຫຼື​ບໍ?

ສ່ວນ​ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ຄິດ​ວ່າ ຜູ້​ປົກ­ຄອງ​ເອ​ຢິບ​ບໍ່​ເຂົ້າ­ໃຈ​ພາ­ສາ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ສະ­ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ລົມ​ນຳ​ກັນ​ແບບ​ເປີດ​ເຜີຍ. ນີ້​ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ໂອ­ກາດ​ດີ​ສຳ­ລັບ​ໂຢ​ເຊັບ​ທີ່​ຈະ​ຮູ້​ຄວາມ​ຮູ້­ສຶກ​ຂອງ​ພວກ​ອ້າຍ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ ແຕ່​ໂຢ​ເຊັບ​ຍັງ​ຢາກ​ຈະ​ລອງ​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ອ້າຍ​ຕໍ່​ໄປ.

ໂຢ​ເຊັບ​ໄດ້​ສັ່ງ​ຄົນ​ຮັບ​ໃຊ້​ຜູ້​ທີ່​ຮັບ­ຜິດ­ຊອບ​ຢູ່​ໃນ​ເຮືອນ​ຂອງ​ລາວ​ວ່າ: "ຈົ່ງ​ເອົາ​ສະ­ບຽງ​ອາ­ຫານ​ໃສ່​ຖົງ​ຂອງ​ຄົນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ໃຫ້​ຫຼາຍ​ເທົ່າ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ສາ­ມາດ​ເອົາ​ເມືອ​ໄດ້ ແລະ ​ໃຫ້​ເອົາ​ເງິນ​ຂອງ​ແຕ່­ລະ­ຄົນ​ໃສ່​ເທິງ​ເຂົ້າ​ໃນ​ຖົງ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ຖົງ. ໃຫ້​ເອົາ​ເງິນ​ຄ່າ​ເຂົ້າ​ກັບ​ຈອກ​ເງິນ​ຂອງ​ເຮົາ ໃສ່​ໃນ​ຖົງ​ເຂົ້າ­ຂອງ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຫຼ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ" ຄົນ​ຮັບ​ໃຊ້​ກໍ​ປະ­ຕິ­ບັດ​ຕາມ​ທີ່​ໂຢ​ເຊັບ​ໄດ້​ສັ່ງ​ນັ້ນ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 43:15-34; 44:1, 2.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະ­ບັບ​ພາ­ສາ​ໄທ) {ໜ້າ 226-229} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.


ໂຢ​ເຊັບ​ບອກ​ພວກ​ອ້າຍ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ​ລາວ​ແມ່ນ​ໃຜ

ເມື່ອ​ຮຸ່ງ​ເຊົ້າ​ຂຶ້ນ​ມາ ພວກ​ອ້າຍ ແລະ ​ນ້ອງ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ກໍ​ໄດ້​ເດີນ­ທາງ​ກັບ​ເມື່ອ​ຍັງ​ດິນ­ແດນ​ກາ​ນາ​ອານ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ. ພໍ​ແຕ່​ພວກ​ເຂົາ​ເດີນ­ທາງ​ໄປ​ໄດ້​ບໍ່​ໄກ​ຈາກ​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ​ເທົ່າ­ໃດ ຄົນ​ຮັບ​ໃຊ້​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ກໍ​ໄດ້​ຕາມ​ມາ​ຮອດ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ ​ເວົ້າ​ວ່າ: “ເປັນ​ຫຍັງ ພວກ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ປະ​ພືດ​ການ​ຊົ່ວ­ຊ້າ​ຕອບ​ແທນ​ຄວາມ​ດີ? ເປັນ​ຫຍັງ ຈຶ່ງ​ລັກ​ເອົາ​ຈອກ​ເງິນ​ຂອງ​ນາຍ​ຂ້ອຍ​ມາ?… ພວກ​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ຜິດ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຮູ້​ບໍ່?”

ພວກ​ອ້າຍ​ນ້ອງ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ຕອບ​ວ່າ: “ທ່ານ​ເວົ້າ​ຢ່າງ​ນີ້​ໄດ້​ຈັງ​ໃດ? ພວກ​ເຮົາ​ສາ­ບານ​ໄດ້​ວ່າ​ບໍ່​ເຄີຍ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ນີ້​ຈັກ​ເທື່ອ… ຈັ່ງ­ຊັ້ນ! ຖ້າ​ຈອກ​ເງິນ​ນັ້ນ​ຕົກ​ຢູ່​ນຳ​ຄົນ​ໃດ ກໍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຂ້າ​ຄົນ​ນັ້ນ​ໂລດ ແລະ ​ພວກ​ເຮົາ​ທຸກ​ຄົນ​ກໍ​ຈະ​ຍອມ​ເປັນ​ທາດ​ຂອງ​ທ່ານ.”

ຄົນ​ຮັບ​ໃຊ້​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ເວົ້າ​ວ່າ: “ຕົກ­ລົງ! ແຕ່​ຖ້າ​ຂ້ອຍ​ພົບ​ຈອກ​ນັ້ນ​ຢູ່​ນຳ​ຄົນ​ໃດ ຄົນ​ນັ້ນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ເປັນ​ທາດ​ຂອງ​ຂ້ອຍ ສ່ວນ​ຄົນ​ທີ່​ເຫຼືອ​ນັ້ນ​ໃຫ້​ກັບ​ເມືອ​ບ້ານ​ຢ່າງ​ມີ​ອິດ​ສະ​ຫຼະ.”

ຈາກ​ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ຟ້າວ​ເອົາ​ຖົງ​ສະ­ບຽງ​ອາ­ຫານ​ລົງ​ຈາກ​ຫຼັງ​ໂຕ​ລາ ແລະ ​ແຕ່­ລະ­ຄົນ​ກໍ​ໄຂ​ຖົງ​ຂອງ​ຕົນ​ອອກ. ຄົນ​ຮັບ​ໃຊ້​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ໄດ້​ຄົ້ນ​ເບິ່ງ​ແຕ່​ລະ​ຖົງ​ຢ່າງ​ຄັກ­ແນ່ ນັບ​ຕັ້ງ­ແຕ່​ຖົງ​ຂອງ​ອ້າຍ​ກົນ​ຈົນ​ຮອດ​ຖົງ​ຂອງ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຫຼ້າ. ໃນ​ທີ່​ສຸດ ກໍ​ພົບ​ຈອກ​ເງິນ​ນັ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ຖົງ​ຂອງ​ເບ​ນ​ຢາ​ມິນ​ຜູ້​ເປັນ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຫຼ້າ ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ຈຶ່ງ​ພາ­ກັນ​ຕົກ­ໃຈ ແລະ ​ຈີກ​ເສື້ອ​ອອກ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເສຍ​ໃຈ ແລ້ວ​ຄົນ​ຮັບ​ໃຊ້​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ກໍ​ນໍາ​ພາ​ພວກ​ເຂົາ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ຍັງ​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ​ອີກ.

ເມື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ມາ​ຮອດ​ເຮືອນ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ໄດ້​ພາ­ກັນ​ຂາບ​ລົງ​ຕໍ່­ໜ້າ​ໂຢ​ເຊັບ. ແລ້ວ​ໂຢ​ເຊັບ​ກໍ​ໄດ້​ຖາມ​ພວກ​ອ້າຍ​ນ້ອງ​ວ່າ: “ເປັນ​ຫຍັງ ພວກ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ແບບ​ນີ້? ພວກ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຮູ້​ບໍ​ວ່າ ຄົນ​ຄື​ຂ້ອຍ​ມີ​ຕາ​ທິບ.”

ຢູ​ດາ​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: “ພວກ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ທັງ­ຫຼາຍ​ບໍ່​ຮູ້​ຈະ​ເວົ້າ​ຢ່າງ­ໃດ ຫຼື​ຈະ​ແກ້​ຕົວ­ຢ່າງ​ໃດ​ກັບ​ທ່ານ. ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ຮູ້​ຄວາມ​ຜິດ​ຂອງ​ພວກ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ແລ້ວ. ບັດ​ນີ້ ພວກ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ທຸກ​ຄົນ​ໄດ້​ຕົກ​ເປັນ​ທາດ​ຂອງ​ທ່ານ​ແລ້ວ ແລະ ຈະ​ບໍ່​ແມ່ນ​ແຕ່​ສະ­ເພາະ​ຄົນ​ທີ່​ທ່ານ​ພົບ​ຈອກ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.”

ໂຢ​ເຊັບ​ຕອບ​ວ່າ: “ໂອ! ຂ້ອຍ​ຈະ​ບໍ່​ເຮັດ​ແບບ​ນັ້ນ​ດອກ! ຂ້ອຍ​ພົບ​ຈອກ​ນຳ​ຄົນ​ໃດ ຄົນ​ນັ້ນ​ແຫລະ! ຈະ​ເປັນ​ທາດ​ຂອງ​ຂ້ອຍ. ສ່ວນ​ພວກ​ເຈົ້າ​ນັ້ນ​ກັບ​ເມືອ​ບ້ານ​ຫາ​ພໍ່​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ຢ່າງ​ປອດ​ໄພ​ສາ.”

ຢູ​ດາ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃກ້​ຜູ້​ປົກ­ຄອງ​ເອ​ຢິບ ແລະ ​ຂໍ​ຮ້ອງ​ດ້ວຍ​ຄວາມ­ທຸກ​ໃຈ​ວ່າ: “ທ່ານ​ເອີຍ! …ທ່ານ​ເອງ​ກໍ​ເປັນ​ດັ່ງ​ກະ­ສັດ… ຖ້າ​ພວກ​ເຮົາ​ກັບ​ເມືອ​ຫາ​ພໍ່​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຫຼ້າ​ເມືອ​ນຳ​ແລ້ວ ພໍ່​ກໍ​ຄົງ​ຊອມ​ໃຈ​ຕາຍ ເພາະ​ຊີ­ວິດ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ຜູກ​ພັນ​ກັບ​ເດັກ​ຊາຍ​ຄົນ​ນີ້. ທ່ານ​ເອີຍ! ຂ້າ­ນ້ອຍ​ຈະ​ເປັນ​ທາດ​ຮັບ​ໃຊ້​ແທນ​ເດັກ​ຊາຍ​ຄົນ​ນີ້​ເອງ. ຂໍ​ທ່ານ​ກະ­ລຸ­ນາ​ໃຫ້​ລາວ​ກັບ​ເມືອ​ບ້ານ​ພ້ອມ​ກັບ​ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ລາວ​ສາ!”

ຢູ​ດາ​ເວົ້າ​ຕໍ່​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໂສກ­ເສົ້າ​ອີກ​ວ່າ: “ຂ້າ­ນ້ອຍ​ຈະ​ເມືອ​ຫາ​ພໍ່​ໄດ້​ຢ່າງ­ໃດ ໃນ​ເມືອ​ບໍ່​ມີ​ເດັກ​ຄົນ​ນີ້​ເມືອ​ນຳ? ຂ້າ­ນ້ອຍ​ທົນ​ເບິ່ງ​ພໍ່​ຊອມ​ໃຈ​ຕາຍ​ບໍ່​ໄດ້.” ໂຢ​ເຊັບ​ພໍ­ໃຈ​ທີ່​ໄດ້​ເຫັນ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ກັບ​ໃຈ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ​ຂອງ​ພວກ​ອ້າຍ ລາວ​ບໍ່​ສາ­ມາດ​ອົດ​ກັ້ນ​ນ້ຳ​ຕາ​ຢູ່​ຕໍ່­ໜ້າ​ຄົນ​ຮັບ​ໃຊ້​ຂອງ​ລາວ​ໄດ້. ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໂຢ​ເຊັບ​ຟັງ​ຢູ​ດາ​ເວົ້າ​ຈົບ​ແລ້ວ ໂຢ​ເຊັບ​ຈຶ່ງ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ຄົນ​ຮັບ​ໃຊ້​ທັງ​ໝົດ​ອອກ​ຈາກ​ຫ້ອງ ຍົກ­ເວັ້ນ​ແຕ່​ພວກ​ອ້າຍ​ນ້ອງ​ຂອງ​ລາວ. ແລ້ວ​ໂຢ​ເຊັບ​ກໍ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ດ້ວຍ​ສຽງ​ດັງ ຈົນ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ເອ​ຢິບ​ໄດ້​ຍິນ ແລະ ​ຂ່າວ​ນີ້​ຈຶ່ງ​ແຜ່​ລາມ​ໄປ​ເຖິງ​ພະ​ຣາ​ຊະ​ວັງ.

ແລ້ວ​ໂຢ​ເຊັບ​ກໍ​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: “ຂ້ອຍ​ແມ່ນ​ໂຢ​ເຊັບ. ພໍ່​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ຍັງ​ມີ​ຊີ­ວິດ​ຢູ່​ບໍ?”

ເມື່ອ​ພວກ​ອ້າຍ​ນ້ອງ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ໄດ້​ຍິນ​ແນວ​ນັ້ນ ກໍ​ພາ­ກັນ​ອຶ້ງ ແລະ ເວົ້າຫຍັງບໍ່ອອກດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວ. ເມື່ອ​ໂຢ​ເຊັບ​ເຫັນ​ພວກ​ອ້າຍ​ນ້ອງ​ຂອງ​ລາວ​ເກີດ​ມີ​ຄວາມ​ສັບ­ສົນ ລາວ​ຈຶ່ງ​ເວົ້າ​ຕໍ່​ໄປ​ອີກ​ວ່າ: “ຈົ່ງ​ຫຍັບ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃກ້​ຂ້ອຍ​ພີ້.” ແລ້ວ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ຫຍັບ​ເຂົ້າ​ໄປ ແລະ ​ໂຢ​ເຊັບ​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: “ຂ້ອຍ​ແມ່ນ​ໂຢ​ເຊັບ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ຜູ້​ທີ່​ພວກ​ເຈົ້າ​ຂາຍ​ມາ​ຍັງ​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ. ບັດ​ນີ້ ຢ່າ​ເປັນ​ທຸກ​ໃຈ ຫຼື​ກ່າວ​ໂທດ​ຕົນ​ເອງ​ທີ່​ໄດ້​ຂາຍ​ຂ້ອຍ​ມາ​ທີ່​ນີ້. ແມ່ນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ໄດ້​ສົ່ງ​ຂ້ອຍ​ມາ​ທີ່​ນີ້​ກ່ອນ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ຊີ­ວິດ​ມະ​ນຸດ.”

ໂຢ​ເຊັບ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ອີກ​ວ່າ: “ດຽວ­ນີ້ ເປັນ​ພຽງ​ປີ​ທີ​ສອງ​ຂອງ​ການ​ອຶດ​ຢາກ​ອາ­ຫານ ແຕ່​ຍັງ​ຈະ​ມີ​ອີກ​ຫ້າ​ປີ​ທີ່​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ການ​ປູກ­ຝັງ ແລະ ​ການ​ເກັບ​ກ່ຽວ… ບັດ​ນີ້ ພວກ​ເຈົ້າ​ຈົ່ງ​ກັບ​ເມື່ອ​ຫາ​ພໍ່ ແລະ ​ບອກ​ເພິ່ນ​ວ່າ ‘ພຣະ​ເຈົ້າ​ບັນ­ດານ​ໃຫ້​ໂຢ​ເຊັບ​ເປັນ​ຜູ້​ປົກ­ຄອງ​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ​ທັງ​ໝົດ ໃຫ້​ພໍ່​ມາ​ຫາ​ໂຢ​ເຊັບ​ໄວ​ທີ່​ສຸດ…’”

ແລ້ວ​ໂຢ​ເຊັບ​ກໍ​ໄດ້​ກອດ​ເບັນ​ຢາ​ມິນ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ລາວ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ອ້ອມ​ແຂນ​ພ້ອມ​ທັງ​ຮ້ອງ­ໄຫ້ ແລະ ​ເບັນ​ຢາ​ມິນ​ກໍ​ຮ້ອງ­ໄຫ້​ໃນ​ອ້ອມ​ກອດ​ຂອງ​ອ້າຍ​ເຊັ່ນ​ກັນ. ຈາກ​ນັ້ນ ພວກ​ອ້າຍ​ນ້ອງ​ກໍ​ສົນ­ທະ­ນາ​ກັບ​ໂຢ​ເຊັບ. ເມື່ອ​ເລື່ອງ​ນີ້​ໄດ້​ດັງ​ໄປ​ເຖິງ​ຣາ​ຊາ​ວັງ​ວ່າ ບັນ­ດາ​ພວກ​ອ້າຍ ແລະ ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ໄດ້​ມາ​ຫາ​ໂຢ​ເຊັບ; ກະ­ສັດ​ເອ​ຢິບ​ແລະ ​ບັນ­ດາ​ຂ້າ​ຣາ​ຊະ​ການ​ກໍ​ມີ​ຄວາມ​ຍິນ­ດີ​ນຳ​ໂຢ​ເຊັບ. ກະ­ສັດ​ເອ​ຢິບ​ມີ​ຄວາມ​ປາ­ຖະ­ໜາ​ຢາກ​ຕອບ​ແທນ​ບຸນ­ຄຸນ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ຫຼາຍ​ຈຶ່ງ​ບອກ​ກັບ​ໂຢ​ເຊັບ​ວ່າ: “ຈົ່ງ​ບອກ​ພວກ​ອ້າຍ​ນ້ອງ​ຂອງ​ເຈົ້າ… ກັບ​ເມືອ​ທີ່​ແຜນ​ດິນ​ກາ​ນາ​ອານ. ແລ້ວ​ພາ​ພໍ່ ແລະ ​ຄອບ­ຄົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ມາ​ທີ່​ນີ້. ເຮົາ​ຈະ​ມອບ​ດິນ­ແດນ​ທີ່​ອຸ­ດົມ­ສົມ­ບູນ​ທີ່​ສຸດ​ຢູ່​ໃນ​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ…” ສະ­ນັ້ນ ໂຢ​ເຊັບ​ຈຶ່ງ​ສົ່ງ​ພວກ​ອ້າຍ​ນ້ອງ ແລະ ​ພ້ອມ​ທັງ​ອາ­ຫານ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ, ກວຽນ​ຫຼາຍ​ລຳ ແລະ ​ສິ່ງ​ຂອງ​ອື່ນໆ​ທີ່​ຈຳ­ເປັນ​ສຳ­ລັບ​ການ​ຍົກ­ຍ້າຍ​ຄອບ­ຄົວ​ທັງ​ໝົດ​ມາ​ທີ່​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ.


ຊີ­ວິດ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ເປັນ​ຕົວ​ຢ່າງ​ສໍາ​ລັບ​ພວກ​ເຮົາ

ຊີ­ວິດ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ເປັນ​ຕົວ­ຢ່າງ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຮົາ ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ­ທີ​ການ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຄວນ​ປະ­ຕິ­ບັດ​ຕໍ່​ຜູ້​ທີ່​ເຮັດ​ຜິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ຄູ່​ຄອງ, ຄອບ­ຄົວ, ໝູ່​ເພື່ອນ ຫຼື​ບ້ານ​ໃກ້​ເຮືອນ​ຄຽງ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ບາງ​ສິ່ງ​ບາງ​ຢ່າງ​ທີ່​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ ພວກ​ເຮົາ​ຄວນ​ໃຫ້​ອະ­ໄພ​ພວກ​ເຂົາ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ໂຢ​ເຊັບ​ທີ່​ໃຫ້​ອະ­ໄພ​ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ລາວ.

ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ​ທີ່​ຈະ​ຂໍ​ການ​ອະ­ໄພ


ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 44:3-34; 45:1-25.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະ­ບັບ​ພາ­ສາ​ໄທ) {ໜ້າ 229-231} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ຄອບ­ຄົວ​ຂອງ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ

ເມື່ອ​ພວກ​ອ້າຍ​ນ້ອງ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ເດີນ­ທາງ​ມາ​ຮອດ​ດິນ­ແດນ​ກາ​ນາ​ອານ​ແລ້ວ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ຟ້າວ​ໄປ​ບອກ​ພໍ່​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ: “ໂຢ​ເຊັບ​ຍັງ​ມີ​ຊີ­ວິດ​ຢູ່! ເພິ່ນ​ເປັນ​ຜູ້​ປົກ­ຄອງ​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ​ທັງ​ໝົດ.” ເມື່ອ​ພໍ່​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຍິນ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ ເພິ່ນ​ກໍ​ຕົກ​ຕະ­ລຶງ ແລະ ​ຍັງ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ພວກ​ລູກ​ຊາຍ​ເທື່ອ. ແຕ່​ເມື່ອ​ພວກ​ລູກ​ຊາຍ​ໄດ້​ເລົ່າ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ທຸກໆ​ຄຳ​ສູ່​ເພິ່ນ​ຟັງ ພ້ອມ​ທັງ​ເຫັນ​ສະ​ບ່ຽງ​ອາ­ຫານ​ທີ່​ໂຢ​ເຊັບ​ໄດ້​ສົ່ງ​ມາ​ຈາກ​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ ທັງ​ໄດ້​ເຫັນ​ສັດ­ລ້ຽງ​ທີ່​ບັນ­ທຸ​ອາ­ຫານ​ຕາມ​ມາ​ເປັນ​ຂະ­ບວນ ແລະ ​ທັງ​ເຫັນ​ເບັນ​ຢາ​ມິນ​ອີກ​ຄັ້ງ​ໜຶ່ງ ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ເຊື່ອ ແລະ ​ຮ້ອງ​ອອກ​ມາ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຊົມ­ຊື່ນ​ຍິນ­ດີ​ວ່າ: “ອື່ມ​ໃຈ​ແລ້ວ! ໂຢ​ເຊັບ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ຍັງ​ມີ​ຊີ­ວິດ​ຢູ່! ຂ້ອຍ​ຕ້ອງ​ໄປ​ພົບ​ລາວ ກ່ອນ​ຂ້ອຍ​ຈະ​ຕາຍ.”

ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ຢ້ານ​ຄວາມ​ບໍ່​ພໍ­ໃຈ​ຂອງ​ພໍ່. ດັ່ງ­ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່​ໄດ້​ສາ­ລະ­ພາບ​ຄວາມ​ຜິດ​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໃຫ້​ພໍ່​ຟັງ. ພວກ​ເຂົາ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້­ສຶກ​ຜິດ​ຈາກ​ຄວາມ​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ສະ­ເໝີ ແລະ ​ຄວາມ​ຮູ້­ສຶກ​ຜິດ​ຈາກ​ຄວາມ​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ນັ້ນ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ມີ​ຈິດ­ໃຈ​ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ­ເຈັບ​ປວດ.

ແຕ່​ດ໋ຽວ​ນີ້ ​ພວກ​ເຂົາ​ສາລະພາບ​ຄວາມ​ຜິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໃຫ້​ພໍ່​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ທຳຮ້າຍ​ໂຢ​ເຊັບ ແລະ ​ປິດ​ບັງ​ເລື່ອງ​ນີ້​ໄວ້ ຈົນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພໍ່ ແລະ ​ພວກ​ເຂົາ​ຕ້ອງ​ທົນ​ທຸກທໍລະມານ​ໃຈ​ຕະ​ຫຼອດ​ຫຼາຍ​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ. ສ່ວນ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່​ກໍ​ບໍ່​ເຄີຍ​ຄິດ​ເລີຍ​ວ່າ ພວກ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ຈະ​ປະພຶດ​ເລື່ອງ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ໄດ້​ເຖິງ​ຂະໜາດ​ນີ້ ແຕ່​ເພິ່ນ​ກໍ​ເຫັນ​ວ່າ ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ໃຫ້​ເລື່ອງ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ທັງ​ໝົດ​ນີ້​ຈົບ​ລົງ​ດ້ວຍ​ດີ. ສະນັ້ນ ເພິ່ນ​ຈຶ່ງ​ໃຫ້​ອະໄພ ແລະ ​ອວຍພອນ​ລູກ​ຊາຍ​ໝົດ​ທຸກ​ຄົນ​ຂອງ​ເພິ່ນ.

ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ ແລະ ​ພວກ​ລູກ​ຊາຍ​ພ້ອມ​ທັງ​ຄອບ­ຄົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ທັງ​ຝູງ​ສັດ ແລະ ​ຄົນ​ຮັບ​ໃຊ້​ເປັນ​ຈຳ­ນວນ​​ຫຼວງ​ຫຼາຍ ກໍ​ໄດ້​ອອກ​ເດີນ­ທາງ​ໄປ​ສູ່​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເບີກ­ບານ​ໃຈ. ເມື່ອ​ມາ​ເຖິງ​ສະ­ຖານ­ທີ່​ແຫ່ງ​ໜຶ່ງ ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ກໍ​ໄດ້​ພັກ​ເຊົາ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ ແລະ ​ໄດ້​ຖວາຍ​ເຄື່ອງ​ບູ­ຊາ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ​ຂໍ​ການ​ຊົງ​ນຳ​ຈາກ​ພຣະ​ອົງ.

ໃນ​ຄືນ​ນັ້ນ ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ທາງ​ຄວາມ​ຝັນ​ວ່າ: “ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ເອີຍ!”

ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ຕອບ​ວ່າ: “ໂດຍ! ຂ້າ­ນ້ອຍ​ກຳ­ລັງ​ຟັງ​ຢູ່.”

ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ: “ເຮົາ​ແມ່ນ​ພຣະ​ເຈົ້າ! ພຣະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ພໍ່​ເຈົ້າ! ເຈົ້າ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ຢ້ານ​ທີ່​ຈະ​ໄປ​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ ເພາະ​ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຊື້ອ­ສາຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ທະ­ວີ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ຊົນ​ຊາດ​ໃຫຍ່​ຢູ່​ໃນ​ທີ່​ນັ້ນ. ເຮົາ​ຈະ​ໄປ​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ​ກັບ​ເຈົ້າ ແລະ ​ເຮົາ​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ເຊື້ອ­ສາຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ຍັງ​ດິນ­ແດນ​ນີ້​ອີກ…”

ພໍ​ຮຸ່ງ​ເຊົ້າ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ໄດ້​ເດີນ­ທາງ​ໄປ​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ​ ແຕ່​ພໍ​ມາ​ຮອດ​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ​ແລ້ວ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ໄດ້​ມຸ່ງ​ໜ້າ​ໄປ​ຍັງ​ດິນ­ແດນ​ທີ່​ອຸ­ດົມ­ສົມ­ບູນ​ທີ່​ກະ­ສັດ​ໄດ້​ມອບ​ໃຫ້. ຝ່າຍ​ໂຢ​ເຊັບ​ເມື່ອ​ຮູ້​ວ່າ​ພໍ່​ຂອງ​ລາວ​ກຳ­ລັງ​ມາ ລາວ​ກໍ​ຂຶ້ນ​ລົດ​ປະ­ຈຳ​ຕຳ­ແໜ່ງ​ຂອງ​ລາວ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ບັນ­ດາ​ຄົນ​ຮັບ​ໃຊ້ ແລະ ​ທະ­ຫານ​ທັງ­ຫຼາຍ​ໄປ​ລໍ­ຖ້າ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ. ເມື່ອ​ໂຢ​ເຊັບ​ແນມ​ເຫັນ​ຂະ­ບວນ​ເດີນ­ທາງ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ມາ​ໃກ້ ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຄິດ​ຮອດ​ແລະ ​ຄວາມ​ຫ່ວງ​ໃຍ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ​ທີ່​ອົດ​ກັ້ນ​ມາ​ໄວ້​ຫຼາຍ​ປີ​ບໍ່​ອາດ​ທີ່​ຈະ​ຫັກ​ຫ້າມ​ໄວ້​ໄດ້​ອີກ​ແລ້ວ ສະ­ນັ້ນ ໂຢ​ເຊັບ​ຈຶ່ງ​ຮີບ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ລົດ​ມ້າ ແລະ ​ແລ່ນ​ໄປ​ຕ້ອນ­ຮັບ​ພໍ່​ຢ່າງ​ໄວ ໂຢ​ເຊັບ​ກອດ​ພໍ່​ຂອງ​ລາວ ແລະ ​ຮ້ອງ­ໄຫ້​ສະ​ອຶກ​ສະ­ອື້ນ​ເປັນ​ເວ­ລາ​ດົນ. ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ເວົ້າ​ກັບ​ໂຢ​ເຊັບ​ວ່າ: “ບັດ​ນີ້ ພໍ່​ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ຕາຍ ເມື່ອ​ໄດ້​ເຫັນ​ໜ້າ​ລູກ ແລະ ຮູ້​ວ່າ​ລູກ​ຍັງ​ມີ​ຊີ­ວິດ​ຢູ່.”

ແລ້ວ​ໂຢ​ເຊັບ​ກໍ​ໄດ້​ພາ​ຄອບ­ຄົວ​ເຂົ້າ​ໄປ​ພົບ​ກະ­ສັດ​ເອ​ຢິບ ແລະ ​ພໍ່​ຂອງ​ລາວ​ກໍ​ໄດ້​ອວຍ­ພອນ​ກະ​ສັດ. ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ໄດ້​ອຳ​ລາ​ກະ­ສັດ ແລະ ​ໄປ​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ທີ່​ດິນ­ແດນ​ໂກ​ເຊັນ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ດິນ­ແດນ​ທີ່​ອຸ­ດົມ­ສົມ­ບູນ​ທີ່​ສຸດ​ຢູ່​ໃນ​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ​ທີ່​ກະ­ສັດ​ເອ​ຢິບ​ໄດ້​ມອບ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ.

ພຣະ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ບໍ່­ເກີດ​ແຫ່ງ​ຊີ­ວິດ

ເມື່ອ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ມາ​ພົບ​ໂຢ​ເຊັບ​ຄັ້ງ​ທຳ­ອິດ​ນັ້ນ ເພິ່ນ​ໄດ້​ເວົ້າ​ໃນ​ທຳ­ນອງ​ທີ່​ວ່າ ຖ້າ​ເພິ່ນ​ຈະ​ຕາຍ​ກໍ​ພ້ອມ​ແລ້ວ ເພາະ​ຄວາມ​ກັງ­ວົນ ແລະ ​ຄວາມ​ໂສກ­ເສົ້າ​ທີ່​ແບກ​ໄວ້​ມາ​ເປັນ​ເວ­ລາ​ດົນ​ນານ​ນັ້ນ ມັນ​ໄດ້​ຈົບ​ລົງ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຊົມ­ຊື່ນ​ຍິນ­ດີ ແຕ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ຊົງ​ປະ­ທານ​ໃຫ້​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ມີ​ຊີ­ວິດ​ອັນ​ສະ­ຫງົບ​ສຸກ​ໃນ​ດິນ­ແດນ​ທີ່​ອຸ­ດົມ­ສົມ­ບູນ​ຕໍ່​ໄປ​ອີກ​ສິບ​ເຈັດ​ປີ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 45:26-28; 46:1-34; 47:1-12; 48:1-22; 49:1-33; 50:1-14.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະ­ບັບ​ພາ­ສາ​ໄທ) {ໜ້າ 231-240} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ອວຍ­ພອນ​ພວກ​ລູກ

ເມື່ອ​ເວ­ລາ​ຜ່ານ​ໄປ ຄອບ­ຄົວ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ທີ່​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ດິນ­ແດນ​ໂກ​ເຊັນ​ກໍ​ໄດ້​ຮັ່ງ­ມີ​ພ້ອມ​ທັງ​ມີ​ລູກ​ຫຼານ​ທະ­ວີ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ.ເມື່ອ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ຮູ້­ສຶກ​ວ່າ​ຕົນ​ເອງ​ໃກ້​ຈະ​ຕາຍ​ແລ້ວ ເພິ່ນ​ກໍ​ເອີ້ນ​ໂຢ​ເຊັບ​ເຂົ້າ​ມາ​ພົບ ແລະ ​ເວົ້າ​ວ່າ: “ຈົ່ງ​ສາ­ບານ​ຕໍ່­ໜ້າ​ພໍ່… ຢ່າ​ຝັງ​ສົບ​ພໍ່​ໄວ້​ໃນ​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ​ນີ້. ພໍ່​ຕ້ອງ­ການ​ໃຫ້​ລູກ​ຝັງ​ພໍ່​ໄວ້​ໃນ​ບ່ອນ​ທີ່​ຝັງ​ປູ່​ຍ່າ​ຕາ​ຍາຍ​ຂອງ​ພໍ່. ຈົ່ງ​ເອົາ​ພໍ່​ອອກ​ໜີ​ຈາກ​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ ແລະ ​ໄປ​ຝັງ​ພໍ່​ໄວ້​ບ່ອນ​ທີ່​ຝັງ​ສົບ​ປູ່​ຍ່າ​ຕາ​ຍາຍ​ຂອງ​ພໍ່​ນັ້ນ.”

ໂຢ​ເຊັບ​ຕອບ​ພໍ່​ວ່າ: “ໂດຍ! ລູກ​ຈະ​ເຮັດ​ຕາມ​ທີ່​ພໍ່​ຕ້ອງ​ການ.”

ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ກໍ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ໂຢ​ເຊັບ​ວ່າ: “ລູກ​ເຫັນ​ແລ້ວ​ວ່າ ພໍ່​ໃກ້​ຈະ​ສິນ​ໃຈ​ຕາຍ. ແຕ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຢູ່​ກັບ​ເຈົ້າ ແລະ ​ຈະ​ພາ​ເຈົ້າ​ກັບ​ໄປ​ສູ່​ແຜ່ນ­ດິນ​ຂອງ​ບັນ­ພະ­ບູລຸດ​ຂອງ​ເຈົ້າ… ”

ຕໍ່​ມາ ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ກໍ​ບໍ່​ສະ­ບາຍ​ຫຼາຍ ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍ­ລິ­ສຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ສະ­ຖິດ​ຢູ່​ນຳ​ເພິ່ນ ແລະ ​ໄດ້​ສຳ­ແດງ​ນິ­ມິດ​ໃຫ້​ເພິ່ນ​ເຫັນ​ເຖິງ​ເລື່ອງ​ອະນາ​ຄົດ​ຂອງ​ເຊື້ອ­ສາຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ. ສະ­ນັ້ນ ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ຈຶ່ງ​ເອີ້ນ​ພວກ​ລູກ​ຊາຍ​ເຂົ້າ​ມາ​ພົບ ພ້ອມ​ທັງ​ເປີດ­ເຜີຍ​ລັກ­ສະ­ນະ​ນິ­ໄສ ແລະ ​ອະ­ນາ​ຄົດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ແຕ່­ລະ­ຄົນ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ເຊື້ອ­ສາຍ​ສືບ​ຕະ­ກູນ​ຕໍ່​ໄປ.

ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ກໍ​ໄດ້​ອວຍ­ພອນ ແລະ ​ສັ່ງ​ລາ​ພວກ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ ແລ້ວ​ເພິ່ນ​ກໍ​ເອນ​ຕົວ​ລົງ​ເທິງ​ຕຽງ ແລະ ​ສິ້ນ​ໃຈ​ຕາຍ. ໂຢ​ເຊັບ​ຟ້າວ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຫາ​ພໍ່​ຂອງ​ລາວ ພ້ອມ​ທັງ​ຮ້ອງ­ໄຫ້ ແລະ ​ຈູບ​ທີ່​ໜ້າ­ຜາກ​ຂອງ​ເພິ່ນ. ບັນ­ດາ​ພວກ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ຕ່າງ​ກໍ​ພາ­ກັນ​ຮ້ອງ­ໄຫ້​ທີ່​ໄດ້​ສູນ​ເສຍ​ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່​.

ແລ້ວ​ໂຢ​ເຊັບ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ແພດ​ທີ່­ຢູ່​ໃຕ້​ການ​ປົກ­ຄອງ​ຂອງ​ລາວ​ດອງ​ສົບ​ຂອງ​ພໍ່ ແລະ ​ພວກ​ເຂົາ​ໃຊ້​ເວ­ລາ 40 ມື້​ເພື່ອ​ດອງ​ສົບ. ພວກ​ເຂົາ​ພ້ອມ​ກັບ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ເອ​ຢິບ​ກໍ​ໄດ້​ໄວ້​ທຸກ​ໃຫ້​ເພິ່ນ​ເປັນ​ເວ­ລາ 70 ມື້. ເມື່ອ​ເວ­ລາ​ກຳ­ນົດ​ໄວ້​ທຸກ​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ແລ້ວ ໂຢ​ເຊັບ​ກໍ​ໄດ້​ເອົາ​ສົບ​ພໍ່​ຂອງ​ລາວ​ໄປ​ຝັງ​ໄວ້​ຢູ່​ທີ່​ດິນ­ແດນ​ກາ​ນາ​ອານ ແລະ ​ລາວ​ກໍ​ໄດ້​ກັບ​ໄປ​ຍັງ​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ​ພ້ອມ​ກັບ​ພວກ​ອ້າຍ​ນ້ອງ​ຂອງ​ລາວ.

ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ໄດ້​ເຮັດ​ຜິດ­ພາດ ແລະ ​ຄວາມ​ບາບ​ໄດ້​ກໍ່­ໃຫ້­ເກີດ​ຄວາມ­ທຸກ​ໂສກ­ເສົ້າ​ໃນ​ຊີ­ວິດ​ຂອງ​ເພິ່ນ ແລະ ​ຄອບ­ຄົວ​ຂອງ​ເພິ່ນ. ພຣະ​ຄໍາ​ພີ​ໄດ້​ບັນ­ທຶກ​ຄວາມ​ຜິດ​ຂອງ​ຜູ້​ທີ່​ຕິດຕາມພຣະ​ເຈົ້າ ຫຼາຍ​ກວ່າ​ການ​ກະ­ທຳ​ຄວາມ​ດີ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ເພື່ອ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ. ບຸກ­ຄົນ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ໄດ້​ບັນ­ທຶກ​ໄວ້​ນັ້ນ ບາງ​ຄັ້ງ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ພ່າຍ​ແພ້​ຕໍ່​ການ​ທົດ​ລອງ ແລະ ​ໄດ້​ເຮັດ​ຜິດ​ບາບ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ​ຢູ່​ໃນ​ປັດ­ຈຸ­ບັນ​ນີ້. ຊີ­ວິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຖືກ​ເປີດ­ເຜີຍ​ຢູ່​ໃນ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ກຳ­ລັງ​ໃຈ ແລະ ​ຕັກ­ເຕືອນ​ພວກ​ເຮົາ.

ຖ້າ​ຫາກ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ບໍ່​ໄດ້​ບັນ­ທຶກ​ຄວາມ​ຜິດ​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ພວກ​ເຮົາ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ບາບ ອາດ​ໝົດ​ຄວາມ​ຫວັງ​ຍ້ອນ​ຄວາມ​ຜິດ­ພາດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເອງ. ແຕ່​ບັດ​ນີ້ ເມື່ອ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮູ້​ແລ້ວ​ວ່າ ບັນ­ດາ​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ຖືກ​ບັນ­ທຶກ​ໄວ້​ໃນ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ເຄີຍ​ເຮັດ​ຜິດ­ພາດ ແລະ ​ຄວາມ​ຜິດ​ບາບ ແຕ່​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ລຸກ­ຂຶ້ນ​ມາ​ໃຫມ່ ແລະ ​ພວກ​ເຂົາ​ສາ­ມາດ​ເອົາ​ຊະ­ນະ​ຄວາມ​ຜິດ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ​ດ້ວຍ​ພຣະ​ຄຸນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ສັນ­ໃດ ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ສາ­ມາດ​ເອົາ​ຊະ­ນະ​ຄວາມ​ຜິດ​ບາບ​ດ້ວຍ​ຣິດ​ອຳ­ນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ສັນ​ນັ້ນ.

“ຂ້າ​ແດ່​ອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ ພຣະ​ອົງ​ດີ​ຕໍ່​ພວກ​ຂ້າ​ນ້ອນ​ແທ້ໆ ທັງ​ຍົກ­ໂທດ​ໃຫ້​ອະ­ໄພ​ແກ່​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ດ້ວຍ. ຊົງ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮັກ​ອັນ​ໝັ້ນ­ຄົງ​ຕໍ່​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ພາ​ວັນ­ນາ​ອະ­ທິ­ຖານ​ຫາ​ພຣະ​ອົງ​ນັ້ນ” (ເພງ​ສັນ­ລະ­ເສີນ 86:5)

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ປະ­ຖົມ​ມະ​ການ 47:27-30; 48:14; 49:1-33; 50:1-14.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ບັນ​ພະ​ຊົນ​ກັບ​ຜູ້​ເຜີຍ​ພະ­ວະ​ຈະ​ນະ" (ສະ­ບັບ​ພາ­ສາ​ໄທ) {ໜ້າ 231-240} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.