ສະ­ພາບ​ຂອງ​ປະຊາຊົນຂອງພຣະເຈົ້າ​ໃນປັດ­ຈຸ­ບັນ​ນີ້

ຂ່າວ­ສານ​ເຖິງ​ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກໃນປັດຈຸບັນ

"ຈົ່ງ​ຂຽນ​ໄປ​ຍັງ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ໃນ​ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ​ທີ່​ເມືອງ​ເລົາ​ດີ​ເຊຍ​ວ່າ: ນີ້​ເປັນ​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ທີ່​ເປັນ​ອາ​ແມນ ພຣະ​ອົງ​ຜູ້​ເປັນ​ພະ­ຍານ​ຜູ້​ສັດ­ຊື່ ແລະ ຍຸຕິ​ທຳ. ພຣະ​ອົງ​ເປັນ­ຕົ້ນ​ກຳ­ເນີດ​ແຫ່ງ​ສິ່ງ​ສາ­ລະ­ພັດ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ສ້າງ​ໄວ້​ຊົງ​ກ່າວ​ດັ່ງ­ນີ້​ວ່າ ເຮົາ​ຮູ້­ຈັກ​ການ​ກະ­ທຳ​ຂອງ​ເຈົ້າ ເຮົາ​ຮູ້​ວ່າ​ເຈົ້າ ບໍ່​ເຢັນ​ບໍ່​ຮ້ອນ. ເຮົາ​ປາ­ຖະ­ໜາ​ເຫຼືອ​ເກີນ ຢາກ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ເຢັນ ຫຼື ຮ້ອນ. ເພາະ​ເຈົ້າ​ພຽງ​ແຕ່​ອຸ່ນໆ ບໍ່​ເຢັນ​ບໍ່​ຮ້ອນ. ດັ່ງ­ນັ້ນ ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ຈະ​ຄາຍ​ເຈົ້າ​ອອກ​ຈາກ​ປາກ​ຂອງ​ເຮົາ ເພາະ​ເຈົ້າ​ເວົ້າ​ວ່າ 'ຂ້ອຍ​ຮັ່ງ­ມີ​ເປັນ​ດີ​ແລ້ວ ຂ້ອຍ​ບໍ່​ຕ້ອງ­ການ​ສິ່ງ​ໃດໆ​ອີກ' ແຕ່​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ ເຈົ້າ​ເປັນ​ຄົນ​ທຸກ​ໄຮ້​ເຂັນ​ໃຈ ແລະ ເປັນ​ຄົນ​ໜ້າ​ສົງ­ສານ​ສ່ຳ​ໃດ, ເປັນ​ຄົນ​ຂັດ​ສົນ, ເປັນ​ຄົນ​ຕາບອດ ແລະ ເປືອຍ​ກາຍ​ຢູ່" (ພຣະ​ນິ­ມິດ 3:14-17)

ຂ່າວ­ສານ​ທີ່​ປະກາດ​ໃຫ້​ແກ່​ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ​ເມືອງ​ເລົາ​ດີ​ເຊຍ ເປັນ​ຂ່າວ­ສານ​ທີ່​ພິເສດ​ສຳລັບ​ປະຊາຊົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໃນ​ປັດຈຸ​ບັນ​ນີ້. ນອກຈາກ​ນີ້ ຂ່າວ­ສານ​ທີ່​ປະກາດ​ໃຫ້​ແກ່​ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ​ເມືອງ​ເລົາ​ດີ​ເຊຍ ຍັງ​ເປັນ​ພາບ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຈິງ​ທີ່​ສະແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ສະພາບ​ຝ່າຍ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ​ທີ່​ຍັງ​ເຫຼືອ​ຢູ່​ໃນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ ແລະ ເປັນ​ຄຳ​ຕັກເຕືອນ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ປະຊາຊົນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ທີ່​ຍັງ​ເຫຼືອ​ຢູ່ ກ່ອນ​ປະຕູ​ພຣະ​ກະ­ລຸ­ນາ​ຈະ​ປິດ.

ພວກ​ເຮົາ​ເອີ້ນ​ຕົນ​ເອງ​ວ່າ ຄຣິ​ສ​ຕຽນ ແລະ ເປັນ​ຜູ້​ຕິດ­ຕາມ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ. ແຕ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ແນມ​ເບິ່ງ​ຜູ້​ຕິດ­ຕາມ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ບໍ່​ພໍ­ໃຈ​ໃນ​ການ​ກະ­ທຳ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ເຫັນ​ການ​ກະ­ທຳ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ທີ່​ບໍ່​ຮ້ອນ ແລະ ບໍ່​ເຢັນ ແຕ່​ເປັນ​ພຽງ​ອຸ່ນໆ. ສະ­ນັ້ນ ສະ­ພາບ​ຄວາມ​ຮ້ອນ, ຄວາມ​ອຸ່ນ ແລະ ຄວາມ​ເຢັນ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ຫຍັງ? ສະ­ພາບ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ໝາຍ​ເຖິງ​ການ​ຮ້ອນ­ຮົນ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າ ເຊິ່ງ​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ສົນ­ໃຈ​ໃນ​ເລື່ອງ​​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ວຽງ​ກ​ງານ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ລົ້ນ ເຊິ່ງ​ຈະ​ສະ­ແດງ​ອອກ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ສະ­ພາບ​ຄວາມ​ອຸ່ນໆ ໝາຍ​ເຖິງ​ການ​ຂາດ​ຄວາມ​ຮ້ອນ­ຮົນ, ການ​ບໍ່​ສົນ­ໃຈ​ໃນ​ຄວາມ​ຮູ້­ສຶກ, ພໍ­ໃຈ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຕົນ​ເອງ​ເປັນ​ຢູ່ ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ລະ­ນຶກ​ເຖິງ​ສິ່ງ​ທີ່​ຕົນ​ເອງ​ຄວນ​ຈະ​ປັບ­ປຸງ​ແກ້​ໄຂ. ແຕ່​ຄວາມ​ເຢັນ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ແນວ­ໃດ? ມັນ​ບໍ່​ໄດ້​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ເຮົາ​ຢູ່​ໃນ​ສະ­ພາບ​ຄວາມ​ບາບ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ໂລກ ເພາະ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ບໍ່​ຕ້ອງ­ການ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ເປັນ​ທັງ​ຮ້ອນ​ທັງ​ເຢັນ ຖ້າ​ຄວາມ​ເຢັນ​ໝາຍ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ໂລກ. ສະ­ນັ້ນ ຄວາມ​ເຢັນ​ຕ້ອງ​ໝາຍ​ເຖິງ​ສິ່ງ​ອື່ນ. ມັນ​ສະ­ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຮູ້­ສຶກ​ຂອງ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ທີ່​ເປັນ​ຢູ່​ຍັງ​ບໍ່​ພຽງ­ພໍ ແລະ ເມື່ອ​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້­ສຶກ​ທີ່​ບໍ່​ພຽງ­ພໍ​ທາງ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ ພຣະ​ເຈົ້າ​ສາ­ມາດ​ເຂົ້າ​ມາ ແລະ ຊ່ວຍ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້ ເຊິ່ງ​ບໍ່​ຄື​ກັນ​ກັບ​ຜູ້​ທີ່​ເປັນ​ພຽງ​ອຸ່ນໆ ທີ່​ຮູ້­ສຶກ​ພໍ­ໃຈ​ກັບ​ສະ­ພາບ​ຝ່າຍ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ເຂົາ.

"ສະ­ນັ້ນ ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ແນະ­ນຳ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ຊື້​ຄຳ​ທີ່​ຫຼອມ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ແລ້ວ​ຈາກ​ເຮົາ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ຄຳ​ແທ້​ເພື່ອ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໄດ້​ເປັນ​ຄົນ​ຮັ່ງ­ມີ ແລະ ຈົ່ງ​ຊື້​ເສື້ອ​ຜ້າ​ຂາວ​ນຸ່ງ​ຫົ່ມ ເພື່ອ​ປົກ​ປິດ​ຮ່າງ­ກາຍ​ອັນ​ໜ້າ​ອັບ­ອາຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ ແລະ ຈົ່ງ​ຊື້​ຢາ​ໃສ່​ຕາ​ຂອງ​ເຈົ້າ ເພື່ອ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໄດ້​ເຫັນ­ຮຸ່ງ" (ພຣະ​ນິ­ມິດ 3:18)

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຂໍ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຊື້​ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ຈາກ​ພຣະ​ອົງ. ທຳ­ອິດ ພຣະ​ອົງ​ຕ້ອງ­ການ​ໃຫ້​ເຮົາ​ຊື້​ຄຳ​ທີ່​ຫຼອມ​ໃນ​ໄຟ. ຄຳ​ໝາຍ​ເຖິງ​ຄວາມ​ເຊື່ອ ແລະ ຄວາມ​ຮັກ. ແລ້ວ​ພຣະ​ອົງ​ຍັງ​ແນະ­ນຳ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຊື້​ເສື້ອ​ຜ້າ​ຂາວ​ນຸ່ງ​ຫົ່ມ. ເສື້ອ​ຜ້າ​ຂາວ​ໝາຍ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຊອບ​ທຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ ທີ່​ຈະ​ປະ­ດັບ​ຢູ່​ໃນ​ອຸ­ປະ​ນິ­ໄສ. ຄວາມ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ຂອງ​ຫົວ­ໃຈ, ຄວາມ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ຂອງ​ແຮງ​ຈູງ​ໃຈ​ຈະ​ສະ­ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄຸນ​ລັກ­ສະ­ນະ​ພິ­ເສດ​ຂອງ​ທຸກ​ຄົນ​ຜູ້​ທີ່​ກຳ­ລັງ​ລ້າງ​ເສື້ອ​ຜ້າ​ຂອງ​ເຂົາ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ມັນ​ຂາວ​ໃນ​ເລືອດ​ຂອງ​ລູກ​ແກະ. ພຣະ​ອົງ​ຍັງ​ບອກ​ພວກ​ເຮົາ​ອີກ​ໃຫ້​ຊື້​ຢາ​ໃສ່​ຕາ. ຢາ​ໃສ່​ຕາ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ເຂົ້າ­ໃຈ​ແທ້​ຈິງ​ຂອງ​ຝ່າຍ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ(ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ) ເຊິ່ງ​ມາ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ເພາະ​ສິ່ງ​ທາງ​ຝ່າຍ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແນມ​ເຫັນ​ທາງ​ຝ່າຍ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ. {7BC 965.1}

ຂ່າວ­ສານ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ທີ່​ສົ່ງ​ໄປ​ຍັງ​ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ​ເລົາ​ດີ​ເຊຍ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ສຳ­ຄັນ​ຫຼາຍ ແລະ ເມື່ອ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຊື່ອ​ຟັງ​ຄຳ​ຕັກ­ເຕືອນ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ​ແລ້ວ ເຫດ­ການ​ຂອງ​ຄຳ​ພະ­ຍາ­ກອນ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ ແລະ ທົ່ວ​ໂລກ. ຂ່າວ­ສານ​ນີ້​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ຝັດ​ຮ່ອນ​ຢູ່​ໃນ​ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ. ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ເຕັມ​ໃຈ​ຍອມ​ຈຳ­ນົນ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ບໍ່​ເຊື່ອ​ຟັງ​ຕາມ​ຄຳ​ແນະ­ນຳ​ຂອງ​ຂ່າວ­ສານ​ທີ່​ສົ່ງ​ໄປ​ຍັງ​ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ​ເລົາ​ດີ​ເຊຍ ຈະ​ຖືກ​ຝັດ​ຮ່ອນ​ອອກ​ຈາກ​ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ຜູ້​ທີ່​ຍັງ​ເຫຼືອ​ຢູ່ ໄດ້​ເຊື່ອ​ຟັງ​ຄຳ​ແນະ­ນຳ​ຂອງ​ຂ່າວ­ສານ​ນີ້ ແລະ ໄດ້​ນຳ­ໄປ​ປະ­ຕິ­ບັດ​ຢູ່​ໃນ​ຊີ­ວິດ​ປະ­ຈຳ​ວັນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ແລ້ວ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຝົນ​ປາຍ​ລະ​ດູ. ດ້ວຍ​ການ​ຖອກ​ເທ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ຈາກ​ຝົນ​ປາຍ​ລະ­ດູ ພວກ​ເຂົາ​ພ້ອມ​ທີ່​ຈະ​ອອກ​ໄປ ແລະ ປະ­ກາດ​ຂ່າວ­ສານ​ຄັ້ງ​ສຸດ​ທ້າຍ​ດ້ວຍ​ສຽງ​ຮ້ອງ​ອັນ​ດັງ​ໃຫ້​ແກ່​ໂລກ. (ພຣະ​ນິ­ມິດ 18) {EW 270}

"ຝ່າຍ​ເຮົາ ເຮົາ​ຮັກ​ຜູ້​ໃດ ເຮົາ​ກໍ​ຕິ­ຕຽນ​ຂ້ຽນ​ສອນ​ຜູ້​ນັ້ນ. ເຫດ​ສະ­ນັ້ນ ຈົ່ງ​ມີ­ໃຈ​ຮ້ອນ­ຮົນ ແລະ ກັບ​ໃຈ​ເສຍ​ໃໝ່. ເບິ່ງ​ແມ! ເຮົາ​ຢືນ​ເຄາະ​ຢູ່​ທີ່​ປະ­ຕູ ຖ້າ​ຜູ້​ໃດ​ໄດ້​ຍິນ​ສຽງ​ຂອງ​ເຮົາ ແລະ ໄຂ​ປະ­ຕູ ເຮົາ​ຈະ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຫາ​ຜູ້​ນັ້ນ ແລະ ຈະ​ຮ່ວມ​ຮັບ​ປະ­ທານ​ອາ­ຫານ​ກັບ​ຜູ້​ນັ້ນ ແລະ ຜູ້​ນັ້ນ​ຈະ​ຮ່ວມ​ຮັບ​ປະ­ທານ​ອາ­ຫານ​ກັບ​ເຮົາ. ຜູ້​ໃດ​ມີ­ໄຊ­ຊະ­ນະ ເຮົາ​ຈະ​ໃຫ້​ຜູ້​ນັ້ນ​ນັ່ງ​ກັບ​ເຮົາ​ເທິງ​ບັນ­ລັງ​ຂອງ​ເຮົາ ເໝືອນ​ກັບ​ທີ່​ເຮົາ​ມີ­ໄຊ­ຊະ­ນະ​ແລ້ວ ແລະ ໄດ້​ນັ່ງ​ກັບ​ພຣະ​ບິ­ດາ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ເຮົາ​ເທິງ​ຣາ​ຊະ​ບັນ­ລັງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ" (ພຣະ​ນິ­ມິດ 3:19-21)

ທຸກໆ​ຄຳ­ເຕືອນ, ການ​ຕຳ­ໜິ ແລະ ການ​ຂໍ​ຮ້ອງ​ຈາກ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ຫຼື ຜ່ານ​ທາງ​ບັນ­ດາ​ຜູ້​ສົ່ງ​ຂ່າວ­ສານ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ແມ່ນ​ເປັນ​ການ​ເຄາະ​ຢູ່​ທີ່​ປະ­ຕູ​ຂອງ​ຫົວ­ໃຈ; ມັນ​ແມ່ນ​ສຽງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ທີ່​ຂໍ​ເຂົ້າ​ໄປ. ທຸກໆ​ຄັ້ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ສົນ­ໃຈ​ໃນ​ສຽງ​ເຄາະ ຄວາມ​ຕັ້ງ­ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ທີ່​ຈະ​ເປີດ​ໃຫ້​ພຣະ​ອົງ​ເຂົ້າ​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ຈະ​ອອ່ນ​ແອ​ລົງ. ຖ້າ​ສຽງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເອົາ­ໃຈ­ໃສ່​ໃນ​ຄັ້ງ​ທຳ­ອິດ​ທີ່​ເຮົາ​ໄດ້​ຍິນ ການ​ເອີ້ນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ກໍ​ຈະ​ມິດ​ງຽບ​ໄປ​ຍ້ອນ​ສຽງ​ອື່ນໆ​ທີ່​ເຂົ້າ​ມາ​ຢູ່​ໃນ​ຈິດ­ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເຊັ່ນ​ວ່າ: ກິດ­ຈະ­ກຳ ແລະ ຄວາມ​ວຸ່ນ­ວາຍ​ຂອງ​ທຸ­ລະ​ກິດ​ທາງ​ຝ່າຍ​ໂລກ​ຈະ​ດຶງ​ດູດ​ຄວາມ​ສົນ­ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ແລ້ວ​ການ​ວາງ­ໃຈ​ໃນ​ທາງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກໍ​ຈະ​ສູນ­ຫາຍ​ໄປ, ຫົວ­ໃຈ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ນ້ອຍ​ລົງ ແລະ ລືມ​ວ່າ​ມີ​ເວ­ລາ​ສັ້ນໆ​ໃນ​ການ​ຕຽມ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ສໍາ​ລັບ​ສະ​ຫວັນ. ດັ່ງ​ຂໍ້​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້​ວ່າ: "ແຕ່​ເຂົາ​ມີ​ຄວາມ​ກັງ­ວົນ​ເຖິງ​ຊີ­ວິດ​ນີ້, ການ​ຢາກ​ຮັ່ງ​ຢາກ​ມີ, ຕະ­ຫຼອດ​ທັງ​ຄວາມ​ຕ້ອງ­ການ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ ໄດ້​ເຂົ້າ​ມາ​ຫຸ້ມ​ຮັດ​ພຣະ​ທຳ​ໄວ້ ພຣະ​ທຳ​ຈຶ່ງ​ບໍ່­ເກີດ​ຜົນ" {ມາ​ຣະ​ໂກ 4:19}. {OHC 352.3}

ປະ­ຕູ​ຫົວ­ໃຈ​ຂອງ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ມີ​ເຄື່ອງ​ຮົກ​ຫຼາຍ ຈຶ່ງ​ບໍ່​ສາ­ມາດ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໄດ້. ເຄື່ອງ​ຮົກ​ໃນ​ໃຈ​ສຳ­ລັບ​ບາງ​ຄົນ​ອາດ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ຜິດ​ກັນ ຫຼື ບໍ່​ເຂົ້າ­ໃຈ​ກັນ​ກັບ​ຄົນ​ອື່ນ, ບາງ​ຄົນ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ອາ­ລົມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ, ມີ​ຄວາມ​ຈອງ­ຫອງ, ມີ​ຄວາມ​ໂລບ ແລະ ອື່ນໆ​ເປັນ­ຕົ້ນ; ແລະ ບາງ​ຄົນ​ອາດ​ຈະ​ຮັກ​ໂລກ ເຊິ່ງ​ມັນ​ໄດ້​ກີດ­ຂວາງ​ປະ­ຕູ​ຫົວ­ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ທຸກ​ສິ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເອົາ​ອອກ​ໄປ​ສາ­ກ່ອນ ພວກ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ຈະ​ສາ­ມາດ​ເປີດ​ປະ­ຕູ ແລະ ຕ້ອນ­ຮັບ​ເອົາ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ເຂົ້າ​ມາ​ໄດ້. {OHC 352.4}

ພຣະ​ສັນ­ຍາ​ມີ​ຄວາມ​ສຳ­ຄັນ​ຫຼາຍ​ຊ່ຳ­ໃດ "ເຮົາ​ຈະ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຫາ​ຜູ້​ນັ້ນ ແລະ ຈະ​ຮ່ວມ​ຮັບ​ປະ­ທານ​ອາ­ຫານ​ກັບ​ຜູ້​ນັ້ນ ແລະ ຜູ້​ນັ້ນ​ຈະ​ຮ່ວມ​ຮັບ​ປະ­ທານ​ອາ­ຫານ​ກັບ​ເຮົາ." ໂອ, ຄວາມ​ຮັກ, ຄວາມ​ຮັກ​ອັດ­ສະ­ຈັນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ! ຈາກ​ຄວາມ​ເປັນ​ອຸ່ນໆ ແລະ ຄວາມ​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ທັງ​ໝົດ ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ກ່າວ​ວ່າ: "ຈົ່ງ​ກັບ​ມາ​ຫາ​ເຮົາ ແລະ ເຮົາ​ຈະ​ກັບ​ໄປ​ຫາ​ເຈົ້າ ແລະ ຈະ​ຮັກ­ສາ​ຄວາມ​ສັດ­ຊື່​ຂອງ​ເຈົ້າ." {OHC 352.5}

ໜ້າ­ທີ່​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຄື​ການ​ເປີດ​ປະ­ຕູ​ຫົວ­ໃຈ ແລະ ເຊີນ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ມາ. ພຣະ​ອົງ​ກຳ­ລັງ​ເຄາະ​ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ໄປ... ເຈົ້າ​ຈະ​ເປີດ​ປະ­ຕູ​ຫົວ­ໃຈ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ບໍ? {OHC 352.6}


ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ພຣະ​ນິ­ມິດ 3:14-21; ພຣະ​ນິ­ມິດ ບົດ​ທີ 18.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ “Bible Commentary Volume 7” {7BC 965.1} ແລະ ປຶ້ມ “Early Writings” {EW270} ແລະ ປຶ້ມ “Our High Calling” {OHC 352.3-6} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ​ ນາງ​ ເອ​ເລັນ ​ຈີ. ໄວ​ທ

ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ສະ­ໄໝ​ໃໝ່

ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ທີ່­ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ​ປະ­ກອບ​ດ້ວຍ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ຕະ­ຫຼອດ ແລະ ຂ່າວ­ສານ​ແມ່ນ​ມີ​ອຳ­ນາດ​ເໜືອ​ຜູ້​ທີ່​ຟັງ. ພວກ​ເຂົາ​ຖືກ​ເອີ້ນ​ໃຫ້​ຄົ້ນ​ຫາ​ຫົວ­ໃຈ​ທີ່​ລົງ​ເລິກ ແລະ ຖ່ອມ­ຕົວ​ລົງ. ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຈະ​ສຳ­ນຶກ​ໄດ້​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເປັນ​ຄົນ​ບາບ ແລະ ຖືກ​ນຳ­ພາ​ໃຫ້​ໄປ​ສູ່​ການ​ກັບ​ໃຈ​ໃໝ່. ທັງ​ຜູ້​ຊາຍ ແລະ ແມ່­ຍິງ​ໄດ້​ໃຊ້​ເວ­ລາ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ດ້ວຍ​ການ​ອະ­ທິ­ຖານ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ລອດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ພວກ​ເຂົາ​ເຊື່ອ, ພວກ​ເຂົາ​ຮັບ​ບັບ​ຕິ​ສະ​ມາ ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ກາຍ​ມາ​ເປັນ​ຄົນ​ໃໝ່​ໃນ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ. ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ປະ​ຖິ້ມ​ຄວາມ​ປາ­ຖະ­ໜາ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ; ແລະ ຍ້ອນ​ຄວາມ​ເຊື່ອ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຕິດ­ຕາມ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ສະ­ທ້ອນ​ພຣະ​ລັກ­ສະ­ນະ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ແລະ ຊຳ­ລະ​ລ້າງ​ພວກ​ເຂົາ​ເອງ​ໃຫ້​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ເໝືອນ​ດັ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ. ເລື່ອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຄີຍ​ບໍ່​ມັກ ປັດ­ຈຸ­ບັນ​ພວກ​ເຂົາ​ມັກ ແລະ ຄວາມ​ຜິດ​ບາບ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຄີຍ​ມັກ ປັດ­ຈຸ­ບັນ​ພວກ​ເຂົາ​ກຽດ​ຊັງ. ຄົນ​ທີ່­ຢູ່​ອ້ອມ​ຂ້າງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ເຫັນ​ການ​ປ່ຽນ­ແປງ​ໃນ​ຊີ­ວິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ ເຂົາ­ເຈົ້າ​ກໍ​ປະ­ຫຼາດ​ໃຈ. ນີ້​ແມ່ນ​ຜົນ​ຂອງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ທີ່­ແທ້​ຈິງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

ແຕ່​ປັດ­ຈຸ­ບັນ​ນີ້ ມີ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ຈອມ​ປອມ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ສາ­ມາດ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສົນ­ໃຈ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຫຼວງ­ຫຼາຍ ແລະ ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ອາດ​ຍອມ­ຮັບ​ການ​ກັບ​ໃຈ​ໃໝ່ ແລະ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ​ເປັນ​ຈຳ­ນວນ​ຫຼາຍ. ແຕ່​ນີ້​ບໍ່​ແມ່ນ​ສັນ­ຍານ​ວ່າ​ມັນ​ເປັນ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ທີ່­ແທ້​ຈິງ. ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ທີ່​ຈອມ​ປອມ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມັກ​ຈະ​ດຶງ​ດູດ​ຄວາມ​ສົນ­ໃຈ​ໄປ​ຍັງ​ການ​ຈິນ­ຕະ­ນາ­ການ​ຄວາມ​ຮູ້­ສຶກ​ຂອງ​ອາ­ລົມ ແລະ ຄວາມ​ເພິ່ງ​ພໍ­ໃຈ​ກັບ​ການ​ຮັກ​ສິ່ງ​ທີ່​ແປກ​ໃໝ່ ແລະ ໜ້າ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນ. ແຕ່​ສ່ວນ​ໜ້ອຍ​ທີ່​ຈະ​ສອນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຈິງ​ໃນ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ, ພຣະ​ບັນ­ຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ຖືກ​ທຳ­ລາຍ ແລະ ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ­ໃຈ​ໃນ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ພຣະ​ປະ­ສົງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ບັນ­ດາ​ຜູ້​ທີ່​ຟື້ນ​ຟູ​ຈອມ​ປອມ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຈະ​ບໍ່​ປະ​ຖິ້ມ​ຄວາມ​ພາກ­ພູມ​ໃຈ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ ແລະ ຈະ​ບໍ່​ປະ​ຖິ້ມ​ຄວາມ​ຮັກ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ຂອງ​ໃນ​ໂລກ​ນີ້. ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ບໍ່​ເຕັມ​ໃຈ​ໃນ​ການ​ສຳ­ນຶກ​ຜິດ​ບາບ, ຈະ​ບໍ່​ປະ​ຖິ້ມ​ຄວາມ​ບາບ ແລະ ຈະ​ບໍ່​ປະ­ຕິ­ເສດ​ຕົນ​ເອງ​ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ຕິດ­ຕາມ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ.

ອີກ​ບໍ່​ດົນ ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ສາ­ສະ­ໜາ​ແບບ​ດັ່ງ​ເດີມ​ມາ ເຊິ່ງ​ບໍ່​ເຄີຍ​ເຫັນ​ມາ​ກ່ອນ​ນັບ​ຕັ້ງ­ແຕ່​ສະ­ໄໝ​ຂອງ​ອັກ​ຄະ​ສາ​ວົກ. ດັ່ງ­ນັ້ນ ຫຼາຍ​ຄົນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປ່ຽນ­ແປງ ແລະ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກັບ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ແຕ່​ຊາ​ຕານ​ຕ້ອງ­ການ​ທີ່​ຈະ​ຂັດ­ຂວາງ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ມັນ​ຈະ​ນຳ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ຈອມ​ປອມ​ເຂົ້າ​ມາ​ກ່ອນ ກ່ອນ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ແທ້​ຈິງ. ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຫຼວງ­ຫຼາຍ​ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ຈອມ​ປອມ​ຂອງ​ຊາ​ຕານ ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຄິດ​ວ່າ ພຣະ​ເຈົ້າ​ກຳ­ລັງ​ຢູ່​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ. ແຕ່​ນີ້​ຈະ​ເປັນ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ຊາ​ຕານ ທີ່​ມັນ​ຈະ​ໃຊ້​ລັກ­ສະ­ນະ​ສາ­ສະ­ໜາ​ແບບ​ນີ້​ເພື່ອ​ພະ­ຍາ­ຍາມ​ຊັກ​ຊວນ​ຄົນ​ທົ່ວ​ທັງ​ໂລກ. {GC 464.1}

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ປາຍ­ທາງ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຫວັງ" (ສະ­ບັບ​ພາ­ສາ​ໄທ) {ວັກ 464.1} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ​ເອ​ເລັນ ​ຈີ. ໄວ​ທ

ຝົນ​ປາຍ​ລະ­ດູ

ຝົນ​ປາຍ​ລະ­ດູ​ທີ່​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ບໍ່​ດົນ ຈະ​ມີ​ລັກ­ສະ­ນະ​ຄ້າຍ­ຄື​ກັນ​ກັບ​ຝົນ​ຕົ້ນ​ລະ­ດູ​ທີ່​ເຄີຍ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ເພັນ​ເຕ​ຄໍສະເຕ. ດັ່ງ "ຝົນ​ຕົ້ນ​ລະ­ດູ" ທີ່​ຖອກ​ເທ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ໃນ​ການ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ປະ­ກາດ​ຂ່າວ​ປະ­ເສີດ ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເມັດ​ພືດ​ທີ່​ມີ­ຄ່າ​ນັ້ນ​ງອກ​ອອກ​ມາ ສະ­ນັ້ນ "ຝົນ​ປາຍ​ລະ­ດູ" ຈະ​ຊົງ​ໂຜດ​ປະ­ທານ​ມາ​ໃຫ້​ໃນ​ຊ່ວງ​ທ້າຍ ເພື່ອ​ເກັບ​ກ່ຽວ​ຜົນ​ທີ່​ກຳ­ລັງ​ສຸກ. "ຈົ່ງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ພະ­ຍາ­ຍາມ​ຮູ້­ຈັກ​ອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ. ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ມາ​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ​ຢ່າງ​ແນ່­ນອນ​ຕອນ​ຮຸ່ງ​ເຊົ້າ ແລະ ແນ່​ແທ້ ດັ່ງ​ຝົນ​ລະ­ດູ​ໃບ​ໄມ້​ປົ່ງທີ່​ຕົກ­ລົງ​ໃສ່​ຜືນ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ" (ໂຮ​ເສ​ອາ 6:3) "ຊາວ​ພູ­ເຂົາ​ຊີ​ໂອນ​ເອີຍ, ຈົ່ງ​ຊົມ­ຊື່ນ​ຍິນ­ດີ​ເຖີດ, ຈົ່ງ​ຊົມ­ຊື່ນ​ຍິນ­ດີ​ສຳ­ລັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ກະ­ທຳ​ນັ້ນ ສຳ­ລັບ​ພວກ​ເຈົ້າ ພຣະ​ອົງ​ເທ​ຝົນ​ລົງ​ຕາມ​ທີ່​ພວກ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ­ການ ໃຫ້​ຝົນ​ຕົ້ນ​ລະ­ດູ ແລະ ປາຍ​ລະ­ດູ​ຄື​ແຕ່​ກ່ອນ" (ໂຢ​ເອນ 2:23) "ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ກ່າວ​ວ່າ ໃນ​ຄາວ​ສຸດ​ທ້າຍ​ນັ້ນ ເຮົາ​ຈະ​ຖອກ​ເທ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ເຮົາ​ລົງ​ໃສ່​ມະ­ນຸດ​ທັງ​ປວງ. ລູກ​ຊາຍ ແລະ ລູກ​ຍິງ​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ຈະ​ທຳ​ນວາຍ ຊາຍ​ໜຸ່ມ​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເຫັນ​ນິ­ມິດ ແລະ ພວກ​ຊາຍ​ເຖົ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຝັນ​ເຫັນ." "ແລ້ວ​ກໍ​ຈະ​ເປັນ​ດັ່ງ­ນີ້ ຄື​ບຸກ­ຄົນ​ໃດທີ່​ຮ້ອງ​ອອກ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ ກໍ​ຈະ​ລອດ​ພົ້ນ" (ກິດ­ຈະ­ການ 2:17, 21) {GC 611.2}

ພາ­ລະ­ກິດ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ການ​ປະ­ກາດ​ຂ່າວ​ປະ­ເສີດ​ຈະ​ບໍ່​ປິດ​ລົງ​ດ້ວຍ​ການ​ສຳ­ແດງ​ອຳ­ນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ໜ້ອຍ​ກວ່າ​ໃນ​ສະ­ໄໝ​ຂອງ​ການ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ພາ­ລະ­ກິດ​ການ​ປະ­ກາດ​ໃນ​ວັນ​​ເພັນ​ເຕ​ຄໍສະເຕ. ຄຳ​ພະ­ຍາ­ກອນ​ເລື່ອງ​ການ​ຖອກ​ເທ​ຂອງ​ຝົນ​ຕົ້ນ​ລະ­ດູ​ໄດ້​ສຳ­ເລັດ​ເມື່ອ​ເລີ່ມ​ປະ­ກາດ​ຂ່າວ​ປະ­ເສີດ ແລ້ວ​ຄວາມ​ສຳ­ເລັດ​ນີ້ ກໍ​ຈະ​ເປັນ​ຈິງ​ອີກ​ຄັ້ງ​ເມື່ອ​ຝົນ​ປາຍ​ລະ­ດູ​ໄດ້​ຖອກ​ເທ​ລົງ​ມາ​ໃນ​ຊ່ວງ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງ​ວຽກ​ງານ​ການ​ປະ­ກາດ​ຂ່າວ​ປະ​ເສີດ. ນີ້​ແມ່ນ "ເວ­ລາ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ພັກ­ຜ່ອນ​ຢ່ອນ​ໃຈ" ທີ່​ອັກ​ຄະ​ສາ­ວົກ​ເປ​ໂຕ​ຫວັງ​ຄອຍ​ຖ້າ​ເມື່ອ​ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ "ດັ່ງ­ນັ້ນ ຈົ່ງ​ຖິ້ມ​ໃຈ​ເກົ່າ​ເອົາ­ໃຈ​ໃໝ່ ໂດຍ​ຫັນ​ຄືນ​ມາ​ຫາ​ພຣະ​ເຈົ້າ ເພື່ອ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ອະ­ໄພ​ບາບ­ກຳ​ໃຫ້​ພວກ​ທ່ານ ເພື່ອ​ເວ­ລາ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ພັກ­ຜ່ອນ​ຢ່ອນ​ໃຈ​ຈະ​ໄດ້​ມາ​ຈາກ​ພຣະ​ພັກ​ຂອງ​ອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ ເພື່ອ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ໄດ້​ຊົງ​ໃຊ້​ພຣະ​ຄຣິດ ເຊິ່ງ​ຊົງ​ກຳ­ນົດ​ໄວ້​ແລ້ວ​ນັ້ນ ໃຫ້​ມາ​ເພື່ອ​ທ່ານ​ທັງ­ຫຼາຍ ຄື​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ເຈົ້າ." (ກິດ­ຈະ­ການ 3:19, 20) {GC 611.3}

ເມື່ອ​ບັນ­ດາ​ຜູ້​ຮັບ​ໃຊ້​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍ­ຣິ­ສຸດ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຮີບ​ຮ້ອນ​ໄປ​ປະ­ກາດ​ຂ່າວ​ປະ­ເສີດ​ຂອງ​ສະ­ຫວັນ ຈາກ​ສະ­ຖານ­ທີ່​ບ່ອນ​ໜຶ່ງ ໄປ​ຍັງ​ສະ­ຖານ­ທີ່​ບ່ອນ​ອື່ນ. ຂ່າວ​ຄຳ­ເຕືອນ​ນີ້​ຈະ​ຖືກ​ປະ­ກາດ​ອອກ​ໄປ​ທົ່ວ​ໂລກ​ດ້ວຍ​ສຽງ​ຂອງ​ຄົນ​ເປັນ​ຈຳ­ນວນ​ຫຼວງ­ຫຼາຍ, ຈະ​ມີ​ການ​ອັດ­ສະ­ຈັນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ, ຄົນ​ເຈັບ​ປ່ວຍ​ຈະ​ຫາຍ​ຈາກ​ໂຣກ​ພະ­ຍາດ, ໝາຍ​ສຳ­ຄັນ ແລະ ການ​ອັດ­ສະ­ຈັນ​ຈະ​ຕິດ­ຕາມ​ຜູ້​ເຊື່ອ​ທັງ​ຫຼາຍ. ແຕ່​ຊາ​ຕານ​ຈະ​ເຮັດ​ການ​ອັດ­ສະ­ຈັນ​ເຊັ່ນ​ກັນ​ແຕ່​ເປັນ​ການ​ອັດ­ສະ­ຈັນ​ທີ່​ຫຼອກ​ລວງ ຈົນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໄຟ​ຕົກ​ຈາກ​ຟ້າ­ລົງ​ສູ່​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ​ຕໍ່­ໜ້າ​ຕໍ່​ຕາ​ມະ­ນຸດ. (ພຣະ​ນິ­ມິດ 13:13) ສະ­ນັ້ນ ຜູ້​ທີ່​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ເທິງ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ​ຈະ​ຕ້ອງ​ເລືອກ​ຈຸດ​ຢືນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ລະ­ຫວ່າງ​ຈະ​ຢູ່​ຝ່າຍ​ພຣະ​ເຈົ້າ ຫຼື ຈະ​ຢູ່​ຝ່າຍ​ຊາ​ຕານ. {GC 612.1}

ກ່ອນ​ທີ່​ຝົນ​ປາຍ​ລະ­ດູ​ຈະ​ຕົກ ຄວາມ​ຈິງ​ເລື່ອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ແຜ່​ຂະ­ຫຍາຍ​ໄປ​ຍັງ​ຜູ້​ຄົນ​ເປັນ​ຈຳ­ນວນ​ຫຼວງ­ຫຼາຍ​ໂດຍ​ການ​ແຈກ​ຍາຍ​ປື້​ມ​ຕ່າງໆ ແລະ ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຈະ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຈິງ. ເມື່ອ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ສະ­ເດັດ​ລົງ​ມາ ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ສົ່ງ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຕໍ່​ຈິດ­ໃຈ​ຂອງ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ທີ່​ເຄີຍ​ໄດ້​ຍິນ ແລະ ໄດ້​ອ່ານ​ເລື່ອງ​ຄວາມ​ຈິງ. ແລ້ວ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຕັດ­ສິນ​ໃຈ​ຕິດ­ຕາມ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ, ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ບໍ່​ຢ້ານ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ໝູ່​ເພື່ອນ, ຍາດ­ຕິ​ພີ່­ນ້ອງ ແລະ ເພື່ອນ​ບ້ານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

ຝົນ​ປາຍ​ລະ­ດູ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ຊ່ວຍ​ພວກ​ເຂົາ​ປະ­ກາດ​ຂ່າວ​ປະ­ເສີດ​ຄັ້ງ​ສຸດ​ທ້າຍ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ແຕ່​ຍັງ​ຈະ​ຕຽມ​ຕົວ​ພວກ​ເຂົາ​ເພື່ອ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ເວ­ລາ​ຂອງ​ບັນ­ຫາ​ໃນ​ລະ­ຫວ່າງ​ການ​ບັງ­ຄັບ​ໃຊ້​ກົດ­ໝາຍ​ວັນ​ອາ­ທິດ ແລະ ຕຽມ​ຕົວ​ພວກ​ເຂົາ​ເພື່ອ​ສາ­ມາດ​ດຳ­ລົງ​ຊີ­ວິດ​ໃຫ້​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ສິ້ນ​ສຸດ​ຈາກ​ການ​ເປັນ​ຜູ້​ໄກ່​ເກ່ຍ​ຢູ່​ໃນ​ສະ­ຖານ​ສັກ­ສິດ​ຂອງ​ການ​ລົບ​ລ້າງ­ບາບ​ທີ່​ໄດ້​ກັບ​ໃຈ​ໃໝ່​ແລ້ວ.

ແຕ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຝົນ​ປາຍ​ລະ­ດູ​ແນວ­ໃດ? ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ສາ­ມາດ​ຕ້ອນ­ຮັບ​ຝົນ​ປາຍ​ລະ­ດູ ຫຼື ຮັບ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຕຽມ​ຫົວ­ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ພ້ອມ​ໂດຍ​ການ​ເອົາ​ຊະ­ນະ​ເໜືອ​ທຸກໆ​ສິ່ງ​ທີ່​ມັນ​ຢູ່​ອ້ອມ​ຮອບ​ຕົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເຊັ່ນ: ຄວາມ​ອວດ­ອົ່ງ, ຄວາມ​ເຫັນ­ແກ່­ຕົວ, ການ​ຮັກ​ສິ່ງ​ຂອງ​ໃນ​ໂລກ​ນີ້ ແລະ ທຸກໆ​ຄຳ​ເວົ້າ ແລະ ການ​ກະ­ທຳ​ທີ່​ຜິດ. ສະ­ນັ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ຄວນ​ເຂົ້າ​ໃກ້­ຊິດ​ອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ແລະ ຕັ້ງ­ໃຈ​ສະ­ແຫວງ­ຫາ​ການ​ຕຽມ​ຕົວ​ທີ່​ສຳ­ຄັນ​ນັ້ນ ເພື່ອ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສາ­ມາດ​ຢືນ​ຕໍ່­ສູ້​ໄດ້​ໃນ​ວັນ​ຂອງ​ອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ. ຂໍ​ໃຫ້​ທຸກ​ຄົນ​ຈື່​ໄວ້​ວ່າ ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ເປັນ​ຜູ້​ບໍ​ຣິ​ສຸດ ແລະ ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ຈະ​ສາ­ມາດ​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ຕໍ່­ໜ້າ​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້ ນອກ​ສະ​ຈາກ​ຜູ້​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ກິດ­ຈະ­ການ 2:17, 21; 3:19, 20.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ປາຍ­ທາງ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຫວັງ" (ສະ­ບັບ​ພາ­ສາ​ໄທ) {ວັກ 611.2,3; 612.1} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ​ ນາງ ​ເອ​ເລັນ ​ຈີ. ໄວ​ທ

ການ​ຝັດ​ຮ່ອນ​ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ

"ເຮົາ​ຈະ​ອອກ​ຄຳ​ສັ່ງ ແລະ ຈະ​ຝັດ​ຮ່ອນ​ພວກ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ ດັ່ງ​ຝັດ​ຮ່ອນ​ເຂົ້າ​ຢູ່​ໃນ​ກະ​ດົ້ງ. ເຮົາ​ຈະ​ຝັດ​ຮ່ອນ​ພວກ​ເຂົາ​ໃນ​ທ່າມ­ກາງ​ຊົນ​ຊາດ​ທັງ­ຫຼາຍ ເພື່ອ​ເອົາ​ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຄຸນ­ຄ່າ​ທຸກ​ຄົນ​ອອກ​ໄປ" (ອາ​ໂມດ 9:9)

"ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ກ່າວ​ໄວ້​ຢ່າງ​ຈະ­ແຈ້ງ​ວ່າ ໃນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຈະ​ມີ​ບາງ​ຄົນ​ປະ​ຖິ້ມ​ຄວາມ​ເຊື່ອ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ບັນ­ດາ​ດວງ​ວິນ​ຍານ​ຜີ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ທີ່​ຫຼອກ​ລວງ​ມະ­ນຸດ ແລະ ຄຳ​ສັ່ງ­ສອນ​ຂອງ​ພວກ​ຜີ​ມານ​ຮ້າຍ" (1 ຕີ​ໂມ​ທຽວ 4:1)

"ເຫດ​ສະ­ນັ້ນ ຄົນ​ທີ່​ຄິດ​ວ່າ ຕົນ​ຕັ້ງ​ໝັ້ນ­ຄົງ​ດີ​ແລ້ວ ຈົ່ງ​ລະ­ວັງ​ຕົວ​ໃຫ້​ດີ ຢ້ານ​ວ່າ​ຈະ​ລົ້ມ​ລົງ" (1 ໂກ​ຣິນ​ໂທ 10:12)

ເວ­ລາ​ຂອງ​ການ​ຝັດ​ຮ່ອນແມ່ນ​ເວ­ລາ​ຂອງ​ຜູ້​ທີ່​ເອີ້ນ​ຕົນ​ວ່າ ເປັນ​ຄຣິ​ສ​ຕຽນ, ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ໃນ​ຄວາມ​ຈິງ ແລະ ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ຖືກ​ທົດ​ລອງ. ຢູ່​ໃນ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ ສິ່ງ​ນີ້​ໄດ້​ຖືກ​ປຽບ­ທຽບ​ກັບ​ການ​ຫຼອມ​ໂລ­ຫະ​ໃຫ້​ບໍ​ຣິ​ສຸດ ຫຼື ການ​ຝັດ​ຮ່ອນ​ເມັດ​ເຂົ້າ ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ເອົາ​ສ່ວນ​ທີ່​ເປັນ​ຂີ້­ແກບ​ອອກ. ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊຳ­ລະ​ໃຫ້​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ກ່ອນ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ສະ­ເດັດ​ກັບ​ມາ. ສະ­ນັ້ນ ຈະ​ມີ​ການ​ຝັດ​ຮ່ອນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ ເພື່ອ​ແຍກ​ຄົນ​ອະ­ທຳອອກ​ຈາກ​ຄົນ​ຊອບ​ທຳ ຄື​ກັບ​ການ​ແຍກ​ເມັດ​ເຂົ້າ​ດີ​ອອກ​ຈາກ​ເມັດ​ເຂົ້າ­ລີບ(ຂີ້­ແກບ). ຈາກ​ນັ້ນ ລົມ​ຈະ​ພັດ​ເອົາ​ສິ່ງ​ທັງ​ໝົດ​ໄປ ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ຮ່ອງ­ຮອຍ​ໃຫ້​ເຫັນ​ອີກ​ເລີຍ. ດ້ວຍ​ວິ­ທີ​ການ​ຝັດ​ຮ່ອນ​ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ຊົງ​ມີ​ປະ­ຊາ­ກອນ​ທີ່​ບໍ​ຣິ​ສຸດ ​ແລະ ສັດ­ຊື່ ເພື່ອ​ຕຽມ​ຕົວ​ພ້ອມ​ຕ້ອນ­ຮັບ​ການ​ສະ­ເດັດ​ກັບ​ມາ​ຄັ້ງ​ທີ​ສອງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

ທ່ານນາງ​ເອ​ເລັນ ​ຈີ. ໄວ​ທ ເປັນ​ຜູ້​ປະ­ກາດ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ນິ­ມິດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຝັດ​ຮ່ອນ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ. ທ່ານນາງ​ເອ​ເລັນ ​ຈີ. ໄວ​ທ ໄດ້​ຖາມ​ສາ­ເຫດ​ຂອງ​ການ​ຝັດ​ຮ່ອນ​ນັ້ນ ແລະ ເພິ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເປີດ­ເຜີຍ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ: ຈະ​ເກີດ​ຈາກ​ຄຳ​ພະ­ຍານ​ຕົງໆ​ທີ່​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ຄຳ​ແນະ­ນຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ທີ່​ໃຫ້​ກັບ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ເລົາ​ດີ​ເຊຍ. (ພຣະ​ນິ­ມິດ 3:14-22) ເລື່ອງ​ນີ້​ຈະ​ເກີດ​ຜົນ​ໃນ​ຫົວ­ໃຈ​ຂອງ​ຜູ້​ຮັບ​ໃຊ້ ແລະ ຈະ​ນຳ​ພວກ​ເຂົາ​ກັບ​ໃຈ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ ແລະ ເທ​ຄວາມ​ຈິງ​ທີ່​ຕົງໆ​ອອກ​ມາ. ຄຳ​ພະ­ຍານ​ນີ້​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ມີ​ການ​ສຳ­ນຶກ​ໃນ​ຄວາມ​ຜິດ​ບາບ ແລະ ກັບ​ໃຈ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ. ຜູ້​ທີ່​ຮັບ​ຄຳ​ພະ­ຍານ​ນີ້​ຈະ​ຖື​ຮັກ­ສາ​ໄວ້ ແລະ ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊຳ­ລະ​ຈິດ­ໃຈ​ກັບ​ຊີ­ວິດ​ໃຫ້​ບໍ​ຣິ​ສຸດ. ໃນ​ທາງ​ກົງ­ກັນ­ຂ້າມ ຄົນ​ທີ່​ຍອມ­ຮັບ​ຄຳ​ພະ­ຍານ​ຕົງໆ​ນີ້​ບໍ່​ໄດ້ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ຈະ​ຕໍ່­ຕ້ານ​ຄຳ​ພະ­ຍານ​ນີ້ ແລະ ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ຝັດ​ຮ່ອນ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ທ່າມ­ກາງ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

ທ່ານນາງ​ເອ​ເລັນ ​ຈີ. ໄວ​ທ ໄດ້​ເຫັນ​ປະ­ຊາ­ກອນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຖືກ​ຝັດ​ຮ່ອນ​ຢ່າງ​ໜັກ. ບາງ​ຄົນ​ອອກ​ຈາກ​ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ ຍ້ອນ​ເຊື່ອ​ຫຼັກ​ຄຳ​ສອນ​ທີ່​ຜິດ, ບາງ​ຄົນ​ອອກ​ໄປ ຍ້ອນ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ເລື່ອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໜ້ອຍ​ ແລະ ຊາ​ຕານ​ຫຼອກ​ລວງ​ໄດ້​ງ່າຍ, ບາງ​ຄົນ​ອອກ​ໄປ ຍ້ອນ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຜູ້​ປະ­ກາດ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ບາງ​ຄົນ​ອອກ​ໄປ ຍ້ອນ​ທົນ​ຕໍ່​ຄຳ​ວິ­ຈານ​ບໍ່​ໄດ້, ບາງ​ຄົນ​ອອກ​ໄປ ຍ້ອນ​ເຫັນ​ຜູ້­ນຳ​ເຮັດ​ບໍ່​ຖືກ, ຄົນ​ອື່ນໆ​ຈະ​ເມີນ​ເສີຍ ແລະ ບໍ່​ພັກ​ດັນ​ຕໍ່­ສູ້​ຄວາມ​ມືດ​ທີ່­ຢູ່​ອ້ອມ​ຮອບ​ຕົວ​ຂອງ​ເຂົາ.

ໃນ​ທ່າ​ມ​ການ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ບັນ­ດາ​ຜູ້​ທີ່​ຈະ​ບໍ່​ຖືກ​ຝັດ​ຮ່ອນ​ອອກ​ຈາກ​ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ​ແມ່ນ​ຜູ້​ທີ່​ຈະ​ພິ­ຈາ­ລະ­ນາ​ຕົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເອງ ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ເປັນ​ທຸກ​ໃນ​ຈິດ­ໃຈ ແລະ ຮ້ອງ​ຂໍ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າຄື​ກັນ​ກັບ​ດາ​ວິດ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ອະ­ທິ­ຖານ​ວ່າ: "ຂ້າ​ແດ່​ພຣະ​ເຈົ້າ ຂໍ​ຊົງ​ໂຜດ​ກວດ­ກາ​ເບິ່ງ​ຂ້າ­ນ້ອຍ ແລະ ຮູ້​ຈິດ­ໃຈ​ຂອງ​ຂ້າ­ນ້ອຍ, ຂໍ​ຊົງ​ໂຜດ​ທົດ​ສອບ​ເບິ່ງ​ຂ້າ­ນ້ອຍ ແລະ ຄົ້ນ​ເບິ່ງ​ຄວາມ​ນຶກ​ຄິດ​ຂອງ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ໄດ້" (ເພງ​ສັນ­ລະ­ເສີນ 139:23) ໃນ​ທາງ​ກົງ­ກັນ­ຂ້າມ ຄົນ​ອື່ນໆ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ລະ­ມັດ­ລະ­ວັງ​ຕົວ ແລະ ບໍ່​ໄດ້​ສົນ­ໃຈ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ພະ­ຍາ­ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ຕໍ່­ຕ້ານ​ຄວາມ​ມືດ​ຂອງ​ບັນ­ດາ​ພັກ​ພວກ​ຂອງ​ຊາ​ຕານ​ທີ່­ຢູ່​ອ້ອມ​ຮອບ​ຕົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ໃນ​ທີ່​ສຸດ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ ແລະ ສູນ­ຫາຍ​ໄປ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ປາຍ­ທາງ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຫວັງ" (ສະ­ບັບ​ພາ­ສາ​ໄທ) {ວັກ 611.2,3; 612.1} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ​ເອ​ເລັນ ​ຈີ. ໄວ​ທ

ເກີດຫຍັງຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກເສຍຊີວິດແລ້ວ?

ຊາ​ຕານ​ໄດ້​ນຳ­ພາ​ຄົນ​ເປັນ​ຈຳ­ນວນ​ຫຼວງ­ຫຼາຍ​ເຊື່ອ​ໃນ​ຫຼັກ​ຄຳ​ສອນ​ຜິດ​ທີ່​ວ່າ ເມື່ອ​ຍາດ­ຕິ​ພີ່­ນ້ອງ​ທີ່​ຮັກ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເສຍ​ຊີ­ວິດ​ໄປ​ແລ້ວ ຮ່າງ­ກາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຕາຍ ແຕ່​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຍັງ​ມີ​ຊີ­ວິດ​ຢູ່. ແຕ່​ພຣະ​ຄໍາ​ພີ​ໄດ້​ສອນ​ວ່າ "ຜູ້​ທີ່​ຕາຍ​ໄປ​ແລ້ວ​ກໍ​ບໍ່​ຮູ້​ຫຍັງ​ເລີຍ" (ປັນ­ຍາ​ຈານ 9:5) ຊາ​ຕານ ແລະ ພັກ​ພວກ​ຂອງ​ມັນ​ມັກ​ຈະ​ປາ­ກົດ​ຕົວ​ຢູ່​ຕໍ່­ໜ້າ​ມະ­ນຸດ​ໃນ​ຮູບ​ຮ່າງ​ຍາດ­ຕິ​ພີ່­ນ້ອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ສະ­ນັ້ນ ຈຶ່ງ​ປົກ​ປິດ​ຕົວ​ຕົນ​ຂອງ​ພວກ​ມັນ. ຄົນ​ເປັນ​ຈຳ­ນວນ​ຫຼວງ­ຫຼາຍ​ຖືກ​ນຳ­ໄປ​ສູ່​ຫຼັກ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໃນ​ກົນ­ອຸ­ບາຍ​ນີ້ ແລະ ເຊື່ອ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ​ວ່າ ວິນ​ຍານ​ທີ່​ປາ­ກົດ​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ຄົນ​ທີ່​ຕາຍ​ໄປ​ແລ້ວ. ແລະ ເມື່ອ​ວິນ​ຍານ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ​ໄດ້​ປາ­ກົດ​ໃນ​ຮູບ​ແບບ​ຂອງ​ຍາດ­ຕິ​ພີ່­ນ້ອງ​ທີ່​ຕາຍ​ໄປ​ແລ້ວ ຄົນ​ເປັນ​ຈຳ­ນວນ​ຫຼວງ­ຫຼາຍ​ກໍ​ເຊື່ອ​ຄຳ​ແນະ­ນຳ​ຂອງ​ຍາດ­ຕິ​ພີ່­ນ້ອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ທີ່​ຕາຍ​ໄປ​ແລ້ວ​ນັ້ນ​ໄດ້​ຢ່າງ​ງ່າຍ­ດາຍ ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ລະ­ນຶກ​ເຖິງ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ກຳ­ລັງ​ຖືກ​ຫຼອກ​ລວງ​ຢູ່.

ການ​ປອມ​ແປງ​ນັ້ນ​ເຮັດ​ໄດ້​ຢ່າງ​ແນບ​ນຽນ; ທັງ​ໜ້າ​ຕາ, ຄຳ​ເວົ້າ, ສຽງ​ທີ່​ລຶ້ງ​ເຄີຍ​ຖືກ​ຈຳ­ລອງ​ມາ​ຢ່າງ​ໜ້າ​ອັດ​ສະ​ຈັນ. ຄົນ​ເປັນ​ຈຳ­ນວນ​ຫຼວງ­ຫຼາຍ​ຮູ້­ສຶກ​ສະ­ບາຍ​ໃຈ ແລະ ໝັ້ນ​ໃຈ​ວ່າ ຄົນ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ຮັກ​ມີ​ຄວາມ­ສຸກ​ໃນ​ສະ­ຫວັນ ແລະ ໂດຍ​ປາ­ສະ­ຈາກ​ຄວາມ​ລະ​ແວງ​ເຖິງ​ໄພ​ອັນ­ຕະ­ລາຍ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ຫູ​ຟັງ "ບັນ­ດາ​ດວງ​ວິນ​ຍານ​ຜີ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ທີ່​ຫຼອກ​ລວງ​ມະ­ນຸດ ແລະ ຄຳ​ສັ່ງ­ສອນ​ຂອງ​ພວກ​ຜີ​ມານ​ຮ້າຍ" (1 ຕີ​ໂມ​ທຽວ 4:1) {GC 552.1}

ບາງ​ຄັ້ງ​ວິນ​ຍານ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໄດ້​ຄາດ​ເດົາ​ເຫດ­ການ​ທີ່​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ອະ­ນາ​ຄົດ​ໄດ້ ແລະ ເມື່ອ​ມັນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຕາມ​ການ​ຄາດ​ເດົາ ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຂອງ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ທີ່​ມີ​ໃນ​ວິນ​ຍານ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ເຊິ່ງ​ປອມ​ຕົວ​ເປັນ­ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ຍາດ­ຕິ​ພີ່­ນ້ອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ນັ້ນ​ກໍ​ຈະ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ. ແຕ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເຕືອນ​ເຮົາ​ວ່າ ເມື່ອ​ເວ­ລາ​ຂອງ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ​ໃກ້​ຈະ​ສິ້ນ​ສຸດ ພວກ​ວິນ​ຍານ​ທີ່​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ​ຈະ​ປາ­ກົດ​ຕົວ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຮູບ​ຮ່າງ​ຂອງ​ຍາດ­ຕິ​ພີ່­ນ້ອງ​ທີ່​ຕາຍ​ໄປ​ແລ້ວ, ໃນ​ຮູບ​ຮ່າງ​ຂອງ​ພວກ​ອັກ​ຄະ​ສາ­ວົກ ແລະ ໃນ​ຮູບ​ຮ່າງ​ຂອງ​ຄົນ​ຊອບ​ທຳ​ອື່ນໆ ແລະ ຈະ​ເວົ້າ​ສິ່ງ​ທີ່​ກົງ­ກັນ­ຂ້າມ​ໃນ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ. ບັນ­ດາ​ວິນ​ຍານ​ຫຼອກ​ລວງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ທີ່​ປອມ​ຕົວ​ເປັນ​ພວກ​ອັກ​ຄະ​ສາ­ວົກ​ຖືກ​ນຳ​ມາ​ໃຊ້ ເພື່ອ​ຂັດ​ຄ້ານ​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ຂຽນ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຊົງ​ດົນ​ໃຈ​ຂອງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ໃນ​ສະ­ໄໝ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ຍັງ​ມີ​ຊີ­ວິດ​ຢູ່​ໃນ​ໂລກ. ບັນ­ດາ​ວິນ​ຍານ​ຫຼອກ​ລວງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ທີ່​ປອມ​ຕົວ​ເປັນ​ພວກ​ອັກ​ຄະ​ສາ­ວົກ​ຈະ​ປະ­ຕິ­ເສດ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ທີ່​ມາ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ດ້ວຍ​ເຫດ​ນີ້ ຈຶ່ງ​ທຳ­ລາຍ​ພື້ນ­ຖານ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຫວັງ​ຂອງ​ຄຣິ​ສ​ຕຽນ ແລະ ດັບ​ແສງ​ສະ­ຫວ່າງ​ທີ່​ສ່ອງ​ທາງ​ໄປ​ສູ່​ສະ​ຫວັນ. {GC 557.1}

ຄົນ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ​ພາດ​ໂອ­ກາດ​ທີ່​ຈະ​ສັງ­ເກດ​ເຫັນ​ຄຳ​ພະ­ຍານ​ໃນ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ທີ່​ກ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ການ​ອັດ­ສະ­ຈັນ​ທີ່​ຊາ​ຕານ ແລະ ຕົວ​ແທນ​ຂອງ​ມັນ​ໄດ້​ເຮັດ. ຍ້ອນ​ການ​ຊ່ວຍ­ເຫຼືອ​ຂອງ​ຊາ​ຕານ ນັກ​ມາ­ຍາ​ກົນ​ຂອງ​ກະ­ສັດ​ເອ​ຢິບ​ຈຶ່ງ​ສາ­ມາດ​ຮຽນ​ແບບ​ການ​ອັດ­ສະ­ຈັນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້. ເປົາ​ໂລ​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ ກ່ອນ​ການ​ສະ­ເດັດ​ມາ​ຄັ້ງ​ທີ​ສອງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ ຈະ​ມີ​ເຫດ­ການ​ທີ່​ຄ້າຍ­ຄື​ກັນ ເຊິ່ງ​ສະ­ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ອຳ­ນາດ​ຂອງ​ຊາ​ຕານ. ກ່ອນ​ການ​ສະ­ເດັດ​ກັບ​ມາ​ຂອງ​ອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຈະ​ມີ "ການ​ດົນ​ບັນ­ດານ​ຂອງ​ຊາ​ຕານ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຣິດ​ອຳ­ນາດ​ທຸກ​ຢ່າງ ແລະ ດ້ວຍ​ໝາຍ​ສຳ­ຄັນ​ກັບ​ການ​ອັດ­ສະ­ຈັນ​ທີ່​ຫຼອກ​ລວງ ແລະ ອຸ­ບາຍ​ອັນ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ທຸກ​ຢ່າງ" (2 ເທ­ສະ​ໂລ​ນິກ 3:9,10) ແລະອັກ​ຄະ​ສາ­ວົກ​ໂຢ​ຮັນ​ບັນ​ລະ​ຍາຍ​ເຖິງ​ອຳ­ນາດ​ການ​ຈະ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ອັດ­ສະ­ຈັນ​ທີ່​ຈະ​ສະ­ແດງ​ອອກ​ໃນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ​ວ່າ "ມັນ​ໄດ້​ສຳ­ແດງ​ໝາຍ​ສຳ­ຄັນ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ຈົນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໄຟ​ຕົກ​ຈາກ​ຟ້າ ລົງ​ສູ່​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ​ຕໍ່­ໜ້າ​ຕໍ່​ຕາ​ມະ​ນຸດ. ມັນ​ຫຼອກ​ລວງ​ຄົນ​ທັງ­ຫຼາຍ​ທີ່­ຢູ່​ໃນ​ໂລກ​ດ້ວຍ​ໝາຍ​ສຳ­ຄັນ ທີ່​ຊົງ​ຍອມ​ໃຫ້​ມັນ​ເຮັດ" (ພຣະ​ນິ­ມິດ 13:13,14) ມະ­ນຸດ​ຈະ​ຖືກ​ຫຼອກ​ລວງ​ດ້ວຍ​ການ​ອັດ­ສະ­ຈັນ​ຕ່າງໆ ທີ່​ບັນ­ດາ​ຕົວ​ແທນ​ຂອງ​ຊາ​ຕານ​ມີ​ອຳ­ນາດ​ເຮັດ ບໍ່​ແມ່ນ​ຍ້ອນ​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ທຳ­ທ່າ​ເຮັດ. {GC 553.2}

ນອກ­ຈາກ​ນີ້ ພຣະ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ຊົງ​ຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ການ​ສື່­ສານ​ກັບ​ຄົນ​ທີ່​ຕາຍ​ໄປ​ແລ້ວ. ໃນ​ສະ­ໄໝ​ຂອງ​ຊາວ​ເຮັບ​ເຣີ​ນັ້ນ​ໄດ້​ມີ​ຄົນ​ທີ່​ອ້າງ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ສາ­ມາດ​ສື່­ສານ​ກັບ​ຄົນ​ຕາຍ​ໄດ້ ເຊິ່ງ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ໃນ​ປັດ­ຈຸ­ບັນ​ນີ້. ແຕ່ "ວິນ​ຍານ​ທີ່​ລຶ້ງ​ເຄີຍ" ເໝືອນ​ກັບ​ພວກ​ທີ່​ມາ​ຢ້ຽມ­ຢາມ​ຈາກ​ໂລກ​ອື່ນໆ​ໄດ້​ຖືກ​ເອີ້ນ​ຂຶ້ນ​ມາ ເຊິ່ງ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ໄດ້​ປະ­ກາດ​ວ່າ "ວິນ​ຍານ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ​ເປັນ​ຜີ​ມານ​ຮ້າຍ" (ຈົດ​ບັນ­ຊີ 25:1-3; ເພງ​ສັນ­ລະ­ເສີນ 106:28; 1 ໂກ​ຣິນ​ໂທ 10:20; ພຣະ​ນິ­ມິດ 16:14) ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ສື່­ສານ​ກັບ​ວິນ​ຍານ​ທີ່​ລຶ້ງ​ເຄີຍ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ​ໄດ້​ຖືກ​ປະ­ກາດ​ວ່າ ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ໜ້າ​ລັງ​ກຽດ​ຕໍ່­ໜ້າ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ຖືກ​ຫ້າມ​ຢ່າງ​ເຄັ່ງ​ຄັດ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ລົງ­ໂທດ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຕາຍ. (ລະ­ບຽບ​ເລ​ວີ 19:31; 20:27)

ສະ­ນັ້ນ ສາ­ສະ­ໜາ​ຜີ​ແມ່ນ​ວິ­ທີ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ຊາ​ຕານ​ໃຊ້​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ເພື່ອ​ນຳ­ພາ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ເທິງ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ​ຍ່າງ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ປາຍ­ທາງ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຫວັງ" (ສະ­ບັບ​ພາ­ສາ​ໄທ) {ວັກ 552.1; 557.1; 553.2} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ​ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ

ການ​ປອມ​ຕົວ​ຂອງ​ຊາ​ຕານ

"ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ທຸກ​ຕອນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊົງ​ບັນ­ດານ​ໃຈ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ເປັນ​ປະ­ໂຫຍດ​ໃນ​ການ​ສອນ, ການ​ກ່າວ​ຕັກ­ເຕືອນ​ວ່າ​ກ່າວ, ການ​ປັບ­ປຸງ​ແກ້​ໄຂ​ໃຫ້​ຖືກ­ຕ້ອງ ແລະ ການ​ອົບ­ຮົມ​ໃນ​ທາງ​ຊອບ​ທຳ, ເພື່ອ​ຄົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ບັນ­ລຸ​ຜົນ­ສຳ­ເລັດ ແລະ ຈັດ​ຕຽມ​ໄວ້​ພ້ອມ​ສຳ­ລັບ​ການ​ດີ​ທຸກ​ຢ່າງ" (2 ຕີ​ໂມ​ທຽວ 3:16, 17)

ນັບ​ຕັ້ງ­ແຕ່​ເລີ່ມ​ມີ​ຄວາມ​ບາບ ຊາ​ຕານ​ກໍ​ໄດ້​ຄົ້ນ​ຄິດ​ການ​ປອມ​ແປງ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ຂຶ້ນ​ມາ​ນັບ​ບໍ່​ຖ້ວນ. ມີ​ວິ­ທີ​ໃດ​ແດ່​ທີ່​ຈະ​ປົກ​ປ້ອງ​ພວກ​ເຮົາ​ອອກ​ຈາກ​ການ​ຫຼອກ​ລວງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້? ກົດ​ຂໍ້​ງ່າຍໆ​ທີ່​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ໄດ້​ປະ­ທານ​ໃຫ້​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຫຍັງ? ມີ​ພຽງ​ທາງ​ດຽວ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ຄື "ຈົ່ງ​ໄປ​ຄົ້ນ​ເບິ່ງ​ກົດ​ບັນ­ຍັດ ແລະ ຄຳ​ພະ­ຍານ! ຖ້າ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ໄດ້​ເວົ້າ​ຕາມ​ນີ້ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ແສງ​ສະ­ຫວ່າງ​ຂອງ​ຮຸ່ງ​ເຊົ້າ​ຢູ່​ເລີຍ" (ເອ​ຊາ​ຢາ 8:20 TNCV) ຂໍ້​ນີ້​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ຖ້າ​ຫຼັກ​ຄຳ​ສອນ​ບໍ່​ສອດ­ຄ່ອງ​ກັບ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ກໍ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ມັນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຈິງ.

ແຕ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ລະ­ມັດ­ລະ­ວັງ​ໃຫ້​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ຊາ​ຕານ​ມັກ​ຈະ​ປອມ​ແປງ​ຄວາມ​ຈິງ ໂດຍ​ການ​ໃຊ້​ຂໍ້​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ໄປ​ໃນ​ທາງ​ທີ່​ຜິດ. ບາງ​ຄັ້ງ​ມັນ​ເອົາ​ພຽງ​ຂໍ້​ໜຶ່ງ ຫຼື ປະ­ໂຫຍກ​ໜຶ່ງ ແລະ ປ່ຽນ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງ​ມັນ​ພໍ​ທີ່​ຈະ​ບໍ່​ຄື​ກັບ​ສ່ວນ​ທີ່​ເຫຼືອ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຳ​ທີ່​ຊົງ​ກ່າວ​ໄວ້. ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ສຶກ­ສາ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ດັ່ງ­ນີ້ "ສຳ­ລັບ​ກົດ­ເກນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ກົດ­ເກນ ປະ­ໂຫຍກ​ຕໍ່​ປະ­ໂຫຍກ ປະ­ໂຫຍກ​ຕໍ່​ປະ­ໂຫຍກ; ໜ້ອຍ​ໜຶ່ງ​ຢູ່​ນີ້ ແລະ ໜ້ອຍ​ໜຶ່ງ​ຢູ່​ນັ້ນ" (ເອ​ຊາ​ຢາ 28:10) ແລະ ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ຍັງ​ກ່າວ​ໄວ້​ວ່າ ບໍ່​ຕ້ອງ​ສຶກ­ສາ "ໃນ​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ເຊິ່ງ​ປັນ­ຍາ​ຂອງ​ມະ­ນຸດ​ໄດ້​ສອນ​ໄວ້ ແຕ່​ດ້ວຍ​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ເຊິ່ງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ໄດ້​ຊົງ​ສັ່ງ­ສອນ ເຊິ່ງ​ປຽບ­ທຽບ​ສິ່ງ​ທີ່­ຢູ່​ຝ່າຍ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ກັບ​ສິ່ງ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ຂອງ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ" (1 ໂກ​ຣິນ​ໂທ 2:13)

ມີ​ເທື່ອ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ຊາ​ຕານ​ໄດ້​ໃຊ້​ພຣະ​ທຳ​ເພງ​ສັນ­ລະ­ເສີນ 91:11,12 ເພື່ອ​ມາ​ລໍ້​ລວງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໃຫ້​ກະ­ໂດດ​ລົງ​ຈາກ​ເທິງ​ຍອດ​ພຣະ​ວິ­ຫານ. (ມັດ​ທາຍ 4:6,7) ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ຮູ້​ວ່າ ຊາ​ຕານ​ໄດ້​ເອົາ​ຂໍ້​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໄປ​ໃຊ້​ໃນ​ທາງ​ທີ່​ຜິດ ແຕ່​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ຮູ້​ໄດ້​ແນວ­ໃດ? ເພາະ­ວ່າ ສິ່ງ​ທີ່​ຊາ​ຕານ​ກ່າວ​ມາ​ນັ້ນ​ໄດ້​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັບ​ພຣະ​ທຳ​ພຣະ​ບັນ­ຍັດ​ສອງ 6:16.

ນັ້ນ​ເປັນ​ເຫດ­ຜົນ​ທີ່​ບໍ່​ຄວນ​ໃຊ້​ຂໍ້​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ພຽງ​ຂໍ້​ໜຶ່ງ ຫຼື ປະ­ໂຫຍກ​ໜຶ່ງ ເພື່ອ​ພິ­ສູດ​ບາງ​ສິ່ງ. ຄຳ​ສອນ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ທີ່​ສຳ­ຄັນ​ມີ​ການ​ອະ­ທິ­ບາຍ​ຢູ່​ຫຼາຍໆ​ບ່ອນ​ໃນ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ເຂົ້າ­ໃຈ​ຂໍ້​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ໄດ້​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ. ຖ້າ­ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ເຂົ້າ­ໃຈ​ສິ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ໄດ້​ສອນ​ໄວ້​ທັງ​ໝົດ ມັນ​ກໍ​ເປັນ​ການ​ງ່າຍ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຫຼົງ​ເຂົ້າ­ໃຈ​ຜິດ​ບາງ​ຄຳ​ສອນ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ. ດັ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ: "ພວກ​ເຈົ້າ​ຫຼົງ​ຜິດ​ແລ້ວ ເພາະ​ພວກ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຮູ້­ຈັກ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ ຫຼື ຣິດ​ເດດ​ອຳ­ນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ" (ມັດ​ທາຍ 22:29)

ທຸກໆ​ການ​ປອມ​ແປງ​ຂອງ​ຊາ​ຕານ​ແມ່ນ​ເປັນ­ຄວາມ​ຜິດ​ທີ່​ອັນ­ຕະ­ລາຍ​ຫຼາຍ. ມີ​ຈັກ​ຄົນ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈົບ​ລົງ​ໃນ​ເສັ້ນ­ທາງ​ການ​ທຳ­ລາຍ​ລ້າງ​ຂອງ​ຊາ​ຕານ? ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ: "ຈົ່ງ​ເຂົ້າ​ໄປ​ທາງ​ປະ­ຕູ​ຄັບ­ແຄບ ເພາະ​ປະ­ຕູ​ເຂົ້າ​ໄປ​ນະ​ຣົກ​ກໍ​ກວ້າງ ແລະ ທາງ​ທີ່​ນຳ­ໄປ​ສູ່​ທີ່​ນັ້ນ​ກໍ​ງ່າຍ ແລະ ຄົນ​ທີ່​ເດີນ​ໄປ​ຕາມ​ທາງ​ນັ້ນ​ກໍ​ມີ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ. ແຕ່​ປະ­ຕູ​ທີ່​ນຳ­ໄປ​ສູ່​ຊີ­ວິດ​ກໍ​ຄັບ­ແຄບ ແລະ ທາງ​ທີ່​ນຳ­ໄປ​ສູ່​ທີ່​ນັ້ນ​ກໍ​ຍາກ ແລະ ຄົນ​ທີ່​ພົບ​ທາງ​ນັ້ນ​ກໍ​ມີ​ໜ້ອຍ" (ມັດ​ທາຍ 7:13,14) ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ເປັນ​ເໝືອນ​ແຜນ­ທີ່​ທີ່​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ປອມ​ແປງ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ຊາ​ຕານ ແລະ ສຳ­ແດງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນ​ທາງ​ດຽວ​ທີ່​ໄປ​ເຖິງ​ສະ​ຫວັນ. "ຖ້ອຍ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ເປັນ​ແສງ​ໂຄມ​ນຳ​ທາງ​ໃຫ້​ຂ້າ­ນ້ອຍ ແລະ ແສງ​ແຈ້ງ​ສຳ­ລັບ​ທາງ​ເດີນ​ໃຫ້​ຂ້າ­ນ້ອຍ" (ເພງ​ສັນ­ລະ­ເສີນ 119:105)

ຊາ​ຕານ​ຮູ້​ດີ​ວ່າ ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ຈະ​ສຳ­ແດງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນ​ເຖິງ​ບັນ­ດາ​ການ​ກະ­ທຳ​ຜິດ ແລະ ການ​ປອມ​ແປງ​ທີ່​ມັນ​ໄດ້​ນຳ​ເຂົ້າ​ມາ. ສະ­ນັ້ນ ມັນ​ຈຶ່ງ​ປົກ​ປິດ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ໄວ້​ໃຫ້​ຫ່າງ​ຈາກ​ພວກ​ເຮົາ. ໃນ​ອະ​ດີດ ມັນ​ເປັນ­ຕົ້ນ​ເຫດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ຫຼາຍ​ເຫຼັ້ມ​ຖືກ​ທຳ​ລາຍ. ແຕ່​ປັດ­ຈຸ­ບັນ​ນີ້ ມັນ​ມີ​ກົນ­ລະ­ຍຸດ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ ມັນ​ພະ­ຍາ­ຍາມ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຫຍຸ້ງ​ຢູ່​ກັບ​ວຽກ​ງານ ຫຼື ຢຶດ​ຕິ​ກັບ​ສິ່ງ​ອື່ນໆ ແລະ ດ້ວຍ​ເຫດ​ນັ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ລະ­ເລີຍ​ການ​ສຶກ­ສາ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ. ຈິດ­ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຢຶດ​ຕິ​ຢູ່​ກັບ​ໂທ­ລະ­ພາບ, ມື​ຖື, ງານ​ລ້ຽງ, ການ​ຊື້​-​ຂາຍ, ວຽກ​ງານ ແລະ ສິ່ງ​ອື່ນໆ​ຢ່າງ​ຫຼວງ­ຫຼາຍ​ມາ​ແທນ​ທີ່​ພຣະ​ຄຳ​ພີ.

ມີ​ໜຶ່ງ​ວິ­ທີ​ຂອງ​ຊາ​ຕານ​ທີ່​ນິ­ຍົມ​ເພື່ອ​ນຳ­ພາ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ໃຫ້​ອອກ​ຫ່າງ​ຈາກ​ການ​ສຶກ­ສາ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ ຄື​ນຳ​ພວກ​ເຂົາ​ໄປ​ເພິ່ງ​ພາ​ໃນ​ບັນ­ດາ​ອາ­ຈານ​ສາ­ສະ­ໜາ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ມີ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຊ້​ເວ­ລາ​ເພື່ອ​ອ່ານ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ ເພາະ​ພວກ​ເຂົາ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ສິ່ງ​ທີ່​ອາ­ຈານ​ສາ­ສະ­ໜາ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ສອນ​ນັ້ນ​ຕ້ອງ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຈິງ. ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ເອີ້ນ​ອາ­ຈານ​ສາ­ສະ­ໜາ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ​ວ່າ "ພວກ​ຜູ້­ນຳ​ຕາ​ບອກ." ແລ້ວ​ຈະ​ເກີດ​ຫຍັງ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ບັນ­ດາ​ຜູ້​ທີ່​ເພິ່ງ​ພາ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ຂອງ​ຄົນ​ອື່ນ​ມາ​ແທນ​ທີ່​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ? ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ກ່າວ​ກັບ​ບັນ­ດາ​ອາ­ຈານ​ທີ່​ເຄັ່ງ​ຄັດ​ສາ­ສະ­ໜາ​ໃນ​ສະ­ໄໝ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ວ່າ: "ພວກ​ເຂົາ​ເປັນ​ຄົນ​ຕາ​ບອດ​ນຳ​ຄົນ​ຕາ­ບອດ ແລະ ເມື່ອ​ຄົນ​ຕາ­ບອດ​ຈູງ​ຄົນ​ຕາ­ບອດ​ໄປ ເຂົາ​ທັງ​ສອງ​ກໍ​ຕົກ­ລົງ​ໃນ​ຂຸມ" (ມັດ​ທາຍ 15:14)

ຊາ​ຕານ​ມີ​ຫຼາຍ​ວິ­ທີ​ທາງ​ເພື່ອ​ຫຼອກ​ລວງ​ພວກ​ເຮົາ. ດັ່ງ­ນັ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ມີ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​ຖືກ​ຫລອກ​ລວງ. "ດ້ວຍ​ວ່າ ຜູ້​ໃດ​ໜໍ ອາດ​ຮູ້​ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ມະ­ນຸດ​ໄດ້ ເວັ້ນ​ໄວ້​ແຕ່​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ທີ່­ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ມະ­ນຸດ​ຜູ້​ນັ້ນ ໃນ​ທຳ­ນອງ​ດຽວ​ກັນ ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ຮູ້​ພຣະ​ໄທ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແຕ່​ແມ່ນ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ທີ່​ຮູ້​ທຸກ​ສິ່ງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ." ແລະ "ແຕ່​ມະ­ນຸດ​ທີ່​ມີ​ຈິດ­ໃຈ​ທຳ​ມະ​ດາ​ຈະ​ຮັບ​ສິ່ງ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ຂອງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້ ເພາະ​ພວກ​ເຂົາ​ເຫັນ​ວ່າ ສິ່ງ​ເຫຼົ້າ​ນີ້​ເປັນ​ເລື່ອງ​ໂງ່​ສຳ­ລັບ​ຕົນ ແລະ ບໍ່​ສາ­ມາດ​ເຂົ້າ­ໃຈ ເພາະ­ວ່າ ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ­ໃຈ​ສິ່ງ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ​ໄດ້ ກໍ​ຕ້ອງ​ອາ­ໄສ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ" (1 ໂກ​ຣິນ​ໂທ 2:11,14) ແລ້ວ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ­ເຫຼືອ​ຈາກ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ໄດ້​ແນວ­ໃດ? ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ສັນ­ຍານ​ໄວ້​ວ່າ ຈະ​ປະ­ທານ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ທີ່​ຂໍ​ຈາກ​ພຣະ​ອົງ. (ລູ​ກາ 11:13) ນັ້ນ​ເປັນ​ເຫດ­ຜົນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຄວນ​ອະ­ທິ­ຖານ​ຢູ່​ສະ­ເໝີ​ກ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສຶກ­ສາ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ. ມີ​ພຽງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ທີ່​ສາ­ມາດ​ຊ່ວຍ​ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ເຂົ້າ­ໃຈ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງ​ຂໍ້​ຢູ່​ໃນ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ ແລະ ປ້ອງ​ກັນ​ພວກ​ເຮົາ​ອອກ​ຈາກ​ການ​ໃຊ້​ຂໍ້​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ​ໄປ​ໃນ​ທາງ​ທີ່​ຜິດ. ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ເປີດ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ ຄຳ​ອະ­ທິ­ຖານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຄວນ​ຈະ​ເປັນ "ຂໍ​ຊົງ​ໂຜດ​ເປີດ​ຕາ​ຂອງ​ຂ້າ­ນ້ອຍ ເພື່ອ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ຈະ​ໄດ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ຈິງ​ອັນ​ອັດ­ສະ­ຈັນ​ຢູ່​ໃນ​ກົດ​ບັນ­ຍັດ​ນັ້ນ" (ເພງ​ສັນ­ລະ­ເສີນ 119:18) ແລະ "ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ເຈົ້າ ຜູ້​ທີ່​ພຣະ​ບິ­ດາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໃຊ້​ມາ​ໃນ​ນາມ​ຂອງ​ເຮົາ ອົງ​ນັ້ນ​ແຫລະ ຈະ​ສັ່ງ­ສອນ​ພວກ​ເຈົ້າ​ທຸກ​ສິ່ງ ແລະ ຈະ​ເຕືອນ​ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ລະ­ນຶກ​ເຖິງ​ທຸກ​ສິ່ງ ເຊິ່ງ​ເຮົາ​ໄດ້​ບອກ​ພວກ​ເຈົ້າ​ແລ້ວ​ນັ້ນ" (ໂຢ​ຮັນ 14:16)

ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ແມ່ນ​ເຄື່ອງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຢ່າງ​ປອດ​ໄພ​ທີ່​ຕໍ່­ຕ້ານ​ການ​ປອມ​ແປງ​ຂອງ​ຊາ​ຕານ. ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ຖືກ​ຫຼອກ​ລວງ ຖ້າ​ພວກ​ເຮົາ​ເອົາ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ເປັນ​ຄູ່​ມື​ນຳ​ທາງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ທ່ານ​ຈະ​ຕັດ­ສິນ​ໃຈ​ໃຊ້​ເວ­ລາ​ອະ­ທິ­ຖານ ແລະ ສຶກ­ສາ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທຸກໆ​ມື້​ບໍ?

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ບົດ­ຮຽນ "My Bible First” Junior/Teen Lessons, Year C, No. 50.

ການ​ເຂົ້າ​ສູ່​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ

ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ຊາ​ຕານ​ແມ່ນ​ການ​ລົບ​ລ້າງ​ພຣະ​ບັນ­ຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ດັ່ງ­ນັ້ນ ການ​ຫຼອກ​ລວງ​ມະ­ນຸດ​ໃນ​ທາງ​ຂອງ​ມັນ ມັນ​ໄດ້​ນຳ­ພາ​ພວກ​ເຂົາ​ລ່ວງ​ລະ­ເມີດ​ພຣະ​ບັນ­ຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ມັນ​ໄດ້​ນຳ­ພາ​ມະ­ນຸດ​ໃຫ້​ບິດ​ເບືອນ​ຫຼັກ​ຄຳ​ສອນ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ. ປັດ­ຈຸ­ບັນ ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ມີ​ຄຸນ­ຄ່າ​ໜ້ອຍ​ຫຼາຍ ຄວາມ​ຈິງ​ກໍ​ຖືກ​ຕໍ່​ຕ້ານ. ໂດຍ​ການ​ປະ­ຕິ­ເສດ​ຮາກ​ຖານ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຈິງ​ໃນ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ ແລະ ພຣະ​ບັນ­ຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ປະ­ຊາ­ຊົນ​ກໍ​ໄດ້​ປະ­ຕິ­ເສດ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ອັນ​ໃດ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ເກີນ​ໄປ​ກວ່າ​ທ່າມ­ກາງ​ບັນ­ດາ​ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ​ໂປ​ຣ​ແຕ​ສ​ແຕນ​ທີ່​ທ້າ​ທາຍ​ຕໍ່​ອຳ­ນາດ​ຂອງ​ສະ­ຫວັນ​ວ່າ ພຣະ​ບັນ­ຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ມີ​ຜົນ​ບັງ­ຄັບ​ໃຊ້​ແລ້ວ. ບໍ່​ມີ​ປະ­ເທດ​ໃດ​ທີ່­ຢູ່​ໄດ້​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ກົດ​ໝາຍ. ແລ້ວ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ກົດ­ໝາຍ​ປົກ­ຄອງ​ສິ່ງ​ມີ​ຊີ­ວິດ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ມາ​ນັ້ນ​ບໍ? ຄວາມ​ຄິດ​ຜິດ​ທີ່​ວ່າ ພຣະ​ບັນ­ຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ມີ​ຜົນ​ບັງ­ຄັບ​ໃຊ້​ນັ້ນ ມັນ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຄິດ​ວ່າ ບໍ່​ຈຳ­ເປັນ​ຕ້ອງ​ປະ­ຕິ­ບັດ​ຕາມ​ພຣະ​ປະ­ສົງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ຄວາມ​ຄິດ​ນີ້​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ສິນ​ລະ​ທຳ​ໃນ​ສັງ­ຄົມ​ເຊື່ອມ​ໂຊມ​ລົງ. ການ​ກະ­ທຳ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ພົນ­ລະ­ເມືອງ​ຖືກ​ຮຸກ​ຮານ. {GC 582.1,2; 584.1; 585.2}

ແລ້ວ​ຊາ​ຕານ​ກໍ​ບອກ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ທາງ​ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກໂຣມັນ​ຄາ​ໂຕ​ລິກ ແລະ ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກໂປ​ຣ​ແຕ​ສ​ແຕນ​ວ່າ ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ທີ່​ເຫັນ​ໃນ​ປະ­ເທດ​ແມ່ນ​ເກີດ​ຈາກ​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ວັນ​ອາ­ທິດ​ນັ້ນ​ໝົດ​ຄວາມ​ສັກ​ສິດ. ພວກ​ເຂົາ​ຢືນ­ຢັນ​ວ່າ ຖ້າ​ມີ​ການ​ບັງ­ຄັບ​ໃຫ້​ຖື​ຮັກ­ສາ​ວັນ​ອາ­ທິດ ມັນ​​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ສິນ​ລະ​ທຳ​ຂອງ​ສັງ­ຄົມ​ດີ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ. {GC 587.1}

ເພື່ອ​ຫຼອກ​ລວງ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ໃຫ້​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ຊາ​ຕານ​ຈະ​ປາ­ກົດ​ເປັນ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ສະ​ຫວ່າງ. ແລະ ຜ່ານ​ທາງ​ຄົນ​ຮັບ​ໃຊ້​ຂອງ​ມັນ ພວກ​ເຂົາ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ​ຈະ​ສາ­ມາດ​ເຮັດ​ການ​ອັດ​ສະ​ຈັກ​ຕ່າງໆ ຄົນ​ປ່ວຍ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຮັກ­ສາ​ໃຫ້​ຫາຍ​ດີ ແລະ ການ​ກະ­ທຳ​ສິ່ງ​ມະ­ຫັດ­ສະ­ຈັນ​ອື່ນໆ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ. ພວກ​ເຂົາ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ​ຈະ​ຍອມ­ຮັບ​ວ່າ ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ ແລະ ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ ແຕ່​ໃນ​ບັ້ນ​ປາຍ ພວກ​ເຂົາ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ​ຈະ​ທຳ­ລາຍ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຈະ​ບໍ່​ທັນ​ຮູ້​ຕົວ​ເຖິງ​ການ​ຫຼອກ​ລວງ​ຂອງ​ຊາ​ຕານ ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ເຊື່ອ​ວ່າ ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ທ່າມ­ກາງ​ພວກ​ເຂົາ. {GC588.2}

ໂດຍ​ຜ່ານ​ທາງ​ຊາ​ຕານ ແລະ ຄົນ​ຮັບ​ໃຊ້​ຂອງ​ມັນ ພວກ​ມັນ​ຈະ​ປາ­ກົດ​ຕົວ​ເປັນ​ຜູ້​ອຸ­ປະ­ຖຳ​ໂລກ​ດ້ວຍ​ການ​ເຮັດ​ອັດ­ສະ­ຈັນ​ຕ່າງໆ ແຕ່​ຢູ່​ເບື້ອງ​ຫຼັງ​ຂອງ​ເຫດ­ການ​ທັງ​ໝົດ ພວກ​ມັນ​ໄດ້​ລໍ້​ລວງ​ມະ­ນຸດ​ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ບັງ­ຄັບ​ຈິດ­ໃຈ​ຂອງ​ຕົວ​ເອງ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ສາ­ເຫດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມະ­ນຸດ​ໃຊ້​ເຫດ​ຜົນ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຖືກ­ຕ້ອງ ອັນຈະສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ປ່ອຍ​ຕົວ​ໄປ​ຕາມ​ການ​ຍົວະ​ຍວນ​ໃຈ, ການ​ຕໍ່­ສູ້ ແລະ ການ​ນອງ​ເລືອດ. ພວກ​ມັນ​ໄດ້​ນຳ​ສິ່ງ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ​ເປັນ​ສາ­ເຫດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມະ­ນຸດ​ໄປ​ສູ່​ການ​ສູນ​ເສຍ​ຄວາມ​ຮູ້­ສຶກ​ຖືກ ແລະ ຜິດ. ດັ່ງ­ນັ້ນ ມະ­ນຸດ​ຈຶ່ງ​ຖືກ​ນຳ­ໄປ​ສູ່​ການ​ກະ­ທຳ​ຄວາມ​ບາບ​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ. ນອກ­ຈາກ​ນີ້ ພວກ​ມັນ​ຍັງ​ໄດ້​ນຳ­ພາ​ມະ­ນຸດ​ໃຫ້​ເສບ​ຕິດ​ໃນ​ການ​ເບິ່ງ​ໂທ­ລະ­ພາບ, ວິ​ດີ​ໂອ ແລະ ລະ­ຄອນ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ການ​ກະ­ທຳ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ເຊັ່ນ: ການ​ລ່ວງ​ປະ­ເວ­ນີ, ການ​ເປັນ​ພະ­ຍານ​ບໍ່​ຈິງ, ການ​ຫຼອກ​ລວງ, ການ​ລັກ­ຂະ​ໂມຍ ແລະ ອື່ນໆ​ເປັນ​ຕົ້ນ. ດັ່ງ­ນັ້ນ ພວກ​ມັນ​ຈຶ່ງ​ປຸກ­ລະ­ດົມ​ຈິດ­ໃຈ​ຂອງ​ມະ­ນຸດ​ໃຫ້​ຄິດ​ເຖິງ​ແຕ່​ສິ່ງ​ທີ່​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ ແລະ ເມື່ອ​ເວ­ລາ​ຜ່ານ​ໄປ ມະ­ນຸດ​ກໍ​ເລີ່ມ​ຝຶກ​ຮຽນ​ແບບ­ຢ່າງ​ຕາມ​ການ​ກະ­ທຳ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ​ທີ່​ໄດ້​ເຫັນ​ຢູ່​ໃນ​ວິ​ດີ​ໂອ ແລະ ຄວາມ​ບັນ​ເທິງ​ອື່ນໆ. ດັ່ງ­ນັ້ນ ຊາ​ຕານ​ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ທຸກໆ​ຄວາມ​ຮູ້­ສຶກ ເພື່ອ​ລໍ້​ລວງ​ມະ­ນຸດ​ໃຫ້​ເຮັດ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ ແລະ ທຳ­ລາຍ​ລ້າງ​ພຣະ​ບັນ­ຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. {GC 589.1}

ຊາ​ຕານ​ຍັງ​ໄດ້​ສຶກ­ສາ​ກົດ­ເກນ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ກໍ່­ໃຫ້­ເກີດ​ພາ­ຍຸ, ຄື້ນ​ສຶ​ນາ​ມິ, ນ້ຳ​ຖ້ວມ, ພາ­ຍຸ​ທໍ​ນາ​ໂດ, ພາ­ຍຸ​ລູກ​ເຫັບ, ແຜ່ນ­ດິນ​ໄຫວ, ໄຟ​ໄໝ້​ປ່າ ແລະ ອື່ນໆ​ເປັນ​ຕົ້ນ. ມັນ​ຄຳ­ນວນ​ກົດ­ເກນ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ນຳ​ໄພ­ພິ­ບັດ ແລະ ໂຣກ​ພະ­ຍາດ​ທັງ­ຫຼາຍ​ມາ­ສູ່​ເມືອງ​ຕ່າງໆ ຈົນ​ກວ່າ​ເມືອງ​ຈະ​ຖືກ​ທຳ​ລາຍ. {GC 589.2}

ໂລກ​ແມ່ນ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ການ​ທຳ­ລາຍ​ລ້າງ, ການ​ນອງ​ເລືອດ ແລະ ໂຣກ​ພະ­ຍາດ ເຊິ່ງ​ຊາ​ຕານ​ເປັນ­ຕົ້ນ​ເຫດ. ແຕ່​ຊາ​ຕານ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ທັງ­ຫຼາຍ​ເຊື່ອ​ວ່າ ບັນ­ດາ​ຜູ້​ຮັບ​ໃຊ້​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເປັນ­ຕົ້ນ​ເຫດ​ຂອງ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ທັງ­ຫຼາຍ​ເຫຼົ່າ​ນີ້. ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຕິດ­ຕາມ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ກ່າວ​ຫາ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ວ່າ ເປັນ­ຕົ້ນ​ເຫດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພຣະ​ພິ​ໂຣດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຖືກ​ຖອກ​ເທ​ລົງ​ມາ. ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ກ່າວ​ຫາ​ອີກ​ວ່າ ເປັນ​ຍ້ອນ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກຳ­ລັງ​ລ່ວງ​ລະ­ເມີດ​ວັນ​ຊະ­ບາ​ໂຕ​ວັນ​ອາ­ທິດ ແລະ ຖ້າ­ວ່າ​ວັນ​ຊະ­ບາ​ໂຕ​ວັນ​ອາ­ທິດ​ຖື​ຮັກ­ສາ​ຢ່າງ​ເຄັ່ງ​ຄັດ ມັນ​ກໍ​ອາດ​ຈະ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ການ​ເປັນ​ທີ່​ພໍ​ພຣະ​ໄທ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ລວມ​ທັງ​ຄວາມ​ຈະ­ເລີນ​ຮັ່ງ­ມີ​ໃນ​ໂລກ​ນີ້​ດ້ວຍ. ການ​ສື່­ສານ​ຈາກ​ພວກ​ວິນ​ຍານ​ຈະ​ປະ­ກາດ​ອອກ​ມາ​ວ່າ ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສົ່ງ​ພວກ​ເຂົາ​ມາ​ບອກ​ໃຫ້​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຮູ້​ວ່າ ວັນ​ອາ­ທິດ​ແມ່ນ​ວັນ​ຊະ­ບາ​ໂຕ; ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ບອກ​ອີກ​ວ່າ ຄວນ​ຈະ​ປະ­ຕິ­ບັດ​ກົດ­ໝາຍ​ຂອງ​ປະ­ເທດ​ເໝືອນ​ກັບ​ກົດ­ໝາຍ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. {GC 590.1}

ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ຊາ​ຕານ​ຫາ​ທາງ​ທຳ­ລາຍ​ພຣະ​ບັນ­ຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ມັນ​ຈະ​ກ່າວ​ຫາ​ໃສ່​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ວ່າ​ເປັນ​ຜູ້​ເຮັດ​ຜິດ​ກົດ­ໝາຍ ເປັນ​ຜູ້​ໝິ່ນ­ປະ­ໝາດ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ເປັນ​ຜູ້­ນຳ​ໄພ­ພິ­ບັດ​ມາ­ສູ່​ໂລກ​ນີ້. {GC 591.1}

ພຣະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ເຄີຍ​ບັງ­ຄັບ​ຈິດ­ໃຈ ແຕ່​ຊາ​ຕານ​ບັງ­ຄັບ​ຈິດ​ໃຈ. ຊາ​ຕານ​ພະ­ຍາ­ຍາມ​ຄວບ​ຄຸມ​ຈິດ­ໃຈ ໂດຍ​ຜ່ານ​ທາງ​ການ​ໃຊ້​ຄວາມ​ໂຫດ­ຮ້າຍ, ຄວາມ​ຢ້ານ ແລະ ການ​ບັງ​ຄັບ. {GC 591.2}

ບັນ­ດາ​ຜູ້​ທີ່​ນັບ­ຖື​ວັນ​ສະ­ບາ​ໂຕ​ວັນ​ເສົາ​ຕາມ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ ແລະ ຮັກ­ສາ​ພຣະ​ບັນ­ຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ຈະ​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ​ເປັນ​ສັດ­ຕູ​ຕໍ່​ກົດ­ໝາຍ ແລະ ກົດ​ລະ­ບຽບ, ເປັນ​ຜູ້​ທຳ­ລາຍ​ສິນ​ລະ​ທຳ​ຂອງ​ສັງ­ຄົມ, ເປັນ​ຜູ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ວຸ່ນ­ວາຍ ແລະ ຄວາມ​ເສື່ອມ​ໂຊມ ແລະ ເປັນ​ຜູ້­ນຳ​ການ​ພິ­ພາກ­ສາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ລົງ​ມາ­ສູ່​ໂລກ​ນີ້. ຄົນ​ຊອບ​ທຳ​ຈະ​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ຍ້ອນ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ໂລກ​ນີ້​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ຄົນ​ອື່ນໆ. ຄົນ​ຊອບ​ທຳ​ທີ່​ຮັກ­ສາ​ວັນ​ສະ­ບາ​ໂຕ​ວັນ​ເສົາ​ຈະ​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ ດື້​ດ້ານ ຍ້ອນ​ພວກ​ເຂົາ​ຕິດ­ຕາມ​ສຽງ​ຂອງ​ໃຈ​ສຳ­ນຶກ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. {GC 592.1}

ບັນ­ດາ​ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ​ໂປ​ຣ​ແຕ​ສ​ແຕນ​ຈະ​ປະ­ຕິ­ເສດ​ຫຼັກ​ຖານ​ໃນ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ທີ່​ວ່າ ວັນ​ຊະ­ບາ​ໂຕ​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ​ວັນ​ເສົາ. ແລ້ວ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ພະ­ຍາ­ຍາມ​ປິດ​ປາກ​ຜູ້​ທີ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ວັນ​ຊະ­ບາ​ໂຕ​ວັນ​ເສົາ. ຈາກ​ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ​ຄາ​ໂຕ​ລິ​ກ​ໃນ​ການ​ບັງ­ຄັບ​ໃຊ້​ກົດ­ໝາຍ​ຂອງ​ມະ­ນຸດ​ແທນ​ທີ່​ພຣະ​ບັນ­ຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ຊົງ​ປະ­ທານ​ໃຫ້. ແລ້ວ​ບັນ­ດາ​ຜູ້­ນຳ​ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ ແລະ ລັດ­ຖະ­ບານ​ຈະ​ຮ່ວມ​ມື​ກັນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ສິນ​ບົນ, ຊັກ​ຊວນ ແລະ ບັງ­ຄັບ​ຄົນ​ທຸກ​ຊົນ​ຊັ້ນ​ໃຫ້​ຖື​ຮັກ­ສາ​ວັນ​ຊະ­ບາ​ໂຕ​ວັນ​ອາ​ທິດ. ສະ­ນັ້ນ ທຸກໆ​ຄົນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຕັດ­ສິນ​ໃຈ​ເລືອກ​ຢູ່​ຝ່າຍ​ໃດ​ຝ່າຍ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ລະ­ຫວ່າງ​ຈະ​ຢູ່​ຝ່າຍ​ພຣະ​ເຈົ້າ ຫຼື ຈະ​ຢູ່​ຝ່າຍ​ມະ​ນຸດ. {GC 592.2; 592.3}

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ປາຍ­ທາງ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຫວັງ" (ສະ­ບັບ​ພາ­ສາ​ໄທ) {ວັກ 582.1-592.3} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ​ເອ​ເລັນ ​ຈີ. ໄວ​ທ

ພຣະ​ຄຳຂອງພຣະ​ເຈົ້າ​​​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ປົກ​ປ້ອງ​ພວກ​ເຮົາ​

"ຈົ່ງ​ໄປ​ຄົ້ນ​ເບິ່ງ​ກົດ​ບັນ­ຍັດ ແລະ ຄຳ​ພະ­ຍານ! ຖ້າ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ໄດ້​ເວົ້າ​ຕາມ​ນີ້ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ແສງ​ສະ­ຫວ່າງ​ຂອງ​ຮຸ່ງ​ເຊົ້າ​ຢູ່​ເລີຍ" (ເອ​ຊາ​ຢາ 8:20 TNCV)

ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ເອີ້ນ​ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ກວດ­ກາ​ທຸກ​ສິ່ງ​ດ້ວຍ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຖືກ​ລໍ້​ລວງ. ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ເປີດ­ເຜີຍ​ກົນ­ອຸ­ບາຍ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ຊາ​ຕານ ເຊິ່ງ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ລໍ້​ລວງ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ. ຊາ​ຕານ​ແມ່ນ​ກຳ­ລັງ​ເຮັດ​ວຽກ​ການ​ອັດ­ສະ­ຈັນ ແລະ ສິ່ງ​ມະ­ຫັດ­ສະ­ຈັນ​ໃນ​ໄວໆ​ນີ້ ແລະ ຖ້າ​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ມີ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ພື້ນ­ຖານ​ແລ້ວ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຖືກ​ລໍ້​ລວງ ແລະ ຄິດ​ວ່າ​ສິ່ງ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ​ແມ່ນ​ເປັນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແຕ່​ຄວາມ​ຈິງ​ແລ້ວ​ແມ່ນ​ເປັນ​ຂອງ​ຊາ​ຕານ. ມີ​ພຽງ​ສະ­ເພາະ​ບັນ­ດາ​ຜູ້​ທີ່​ຮູ້​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ດີ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ທີ່​ຈະ​ບໍ່​ຖືກ​ລໍ້​ລວງ​ຢູ່​ໃນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ. {GC 593.1}

ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ປະ­ທານ​ຄຳ​ພະ­ຍາ­ກອນ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຮົາ ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ເປີດ­ເຜີຍ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນ​ວ່າ ຈະ​ມີ​ຫຍັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ອະ­ນາ​ຄົດ ແລະ ການ​ກຽມ​ຄວາມ​ພ້ອມ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີນ​ກັນ​ເຫດ­ການ​ເຫຼົ່າ​ນີ້. ມັນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ສຳ­ຄັນ​ສຳ­ລັບ​ພວກ​ເຮົາ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ເອົາ­ໃຈ­ໃສ່​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເປີດ­ເຜີຍ ເພື່ອ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ດຳ­ເນີນ​ການ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ພ້ອມ​ເທື່ອ. {GC 594.1}

ມີ​ພຽງ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ທີ່​ເປັນ​ພື້ນ­ຖານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ຂໍ້​ຄິດ​ເຫັນ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ມະ­ນຸດ, ຂໍ້​ສະ­ຫຼຸບ​ທາງ​ວິ­ທະ­ຍາ­ສາດ ແລະ ຫຼັກ​ຄຳ​ສອນ​ຂອງ​ສາ­ສະ­ໜາ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ທີ່​ນັບ­ຖື​ຂອງ​ຄົນ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ. ກ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຍອມ­ຮັບ​ຫຼັກ​ຄຳ​ສອນ ຫຼື ຂໍ້​ຄິດ​ເຫັນ​ໃດໆ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຖາມ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ຢ່າງ​ໃດ. ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ຊາ​ຕານ​ແມ່ນ​ນຳ­ພາ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ໃຫ້​ແນມ​ໄປ​ຫາ​ບັນ­ດາ​ສາດ­ສະ­ໜາ​ຈານ, ອາ­ຈານ ແລະ ຜູ້­ນຳ​ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ ເພື່ອ​ເປັນ​ຜູ້​ຊີ້​ນຳ​ທາງ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ແທນ​ທີ່​ພຣະ​ຄຳ​ພີ. ເພາະ​ຖ້າ­ວ່າ ຊາ​ຕານ​ສາ­ມາດ​ນຳ­ພາ​ບັນ­ດາ​ຜູ້­ນຳ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ​ໃຫ້​ໄປ​ສູ່​ຫຼັກ​ຄຳ​ສອນ​ທີ່​ຜິດ​ໄດ້ ເມື່ອ­ນັ້ນ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ກໍ​ຈະ​ເດີນ​ໃນ​ທາງ​ທີ່​ຜິດ. {GC 595.1}

ຕອນ​ທີ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ສະ­ເດັດ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ໂລກ​ນີ້ ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຢ່າງ​ຫຼວງ­ຫຼາຍ ແລະ ອາ­ຈານ​ສອນ​ສາ­ສະ­ໜາ​ບາງ​ຄົນ​ໄດ້​ຟັງ​ຄຳ​ສອນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ. ແຕ່​ບັນ­ດາ​ຜູ້​ນໍາ​ສາ­ສະ­ໜາ ແລະ ຜູ້­ນຳ​ປະ­ເທດ​ໄດ້​ປະ­ຕິ­ເສດ​ຄຳ​ສອນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ ແລະ ຄຶງ​ພຣະ​ອົງ​ໄວ້​ເທິງ​ໄມ້​ກາງ​ແຂນ. ພວກ​ເຂົາ​ອິດ­ສາ​ຄວາມ​ນິ­ຍົມ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ຢ້ານ​ເສຍ​ຕຳ­ແໜ່ງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ດັ່ງ­ນັ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ສາ­ມາດ​ສະ­ຫຼຸບ​ໄດ້​ວ່າ ບັນ­ດາ​ຜູ້​ນໍາ​ສາ­ສະ­ໜາ ແລະ ລັດ­ຖະ­ບານ​ຈະ​ປະ­ຕິ­ເສດ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງ​ແທ້​ຈິງ​ໃນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ ເໝືອນ​ກັນ​ກັບ​ທີ່​ປະ­ຕິ­ເສດ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໃນ​ສະ­ໄໝ​ອະ​ດີດ. {GC 595.3}

ມີ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ຢາກ​ຟັງ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຍອມ­ຮັບ​ວ່າ​ຕິດ­ຕາມ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກໍ​ຕາມ. ພວກ​ເຂົາ​ມີ​ຫຼັກ​ຄຳ​ສອນ ແລະ ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເອງ. ແລະ ເມື່ອ​ຖາມ​ວ່າ ເປັນ​ຫຍັງ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ເຊື່ອ​ແບບ​ນີ້ ຫຼື ແບບ​ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ເວົ້າ​ວ່າ: "ເບິ່ງ​ແມ້, ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ກວ່າ​ພວກ​ເຈົ້າ​ທີ່​ເຊື່ອ​ເຊັ່ນ​ນີ້." {GC 596.1}

ບັນ­ດາ​ຜູ້­ນຳ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ພະ­ຍາ­ຍາມ​ບັງ­ຄັບ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ໃຫ້​ເຊື່ອ​ເໝືອນ​ກັນ​ກັບ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຊື່ອ ແຕ່​ນີ້​ບໍ່​ແມ່ນ​ວິ­ທີ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ກະ​ທຳ. ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ໃຫ້​ອິດ­ສະ­ລະ­ພາບ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ທີ່​ຈະ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ອົງ ແລະ ຄວາມ​ຈິງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ຫຼື ເຊື່ອ​ໃນ​ຄຳ​ສອນ​ທີ່​ຜິດ ແລະ ອາ­ຈານ​ສາ­ສະ­ໜາ​ທຽມ​ເທັດ(ຈອມ​ປອມ). ພຣະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ເຄີຍ​ບັງ­ຄັບ​ໃຫ້​ຜູ້​ໃດ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ອົງ.

ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ຈະ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄຳ­ເຕືອນ​ເລື່ອງ​ອາ­ຈານ​ສາ­ສະ­ໜາ​ທຽມ​ເທັດ ແຕ່​ກໍ​ຍັງ​ມີ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຈຳ­ນວນ​ຫຼວງ­ຫຼາຍ​ທີ່​ມອບ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໃຫ້​ແກ່​ອາ­ຈານ​ສາ­ສະ­ໜາ​ທຽມ​ເທັດ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ. ແຕ່​ບັນ­ດາ​ອາ­ຈານ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ທາງ​ເຮັດ​ຜິດ​ເລີຍ​ບໍ? ພວກ​ເຂົາ​ເປັນ​ມະ­ນຸດ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ, ຖືກ​ການ​ທົດ​ລອງ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ ແລະ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ອາ­ຈານ​ບາງ​ຄົນ​ຈະ​ສາ­ມາດ​ຊ່ວຍ​ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ເຂົ້າ­ໃຈ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ດີ ແຕ່​ກໍ​ມີ​ໜ້ອຍ​ຄົນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ເຖິງ​ຢ່າງ­ໃດ​ກໍ​ຕາມ ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສອນ​ມາ​ນັ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ຄວນ​ກວດ­ກາ​ທຸກ​ສິ່ງ​ດ້ວຍ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. {GC 596.4}

ຫຼາຍໆ​ຄົນ​ເຫັນ​ວ່າ ມັນ​ຍາກ​ທີ່​ຈະ​ເຊື່ອ​ໃນ​ຫຼັກ​ຄຳ​ສອນ​ແທ້​ຈິງ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ ເພາະ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ເຊັ່ນ​ນີ້​ມັນ​ຈະ​ແບ່ງ​ແຍກ​ພວກ​ເຂົາ​ອອກ​ຈາກ​ໝູ່​ເພື່ອນ, ຄອບ­ຄົວ, ຜົວ ຫຼື ເມຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ ອື່ນໆ​ເປັນ​ຕົ້ນ. ດັ່ງ­ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ກ້າ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ ຫຼື ຄິດ​ສິ່ງ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ຈາກ​ຄົນ​ທີ່­ຢູ່​ອ້ອມ​ຂ້າງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ເພາະ​ຢ້ານ​ວ່າ​ຈະ​ສູນ​ເສຍ​ສາຍ­ສຳ­ພັນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. {GC 597.1}

ບາງ​ຄົນ​ຫຼີກ­ເວັ້ນ​ຈາກ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ຄວາມ​ຈິງ ເພາະ​ຢ້ານ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຮັບ­ຜິດ­ຊອບ​ສຳ­ລັບ​ການ​ທີ່​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຟັງ​ຄວາມ​ຈິງ​ທີ່​ໄດ້​ສຳ­ແດງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຫັນ​ແລ້ວ. ແຕ່​ການ​ບໍ່​ເອົາ­ໃຈ­ໃສ່​ຮຽນ​ຮູ້​ຄວາມ​ຈິງ ຈະ​ບໍ່​ສາ­ມາດ​ນຳ​ມາ​ໃຊ້​ເປັນ​ຂໍ້​ແກ້​ຕົວ​ໃຫ້​ກັບ​ຄວາມ​ຜິດ ຫຼື ຄວາມ​ບາບ ໃນ​ເມື່ອ​ມີ​ໂອ­ກາດ​ທີ່​ຈະ​ຮຽນ​ຮູ້​ຄວາມ​ຈິງ. ຍົກ​ຕົວ­ຢ່າງ ເມື່ອ​ຊາຍ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ເດີນ­ທາງ​ມາ​ຈົນ​ເຖິງ​ທາງ​ແຍກ, ທີ່​ມີ​ຖະ­ໜົນ​ຫຼາຍ​ເສັ້ນ ແລະ ມີ​ປ້າຍ​ຊີ້​ທາງ​ບອກ​ວ່າ ທາງ​ແຕ່​ລະ​ສາຍ​ຈະ​ນຳ­ໄປ​ສູ່​ສະ­ຖານ­ທີ່​ແຫ່ງ​ໃດ, ຖ້າ​ລາວ​ບໍ່​ສົນ­ໃຈ​ປ້າຍ​ບອກ​ທາງ ແລະ ຍ່າງ​ໄປ​ຕາມ​ທາງ​ທີ່​ລາວ​ຄິດ​ວ່າ​ຖືກ­ຕ້ອງ ລາວ​ອາດ​ຍ່າງ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຈິງ​ໃຈ ແຕ່​ກໍ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ສູງ​ທີ່​ລາວ​ຈະ​ພົບ​ວ່າ ຕົວ​ລາວ​ເອງ​ຍ່າງ​ຢູ່​ເທິງ​ເສັ້ນ­ທາງ​ທີ່​ຜິດ. "ທາງ​ທີ່​ມະ­ນຸດ​ຄິດ​ວ່າ​ຖືກ­ຕ້ອງ ອາດ​ນຳ­ໄປ​ສູ່​ຄວາມ​ຕາຍ" (ສຸ­ພາ­ສິດ 16:25) {GC 597.3}

ພວກ​ເຮົາ​ຄວນ​ສຶກ­ສາ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ຢ່າງ​ດຸ­ໝັ່ນ​ຂະ­ຫຍັນ​ພຽນ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ມື້ ປະ​ເມີນ​ທຸກ​ຄວາມ​ຄິດ ແລະ ປຽບ­ທຽບ​ຂໍ້​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ຂໍ້​ໜຶ່ງ​ກັບ​ຂໍ້​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ຂໍ້​ອື່ນໆ. ດ້ວຍ​ການ​ຊ່ວຍ­ເຫຼືອ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ ທຸກໆ​ຄົນ​ສາ­ມາດ​ເຂົ້າ­ໃຈ​ຄວາມ​ຈິງ​ສຳ­ລັບ​ຕົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເອງ. GC 598.2 ມັນ​ແມ່ນ​ບ່ວງ​ແຮ້ວ​ຂອງ​ຊາ​ຕານ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ເຊື່ອ​ວ່າ ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ແມ່ນ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ຍາກ​ຫຼາຍ​ສຳ­ລັບ​ພວກ​ເຮົາ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ­ໃຈ​ໄດ້. ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ຄວນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ­ທິ­ບາຍ​ຄວາມ​ໝາຍ​ທີ່​ຊັດ​ເຈນ, ຍົກ­ເວັ້ນ​ການ​ໃຊ້​ສັນ­ຍາ​ລັກ ຫຼື ຕົວ​ເລກ. ເມື່ອ​ສັນ­ຍາ​ລັກ ຫຼື ຕົວ​ເລກ​ຖືກ​ນຳ​ມາ​ໃຊ້ ການ​ຄົ້ນ​ຫາ​ສຳ­ລັບ​ຂໍ້­ຄວາມ​ອື່ນໆ ທີ່​ໃຊ້​ສັນ­ຍາ​ລັກ ຫຼື ຕົວ​ເລກ​ນີ້ ແມ່ນ​ຈະ​ຖືກ​ເປີດ­ເຜີຍ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງ​ມັນ​ເອງ. ມັນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ບັນ­ດາ​ອາ­ຈານ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ຫຼາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ ແລະ ຄວາມ​ຈິງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແຕ່​ມັນ​ແມ່ນ​ບັນ­ດາ​ຜູ້​ທີ່​ຍອມ­ຮັບ​ການ​ສັ່ງ­ສອນ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ໃຊ້​ເວ­ລາ​ສຶກ­ສາ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ປະ​ຈຳ. ຈົ່ງ​ອະ­ທິ­ຖານ​ຂໍ​ໃຫ້​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ນຳ​ທາງ​ທ່ານ​ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ສຶກ­ສາ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ເພື່ອ​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ເຂົ້າ­ໃຈ​ຢ່າງ​ຖືກ­ຕ້ອງ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຈິງ ແລະ ຄຳ​ພະ­ຍານ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເປີດ­ເຜີຍ​ໃນ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ. ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ສັນ­ຍາ​ວ່າ: "ແຕ່​ພຣະ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ຄື ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ເຈົ້າ ຜູ້​ທີ່​ພຣະ​ບິ­ດາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໃຊ້​ມາ​ໃນ​ນາມ​ຂອງ​ເຮົາ ອົງ​ນັ້ນ​ແຫລະ ຈະ​ສັ່ງ­ສອນ​ພວກ​ເຈົ້າ​ທຸກ​ສິ່ງ..." (ໂຢ​ຮັນ 14:26) {GC 598.2, 599.3}

ພວກ​ເຮົາ​ກຳ­ລັງ​ດຳ­ເນີນ​ຊີ­ວິດ​ຢູ່​ໃນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ​ທີ່​ໃກ້​ຈະ​ສິ້ນ​ສຸດ. ຊາ​ຕານ​ຮູ້​ວ່າ ມັນ​ມີ​ເວ­ລາ​ເຫຼືອ​ໜ້ອຍ​ທີ່​ຈະ​ຕໍ່­ສູ້​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ປະ­ຊາ­ກອນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ. ຄວາມ​ລອດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ແລະ ຄວາມ​ລອດ​ຂອງ​ຄົນ​ທີ່­ຢູ່​ອ້ອມ​ຂ້າງ​ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ກັບ​ການ​ຍອມ​ຈຳ­ນົນ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ. ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຖ່ອມ­ຕົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ລົງ​ຢູ່​ຕໍ່­ໜ້າ​ອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ ດ້ວຍ​ການ​ອົດ​ອາ­ຫານ, ການ​ອະ­ທິ­ຖານ ແລະ ສຶກ­ສາ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢ່າງ​ດຸ­ໝັ່ນ​ຂະ­ຫຍັນ​ພຽນ. ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ມີ​ເວ­ລາ​ທີ່​ຈະ​ສູນ​ເສຍ​ອີກ​ແລ້ວ. ເຫດ­ການ​ໃນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ​ກຳ­ລັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ອ້ອມ​ຮອບ​ພວກ​ເຮົາ ແລະ ກົດ­ໝາຍ​ວັນ​ອາ­ທິດ​ກຳ­ລັງ​ຈະ​ຖືກ​ບັງ­ຄັບ​ໃຊ້ ແລະ ຊາ​ຕານ​ກຳ­ລັງ​ເຮັດ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ເພື່ອ​ທີ່​ມັນ​ຈະ​ສາ­ມາດ​ນຳ­ພາ​ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ຫຼົງ​ຜິດ. ຢ່າ​ນອນ​ຫຼັບ ແຕ່​ຈົ່ງ​ດຸ­ໝັ່ນ​ຂະ­ຫຍັນ​ພຽນ​ໃນ​ການ​ອະ­ທິ­ຖານ ແລະ ສຶກ­ສາ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. {GC 601.1}

ຄົນ​ເປັນ​ຈຳ­ນວນ​ຫຼວງ­ຫຼາຍ​ຫຼອກ​ລວງ​ຕົນ​ເອງ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເປັນ​ຄຣິ​ສ​ຕຽນ​ທີ່​ດີ. ພວກ​ເຂົາ​ຮູ້­ສຶກ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເປັນ​ຄົນ​ດີ. ແຕ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ບັນ​ລະ​ຍາຍ​ເຖິງ​ຄົນ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ​ວ່າ "ເປັນ​ພຽງ​ອຸ່ນໆ" ແລະ ພຣະ​ອົງ​ກຳ­ລັງ​ຈະ​ຄາຍ​ພວກ​ເຂົາ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ປາກ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ຍົກ­ເວັ້ນ​ແຕ່​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ປ່ຽນ­ແປງ​ໃໝ່. (ພຣະ​ນິ­ມິດ 3:16) ຄົນ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ​ບໍ່​ໄດ້​ລະ­ນຶກ​ເຖິງ​ວ່າ ມີ​ການ​ຕໍ່­ສູ້​ອັນ​ໂຫດ­ຮ້າຍ​ຢູ່​ເບື້ອງ​ໜ້າ ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຕຽມ​ຕົວ​ໃຫ້​ພ້ອມ​ຢ່າງ​ດຸ­ໝັ່ນ​ຂະ­ຫຍັນ​ພຽນ. ໃນ​ບໍ່​ຊ້າ​ນີ້ ບັນ­ດາ​ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ພື້ນ­ຖານ​ໃນ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຖືກ​ກຳ­ຈັດ​ອອກ​ຈາກ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ. {GC 601.2}

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ປາຍ­ທາງ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຫວັງ" (ສະ­ບັບ​ພາ­ສາ​ໄທ) {ວັກ 593.1-601.2} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ​ ນາງ ​ເອ​ເລັນ​ ຈີ. ໄວ​ທ

ຂ່າວ­ສານ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ປະ­ທານ​ໃຫ້​ແກ່​ໂລກ

"ພາຍ­ຫຼັງ​ເຫດ­ການ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ຂ້າ­ພະ­ເຈົ້າ​ກໍ​ໄດ້​ເຫັນ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ອີກ​ອົງ​ໜຶ່ງ​ລົງ​ມາ​ຈາກ​ສະ­ຫວັນ ທ່ານ​ມີ​ອຳ­ນາດ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ແລະ ລັດ­ສະ­ໝີ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ​ສະ­ຫວ່າງ​ໄປ. ທ່ານ​ໄດ້​ຮ້ອງ​ປະ­ກາດ​ສຽງ​ແຮງ​ກ້າ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: "ບາ​ບີ​ໂລ​ນ​ມະ­ຫາ​ນະ­ຄອນ​ຫຼົ້ມ­ຈົມ​ແລ້ວ ຫຼົ້ມ­ຈົມ​ແລ້ວ ກາຍ­ເປັນ​ບ່ອນ​ອາ­ໄສ​ຂອງ​ຜີ​ປີ­ສາດ ເປັນ​ບ່ອນ​ຄຸມ​ຂັງ​ຂອງ​ຜີ​ສົກ­ກະ­ປົກ​ທຸກ​ຢ່າງ ແລະ ເປັນ​ຄອກ​ຂອງ​ນົກ​ທຸກ​ຊະ­ນິດ​ທີ່​ບໍ່​ສະ­ອາດ ແລະ ໜ້າ​ລັງ​ກຽດ. ເພາະ­ວ່າ​ປະ­ຊາ­ຊາດ​ທັງ​ປວງ​ໄດ້​ດື່ມ​ເຫຼົ້າ​ອະ­ງຸ່ນ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ໂກດ​ຮ້າຍ​ໃນ​ການ​ລ່ວງ​ປະ­ເວ­ນີ​ຂອງ​ນະ­ຄອນ​ນັ້ນ ແລະ ບັນ­ດາ​ກະ­ສັດ​ເທິງ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ​ໄດ້​ລ່ວງ​ປະ­ເວ­ນີ​ກັບ​ນະ­ຄອນ​ນັ້ນ ແລະ ພໍ່­ຄ້າ​ທັງ­ຫຼາຍ​ແຫ່ງ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ​ກໍ​ໄດ້​ຮັ່ງ­ມີ​ຂຶ້ນ​ດ້ວຍ​ຊັບ​ອັນ​ຟຸ່ມ​ເຟືອຍ​ຂອງ​ນະ­ຄອນ​ນັ້ນ." ແລະ ຂ້າ­ພະ­ເຈົ້າ​ໄດ້​ຍິນ​ສຽງ​ອີກ​ສຽງ​ໜຶ່ງ​ປະ­ກາດ​ມາ​ຈາກ​ສະ­ຫວັນ​ວ່າ: 'ຊົນ​ຊາດ​ຂອງ​ເຮົາ, ຈົ່ງ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ນະ­ຄອນ​ນັ້ນ​ເຖີດ ເພື່ອ​ທ່ານ​ທັງ­ຫຼາຍ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ສ່ວນ​ໃນ​ການ​ບາບ​ຂອງ​ນະ­ຄອນ​ນັ້ນ ແລະ ເພື່ອ​ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ຮັບ​ໄພ­ພິ­ບັດ​ທີ່​ຈະ​ເກີດ​ແກ່​ນະ­ຄອນ​ນັ້ນ'" (ພຣະ​ນິ­ມິດ 18:1-4 KJV)

ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ສ້າງ​ໂລກ​ພາຍ​ໃນ​ຫົກ​ມື້ ແລະ ໃນ​ມື້​ທີ​ເຈັດ ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ຕັ້ງ​ໄວ້​ໃຫ້​ເປັນ​ວັນ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ທີ່​ສຸດ ແລະ ສຳ­ຄັນ​ກວ່າ​ມື້​ໃດໆ. ມື້​ທີ​ເຈັດ​ນີ້ ເປັນ​ວັນ​ພິ­ເສດ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ຕັ້ງ​ໄວ້​ສຳ­ລັບ​ພວກ​ເຮົາ​ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ນະ­ມັດ­ສະ­ການ​ພຣະ​ອົງ. ໂດຍ​ການນະ­ມັດ­ສະ­ການ​ໃນ​ມື້​ທີ​ເຈັດ​ນີ້ ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ໃຫ້​ກຽດ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຜູ້​ທີ່​ຊົງ​ສ້າງ​ຟ້າ​ສະ­ຫວັນ ແລະ ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ. ແຕ່​ວ່າ​ຊາ​ຕານ​ບໍ່​ຕ້ອງ­ການ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ນະ­ມັດ­ສະ­ການ​ພຣະ​ເຈົ້າ ສະ­ນັ້ນ ມັນ​ຈຶ່ງ​ພະ­ຍາ­ຍາມ​ສ້າງ​ວັນ​ອື່ນ​ໃນ​ການ​ນະ­ມັດ­ສະ­ການ ເພື່ອ​ມັນ​ຈະ​ສາ­ມາດ​ລັກ​ເອົາ​ກຽດ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ສົມ­ຄວນ​ໄດ້​ຮັບ​ນັ້ນ. ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກໂຣມັນ​ຄາ​ໂຕ​ລິ​ກ​ໄດ້​ຍົກ­ຍໍ​ຕົວ​ເອງ​ຂຶ້ນ​ເໜືອ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ໄດ້​ປ່ຽນ​ວັນ­ນະ​ມັດ​ສະ­ການ​ຈາກ​ມື້​ທີ​ເຈັດ​ທີ່​ໄດ້​ກຳ­ນົດ​ໄວ້​ໃນ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ໃຫ້​ເປັນ​ມື້​ທີ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ສັບ​ປະ​ດາ. ທົ່ວ​ໂລກ​ໄດ້​ຕິດ­ຕາມ​ການ​ປະ­ຕິ­ບັດ​ເຊັ່ນ​ນີ້ ໂດຍ​ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ວັນ​ນັ້ນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ວັນ​ສັກ­ສິດ​. ແຕ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເອີ້ນ​ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ມາ­ນະ​ມັດ​ສະ­ການ​ພຣະ​ອົງ​ໃນ​ມື້​ນະ­ມັດ­ສະ­ການ​ພຣະ​ອົງ ພຣະ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ­ການ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ລະ­ນຶກ​ເຖິງ​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ມີ​ພຽງ​ບັນ­ດາ​ຜູ້​ທີ່​ໃຫ້​ກຽດ​ພຣະ​ອົງ ແລະ ຖວາຍ​ກຽດ​ໃນ​ວັນ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ລອດ​ໃນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ.

ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ໄດ້​ບອກ​ພວກ​ເຮົາ​ວ່າ ບັນ­ດາ​ຜູ້​ທີ່​ນະ­ມັດ­ສະ­ການ​ວັນ​ອາ­ທິດ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ເຄື່ອງ­ໝາຍ​ຂອງ​ສັດ​ຮ້າຍ ແລະ ຮູບ​ຈຳ­ລອງ​ຂອງ​ມັນ. ແຕ່​ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ໃຫ້​ກຽດ​ວັນ​ເສົາ​ວັນ​ຊະ­ບາ​ໂຕ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ວັນ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຕາ​ປະ­ທັບ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ລອດ.

ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກໂຣມັນ​ຄາ​ໂຕ​ລິ​ກ​ກຳ­ລັງ​ຊຸກ­ຍູ້​ໃຫ້​ທຸກ​ຄົນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ຖື​ຮັກ­ສາ​ວັນ​ຊະ­ບາ​ໂຕ​ຈອມ​ປອມ. ແຕ່​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ເຕືອນ​ທຸກໆ​ຄົນ​ທີ່​ຖື​ຮັກ­ສາ​ວັນ​ຊະ­ບາ​ໂຕ​ທີ່​ຈອມ​ປອມ​ນີ້. ໃນ​ອະດີດ ປະ­ຊາ­ຊົນ​ໄດ້​ອອກ​ຈາກ​ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກໂຣມັນ​ຄາ​ໂຕ​ລິກ ເພື່ອ​ຕິດ­ຕາມ​ຫຼັກ​ຄຳ​ສອນ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ ແລະ ໄດ້​ກໍ່​ຕັ້ງ​ເປັນ​ບັນ­ດາ​ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ​ໂປ​ຣ​ແຕ​ສ​ແຕນ. ແຕ່​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ໃນ​ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ​ໂປ​ຣ​ແຕ​ສ​ແຕນ​ໃນ​ຍຸກ​ນີ້​ມີ​ການ​ປ່ຽນ­ແປງ ແລະ ບໍ່​ໄດ້​ຕິດ­ຕາມ​ຫຼັກ​ຄຳ​ສອນ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ເໝືອນ​ກັບ​ບັນ​ພະ​ບູ​ລຸ​ດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ທີ່​ໄດ້​ຕິດ​ຕາມ. ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ບັນ­ດາ​ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ​ໂປ​ຣ​ແຕ​ສ​ແຕນ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ອ້າງ​ວ່າ​ຕິດ­ຕາມ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ ແຕ່​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ປະ­ຕິ­ເສດ​ການ​ໃຫ້​ກຽດ​ວັນ​ຊະ­ບາ​ໂຕ​ທີ່­ແທ້​ຈິງ ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຕິດ­ຕາມ​ວັນ​ຊະ­ບາ​ໂຕ​ທີ່​ຈອມ​ປອມ ເຊິ່ງ​ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກໂຣມັນ​ຄາ​ໂຕ​ລິ​ກ​ໄດ້​ສ້າງ­ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ. ໃນ​ການ​ຖວາຍ​ກຽດ​ໃຫ້​ວັນ​ຊະ­ບາ​ໂຕ​ທີ່​ຈອມ​ປອມ​ນີ້ ບັນ­ດາ​ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ​ໂປ​ຣ​ແຕ​ສ​ແຕນ​ໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ຫາ​ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ​ໂຣມັນຄາ​ໂຕ​ລິກ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ​ທີ່​ບັນ​ພະ​ບູ​ລຸ​ດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ແຍກ​ຕົວ​ອອກ​ມາ ແລະ ຕອນ​ນີ້​ບັນ­ດາ​ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ​ໂປ​ຣ​ແຕ​ສ​ແຕນ​ໄດ້​ກາຍ­ເປັນ​ລູກ​ສາວ​ຂອງ​ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ​ໂຣມັນຄາ​ໂຕ​ລິກ. (ພຣະ​ນິ­ມິດ 17:5) ບັນ­ດາ​ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ​ໂປ​ຣ​ແຕ​ສ​ແຕນ​ໄດ້​ກາຍ­ເປັນ​ຍິງ​ໂສ­ເພ­ນີ ແລະ ແມ່​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ແມ່ນ​ບາ​ບີ​ໂລນ ເຊິ່ງ​ໝາຍ​ເຖິງ​ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ​ໂຣມັນຄາ​ໂຕ​ລິ​ກ. ແຕ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ມີ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຢູ່​ໃນ​ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ​ຜູ້​ທີ່​ປາ­ຖະ­ໜາ​ຈະ​ຕິດ­ຕາມ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ. ນີ້​ເປັນ​ເຫດ­ຜົນ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເອີ້ນ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ບາ​ບີ​ໂລນ. (ໃນ​ພຣະ​ນິ­ມິດບົດ​ທີ 18) ເພື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ລອດ ແລະ ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ເຄື່ອງ­ໝາຍ​ຂອງ​ສັດ​ຮ້າຍ. (ໃນ​ພຣະ​ນິ­ມິດ​ບົດ​ທີ 14)

ນີ້​ແມ່ນ​ຂ່າວ­ສານ​ສຸດ​ທ້າຍ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ປະ­ກາດ​ກ່ອນ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຈະ​ສະ­ເດັດ​ກັບ​ມາ​ຄັ້ງ​ທີ​ສອງ. ໃນ​ໄວໆ​ນີ້ ປະ­ຊາ­ຊົນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຕັດ­ສິນ​ໃຈ​ເລືອກ ເພາະ​ໃນ​ໄວໆ​ນີ້​ຜູ້­ນຳ​ຂອງ​ໂລກ​ຈະ​ບັງ­ຄັບ​ທຸກໆ​ຄົນ​ໃຫ້​ຖືຮັກ­ສາ​ວັນ​ອາ­ທິດ. (ພຣະ​ນິ­ມິດ 13:16) ແລະ ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ປະ­ຕິ­ເສດ​ການ​ຖື​ຮັກ­ສາ​ວັນ​ອາ­ທິດ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ໂທດ​ທາງ​ກົດ­ໝາຍ​ບ້ານ​ເມືອງ ແລະ ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ກໍ​ຈະ​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ ເປັນ​ຜູ້​ສົມ­ຄວນ​ຕາຍ. {GC 603.2, 604.2}

ທຸກໆ​ຄົນ​ຕ້ອງ​ມີ​ຄວາມ​ຮ້ອນ­ຮົນ​ໃນ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ທີ່​ກຳ­ລັງ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ນີ້. ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ໄດ້​ບອກ​ໄວ້​ຢ່າງ​ຊັດ​ເຈນ​ວ່າ ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ລ່ວງ​ລະ­ເມີດ​ພຣະ​ບັນ­ຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ເພື່ອ​ໄປ​ປະ­ຕິ­ບັດ​ຕາມ​ຂໍ້​ກຳ­ນົດ​ຂອງ​ມະ­ນຸດ ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ເຄື່ອງ­ໝາຍ​ຂອງ​ສັດ​ຮ້າຍ. "ຖ້າ​ໃຜ​ບູ­ຊາ​ສັດ​ຮ້າຍ ແລະ ຮູບ​ຂອງ​ມັນ ແລະ ຮັບ​ເຄື່ອງ­ໝາຍ​ຂອງ​ມັນ​ໄວ້​ທີ່​ໜ້າ­ຜາກ ຫຼື ທີ່​ມື​ຂອງ​ເຂົາ. ຄົນ​ນັ້ນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ດື່ມ​ເຫຼົ້າ​ອະ­ງຸ່ນ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ໂກດ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ຖອກ​ລົງ​ໃນ​ຈອກ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ໂກດ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ໂດຍ​ບໍ່​ປົນ​ກັບ​ສິ່ງ​ໃດ" (ພຣະ​ນິ­ມິດ 14:9,10 THSV11) ແລະ ທຸກ​ຄົນ​ຜູ້​ທີ່​ຮັບ​ເຄື່ອງ­ໝາຍ​ຂອງ​ສັດ​ຮ້າຍ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ໂທດ​ຈາກ​ຄວາມ​ໂກດ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ໄພ­ພິ­ບັດ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຖອກ​ເທ​ເທິງ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ. {GC 605.1}

ແຕ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ຖອກ​ເທ​ໄພ­ພິ­ບັດ​ລົງ​ມາ ຈົນ​ກວ່າ​ທຸກໆ​ຄົນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ­ເຕືອນ ແລະ ມີ​ໂອ­ກາດ​ທີ່​ຈະ​ເລືອກ​ປະ­ຕິ­ບັດ​ຕາມ​ພຣະ​ບັນ­ຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ຫຼື ຂໍ້​ກຳ­ນົດ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ. ວັນ​ຊະ­ບາ​ໂຕ​ຈະ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ທົດ​ສອບ​ຄວາມ​ຈົ່ງ​ຮັກ​ພັກ​ດີ. ບັນ­ດາ​ຜູ້​ທີ່​ຈົ່ງ​ຮັກ​ພັກ­ດີ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຖື​ຮັກ­ສາ​ມື້​ທີ​ເຈັດ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ວັນ​ຊະ­ບາ​ໂຕ. ໃນ​ທາງ​ກົງ­ກັນ­ຂ້າມ ຄົນ​ອື່ນໆ​ຈະ​ສຳ­ແດງ​ຄວາມ​ຈົ່ງ​ຮັກ​ພັກ­ດີ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຕໍ່​ມະ­ນຸດ​ແລະຊາ​ຕານ ໂດຍ​ການ​ຖື​ຮັກສາ​ວັນ​ອາ­ທິດ​ໃຫ້​ເປັນ​ວັນ​ຊະ­ບາ​ໂຕ​ຕາມ​ກົດ­ໝາຍ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ. {GC 605.2}

ໃນ​ແຕ່​ລະ​ຍຸກ​ສະ­ໄໝ ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສັ່ງ​ຜູ້​ຮັບ​ໃຊ້​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ໃຫ້​ໄປ​ເຕືອນ​ເລື່ອງ​ຄວາມ​ບາບທົ່ວ​ທັງ​ໂລກ ​ແລະ ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ. ປັດ­ຈຸ­ບັນ​ນີ້ ຜູ້​ຮັບ​ໃຊ້​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກຳ­ລັງ​ອອກ​ໄປ​ເຕືອນ​ເລື່ອງ​ຄວາມ​ບາບ​ຂອງ​ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ ແລະ ສຳ­ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ທີ່​ກຳ­ລັງ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ. ດັ່ງ­ນັ້ນ ຂ່າວ­ສານ​ຂອງ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ອົງ​ທີ​ສາມ​ຢູ່​ໃນ​ພຣະ​ນິ­ມິດ​ບົດ​ທີ 14 ແລະ ຂ່າວ­ສານ​ຂອງ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ຢູ່​ໃນ​ພຣະ​ນິ­ມິດ​ບົດ​ທີ 18 ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ປະ­ກາດ​ອອກ​ໄປ​ທົ່ວ​ໂລກ. ບັນ­ດາ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ ແລະ ອະ­ທິ­ຖານ​ຈະ​ຖືກ​ກະ​ຕຸ້ນ​ໃຫ້​ອອກ​ໄປ ແລະ ປະ­ກາດ​ຂ່າວ­ສານ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຕໍ່​ປະ­ຊາ​ຊົນ. ແລະຄື​ກັນ​ກັບ​ສະ­ໄໝ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ ຜູ້­ນຳ​ຂອງ​ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ​ຈະ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໂກດ​ຮ້າຍ​ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຫັນ​ສາຍ​ຕາຍ​ຂອງ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ເລີ່ມ​ເປີດ​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ຫຼົງ​ຜິດ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ຖືກ​ສອນ​ມາ​ຕັ້ງ­ແຕ່​ດົນ​ນານ​ແລ້ວ. {GC 606.1}

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ພຣະ​ນິ­ມິດ 17:5; 13:16; ບົດ​ທີ 18 ແລະ 14.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ປາຍ­ທາງ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຫວັງ" (ສະ­ບັບ​ພາ­ສາ​ໄທ) {ວັກ 603.2-606.1} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ​ ນາງ ​ເອ​ເລັນ​ ຈີ. ໄວ​ທ

ວັນ​ຊະ­ບາ​ໂຕ​ຈອມ​ປອມ​

ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ສຶກ­ສາ​ຂ່າວ­ສານ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ຊາ​ຕານ​ກໍ​ໂກດ​ຮ້າຍ. ຊາ​ຕານ​ປຸກ­ລະ­ດົມ​ຜູ້­ນຳ​ສາ­ສະ­ໜາ​ໃຫ້​ຕໍ່­ຕ້ານ​ຂ່າວ­ສານ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ຜູ້​ຮັບ​ໃຊ້​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ. ຜູ້­ນຳ​ສາ­ສະ­ໜາ​ຈະ​ອອກ​ໄປ ແລະ ຂໍ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ­ເຫຼືອ​ຈາກ​ລັດ­ຖະ­ບານ ເພື່ອ​ບັງ­ຄັບ​ໃຫ້​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຖື​ຮັກ­ສາ​ວັນ​ອາ­ທິດ​ເປັນ​ວັນ​ຊະ­ບາ​ໂຕ. ແລະ ຈະ​ມີ​ການ​ນຳ​ກົດ­ໝາຍ​ມາ​ໃຊ້​ຕໍ່­ຕ້ານ​ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ຖື​ຮັກ­ສາ​ວັນ​ອາ​ທິດ. ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຈະ​ຖືກ​ຂົ່ມ​ເຫັງ​ໂດຍ​ການ​ຖືກ​ປັບ​ໂທດ, ຖືກ​ຕິດ​ຄຸກ ຫຼື ບາງ​ຄົນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຂໍ້​ສະ­ເໜີ​ລາງ­ວັນ ແລະ ຜົນ​ປະ­ໂຫຍດ​ອື່ນໆ ເພື່ອ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ຈູງ​ໃຈ​ໃຫ້​ປະ​ຖິ້ມ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ. {GC 607.1}

ແຕ່​ບັນ­ດາ​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ຕິດ­ຕາມ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ​ຈະ​ຕອບ​ວ່າ: "ຈົ່ງ​ໃຊ້​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ບອກ​ຄວາມ​ຜິດ​ຂອງ​ເຮົາ." ແຕ່​ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ສາ­ມາດ​ເອົາ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ມາ​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້. ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ບາງ​ຄົນ​ຈະ​ຖືກ​ນຳ​ຕົວ​ໄປ​ຂຶ້ນ​ສານ. ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ສາ­ມາດ​ເປັນ​ພະ­ຍານ​ເລື່ອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ທາງ​ທີ່​ຈະ​ຮູ້​ຄວາມ​ຈິງ​ເທື່ອ. {GC 607.1}

ບັນ­ດາ​ຜູ້​ທີ່​ເຊື່ອ​ຟັງ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຖືກ​ເບິ່ງ​ວ່າ ເປັນ​ຄົນ​ກະ​ບົດ. ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຖືກ​ປະ​ຖິ້ມ​ຈາກ​ຄອບ­ຄົວ ແລະ ໝູ່​ເພື່ອນ. ບາງ​ຄົນ​ທີ່​ປະ­ຕິ­ເສດ​ການ​ໃຫ້​ກຽດ​ວັນ​ອາ­ທິດ​ເປັນ​ວັນ​ສະ­ບາ​ໂຕ​ກໍ​ຈະ​ຖືກ​ຕິດ​ຄຸກ, ບາງ​ຄົນ​ກໍ​ຈະ​ຖືກ​ຂັບ​ໄລ່, ຄົນ​ອື່ນໆ​ຈະ​ຖືກ​ປະ­ຕິ­ບັດ​​ເໝືອນ​ເປັນ​ຂ້າ​ທາດ. {GC 608.1}

"ແທ້​ຈິງ ບັນ­ດາ​ຄົນ​ທີ່​ປາ­ຖະ­ໜາ​ຈະ​ດຳ­ເນີນ​ຊີ­ວິດ​ຄຣິ​ສ​ຕຽນ ເປັນ​ຄົນ​ນັບ­ຖື​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢ່າງ​ຖືກ­ຕ້ອງ ກໍ​ຈະ​ຖືກ​ກົດ​ຂີ່​ຂົ່ມ​ເຫັງ" (2 ຕີ​ໂມ​ທຽວ 3:12)

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ປາຍ­ທາງ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຫວັງ" (ສະ­ບັບ​ພາ­ສາ​ໄທ) {ວັກ 607.1; 608.1} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ​ເອ​ເລັນ​ ຈີ. ໄວ​ທ

ຜົນດີຂອງການອາໄສຢູ່ໃນຊົນນະບົດ

ເມື່ອ​ໃດ​ທີ່​ລະ­ບອບ​ການ​ປົກ­ຄອງ​ຂອງ​ສັນ­ຕະ­ປາ­ປາ​ອອກ​ຄຳ​ສັ່ງ​ບັງ­ຄັບ​ໃຊ້​ວັນ​ອາ­ທິດ​ເປັນ​ວັນ​ຊະ­ບາ​ໂຕ ເມື່ອ­ນັ້ນ​ກໍ​ຈະ​ເປັນ​ສັນ­ຍານ​ເຕືອນ​ສຳ­ລັບ​ພວກ​ເຮົາ. ມັນ​ເປັນ​ເວ­ລາ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ອອກ​ຈາກ​ຕົວ​ເມືອງ​ໃຫຍ່ ຕຽມ​ຕົວ​ສຳ­ລັບ​ການ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ເມືອງ​ນ້ອຍ​ໄປ​ຍັງ​ບ້ານ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຢູ່​ໃນ​ຊ່ວງ​ທີ່​ເຫຼືອ​ຂອງ​ຊີ­ວິດ​ເຮົາ​ຢູ່​ໃນ​ສະ­ຖານ­ທີ່​ງຽບ​ສະ­ຫງົບ​ທ່າມ­ກາງ​ພູ​ເຂົາ. {5T 464, 465}

ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ເອີ້ນ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ໃນ​ປັດ­ຈຸ­ບັນ​ນີ້​ໃຫ້​ອອກ​ຈາກ​ຕົວ​ເມືອງ. ໃນ​ຕົວ​ເມືອງ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ ແລະ ການ​ລໍ້​ລວງ ແລະ ບັນ­ດາ​ຜູ້​ທີ່​ຍັງ​ຄົງ​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ຕົວ​ເມືອງ​ຕ່າງໆ ຈະ​ສູນ​ເສຍ​ຄອບ­ຄົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ ບາງ​ທີ່​ອາດ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເອງ​ຈະ​ຖືກ​ລໍ້​ລວງ​ໂດຍ​ສິ່ງ​ຕ່າງໆ​ທີ່­ຢູ່​ອ້ອມ​ຂ້າງ​ພວກ​ເຂົາ.

ຜູ້​ປະ­ກາດ​ພຣະ​ຄຳ​ທ່ານນາງ​ເອ​ເລັນ​ ຈີ. ໄວ​ທ ຍັງ​ໄດ້​ເຕືອນ​ພວກ​ເຮົາ​ອີກ​ວ່າ ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຢູ່​ໃນ​ຕົວ​ເມືອງ​ເພີ່ມ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ດັ່ງ­ນັ້ນ ໄພ­ພິ­ບັດ​ກໍ​ຈະ​ເພີ່ມ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ຕາມ​ສົມ​ສ່ວນ. ໃນ​ໄວໆ​ນີ້ ເມືອງ​ຕ່າງໆ​ຈະ​ຖືກ​ທຳ­ລາຍ ແລະ ໄພ­ພິ­ບັດ​ທີ່​ໜ້າ​ຢ້ານ​ກົວ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ຕ່າງໆ.

ໃນ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຄຳ­ເຕືອນ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ຕົວ​ເມືອງ ເພາະ​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ຮູ້​ເຖິງ​ຜົນ​ຂອງ​ຄວາມ​ໜ້າ​ຢ້ານ​ກົວ​ທີ່​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ ຖ້າ​ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ຄົງ​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ຕົວ​ເມືອງ. ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຟັງ​ຄຳ​ແນະ­ນຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ບໍ? {LDE 111}

ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ປະ­ກາດ​ຂ່າວ​ປະ­ເສີດ​ຢູ່​ໃນ​ຕົວ​ເມືອງ​ໄດ້​ແນວ­ໃດ ຖ້າ​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ຕົວ​ເມືອງ? ພຣະ​ເຈົ້າ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ໂບດ​ຢູ່​ໃນ​ຕົວ​ເມືອງ ແຕ່​ສະ​ຖາ​ບັນ​ໃຫຍ່ ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ໂຮງ­ພິມ, ໂຮງ­ຮຽນ, ໂຮງ­ໝໍ ແລະ ອື່ນໆ​ເປັນ­ຕົ້ນ, ຄວນ​ຈະ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ນອກ​ເມືອງ. {2SM 358}


ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ “Testimonies for the Church” {5T 464, 465} ແລະ​ ປຶ້ມ “Last Day Events” {LDE 111} ແລະ ​ປຶ້ມ “Selected Messages.” {2SM 358} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ​ ນາງ ​ເອ​ເລັນ ​ຈີ. ໄວ​ທ

ເວ­ລາ​ສັ້ນໆ​ຂອງ​ບັນ­ຫາ

"ເຫດ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢ່າງ​ໜັກ­ໜ່ວງ ແລະ ອົດ­ສາ​ສູ້ ເພາະ­ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ໄວ້​ວາງ­ໃຈ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າ ຜູ້​ຊົງ​ພຣະ​ຊົນ​ຢູ່, ຜູ້​ຊົງ​ໂຜດ​ໃຫ້​ພົ້ນ​ຂອງ​ທຸກ​ຄົນ ແລະ ໂດຍ​ສະ­ເພາະ​ແລ້ວ​ຂອງ​ພວກ​ຄົນ​ທີ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ອົງ" (1 ຕີ​ໂມ​ທຽວ 4:10)

ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ການ​ກົດ​ຂີ່​ຂົ່ມ​ເຫັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ບັນ­ດາ​ຜູ້​ທີ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ຄວາມ​ຈິງ ແຕ່​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ກະ­ກຽມ​ຕົວ​ເອງ​ໂດຍ​ການ​ອະ­ທິ­ຖານ ແລະ ສຶກ­ສາ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຢ້ານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ນີ້ ແລະ ຈະ​ປະ​ຖິ້ມ​ບັນ­ດາ​ພີ່­ນ້ອງ​ຜູ້​ທີ່​ເຊື່ອ ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກັບ​ຝ່າຍ​ໂລກ. ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ກາຍ­ເປັນ​ສັດ­ຕູ​ທີ່​ໂຫດ­ຮ້າຍ​ທີ່​ສຸດ. ເພື່ອ​ຮັກ­ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ແລະ ຄວາມ​ສະ­ດວກ​ສະ­ບາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເອງ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ບິດ​ເບືອນ​ຄວາມ​ຈິງ ແລະ ຈະ​ກ່າວ​ໂທດ​ໃສ່​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ເປັນ​ພະ­ຍານ​ບໍ່​ຈິງ ແລະ ເວົ້າ​ເອົາ­ໃຈ​ຜູ້­ນຳ ເພື່ອ​ມາ​ຕໍ່­ສູ້​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. {GC 608.2}

ໃນ​ຊ່ວງ​ເວ­ລາ​ແຫ່ງ​ການ​ກົດ​ຂີ່​ຂົ່ມ​ເຫັງ​ນີ້ ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຂອງ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຖືກ​ທົດ​ລອງ. ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້ ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ໄດ້​ໃຫ້​ຈິດ­ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ການ​ປະ­ກາດ​ຂ່າວ​ປະ​ເສີດ. ຕອນ​ນີ້ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ­ທຸກ​ທໍ­ລະ­ມານ ເພາະ​ເປັນ​ພະ­ຍານ​ເພື່ອ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ຂະ­ນະ​ທີ່​ຝ່າຍ​ຕໍ່­ຕ້ານ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ມຶນງົງ. ພວກ​ເຂົາ​ຮູ້­ສຶກ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເປັນ​ຜູ້­ນຳ​ພາ​ບັນ­ຫາ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມາ ແຕ່​ຈິດ​ໃຕ້​ສຳ­ນຶກ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ຢູ່​ໃນ​ເສັ້ນ­ທາງ​ທີ່​ຖືກ­ຕ້ອງ​ແລ້ວ. ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ກ້າ​ຫຍຸ້ງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ເພື່ອ​ເຫັນ­ແກ່​ເປັນ​ທີ່​ພໍ­ໃຈ​ຂອງ​ຄົນ​ທົ່ວ​ໂລກ. {GC 608.3}

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ປາຍ­ທາງ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຫວັງ" (ສະ­ບັບ​ພາ­ສາ​ໄທ) {ວັກ 608.2,3} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ​ເອ​ເລັນ ​ຈີ. ໄວ​ທ

ເຄື່ອງ­ໝາຍ​ຂອງ​ສັດ​ຮ້າຍ

"ມັນ​ຍັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ທັງ​ປວງ ທັງ​ນ້ອຍ​ ແລະ ໃຫຍ່, ທັງ​ຮັ່ງ­ມີ ແລະ ຍາກ­ຈົນ, ທັງ​ເສ­ລີ ແລະ ຂ້ອຍ​ຂ້າ ໄດ້​ຮັບ​ເຄື່ອງ­ໝາຍ​ໄວ້​ທີ່​ມື​ຂວາ ຫຼື ທີ່​ໜ້າ­ຜາກ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ..." ພຣະ​ນິ­ມິດ 13:16

ເມື່ອ​ໃດ​ທີ່​ແສງ​ສະ­ຫວ່າງ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຈິງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ວັນ​ຊະ­ບາ​ໂຕ​ໃນ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ທຸກ​ຄົນ​ແລ້ວ ຖ້າ­ວ່າພວກ​ເຂົາ​ຍັງ​ຄົງ​ສືບ­ຕໍ່​ຢຶດ​ຖື​ວັນ​ຊະ­ບາ​ໂຕ​ທີ່​ຈອມ​ປອມ ແລະ ປະ­ຕິ­ເສດ​ການ​ຮັກ­ສາ​ວັນ​ຊະ­ບາ​ໂຕ​ໃນ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ ເມື່ອ­ນັ້ນ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ເຄື່ອງ­ໝາຍ​ຂອງ​ສັດ​ຮ້າຍ. ເມື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ລັດ­ຖະ­ບານ​ທີ່​ຈະ​ຢຸດ​ວຽກ​ໃນ​ວັນ​ອາ­ທິດ ແລະ ນະ­ມັດ­ສະ­ການ​ພຣະ​ເຈົ້າ ເຖິງ​ແມ່ນ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຮູ້​ວ່າ ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ສຳ­ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ແລ້ວ​ວ່າ​ວັນ​ເສົາ​ເປັນ​ວັນ​ຊະ­ບາ​ໂຕ​ທີ່­ແທ້​ຈິງ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ຍິນ​ຍອມ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ເຄື່ອງ­ໝາຍ​ຂອງ​ສັດ​ຮ້າຍ ແລະ ປະ­ຕິ­ເສດ​ຕາ​ປະ­ທັບ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ພຣະ​ນິ­ມິດ 13:16.

ບັນ­ຫາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຊື້ ແລະ ການ​ຂາຍ

"ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​ຜູ້​ໃດ​ຊື້ ຫຼື ຂາຍ​ໄດ້ ເວັ້ນ​ໄວ້​ແຕ່​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ເຄື່ອງ­ໝາຍ​ນັ້ນ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ຊື່​ຂອງ​ສັດ​ຮ້າຍ ຫຼື ເລກ​ທີ່​ໝາຍ​ເຖິງ​ຊື່​ມັນ​ນັ້ນ" (ພຣະ​ນິ­ມິດ 13:17)

ຄົນ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຈະ​ມາ​ຢູ່​ອ້ອມ​ຮອບ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ຈະ​ເຍາະ​ເຍີຍ, ແລະ ຈະ​ຂົ່ມ­ຂູ່​ທຳ­ຮ້າຍ​ພວກ​ເຂົາ. ຄົນ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຈະ​ເຍາະ​ເຍີ​ຍ​ຄວາມ​ອ່ອນ­ແອ, ຈະ​ຫົວ­ຂວັນ​ຈຳ­ນວນ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ໜ້ອຍ ແລະ ຈະ​ເວົ້າ​ໝິ່ນ­ປະ­ໝາດ​ພວກ​ເຂົາ​ຢ່າງ​ເຈັດ​ປວດ​ໃຈ. ຄົນ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຈະ​ຕັດ​ຊັບ​ສິນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​ຊື້ ຫຼື ຂາຍ​ໄດ້. ແຕ່​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ອ້າງ​ພຣະ​ສັນ­ຍາ​ອັນ​ແນ່­ນອນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ພ້ອມ​ທັງ​ຮ້ອງ­ໄຫ້ ແລະ ອະ­ທິ­ຖານ​ເພື່ອ​ວ່າ ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຊົງ​ຮັກ­ສາ​ພວກ​ເຂົາ​ໄວ້.

"ແລ້ວ​ພວກ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຈະ​ປອດ​ໄພ; ພວກ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໝັ້ນ­ຄົງ​ດັ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ປ້ອມ​ປ້ອງ​ກັນ​ອັນ​ເຂັ້ມ​ແຂງ. ພວກ​ເຈົ້າ​ຈະ​ມີ​ອາ­ຫານ​ກິນ ແລະ ຈະ​ມີ​ນ້ຳ​ດື່ມ" (ເອ​ຊາ​ຢາ 33:16)

ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ສັນ­ຍາ​ວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ຈັດ​ຕຽມ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ ພຣະ​ອົງ​ຍັງ​ສັ່ງ​ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ພຣະ​ອົງ. ພຣະ​ອົງ​ປາ­ຖະ­ໜາ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ຊົນ­ນະ­ບົດ ເພື່ອ​ພວກ​ເຮົາ​ສາ­ມາດ​ປູກ​ອາ­ຫານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເອງ​ໄດ້. ມັນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ສຳ­ຄັນ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ຮູ້­ຈັກ​ການ​ຝຶກ​ປູກ​ອາ­ຫານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ເພື່ອ​ກະ­ກຽມ​ໃນ​ເວ­ລາ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ສາ­ມາດ​ເຮັດ​ການ​ຊື້​ຂາຍ​ໄດ້.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ພຣະ​ນິ­ມິດ 13:17; ເອ​ຊາ​ຢາ 33:16.

“ຈົ່ງລະນຶກເຖິງວັນສະບາໂຕ, ຖືເປັນວັນບໍລິສຸດ. ຈົ່ງເຮັດການງານທັງໝົດຂອງເຈົ້າຫົກມື້. ແຕ່ມື້ທີເຈັດນັ້ນ ເປັນສະບາໂຕຂອງພຣະເຢໂຮວາ ພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າ, ໃນມື້ນັ້ນ ຢ່າເຮັດການງານໃດໆ ບໍ່ວ່າເຈົ້າເອງ ຫຼື ລູກຊາຍ, ລູກສາວຂອງເຈົ້າ ຫຼື ຄົນຮັບໃຊ້ຂອງເຈົ້າ ຫຼື ສັດໃຊ້ແຮງງານຂອງເຈົ້າ ຫຼື ແຂກທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປະຕູເມືອງຂອງເຈົ້າ. ເພາະໃນຫົກມື້ ພຣະເຢໂຮວາຊົງສ້າງຟ້າສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ, ທະເລ ແລະ ຊັບພະສິ່ງ ເຊິ່ງມີຢູ່ໃນທີ່ເຫຼົ່ານັ້ນ, ແຕ່ໃນມື້ທີເຈັດຊົງພັກ, ເພາະສະນັ້ນ ພຣະເຢໂຮວາຊົງອວຍພຣະພອນວັນສະບາໂຕ ແລະ ຊົງຕັ້ງມື້ນັ້ນໄວ້ເປັນວັນບໍລິສຸດ.” ອົບພະຍົບ 20:8-11

ການ​ປະ­ທັບ​ກາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ

ເມື່ອ​ເຫັນ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຊັດ​ເຈນ​ແລ້ວ​ວ່າ ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ຕັດ­ສິນ​ໃຈຮັກ­ສາ​ພຣະ​ບັນ­ຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຄື​ຮັກ­ສາ​ວັນ​ເສົາ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ວັນ​ຊະ­ບາ​ໂຕ ແລະ ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ຮັກ­ສາ​ກົດ­ໝາຍ​ຂອງ​ມະ­ນຸດ​ຄື ຍອມ­ຮັບ​ກົດ­ໝາຍ​ວັນ​ອາ​ທິດ. ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຈະ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ລົງ​ມາ​ປະ­ທັບ​ກາ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ. ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ອົງ​ນັ້ນ​ຖື​ຕາ​ປະ­ທັບ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ໄດ້​ມາ​ຫາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ສີ່​ອົງ​ທີ່​ຢືນ​ຢູ່​ສີ່​ທິດ​ຂອງ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ ທີ່​ຫ້າມ​ລົມ​ທັງ​ສີ່​ທິດ​ໄວ້​ບໍ່​ໃຫ້​ພັດ​ມາ​ໃສ່​ແຜ່ນ­ດິນ, ໃສ່​ທະ­ເລ, ຫລື​ໃສ່​ຕົ້ນ­ໄມ້​ໃດໆ. ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ອົງ​ນັ້ນ​ຈະ​ກ່າວ​ແກ່​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ທັງ​ສີ່​ທິດ​ນັ້ນ​ວ່າ: "ຢ່າ​ເຮັດ​ອັນ­ຕະ­ລາຍ​ແກ່​ແຜ່ນ­ດິນ, ແກ່​ທະ­ເລ, ຫລື​ຕົ້ນ­ໄມ້ ຈົນ​ກວ່າ​ເຮົາ​ຈະ​ປະ­ທັບ​ກາ​ໄວ້​ທີ່​ໜ້າ­ຜາກ​ບັນ­ດາ​ຜູ້​ຮັບ​ໃຊ້​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ເຮົາ​ເສຍ​ກ່ອນ… ຈຳ­ນວນ​ຂອງ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ປະ­ທັບ​ກາ​ມີ 144,000 ຄົນ” (ພຣະ​ນິມິດ 7:4) {GC 613.2}

ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຍັງ​ມີ​ໂອ­ກາດ​ທີ່​ຈະ​ເລືອກ ພຣະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ອະ­ນຸ­ຍາດ​ໃຫ້​ຊາ​ຕານ​ຄວບ​ຄຸມ​ຄົນ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ ແລະ ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່. ດັ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ທຳ​ພຣະ​ນິ­ມິດ 7:1 "ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ສີ່​ອົງ​ຢືນ​ຢູ່​ໃນ​ທິດ​ທັງ​ສີ່​ຂອງ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ ຫ້າມ​ລົມ​ທັງ​ສີ່​ທິດ​ບໍ່​ໃຫ້​ພັດ​ໃສ່​ແຜ່ນ­ດິນ ຫຼື ໃສ່​ທະ­ເລ ຫຼື ໃສ່​ຕົ້ນ­ໄມ້​ໃດໆ." ແຕ່​ເມື່ອ​ທຸກ​ຄົນ​ໄດ້​ເລືອກ​ຝ່າຍ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຢູ່​ແລ້ວ ເມື່ອ­ນັ້ນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຖອນ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ອອກ​ຈາກ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ ແລະ ຈະ​ປົກ​ປ້ອງ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ທີ່​ເຫຼືອ​ຢູ່ ຄື​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ອົງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ຈາກ​ນັ້ນ ຊາ​ຕານ​ຈະ​ມີ​ອຳ­ນາດ​ຢ່າງ​ເຕັມ­ທີ່​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ຕາມ­ໃຈ​ມັກ​ຂອງ​ມັນ​ກັບ​ຄົນ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ. ນີ້​ຈະ​ເປັນ​ເວ­ລາ​ອັນ​ໜ້າ​ຢ້ານ​ກົວ​ຂອງ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ ເພາະ­ວ່າ​ຊາ​ຕານ​ໄດ້​ພົບ​ຄວາມ​ມ່ວນ­ຊື່ນ​ໃນ​ການ​ກໍ່­ໃຫ້­ເກີດ​ຄວາມ­ທຸກ​ຍາກ​ຕໍ່​ມະ­ນຸດ­ຊາດ ແລະ ປາ​ສະ​ຈາກ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ຈະ​ບໍ່​ມີ​ຂີດ​ຈຳ​ກັບ​ໃດໆ​ກັບ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ທີ່​ຈະ​ເຫັນ​ຢູ່​ເທິງ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ. ມີ​ພຽງ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ຄວາມ­ທຸກ​ຍາກ ແຕ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຊົງ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ ແລະ ຮັກ­ສາ​ພວກ​ເຂົາ. {GC 614.1}

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ພຣະ​ນິ­ມິດ 7:4.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ປາຍ­ທາງ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຫວັງ" (ສະ­ບັບ​ພາ­ສາ​ໄທ) {ວັກ 613.2; 614.1} ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ​ເອ​ເລັນ​ ຈີ. ໄວ​ທ