ໄວເດັກຂອງພຣະເຢຊູ

ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ລົງ​ມາ​ບອກ​ຂ່າວ​ດີ​ໃຫ້ແກ່​ຊາ​ຂາ​ຣີ​ຢາ

ພໍ​ໃກ້​ຈະ​ເຖິງ​ເວ­ລາ​ຕາມ​ຄຳ​ພະ­ຍາ­ກອນທີ່​ຜູ້​ປະ­ກາດ​ພຣະ​ຄຳ​ດາ​ນີ​ເອນ​ໄດ້​ທຳ­ນາຍ​ໄວ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ຈະ​ສະ­ເດັດ​ມາ​ໃນ​ໂລກ​ນີ້ ​ເຊິ່ງຊາວຢິວ​ເອີ້ນ​ວ່າ ພຣະ​ເມ​ຊີ​ອາ, ໃນ​ເວ­ລາ​ນັ້ນ​ ມີ​ປະ­ໂລ­ຫິດ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ຊື່­ວ່າ "ຊາ​ຂາ​ຣີ​ຢາ" ແລະເມຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ຊື່­ວ່າ "ເອ​ລີ​ຊາ​ເບັດ" ທັງ​ສອງ­ຜົວ­ເມຍ​ດຳ­ເນີນ​ຊີ­ວິດ​ຢ່າງ​ສັດ­ຊື່​ຕໍ່​ສາຍ​ພຣະ​ເນ​ດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະເຊື່ອ​ຟັງ​ພຣະ​ບັນ­ຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ແຕ່​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ມີ​ລູກ​ເພາະ​ນາງ​ເອ​ລີ​ຊາ​ເບັດ​ເປັນ​ໝັນ ແລະທັງ​ສອງ​ຄົນ​ກໍ​ເຖົ້າ​ແກ່​ແລ້ວ.

ໃນ​ສະ­ໄໝ​ນັ້ນ ມີ​ປະ­ໂລ­ຫິດ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ຢູ່​ທ່າມກາງຊາວຢິວ. ດັ່ງ­ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ປ່ຽນ​ຜຽນ​ກັນ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ໃນ​ພຣະ​ວິ​ຫານ. ຊາ​ຂາ​ຣີ​ຢາ​ເປັນ​ປະ­ໂລ­ຫິດ ແລະໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ໃນ​ພຣະ​ວິ­ຫານ​ປີ​ລະ​ສອງ​ເທື່ອ. ເທື່ອ​ນີ້, ເພິ່ນ​ກໍາ​ລັງ​ເຜົາ​ເຄື່ອງ​ຫອມ​ເທິງ​ແທ່ນ​ບູ­ຊາ ແລະປະຊາຊົນ​ກໍອະ­ທິ­ຖານ​ຢູ່ພາຍນອກໃນເວລາເຜົາ​ເຄື່ອງ​ຫອມ​ນັ້ນ ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ໄດ້​ມາ​ປາ­ກົດ​ຕົວ​ແກ່​ເພິ່ນ.

ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ຊາ​ຂາ​ຣີ​ຢາ​ວ່າ: “ຊາ​ຂາ​ຣີ​ຢາ​ເອີຍ! ຢ່າ​ສູ່​ຢ້ານ​ເລີຍ ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຍິນ​ຄຳ​ອະ­ທິ­ຖານ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ແລ້ວ ແລະເອ​ລີ​ຊາ​ເບັດ​ເມຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເກີດ​ລູກ​ຊາຍ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ໃຫ້​ເຈົ້າ ຈົ່ງ​ໃສ່​ຊື່​ໃຫ້​ລາວ​ວ່າ ‘ໂຢ​ຮັນ.’ ເຈົ້າ​ຈະ​ເບີກ­ບານ​ໃຈ​ຢ່າງ​ເຫຼືອ​ລົ້ນ ແລະຫຼາຍ​ຄົນ​ຈະ​ດີ­ໃຈ​ເມື່ອ​ລາວ​ເກີດ​ມາ. ເດັກ​ຄົນ​ນີ້​ຈະ​ບໍ່​ດື່ມ​ເຫຼົ້າ ແລະຂອງ​ມືນ​ເມົາ​ຢ່າງ­ໃດ​ເລີຍ. ຕັ້ງ­ແຕ່​ທີ່​ລາວ​ເກີດ​ມາ​ກໍ​ຈະ​ເຕັມ​ດ້ວຍ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ລາວ​ຈະ​ນຳ­ພາ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ຫາ​ອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ ອົງ​ທີ່​ເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ລາວ​ຈະ​ກ້າວ​ອອກ​ໜ້າ​ກ່ອນ​ອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ­ແຂງ ແລະອົງ​ອາດ... ລາວ​ຈະ​ນຳ​ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຟັງ​ໃຫ້​ມີ​ປັນ­ຍາ​ຢ່າງ​ຄົນ​ສິນ​ທຳ ເພື່ອ​ຈັດ​ຕຽມ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ໄວ້​ພ້ອມ​ສຳ­ລັບ​ອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ” (ລູ​ກາ 1:13-17).

ຊາ​ຂາ​ຣີ​ຢາ​ຖາມ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ວ່າ: “ຂ້າ­ນ້ອຍ​ຈະ​ຮູ້​ໄດ້​ແນວ­ໃດ​ວ່າ ເລື່ອງ​ນີ້​ຈະ​ເປັນ­ຄວາມ​ຈິງ? ໃນ​ເມື່ອ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ເອງ​ກໍ​ເຖົ້າ​ແກ່ ແລະເມຍ​ຂອງ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ກໍ​ອາ­ຍຸ​ຫຼາຍ​ແລ້ວ.”

ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ຊາ​ຂາ​ຣີ​ຢາ​ວ່າ: “ເຮົາ​ແມ່ນ​ຄັບ​ລີ​ເອນ! ເຮົາ​ຢືນ​ຢູ່​ຊ້ອງ​ໜ້າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເພື່ອ​ຮັບ​ໃຊ້​ພຣະ​ອົງ. ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ໃຊ້​ເຮົາ​ມາ​ບອກ​ຂ່າວ​ດີ​ກັບ​ເຈົ້າ ແຕ່​ເຈົ້າ​ພັດ​ບໍ່​ໄດ້​ເຊື່ອ​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ຂອງ​ເຮົາ​ເຊິ່ງ​ຈະ​ເປັນ­ຄວາມ​ຈິງ​ຕາມ​ເວ­ລາ​ທີ່​ກຳ­ນົດ​ເອົາ​ໄວ້. ບັດ​ນີ້ ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ສາ­ມາດ​ປາກ​ໄດ້​ຈົນ​ເຖິງ​ມື້​ທີ່​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ເຮົາ​ເປັນ­ຄວາມ​ຈິງ.”

ປະ­ຊາ­ຊົນ​ທີ່­ຢູ່​ໃນ​ເດີນ​ຂອງ​ພຣະ​ວິ­ຫານ​ຄິດ​ວ່າ​ຊາ​ຂາ​ຣີ​ຢາ​ຄົງ​ໄດ້​ເຫັນ​ນິ­ມິດ​ຢູ່​ໃນ​ພຣະ​ວິ​ຫານ ເພາະ­ວ່າ​ເພິ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ພຣະ​ວິ​ຫານ​ດົນ​ນານ ແລະເວ­ລາ​ເພິ່ນ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ພຣະ​ວິ​ຫານ ໜ້າ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ກໍ​ເປັ່ງ​ໄປ​ດ້ວຍ​ແສງ​ລັດ­ສະ­ໝີ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ເມື່ອ​ຊາ​ຂາ​ຣີ​ຢາ​ເວົ້າ​ກັບ​ປະ­ຊາ­ຊົນ ເພິ່ນ​ກໍ​ບໍ່​ສາ­ມາດ​ເວົ້າ​ໄດ້ ແລະເພິ່ນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ໃຊ້​ມື​ເຮັດ​ພາ­ສາ​ໃບ້​ສື່­ສານ​ກັບ​ປະ­ຊາ​ຊົນ.

ແລ້ວ​ພຣະ​ຄໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເຊິ່ງ​ຜ່ານ​ທາງ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ມາ​ຍັງ​ຊາ​ຂາ​ຣີ​ຢາ​ນັ້ນ​ກໍ​ໄດ້​ກາຍ­ເປັນ​ຄວາມ​ຈິງ. ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ມາ ນາງ​ອາ­ລີ​ຊາ​ເບັດ​ກໍ​ໄດ້​ຖື­ພາ ແລະເພິ່ນ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ອອກ​ຈາກ​ເຮືອນ​ໄປ​ໃສ​ເລີຍ​ເປັນ​ເວ­ລາ​ຫ້າ​ເດືອນ.

ຊາ​ຂາ​ຣີ​ຢາ​ຮູ້​ເລື່ອງ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ເປັນຢ່າງດີ​ຕອນ​ທີ່​ເພິ່ນ​ມີ​ລູກໃນຍາມ​ເຖົ້າ​ແກ່ ເພາະ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ສັດ­ຊື່​ໃນ​ພຣະ​ສັນ​ຍາ. ແຕ່​ໃນ​ວິ­ນາ­ທີ​ທີ່​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປາ­ກົດ​ຕົວ​ແກ່​ຊາ​ຂາ​ຣີ​ຢາ​ນັ້ນ​ ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ຫັນ​ໄປ​ຫາ​ຄວາມ​ອ່ອນ­ແອ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ. ເພິ່ນ​ໄດ້​ລືມ​ວ່າ ສິ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສັນ­ຍາ​ໄວ້​ນັ້ນ ພຣະ​ອົງ­ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສຳ­ເລັດ​ໄດ້. ພວກ​ເຮົາ​ທຸກ​ຄົນ​ຄວນ​ຈື່​ຈຳ​ໄວ້​ວ່າ ດ້ວຍ​ວ່າ ບໍ່​ມີ​ສິ່ງ​ໃດ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ບໍ່​ໄດ້.

ອ້າງອີງ​ຈາກປຶ້ມ "ພຣະຄຳພີ" ລູ​ກາ 1:5-25

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ " Desire of Ages " ບົດ​ທີ 10 ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ນາງ​ມາ​ຣີ ຜູ້­ຍິງ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ພຣະ​ພອນ

ໃນ​ເດືອນ​ທີ​ຫົກ​ທີ່​ນາງ​ເອ​ລີ​ຊາ​ເບັດ​ຖື­ພາ​ຢູ່​ນັ້ນ ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ໄດ້​ໃຊ້​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ມາ​ຍັງ​ແຂວງ​ຄາ​ລີ​ເລ​ໃນ​ເມືອງ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ມີ​ຊື່­ວ່າ “ນາ​ຊາ​ເຣັດ.” ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ໄດ້​ໄປ​ບອກ​ຍິງ​ສາວ​ພົມ­ມະ­ຈັນ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ຊົງ​ເລືອກ​ໄວ້​ແລ້ວ. ນາງ​ມີ​ຊື່­ວ່າ “ມາ​ຣີ.” ນາງ​ເປັນ​ຄູ່​ໝັ້ນ​ຂອງ​ຊາຍ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ສືບ​ເຊື້ອ­ສາຍ​ມາ​ຈາກ​ກະ­ສັດ​ດາ​ວິດ​ເຊິ່ງ​ມີ​ຊື່­ວ່າ “ໂຢ​ເຊັບ.”

ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ກ່າວ​ຕໍ່​ນາງ​ມາ​ຣີ​ວ່າ: “ສັນ­ຕິ​ສຸກ​ຈົ່ງ​ມີ​ຢູ່​ແກ່​ເຈົ້າ​ເຖີດ! ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ກັບ​ເຈົ້າ ແລະອວຍ­ພອນ​ເຈົ້າ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ.” ນາງ​ມາ​ຣີ​ຕົກ­ໃຈ​ໃນ​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ເຫຼົ່າ​ນີ້.

ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ກ່າວ​ຕໍ່​ນາງ​ວ່າ: “ມາ​ຣີ​ເອີຍ ຢ່າ​ສູ່​ຢ້ານ! ພຣະ​ເຈົ້າ​ໂຜດ​ເມດ​ຕາ​ເຈົ້າ​ແລ້ວ. ເຈົ້າ​ຈະ​ຕັ້ງ​ທ້ອງ ແລະເກີດ​ລູກ​ຊາຍ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ ຈົ່ງ​ໃສ່​ຊື່​ໃຫ້​ກຸມ­ມານ​ນີ້​ວ່າ ‘ເຢ​ຊູ’ ກຸມ­ມານ​ນີ້​ຈະ​ເປັນ​ໃຫຍ່ ແລະເປັນ​ທີ່​ເອີ້ນ​ກັນ​ວ່າ: ‘ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງ​ສູງ​ສຸດ…’”

ນາງ​ມາ​ຣີ​ຕອບ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ວ່າ: “ເຫດ­ການ​ຈະ​ເປັນ​ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ກ່າວ​ມາ​ໄດ້​ຢ່າງ­ໃດ? ເພາະ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຮ່ວມ​ເພດ​ສຳ­ພັນ​ກັບ​ຜູ້​ຊາຍ​ຈັກ​ເທື່ອ.”

ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ຕອບ​ນາງ​ວ່າ: “ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ຈະ​ມາ​ຢູ່​ເທິງ​ເຈົ້າ ແລະຣິດ​ອຳ­ນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງ​ສູງ​ສຸດ​ຈະ​ປົກ​ຄຸມ​ເຈົ້າ. ດ້ວຍ​ເຫດ​ນີ້​ແຫລະ! ເດັກ​ຜູ້​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ຈະ​ເປັນ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ: ‘ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.’ ແມ່ນ​ແຕ່ນາງ​ເອ​ລີ​ຊາ​ເບັດ​ພີ່­ນ້ອງ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ນັ້ນ​ກໍ​ຍັງ​ຈະ​ໄດ້​ລູກ​ຊາຍ​ທັງໆ​ທີ່​ນາງ​ເຖົ້າ​ແກ່​ແລ້ວ ແລະໃຜໆ​ກໍ​ວ່າ​ນາງ​ເປັນ​ໝັນ. ແຕ່​ບັດ​ນີ້ ນາງ​ເອ​ລີ​ຊາ​ເບັດ​ຖື­ພາ​ໄດ້​ຫົກ​ເດືອນ​ແລ້ວ ດ້ວຍ​ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ສິ່ງ​ໃດ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ບໍ່​ໄດ້.”

ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ສົງ­ໄສ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແຕ່​ມີ​ຄວາມ​ໄວ້​ວາງ­ໃຈ​ຢ່າງ​ເຕັມ­ທີ່ ແລະເຊື່ອ​ຟັງ​ພຣະ​ອົງ ນາງ​ມາ​ຣີຈຶ່ງ​ຕອບ​ວ່າ: “ຂ້າ­ນ້ອຍ​ເປັນ​ທາດ​ຍິງ​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ. ຂໍ​ໃຫ້​ເຫດ­ການ​ນີ້​ເກີດ​ກັບ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ຕາມ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ມາ​ນັ້ນ​ເທີ້ນ.” ແລ້ວ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ກໍ​ໄດ້​ຈາກ​ນາງ​ມາ​ຣີ​ໄປ.

ອ້າງອີງ​ຈາກປຶ້ມ "ພຣະຄຳພີ" ລູ​ກາ 1:26-38

ນາງ​ມາ​ຣີ​ຢ້ຽມ­ຢາມ​ນາງ​ເອ​ລີ​ຊາ​ເບັດ

ນາງ​ມາ​ຣີ​ຮູ້​ຂ່າວຈາກ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ວ່າ ນາງ​ເອ​ລີ​ຊາ​ເບັດ ເຊິ່ງເປັນພີ່­ນ້ອງ​ຂອງ​ນາງ​ໄດ້​ຖື­ພາ ແລະນາງ​ມາ​ຣີ​ຈຶ່ງ​ໄປ​ຢ້ຽມ­ຢາມ​ນາງ​ເອ​ລີ​ຊາ​ເບັດ.

ເມື່ອ​ນາງ​ມາ​ຣີ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ບ້ານ ແລະທັກ​ທາຍ​ນາງ​ເອ​ລີ​ຊາ​ເບັດ ລູກ​ຂອງ​ນາງ​ເອ​ລີ​ຊາ​ເບັດ​ກໍ​ເໜັງ​ຕີງ. ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ໄດ້​ມາ­ສະ​ຖິດ​ກັບ​ນາງ​ເອ​ລີ​ຊາ​ເບັດ ແລະນາງ​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: "ເຈົ້າ​ເປັນ​ຍິງ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ພຣະ​ພອນ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ກວ່າ​ຜູ້­ຍິງ​ທຸກ​ຄົນ ຕະ­ຫຼອດ​ທັງ​ລູກ​ທີ່​ຈະ​ເກີດ​ມາ​ນັ້ນ​ດ້ວຍ. ເປັນ​ຫຍັງ ເຫດ­ການ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ນີ້​ຈຶ່ງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ນໍ! ຄື​ແມ່​ຂອງ​ອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ມາ​ຢ້ຽມ­ຢາມ​ຂ້າ­ນ້ອຍ? ດ້ວຍ​ວ່າ ພໍ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ໄດ້​ຍິນ​ສຽງ​ຂອງ​ນາງ​ຖາມ​ສະ­ບາຍ­ດີ ລູກ​ຢູ່​ໃນ​ທ້ອງ​ຂອງ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ໄດ້​ດິ້ນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ. ຄວາມ­ສຸກ​ມີ​ແກ່​ນາງ​ທີ່​ໄດ້​ເຊື່ອ​ວ່າ ສິ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກ່າວ​ກັບ​ນາງ​ນັ້ນ​ຈະ​ສຳ​ເລັດ."

ແລ້ວ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ກໍ​ໄດ້​ມາ­ສະ​ຖິດ​ກັບ​ນາງ​ມາ​ຣີ ແລະນາງ​ມາ​ຣີ​ຮ້ອງ­ເພງ​ສັນ­ລະ­ເສີນ​ວ່າ: "ຈິດ­ໃຈ​ຂອງ​ຂ້າ​ຂ້ອຍ​ຍົກ­ຍ້ອງ​ສັນ­ລະ­ເສີນ​ອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ ແລະຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ຂ້າ​ຂ້ອຍ​ຊົມ​​ຊື່ນຍິນ­ດີ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າຜູ້​ຊົງ​ໂຜດ​ໃຫ້​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ໄດ້​ພົ້ນ ເພາະ​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ແນມ​ເບິ່ງ​ຜູ້​ຮັບ​ໃຊ້​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຜູ້​ຕ່ຳ​ຕ້ອຍ. ນັບ​ຕັ້ງ­ແຕ່​ນີ້​ໄປ ຄົນ​ທຸກ​ສະ­ໄໝ​ຈະ​ເອີ້ນ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ວ່າ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ພຣະ​ພອນ; ເພາະ­ວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງ​ຊົງ​ຣິດ​ອຳ­ນາດ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ໄດ້​ກະ­ທຳ​ສິ່ງ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ເພື່ອ​ຂ້າ­ນ້ອຍ ແລະພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ..."

ນາງ​ມາ​ຣີ​ໄດ້​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ກັບ​ນາງ​ເອ​ລີ​ຊາ​ເບັດ​ປະ­ມານ​ສາມ​ເດືອນ. ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ ນາງ​ມາ​ຣີ​ກໍ​ກັບ​ຄືນເມືອ​ເຮືອນ​ຂອງ​ຕົນ.

ອ້າງອີງ​ຈາກປຶ້ມ "ພຣະຄຳພີ" ລູ​ກາ 1:29-56

ໂຢເຊັບຄູ່ໝັ້ນຂອງນາງມາຣີ

ນາງ​ມາ​ຣີ ຜູ້​ທີ່​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ມາ​ປາ­ກົດ​ຕົວ​ນັ້ນ ນາງ​ເປັນ​ຄູ່​ໝັ້ນ​ຂອງ​ຊາຍ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ມີ​ຊື່­ວ່າ “ໂຢ​ເຊັບ.” ທັງ​ສອງ​ມີ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຈະ​ແຕ່ງ­ງານ​ກັນ. ໃນ​ເວ­ລາ​ທີ່​ນາງ​ມາ​ຣີ​ກັບ​ມາ​ຈາກ​ບ້ານ​ຂອງ​ນາງ​ເອ​ລີ​ຊາ​ເບັດ ໂຢ​ເຊັບ​ກໍ​ໄດ້​ຮູ້​ວ່າ​ນາງ​ມາ​ຣີ​ຕັ້ງ​ທ້ອງ​ແລ້ວ ແລະລາວ​ຮູ້­ສຶກ​ຜິດ​ຫວັງ. ໂຢ​ເຊັບ​ເປັນ​ຄົນ​ດີ ແລະມີ​ສິນ​ທຳ ແລະລາວ​ຄິດ​ວ່າ​ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ແຍກ​ຕົວ​ອອກ​ຈາກ​ນາງ​ມາ​ຣີ​ ເພາະ​ລາວ​ຄິດ​ວ່າ​ນາງ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ສັດ­ຊື່​ຕໍ່​ຕົນ ແຕ່​ໂຢ​ເຊັບ​ບໍ່​ຢາກ​ໃຫ້​ນາງ​ມາ​ຣີ​ຄູ່​ໝັ່ນ​ຂອງ​ລາວ​ຕ້ອງ​ອັບ­ອາຍ​ຕໍ່­ໜ້າ​ປະ­ຊາ​ຊົນ. ສະ­ນັ້ນ ໂຢ​ເຊັບ​ຈຶ່ງ​ຄິດ​ທີ່​ຈະ​ຖອນ​ໝັ້ນ​ກັບ​ນາງ​ມາ​ຣີ​ຢ່າງ​ເປັນ­ຄວາມ​ລັບ. ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໂຢ​ເຊັບ​ຄິດ​ແຜນ­ການ​ນີ້​ຢູ່​ນັ້ນ ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ໄດ້​ມາ​ປາ­ກົດ​ຕໍ່ລາວ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຝັນ.

ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ກ່າວ​ກັບ​ໂຢ​ເຊັບ​ວ່າ: “ໂຢ​ເຊັບ ເຊື້ອ­ສາຍ​ຂອງ​ກະ­ສັດ​ດາ​ວິດ​ເອີຍ! ຢ່າ​ສູ່​ຢ້ານ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ເອົາ​ນາງ​ມາ​ຣີ​ມາ​ເປັນ​ເມຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ ການ​ທີ່​ນາງ​ມາ​ຣີ​ຕັ້ງ​ທ້ອງ​ນັ້ນ​ກໍ​ໂດຍ​ຣິດ​ອຳ­ນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ. ນາງ​ມາ​ຣີ​ຈະ​ໄດ້​ລູກ​ຊາຍ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ຈົ່ງ​ໃສ່​ຊື່​ໃຫ້​ເດັກ­ນ້ອຍ​ນີ້​ວ່າ: “ເຢ​ຊູ” ເພາະ­ວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ຊົງ​ຊ່ວຍ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ໃຫ້​ພົ້ນ​ຈາກ​ຄວາມ​ຜິດ​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.”

ເມື່ອ​ໂຢ​ເຊັບ​ຕື່ນ​ຂຶ້ນ​ມາ​ກໍໄດ້​ປະ­ຕິ­ບັດ​ຕາມ​ທີ່​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ນັ້ນ​ໄດ້​ບອກ ຄື​ຮັບ​ເອົາ​ນາງ​ມາ​ຣີ​ມາ​ເປັນ​ເມຍ​ຂອງ​ຕົນ ແຕ່​ໂຢ​ເຊັບ​ບໍ່​ໄດ້​ນອນ​ກັບ​ນາງ​ຈົນ​ກວ່າ​ນາງ​ຈະ​ເກີດ​ລູກ​ຊາຍ​ແລ້ວ.

ອ້າງອີງ​ຈາກປຶ້ມ "ພຣະຄຳພີ" ມັດ​ທາຍ 1:18-25.

ການ​ສະ­ເດັດ​ມາ​ຂອງ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ

ໃນ​ເວ­ລາ​ນັ້ນ ຈັກ­ກະ­ພັດ​ໂຣມ​ໄດ້​ອອກ​ຄຳ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ໄປ​ຈົດ​ທະ­ບຽນ​ສຳ­ມະ­ໂນ​ຄົວ​ຕາມ​ບ້ານ​ເກີດ​ເມືອງ​ນອນ​ຂອງ​ໃຜ​ລາວ. ດັ່ງ­ນັ້ນ ໂຢ​ເຊັບ ແລະນາງ​ມາ​ຣີ​ກໍ​ໄດ້​ອອກ​ເດີນ­ທາງ​ຈາກ​ເມືອງ​ນາ​ຊາ​ເຣັດ​ເພື່ອ​ໄປ​ຍັງ​ເມືອງ​ເບັດ​ເລ​ເຮັມ​ໃນ​ແຂວງ​ຢູ​ດາ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ບ້ານ​ເກີດ​ເມືອງ​ນອນ​ຂອງ​ກະ­ສັດ​ດາ​ວິດ ເພາະ­ວ່າ​ໂຢ​ເຊັບ​ເປັນ​ເຊື້ອ­ສາຍ​ຂອງ​ກະ­ສັດ​ດາ​ວິດ. ໃນ​ລະ­ຫວ່າງ​ທີ່​ຈະ​ອອກ​ເດີນ­ທາງ​ນັ້ນ ໂຢ​ເຊັບ​ກໍໄດ້​ກະ­ກຽມ​ເຄື່ອງ­ໃຊ້​ທີ່​ຈຳ­ເປັນ​ເອົາ​ຂຶ້ນ​ຫຼັງ​ໂຕ​ລໍ(ໂຕ​ລາ) ແລະກໍ​ໃຫ້​ນາງ​ມາ​ຣີ​ຂີ່​ຫຼັງ​ຂອງ​ໂຕ​ລໍ​ດ້ວຍ ແລະຊວ່ງ​ໄລ­ຍະ​ນັ້ນ​ນາງ​ກໍຖື­ພາ​ຢູ່. ພວກ​ເຂົາ​ອອກ​ເດີນ­ທາງ​ດ້ວຍ​ຄວາມ­ທຸກ​ຍາກ​ລຳ­ບາກ, ເມື່ອຍ, ແດດ​ກໍ​ຮ້ອນ ແລະໄລ­ຍະ​ທາງ​ກໍ​ໄກ.

ເມື່ອ​ເດີນ­ທາງ​ມາ​ຮອດ​ເມືອງ​ເບັດ​ເລ​ເຮັມ ໂຢ​ເຊັບ​ກໍ​ໄດ້​ໄປ​ຊອກ​ຫອ້ງ​ພັກ ແຕ່​ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ຫອ້ງ​ວ່າງ​ສຳ­ລັບ​ພວກ​ເຂົາ​ເລີຍ ແລະກໍ​ຄົບ​ກຳ­ນົດ​ທີ່​ນາງ​ມາ​ຣີ​ຕ້ອງ​ຄອດ​ລູກ. ແຕ່​ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ຫ້ອງ​ວ່າງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຊົາ ທົ່ວ​ທັງ​ເມືອງ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ມາ​ຈົດ​ທະ­ບຽນ​ສຳ­ມະ­ໂນ​ຄົວ​ເຊັ່ນ​ກັນ. ດັ່ງ­ນັ້ນ ໂຢ​ເຊັບ​ຈຶ່ງ​ພາ​ເມຍ​ຂອງ​ລາວ​ໄປ​ພັກ​ຢູ່​ຄອກ​ສັດ​ເຊິ່ງ​ມີ​ໂຕ​ແກະ ​ແລະໂຕ​ງົວ.

ໃນ​ຕອນ​ກາງ­ຄືນ​ທີ່­ຢູ່​ໃນ​ຄອກ​ສັດ​ນັ້ນ ນາງ​ມາ​ຣີ​ກໍ​ໄດ້​ຄອດ​ລູກ​ຊາຍ​ກົກ​ຄົນ​ໜຶ່ງ ນາງ​ໄດ້​ເອົາ​ຜ້າ­ອ້ອມ​ຕຸ້ມ ແລະເອົາ​ລູກ​ປົງ​ໄວ້​ໃນ​ຮາງ​ຫຍ້າ. ດັ່ງ­ນັ້ນ ພຣະ​ເມ​ຊີ​ອາ​ຈຶ່ງ​ບັງ­ເກີດ​ຢູ່​ໃນ​ຄອກ​ສັດ​ແທນ​ທີ່ໃນ​ພະ­ຣາ­ຊະ­ວັງ ເຖິງ​ຢ່າງ­ໃດ​ກໍ​ຕາມ ພຣະ​ອົງ​ກໍ​ເປັນ​ກະ­ສັດ​ຂອງ​ກະ­ສັດ ແລະເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງ​ສູງ​ສູດ.

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ໂລກ​ນີ້ ແລະປະ­ຊາ­ຊົນ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ບໍ່​ຮູ້​ຈັກ. ຫົວ­ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ພ້ອມ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອນ­ຮັບ​ເອົາ​ພຣະ​ອົງ. ພວກ​ເຂົາ​ມີ​ຄຳ​ພະ­ຍາ­ກອນ​ທີ່​ບອກ​ພວກ​ເຂົາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເວ­ລາ ແລະສະ­ຖານ­ທີ່​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ມາ​ບັງ­ເກີດ ແຕ່​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ໄດ້​ເອົາ­ໃຈ­ໃສ່​ລະ­ນຶກ​ເຖິງ​ເມື່ອ​ເວ­ລາ​ມາ​ຮອດ ເພາະ­ສະ­ນັ້ນ​ຈຶ່ງ​ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ຕ້ອນ­ຮັບ​ພຣະ​ອົງ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ມາ​ບັງ­ເກີດ​ໃນ​ທ່າມ­ກາງ​ຄົນ​ທຸກ​ຍາກ ພຣະ​ອົງ​ບໍ່​ມີ​ກຽດ​ສັກ​ສີ​ເປັນ​ກະ​ສັດ. ແຕ່​ເຖິງ​ປານ​ນັ້ນ ພຣະ​ອົງ​ຍັງ​ໄດ້​ເສຍ​ສະ­ລະ​ກຽດ​ສັກ​ສີ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ການ​ເປັນ​ກະ­ສັດ​ໃນ​ສະ­ຫວັນ ເພື່ອ​ຈະ​ມາ​ບັງ­ເກີດ​ຢູ່​ໃນ​ຄອບ­ຄົວ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ­ທຸກ​ຍາກ​ລຳ­ບາກ ເພື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮູ້​ວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ເຂົ້າ­ໃຈ​ຄວາມ­ທຸກ​ຍາກ​ລໍາ​ບາກ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ນີ້​ເປັນ­ຄວາມ​ຮັກ​ທີ່​ມະ­ຫັດ­ສະ­ຈັນ​ແທ້!

"ເພາະ­ວ່າ ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ຮັກ​ໂລກ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ ຈົນ​ໄດ້​ປະ­ທານ​ພຣະ​ບຸດ​ອົງ​ດຽວ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ເພື່ອ​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ວາງ­ໃຈ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ບຸດ​ນັ້ນ​ຈະ​ບໍ່​ຈິບ­ຫາຍ ແຕ່​ມີ​ຊີ­ວິດ​ອັນ​ຕະ­ຫຼອດ​ໄປ​ເປັນ​ນິດ." ໂຢ​ຮັນ 3:16

ອ້າງອີງ​ຈາກປຶ້ມ "ພຣະຄຳພີ" ລູ​ກາ 2:1-7

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ " Desire of Ages " ບົດ​ທີ 4 ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ຄົນ​ລ້ຽງ​ແກະ​ມາ​ເບິ່ງ​ພຣະ​ເມ​ຊີ​ອາ

ໃນ​ຕອນ​ກາງ­ຄືນ​ທີ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ມາ​ບັງ­ເກີດ ມີ​ຄົນ​ລ້ຽງ​ແກະ​ທີ່​ຄ້າງ​ຄືນ​ຢູ່​ຕາມ​ທົ່ງ​ນາ ເພື່ອ​ເຝົ້າ​ຮັກ­ສາ​ຝູງ​ແກະ​ຂອງ​ຕົນ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ­ເຂດ​ເມືອງ​ເບັດ​ເລ​ເຮັມ. ໃນ​ລະ­ຫວ່າງ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຝົ້າ​ຝູງ​ແກະ​ຢູ່​ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ໄດ້​ພາ­ກັນສົນທະນາເຖິງ​ເລື່ອງ​​ການ​ສະ­ເດັດ​ກັບມາ​ຂອງ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາສົນທະນາ​ຢູ່​ນັ້ນ​ເອງ ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສົ່ງ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ມາ​ບອກ​ຂ່າວ​ດີ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ເຖິງ​ການມາ​ບັງ­ເກີດ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ພວກ​ຄົນ​ລ້ຽງ​ແກະ​ພາ­ກັນ​ຕົກ­ໃຈ​ເມື່ອ​ໄດ້​ເຫັນ​ທູດ​ສະ​ຫວັນ.

ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ຄົນ​ລ້ຽງ​ແກະ​ວ່າ: “ຢ່າ​ສູ່​ຢ້ານ​ເລີຍ! ເຮົາ​ນຳ​ຂ່າວ​ດີ​ມາ​ບອກ​ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ຮູ້ ເປັນ​ຂ່າວ​ທີ່​ນຳ​ຄວາມ​ຊົມ­ຊື່ນ​ຍິນ­ດີ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ມາ­ສູ່​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ທັງ​ໝົດ. ເພາະ­ວ່າ​ໃນ​ວັນ​ນີ້ ອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ໂຜດ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ພົ້ນ​ອົງ​ໜຶ່ງ ຄື​ພຣະ​ຄຣິດ​ໄດ້​ມາ​ບັງ­ເກີດ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ຂອງ​ດາ​ວິດສຳ­ລັບ​ເຈົ້າ​ທັງ​ຫຼາຍ. ນີ້​ແຫລະ! ຈະ​ເປັນ​ໝາຍ​ສໍາ​ຄັນ​ແກ່​ພວກ​ເຈົ້າ ຄື​ພວກ​ເຈົ້າ​ຈະ​ພົບ​ພຣະ​ກຸມ­ມານ​ອົງ​ໜຶ່ງ​ພັນ​ຜ້າ​ອອ້ມ​ນອນ​ຢູ່​ໃນ​ຮາງ​ຫຍ້າ.”

ໃນ​ທັນ­ໃດ​ນັ້ນ ກໍມີ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ກອງ­ທັບ​ໃຫຍ່​ລົງ​ມາ​ຈາກ​ສະ­ຫວັນ​ພາ­ກັນ​ຮ້ອງ­ເພງ​ສັນ­ລະ­ເສີນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ດ້ວຍ​ສຽງ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຊົມ­ຊື່ນ​ຍິນ­ດີ​ວ່າ: “ພຣະ​ຣັດ​ສະ­ເໝີ ຈົ່ງ​ມີ​ແກ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໃນ​ສະ­ຫວັນ​ທີ່​ສູງ​ສຸດ ແລະທີ່​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ​ຈົ່ງ​ມີ​ສັນ­ຕິ​ສຸກ​ແກ່​ມະ­ນຸດ​ທັງ​ປວງ​ຜູ້​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ພໍ​ພຣະ​ໄທ​ນັ້ນ.” ແລ້ວ​ກອງ­ທັບ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ກໍ​ໄດ້​ຈາກ​ພວກ​ເຂົາ​ໄປ ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ທ້ອງ­ຟ້າ ແລະມີ​ລັກ­ສະ­ນະ​ຄ້າຍ­ຄື​ດວງ​ດາວ.

ແລ້ວ​ພວກ​ຄົນ​ລ້ຽງ​ແກະ​ໄດ້​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: “ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ພາ­ກັນ​ໄປ​ຍັງ​ເມືອງ​ເບັດ​ເລ​ເຮັມ​ເທາະ! ໄປ​ເບິ່ງ​ເຫດ­ການ​ທີ່​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ ຕາມ​ທີ່​ອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ບອກ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ນັ້ນ.”

ດັ່ງ­ນັ້ນ ພວກ​ຄົນ​ລ້ຽງ​ແກະ​ຈຶ່ງ​ຮີບ​ພາ­ກັນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ເມືອງ​ເບັດ​ເລ​ເຮັມ ແລ້ວ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ພົບ​ນາງ​ມາ​ຣີ​ກັບ​ໂຢ​ເຊັບ ແລະເຫັນ​ພຣະກຸມ­ມານ​ນ້ອຍ​ນອນ​ຢູ່​ໃນ​ຮາງ​ຫຍ້າ. ຈາກ​ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ເລົ່າ​ໃຫ້​ນາງ​ມາ​ຣີ ແລະໂຢ​ເຊັບ​ຟັງ​ເລື່ອງ​ທີ່​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ໄດ້​ມາ​ບອກ​ພວກ​ເຂົາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພຣະ​ກຸມ​ມານ.

ແລະໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ພວກ​ຄົນ​ລ້ຽງ​ແກະ​ເດີນ­ທາງ​ກັບ​ບ້ານ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ໄດ້​ເລົ່າ​ເລື່ອງ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຄືນ​ນັ້ນ​ໃຫ້​ກັບ​ທຸກໆ​ຄົນ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ຢູ່​ລະ­ຫວ່າງ​ທີ່​ເດີນ­ທາງ​ກັບ​ບ້ານ ທຸກໆ​ຄົນ​ທີ່​ໄດ້​ຟັງ​ພວກ​ຄົນ​ລ້ຽງ​ແກະ​ເລົ່າ​ຕ່າງ​ກໍ​ພາ­ກັນ​ປະ­ຫຼາດ​ໃຈ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເລົ່າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພຣະກຸມ­ມານ​ນັ້ນ ພວກ​ຄົນ​ລ້ຽງ​ແກະ​ໄດ້​ພາ­ກັນ​ຮ້ອງ­ເພງ​ສັນ­ລະ­ເສີນ​ພຣະ​ເຈົ້າ ສຳ­ລັບ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຍິນແລະໄດ້​ເຫັນ ເພາະ​ເຫດ­ການ​ນີ້​ໄດ້​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ທີ່​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ນັ້ນ​ບອກ​ໄວ້​ທຸກ​ປະ​ການ.

ອ້າງອີງ​ຈາກປຶ້ມ "ພຣະຄຳພີ" ລູ​ກາ 2:8-20

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ " Desire of Ages " ບົດ​ທີ 4 ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ຖວາຍ​ລູກ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ

ຕາມ​ກົດ​ບັນ­ຍັດ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປະ­ທານ​ໃຫ້​ແກ່​ໂມ​ເຊ ລູກ​ຊາຍ​ກົກ​ເມື່ອ​ອາ­ຍຸ​ໄດ້​ຫົກ​ອາ­ທິດ​ຈະ​ຕ້ອງ​ນຳ​ມາ​ຖວາຍ​ໃຫ້​ແກ່​ພຣະ​ເຈົ້າ. (ລະ­ບຽບ​ພວກ​ເລ​ວີ 12:2-8) ໂຢ​ເຊັບ ແລະນາງ​ມາ​ຣີ​ກໍ​ໄດ້​ນຳ​ພາພຣະກຸມ­ມານ​ນ້ອຍ​ໄປ​ເຮັດ​ພິ­ທີ​ຖວາຍລູກ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ພຣະ​ວິ­ຫານ​ໃນ​ນະ­ຄອນ​ເຢ​ລູ​ຊາ​ເລັມ. ປະ­ໂລ­ຫິດ​ທີ່​ເຮັດ​ພິ­ທີ​ຢູ່​ໃນ​ພຣະ​ວິ­ຫານ​ກໍ​ໄດ້​ອູ້ມພຣະ​ກຸມ­ມານ​ນ້ອຍ​ເອົາ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ອ້ອມ​ແຂນ​ຂອງ​ເພິ່ນ ແລະຍົກ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ຕໍ່­ໜ້າ​ແທ່ນ​ບູ­ຊາ. ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ ປະ­ໂລ­ຫິດ​ກໍ​ໄດ້​ມອບ​ພຣະກຸມ­ມານ​ນ້ອຍ​ໃຫ້​ນາງ​ມາ​ຣີ​ຜູ້​ທີ່​ເປັນ​ແມ່​ຂອງ​ເດັກ ແລະເພິ່ນກໍ​ໄດ້​ລົງ­ທະ­ບຽນ​ຊື່​ຂອງ​ພຣະກຸມ­ມານ​ນ້ອຍ​ວ່າ: "ເຢ​ຊູ" ປະ­ໂລ­ຫິດ​ແນມ​ເບິ່ງ​ພຣະກຸມ­ມານ​ເຢ​ຊູ​ເໝືອນ​ເດັກ­ນ້ອຍ​ທົ່ວໆ​ໄປ ແລະເພິ່ນ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ລະ­ນຶກ​ວ່າ​ ພຣະກຸມ­ມານ​ເຢ​ຊູ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

ແຕ່​ມີ​ບາງ​ຄົນ​ທີ່​ສັດ­ຊື່​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ໃນ​ພຣະ​ວິ­ຫານ, ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ໄດ້​ສຳ­ແດງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຮູ້​ວ່າ​ ພຣະກຸມ­ມານ​ນ້ອຍ​ຄົນ​ນີ້​ແມ່ນ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ໃນ​ຂະ­ນະ​ນັ້ນ ມີ​ຄົນ​ຮັບ​ໃຊ້​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊື່­ວ່າ: “ຊີ​ເມ​ໂອນ.” ເພິ່ນ​ເປັນ​ຄົນ​ມີ​ສິນ​ທຳ​ຢຳ​ເກງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສະ­ຖິດ​ຢູ່​ກັບ​ຊີ​ເມ​ໂອນ ແລະສຳ­ແດງ​ໃຫ້​ເພິ່ນ​ຮູ້​ວ່າ ເພິ່ນ​ຈະ​ບໍ່​ຕາຍ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ເຫັນ​ພຣະ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ລອດ. ແລ້ວ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ໄດ້​ນຳ­ພາ​ຊີ​ເມ​ໂອນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ພຣະ​ວິ­ຫານ ຂະ­ນະ​ນັ້ນ ເພິ່ນ​ກໍ​ໄດ້​ເຫັນ​ຄອບ­ຄົວ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ທຸກ​ຍາກ ແລະກຳ­ລັງ​ມອບ​ລູກ​ຊາຍ​ກົກ​ໃຫ້​ປະ­ໂລ­ຫິດ​ເຮັດ​ພິ­ທີ​ຖວາຍ​ລູກ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ. ໃນ​ທັນ­ໃດ​ນັ້ນ ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ກໍ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຊີ​ເມ​ໂອນ​ເຫັນ​ແສງ​ລັດ​ສະ­ເໝີ​ສ່ອງ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ໃບ​ໜ້າ​ຂອງພຣະ​ກຸມ­ມານ​ນ້ອຍ​ ແລ້ວ​ຊີ​ເມ​ໂອນ​ກໍ​ໄດ້​ຮູ້​ທັນ­ທີ​ວ່າ ນີ້​ແມ່ນ​ພຣະ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ລອດ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຊົງ​ສັນ­ຍາ​​ໄວ້​ວ່າ ຈະ​ປະ­ທານ​ມາ​ໃຫ້​ມະ​ນຸດ.

ແລ້ວ​ຊີ​ເມ​ໂອນ​ກໍ​ໄດ້​ອູ້ມພຣະ​ກຸມ­ມານ​ເຢ​ຊູ​ຍົກ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ຕໍ່­ໜ້າ​ແທ່ນ​ບູ­ຊາ ແລະກ່າວ​ວ່າ: "ຂ້າ​ແດ່​ພຣະ​ອົງ​ເຈົ້າ ບັດ​ນີ້ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ໃຫ້​ຂ້ອຍ​ໃຊ້​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ໄປ​ເປັນ​ສຸກ​ຕາມ​ພຣະ​ທຳ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ເພາະ­ວ່າ​ຕາ​ຂອງ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ໄດ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ພົ້ນ​ທີ່​ມາ​ຈາກ​ພຣະ​ອົງ​ແລ້ວ ເຊິ່ງ​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ຊົງ​ຈັດ​ຕຽມ​ໄວ້​ຕໍ່­ໜ້າ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ທັງ​ໝົດ ຄື​ແສງ​ສະ­ຫວ່າງ​ສ່ອງ​ແຈ້ງ​ເປີດ­ເຜີຍ​ພຣະ​ປະ­ສົງ​ແກ່​ບັນ­ດາ​ປະ­ຊາ­ຊາດ ແລະນຳ​ເອົາ​ສະ­ຫງ່າ​ຣາ­ສີ​ມາ­ສູ່​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ພົນ­ລະ­ເມືອງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ."

ຍັງ​ມີ​ຜູ້​ປະ­ກາດ​ພຣະ​ຄຳ​ຍິງ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ຊື່­ວ່າ: “ອາ​ນາ.” ນາງ​ເປັນ​ແມ່­ໝ້າຍ​ທີ່​ນະ­ມັດ­ສະ­ການ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທັງ​ເວັນ ແລະຄືນ​ໂດຍ​ບໍ່​ເຄີຍ​ໜີ​ຈາກ​ພຣະ​ວິ­ຫານ​ຈັກ​ເທື່ອ. ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ຊີ​ເມ​ໂອນ​ກ່າວ​ຄຳ​ຂອບ​ພຣະ​ຄຸນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ນັ້ນ ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ທີ່​ສະ­ຖິດ​ຢູ່​ກັບ​ນາງອາ­ນາ​ກໍ​ໄດ້​ສະ­ແດງ​ໃຫ້​ນາງ​ຮູ້​ວ່າ ພຣະ​ກຸມ­ມານ​ທີ່​ຊີ​ເມ​ໂອນ​ອູ້ມ​ຢູ່​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ພຣະ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ລອດ. ແລ້ວ​ນາງ​ອາ­ນາ​ກໍ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ຫາ​ຊີ​ເມ​ໂອນ ແລະຢືນ­ຢັນ​ຄຳ​ພະ­ຍານ​ຂອງ​ຊີ​ເມ​ໂອນ​ໃນ​ເລື່ອງ​​ພຣະ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ລອດ. ຈາກ​ນັ້ນ ນາງ​ອາ­ນາ​ກໍ​ໄດ້​ຂອບ​ພຣະ​ຄຸນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ນາງ​ໄດ້​ເຫັນ​ພຣະ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ລອດ ແລ້ວ​ນາງ​ອາ­ນາ​ກໍ​ໄດ້​ເວົ້າ​ເຖິງພຣະ​ກຸມ­ມານ​ນ້ອຍ​ເຢ​ຊູ​ໃຫ້​ທຸກໆ​ຄົນ​ໃນ​ນະ­ຄອນ​ເຢ​ລູ​ຊາ​ເລັມ​ຟັງ ເຊິ່ງ​ພວກ​ເຂົາ​ກຳ­ລັງ​ຄອຍ​ຖ້າ​ການ​ໄຖ່​​ໃຫ້​ພົ້ນນັ້ນ. ຝ່າຍ​ໂຢ​ເຊັບ ​ແລະນາງ​ມາ​ຣີ​ຕ່າງ​ກໍ​ປະ­ຫຼາດ​ໃຈ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ກ່າວ​ເຖິງ​ພຣະກຸມ­ມານ​ນ້ອຍ​ເຢ​ຊູ​ ແລ້ວ​ໂຢ​ເຊັບ ​ແລະນາງ​ມາ​ຣີ​ກໍ​ເດີນທາງກັບບ້ານ​ທີ່ນາຊາເຣັດ​.

ອ້າງອີງ​ຈາກປຶ້ມ "ພຣະຄຳພີ" ລູ​ກາ 2:21-38

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ " Desire of Ages " ບົດ​ທີ 5 ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ພວກນັກປາດ

ພຣະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ເປີດ­ເຜີຍ​ເຖິງ​ການ​ມາ​ບັງ­ເກີດ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ຄົນ​ລ້ຽງ​ແກະ​ລວມ​ທັງ​ຊີ​ເມ​ໂອນ ແລະນາງ​ອາ­ນາ​ຮູ້​ເທົ່າ​ນັ້ນ ພຣະ​ອົງ​ຍັງ​ໄດ້​ເປີດ­ເຜີຍ​ໃຫ້​ຄົນ​ຕ່າງ­ປະ­ເທດ​ຮູ້​ອີກ​ດ້ວຍ​ເຖິງ​ຄຳ​ພະ­ຍາ­ກອນ​ເລື່ອງ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ຈະ​ສະ­ເດັດ​ມາ.

ຢູ່​ຕ່າງ­ປະ­ເທດ, ມີ​ພວກ​ນັກປາດ​ກຸ່ມ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ເປັນ​ນັກ­ວິ­ທະ­ຍາ­ສາດ ແລະອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ທະ­ວີບ­ອາ­ຊີ​ຕາ­ເວັນ​ອອກ. ພວກ​ເຂົາ​ເປັນ​ຄົນ​ຮັ່ງ­ມີ, ເປັນ​ທີ່​ນັບ­ຖື ແລະເປັນ​ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຂາບ​ໄຫວ້​ຮູບ​ປັ້ນ ຫຼື ຮູບ​ເຄົາ​ລົບ. ຂະ­ນະ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ສຶກ­ສາ​ດວງ​ດາວ​ຢູ່​ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ເຫັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ມະ­ຫັດ­ສະ­ຈັນ​ຢູ່​ເທິງ​ທ້ອງ​ຟ້າ.

ໃນ​ຄືນ​ທີ່​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ໄດ້​ປາ­ກົດ​ຕົວ​ແກ່​ຄົນ​ລ້ຽງ​ແກະ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ເບັດ​ເລ​ເຮັມ​ນັ້ນ ພວກ​ນັກປາດ​ໄດ້​ເຫັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຜິດ​ປົກ­ກະ­ຕິ​ຢູ່​ເທິງ​ທ້ອງ­ຟ້າທີ່​ສ່ອງ​ແສງ​ຄື​ດາວ ເມື່ອ​ແສງ​ແຈ້ງ​ນັ້ນ​ໄດ້​ຄ່ອຍໆ​ຫາຍ​ໄປ ກໍ​ໄດ້​ປາ­ກົດ​ມີ​ດາວ​ດວງ​ໃໝ່​ຢູ່​ເທິງ​ທ້ອງ​ຟ້າ ເຊິ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ນັກປາດ​ລະ­ນຶກ​ເຖິງ​ຄຳ​ພະ­ຍາ­ກອນ​ຂອງ​ຜູ້​ປະ­ກາດ​ພຣະ​ຄຳ “ມີ​ກະ­ສັດ​ອົງ​ໜຶ່ງ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ດັ່ງ​ດວງ​ແຈ້ງ​ໃນ​ຊົນ​ຊາດ​ຂອງ​ຢາ​ໂຄບ ເໝືອນ​ດາວ­ຫາງ​ອັນ​ຊົງ​ຣິດ​ທີ່​ມາ​ຈາກ​ຊາດ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອັນ…” ຈົດ​ບັນ­ຊີ 24:17; ພວກນັກປາດມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໃນ​ເລື່ອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະປາ­ຖະ­ໜາ​ທີ່​ຈະ​ຮຽນ​ຮູ້​ຄວາມ​ຈິງ. ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຖາມ​ເຊິ່ງ​ກັນແລະກັນ​ວ່າ: “ດາວ​ດວງ​ນີ້ ອາດ​ຈະ​ເປັນ​ດາວ​ແຫ່ງ​ຄຳ​ສັນ­ຍາ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ໄຖ່​ຄວາມ​ຜິດ​ບາບ​ກໍ​ໄດ້”

ອ້າງອີງ​ຈາກປຶ້ມ "ພຣະຄຳພີ" ມັດ​ທາຍ 2:1-12.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ " Desire of Ages " ບົດ​ທີ 6 ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ພວກນັກປາດ​ຕິດ­ຕາມ​ດວງ​ດາວ

ພວກ​ນັກປາດໄດ້​ເຫັນ​ດາວ ແລະເຊື່ອ​ວ່າ ຄຳ​ພະ­ຍາ­ກອນ​ທີ່​ເວົ້າ​ເຖິງ​ກະ­ສັດ​ຂອງ​ຊາວ​ຢິວ​ນັ້ນ​ໄດ້​ມາ​ຮອດ​ແລ້ວ ພວກ​ເຂົາ​ກວດ​ສອບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄຳ​ພະ­ຍາ­ກອນ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ­ໃຈ ແລ້ວ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ໄດ້​ຕັດ­ສິນ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ຕິດ­ຕາມ​ດາວ​ດວງ​ນັ້ນ​ໄປ ແລະເບິ່ງ​ວ່າ​ດາວ​ດວງ​ນັ້ນ​ມາ​ຈາກ​ໃສ. ເປັນ​ເວ­ລາ​ຫຼາຍ​ມື້​ທີ່​ພວກ​ນັກປາດ​ໄດ້​ຕິດ­ຕາມ​ດາວ​ດວງ​ນັ້ນ​ໄປ ຈົນ​ມາ​ຮອດ​ແຂວງ​ຢູ​ດາ​ໃນ​ປະ­ເທດ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ. ເມື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ເດີນ­ທາງ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ນະ­ຄອນ​ເຢ​ລູ​ຊາ​ເລັມ ດາວ​ດວງ​ນັ້ນ​ກໍ​ໄດ້​ຢຸດ​ຢູ່​ເໜືອ​ພຣະ​ວິ​ຫານ. ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ບໍ່​ດົນ ດາວ​ດວງ​ນັ້ນ​ກໍ​ໄດ້​ຫາຍ​ໄປ ພວກ​ນັກປາດກະ­ຕື­ລື­ລົ້ນ​ຢາກ​ຮູ້ ແລະຄິດ​ວ່າ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ໃນ​ນະ­ຄອນ​ເຢ​ຣູ​ຊາ​ເລັມ​ຄົງ​ຈະ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ການ​ສະ­ເດັດ​ມາ​ບັງ­ເກີດ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢ່າງ​ຊົມ­ຊື່ນ​ຍິນ­ດີ ແລ້ວ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ນະ­ຄອນ​ເຢ​ຣູ​ຊາ​ເລັມ ແລະຖາມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພຣະ​ເມ​ຊີ​ອາ.

ພວກ​ນັກປາດ​ຖາມ​ວ່າ: “ເດັກ​ທີ່​ຫາ​ກໍ​ເກີດ​ມາ​ເປັນ​ກະ­ສັດ​ຂອງ​ຊາວ​ຢິວ​ນັ້ນ​ຢູ່​ໃສ? ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເຫັນ​ດາວ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ປາ­ກົດ​ຂຶ້ນ​ທາງ​ທິດ­ຕາ­ເວັນ­ອອກ ແລະພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ມາ​ເພື່ອ​ຂາບ​ໄຫວ້​ນະ­ມັດ­ສະ­ການ​ເພິ່ນ.” ແຕ່​ຄຳ​ຖາມ​ຂອງ​ພວກ​ນັກປາດໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຫຼາຍ​ຄົນ​ປະ­ຫຼາດ​ໃຈ ສ່ວນ​ພວກ​ນັກປາດ​ເອງ​ກໍ​ແປກ​ໃຈ​ທີ່​ບໍ່​ພົບ​ຜູ້​ໃດ​ຜູ້​ໜຶ່​ງທີ່ຮູ້​ເລື່ອງ​ການ​ສະ­ເດັດ​ມາ​ບັງ­ເກີດ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

ຂ່າວ​ເລື່ອງ​ນີ້​ກໍ​ໄດ້​ແຜ່​ກະ­ຈາຍ​ເຂົ້າ​ໄປ​ເຖິງ​ພະ­ຣາ­ຊະ­ວັງ​ຂອງ​ກະ­ສັດ​ເຮ​ໂຣດ ກະ­ສັດ​ເຮ​ໂຣດ​ເປັນ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ທີ່​ຈັກ­ກະ­ພັດ​ໂຣມ​ໄດ້​ແຕ່ງ­ຕັ້ງ​ໃຫ້​ມາ​ປົກ­ຄອງ​ຢູ່​ປະ­ເທດ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ. ເມື່ອ​ກະ­ສັດ​ເຮ​ໂຣດ​ໄດ້​ຍິນ​ເລື່ອງ​ນີ້ ກໍ​ວຸ່ນ­ວາຍ​ທຸກ​ໃຈ​ຫຼາຍ ແລະຢ້ານ​ວ່າ​ກະ­ສັດ​ອົງ​ໃໝ່​ທີ່​ເກີດ​ມາ​ນັ້ນ​ຈະ​ຂຶ້ນ​ມາ​ເປັນ​ກະ­ສັດ​ແທນ​ທີ່​ເພິ່ນ. ກະ­ສັດ​ເຮ​ໂຣດ​ສົງ​ໄສ​ວ່າ​ພວກ​ປະ­ໂລ­ຫິດ​ຄິດ​ວາງ​ແຜນ​ກັບ​ພວກ​ນັກປາດ ເພື່ອ​ກໍ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ບໍ່​ສະ­ຫງົບ​ສຸກ ແລະຂັບ​ໄລ່​ເພິ່ນ​ອອກ​ຈາກ​ການ​ເປັນ​ກະ​ສັດ. ກະ­ສັດ​ເຮ​ໂຣດ​ຈຶ່ງ​ຕັ້ງ­ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ທຳ­ລາຍ​ແຜນ­ການ ແລະຜູ້­ນຳ​ຂອງ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ທີ່­ຢູ່​ໃນ​ນະ­ຄອນ​ເຢ​ຣູ​ຊາ​ເລັມ.

ແລ້ວ​ກະ­ສັດ​ເຮ​ໂຣດ​ໄດ້​ເອີ້ນ​ພວກ​ປະ­ໂລ­ຫິດ ​ແລະພວກທຳ​ມະ​ຈານ​ທັງ​ໝົດ​ໃຫ້​ມາ​ເຕົ້າ­ໂຮມ​ກັນ ແລະຖາມ​ວ່າ: “ພຣະ​ຄຣິ​ດ​ນັ້ນ ຈະ​ບັງ­ເກີດ​ຢູ່​ໃສ?”

ພວກເຂົາຕອບ​ວ່າ: “ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ເບັດ​ເລ​ເຮັມ ແຂວງ​ຢູ​ດາ ເພາະ​ຜູ້​ທຳ​ນວາຍ​ໄດ້​ຂຽນ​ໄວ້…” ມັດທາຍ 2:6

ກະ­ສັດ​ເຮ​ໂຣດ​ບໍ່​ພໍ­ໃຈ​ຫຼາຍ​ທີ່​ໄດ້​ຍິນ​ຂ່າວ​ວ່າ ຊົນ​ຊາດ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ກຳ­ລັງ​ຈະ​ມີ​ກະ­ສັດ​ອົງ​ໃໝ່. ດັ່ງ­ນັ້ນ ກະ­ສັດ​ຈຶ່ງ​ເຊີນ​ພວກນັກປາດ​ເຂົ້າ​ມາ​ພົບ​ເພິ່ນ​ຢ່າງ​ເປັນ­ຄວາມ​ລັບ ແລະສືບ​ຖາມ​ຂ່າວ​ຄາວ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ຈະ​ສະ­ເດັດ​ມາ. ກະ­ສັດ​ເຮ​ໂຣດ​ຢາກ​ຮູ້​ວ່າພຣະ​ກຸມ­ມານ​ນັ້ນ​ເກີດ​ຢູ່​ໃສ​ເພື່ອ​ເພິ່ນ​ຈະ​ໄດ້​ໄປ​ຂ້າ ເພາະ​ເພິ່ນ​ຢ້ານ​ວ່າ​ກະ­ສັດ​ອົງ​ໃໝ່ທີ່​ເກີດ​ມາ​ນັ້ນ​ຈະ​ຂຶ້ນ​ມາ​ເປັນ​ກະ­ສັດ​ແທນ​ທີ່​ເພິ່ນ. ສະ­ນັ້ນ ກະ­ສັດ​ເຮ​ໂຣດ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ສັ່ງ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ: “ຈົ່ງ​ໄປ​ຊອກ​ກຸມ­ມານ​ນັ້ນ​ຢ່າງ​ຄັກ­ແນ່ ເມື່ອ​ພວກ​ເຈົ້າ​ພົບ​ແລ້ວ ຈົ່ງ​ບອກ​ໃຫ້​ເຮົາ​ຮູ້ ເພື່ອ​ເຮົາ​ຈະ​ໄປ​ຂາບ​ໄຫວ້​ນະ­ມັດ­ສະ­ການ​ເພິ່ນ​ເໝືອນ​ກັນ.”

ເມື່ອ​ພວກ​ນັກປາດ​ໄດ້​ອອກ​ຈາກ​ນະ­ຄອນ​ເຢ​ຣູ​ຊາ​ເລັມ ເພື່ອ​ດຳ­ເນີນ​ການ​ເດີນ­ທາງ​ຕໍ່​ໄປ ແລ້ວ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ໄດ້​ເຫັນ​ດາວ​ດວງ​ນັ້ນ​ປາ­ກົດ​ຢູ່​ທາງ​ທິດ­ຕາ­ເວັນ­ອອກ​ອີກ​ເທື່ອ​ໜຶ່ງ. ພວກ​ເຂົາ​ຕ່າງ​ກໍ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຊົມ­ຊື່ນ​ຍິນ­ດີ ແລະພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຕິດ­ຕາມ​ດາວ​ດວງ​ນັ້ນ​ໄປ ຈົນ​ມາ​ຢຸດ​ຢູ່​ສະ­ຖານ­ທີ່​ທີ່ພຣະ​ກຸມ­ມານ​ນັ້ນ​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ເບັດ​ເລ​ເຮັມ. ເມື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ເຮືອນ​ກໍ​ໄດ້​ເຫັນ​ພຣະກຸມ­ມານ ແລະນາງ​ມາ​ຣີ​ແມ່​ຂອງ​ເດັກ. ພວກ​ນັກປາດ​ໄດ້​ແນມ​ເຫັນ​ແສງ​ລັດ­ສະ­ໝີ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ປິດ​ເຊື່ອງ​ຊ້ອນ​ໄວ້​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ຄວາມ​ຕ່ຳ​ຕ້ອຍ​ຂອງ​ພຣະກຸມ­ມານ​ເຢ​ຊູ ແລ້ວ​ພວກ​ນັກປາດ​ກໍ​ໄດ້​ກົ້ມ​ລົງ​ຂາບ ແລະນະ­ມັດ­ສະ­ການ​ພຣະ​ອົງ. ຈາກ​ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ເປີດ​ຫີບ​ສົມ­ບັດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ພວກ​ເຂົາ​ຖວາຍ​ຂອງ​ຂວັນ​ໃຫ້​ພຣະ​ອົງ​ເຊັ່ນ: ຄຳ, ກຳ­ຍານ ແລະຢາງ​ໄມ້​ຫອມ.”

ໂດຍຜ່ານ​ທາງ​ພວກ​ຄົນ​ລ້ຽງ​ແກະ, ຊີ​ເມ​ໂອນ, ນາງ​ອາ­ນາ ແລະພວກ​ນັກປາດ, ພຣະ​ເຈົ້າຍັງໄດ້​ເປີດ­ເຜີຍ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ຈຳ­ນວນ​ຫຼາຍ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ເບັດ​ເລ​ເຮັມ ແລະນະ­ຄອນ​ເຢ​ຣູ​ຊາ​ເລັມ​ວ່າ ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ມາ​ບັງ­ເກີດ​ແລ້ວ. ນອກ­ຈາກ​ນີ້ ດາວ​ທີ່​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ເທິງ​ທ້ອງ­ຟ້າ​ໂດຍ​ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ເປັນ​ຜູ້​ເຮັດ​ຂຶ້ນ​ນັ້ນ ເປັນ​ຫຼັກ​ຖານ​ທີ່​ສາ­ມາດ​ແນມ​ເຫັນ​ໄດ້​ທຸກ​ສິ່ງ​ວ່າ ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປະ­ຕິ­ບັດ​ຕາມ​ພຣະ​ສັນ­ຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ. ຄຳ​ພະ­ຍາ­ກອນ​ມີ​ຄວາມ​ຊັດ​ເຈນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວັນ​ເດືອນ​ປີ ແລະສະ­ຖານ​ທີ​ເກີດ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ສະ­ນັ້ນ ເປັນ​ຫຍັງ​ ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ມາ​ຕ້ອນ­ຮັບ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໃນ​ວັນ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ມາ​ບັງ­ເກີດ? ຈິດ­ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ສະ­ແຫວງ­ຫາ​ສິ່ງ​ຂອງ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ໂລກ​ນີ້​ບໍ? ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ສຳ­ພັນ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າບໍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​​ບໍ່​ສາ­ມາດ​ເປີດ­ເຜີຍ​ເຖິງ​ການມາບັງ​ເກີດ​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ໄຖ່​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ​?

ອ້າງອີງ​ຈາກປຶ້ມ "ພຣະຄຳພີ" ມັດ​ທາຍ 2:1-12.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ " Desire of Ages " ບົດ​ທີ 6 ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ກະ­ສັດ​ເຮ​ໂຣດ​ຂ້າ​ເດັກ­ນ້ອຍ​ທຸກ​ຄົນ


ຫຼັງ​ຈາກ​ພວກ​ນັກປາດ​ຢ້ຽມ­ຢາມ​ພຣະກຸມ­ມານ​ເຢ​ຊູ​ແລ້ວ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ຕັ້ງ­ໃຈ​ວ່າ ຈະ​ກັບ​ໄປ​ບອກ​ກະ­ສັດ​ເຮ​ໂຣດ ແຕ່​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ໄດ້​ມາປາ­ກົດ​ຕົວ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຝັນ ແລະບອກ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ໃຫ້​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ຫາ​ກະ­ສັດ​ເຮ​ໂຣດ. ສະ­ນັ້ນ ພວກນັກປາດ​ຈຶ່ງ​ກັບ​ເມືອ​ບ້ານ​ເມືອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໂດຍ​ໃຊ້​ເສັ້ນ­ທາງ​ອື່ນ. ກະ­ສັດ​ເຮ​ໂຣດ​ອົດ­ທົນ​ຄອງ​ຄອຍ​ການ​ກັບ​ມາ​ຂອງ​ພວກ​ນັກປາດ. ເມື່ອ​ເວ­ລາ​ຜ່ານ​ໄປ ພວກ​ນັກປາດ​ກໍ​ບໍ່​ກັບ​ມາ​ຫາ​ເພິ່ນ ກະ­ສັດ​ເຮ​ໂຣດ​ຈຶ່ງ​ເລີ່ມ​ຄິດ​ສົງ​ໄສ​ພວກ​ປະ­ໂລ­ຫິດ ແລະພວກ​ທຳ​ມະ​ຈານ​ໃນ​ການ​ບອກ​ສະ­ຖານ­ທີ່​ເກີດ​ຂອງ​ກະ­ສັດ​ຊົນ​ຊາດ​ອິດ​ສະ​ລາ​ເອນ.

ແລ້ວ​ກະ­ສັດ​ເຮ​ໂຣດ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ສັ່ງ​ທະ­ຫານ​ວ່າ: “ຈົ່ງ​ໄປ​ຂ້າ​ເດັກ­ນ້ອຍ​ຜູ້​ຊາຍ​ທຸກ​ຄົນ​ໃນ​ເມືອງ​ເບັດ​ເລ​ເຮັມ ແລະໃນ​ເຂດ​ໝູ່​ບ້ານ​ທີ່​ໃກ້​ຄຽງ ຕັ້ງ­ແຕ່​ອາ­ຍຸ​ສອງ​ປີ​ລົງ​ມາ ແລະຢ່າ​ໃຫ້​ມີ​ເດັກ­ນ້ອຍ​ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ໃດ​ລອດ​ໄປ​ໄດ້.” ແລ້ວ​ພວກ​ທະ­ຫານ​ກໍ​ໄດ້​ເດີນ­ທາງ​ໄປ​ເມືອງ​ເບັດ​ເລ​ເຮັ​ມ.

ແຕ່​ໃນ​ເວ­ລາ​ນັ້ນ ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສົ່ງ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ໄປ​ທີ່​ບ້ານ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ ແລະນາງ​ມາ​ຣີ. ມັນ​ເປັນ​ເວ­ລາ​ຕອນ​ກາງ­ຄືນ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ກຳ­ລັງ​ນອນ​ຫຼັບ​ຢູ່ ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ໄດ້​ມາ​ປາ­ກົດ​ຕົວ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຝັນ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ ແລະກ່າວ​ວ່າ: “ໂຢ​ເຊັບ​ເອີຍ! ຈົ່ງ​ລຸກ­ຂຶ້ນ​ໃຫ້​ພາ​ກຸມ­ມານ​ກັບ​ແມ່​ຂອງ​ເດັກ​ໜີ​ໄປ​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ… ເພາະ​ກະ­ສັດ​ເຮ​ໂຣດ​ກຳ­ລັງ​ຊອກ​ຫາ​ກຸມ­ມານ​ເພື່ອ​ຈະ​ຂ້າ​ເພິ່ນ.” ໂຢ​ເຊັບ​ກໍ​ໄດ້​ປະ­ຕິ­ບັດ​ຕາມ​ທີ່​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​​ບອກ ລາວ​ໄດ້​ກະ­ກຽມ​ເຄື່ອງ ແລະພາ​ນາງ​ມາ​ຣີ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພຣະກຸມ­ມານ​ເຢ​ຊູ​ອອກ​ເດີນ­ທາງ​ໃນ​ຕອນ​ກາງ­ຄືນ​. ເມື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ເດີນ­ທາງ​ອອກ​ຈາກ​ເມືອງ​ເບັດ​ເລ​ເຮັມ​ໄປ​ໄດ້​ບໍ່​ໄກ ພວກ​ທະ­ຫານ​ກໍ​ໄດ້​ເດີນ­ທາງ​ມາ​ຮອດ​ເມືອງ ແລະເລີ່ມ​ຊອກ​ຫາ​ຂ້າ​ເດັກ­ນ້ອຍ​ຜູ້​ຊາຍ​ຕັ້ງ­ແຕ່​ສອງ​ປີ​ລົງ​ມາ​ຢູ່​ໃນ​ເຮືອນ​ຂອງ​ປະ­ຊາ​ຊົນ. ພາບ​ການ​ຂ້າ​ເດັກ­ນ້ອຍ​ໃນ​ມື້​ນັ້ນ​ມັນ​ຊ່າງ​ໂຫດ­ຮ້າຍ​ຫຼາຍ​ແມ້​ແຕ່​ພວກ​ທະ­ຫານເອງ​ກໍ​ຍັງ​ຮູ້­ສຶກ​ກຽດ​ຊັງ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ແບບ​ນີ້ ສ່ວນ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຫຼາຍໆ​ຄອບ­ຄົວ​ກໍ​ໄດ້​ຮ້ອງ­ໄຫ້​ໄວ​ທຸກ​ໃຫ້​ກັບ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

ອ້າງອີງ​ຈາກປຶ້ມ "ພຣະຄຳພີ" ມັດ​ທາຍ 2:13-23

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ " Desire of Ages " ບົດ​ທີ 6 ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ໄວ​ເດັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ

ເປັນ​ຊ່ວງ​ໄລຍະ​ຄາວໜຶ່ງ​ທີ່​ໂຢ​ເຊັບ ແລະນາງ​ມາ​ຣີ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພຣະກຸມ­ມານ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ​ຫ່າງ​ຈາກ​ກະ­ສັດ​ເຮ​ໂຣດ​ຜູ້​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​. ເມື່ອ​ກະ­ສັດ​ເຮ​ໂຣດເສຍຊີວິດ​ແລ້ວ ກໍ​ໄດ້​ມີ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ມາ​ປາ­ກົດ​ຕົວ​ແກ່​ໂຢ​ເຊັບ ແລະກ່າວ​ວ່າ: “ຈົ່ງ​ລຸກ­ຂຶ້ນ ພາ​ກຸມ­ມານ ແລະແມ່​ຂອງ​ເດັກ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ດິນ­ແດນ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ ເພາະ​ຜູ້​ທີ່​ຕ້ອງ­ການ​ຂ້າ​ກຸມ­ມານ​ນັ້ນ​ຕາຍ​ແລ້ວ.” ດັ່ງ­ນັ້ນ ໂຢ​ເຊັບ​ຈຶ່ງ​ລຸກ­ຂຶ້ນ ແລະພາ​ພຣະກຸມ­ມານ​ພ້ອມ​ທັງ​ນາງ​ມາ​ຣີ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ດິນ­ແດນ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ. ໃນ​ລະ­ຫວ່າງ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເດີນ­ທາງ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ແຂວງ​ຢູ​ດາ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ໄດ້​ຍິນ​ຂ່າວ​ວ່າ ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ກະ­ສັດ​ເຮ​ໂຣດ​ໄດ້​ຂຶ້ນ​ມາ​ເປັນ​ກະ­ສັດ​ແທນ​ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່​ແລ້ວ. ຂ່າວ​ເລື່ອງ​ນີ້​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ໂຢ​ເຊັບ ແລະນາງ​ມາ​ຣີ​ຮູ້­ສຶກ​ຢ້ານ​ຫຼາຍ ແຕ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສົ່ງ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ມາ​ບອກ​ໂຢ​ເຊັບ​ໃຫ້​ກັບ​ໄປ​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ທີ່​ເມືອງ​ນາ​ຊາ​ເຣັດ. ສະ­ນັ້ນ ໂຢ​ເຊັບ ແລະນາງ​ມາ­ຣີ​ຈຶ່ງ​ໄປ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ທີ່​ເມືອງ​ນາ​ຊາ​ເຣັດ ແຂວງ​ຄາ​ລີ​ເລ.

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໃຊ້​ຊີ­ວິດ​ໃນ​ໄວ​ເດັກ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ນາ​ຊາ​ເຣັດ ແລະອາ­ໄສ​ຢູ່​ກັບ​ພໍ່​ແມ່​ທີ່​ທຸກ​ຍາກ. ໃນ​ໄວ​ເດັກ, ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ອ່ອນ​ນ້ອມ​ຖ່ອມ​ຕົນ, ອ່ອນ​ຫວານ, ສຸ­ພາບ, ລາ​ເລີງ​ແຈ່ມ​ໃສ, ບໍ່​ເຫັນ­ແກ່­ຕົວ, ມີ​ຄວາມ​ຊື່­ສັດ, ອົດ­ທົນ, ໝັ້ນ­ຄົງ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ທີ່​ຖືກ­ຕ້ອງ, ມີ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ຕໍ່​ຜູ້​ເຖົ້າກັບຄົນ​ທຸກ​ຍາກ​ລວມ​ທັງ​ສັດ ແລະເຊື່ອ​ຟັງ​ພໍ່​ແມ່​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຢູ່​ຕະ​ຫຼອດ. ນາງ​ມາ​ຣີໄດ້​ລ້ຽງ​ດູ ແລະເບິ່ງ­ແຍງ​ພຣະ​ອົງ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ທາງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ ແລະນາງ​ໄດ້​ສອນ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ໃຫ້​ພຣະ​ອົງ ຈົນ​ກວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ເຕີບ​ໃຫຍ່​ພໍ​ທີ່​ຈະ​ສາ­ມາດ​ສຶກ­ສາ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ເອງ (ລູ​ກາ 1:30-33). ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ສຶກ­ສາ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ເປັນ​ປະ­ຈຳ ແລະເຊື່ອ​ຟັງ​ພຣະ​ບັນ­ຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທຸກ​ປະ​ການ. ພຣະ​ອົງ​ຈະ­ເລີນ​ເຕີບ​ໃຫຍ່​ທາງ​ດ້ານ​ສະ­ໝອງ ແລະຮ່າງ­ກາຍ​ຄື​ກັບ​ເດັກ­ນ້ອຍ​ທົ່ວໆ​ໄປ. ພຣະ​ອົງ​ຮັກ​ໃນ​ການ​ສຶກ­ສາ​ສິ່ງ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຊົງ​ສ້າງ​ທັງ​ໃນ​ໂລກ ແລະໃນ​ອາ​ກາດ. ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ໄດ້​ຢູ່​ກັບ​ພຣະ​ອົງ ແລະສອນ​ພຣະ​ອົງ​ໃຫ້​ເຂົ້າ­ໃຈ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຜ່ານ​ທາງ​ທຳ​ມະ​ຊາດ.

ອ້າງອີງ​ຈາກປຶ້ມ "ພຣະຄຳພີ" ມັດ​ທາຍ 2:13-23, ລູ​ກາ 2:52

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ " Desire of Ages " ບົດ​ທີ 7 ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ສະ­ຫຼອງ​ເທດ­ສະ­ການ​ປັດ​ສະ​ຄາ

ເທດ­ສະ­ການ​ປັດ​ສະ​ຄາ​ກຳ­ເນີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ມື້​ສຸດ​ທ້າຍ​ທີ່​ຊົນ​ຊາດ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ຈະ​ອອກ​ຈາກ​ການ​ເປັນ​ທາດ​ຢູ່​ໃນ​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ. ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຂ້າ​ລູກ​ແກະ ແລະເອົາ​ເລືອດ​ຂອງ​ລູກ​ແກະ​ທາ​ໃສ່​ອ້ອມ​ຂອບ​ວົງ​ປະ​ຕູ. ຈາກ​ນັ້ນ ປີ້ງ​ຊີ້ນ​ຂອງ​ລູກ​ແກະ​ກິນ​ກັບ­ເຂົ້າ​ຈີ່​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ເຊື້ອ​ແປ້ງ​ກັບ​ຜັກ​ຂົມ. ແລະພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສັ່ງ​ພວກ​ເຂົາ​ອີກ​ວ່າ: "ເມື່ອ​ລູກ​ຫຼານ​ຖາມ​ວ່າ 'ພິ­ທີ​ນີ້​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ­ວ່າ​ຢ່າງ­ໃດ?' ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ຕອບ​ວ່າ 'ແມ່ນ​ພິ­ທີ​ສະ­ຫຼອງ​ປັດ​ສະ​ຄາ ເພື່ອ​ຍົກ­ຍ້ອງ​ໃຫ້​ກຽດ​ພຣະ​ເຈົ້າ ເພາະ​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ຜ່ານ​ເວັ້ນ​ເຮືອນ​ຂອງ​ຊາວ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ຢູ່​ໃນ​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ. ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ຂ້າ​ຊາວ​ເອ​ຢິບ ແຕ່​ໄດ້​ໄວ້​ຊີ­ວິດ​ພວກ​ເຮົາ.'" ເລື່ອງ​ອັນ​ໜ້າ​ມະ­ຫັດ­ສະ­ຈັນ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ເຮັດ​ເພື່ອ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງຢູ່​ໃນ​ອະດີດ​ນີ້ ບັນ­ດາ​ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່​ແມ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ເລົ່າ​ໃຫ້​ລູກ​ຫຼານ​ຟັງ​ສືບ­ຕໍ່ໆ​ກັນ​ໄປ​ທຸກ​ຍຸກ​ທຸກ​ສະ​ໄໝ. ພິ­ທີ​ສະ­ຫຼອງ​ປັດ​ສະ​ຄາ, ນອກ­ຈາກ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຈື່​ການ​ຊົງ​ຊ່ວຍ­ເຫຼືອ​ພວກ​ເຂົາ​ອອກ​ຈາກ​ການ​ເປັນ​ທາດ​ໃນ​ປະ­ເທດ​ເອ​ຢິບ​ແລ້ວ ມັນ​ຍັງ​ເປັນ​ບົດ­ຮຽນ​ຂອງ​ການ​ຊົງ​ໄຖ່ ໂດຍ​ມີ​ເທດ­ສະ­ການ​ປັດ​ສະ​ຄາ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ຊ່ວຍ​ເຕືອນ​ຄວາມ​ຊົງ​ຈຳ​ວ່າ ລູກ​ແກະ​ທີ່​ຖືກ​ຂ້າ ແລະເຂົ້າ­ຈີ່​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ເຊື້ອ​ແປ້ງ​ນັ້ນ ໝາຍ​ເຖິງ​ພຣະ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ລອດ.

ໃນ​ສະ­ໄໝ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ, ພວກ​ເຂົາ​ຍັງ​ຄົງ​ສະ­ຫຼອງ​ເທດ­ສະ­ການ​ປັດ​ສະ​ຄາ ມັນ​ເປັນ​ເທດ­ສະ­ການ​ປະ­ຈຳ​ປີ​ທີ່​ຜູ້​ຊາຍ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ຕ້ອງ​ເຂົ້າ​ເຝົ້າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ທີ່​ນະ­ຄອນ​ເຢ​ຣູ​ຊາ​ເລັມ. ສຳ­ລັບ​ຊາວ​ຢິວ, ເມື່ອ​ເດັກ​ຊາຍ​ທີ່​ມີ​ອາ­ຍຸ​ຄົບ 12 ປີ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ໂອ­ກາດ​ພິ­ເສດ​ເພື່ອ​ຮັບ​ການ​ສອນ​ເລື່ອງ​ທາງ​ສາ­ສະ­ໜາ ແລະຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ຕ້ອງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ແລະປະ­ຕິ­ບັດ​ງານ​ສະ­ຫຼອງ​ສັກ​ສິດ. ໂຢ​ເຊັບ ແລະນາງ​ມາ​ຣີ​ຈະ​ໄປ​ຍັງ​ນະ­ຄອນ​ເຢ​ລູ​ຊາ​ເລັມ ເພື່ອ​ສະ­ຫຼອງ​ເທດ­ສະ­ການ​ປັດ​ສະ​ຄາ​ທຸກໆ​ປີ ຕາມ​ປະ­ເພ­ນີ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ທີ່​ເຄີຍ​ປະ­ຕິ­ບັດ​ກັນ​ມາ ແລະເມື່ອ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ອາ­ຍຸ​ໄດ້ 12 ປີ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ໄດ້​ພາ​ພຣະ​ອົງ​ໄປ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ.

ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ­ອິດ​ທີ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ເຫັນ​ພຣະ​ວິ​ຫານ, ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ແນມ​ເບິ່ງ​ປະ­ໂລ­ຫິດ​ປະ­ກອບ​ພິ­ທີ​ສັກ​ສິດ. ຂະ­ນະ​ທີ່​ຄວັນ​ເຜົາ​ເຄື່ອງ​ຫອມ​ລອຍ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ຍັງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ກົ້ມ​ລົງ​ຂາບ​ອະ­ທິ­ຖານ​ພ້ອມ​ກັບ​ຜູ້​ຮ່ວມ​ນະ­ມັດ­ສະ­ການ​ຄົນ​ອື່ນໆ ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ເຫັນ​ການ​ຖວາຍ​ລູກ​ແກະ​ເທິງ​ແທ່ນ​ບູ­ຊາ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະເຫັນ​ເລືອດ​ໄຫຼ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ສັດ​ທີ່​ຖືກ​ຖວາຍ​ເທິງ​ແທ່ນ​ເຜົາ​ເຄື່ອງ​ບູ­ຊາ​ນັ້ນ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ເຂົ້າ­ໃຈ​ຄວາມ​ສຳ­ພັນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແຕ່​ຄວາມ​ໝາຍ​ທີ່​ສຳ­ຄັນ​ຂອງ​ເທດ­ສະ­ການ​ປັດ​ສະ​ຄາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຫຍັງ? ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ສັງ­ເກດ​ເບິ່ງ​ເທດ­ສະ­ການ​ປັດ​ສະ​ຄາ, ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ໄດ້​ສອນ​ໃຫ້​ພຣະ​ອົງ​ຮູ້​ເຖິງ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງ​ການ​ຖວາຍ​ລູກ​ແກະ​ເທິງ​ແທ່ນ​ບູ­ຊາ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ເຄື່ອງໝາຍ​ເຖິງ​ການ​ເສຍ​ຊີ­ວິດ​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ໄຖ່ ຄື​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ແລະພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ຮູ້​ວ່າ: “ຂ້ອຍ​ເປັນ​ລູກ​ແກະ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະຂ້ອຍ​ຕ້ອງ​ຕາຍ​ສຳ­ລັບ​ຄວາມ​ບາບ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ.”

ແຕ່​ລະ​ມື້​ໃນ​ພຣະ​ວິ­ຫານ, ພິ­ທີ­ກຳ​ສັກ­ສິດ​ທີ່​ເຮັດ​ໄປ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ນັ້ນ​ໄດ້​ສຳ­ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ການ​ດຳ­ເນີນ​ຕາມ​ຮອຍ​ຊີ­ວິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ. ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ໄດ້​ສອນ​ໃຫ້​ພຣະ​ອົງ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ພິ­ທີ­ກຳ​ທັງ​ໝົດ​ເຫຼົ້າ​ນີ້ ເປັນ​ແບບ​ຈຳ­ລອງ​ທີ່​ຊີ້​ໄປ​ຍັງ​ພາ­ລະ­ກິດ​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ໄຖ່. ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ອະ­ທິ­ຖານ ແລະຄົ້ນ​ຄິດ​ຢູ່​ໃນ​ພາບ​ຂອງ​ສິ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພາ­ລະ­ກິດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ແລ້ວ​ຄວາມ​ລຶກ­ລັບ​ໃນ​ພາ­ລະ­ກິດ​ກໍ​ໄດ້​ເປີດ­ເຜີຍ​ຂຶ້ນ​ມາ​ຕໍ່­ໜ້າ​ພຣະ​ອົງ ແລະພຣະ​ອົງ​ກໍ​ຊົງ​ເຂົ້າ­ໃຈ​ຄວາມ​ໝາຍ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຊັດ​ເຈນ​ຂຶ້ນ. ເມື່ອ​ເທດ­ສະ­ການ​ປັດ​ສະ​ຄາ​ໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ນະ­ມັດ­ສະ­ການ​ທັງ­ຫຼາຍ​ກໍ​ໄດ້​ໄປ​ຈາກ​ນະ­ຄອນ​ເຢ​ຣູ​ຊາ​ເລັມ ແຕ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຍັງ​ຄົງ​ຢູ່​ໃນ​ບໍ­ລິ­ເວນ​ເດີ່ນ​ພຣະ​ວິ​ຫານ.

ອ້າງອີງ​ຈາກປຶ້ມ "ພຣະຄຳພີ" ລູ​ກາ 2:41-43; ອົບ­ພະ­ຍົບ 12:8, 26, 27

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ " Desire of Ages " ບົດ​ທີ 8 ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງ​ສອນ​ສາ­ສະ­ໜາ

ຢູ່​ຂ້າງ​ພຣະ​ວິ­ຫານ​ມີ​ຫ້ອງ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ຈັດ​ຕຽມ​ໄວ້​ເປັນ​ໂຮງ­ຮຽນ​ສອນ​ສາ­ສະ­ໜາ ແລະລູກ­ສິດ​ທັງ­ຫຼາຍ​ຊຸມ­ນຸມ​ກັນ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ. ມື້​ນັ້ນ, ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ມາ​ຍັງ​ຫ້ອງ​ຮຽນ ແລະພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ນັ່ງ​ໃກ້​ບັນ­ດາ​ອາ­ຈານ​ທັງ­ຫຼາຍ​ເພື່ອ​ຮັບ​ຟັງ​ຄຳ​ສັ່ງ­ສອນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ໃນ​ຖາ­ນະ​ຜູ້​ສະ­ແຫວງ­ຫາ​ທາງ​ປັນ­ຍາ, ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ຕັ້ງ​ຄຳ​ຖາມ​ໃຫ້​ບັນ­ດາ​ອາ­ຈານ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ​ໃນ​ເລື່ອງ​ຄຳ​ພະ­ຍາ­ກອນ ແລະການ​ສະ­ເດັດ​ມາ​ຂອງ​ພຣະ​ເມ​ຊີ​ອາ. ບັນ­ດາ​ອາ­ຈານ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ​ກໍ​ເວົ້າ​ວ່າ ເມື່ອ​ພຣະ​ເມ​ຊີ​ອາ​ສະ­ເດັດ​ມາ ຈະ​ມີ​ການ​ຍົກ­ຍ້ອງ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຢິວ​ໃຫ້​ສູງ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ໜ້າ​ອັດ​ສະ​ຈັນ. ແຕ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ສະ­ເໜີ​ຄຳ​ພະ­ຍາ­ກອນ​ຂອງ​ເອ​ຊາ​ຢາ ແລະຖາມ​ພວກ​ເຂົາ​ເຖິງ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ທີ່​ຊີ້​ໄປ​ຍັງ​ການ​ທົນ​ທຸກ­ທໍ­ລະ­ມານ ແລະຄວາມ​ຕາຍ​ຂອງ​ລູກ​ແກະ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

“ພວກ​ເຮົາ​ດູ​ໝິ່ນ­ປະ­ໝາດ ແລະປະ​ຖິ້ມ​ທ່ານ​ໄປ ທ່ານ​ໄດ້​ທົນ​ທຸກ​ນາໆ ແລະທົນ​ຕໍ່​ຄວາມ­ເຈັບ​ປວດ ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ແມ່ນ​ແຕ່​ຈະ​ຫຼຽວ​ແລ​ເບິ່ງ​ທ່ານ​ເລີຍ ຕ່າງ​ກໍ​ເມີນ­ເສີຍ​ດັ່ງ​ເພິ່ນ​ບໍ່​ມີ​ຫຍັງ​ຈັກ​ດີ້.

ແທ້​ຈິງ ທ່ານ​ທົນ​ຕໍ່​ຄວາມ­ທຸກ​ທີ່​ເປັນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ແລະທົນ​ຄວາມ­ເຈັບ​ປວດ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ສົມ­ຄວນ​ໄດ້​ຮັບ. ຄວາມ​ລຳ­ບາກ​ທີ່​ທ່ານ​ຮັບ​ເອົາ​ນັ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ຄິດ​ຢູ່​ສະເໝີ​ວ່າ​ ເປັນ​ການ​ລົງ­ໂທດ​ມາ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

ແຕ່​ຍ້ອນ​ການ​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ນັ້ນ ທ່ານ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ­ເຈັບ ຖືກ​ຂ້ຽນ​ຕີ​ຍ້ອນ​ການ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປິ່ນ­ປົວ​ໃຫ້​ດີ ຍ້ອນ​ໂທດ​ກຳ​ທີ່​ທ່ານ​ຮັບ ດີ​ປົກ­ກະ­ຕິ​ຍ້ອນ​ການ​ຕົບ​ຕີ​ທີ່​ທ່ານ​ຮັບ​ເອົາ” (ເອ​ຊາ​ຢາ 53:3-5).

ບັນ­ດາ​ອາ­ຈານ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ​ຮູ້​ວ່າ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ບໍ່​ເຄີຍ​ເຂົ້າ​ໂຮງ­ຮຽນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ແຕ່​ໜ້າ​ປະ­ຫຼາດ​ໃຈ​ທີ່ພຣະ​ອົງ​ເຂົ້າ­ໃຈ​ຄຳ​ພະ­ຍາ­ກອນ​ດີກ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ. ພວກ​ເຂົາ​ແນມ​ເຫັນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຈະ­ເລີນ​ໃນ​ອະ­ນາ​ຄົດ​ຂອງ​ເດັກ​ຊາຍ​ຄົນ​ນີ້ ແລະພວກ​ເຂົາ​ຕ້ອງ­ການ​ຈັດ­ການ​ໃນ​ເລື່ອງ​ການ​ສຶກ­ສາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ໂດຍ​ຄິດ​ວ່າ ສະ­ໝອງ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຄິດ​ແບບ​ນີ້​ຈະ​ຕ້ອງ​ມາ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຝຶກ​ອົບ­ຮົມ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ສຳ​ພັດ​ຫົວ­ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ເຊິ່ງ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ເຄີຍ​ໄດ້​ສຳ​ພັດ​ແບບ​ນີ້​ຈາກ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ປາກ​ມະ​ນຸດ. ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ຫາ​ທາງ​ທີ່​ຈະ​ປະ­ທານ​ແສງ​ສະ­ຫວ່າງ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນ­ດາ​ຜູ້­ນຳ​ຊາວຢິວ ແລະພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ໃຊ້​ວິ­ທີ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ພວກ​ເຂົາ​ໂດຍ​ການ​ຖາມ​ຄໍາ​ຖາມ​ແທນ​ການ​ສອນ­ຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງ​ຂໍ້​ພຣະ​ຄໍາ​ພີ. ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ພະ­ຍາ­ຍາມ​ສອນ​ພວກ​ເຂົາ​ແທນ​ການ​ຖາມ​ຄໍາ​ຖາມ ໃນ​ຄວາມ​ຍິ່ງ​ຈອງ­ຫອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຮູ້­ສຶກ​ວ່າ​ຖືກ​ໝິ່ນ­ປະ­ໝາດ​ຖ້າ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສັ່ງ­ສອນ​ຈາກ​ຄົນ​ອື່ນ ແລະພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ບໍ່​ປະ​ຖິ້ມ​ທິດ​ສະ​ດີ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ຄົ້ນ​ຄິດ​ຂຶ້ນ​ມາ​ເອງ. ສະ­ນັ້ນ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຈຶ່ງ​ຕັ້ງ​ຄຳ​ຖາມ​ທີ່​ເລິກ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຂົ້າ­ໃຈ​ຜິດ. ຄຳ​ຖາມ​ທີ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຖາມ​ນັ້ນ​ເລິກ​ຫຼາຍ ຈົນ​ບັນ­ດາ​ອາ­ຈານ​ເຫັນ​ວ່າ ຊາຍ​ໜຸ່ມ​ຄົນ​ນີ້​ມີ​ຄວາມ​ເຂົ້າ­ໃຈ​ຈະ­ແຈ້ງ​ທີ່​ສຸດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພຣະ​ຄໍາ​ພີ. ແຕ່​ຢ່າງ­ໃດ​ກໍ​ຕາມ ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ຍອມ­ຮັບ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຂົ້າ­ໃຈ​ຜິດ​ໃນ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ອ້າງ​ໃນ​ການ​ສອນ. ດັ່ງ​ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ຖາມ​ກັນ​ແລະກັນ​ວ່າ ຊາຍ​ໜຸ່ມ​ຄົນ​ນີ້​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ຮູ້​ມາ​ແຕ່​ໃສ ທັ້ງໆ​ທີ່​ບໍ່​ເຄີຍ​ຮ່ຳ​ຮຽນ.

ອ້າງອີງ​ຈາກປຶ້ມ "ພຣະຄຳພີ" ລູ​ກາ 2:44-50

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ " Desire of Ages " ບົດ​ທີ 8 ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຫາຍ​ຕົວ

ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຢູ່​ຫ້ອງ​ຮຽນ​ໃນ​ພຣະ​ວິ­ຫານ ຝ່າຍ​ພໍ່​ແມ່​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ກໍ​ບໍ່​ຮູ້ ພວກ​ເຂົາ​ຄິດ​ວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ຄົງ​ຈະ​ຢູ່​ນຳ​ກຸ່ມ​ຄົນ​ທີ່​ເດີນ­ທາງ​ກັບ​ມາ​ດ້ວຍ​ກັນ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ເດີນ­ທາງ​ກັບ​ບ້ານ ແຕ່​ພໍ​ເດີນ­ທາງ​ມາ​ໄດ້​ມື້­ໜຶ່ງ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ເລີ່ມ​ຊອກ​ຫາ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ກັງ­ວົນ ແລະທຸກ​ໃຈ ແຕ່​ກໍ​ບໍ່​ພົບ​ພຣະ​ອົງ. ສະ­ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ຊອກ​ຫາ​ພຣະ​ອົງ​ຢູ່​ທີ່​ນະ­ຄອນ​ເຢ​ຣູ​ຊາ​ເລັມ ແລະພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ໄດ້​ຍິນ​ການ​ສົນ­ທະ­ນາ​ລະ­ຫວ່າງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກັບ​ບັນ­ດາ​ພວກ​ອາ­ຈານ​ຢູ່​ໃນ​ໂຮງ­ຮຽນ​ສອນ​ສາ​ສະ​ໜາ. ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ປະ­ຫຼາດ​ໃຈ​ເມື່ອ​ໄດ້​ເຫັນ ແລະໄດ້​ຍິນ​ທຸກໆ​ສິ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ກ່າວ ສ່ວນ​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ໄດ້​ຍິນ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກ່າວ​ຕ່າງ​ກໍ​ປະ­ຫຼາດ​ໃຈ​ໃນ​ສະ­ຕິ­ປັນ­ຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

ພໍ່​ແມ່​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ມີ​ຄວາມ​ຊົມ­ຊື່ນ​ຍິນ­ດີ​ທີ່​ໄດ້​ພົບ​ພຣະ​ອົງ ແຕ່​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ບໍ່​ລືມ​ຄວາມ​ກັງ­ວົນ ແລະຄວາມ­ທຸກ​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ແມ່​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ເວົ້າ​ຕຳ­ໜິ​ໃຫ້​ພຣະ​ອົງ​ວ່າ: "ລູກ​ເອີຍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ເຊັ່ນ​ນີ້​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ? ພໍ່​ກັບ​ແມ່​ເລາະ​ຊອກ​ຫາ​ເຈົ້າ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ກັງ­ວົນ​ໃຈ​ທີ່​ສຸດ."

ແລ້ວ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກໍ​ຕອບ​ຜູ້​ເປັນ​ແມ່​ວ່າ: "ເປັນ​ຫຍັງ​ ຈຶ່ງ​ຊອກ​ຫາ​ເຮົາ? ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ຮູ້​ບໍ​ວ່າ ເຮົາ​ຕ້ອງ​ຢູ່​ໃນ​ທີ່​ສະ­ຖານ​ແຫ່ງ​ພຣະ​ບິ­ດາ​ຂອງ​ເຮົາ?" ໂຢ​ເຊັບ ແລະນາງ​ມາ​ຣີ​ບໍ່​ເຂົ້າ­ໃຈ​ຄຳ​ຕອບ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ. ນາງ​ມາ​ຣີ​ຮູ້​ດີ​ວ່າ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ເປັນ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແຕ່​ນາງ​ບໍ່​ເຂົ້າ­ໃຈ​ໃນ​ພາ­ລະ­ກິດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກໍ​ກັບ​ເມືອ​ບ້ານ​ທີ່​ນາ​ຊາ​ເຣັດ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພໍ່​ແມ່ ແລະພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ຢູ່​ໃຕ້​ການ​ປົກ­ຄອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຢ່າງ​ອ້ອມ​ນ້ອມ​ຖ່ອມ​ຕົນ. ຂະ­ນະ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເປີດ­ເຜີຍ​ເຖິງ​ພາ­ລະ­ກິດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ແລ້ວ ພຣະ​ອົງ​ກໍ​ຊົງ​ຫຼີກ­ເວັ້ນ​ຈາກ​ການ​ຄົບ​ຫາ​ສະ­ມາ­ຄົມ​ກັບ​ຝູງ​ຊົນ ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ເກັບ​ຄວາມ​ລຶກ­ລັບ​ໃນ​ພາ­ລະ­ກິດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ໄວ້​ໃນ​ໃຈ ແລະຊົງ​ລໍ­ຄອຍ​ເວ­ລາ​ທີ່​ຈັດ​ຕຽມ​ໄວ້​ສຳ­ລັບ​ພຣະ​ອົງ​ເພື່ອ​ຮັບ​ພາ­ລະ​ກິດ.

ອ້າງອີງ​ຈາກປຶ້ມ "ພຣະຄຳພີ" ລູ​ກາ 2:43-50

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ " Desire of Ages " ບົດ​ທີ 7 ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ຊີ­ວິດ​ໃນ​ໄວ​ໜຸ່ມ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ

ນັບ​ຕັ້ງ­ແຕ່​ສະ­ໄໝ​ທີ່​ຊົນ​ຊາດ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ມີ​ຄວາມ​ສັດ­ຊື່​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ໄດ້​ເອົາ­ໃຈ­ໃສ່​ໃນ​ການ​ສຶກ­ສາ​ຂອງ​ເຍົາ­ວະ​ຊົນ. ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ແນະ­ນຳ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ ເຍົາ­ວະ​ຊົນ​ຄວນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສັ່ງ­ສອນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ຄຸນ­ງາມ­ຄວາມ­ດີ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະຄວາມ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ທີ່​ໄດ້​ເປີດ­ເຜີຍ​ຢູ່​ໃນ​ກົດ​ບັນ­ຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ແລະໃນ​ປະ­ຫວັດ­ສາດ​ຂອງ​ຊົນ​ຊາດ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ.

ແຕ່​ມາ​ໃນ​ສະ­ໄໝ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ, ຊີ­ວິດ​ຂອງ​ເຍົາ­ວະ​ຊົນ​ຊາວ​ຢິວ​ຖືກ​ອ້ອມ​ຮອບ​ດ້ວຍ​ກົດ​ຂໍ້​ບັງ­ຄັບ​ຂອງ​ພວກ​ອາ​ຈານ. ກົດ​ລະ­ບຽບ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ງວດ​ມີ​ກຳ­ນົດ​ໄວ້​ສຳ­ລັບ​ທຸກ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຈົນ​ເຖິງ​ຈຸດ​ລະ­ອຽດ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ຊີ​ວິດ. ພາຍ​ໃຕ້​ພວກ​ອາ­ຈານ​ໃນ​ສາ­ລາ​ທຳ, ບັນ­ດາ​ເຍົາ­ວະ​ຊົນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສັ່ງ­ສອນ​ເຖິງ​ກົດ​ຕ່າງໆ​ຈຳ­ນວນ​ຫຼວງ­ຫຼາຍ​ຈົນ​ນັບ​ບໍ່​ຖ້ວນ ເຊິ່ງ​ໃນ​ຖາ­ນະ​ຊາວຢິວແລ້ວ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຖື​ປະ­ຕິ​ບັດ. ແຕ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ບໍ່​ໄດ້​ສົນ­ໃຈ​ໃນ​ເລື່ອງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ຕັ້ງ­ແຕ່​ພຣະ​ອົງ​ຍັງ​ເປັນ​ເດັກ­ນ້ອຍ ພຣະ​ອົງ​ປະ­ພຶດ​ຕົນ​ຢ່າງ​ອິດ­ສະ­ລະ​ອອກ​ຈາກ​ກົດ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ພວກ​ອາ­ຈານ ເພາະ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ເດີມ​ເປັນ​ບົດ­ຮຽນ​ປະ­ຈຳ​ຕົວ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ບັນ­ດາ​ອາ­ຈານ ແລະຜູ້​ປົກ­ຄອງ​ທັງ­ຫຼາຍ​ຫວັງ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຮັບ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຈາກ​ຄຳ​ສອນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ພວກ​ເຂົາ​ຮຽກ­ຮ້ອງ​ໃຫ້​ພຣະ​ອົງ​ຮັບ​ເອົາ​ກົດ​ລະ­ບຽບ ແລະທຳ­ນຽມ​ປະ­ເພ­ນີ​ທີ່​ສືບ​ທອດ​ມາ​ຈາກ​ພວກ​ອາ­ຈານ​ໃນ​ສະ­ໄໝ​ບູ­ຮານ. ແຕ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ກ່າວ​ວ່າ "ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ກ່າວ​ວ່າ" ພຣະ​ຄຳ​ນີ້​ຕິດ​ປາກ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຢູ່​ຕະ​ຫຼອດ ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ຕ້ອງ­ການ​ຮັບ​ຟັງ​ພຣະ​ຄຳ​ທຸກ​ຕອນ​ທີ່​ມາ​ຈາກ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະພຣະ​ອົງ​ກໍ​ບໍ່​ອາດ​ຈະ​ປະ­ຕິ­ບັດ​ຕາມ​ຄຳ​ສອນ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ເຂົ້າ­ໃຈ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ຕັ້ງ­ແຕ່​ຕົ້ນ​ຈົນ​ຈົບ ແລະພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ນຳ​ສະ­ເໜີ​ພຣະ​ຄຳ​ຕາມ​ຄວາມ​ສຳ­ຄັນ​ຂອງ​ຄວາມ​ຈິງ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນ­ດາ​ພວກ​ອາ­ຈານ ຈົນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ພາ­ກັນ​ອັບ­ອາຍ ແລະໃຈ​ຮ້າຍ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ຕໍ່­ຕ້ານ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໂດຍ​ໃຊ້​ພຣະ​ຄໍາ​ພີ.

ເມື່ອ​ພວກ​ອາ­ຈານ​ບໍ່​ສາ­ມາດ​ມີ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ໄດ້​ໄປ​ຫາ​ໂຢ​ເຊັບແລະນາງ​ມາ​ຣີເພື່ອ​ໃຫ້ຮູ້​ວ່າ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ບໍ່​ຍອມ​ປະ­ຕິ­ບັດ​ຕາມ​ຄຳ​ສອນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ແລະພວກ​ເຂົາ​ຍັງ​ໄດ້​ບັງ­ຄັບ​ນາງ​ມາ​ຣີ​ໄປ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ອ່ອນ​ນ້ອມ​ຖ່ອມ­ຕົວ​ຕໍ່​ພວກ​ເຂົາ.

ນາງ​ມາ​ຣີ​ຮູ້​ວ່າ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ເປັນ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ສັນ­ຍາ​ໄວ້​ດົນ​ນານ​ແລ້ວ​ວ່າ​ຈະ​ປະ­ທານ​ພຣະ​ບຸດ​ມາ​ໃຫ້​ແກ່​ມະ​ນຸດ. ແຕ່​ເຖິງ​ປານ​ນັ້ນ ນາງ​ມາ​ຣີ​ກໍ​ບໍ່​ກ້າ​ທີ່​ຈະ​ສະ­ແດງ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຂອງ​ນາງ. ຫຼາຍ​ຄັ້ງ​ທີ່​ນາງ​ມາ​ຣີ​ຮຽກ­ຮ້ອງ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ອ່ຽງ​ໄປ​ຕາມ​ທຳ­ນຽມ​ປະ­ເພ­ນີ​ຂອງ​ພວກ​ອາ­ຈານ ແຕ່​ເມື່ອ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ສະ­ເໜີ​ຂໍ້​ຄິດ​ຈາກ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ສະ­ໜັບ­ສະ­ໜູນ​ການ​ກະ­ທຳ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ແລ້ວ​ສັນ­ຕິ​ສຸກ​ກໍ​ເຂົ້າ​ມາ​ຢູ່​ໃນ​ຫົວ­ໃຈ​ຂອງ​ນາງ​ມາ​ຣີ.

ອິດ​ທິ​ພົນ​ຂອງ​ພວກ​ອາ­ຈານ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຊີ­ວິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ລຳ​ບາກ. ແຕ່​ເຖິງ​ປານ​ນັ້ນ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກໍ​ດຳ­ເນີນ​ຜ່ານ​ຊ່ວງ​ຊີ­ວິດ​ໃນ​ໄວ​ເດັກ, ໄວ​ໜຸ່ມ ແລະໄວ​ຜູ້​ໃຫຍ່​ຢ່າງ​ໂດດ­ດ່ຽວ​ດ້ວຍ​ຊີ­ວິດ​ອັນ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ ແລະສັດ­ຊື່​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ.

ອ້າງອີງ​ຈາກປຶ້ມ "ພຣະຄຳພີ" ລູ​ກາ 2:51,52

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ " Desire of Ages " ບົດ​ທີ 9 ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.