ພາລະກິດແຫ່ງສາທາລະນະຂອງພຣະເຢຊູ

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ປິ່ນ­ປົວ​ຊາຍ​ມື​ລີບ​ໃນ​ວັນ​ຊະ­ບາ​ໂຕ

ໃນ​ວັນ​ຊະ­ບາ​ໂຕ​ວັນ​ໜຶ່ງ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ສາ­ລາ​ທຳ ແລະສັ່ງ­ສອນ​ປະ­ຊາ​ຊົນ. ໃນ​ທີ່​ນັ້ນ​ມີ​ຊາຍ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ມີ​ມື​ລີບ​ຢູ່​ກ້ຳ​ຂວາ. ພວກ​ທຳ​ມະ​ຈານ ​ແລະພວກ​ຟາ​ຣີ​ຊາຍ​ບາງ​ຄົນ​ຈຶ່ງ​ເຝົ້າ​ຄອຍ​ເບິ່ງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຢ່າງ​ໃກ້­ຊິດ​ວ່າ ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ປິ່ນ­ປົວ​ຜູ້​ຄົນ​ໃນ​ວັນ​ຊະ­ບາ​ໂຕ ຫຼື ບໍ? ເພາະ​ຢາກ​ຫາ​ເລື່ອງ​ໃສ່​ພຣະ​ອົງ. ແຕ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ຮູ້​ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ຮູ້​ວ່າ ຖ້າ​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ຮັກ­ສາ​ຄົນ​ໃນ​ວັນ​ຊະ­ບາ​ໂຕ​ຢູ່​ຕໍ່­ໜ້າ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ທັງ­ຫຼາຍ ມັນ​ກໍ​ຈະ​ປາ­ກົດ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ເຮັດ​ຜິດ​ຕໍ່​ພຣະ​ບັນ​ຍັດ. ສ່ວນ​ພວກ​ທຳ​ມະ​ຈານ​ກັບ​ພວກ​ຟາ​ຣີ​ຊາຍ​ກໍ​ຈະ​ບໍ່​ພໍ­ໃຈ ແລະພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ຈະ​ພະ­ຍາ­ຍາມ​ວິ­ພາກ​ວິ­ຈານ​ພຣະ​ອົງ​ໃຫ້​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຟັງ. ແຕ່​ຢ່າງ­ໃດ​ກໍ​ຕາມ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກໍ​ໄດ້​ຕັດ­ສິນ​ໃຈ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ມະ­ຫັດ­ສະ­ຈັນ​ຂອງ​ການ​ຮັກ­ສາ ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ສະ­ແດງ​ຄວາມ​ໝາຍ​ທີ່­ແທ້​ຈິງ​ຂອງ​ວັນ​ຊະ­ບາ​ໂຕ ເພາະ­ວ່າ​ມັນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ດີ​ໃນ​ສາຍ​ພຣະ​ເນດ(ສາຍ­ຕາ)ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ຄວາມ​ດີ ແລະຊ່ວຍ­ເຫລືອ​ຄົນ​ອື່ນ​ໃນ​ວັນ​ສະ­ບາ​ໂຕ.

ພວກ​ຟາ​ຣີ​ຊາຍ​ໄດ້​ຖາມ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ວ່າ: "ເປັນ​ການ​ຜິດ ຫຼືຖືກ ທີ່​ຈະ​ຮັກ­ສາ​ຄົນ​ໃນ​ວັນ​ຊະ­ບາ​ໂຕ?" ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ຮູ້​ດີ​ວ່າ ພວກ​ຟາ​ຣີ​ຊາຍ​ຈະ​ບໍ່​ພໍ­ໃຈ​ຖ້າ​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ຮັກ­ສາ​ຊາຍ​ທີ່​ມີ​ມື​ລີບ​ຄົນ​ນັ້ນ​ໃນ​ວັນ​ຊະ­ບາ​ໂຕ. ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຈຶ່ງ​ຕອບ​ວ່າ: "ຖ້າ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ພວກ​ເຈົ້າ​ມີ​ແກະ​ໂຕ​ດຽວ ແລະຕົກ​ຂຸມ​ໃນ​ວັນ​ຊະ­ບາ​ໂຕ ເຂົາ​ຈະ​ບໍ່​ດຶງ​ເອົາ​ແກະ​ນັ້ນ​ຂຶ້ນ​ບໍ? ມະ­ນຸດ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ກໍ​ມີ­ຄ່າ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ແກະ​ເທົ່າ­ໃດ​ໜໍ" (ມັດ​ທາຍ 12:10-12) ແຕ່​ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ກ້າ​ຕອບ​ພຣະ​ອົງ.

ແລ້ວ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຈຶ່ງ​ກ່າວ​ຕໍ່​ຊາຍ​ທີ່​ມີ​ມື​ລີບ​ນັ້ນ​ວ່າ: “ຈົ່ງ​ຢືນ​ຂຶ້ນ ແລະ ມາ​ທາງ​ໜ້າ​ພີ້.” ຊາຍ​ມື​ລີບ​ຈຶ່ງ​ລຸກ­ຂຶ້ນ ແລະໄປ​ຢືນ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ

ພຣະ​ອົງ​ຫຼຽວ​ເບິ່ງ​ໜ້າ​ພວກ​ທຳ​ມະ​ຈານ​ກັບ​ພວກ​ຟາ​ຣີ​ຊາຍ ແລະກ່າວ​ວ່າ: “ເຮົາ​ຂໍ​ຖາມ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ‘ກົດ​ວັນ​ຊະ­ບາ​ໂຕ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ອະ­ນຸ­ຍາດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ເຮັດ​ຫຍັງ​ແດ່? ໃຫ້​ຊ່ວຍ­ເຫລືອ ຫຼື ໃຫ້​ທຳ­ຮ້າຍ? ໃຫ້​ຊ່ວຍ​ຊີ­ວິດ​ຄົນ​ໄວ້ ຫຼື ໃຫ້​ທຳ­ລາຍ​ຊີ­ວິດ​ຄົນ​ຖິ້ມ?’” ແຕ່​ພວກ​ທຳ​ມະ​ຈານ ແລະພວກ​ຟາ​ຣີ​ຊາຍ​ກໍ​ພາ­ກັນ​ມິດ​ງຽບ​ຢູ່. ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ເບິ່ງ​ໄປ​ອ້ອມ​ຮອບ​ພວກ​ເຂົາ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໂສກ­ເສົ້າ​ເສຍ​ໃຈ​ຫຼາຍ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ພາ­ກັນ​ມີ​ຄວາມ​ຄິດ​ຜິດ ແລະມີ­ໃຈ​ແຂງ​ກະ​ດ້າງ.

ແລ້ວ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກໍ​ກ່າວ​ຕໍ່​ຊາຍ​ມື​ລີບ​ນັ້ນ​ວ່າ: “ຈົ່ງ​ຢຽດ​ມື​ເຈົ້າ​ອອກ.” ແລ້ວ​ຊາຍ​ຄົນ​ນັ້ນ​ກໍ​ຢຽດ​ມື​ອອກ ແລະມື​ຂອງ​ລາວ​ກໍ​ດີ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ.

ຝ່າຍພວກ​ທຳ​ມະ​ຈານ​ກັບ​ພວກ​ຟາ​ຣີ​ຊາຍ​ກໍ​ຮູ້­ສຶກ​ຄຽດ​ແຄ້ນ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຢ​ຊູ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ພາ­ກັນ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ສາ­ລາ​ທຳ ແລະໄປ​ປະ­ຊຸມ​ກັນ​ເພື່ອ​ຊອກ​ຫາ​ຊ່ອງ​ທາງ​ທີ່​ຈະ​ຂ້າ​ພຣະ​ອົງ.

ແທນ​ທີ່​ພວກ​ຟາ​ຣີ​ຊາຍ​ຈະ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຊົມ­ຊື່ນ​ຍິນ​ດີ​ສໍາ​ລັບ​ຄົນ​ມື​ລີບ​ນັ້ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຮັກ­ສາ ແຕ່​ພວກ​ເຂົາ​ຊ້ຳ­ພັດ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ກຽດ​ຊັງ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ. ພວກ​ເຂົາ​ອິດ­ສາ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ເພາະ­ວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ພວກ​ເຂົາ ແລະພຣະ​ອົງ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ຕາມ​ປະ­ເພ­ນີ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ພວກ​ຟາ​ຣີ​ຊາຍ​ກຳ­ລັງ​ວາງ​ແຜນ­ການ​ທີ່​ຈະ​ຕາມ​ລ້າ​ຊີ­ວິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໃນ​ລະ­ຫວ່າງ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ກຳ­ລັງ​ຊ່ວຍ​ຊີ­ວິດ ແລະນຳ​ສັກ​ຕິ​ສຸກ​ມາ­ສູ່​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ເປັນ​ຈຳ­ນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ. ມັນ​ເປັນ​ການ​ດີ​ບໍ ທີ່​ເຮັດ​ການ​ຂ້າ​ໃນ​ວັນ​ຊະ­ບາ​ໂຕ ຂະ­ນະ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ກຳ­ລັງ​ວາງ​ແຜນ​ເຮັດ​ຢູ່ ຫຼາຍ​ກວ່າ​ທີ່​ຈະ​ຮັກ­ສາ​ຄົນ​ທີ່​ທຸກ­ທໍ­ລະ­ມານ​ດັ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ເຮັດ​ຢູ່? ມັນ​ເປັນ​ການ​ດີ​ບໍ ທີ່​ຈະ​ມີ​ການ​ຂ້າ​ຢູ່​ໃນ​ຫົວ­ໃຈ​ໃນ​ວັນ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແທນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຮັກ​ຕໍ່​ມະ­ນຸດ​ທຸກ​ຄົນ... ເຊິ່ງ​ຄວາມ​ຮັກ​ທີ່​ສະ­ແດງ​ອອກ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ ແລະການ​ເຮັດ​ຄວາມ​ດີ?

ຕະ­ຫຼອດ​ໃນ​ພາ­ລະ­ກິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ ຊາວ​ຢິວ​ກ່າວ​ຫາ​ພຣະ​ອົງ​ວ່າ ພຣະ​ອົງ​ລົບ​ຫລູ່​ຄວາມ​ສັກ­ສິດ​ຂອງ​ວັນ​ຊະ­ບາ​ໂຕ. ຫຼາຍ​ຄັ້ງ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ພະ­ຍາ­ຍາມ​ຈະ​ຂ້າ​ພຣະ​ອົງ ເພາະ​ພຣະ​ອົງ​ບໍ່​ໄດ້​ຖື​ຮັກ­ສາ​ຕາມ​ປະ­ເພ­ນີ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ແຕ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ຮັກ­ສາ​ວັນ​ຊະ­ບາ​ໂຕ​ຕາມ​ພຣະ​ປະ­ສົງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ປະ­ຕິ­ບັດ​ຕາມ​ພຣະ​ບັນ­ຍັດ​ສິບ​ປະ­ການ​ຢູ່​ສະ​ເໝີ. ພຣະ​ອົງ​ສະ­ເດັດ​ມາ​ເພື່ອ​ສະ­ແດງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນ​ວິ­ທີ​ການ​ໃຊ້​ຊີ­ວິດ​ໃຫ້​ສອດ­ຄ່ອງ​ຕາມ​ພຣະ​ບັນ​ຍັດ. ເອ​ຊາ​ຢາ​ໄດ້​ພະ­ຍາ­ກອນ​ເຖິງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ວ່າ: "ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ພໍ​ພຣະ​ໄທ​ທີ່​ຈະ​ເຊີດ​ຊູ​ກົດ​ບັນ­ຍັດ ແລະເຮັດ​ໃຫ້​ກົດ​ບັນ­ຍັດ​ນັ້ນ​ມີ​ກຽດ" (ເອ​ຊາ​ຢາ 42:21). ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ຂະ­ຫຍາຍ​ພຣະ​ບັນ­ຍັດ​ໂດຍ​ການ­ສະ­ແດງ​ຄວາມ​ໝາຍ​ທີ່​ປະ­ເສີດ​ໃນ​ທຸກໆ​ຂໍ້. ພຣະ​ອົງ​ສະ­ແດງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຫັນ​ວ່າ ພຣະ​ບັນ­ຍັດ​ຕ້ອງ­ການ​ໃຫ້​ເຊື່ອ​ຟັງ ໂດຍ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ການ​ປະ­ຕິ­ບັດ​ທີ່​ມະ­ນຸດ​ເຫັນ​ໄດ້​ເທົ່າ​ນັ້ນ ແຕ່​ໃນ​ຄວາມ​ຄິດ​ຕ້ອງ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ເຊັ່ນ​ກັນ ເຊິ່ງ​ມີ​ພຽງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ທີ່​ຮູ້.

ບັນ­ດາ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ກ່າວ​ວ່າ ພຣະ​ອົງ​ມາ​ເພື່ອ​ລຶບ­ລ້າງ​ກົດ​ບັນ​ຍັດ. ແຕ່​ພຣະ​ອົງ​ກ່າວ​ວ່າ: "ຢ່າ​ຄິດ​ວ່າ​ເຮົາ​ມາ​ເພື່ອ​ລຶບ­ລ້າງ​ກົດ​ບັນ­ຍັດ ຫຼື ຜູ້​ທຳ​ນວາຍ. ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ມາ​ລຶບ­ລ້າງ ແຕ່​ມາ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສຳ­ເລັດ​ຄົບ​ຖ້ວນ" (ມັດ​ທາຍ 5:17).

ພຣະ​ບັນ­ຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ສາ­ມາດ​ປ່ຽນ­ແປງ​ໄດ້ ເພາະ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ: "ຕາບ­ໃດ​ທີ່​ຟ້າ ແລະ ດິນ​ຍັງ​ຄົງ​ຕັ້ງ​ຢູ່ ແມ່ນ​ແຕ່​ເມັດ ຫຼື ຂໍ້​ປີກ​ຍ່ອຍ​ອັນ​ເລັກ​ນ້ອຍ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ກົດ​ບັນ­ຍັດ​ຈະ​ບໍ່​ຖືກ​ລຶບ­ລ້າງ​ໄປ ຈົນ​ກວ່າ​ທຸກໆ​ສິ່ງ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຄົບ​ຖ້ວນ" (ມັດ​ທາຍ 5:18).

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ມັດ​ທາຍ 12:9-14; ມາ​ລະ​ໂກ 3:1-6; ລູ​ກາ 6:6-11

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "Desire of Ages" ບົດ​ທີ 29 ແລະ ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "The Story of Jesus" ບົດ​ທີ 11 ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ລ້ຽງ​ຫ້າ​ພັນ​ຄົນ

ມີ​ມື້­ໜຶ່ງ ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ທ່ຽວ​ໄປ​ມາ​ຫາ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ເປັນ​ຈຳ­ນວນ​ຫຼວງ­ຫຼາຍ ຈົນ​ພຣະ​ອົງ​ກັບ​ພວກ​ສາ­ວົກ​ບໍ່​ມີ​ເວ­ລາ​ກິນ​ເຂົ້າ. ສະ­ນັ້ນ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຈຶ່ງ​ຊວນ​ພວກ​ສາ­ວົກ​ອອກ​ໄປ​ຍັງສະຖານທີ່​ມິດ​ງຽບ​ແຫ່ງ​ໜຶ່ງ ເພື່ອ​ໃຫ້​ພວກ​ສາ­ວົກ​ໄດ້​ພັກ­ຜ່ອນ​ຈັກ​ຄາວ​ໜຶ່ງ. ແລ້ວ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກັບ​ພວກ​ສາ­ວົກ​ກໍ​ຂີ່​ເຮືອ​ເດີນ­ທາງ​ຂ້າມ​ທະ­ເລ​ອອກ​ໄປ. ເມື່ອ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຮູ້​ສະ­ຖານ­ທີ່​ບ່ອນ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຈະ​ເດີນ­ທາງ​ໄປ​ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ເດີນ­ທາງ​ຍ່າງ​ໄປ​ລ່ວງ​ໜ້າ​ກ່ອນ​ພຣະ​ອົງ. ພໍ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ມາ​ຮອດ​ບ່ອນ​ນັ້ນ ກໍ​ເຫັນ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ໝູ່​ໃຫຍ່ ແລະ​ພຣະ​ອົງ​ກໍ​ຊົງ​ສົງ­ສານ​ພວກ​ເຂົາ ເພາະ​ພວກ​ເຂົາ​ເປັນ​ເໝືອນ​ຝູງ​ແກະ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ລ້ຽງ. ສະ­ນັ້ນ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຈຶ່ງ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ເທິງ​ພູ ແລະ​ນັ່ງ​ກັບ​ສາ­ວົກ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ. ແລ້ວ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກໍ​ໄດ້​ສັ່ງ­ສອນ​ເຖິງ​ອາ­ນາ­ຈັກ​ແຜ່ນ­ດິນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຟັງ. ນອກ­ຈາກ​ນີ້ ພຣະ​ອົງ​ຍັງ​ໄດ້​ປິ່ນ­ປົວ​ຮັກ­ສາ​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ຕ້ອງ­ການ​ຢາກ​ຫາຍ​ດີ​ຈາກ​ການ​ເຈັບ​ໄຂ້​ໄດ້​ປ່ວຍ​ອີກ​ດ້ວຍ.

ເມື່ອ​ຕາ­ເວັນ​ໃກ້​ຈະ​ຕົກ​ດິນ ພວກ​ສາ­ວົກ​ກໍ​ໄດ້​ມາ​ຫາ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ ແລະ​ເວົ້າ​ວ່າ: “ບ່ອນ​ນີ້​ກໍ​ເປັນ​ປ່າ​ບ່ອນ​ເປົາ​ປ່ຽວ ແລະ​ຄ່ຳ​ຫຼາຍ​ແລ້ວ. ສະ­ນັ້ນ ໃຫ້​ທ່ານ​ບອກ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ໃຫ້​ເລີກ​ເມືອ​ສາ ເພື່ອ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ໄປ​ຕາມ​ໝູ່​ບ້ານ​ຕ່າງໆ ຫາ​ຊື້​ອາ­ຫານ​ສຳ­ລັບ​ພວກ​ເຂົາ​ເອງ.”

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ກ່າວ​ວ່າ: “ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ຈຳ­ເປັນ​ຕ້ອງ​ເລີກ​ເມືອ​ດອກ! ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ເອົາ​ອາ­ຫານ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ກິນ​ສາ!”

ຟິ​ລິບ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ອັກ​ຄະ​ສາ­ວົກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຖາມ​ວ່າ: "ທ່ານ​ຕ້ອງ­ການ​ໃຫ້​ພວກ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ໄປ​ຊື້​ອາ­ຫານ ລາ­ຄາ​ເຖິງ​ສອງ​ຮ້ອຍ​ຫລຽນ​ເງິນ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ກິນ​ບໍ?"

ຄຳ​ຖາມ​ທີ່​ຟິ​ລິບ​ຖາມ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ນັ້ນ ໄດ້​ສະ­ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ເພິ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ນ້ອຍ. ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ເພິ່ນ​ໄດ້​ເຫັນ​ສິ່ງ​ມະ­ຫັດ­ສະ­ຈັນ​ທີ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ກະ­ທຳ ແຕ່​ເພິ່ນ​ກໍ​ຍັງ​ຂາດ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ເລື່ອງ​ທີ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຈະ​ເຮັດ​ການ​ອັດ­ສະ­ຈັນ ໂດຍ​ປະ­ທານ​ອາ­ຫານ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ­ຊາ​ຊົນ. ສຳ­ລັບ​ຟີ​ລິບ, ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ເປັນ​ພຽງ​ຄົນ​ທຳ​ມະ​ດາ​ທົ່ວ​ໄປ ເຊິ່ງ​ເພິ່ນ​ຍັງ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ສະ­ນັ້ນ ຟີ​ລິບ​ຈຶ່ງ​ບໍ່​ໄດ້​ລະ­ນຶກ​ເຖິງ​ວ່າ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຜູ້​ທີ່­ຢູ່​ກັບ​ເພິ່ນ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຜູ້​ດຽວ​ກັນ​ທີ່​ໄດ້​ປະ­ທານ​ມາ​ນາ​ໃຫ້​ແກ່​ຊາວ​ອິດ​ສະ​ລາ​ເອນ​ໃນ​ຖິ່ນ​ແຫ້ງ­ແລ້ງ​ກັນ­ດານ​ເປັນ​ເວ­ລາ​ສີ່​ສິບ​ປີ.

ແລ້ວ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກໍ​ໄດ້​ຖາມ​ພວກ​ສາ­ວົກ​ວ່າ: "ພວກ​ເຈົ້າ​ມີ​ເຂົ້າ­ຈີ່​ຈັກ​ກ້ອນ? ຈົ່ງ​ໄປ​ເບິ່ງ​ດຸ!"

ເມື່ອ​ພວກ​ສາ­ວົກ​ໄປ​ຊອກ​ເບິ່ງ​ແລ້ວ ອັນ​ເດ​ອາ​ກໍ​ໄດ້​ເວົ້າ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ວ່າ: "ຢູ່​ທີ່​ນີ້ ມີ​ເດັກ­ນ້ອຍ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ມີ​ເຂົ້າ­ຈີ່​ຫ້າ​ກ້ອນ... ແລະ​ປາ​ສອງ​ໂຕ ແຕ່​ສິ່ງ​ນີ້​ຈະ​ພໍ­ໄດ້​ຢ່າງ­ໃດ​ກັບ​ຄົນ​ຫຼວງ­ຫຼາຍ​ປານ​ນີ້?”

ແລ້ວ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ສັ່ງ​ວ່າ: “ຈົ່ງ​ເອົາ​ມາ​ໃຫ້​ເຮົາ ແລະ​ຈົ່ງ​ບອກ​ໃຫ້​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ນັ່ງ​ລົງ​ເປັນ​ໝູ່ ໝູ່​ລະ​ຫ້າ​ສິບ​ຄົນ.” ແລ້ວ​ພວກ​ສາ­ວົກ​ກໍ​ປະ­ຕິ­ບັດ​ຕາມ​ທີ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ບອກ ສ່ວນ​ພຣະ​ອົງ​ກໍ​ຊົງ​ຈັບ​ເອົາ​ເຂົ້າ­ຈີ່​ຫ້າ​ກ້ອນ ແລະ​ປາ​ສອງ​ໂຕ​ນັ້ນ ໂດຍ​ເງີຍ​ໜ້າ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ທ້ອງ­ຟ້າ ແລະ​ຂອບ­ຄຸນ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລ້ວ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກໍ​ຊົງ​ຫັກ​ເຂົ້າ­ຈີ່ ແລະ​ແບ່ງ­ປັນ​ປາ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ​ຢື່ນ​ໃຫ້​ພວກ​ສາ­ວົກ​ນຳ­ໄປ​ແຈກ​ຢາຍ​ແກ່​ບັນ­ດາ​ປະ­ຊາ​ຊົນ. ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ​ມີ​ຜູ້​ຊາຍ​ປະ­ມານ​ຫ້າ​ພັນ​ຄົນ​ໂດຍ​ບໍ່​ນັບ​ຜູ້­ຍິງ​ກັບ​ເດັກ​ນ້ອຍ. ຫລັງ​ຈາກ​ທີ່​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ກິນ​ອີ່ມ​ໝົດ​ທຸກ​ຄົນ​ແລ້ວ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ບອກ​ພວກ​ສາ­ວົກ​ເກັບ​ເອົາ​ອາ­ຫານ​ທີ່​ເຫຼືອ​ນັ້ນ​ໄວ້. ແລ້ວ​ພວກ​ສາ­ວົກ​ກໍ​ໄດ້​ເກັບ​ເອົາ​ເຂົ້າ­ຈີ່ ແລະ​ປາ​ທີ່​ເຫຼືອ​ນັ້ນ​ໄດ້​ເຕັມ​ສິບ​ສອງ​ກະ​ບຸງ.

“ຝ່າຍ​ມະ­ນຸດ​ກໍ​ເຫຼືອ​ກຳ­ລັງ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໄດ້ ແຕ່​ຝ່າຍ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ເຮັດ​ໄດ້​ທຸກ​ສິ່ງ” (ມັດ​ທາຍ 19:26).

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ມັດ​ທາຍ 14:13-21; ມາ​ຣະ​ໂກ 6:30-44; ລູ​ກາ 9:10-17; ໂຢ​ຮັນ 6:1-14.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "Desire of Ages" ບົດ​ທີ 39 ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຕ້ອງ­ການ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ກະ­ສັດ

ໃນ​ມື້​ນັ້ນ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ເຮັດ​ການ​ອັດ­ສະ­ຈັນ ໂດຍ​ລ້ຽງ​ອາ­ຫານ​ດ້ວຍ​ປາ ແລະ​ເຂົ້າ­ຈີ່​ໃຫ້​ແກ່​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຫ້າ​ພັນ​ຄົນ ພ້ອມ​ທັງ​ຄອບ­ຄົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ເມື່ອ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ເຫັນ​ສິ່ງ​ອັດ­ສະ­ຈັນ​ແລ້ວ​ກໍ​ຮູ້­ສຶກ​ຕື່ນ­ເຕັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ຄິດ​ວ່າ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຈະ​ເປັນ​ກະ­ສັດ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ເທົ່າ​ທີ່​ເຄີຍ​ມີ ແລະ​ດ້ວຍ​ຣິດ​ອຳ­ນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ພຣະ​ອົງ­ສາ​ມາດ​ໃຫ້​ອາ­ຫານ​ແກ່​ຄົນ​ທຸກ​ຈົນ, ສາ­ມາດ​ຮັກ­ສາ​ພວກ​ທະ­ຫານ​ໄດ້​ເມື່ອ​ຖືກ​ບາດ​ເຈັດ​ຖ້າ​ປະ­ເທດ​ມີ​ການ​ສູ້​ຮົບ​ກັນ ແລະ​ສາ­ມາດ​ປຸກ​ພວກ​ທະ­ຫານ​ທີ່​ຕາຍ​ໄປ​ແລ້ວ​ນັ້ນ​ໃຫ້​ຟື້ນ​ຄືນ​ມີ​ຊີ­ວິດ​ອີກ​ໄດ້. ປະ­ຊາ­ຊົນ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ​ຄິດ​ວ່າ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຈະ​ເປັນ​ພຣະ​ເມ​ຊີ​ອາ​ທີ່​ສົມ­ບູນ​ແບບ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ລໍ­ຄອຍ.

ສະ­ນັ້ນ ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຈຶ່ງ​ຕັດ­ສິນ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ກະ­ສັດ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ຢູ່​ທີ່​ຊາຍ​ຫາດ. ພວກ​ເຂົາ​ເຊື່ອ​ວ່າ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຖ່ອມ­ຕົວ​ເພື່ອ​ປະ­ກາດ​ຕົວ​ເອງ​ເປັນ​ກະ​ສັດ. ເຖິງ​ຢ່າງ­ໃດ​ກໍ​ຕາມ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ຈະ​ປະ­ກາດ​ພຣະ​ອົງ​ເປັນ​ກະ­ສັດ ດ້ວຍ​ການ​ບັງ­ຄັບ​ຖ້າ­ວ່າ​ຈຳ​ເປັນ.

ແຕ່​ນີ້​ບໍ່​ແມ່ນ​ພາ­ລະ­ກິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ. ພຣະ​ອົງ​ບໍ່​ໄດ້​ມາ​ເປັນ​ກະ­ສັດ​ຢູ່​ໃນ​ໂລກ​ນີ້. ອາ­ນາ­ຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ບໍ່​ໄດ້​ສ້າງ­ຕັ້ງ​ຢູ່​ເທິງ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ​ນີ້. ພຣະ​ອົງ​ມີ​ອາ­ນາ­ຈັກ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ທີ່­ຢູ່​ເທິງ​ຟ້າ​ສະ​ຫວັນ. ພຣະ​ອົງ​ສະ­ເດັດ​ມາ​ຫາ​ພວກ​ເຂົາ ເພື່ອ​ສອນ​ພວກ​ເຂົາ​ເຖິງ​ທາງ​ທີ່​ນຳ­ໄປ​ສູ່​ສະ­ຫວັນ ແລະ​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ໂທດ​ສຳ­ລັບ​ຄວາມ​ບາບ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ສຳ­ນຶກ​ຜິດ​ໃນ​ຄວາມ​ບາບ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ.

ແຕ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ໂອ­ກາດ​ແກ່​ປະ­ຊາ­ຊົນ ເພື່ອ​ເຮັດ​ຕາມ​ແຜນ­ການ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ພຣະ​ອົງ​ເປັນ​ກະ​ສັດ. ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ພວກ​ສາ­ວົກ​ຂີ່​ເຮືອ​ໄປ​ຍັງ​ເມືອງ​ກາ​ເປ​ນາ​ອູມ ແລະ​ໃນ​ຂະ­ນະ​ດຽວ​ກັນ ພຣະ​ອົງ​ກໍ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ເດີນ­ທາງ​ກັບ​ບ້ານ. ປະ­ຊາ­ຊົນ​ພາ­ກັນ​ປະ​ທ້ວງ ແຕ່​ດ້ວຍ​ຣິດ​ອຳ­ນາດ​ໃນ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ພຣະ​ອົງ.

ຈາກ​ນັ້ນ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກໍ​ໄດ້​ສະ­ເດັດ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ເທິງ​ພູ​ເພື່ອ​ອະ­ທິ​ຖານ. ພຣະ​ອົງ​ອະ­ທິ­ຖານ​ຫຼາຍ​ຊົ່ວ­ໂມງ​ເພື່ອ​ອ້ອນ­ວອນ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ສຳ­ລັບ​ມະ­ນຸດ​ຊາດ. ພຣະ​ອົງ​ອະ­ທິ­ຖານ​ສຳ­ລັບ​ໃຫ້​ມີ​ກຳ­ລັງ​ເພື່ອ​ເປີດ­ເຜີຍ​ໃຫ້​ມະ­ນຸດ​ເຫັນ​ຈຸດ­ປະ­ສົງ​ທີ່­ແທ້​ຈິງ​ໃນ​ພາ­ລະ­ກິດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ. ພຣະ​ອົງ​ອະ­ທິ­ຖານ​ວ່າ ບໍ່​ໃຫ້​ຊາ​ຕານ​ໄດ້​ຮັບ​ອະ­ນຸ­ຍາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຕາ­ມືດ​ບອດ​ໃນ​ຄວາມ​ເຂົ້າ­ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ພາ­ລະ­ກິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກຳ­ລັງ​ຈະ​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ຢູ່​ໃນ​ໂລກ. ພຣະ​ອົງ​ອະ­ທິ­ຖານ​ສຳ­ລັບ​ສາ­ວົກ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ. ພຣະ​ອົງ​ຮູ້​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ຮູ້­ສຶກ​ຜິດ​ຫວັງ ເພາະ­ວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ບໍ່​ຍອມ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ ແລະ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ເອົາ​ພຣະ​ອົງ​ເປັນ​ກະ​ສັດ. ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ຮູ້​ວ່າ ຊາ​ຕານ​ຈະ​ໃຊ້​ປະ­ໂຫຍດ​ໃນ​ຄວາມ​ທໍ້​ແທ້​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ປຸກ­ລະ­ດົມ​ພວກ​ເຂົາ. ສະ­ນັ້ນ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຈຶ່ງ​ອະ­ທິ­ຖານ​ເພື່ອ​ພວກ​ເຂົາ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ມັດ​ທາຍ 14:22, 23; ມາ​ຣະ​ໂກ 6:45, 46; ໂຢ​ຮັນ 6:14-17.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "Desire of Ages" ບົດ​ທີ 40 ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຍ່າງ​ເທິງ​ໜ້າ­ນ້ຳ

ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ອະ­ທິ­ຖານ​ໃນ​ກາງ­ຄືນ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ມື້​ດຽວ​ກັນ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ລ້ຽງ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຫ້າ​ພັນ​ຄົນ ພ້ອມ​ທັງ​ຄອບ­ຄົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ໃນ​ກາງ­ຄືນ​ທີ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ອະ­ທິ­ຖານ​ຢູ່​ນັ້ນ ພວກ​ສາ­ວົກ​ກໍ​ກຳ­ລັງ​ພາຍ­ເຮືອ​ຂ້າມ​ທະ­ເລ­ສາບ​ເພື່ອ​ໄປ​ຍັງ​ເມືອງ​ກາ​ເປ​ນາ​ອູມ​ຕາມ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ. ພວກ​ເຂົາ​ຜິດ​ຫວັງ​ຫຼາຍ​ທີ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ບໍ່​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ປະ­ກາດ​ພຣະ​ອົງ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ກະ​ສັດ. ພວກ​ເຂົາ​ທໍ້​ແທ້​ໃຈ ແລະ​ອິດ​ເມື່ອຍ. ພວກ​ເຂົາ​ພາ­ກັນ​ສົງ­ໄສ​ວ່າ ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ເປັນ​ພຣະ​ຜູ້​ມາ​ໂຜດ​ແທ້ ຫຼື ບໍ? ເປັນ​ຫຍັງ ພຣະ​ອົງ​ຈຶ່ງ​ບໍ່​ຍອມ­ຮັບ​ເປັນ​ກະ­ສັດ?

ທັນ­ໃດ​ນັ້ນ ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ປ່ຽນ​ໄປ. ເມື່ອ​ເວ­ລາ​ສາມ​ໂມງ​ເຊົ້າ ກໍ​ໄດ້​ເກີດ​ມີ​ລົມ​ພັດ​ໄປ​ມາ​ຢ່າງ​ແຮງ ຈົນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ນ້ຳ​ທະ­ເລ​ປັ່ນ​ປ່ວນ ແລະ​ເກີດ​ເປັນ​ຟອງ­ນ້ຳ​ຖັ່ງ​ໃສ່​ເຮືອ​ຂອງ​ພວກ​ສາ​ວົກ. ຝ່າຍ​ພວກ​ສາ­ວົກ​ພາ­ກັນ​ຢ້ານ ແລະ​ພະ­ຍາ­ຍາມ​ພາຍ­ເຮືອ​ໃຫ້​ເຖິງ​ຝັ່ງ. ລົມ­ພາ­ຍຸ​ແຮງ​ຫຼາຍ ຈົນ​ພວກ​ເຂົາ​ພາ­ກັນ​ຢ້ານ​ວ່າ​ຈະ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ. ແຕ່​ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ ພໍ​ຮອດ​ຫົກ​ໂມງ​ໃກ້​ຈະ​ຂ້ອນ​ແຈ້ງ ພວກ​ສາ­ວົກ​ກໍ​ໄດ້​ເຫັນ​ປະ­ກາຍ​ແສງ​ທີ່​ມີ​ຮູບ​ຮ່າງ​ລຶກ­ລັບ​ຢູ່​ເທິງ​ໜ້າ​ນ້ຳ. ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ຍິ່ງ​ພາ­ກັນ​ຢ້ານ ແລະ​ບໍ່​ກ້າ​ທີ່​ຈະ​ພາຍ­ເຮືອ​ຕໍ່​ໄປ. ປະ­ກາຍ​ແສງ​ນັ້ນ​ໄດ້​ຍ່າງ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃກ້​ພວກ​ເຂົາ​ເລື້ອຍໆ ຈົນ​ພວກ​ສາ­ວົກ​ຕ່າງ​ກໍ​ສະ­ທ້ານ​ຢ້ານ​ກົວ​ທີ່​ສຸດ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ພາ­ກັນ​ຮ້ອງ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: "ຜີ! ຜີ!"

ແຕ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ກ່າວ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: "ຢ່າ​ສູ່​ຢ້ານ! ນີ້​ແມ່ນ​ເຮົາ​ເອງ."

ເປ​ໂຕ​ໄດ້​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: "ອາ­ຈານ​ເອີຍ! ຖ້າ​ແມ່ນ​ທ່ານ​ແທ້ ຂໍ​ໂຜດ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ອອກ​ຈາກ​ເຮືອ​ຍ່າງ​ຢູ່​ເທິງ​ໜ້າ­ນ້ຳ​ໄປ​ຫາ​ທ່ານ​ແດ່​ຖ້ອນ."

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກ່າວ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: "ມາ​ໄດ້"

ດັ່ງ­ນັ້ນ ເປ​ໂຕ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ອອກ​ຈາກ​ເຮືອ ແລະ​ເລີ່ມ​ຍ່າງ​ໄປ​ຫາ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ. ແຕ່​ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ເປ​ໂຕ​ຫຼຽວ​ກັບ​ຫລັງ​ມາ​ຫາ​ໝູ່​ເພື່ອນ​ທີ່­ຢູ່​ໃນ​ເຮືອ ແລະ​ຫຼຽວ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ຫາ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ອີກ​ນັ້ນ ເປ​ໂຕ​ກໍ​ໄດ້​ສັງ­ເກດ​ເຫັນ​ລົມ​ພັດ​ມາ​ຢ່າງ​ແຮງ ແລະ​ລາວ​ກໍ​ຮູ້­ສຶກ​ຢ້ານ. ທັນ­ໃດ​ນັ້ນ ຕົວ​ລາວ​ເອງ​ກໍ​ກຳ­ລັງ​ເລີ່ມ​ຈົມ​ລົງ​ນ້ຳ ແລະ​ຟອງ­ນ້ຳ​ທະ­ເລ​ກໍ​ໄດ້​ພັດ​ໃສ່​ລາວ.

ເປ​ໂຕ​ຢ້ານ​ຫຼາຍ​ຈົນ​ຮ້ອງ­ໄຫ້ ແລະ​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: "ອາ­ຈານ​ເອີຍ! ຊ່ວຍ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ແດ່"

ທັນ­ໃດ​ນັ້ນ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກໍ​ໄດ້​ຈັບ​ມື​ຂອງ​ເປ​ໂຕ​ໄວ້ ແລະ​ກ່າວ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: "ໂອ! ທ່ານ​ຜູ້​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ນ້ອຍ​ແທ້ ເປັນ​ຫຍັງ ຈຶ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ສົງ­ໄສ?"

ຈາກ​ນັ້ນ ພຣະ​ເຢ​ຊູ ແລະ​ເປ​ໂຕ​ກໍ​ໄດ້​ຂຶ້ນ​ໄປ​ໃນ​ເຮືອ ແລະ​ລົມ​ກໍ​ເຊົາ​ພັດ. ພວກ​ສາ­ວົກ​ທີ່­ຢູ່​ໃນ​ເຮືອ​ຕ່າງ​ກໍ​ພາ­ກັນ​ເຂົ້າ​ມາ​ກົ້ມ​ຂາບ​ທີ່​ພຣະບາດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ ແລະ​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: "ທ່ານ​ເປັນ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ແທ້ໆ" ຈາກ​ນັ້ນ ບໍ່​ພໍ​ເທົ່າ­ໃດ ພວກ​ສາ­ວົກ​ກໍ​ພາຍ­ເຮືອ​ເຖິງ​ຝັ່ງ​ບ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ມຸ່ງ​ໜ້າ​ໄປ​ນັ້ນ.

ໃນ​ເຫດ­ການ​ອັດ­ສະ­ຈັນ​ທີ່​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ທະ­ເລ­ສາບ​ນີ້ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຕ້ອງ­ການ​ໃຫ້​ພວກ​ສາ­ວົກ​ເຫັນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ແມ່ນ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ກັບ​ຣິດ​ອຳ­ນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ທ່າມ­ກາງ​ການ​ທົດ​ລອງ ຫຼື ບັນ­ຫາ​ຕ່າງໆ​ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ສາ­ມາດ​ແກ້​ໃຂ ຫຼື ຜ່ານ​ພົ້ນ​ມັນ​ໄປ​ໄດ້ ພຽງ​ແຕ່​ເພິ່ງ​ພາ​ອາ­ໄສ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ມັດ​ທາຍ 14:24-33; ມາ​ຣະ​ໂກ 6:47-52; ໂຢ​ຮັນ 6:16-21.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "Desire of Ages" ບົດ​ທີ 40 ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ແມ່ນ​ອາ­ຫານ​ແຫ່ງ​ຊີ­ວິດ

ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ລ້ຽງ​ອາ­ຫານ​ປະ­ຊາ­ຊົນ ນັບ​ແຕ່​ຜູ້​ຊາຍ​ມີ​ປະ­ມານ​ຫ້າ​ພັນ​ຄົນ ພ້ອມ​ທັງ​ຄອບ­ຄົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຢູ່​ທີ່​ຊາຍ​ຫາດ. ມື້­ຕໍ່­ມາ ຝູງ​ຊົນ​ກໍ​ໄດ້​ກັບ​ມາ​ບ່ອນ​ນັ້ນ​ອີກ​ຄັ້ງ​ເພື່ອ​ມາ​ເບິ່ງ​ວ່າ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ ຫຼື ບໍ ແຕ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ບໍ່​ໄດ້​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ. ພວກ​ເຂົາ​ຮູ້​ວ່າ ສາ­ວົກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ຂີ່​ເຮືອ​ໄປ​ອີກ​ຟາກ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ທະ­ເລ­ສາບ ແຕ່​ພຣະ​ອົງ​ບໍ່​ໄດ້​ຂີ່​ເຮືອ​ໄປ​ກັບ​ພວກ​ສາ­ວົກ ແລະ​ພຣະ​ອົງ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ຢູ່​ທີ່​ນີ້​ເໝືອນ​ກັນ. ສະ­ນັ້ນ ຝູງ​ຊົນ​ຈຶ່ງ​ຂີ່​ເຮືອ​ໄປ​ອີກ​ຟາກ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ທະ­ເລ­ສາບ ເພື່ອ​ຊອກ​ຫາ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ.

ເມື່ອ​ຝູງ​ຊົນ​ເຫັນ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ແລ້ວ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ຖາມ​ພຣະ​ອົງ​ວ່າ: "ພຣະ​ອາ­ຈານ ທ່ານ​ມາ​ຮອດ​ພີ້​ຕັ້ງ­ແຕ່​ເວ­ລາ​ໃດ?"

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກ່າວ​ວ່າ: "ພວກ​ເຈົ້າ​ຊອກ​ຫາ​ເຮົາ ບໍ່​ແມ່ນ​ຍ້ອນ​ໄດ້​ເຫັນ​ການ​ອັດ­ສະ­ຈັນ ແຕ່​ຍ້ອນ​ໄດ້​ກິນ​ເຂົ້າ­ຈີ່​ອີ່ມ. ຢ່າ​ພະ­ຍາ­ຍາມ​ຫາ​ອາ­ຫານ​ທີ່​ສູນ​ສິ້ນ​ໄປ ແຕ່​ຈົ່ງ​ຫາ​ອາ­ຫານ​ທີ່​ຕັ້ງ​ໝັ້ນ​ຢູ່ ຄື​ອາ­ຫານ​ສຳ­ລັບ​ຊີ­ວິດ​ອັນ​ຕະ­ຫຼອດ​ໄປ​ເປັນ­ນິດ ເຊິ່ງ​ບຸດ​ມະ­ນຸດ​ຈະ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຈົ້າ ເພາະ​ແມ່ນ​ພຣະ​ອົງ​ນີ້​ແຫລະ! ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຄື​ພຣະ​ບິ­ດາ​ໄດ້​ຊົງ​ປະ­ທັບ​ຕາ​ໝາຍ​ໄວ້​ແລ້ວ.”

ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຫຼາຍ​ຄົນ​ທີ່​ຟັງ​ເກີດ​ມີ​ຄວາມ​ສົນ­ໃຈ ແລະ​ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ຖາມ​ພຣະ​ອົງ​ວ່າ: “ພວກ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ຈະ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ແນວ­ໃດ ຈຶ່ງ​ຈະ​ເຮັດ​ການ​ງານ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້?”

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ຕອບ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ: “ອັນ​ນີ້​ແມ່ນ​ງານ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ຄື​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ທັງ­ຫຼາຍ​ເຊື່ອ​ໃນ​ທ່ານ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ໃຊ້​ມາ.”

ພວກ​ເຂົາ​ຖາມ​ພຣະ​ອົງ​ວ່າ: "ແມ່ນ​ການ​ອັດ­ສະ­ຈັນ​ຫຍັງ​ທີ່​ທ່ານ​ຈະ​ເຮັດ ເພື່ອ​ພວກ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ຈະ​ໄດ້​ເຫັນ​ແລະ​ໄດ້​ເຊື່ອ​ໃນ​ທ່ານ?... ປູ່​ຍ່າ​ຕາ​ຍາຍ​ຂອງ​ພວກ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ໄດ້​ກິນ​ມາ​ນາ​ໃນ​ຖິ່ນ​ແຫ້ງ­ແລ້ງ​ກັນ­ດານ ດັ່ງ​ທີ່​ມີ​ຂຽນ​ໄວ້​ໃນ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ວ່າ: ‘ທ່ານ​ໄດ້​ໃຫ້​ເຂົາ​ກິນ​ອາ­ຫານ​ຈາກ​ສະ­ຫວັນ’” ຊາວ​ຢິວ​ຄິດ​ວ່າ​ໂມ​ເຊ​ເປັນ​ຜູ້​ປະ­ທານ​ມາ​ນາ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ພະ​ບູ​ລຸ​ດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ແຕ່​ຄວາມ​ຈິງ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ເປັນ​ຜູ້​ປະ­ທານ​ມາ​ນາ​ລົງ​ມາ​ຈາກ​ສະ­ຫວັນ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ພະ​ບູ​ລຸ​ດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

ຊາວ​ຢິວ​ໄດ້​ໃຫ້​ກຽດ​ແກ່​ໂມ​ເຊ ແລະ​ສັນ­ລະ­ເສີນ​ມະ­ນຸດ​ແທນ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງ​ຊົງ​ປະ­ທານ​ມາ​ນາ ສະ­ນັ້ນ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຈຶ່ງ​ຕອບ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ: “ບໍ່​ແມ່ນ​ໂມ​ເຊ​ທີ່​ໃຫ້​ອາ­ຫານ​ຈາກ​ສະ­ຫວັນ​ນັ້ນ​ແກ່​ພວກ​ເຈົ້າ ແຕ່​ພຣະ​ບິ­ດາ​ຂອງ​ເຮົາ​ປະ­ທານ​ອາ­ຫານ​ອັນ​ແທ້ ເຊິ່ງ​ມາ​ຈາກ​ສະ­ຫວັນ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຈົ້າ. ເພາະ­ວ່າ ອາ­ຫານ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ນັ້ນ ຄື​ທ່ານ​ທີ່​ລົງ​ມາ​ຈາກ​ສະ­ຫວັນ ແລະ​ປະ­ທານ​ຊີ­ວິດ​ໃຫ້​ແກ່​ໂລກ.”

ໃນ​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ບອກ​ໃຫ້​ຊາວ​ຢິວ​ຮູ້​ວ່າ ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ອາ­ຫານ​ມາ​ນາ​ທີ່​ລົງ​ມາ​ຈາກ​ສະ­ຫວັນ​ປະ­ທານ​ໃຫ້​ແກ່​ປູ່​ຍ່າ​ຕາ​ຍາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ກິນ​ເພື່ອ​ດຳ­ລົງ​ຊີ­ວິດ​ຢູ່​ໃນ​ຖິ່ນ​ແຫ້ງ­ແລ້ງ​ກັນ­ດານ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ແຕ່​ພຣະ​ອົງ​ກໍ​ເປັນ​ອາ­ຫານ​ທີ່​ລົງ​ມາ​ຈາກ​ສະ­ຫວັນ​ເຊັ່ນ​ກັນ ເຊິ່ງ​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ເປັນ​ອາ­ຫານ​ແຫ່ງ​ຊີ­ວິດ ແລະ​ດຳ­ລົງ​ຢູ່​ຕະ­ຫຼອດ​ໄປ​ເປັນ​ນິດ.

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ເຂົາ​ອີກ​ວ່າ: “ເຮົາ​ເປັນ​ອາ­ຫານ​ແຫ່ງ​ຊີ​ວິດ." ແລະ "ຜູ້​ທີ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ເຮົາ​ກໍ​ມີ​ຊີ­ວິດ​ອັນ​ຕະ­ຫຼອດ​ໄປ​ເປັນ­ນິດ ເຮົາ​ເປັນ​ອາ­ຫານ​ແຫ່ງ​ຊີ​ວິດ. ປູ່​ຍ່າ​ຕາ​ຍາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກິນ​ມາ​ນາ​ໃນ​ຖິ່ນ​ແຫ້ງ­ແລ້ງ​ກັນ­ດານ ແລະ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຕາຍ​ໄປ. ແຕ່​ນີ້​ເປັນ​ອາ­ຫານ​ທີ່​ລົງ​ມາ​ຈາກ​ສະ­ຫວັນ ເພື່ອ​ໃຫ້​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ກິນ​ແລ້ວ​ບໍ່​ຕາຍ. ເຮົາ​ເປັນ​ອາ­ຫານ​ທີ່​ມີ​ຊີ­ວິດ ເຊິ່ງ​ລົງ​ມາ​ຈາກ​ສະ­ຫວັນ ຖ້າ​ຜູ້​ໃດ​ກິນ​ອາ­ຫານ​ນີ້​ແລ້ວ ຜູ້​ນັ້ນ​ຈະ​ມີ​ຊີ­ວິດ​ສືບໆ ໄປ​ເປັນ­ນິດ ແລະ​ອາ­ຫານ​ທີ່​ຝ່າຍ​ເຮົາ​ຈະ​ໃຫ້​ເພື່ອ​ເປັນ​ຊີ­ວິດ​ຂອງ​ໂລກ​ນັ້ນ ກໍ​ຄື​ເນື້ອ​ກາຍ​ຂອງ​ເຮົາ."

ຊາວ​ຢິວ​ພາ­ກັນ​ບໍ່​ເຂົ້າ­ໃຈ​ເລື່ອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ເປັນ​ອາ­ຫານ​ແຫ່ງ​ຊີ­ວິດ ແລະ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ພາ­ກັນ​ຈົ່ມ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ກ່າວ​ວ່າ: “ເຮົາ​ເປັນ​ອາ­ຫານ​ທີ່​ລົງ​ມາ​ຈາກ​ສະ​ຫວັນ.” ແລະ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ໂຕ້​ຖຽງ​ກັນ​ວ່າ: “ຄົນ​ນີ້​ຈະ​ເອົາ​ເນື້ອ​ຕົວ​ຂອງ​ຕົນ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ກິນ​ໄດ້​ຢ່າງ­ໃດ?” ພວກ​ເຂົາ​ຄິດ​ວ່າ ຄຳ​ສັ່ງ­ສອນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ນັ້ນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຈິງ ເພາະ­ວ່າ​ພໍ່​ແມ່​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ຮູ້​ຈັກ. ແລ້ວ​ຂ່າວ​ເລື່ອງ​ນີ້​ກໍ​ໄດ້​ແຜ່​ຂະ­ຫຍາຍ​ໄປ​ທົ່ວ​ທັງ​ແຂວງ​ຄາ​ລີ​ເລ​ຢ່າງ​ວ່ອງ­ໄວ ແລະ​ມີ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ບໍ່​ຍອມ­ຮັບ​ວ່າ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ມາ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ​ມີ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ເລີກ​ຕິດ­ຕາມ​ພຣະ​ອົງ.

ແລ້ວ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກໍ​ຖາມ​ພວກ​ອັກ​ຄະ​ສາ­ວົກ​ສິບ​ສອງ​ຄົນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ວ່າ: “ພວກ​ເຈົ້າ​ເດ! ກໍ​ຢາກ​ໜີ​ໄປ​ຄື​ກັນ​ບໍ?”

ເປ​ໂຕ​ຕອບ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ວ່າ: “ພຣະ​ອົງ​ເອີຍ! ພວກ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ຈະ​ໜີ​ໄປ​ຫາ​ຜູ້​ໃດ ທ່ານ​ມີ​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ເຊິ່ງ​ໃຫ້​ມີ​ຊີ­ວິດ​ອັນ​ຕະ­ຫຼອດ​ໄປ​ເປັນ​ນິດ. ພວກ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ເຊື່ອ​ແລ້ວ ແລະ​ຮູ້​ແລ້ວ​ວ່າ ທ່ານ​ເປັນ​ຜູ້​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ທີ່​ມາ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ.” ຖ້ອຍ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ເປັນ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ ແລະ​ເປັນ​ຊີ­ວິດ ໂດຍ​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ນັ້ນ​ແຫລະ! ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມະ­ນຸດ​ຫາຍ​ຈາກ​ໂຣກ​ພະ­ຍາດ, ລອດ​ພົ້ນ​ຈາກ​ພວກ​ຜີ​ຮ້າຍ ແລະ​ແມ່ນ​ແຕ່​ມະ­ນຸດ​ທີ່​ຕາຍ​ໄປ​ແລ້ວ​ກໍ​ຍັງ​ກັບ​ມີ​ຊີ­ວິດ​ອີກ​ຄັ້ງ. ດ້ວຍ​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ນັ້ນ​ແຫລະ! ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລົມ ແລະຟອງ­ນ້ຳ​ທະ­ເລ​ຢຸດ​ຢ່າງ​ໜ້າ​ອັດ­ສະ­ຈັນ ແລະ​ສິ່ງ​ມະ­ຫັດ­ສະ­ຈັນ​ອື່ນໆ​ເປັນ​ຕົ້ນ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ໂຢ​ຮັນ 6:22-40.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "Desire of Ages" ບົດ​ທີ 41 ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ຊາວ​ຢິວ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ບໍ່​ຍອມ­ຮັບ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ

ເວ­ລາ​ນັ້ນ​ເປັນ​ລະ­ດູ​ໜາວ​ພໍ­ດີ​ເປັນ​ເທດ­ສະ­ການ​ສະ­ຫຼອງ​ພຣະ​ວິ­ຫານ​ໃນ​ກຸງ​ເຢ​ຣູ​ຊາ​ເລັມ. ສ່ວນ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກຳ­ລັງ​ຍ່າງ​ໄປ​ມາ​ໃນ​ບໍ­ລິ­ເວນ​ພຣະ​ວິ­ຫານ ແລະ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ກໍ​ພາ­ກັນ​ມາ​ລ້ອມ​ພຣະ​ອົງ ແລະ​ຖາມ​ວ່າ: “ທ່ານຈະ​ໃຫ້ພວກ​​ເຮົາ​ຂ້ອງໃຈຢູ່​ດົນ​ນານປານ­ໃດ? ຖ້າ​ທ່ານ​ເປັນ​ພຣະຄຣິດ ​ກໍ​​ບອກ​​ພວກເຮົາມາຕົງໆເຖີດ”

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ຕອບ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ: “ເຮົາ​ໄດ້​ບອກ​ພວກທ່ານ​ແລ້ວ ແຕ່​ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ເຊື່ອ ການອັດສະຈັນຕ່າງໆທີ່ເຮົາເຮັດໃນພຣະນາມຂອງ​ພຣະ​ບິ­ດາ​ຂອງ​ເຮົາ​​ເປັນ​ພະ­ຍານ​ໃຫ້​ແກ່​ເຮົາ. ແຕ່​ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ເຊື່ອ ເພາະ​ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ແມ່ນ​​ແກະ​ຂອງ​ເຮົາ ແກະ​ຂອງ​ເຮົາ​​ຟັງ­ສຽງ​ຂອງ​ເຮົາ ​ເຮົາ​​ຮູ້­ຈັກ​ແກະ​ນັ້ນ ​ແລະ ​ແກະ​ນັ້ນ​ຕາມ​ເຮົາ. ເຮົາໃຫ້​ຊີ­ວິດ­ນິລັນດອນ​ແກ່​ແກະ​ນັ້ນ ​ແກະ​ນັ້ນ​ຈະ​ບໍ່​ພິນາດເລີຍ. ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ຍາດ​ແກະ​ນັ້ນ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ມື​ຂອງ​ເຮົາ​ໄດ້. ​ພຣະ​ບິ­ດາ​ຂອງ​ເຮົາຜູ້​ປະ­ທານ​ແກະ​ນັ້ນ​ໃຫ້​ແກ່​ເຮົາ ກໍ​ຊົງ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ເໜືອກ​ວ່າ​ສັບ­ພະ​ສິ່ງ​ທັງ​ປ່ວງ ​ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ຍາດ​ເອົາ​ແກະ​ນັ້ນ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ພຣະຫັດ​ພຣະ​ບິ­ດາ​ຂອງ​ເຮົາ​ໄດ້. ເຮົາ​ກັບ​​ພຣະ​ບິ­ດາ​​ເປັນ​ໜຶ່ງ​ດຽວ​ກັນ.”

ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຈຶ່ງ​ຈັບ​ເອົາ​ກ້ອນ​ຫີນ​ວ່າ​ຈະ​ຄວ່າງ​ໃສ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ ແຕ່​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ: “ເຮົາ​ໄດ້​ສຳ­ແດງສິ່ງ​ດີ​ຫຼວງຫຼາຍ​ຈາກ​ພຣະ​ບິ­ດາ​​ໃຫ້​ພວກ​ທ່ານ​ເຫັນ. ເພາະເຫດໃດ ພວກ​ທ່ານ​ຈຶ່ງ​ຈະ​ຄວ່າງ​ກ້ອນ​ຫີນ​ໃສ່​ເຮົາ?”

ພວກ​ເຂົາ​ຕອບ​ວ່າ: “ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຄວ່າງ​ກ້ອນ​ຫີນ​ໃສ່​ທ່ານ​ນັ້ນ ບໍ່​ແມ່ນ​ຍ້ອນ​ສິ່ງ​ດີທີ່​ທ່ານ​ເຮັດ ແຕ່​ຍ້ອນ​ວ່າ​ທ່ານ​ເວົ້າ​ໝິ່ນ­ປະ­ໝາດ​ພຣະ​ເຈົ້າ ເນື່ອງຈາກ​ທ່ານ​ເປັນ​ພຽງ​ມະ­ນຸດ​ແຕ່​ອ້າງ​ຕົວ​ເອງ​ເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າ.”

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ຕອບ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ: “ມີ​​ຂຽນ​ໄວ້​ໃນ​ໜັງສືກົດ​ບັນ­ຍັດ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່ແມ່ນບໍວ່າ 'ເຮົາໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຈົ້າ​ເປັນ​ພະ' ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າມີມາເຖິງຖືກເອີ້ນວ່າ ພະ. ແລະຖ້າພຣະຄຳພີຖືກຕ້ອງ​ຢູ່​ສະ­ເໝີ ແລ້ວພວກທ່ານຈະວ່າເຮົາເວົ້າໝິ່ນປະໝາດພຣະເຈົ້າໄດ້ຢ່າງໃດ ເມື່ອເຮົາກ່າວວ່າ 'ເຮົາເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ' ໃນເມື່ອພຣະບິດາເປັນຜູ້ເລືອກ ແລະ ສົ່ງເຮົາເຂົ້າມາໃນໂລກນີ້? ຖ້າ​ເຮົາ​ບໍ່ໄດ້​ເຮັດ​ສິ່ງທີ່​​​ພຣະ​ບິ­ດາຂອງເຮົາຊົງກະທຳ ​ກໍຢ່າ​ເຊື່ອ​​ເຮົາເລີຍ ແຕ່​ຖ້າ​ເຮົາ​ເຮັດສິ່ງ​ນັ້ນ ເຖິງ​ແມ່ນວ່າພວກ​ທ່ານ​​ບໍ່​ເຊື່ອ​ເຮົາ ກໍ​ຈົ່ງ​ເຊື່ອ​ສິ່ງທີ່​ເຮົາເຮັດເຖີດ ເພື່ອພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮູ້ ແລະ​ເຂົ້າ­ໃຈ​ວ່າ ​ພຣະ​ບິ­ດາ​ຊົງ​ຢູ່​ໃນ​ເຮົາ ແລະ ​ເຮົາ​ຢູ່​ໃນ​ພຣະ​ບິ​ດາ.”

ແລ້ວພວກ​ເຂົາ​ພະ­ຍາ­ຍາມທີ່ຈະ​ຈັບ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ ແຕ່​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້ໜີລອດພົ້ນ​ໄປຈາກ​ພວກ​ເຂົາ. ຈາກ​ນັ້ນ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ຂ້າມ​ແມ່­ນ້ຳ​ຢໍ​ແດນ​ໄປ​ເຖິງ​ບ່ອນ​ທີ່​ໂຢ​ຮັນບັບຕິສະໂຕ​ເຄີຍ​ໃຫ້​ບັບ​ຕິ​ສະ​ມາ​ເມືອ​ກ່ອນ​ນັ້ນ ແລ້ວ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກໍ​ພັກ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ ພຣະ​ອົງ​ຍັງ​ຄົງ​ສັ່ງ­ສອນ ແລະ​ປິ່ນ­ປົວ​ຜູ້​ຄົນ. ມີ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ໄດ້​ພາ­ກັນ​ມາ​ຫາ​ພຣະ​ອົງ ແລະ​ພາ­ກັນ​ສົນ­ທະ­ນາ​ວ່າ: “ໂຢ​ຮັນ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ການ​ອັດ­ສະ­ຈັນ​ຈັກ­ຢ່າງ ແຕ່​ທຸກ​ສິ່ງ​ທີ່​ໂຢ​ຮັນ​ກ່າວ​ເຖິງ​ທ່ານ​ຜູ້​ນີ້ ກໍ​ເປັນ­ຄວາມ​ຈິງ​ທັງ​ໝົດ.” ໃນ​ທີ່​ນັ້ນ ມີ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ໄດ້​ເຊື່ອ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ໂຢ​ຮັນ 10:22-24

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "Desire of Ages" ບົດ​ທີ 41 ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກ່າວ​ເຖິງ​ຄວາມ​ທົນ​ທຸກ ແລະ ຄວາມ​ຕາຍ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ

ມື້­ໜຶ່ງ ພຣະ​ເຢ​ຊູ ແລະ​ສາ­ວົກຂອງພຣະອົງ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ທີ່​ໝູ່​ບ້ານ​ແຫ່ງ​ໜຶ່ງ​ຫ່າງ​ຈາກ​ຂອບ​ເຂດ​ແຂວງ​ຄາ​ລີ​ເລ. ໃນ​ລະ­ຫວ່າງ​ພັກ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ພະ­ຍາ­ຍາມ​ຫ່າງ​ຈາກ​ການ​ສັ່ງ­ສອນ​ປະ­ຊາ­ຊົນ ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ໃຊ້​ເວ­ລາ​ຢູ່​ກັບ​ສາ­ວົກ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່. ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ມີ​ພຣະ​ປະ­ສົງ​ທີ່​ຈະ​ບອກພວກ​ສາ­ວົກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ທົນ​ທຸກ­ທໍ­ລະ­ມານ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ທີ່​ກຳ­ລັງ​ລໍ­ຖ້າ​ພຣະ​ອົງ​ຢູ່. ແຕ່​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ເວົ້າ​ເລື່ອງ​ນີ້ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ໃຫ້​ໂອ­ກາດ​ພວກ​ເຂົາ​ຍອມ­ຮັບ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ອົງ​ເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າ ເພື່ອ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ມີ​ກຳ­ລັງ​ເຂັ້ມ­ແຂງ​ທົນ​ຕໍ່​ການ​ທົດ​ລອງ​ທີ່​ກຳ­ລັງ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ.

ເມື່ອ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ສະ­ເດັດ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຂົງ­ເຂດ​ກາຍ​ຊາ​ເຣຍ​ເມືອງ​ຟີ​ລິບ​ປອຍ ແລ້ວ​ພຣະ​ອົງ​ຖາມ​ພວກ​ສາ­ວົກ​ວ່າ: "ຄົນ​ທັງ­ຫຼາຍ​ເວົ້າ​ກັນ​ວ່າ​ເຮົາ​ເປັນ​ຜູ້​ໃດ?"

ພວກ​ສາ­ວົກ​ຕອບ​ວ່າ: "ບາງ​ຄົນ​ເວົ້າ​ວ່າ ທ່ານ​ແມ່ນ​ໂຢ​ຮັນ​ບັບ​ຕິ​ສະ​ໂຕ ແຕ່​ຄົນ​ອື່ນ​ເວົ້າ​ວ່າ ທ່ານ​ແມ່ນ​ເອ​ລີ​ຢາ ສ່ວນ​ຄົນ​ອື່ນ​ອີກ​ເວົ້າ​ວ່າ ທ່ານ​ເປັນ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ­ດາ​ຜູ້​ທຳ​ນວາຍ."

ແລ້ວ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຖາມ​ພວກ​ສາ­ວົກ​ອີກ​ວ່າ: "ແລ້ວ​ພວກ​ທ່ານ​ເດ​ວ່າ​ເຮົາ​ເປັນ​ໃຜ?"

ເປ​ໂຕ​ທູນ​ຕອບ​ວ່າ: "ທ່ານ​ເປັນ​ພຣະ​ເມ​ຊີ​ອາ ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງ​ຊົງ​ຊີ­ວິດ​ຢູ່."

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກ່າວ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: "ຊີ​ໂມນ​ລູກ​ຂອງ​ໂຢ​ຮັນ​ເອີຍ ເຈົ້າ​ກໍ​ເປັນ​ສຸກ! ເພາະ​ບໍ່​ແມ່ນ​ມະ­ນຸດ​ທີ່​ເປີດ­ເຜີຍ​ຄວາມ​ຈິງ​ນີ້​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ຮູ້ ແຕ່​ແມ່ນ​ພຣະ​ບິ­ດາ​ຂອງ​ເຮົາ​ອົງ​ຊົງ​ສະຖິດ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫວັນ. ຈັ່ງ­ຊັ້ນ​ແຫລະ! ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບອກ​ເຈົ້າ​ວ່າ ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ເປ​ໂຕ (ແປ​ວ່າ ຫີນ) ແລະ​ເທິງ​ຫີນ​ກ້ອນ​ນີ້​ເຮົາ​ຈະ​ສ້າງ​ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ​ຂອງ​ເຮົາ ແລະ​ແມ່ນ​ແຕ່​ຄວາມ​ຕາຍ​ກໍ​ຈະ​ເອົາ​ຊະ­ນະ​ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ​ນີ້​ບໍ່​ໄດ້​ຕະ­ຫຼອດ​ໄປ..."

ແລ້ວ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກໍ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ສາ­ວົກ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້​ບອກ​ໃຜ​ວ່າ ພຣະ​ອົງ​ເປັນ​ພຣະ​ເມ​ຊີ​ອາ. ແລ້ວພຣະອົງ​ຊົງ​ກ່າວ​ອີກ​ວ່າ: “ບຸດ​ມະ­ນຸດ​ຕ້ອງ​ທົນ​ທຸກ­ທໍ­ລະ­ມານ​ຢ່າງ​ຫຼັກ​ຫຼາຍ​ປະ­ການ ບັນ­ດາ​ເຖົ້າ​ແກ່ ບັນ­ດາ​ຫົວ­ໜ້າ​ປະ­ໂລ­ຫິດ ແລະ​ພວກ​ທຳ​ມະ​ຈານ​ຈະ​ບໍ່​ຍອມ­ຮັບ​ທ່ານ ທ່ານ​ຈະ​ຖືກ​ຂ້າ ແຕ່​ໃນ​ວັນ​ຖ້ວນ​ສາມ ທ່ານ​ຈະ​ຖືກ​ຊົງ​ບັນ­ດານ​ໃຫ້​ເປັນ​ຄືນ​ມາ​ຈາກ​ຕາຍ.”

ຫຼາຍ​ມື້­ຕໍ່­ມາ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ສາ­ວົກ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ວ່າ: “ທ່ານ​ທັງ­ຫຼາຍ​ຈົ່ງ​ໃຫ້​ຄຳ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ຫູ​ຂອງ​ທ່ານ ເພາະ­ວ່າ​ບຸດ​ມະ­ນຸດ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຖືກ​ມອບ​ໄວ້​ໃນ​ມື​ມະ​ນຸດ.” ແຕ່​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ ​ພວກ​ສາ­ວົກ​ບໍ່​ໄດ້​ເຂົ້າ­ໃຈ ເພາະ​ຖືກ​ຊົງ​ບັງ​ໄວ້​ຈາກ​ພວກ​ເຂົາ ເພື່ອ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ບໍ່​ສັງ­ເກດ​ຮູ້​ໄດ້ ແລະ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ກ້າ​ຖາມ​ພຣະ​ອົງ​ເຖິງ​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ.

ເວ­ລາ​ຜ່ານ​ໄປ ກ່ອນ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ເດີນ­ທາງ​ໄປ​ສະ­ຫຼອງ​ວັນ​ປັດ​ສະ​ຄາ​ໃນນະຄອນ​ເຢ​ຣູ​ຊາ​ເລັມ ແລ້ວ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ອີກ​ວ່າ: "ເຮົາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ຍັງ​ນະ­ຄອນ​ເຢ​ຣູ​ຊາ​ເລັມ ແລະ​ຈະ​ຕ້ອງ​ທົນ​ທຸກ­ທໍ­ລະ­ມານ​ຢ່າງ​ໜັກ​ຈາກ​ພວກ​ເຖົ້າ​ແກ່, ພວກ​ຫົວ­ໜ້າ​ປະ­ໂລ­ຫິດ ແລະ​ພວກ​ທຳ​ມະ​ຈານ. ເຮົາ​ຈະ​ຖືກ​ຂ້າ ແຕ່​ໃນ​ມື້​ຖ້ວນ​ສາມ​ເຮົາ​ຈະ​ເປັນ​ຄືນ​ມາ­ສູ່​ຊີ​ວິດ."

ເມື່ອ​ພວກ​ສາ­ວົກ​ໄດ້​ຍິນ​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ແລ້ວ ກໍ​ເວົ້າ​ຫຍັງ​ບໍ່​ອອກ, ທັງ​ເປັນ​ທຸກ​ໃຈ ແລະ​ປະ­ຫຼາດ​ໃຈ. ແຕ່​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ບໍ່​ເຂົ້າ­ໃຈ​ໃນ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ທີ່​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ທົນ​ທຸກ ແລະ​ຄວາມ​ຕາຍ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ເພາະ​ພວກ​ສາ­ວົກ​ຍັງ​ຄົງ​ເຊື່ອ​ວ່າ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຈະ​ມາ​ປົກ­ຄອງ​ຣາ​ຊະ​ສົມ­ບັດ​ໃນ​ຖາ­ນະ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຊາຍ​ແຫ່ງ​ໂລກ​ນີ້.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ມັດ​ທາຍ 16:13-28. ມາ​ຣະ​ໂກ 8:27-9:1; ລູ​ກາ 9:18-44, 18:31-33.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "Desire of Ages" ບົດ​ທີ 45 ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໃຫ້​ລາ­ຊະ​ໂຣ​ຟື້ນ​ຄືນ​ມາ​ຈາກ​ຄວາມ​ຕາຍ

ຕໍ່​ມາ ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຍັງ​ຄົງ​ພັກ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ​ແລະ​ສັ່ງ­ສອນ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຢູ່ ກໍ​ໄດ້​ມີ​ຄົນ​ມາ​ບອກ​ຂ່າວ​ຮ້າຍ​ໃຫ້​ພຣະ​ອົງ​ຟັງ​ວ່າ: "ອາ­ຈານ​ເອີຍ! ເພື່ອນ​ສະ​ນິດ​ທີ່​ຮັກ­ແພງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ກຳ­ລັງ​ບໍ່​ສະ­ບາຍ"

ຊາຍ​ທີ່​ບໍ່​ສະ­ບາຍ​ນັ້ນ​ເປັນ​ເພື່ອນ​ສະ​ນິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ ລາວ​ຊື່­ວ່າ 'ລາ­ຊະ​ໂຣ.' ລາວ​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ບ້ານ​ເບັດ​ທາ­ນີ ເປັນ​ເມືອງ​ທີ່­ຢູ່​ໃກ້ໆ​ນະ­ຄອນ​ເຢ​ຣູ​ຊາ​ເລັມ. ລາວ​ມີ​ເອື້ອຍ​ສອງ​ຄົນ​ຊື່­ວ່າ ນາງ​ມາ​ທາ ແລະ ນາງ​ມາ​ລີ. ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ມັກ​ຈະ​ໄປ​ຫຼິ້ນ​ຢູ່​ບ້ານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ​ມີ​ຄວາມ­ສຸກ​ກັບ​ມິດ­ຕະ­ພາບ​ທີ່​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ມີ​ໃຫ້​ເຊິ່ງ​ກັນ​ແລະ​ກັນ. ເມື່ອ​ລາ­ຊະ​ໂຣ​ບໍ່​ສະ­ບາຍ ເອື້ອຍ​ທັງ​ສອງ​ຂອງ​ລາວ​ຈຶ່ງ​ສົ່ງ​ຄົນ​ໄປ​ບອກ​ຂ່າວ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຟັງ.

ເມື່ອ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ຍິນ​ດັ່ງ­ນັ້ນ​ຈຶ່ງ​ກ່າວ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: "ໂຣກ​ພະ­ຍາດ​ຂອງ​ລາ­ຊະ​ໂຣ​ນີ້​ບໍ່​ເຖິງ​ແກ່​ຄວາມ​ຕາຍ​ດອກ! ແຕ່​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ນີ້ ກໍ​ເພື່ອ​ຍົກ­ຍ້ອງ​ເຊີດ​ຊູ​ສະ­ຫງ່າ​ຣາ­ສີ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ເພື່ອ​ໃຫ້​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ສະ­ຫງ່າ​ຣາ­ສີ ເພາະ​ໂຣກ​ພະ­ຍາດ​ນີ້." ແລ້ວ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ ແລະ​ພວກ​ສາ­ວົກ​ກໍ​ຍັງ​ພັກ​ຢູ່​ບ່ອນ​ເກົ່າ​ຕໍ່​ອີກ​ສອງ​ມື້.

ພວກ​ສາ­ວົກ​ພາ­ກັນ​ປະ­ຫຼາດ​ໃຈ​ວ່າ ເປັນ​ຫຍັງ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຈຶ່ງ​ບໍ່​ສະ­ແດງ​ຄວາມ​ໂສກ­ເສົ້າ​ເສຍ​ໃຈ​ແຕ່​ຢ່າງ­ໃດ​ເລີຍ ແລະ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ຍັງ​ສົງ­ໄສ​ອີກ​ວ່າ ເປັນ​ຫຍັງ ພຣະ​ອົງ​ຈຶ່ງ​ບໍ່​ໄປ​ປອບ​ໃຈ​ຄອບ­ຄົວ​ຂອງ​ລາ­ຊະ​ໂຣ. ນອກ­ຈາກ​ນີ້ ພຣະ​ອົງ​ກໍ​ຍັງ​ບໍ່​ສົ່ງ​ຂ່າວ­ສານ​ຕອບ​ກັບ​ໄປ​ຍັງ​ຄອບ­ຄົວ​ຂອງ​ລາ­ຊະ​ໂຣ​.

ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ຫຼັງ​ຈາກ​ສອງ​ມື້​ຜ່ານ​ໄປ​ແລ້ວ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກໍ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ສາ­ວົກ​ວ່າ: "ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ແຂວງ​ຢູ​ດາຍ​ກັນ​ອີກ​ເທາະ!"

ພວກ​ສາ­ວົກ​ຕອບ​ວ່າ: "ອາ­ຈານ​ເອີຍ! ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ນານ​ມາ​ນີ້ ປະ­ຊາ­ຊົນ​ໝາຍ​ທີ່​ຈະ​ຄວ່າງ​ກ້ອນ​ຫີນ​ໃສ່​ທ່ານ ແລ້ວ​ທ່ານ​ຍັງ​ຈະ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ທີ່​ນັ້ນ​ອີກ​ບໍ່?"

ພວກ​ສາ­ວົກ​ບໍ່​ເຂົ້າ­ໃຈ​ທີ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ລໍ­ຖ້າ​ອີກ​ສອງ​ມື້­ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ໄປ​ຫາ​ລາ­ຊະ​ໂຣ. ແຕ່​ຕອນ​ນີ້ ພວກ​ເຂົາ​ຊ້ຳ­ພັດ​ເປັນ​ຫວ່ງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ ແລະ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ. ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້ ພວກ​ຢິວ​ພະ­ຍາ­ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ແກວ່ງ​ກ້ອນ​ຫີນ​ໃສ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ ແຕ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປົກ​ປ້ອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄວ້ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພຣະ​ອົງ​ໝີ​ລອດ​ໄປ​ໄດ້.

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ຕອບ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ: “ກາງເວັນ​ມີ​ສິບ​ສອງ​ຊົ່ວ­ໂມງ​ບໍ່​ແມ່ນ​ບໍ? ສະ­ນັ້ນ ຖ້າ​ຄົນ​ໃດ​ຫາກ​ຍ່າງ​ໄປ​ໃນ​ເວ­ລາ​ກາງ­ເວັນ​ກໍ​ຈະ​ບໍ່​ຊູນ​ສະ­ດຸດ ເພາະ­ວ່າ​ລາວ​ເຫັນ​ຄວາມ​ສະ­ຫວ່າງ​ຂອງ​ໂລກ​ນີ້ ແຕ່​ຖ້າ​ຜູ້​ໃດ​ຫາກ​ຍ່າງ​ໄປ​ໃນ​ເວ­ລາ​ກາງ­ຄືນ​ກໍ​ຈະ​ຊູນ​ສະ­ດຸດ ເພາະ­ວ່າ​ລາວ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ສະ­ຫວ່າງ​ໃນ​ຕົວ.”

ໃນ​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ນີ້ ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ຍ່າງ​ໃນ​ທາງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ບໍ່​ມີ​ຫຍັງ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ຢ້ານ​ສຳ­ລັບ​ທຸກໆ​ສິ່ງ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ສິ່ງ​ດີ ຫຼື ສິ່ງ​ບໍ່​ດີ; ຍົກ­ເວັ້ນ​ສິ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອະ­ນຸ­ຍາດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ ໃນ​ທາງ​ກົງ­ກັນ­ຂ້າມ ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ຍ່າງ​ໄປ​ໃນ​ເວ­ລາ​ກາງ­ຄືນ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ປະ­ຕິ­ບັດ​ຕາມ​ພຣະ​ປະ­ສົງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ເພາະ­ວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ຢູ່​ຄຽງ​ຂ້າງ​ພວກ​ເຂົາ. ເມື່ອ​ໄພ​ອັນ­ຕະ­ລາຍ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ບໍ່​ສາ­ມາດ​ປົກ​ປ້ອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້ ແລະ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ບໍ່​ມີ​ກຳ­ລັງ​ທີ່​ຈະ​ຕໍ່­ຕ້ານ​ການ​ທົດ​ລອງ​.

ເມື່ອ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ກ່າວ​ດັ່ງ­ນີ້​ແລ້ວ ພຣະ​ອົງ​ກໍ​ຊົງ​ບອກ​ພວກ​ສາ­ວົກ​ອີກ​ວ່າ: “ລາ­ຊະ​ໂຣ​ເພື່ອນ​ຂອງ​ເຮົາ​ກໍ​ຫລັບ​ໄປ​ແລ້ວ ແຕ່​ເຮົາ​ຈະ​ໄປ​ປຸກ​ລາວ​ໃຫ້​ຕື່ນ.”

ພວກ​ສາ­ວົກ​ຈຶ່ງ​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: “ອາ­ຈານ​ເອີຍ! ຖ້າ​ລາວ​ນອນ​ຫລັບ​ຢູ່ ລາວ​ກໍ​ຄົງ​ຈະ​ດີ​ຂຶ້ນ”

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໝາຍ​ເຖິງ​ການ​ຕາຍ​ຂອງ​ລາ­ຊະ​ໂຣ ແຕ່​ພວກ​ສາ­ວົກ​ຊ້ຳ­ພັດ​ຄິດ​ວ່າ ພຣະ​ອົງ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ການ​ນອນ​ຫລັບ​ຢ່າງ​ທຳ​ມະ​ດາ ຫຼື ນອນ​ຫລັບ​ແບບ​ພັກ­ຜ່ອນ ດັ່ງ­ນັ້ນ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຈຶ່ງ​ບອກ​ພວກ​ເຂົາ​ຢ່າງ​ຈະ­ແຈ້ງ​ວ່າ: “ລາ­ຊະ​ໂຣ​ຕາຍ​ແລ້ວ ເຮົາ​ດີ­ໃຈ​ທີ່​ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ ເພາະ​ເຫັນ­ແກ່​ທ່ານ​ທັງ­ຫຼາຍ ເພື່ອ​ພວກ​ທ່ານ​ທັງ­ຫຼາຍ​ຈະ​ໄດ້​ເຊື່ອ; ພວກ​ເຮົາ​ພາ­ກັນ​ໄປ​ຫາ​ລາວ​ເທາະ!”

ໂທ​ມາ​ໄດ້​ເວົ້າ​ກັບ​ເພື່ອນ​ສາ­ວົກ​ຄົນ​ອື່ນໆ​ວ່າ: “ພວກ​ເຮົາ​ທັງ​ໝົດ​ພາ­ກັນ​ໄປ​ນຳ​ອາ­ຈານ​ເນາະ! ເພື່ອ​ຈະ​ໄດ້​ຕາຍ​ໄປ​ກັບ​ພຣະ​ອົງ”

ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກັບ​ພວກ​ສາ­ວົກ​ກໍ​ໄດ້​ເດີນ­ທາງ​ມາ​ເຖິງ​ບ້ານ​ເບັດ​ທາ­ນີ ເຊິ່ງ​ຢູ່​ຫ່າງ​ໄກ​ຈາກ​ກຸງ​ເຢ​ຣູ​ຊາ​ເລັມ​ປະ­ມານ​ສາມ​ກິ­ໂລ​ແມັດ. ແຕ່​ພຣະ​ອົງ​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ໝູ່​ບ້ານ​ເທື່ອ ພຣະ​ອົງ​ກັບ​ພວກ​ສາ­ວົກ​ໄດ້​ພັກ​ຢູ່​ສະ­ຖານ­ທີ່​ແຫ່ງ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ງຽບ​ສະ­ຫງົບ ແລ້ວ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກໍ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ເຂົ້າ​ໄປ​ບອກ​ຂ່າວ​ຢ່າງ​ເປັນ­ຄວາມ​ລັບ​ໃຫ້​ເອື້ອຍ​ທັງ​ສອງ​ຂອງ​ລາ­ຊະ​ໂຣ​ຮູ້​ວ່າ ພຣະ​ອົງ​ມາ​ແລ້ວ. ເມື່ອ​ນາງ​ມາ​ທາ​ໄດ້​ຍິນ​ວ່າ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ສະ­ເດັດ​ມາ ນາງ​ກໍ​ອອກ​ໄປ​ຫາ​ພຣະ​ອົງ. ສ່ວນ​ນາງ​ມາ­ລີ​ນັ້ນ​ບໍ່​ໄດ້​ຍິນ ແລະ​ນາງ​ຍັງ​ຄົງ​ນັ່ງ​ຮ້ອງ­ໄຫ້​ຢູ່​ໃນ​ເຮືອນ.

ເມື່ອ​ນາງ​ມາ​ທາ​ເດີນ­ທາງ​ມາ​ຮອດ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ ນາງ​ກໍ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ພຣະ​ອົງ​ວ່າ: “ອາ­ຈານ​ເອີຍ! ຖ້າ​ທ່ານ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້ ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ກໍ​ຄົງ​ບໍ່​ຕາຍ. ແຕ່​ເຖິງ​ຢ່າງ­ໃດ​ກໍ​ຕາມ ຂ້າ­ນ້ອຍ​ກໍ​ຊົງ​ຮູ້​ວ່າ ສິ່ງ​ໃດໆ ທີ່​ທ່ານ​ຈະ​ທູນ​ຂໍ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຈະ​ຊົງ​ໂຜດ​ປະ­ທານ​ໃຫ້​ແກ່​ທ່ານ.”

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ກ່າວ​ຕໍ່​ນາງ​ວ່າ: “ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຟື້ນ​ຂຶ້ນ​ມາ​ອີກ.”

ນາງ​ມາ​ທາ​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: “ຂ້າ­ນ້ອຍ​ຮູ້​ແລ້ວ​ວ່າ ລາວ​ຈະ​ເປັນ​ຄືນ​ມາ​ອີກ ໃນ​ວັນ​ສຸດ​ທ້າຍ.”

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ກ່າວ​ຕໍ່​ນາງ​ວ່າ: “ເຮົາ​ນີ້​ແຫລະ ເປັນ​ເຫດ​ໃຫ້​ຄົນ​ທັງ​ປວງ​ຟື້ນ​ຄືນ​ມາ ແລະ​ມີ​ຊີ​ວິດ. ຜູ້​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ວາງ­ໃຈ​ເຊື່ອ​ໃນ​ເຮົາ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ລາວ​ຕາຍ​ໄປ​ແລ້ວ ກໍ​ຍັງ​ຈະ​ມີ​ຊີ­ວິດ​ຢູ່. ແລະ​ຜູ້​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ຍັງ​ມີ​ຊີ­ວິດ​ຢູ່ ແລະ​ວາງ­ໃຈ​ເຊື່ອ​ຢູ່​ໃນ​ເຮົາ​ກໍ​ຈະ​ບໍ່​ຕາຍ​ຈັກ​ເທື່ອ ເຈົ້າ​ເຊື່ອ​ຂໍ້​ນີ້​ຫລື​ບໍ່?”

ນາງ​ມາ​ທາ​ຕອບ​ພຣະ​ອົງ​ວ່າ: “ເຊື່ອ​ຢູ່​ແລ້ວ ອາ­ຈານ​ເອີຍ! ຂ້າ­ນ້ອຍ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ທ່ານ​ເປັນ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ສະ­ເດັດ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ໂລກ.”

ເມື່ອ​ນາງ​ມາ​ທາ​ເວົ້າ​ດັ່ງ­ນັ້ນ​ແລ້ວ ນາງ​ຈຶ່ງ​ກັບ​ໄປ​ເອີ້ນ​ນາງ​ມາ­ລີ​ນ້ອງ​ສາວ​ຂອງ​ຕົນ​ໂດຍ​ເວົ້າ​ຄ່ອຍໆ ວ່າ: “ອາ­ຈານ​ມາ​ແລ້ວ ແລະ​ເອີ້ນ​ຫາ​ເຈົ້າ.” ນາງ​ມາ­ລີ​ຈຶ່ງ​ຟ້າວ​ລຸກ­ຂຶ້ນ​ແລ່ນ​ໄປ​ຫາ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ. ເມື່ອ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ທີ່​ກຳ­ລັງ​ປອບ​ໃຈ​ນາງ​ມາ­ລີ​ຢູ່​ໃນ​ເຮືອນ​ນັ້ນ ໄດ້​ເຫັນ​ນາງ​ມາ­ລີ​ຟ້າວ​ລຸກ­ຂຶ້ນ​ແລ່ນ​ອອກ​ໄປ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ຕາມ​ນາງ​ໄປ ເພາະ​ຄິດ​ວ່າ​ນາງ​ຈະ​ໄປ​ທີ່​ອຸ​ມົງ​ຝັງ​ສົບ​ຂອງ​ລາ­ຊະ​ໂຣ​ເພື່ອ​ຮ້ອງ­ໄຫ້​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ.

ເມື່ອ​ນາງ​ມາ­ລີ​ມາ​ເຖິງ​ບ່ອນ​ທີ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ພັກ​ອາ­ໄສ​ຢູ່​ກັບ​ພວກ​ສາ­ວົກ ນາງ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ກົ້ມ​ຂາບ​ພຣະ​ອົງ ແລະ​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ດ້ວຍ​ສຽງ​ທີ່​ຮ້ອງ­ໄຫ້​ວ່າ: “ອາ­ຈານ​ເອີຍ! ຖ້າ​ທ່ານ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້ ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ກໍ​ຄົງ​ບໍ່​ຕາຍ.” ເມື່ອ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ເຫັນ​ນາງ​ມາ­ລີ ແລະ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ທີ່​ມາ​ກັບ​ນາງ​ຮ້ອງ­ໄຫ້​ດ້ວຍ​ຈິດ­ໃຈ​ທີ່​ໂສກ­ເສົ້າ ແລະ​ເປັນ​ທຸກ​ຫຼາຍ ຈິດ­ໃຈ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ກໍ​ໂສກ­ເສົ້າ ແລະ​ເປັນ​ທຸກ.

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຈຶ່ງ​ຖາມ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ: “ພວກ​ທ່ານ​ເອົາ​ສົບ​ຂອງ​ລາ­ຊະ​ໂຣ​ໄປ​ຝັງ​ໄວ້​ຢູ່​ໃສ?”

ພວກ​ເຂົາ​ຕອບ​ວ່າ: “ອາ­ຈານ​ເອີຍ! ເຊີນ​ທ່ານ​ມາ​ເບິ່ງ.”

ແລ້ວ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ນຳ­ພາ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄປ​ທີ່​ຂຸມ​ຝັງ​ສົບ​ຂອງ​ລາ­ຊະ​ໂຣ. ລາ­ຊະ​ໂຣ​ເປັນ​ທີ່​ຮັກ​ຂອງ​ເອື້ອຍ ແລະ​ໝູ່​ເພື່ອນ​ຂອງ​ລາວ ແລະ​ພວກ​ເຂົາ​ພາ­ກັນ​ຮ້ອງ­ໄຫ້​ຢ່າງ​ເຈັບ​ປວດ​ໃຈ. ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ແນມ​ເຫັນ​ຄວາມ­ທຸກ​ໃຈ ແລະ​ຄວາມ​ສິ້ນ​ຫວັງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ທີ່ຢູ່​ຕໍ່­ໜ້າ​ພຣະ​ອົງ​ຜູ້​ຊົງ​ສາ­ມາດ​ປະ­ທານ​ຊີ­ວິດ ພຣະ​ອົງ​ກໍ​ຮ້ອງ­ໄຫ້​ເຊັ່ນ​ກັນ.

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ບໍ່​ໄດ້​ຮ້ອງ­ໄຫ້​ຍ້ອນ​ລາ­ຊະ​ໂຣ​ເສຍ​ຊີ­ວິດ ເພາະ­ວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ກຳ­ລັງ​ຈະ​ປຸກ​ລາວ​ໃຫ້​ຟື້ນ​ຄືນ​ມີ​ຊີ­ວິດ​ອີກ​ຄັ້ງ. ແຕ່​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ຮ້ອງ­ໄຫ້​ຍ້ອນ​ວ່າ ພຣະ​ອົງ​ເຫັນ​ຄົນ​ເປັນ​ຈຳ­ນວນ​ຫຼວງ­ຫຼາຍ​ໃນ​ຝູງ​ຊົນ​ປະ­ຕິ­ເສດ​ການ​ຍອມ­ຮັບ​ພຣະ​ອົງ​ເປັນ​ພຣະ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ນີ້​ແຫລະ! ຈະ​ເປັນ​ສາ­ເຫດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ສູນ​ເສຍ​ຊີ­ວິດ​ອັນ​ຕະ­ຫຼອດ​ໄປ​ເປັນ​ນິດ. ຍົກ​ຕົວ­ຢ່າງ​ເຊັ່ນ: ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ຮູ້​ວ່າ ຫຼາຍ​ຄົນ​ຜູ້​ທີ່​ໄວ້​ທຸກ​ໃຫ້​ລາ­ຊະ​ໂຣ ເຊິ່ງໃນ​ໄວໆ​ນີ້​ຈະ​ວາງ​ແຜນ­ການ​ຕາຍ​ໃຫ້​ພຣະ​ອົງ​ຢູ່​ເທິງ​ໄມ້​ກາງ​ແຂນ. ນອກ­ຈາກ​ນີ້ ພຣະ​ອົງ​ຍັງ​ໄດ້​ເຫັນ​ວ່າ ໃນ​ໄວໆ​ນີ້ ຊົນ​ຊາດ​ຂອງ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ກໍ​ຈະ​ປະ­ຕິ­ເສດ​ພຣະ​ອົງ​ໃນ​ຖາ­ນະ​ເປັນ​ພຣະ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ​ໃນ​ທີ່​ສຸດ ກໍ​ຈະ​ນຳ​ຄວາມ​ພິ­ນາດ​ມາ­ສູ່​ນະ­ຄອນ​ເຢ​ຣູ​ຊາ​ເລັມ.

ເມື່ອ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ເຫັນ​ນ້ຳ​ຕາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄຫຼ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ເວົ້າ​ກັນ​ວ່າ: “ເບິ່ງ­ດູ ເພິ່ນ​ຮັກ​ລາວ​ຫຼາຍ​ພຽງ​ໃດ.” ແລ້ວ​ກໍ​ມີ​ບາງ​ຄົນ​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: “ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ຕາ­ບອດ​ເຫັນ­ຮຸ່ງ​ໄດ້ ເພິ່ນ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາ­ຊະ​ໂຣ​ບໍ່​ຕາຍ ບໍ່​ໄດ້​ບໍ?”

ພໍ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ມາ​ເຖິງ​ອຸ​ມົງ​ຝັງ​ສົບ​ຂອງ​ລາ­ຊະ​ໂຣ ອຸ​ມົງ​ນັ້ນ​ເປັນ​ຖ້ຳ​ມີ​ຫີນ​ກ້ອນ​ໜຶ່ງ​ວາງ​ອັດ​ປາກ​ອຸ​ມົງ​ໄວ້. ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກໍ​ຊົງ​ກ່າວ​ວ່າ: “ຈົ່ງ​ຍົກ​ຫີນ​ອອກ”

ນາງ​ມາ​ທາ​ຄິດ​ວ່າ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຈະ​ເບິ່ງ​ສົບ​ຂອງ​ລາ­ຊະ​ໂຣ ດັ່ງ­ນັ້ນ ນາງ​ຈຶ່ງ​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: “ອາ­ຈານ​ເອີຍ! ປານ​ນີ້​ສົບ​ຄົງ​ມີ​ກິ່ນ​ເໝັນ ເພາະ​ລາວ​ຕາຍ​ໄດ້​ສີ່​ວັນ​ແລ້ວ.”

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ຕອບ​ນາງ​ວ່າ: “ເຮົາ​ໄດ້​ບອກ​ເຈົ້າ​ແລ້ວ​ບໍ່​ແມ່ນ​ບໍ​ວ່າ ຖ້າ​ເຈົ້າ​ເຊື່ອ ເຈົ້າ​ຈະ​ໄດ້​ເຫັນ​ສະ­ຫງ່າ​ລາ­ສີ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.”

ດັ່ງ­ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ພາ­ກັນ​ຍົກ​ຫີນ​ອອກ​ຈາກ​ປາກ​ອຸ​ມົງ, ຢູ່​ໃນ​ອຸ​ມົງ​ນັ້ນ​ມິດ​ງຽບ ແລະ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ເຫັນ​ລາ­ຊະ​ໂຣ​ນອນ​ຕາຍ ໂດຍ​ຮ່າງ­ກາຍ​ຂອງ​ລາວ​ທັງ​ເຢັນ ແລະ​ຈືດ. ປະ­ຊາ­ຊົນ​ທີ່​ຢືນ​ຢູ່​ນອກ​ອຸ​ມົງ​ກໍ​ຄ່ອຍ​ຖ້າ​ເບິ່ງ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນ. ຝ່າຍ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ຍ່າງ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃກ້​ປາກ​ອຸ​ມົງ​ຝັງ​ສົບ​ຂອງ​ລາ­ຊະ​ໂຣ. ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ເງີຍ​ໜ້າ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ທ້ອງ­ຟ້າ ແລະ​ຊົງ​ກ່າວ​ວ່າ: “ໂອ! ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ບິ­ດາ​ເອີຍ ລູກ​ຂອບ​ພຣະ​ຄຸນ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ຟັງ​ລູກ. ລູກ​ຮູ້​ວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ຟັງ​ຄຳ​ອະ­ທິ­ຖານ​ຂອງ​ລູກ​ມາ​ກ່ອນ​ແລ້ວ ແຕ່​ລູກ​ອະ­ທິ­ຖານ​ອີກ ກໍ​ເພາະ­ວ່າ​ເຫັນ­ແກ່​ຄົນ​ທັງ­ຫຼາຍ​ທີ່​ຢືນ​ອ້ອມ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້ ເພື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ເຊື່ອ​ວ່າ​ແມ່ນ​ພຣະ​ອົງ​ທີ່​ຊົງ​ໃຊ້​ລູກ​ມາ.” ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ປະ­ກາດ​ພຣະ​ອົງ​ເອງ​ວ່າ ເປັນ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

ແລ້ວ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກໍ​ຊົງ​ເປັ່ງ­ສຽງ​ຮ້ອງ​ອັນ​ດັງ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: “ລາ­ຊະ​ໂຣ​ເອີຍ! ຈົ່ງ​ອອກ​ມາ” ຕາ​ຂອງ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ໄດ້​ພາ­ກັນ​ແນມ​ເຂົ້າ​ໄປ​ເບິ່ງ​ໃນ​ອຸ​ມົງ ແລະ​ຫູ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ຕັ້ງ­ໃຈ​ຟັງ​ຂ້າງ​ໃນ​ອຸ​ມົງ​ນັ້ນ. ໃນ​ທັນ­ໃດ​ນັ້ນ ປະ­ຊາ­ຊົນ​ກໍ​ພາ­ກັນ​ໄດ້​ຍິນ​ສຽງ​ຢູ່​ໃນ​ອຸ​ມົງ ແລະ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ໄດ້​ພາ­ກັນ​ຕົກ­ໃຈ​ທີ່​ເຫັນ​ລາ­ຊະ​ໂຣ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ອຸ​ມົງ ໂດຍ​ມີ​ຜ້າ​ພັນ​ຕີນ, ພັນ​ມື ແລະ​ມີ​ຜ້າ​ປົກ​ໜ້າ​ໄວ້.

ແລ້ວ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກໍ​ຊົງ​ບອກ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ: “ຈົ່ງ​ແກ້​ຜ້າ​ໃຫ້​ລາວ... ” ເມື່ອ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ທີ່​ໄດ້​ເຫັນ​ການ​ອັດ­ສະ­ຈັນ​ນີ້ ຕ່າງ​ກໍ​ພາ­ກັນ​ປະ­ຫຼາດ​ໃຈ ແລະ​ດີ­ໃຈ​ຫຼາຍ ຈົນ​ບໍ່​ສາ­ມາດ​ທີ່​ຈະ​ອະ­ທິ­ບາຍ​ໃນ​ເລື່ອງ​ນີ້ ແລະ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ພາ­ກັນ​ເຊື່ອ​ວ່າ ພຣະ​ອົງ​ເປັນ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ສ່ວນ​ນາງ​ມາ​ທາ ແລະ​ນາງ​ມາ­ລີ​ກໍ​ໄດ້​ຮ້ອງ­ໄຫ້​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຊົມ­ຊື່ນ​ຍິນ­ດີ​ທີ່​ໄດ້​ເຫັນ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ຕົນ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ມີ​ຊີ­ວິດ​ອີກ​ຄັ້ງ.

ເຫດ­ການ​ອັດ­ສະ­ຈັນ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ນີ້ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຢາກ​ສະ­ແດງ​ໃຫ້​ມະ­ນຸດ​ຮູ້​ວ່າ ພຣະ​ອົງ​ເປັນ­ຕົ້ນ​ກຳ­ເນີດ​ແຫ່ງ​ຊີ­ວິດ ຜູ້​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ວາງ­ໃຈ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ອົງ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ລາວ​ຕາຍ​ໄປ​ແລ້ວ​ກໍ​ຕາມ ແຕ່​ລາວ​ກໍ​ຍັງ​ຈະ​ມີ​ຊີ­ວິດ​ຢູ່ ເພາະ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ປະ­ທານ​ຊີ­ວິດ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ນັ້ນ​ໃນ​ວັນ​ສຸດ​ທ້າຍ ພຣະ​ອົງ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ຕາມ­ໃຈ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ ແຕ່​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ເຮັດ​ຕາມ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ­ການ ໃຜ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ອະ­ທິ­ຖານ​ຢູ່​ເລື້ອຍໆ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເຊື່ອ ກໍ​ຈະ​ເຫັນ​ການ​ອັດ­ສະ­ຈັນ​ໃນ​ຣິດ​ອຳ­ນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເໝືອນ​ດັ່ງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ໂຢ​ຮັນ 11:1-44.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "Desire of Ages" ບົດ​ທີ 58 ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ວາງ​ແຜນ­ການ​ຂ້າ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ

ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ກຳ­ລັງ​ຕື່ນ­ເຕັ້ນ​ກັບ​ເຫດ­ການ​ເລື່ອງ​ຂອງ​ລາ­ຊະ​ໂຣ​ຢູ່​ນັ້ນ ກໍ​ໄດ້​ມີ​ບາງ​ຄົນ​ໄປ​ຫາ​ພວກ​ຜູ້­ນຳ​ທາງ​ສາ­ສະ­ໜາ ແລະ​ເລົ່າ​ເຫດ­ການ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຟັງ. ເມື່ອ​ພວກ​ປະ­ໂລ­ຫິດ, ພວກ​ຟາ​ຣີ​ຊາຍ ແລະ​ພວກ​ຊາ​ດູ​ກາຍ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ຜູ້­ນຳ​​ສາ­ສະ­ໜາ​ຂອງ​ຊາວຢິວ ຕ່າງ​ກໍ​ພາ­ກັນ​ຮູ້​ເຖິງ​ພາ­ລະ­ກິດ​ທີ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ເຮັດ​ເຊັ່ນ: ປິ່ນ­ປົວ​ຄົນ​ຕາ­ບອດ​ໃຫ້​ເຫັນ­ຮຸ່ງ, ຄົນ​ພິ­ການ​ໃຫ້​ຍ່າງ​ໄດ້, ຂັບ​ໄລ່​ຜີ​ຮ້າຍ​ໃຫ້​ອອກ​ຈາກ​ຄົນ, ສາ­ມາດ​ລ້ຽງ​ອາ­ຫານ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຫ້າ​ພັນ​ຄົນ ແລະ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ອື່ນໆ​ທີ່​ໜ້າ​ອັດ­ສະ­ຈັນ​ຫຼາຍໆ​ຢ່າງ​ອີກ. ແຕ່​ສິ່ງ​ທີ່​ອັດ­ສະ­ຈັນ​ທີ່​ພິ­ເສດ​ໃນ​ຕອນ​ນີ້​ກໍ​ຄື ພຣະ​ອົງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ທີ່​ຕາຍ​ແລ້ວ​ກັບ​ຟື້ນ​ຄືນ​ມາ​ມີ​ຊີ­ວິດ​ອີກ​ຢ່າງ​ເປີດ­ເຜີຍ​ໂດຍ​ທີ່​ໃຜໆ​ກໍ​ຮູ້. ສິ່ງ​ມະ­ຫັດ­ສະ­ຈັນ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ນີ້ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ທັງ­ຫຼາຍ​ໝົດ​ຄວາມ​ສັດ­ທາ​ໃນ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ​ຫັນ​ໄປ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ. ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ໄດ້​ແຕ່​ພາ­ກັນ​ມີ​ຄວາມ​ອິດ­ສາ, ຄຽດ​ແຄ້ນ​ກຽດ​ຊັງ​ໃນ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ ແລະ​ບໍ່​ຍອມ­ຮັບ​ວ່າ ພຣະ​ອົງ​ເປັນ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

ແລ້ວ​ເລື່ອງ​ຂອງ​ລາ­ຊະ​ໂຣ​ກໍ​ໄດ້​ໂດ່​ງ​ດັ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ນະ­ຄອນ​ເຢ​ລູ​ຊາ​ເລັມ ແລະ​ໄດ້​ມີ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ເປັນ​ຈຳ­ນວນ​ຫຼວງ­ຫຼາຍ​ໄດ້​ພາ­ກັນ​ຫັນ​ໄປ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ ເຊິ່ງ​ພຣະ​ອົງ​ສັ່ງ­ສອນ​ໃນ​ຮູບ​ແບບ​ອັນ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ຂອງ​ສາ­ສະ­ໜາ ອັນ​ເປັນ­ຄວາມ​ເຊື່ອ​ທີ່​ມີ​ການ​ປະ­ຕິ­ບັດ ເຊິ່ງ​ອອກ​ມາ​ດ້ວຍ​ຫົວ­ໃຈ​ອັນ​ແທ້​ຈິງ​ຂອງ​ຄວາມ​ຮັກ​ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ ​ແລະ​ຕໍ່​ເພື່ອນ​ມະ​ນຸດ. ກົງ­ກັນ­ຂ້າມ​ກັບ​ພວກ​ປະ­ໂລ­ຫິດ, ພວກ​ຟາ​ຣີ​ຊາຍ ແລະ​ພວກ​ຊາ​ດູ​ກາຍ​ທີ່​ທຳ­ທ່າ​ວ່າ​ເປັນ​ຜູ້​ບໍ­ຣິ­ສຸດ ເພາະ​ໄດ້​ເຮັດ​ຕາມ​ກົດ­ເກນ​ຕ່າງໆ ແລະ​ຮູບ​ແບບ​ພິ­ທີ​ທາງ​ສາ­ສະ­ໜາ ແຕ່​ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຊ້ຳ­ພັດ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ອິດ­ສາ ແລະ​ຄວາມ​ຄຽດ​ແຄ້ນ​ກຽດ​ຊັງ​ຕໍ່​ເພື່ອນ​ມະ­ນຸດ​ດ້ວຍ​ກັນ.

ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ຍິນ​ເລື່ອງ​ຂອງ​ລາ­ຊະ​ໂຣ​ຟື້ນ​ຄືນ​ມາ​ຈາກ​ຄວາມ​ຕາຍ​ໄດ້​ບໍ່​ດົນ, ພວກ​ປະ­ໂລ­ຫິດ, ພວກ​ຟາ​ຣີ​ຊາຍ ແລະ​ພວກ​ຊາ​ດູ​ກາຍ​ກໍ​ຢ້ານ​ວ່າ​ຈະ​ສູນ​ເສຍ​ອຳ­ນາດ​ການ​ປົກ­ຄອງ ແລະ​ຕຳ­ແໜ່ງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ສະ­ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ພາ­ກັນ​ເອີ້ນ​ສະ­ມາ­ຊິກ​ມາ​ປະ­ຊຸມ​ກັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ.

ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ສົນທະນາ​ກັນ​ວ່າ: “ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ​ແນວ­ໃດ ເພາະ­ວ່າ​ຊາຍ​ຜູ້​ນີ້​ໄດ້​ເຮັດ​ສິ່ງ​ອັດ­ສະ­ຈັນ​ຫຼາຍໆ​ເລື່ອງ ຖ້າ​ເຮົາ​ຈະ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ລາວ​ເຮັດ​ຢູ່​ຢ່າງ​ນີ້ ຄົນ​ທັງ­ຫຼາຍ​ກໍ​ຈະ​ເຊື່ອ​ຖື​ລາວ ແລະ​ຖ້າ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ສ້າງ​ຄວາມ​ວຸ່ນ­ວາຍ​ຂຶ້ນ ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ­ທີ່​ໂຣມ​ກໍ​ຈະ​ມາ​ທຳ­ລາຍ​ພຣະ​ວິ­ຫານ​ທັງ​ປະ­ເທດ​ຊາດ​ຂອງ​ເຮົາ.”

ແຕ່​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ຊື່ ​ກາ​ຢະ​ຟາ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ຫົວ­ໜ້າ​ປະ­ໂລ­ຫິດ​ໃຫຍ່​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ: “ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ເປັນ​ຜູ້​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ກໍ​ຕາມ ແຕ່​ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ກຳ­ຈັດ​ພຣະ​ອົງ ເພາະ​ພຣະ​ອົງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ລຳ­ບາກ ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ອຳ­ນາດ​ການ​ປົກ­ຄອງ​ທາງ​ສາ­ສະ­ໜາ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ລຸ​ດ​ລົງ ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ຮູ້­ຈັກ​ຫຍັງ! ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ຄິດ​ບໍ​ວ່າ ເປັນ​ການ​ດີ​ສ່ຳ​ໃດ​ຖ້າ​ຈະ​ໃຫ້​ຄົນ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ຕາຍ​ເພື່ອ​ປະ­ຊາ­ຊົນ ແທນ​ທີ່​ໃຫ້​ຄົນ​ທັງ​ຊາດ​ຖືກ​ທຳ­ລາຍ” ກາ​ຢະ​ຟາ​ເວົ້າ​ແນວ​ນັ້ນ ເພາະ​ລາວ​ໄດ້​ຄິດ​ວາງ​ແຜນ­ການ​ເອົາ​ໄວ້​ແລ້ວ​ວ່າ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຈະ​ຕາຍ​ແທນ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ທັງ​ປະ­ເທດ​ຊາດ ເພື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮວບ­ຮວມ​ເອົາ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ທັງ­ຫຼາຍ​ທີ່​ແຕກ​ຊະ​ກັນ​ໄປ​ແລ້ວ​ນັ້ນ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ເປັນ​ພວກ​ດຽວ​ກັນ. ເພາະ​ໃນ​ເວ­ລາ​ນັ້ນ ປະ­ຊາ­ຊົນ​ອິດ​ສະ​ລາ​ເອນ​ບາງ​ຄົນ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ ແລະ​ບາງ​ຄົນ​ກໍ​ບໍ່​ເຊື່ອ. ແລ້ວ​ມັນ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ມີ​ການ​ແບ່ງ​ແຍກ​ກັນ​ຂຶ້ນ (ໂຢ​ຮັນ 10:19) ແລະ​ນັບ​ຕັ້ງ­ແຕ່​ວັນ​ນັ້ນ​ມາ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ໄດ້​ວາງ​ແຜນ­ການ​ຈະ​ຂ້າ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ.

ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ ແຕ່​ມະ­ຫາ​ປະ­ໂລ­ຫິດ​ໃຫຍ່​ກໍ​ຈະ​ກຳ­ຈັດ​ພຣະ​ອົງ​ອອກ​ຈາກ​ປະ­ຊາ​ຊົນ. ເພິ່ນ​ເຫັນ​ວ່າ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ສ້າງ​ຄວາມ​ລຳ­ບາກ, ດຶງ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ໃຫ້​ມາ​ຫາ​ພຣະ​ອົງ​ເອງ ແລະ​ຫຼຸດ​ອຳ­ນາດ​ຂອງ​ພວກ​ຜູ້­ນຳ​ລົງ. ມະ­ຫາ​ປະ­ໂລ­ຫິດ​ໃຫຍ່​ເວົ້າ​ກັບ​ຄົນ​ອື່ນ​ວ່າ ທຳ­ລາຍ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກໍ​ດີກ​ວ່າ​ໃຫ້​ອຳ­ນາດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຫຼຸດ​ລົງ ຖ້າ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ເສຍ​ຄວາມ​ສັດ­ທາ​ໃນ​ພວກ​ເຮົາ ປະ­ເທດ​ຊາດ​ກໍ​ຈະ​ຖືກ​ທຳ​ລາຍ. ມະ­ຫາ​ປະ­ໂລ­ຫິດ​ໃຫຍ່​ກ່າວ​ວ່າ ຫຼັງ​ຈາກ​ສິ່ງ​ອັດ­ສະ­ຈັນ​ເລື່ອງ​ລາ­ຊະ​ໂຣ​ຟື້ນ​ຄືນ​ມາ​ຈາກ​ຄວາມ​ຕາຍ​ນີ້ ຜູ້​ທີ່​ຕິດ­ຕາມ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ເຮັດ​ການ​ປະ​ທ້ວງ ແລ້ວ​ຊາວ​ໂຣມ​ຈະ​ມາ​ທຳ­ລາຍ​ພຣະ​ວິ­ຫານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ແລະ​ຍົກ­ເລີກ​ກົດ­ໝາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ແລະ​ທຳ­ລາຍ​ພວກ​ເຮົາ​ທັງ​ປະ­ເທດ​ຊາດ. ມະ­ຫາ​ປະ­ໂລ­ຫິດ​ໃຫຍ່​ໃຫ້​ເຫດ­ຜົນ​ວ່າ ຊີ­ວິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ມີ­ຄ່າ​ຫຍັງ​ກັບ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ໃນ​ປະ­ເທດ​ຊາດ. ແລ້ວ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ຄິດ​ວ່າ ຖ້າ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຍັງ​ຄົງ​ຢືນ­ຢັນ​ຂັດ­ຂວາງ​ການ​ພັດ­ທະ­ນາ​ຂອງ​ປະ­ເທດ​ຊາດ ການ​ກຳ­ຈັດ​ພຣະ​ອົງ​ກໍ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ດີກ​ວ່າ.

ນັບ​ຕັ້ງ­ແຕ່​ວັນ​ນັ້ນ​ມາ ພວກເຂົາ​ໄດ້​ວາງ​ແຜນ­ການ​ຈະ​ຂ້າ​ພຣະ​ອົງ. ເພາະ​ເຫດ​ນັ້ນ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ບໍ່​ໄດ້​ສະ­ເດັດ​ໄປ​ມາ​ໃນ​ທ່າມ­ກາງ​ພວກ​ຢິວ​ໂດຍ​ເປີດ­ເຜີຍ​ອີກ; ແຕ່​ໄດ້​ສະ­ເດັດ​ຈາກ​ທີ່​ນັ້ນ​ໄປ​ຍັງ​ທ້ອງ­ຖິ່ນ​ຢູ່​ໃກ້​ປ່າ​ເຖິງ​ເມືອງ​ໜຶ່ງ​ຊື່ ເອ​ຟຣາ​ອິມ ແລະ​ປະ­ທັບ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ​ກັບ​ພວກ​ສາ​ວົກ.

ໃນ​ເວ­ລາ​ນີ້ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ຮູ້​ແຜນ­ການ​ຂອງ​ພວກ​ຜູ້­ນຳ​ທາງ​ສາ­ສະ­ໜາ ສະ­ນັ້ນ ພຣະ​ອົງ​ຈຶ່ງ​ບໍ່​ໄປ​ທາງ​ໃດ​ຢ່າງ​ເປີດ­ເຜີຍ​ໃນ​ແຂວງ​ຢູ​ດາ ແຕ່​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ເດີນ­ທາງ​ອອກ​ໄປ​ໃນ​ຖິ່ນ​ແຫ້ງ­ແລ້ງ​ກັນ­ດານ ແລະ​ພັກ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ​ກັບ​ພວກ​ສາ​ວົກ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ໂຢ​ຮັນ 11:45-57.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "Desire of Ages" ບົດ​ທີ 59 ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກ່າວ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຕາຍ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ

ຕໍ່​ມາ ພໍ​ໃກ້​ເຖິງ​ເທດ­ສະ­ການ​ປັດ​ສະ​ຄາ ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຈາກ​ທຸກ​ຫົນ​ທຸກ​ແຫ່ງ​ເດີນ­ທາງ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຍັງ​ນະ­ຄອນ​ເຢ​ລູ​ຊາ​ເລັມ ເພື່ອ​ປະ­ກອບ​ພິ­ທີ​ຊຳ­ລະ​ຕົວ​ກ່ອນ​ເຖິງ​ມື້​ເທດ​ສະ​ການ. ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກໍ​ໄດ້​ອອກ​ຈາກ​ທີ່​ນັ້ນ​ແລະ​ເດີນ­ທາງ​ໄປ​ຍັງ​ນະ­ຄອນ​ເຢ​ລູ​ຊາ​ເລັມ​ກັບ​ພວກ​ສາ​ວົກ. ຝ່າຍ​ພວກ​ສາ­ວົກ​ກໍ​ພາ­ກັນ​ປະ­ຫຼາດ​ໃຈ ແລະ​ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ຍ່າງ​ຕາມ​ຫຼັງ​ພຣະ​ອົງ​ໄປ​ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ຕ່າງ​ກໍ​ພາ­ກັນ​ຮູ້­ສຶກ​ຢ້ານ. ສະ­ນັ້ນ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ເອີ້ນ​ພວກ​ສາ­ວົກ​ສິບ​ສອງ​ຄົນ ແລະ​ບອກ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຮູ້​ເຖິງ​ເຫດ­ການ​ທີ່​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ພຣະ​ອົງ​ຢູ່​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ.

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ກ່າວ​ວ່າ: “ຈົ່ງ​ຟັງ! ພວກ​ເຮົາ​ພວມ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ຍັງ​ນະ­ຄອນ​ເຢ​ລູ​ຊາ​ເລັມ ແລະ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທີ່​ຜູ້​ປະ­ກາດ​ພະ​ຄຳ​ໄດ້​ຂຽນ​ເອົາ​ໄວ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ພຣະ​ບຸດ​ຈະ​ສຳ​ເລັດ. ເຂົາ​ຈະ​ມອບ​ພຣະ​ບຸດ​ໄວ້​ໃນ​ກຳ­ມື​ຂອງ​ພວກ​ຫົວ­ໜ້າ​ປະ­ໂລ­ຫິດ ແລະ​ພວກ​ທຳ​ມະ​ຈານ, ພວກ​ເຂົາ​ເຫລົ່າ­ນັ້ນ​ຈະ​ໃສ່​ໂທດ​ເພິ່ນ​ເຖິງ​ຕາຍ ແລະ​ຈະ​ມອບ​ເພິ່ນ​ໃຫ້​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ. ຄົນ​ເຫລົ່າ­ນັ້ນ​ຈະ​ເຍາະ­ເຍີ້ຍ, ຈະ​ຖົ່ມ­ນ້ຳ­ລາຍ, ຈະ​ຂ້ຽນ​ຕີ ແລະ​ຈະ​ຂ້າ​ເພິ່ນ. ແຕ່​ພາຍ​ໃນ​ສາມ​ວັນ​ເພິ່ນ​ຈະ​ຟື້ນ​ຄືນ​ມາ​ມີ​ຊີ­ວິດ​ອີກ.” ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ໝາຍ​ເຖິງ ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ຖືກ​ທໍ­ລະ​ຍົດ, ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ທົນ​ທຸກ­ທໍ­ລະ­ມານ ແລະ​ຄວາມ​ຕາຍ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ໄວໆ​ນີ້. ແຕ່​ພວກ​ສາ­ວົກ​ພາ­ກັນ​ງົງ ແລະ​ບໍ່​ເຂົ້າ­ໃຈ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ເວົ້າ.

ພວກ​ສາ­ວົກ​ເຄີຍ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ງານ​ເທດ­ສະ­ການ​ປັດ​ສະ​ຄາ​ຫຼາຍ​ຄັ້ງ ແລະ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ໄດ້​ເຫັນ​ລູກ​ແກະ​ເສຍ​ສະ­ລະ​ຊີ​ວິດ. ພວກ​ສາ­ວົກ​ຮູ້​ດີ​ເຖິງ​ພິ­ທີ­ກຳ​ທາງ​ສາ­ສະ­ໜາ​ນີ້ ແຕ່​ພວກ​ເຂົາ​ພັດ​ບໍ່​ເຂົ້າ­ໃຈ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງ​ພິ­ທີ​ກຳ. ພວກ​ສາ­ວົກ​ບໍ່​ເຂົ້າ­ໃຈ​ວ່າ ລູກ​ແກະ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ຈະ​ສະ­ເດັດ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ໂລກ​ນີ້ ແລະ​ຕາຍ​ແທນ​ຄວາມ​ບາບ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ. ພວກ​ສາ­ວົກ​ກໍ​ຄື​ກັບ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ທີ່​ບໍ່​ເຂົ້າ­ໃຈ​ຢ່າງ​ເຕັມ­ທີ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄຳ​ພະ­ຍາ­ກອນ​ນີ້ ແຕ່​ພວກ​ເຂົາ​ຊ້ຳ­ພັດ​ຫວັງ​ສຳ­ລັບ​ກະ­ສັດ​ທີ່​ຈະ​ມາ ເພື່ອ​ປົດ​ປ່ອຍ​ພວກ​ເຂົາ​ໃຫ້​ອອກ​ຈາກ​ຈັກ­ກະ­ພັດ​ໂຣມ.

ພວກ​ສາ­ວົກ​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໃນ​ຜູ້­ນຳ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຫຼາຍ ເພາະ​ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ໃຜ​ເໝືອນ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ ແລະ​ພຣະ​ອົງ​ກໍ​ສາ­ມາດ​ເຮັດ​ການ​ອັດ­ສະ­ຈັນ​ໄດ້​ຫຼາຍໆ​ຢ່າງ. ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ພວກ​ສາ­ວົກ​ຈະ​ຢ້ານ​ພວກ​ຜູ້­ນຳ​ທາງ​ສາ­ສະ­ໜາ ແຕ່​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ວາງ­ໃຈ​ໃນ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ ເພາະ​ພຣະ​ອົງ­ສາ​ມາດ​ຊ່ວຍ​ພວກ​ເຂົາ​ໃຫ້​ລອດ​ພົ້ນ​ຈາກ​ໄພ​ອັນ­ຕະ­ລາຍ​ຫຼາຍໆ​ຢ່າງ​ມາ​ແລ້ວ ແນ່­ນອນ! ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ຕ້ອງ​ສ້າງ​ອາ­ນາ­ຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ໃນ​ໄວໆ​ນີ້. ດັ່ງ­ນັ້ນ ພວກ​ສາ­ວົກ​ຈຶ່ງ​ຍັງ​ຄົງ​ຄາດ​ຫວັງ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຈະ­ເລີນ​ຮຸ່ງ­ເຮືອງ​ຂອງ​ອາ­ນາ­ຈັກ​ໃຫມ່​ໃນ​ອະ­ນາ­ຄົດ​ວ່າ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຈະ​ມາ ແລະ​ເປັນ​ທີ່​ຍອມ­ຮັບ​ຂອງ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ.

ໃນ​ຂະ­ນະ​ນັ້ນ ຢາ​ໂກ​ໂບ​ແລະ​ໂຢ​ຮັນ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ອັກ​ຄະ​ສາ­ວົກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ ກໍ​ໄດ້​ພາ​ແມ່​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຂົ້າ​ມາ​ພົບ​ກັບ​ພຣະ​ອົງ ເພື່ອ​ຫວັງ​ຢາກ​ຈະ​ໄດ້​ຕຳ­ແໜ່ງ​ອັນ​ມີ​ກຽດ​ທີ່​ຮອງ​ຈາກ​ພຣະ​ອົງ ເພາະ​ໃນ​ເວ­ລາ​ນັ້ນ ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ຄິດ​ວ່າ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຈະ​ເປັນ​ກະ​ສັດ.

ແລ້ວ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ໄດ້​ຫຍັບ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃກ້​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ແລະ​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: “ອາ­ຈານ​ເອີຍ ພວກ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ທັງ​ສອງ​ມີ​ຄວາມ​ປາ­ຖະ­ໜາ​ຢາກ​ໃຫ້​ທ່ານ​ເຮັດ​ເພື່ອ​ພວກ​ຂ້າ​ນ້ອຍ.”

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ຖາມ​ວ່າ: “ພວກ​ທ່ານ​ທັງ​ສອງ​ປາ­ຖະ­ໜາ​ຢາກ​ໃຫ້​ເຮົາ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ໃດ​ໃຫ້.”

ແມ່​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຕອບ​ວ່າ: “ເມື່ອ​ທ່ານ​ຢູ່​ໃນ​ສະ­ຫງ່າ­ຣາ­ສີ​ແລ້ວ ຂໍ​ໂຜດ​ສັນ­ຍາ​ກັບ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ວ່າ​ ລູກ​ຊາຍ​ສອງ​ຄົນ​ຂອງ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ນີ້ ຄົນ​ໜຶ່ງ​ຈະ​ນັ່ງ​ທີ່​ເບື້ອງ​ຂວາ ​ແລະ​ອີກ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ຈະ​ນັ່ງ​ທີ່​ເບື້ອງ​ຊ້າຍ​ຂອງ​ທ່ານ ເມື່ອ​ທ່ານ​ໄດ້​ເປັນ​ກະ​ສັດ.”

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ຕອບ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ: “ທີ່​ພວກ​ທ່ານ​ຂໍ​ນັ້ນ ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ເຂົ້າ­ໃຈ; ຈອກ​ທີ່​ເຮົາ​ດື່ມ​ນັ້ນ ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ດື່ມ​ໄດ້​ບໍ? ແລະ​ບັບ​ຕິ​ສະ​ມາ​ທີ່​ເຮົາ​ຈະ​ຮັບ​ນັ້ນ ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ຮັບ​ໄດ້​ບໍ?”

ພວກ​ເຂົາ​ຕອບ​ພຣະ​ອົງ​ວ່າ: “ໄດ້! ຂ້າ­ນ້ອຍ”

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ເຂົາ​ອີກ​ວ່າ: “ຈອກ​ທີ່​ເຮົາ​ຈະ​ດື່ມ ພວກ​ທ່ານ​ກໍ​ຈະ​ໄດ້​ດື່ມ​ແທ້ ແລະ​ບັບ​ຕິ​ສະ​ມາ​ທີ່​ເຮົາ​ຮັບ ພວກ​ທ່ານ​ກໍ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ແທ້. ແຕ່​ທີ່​ຈະ​ນັ່ງ​ເບື້ອງ​ຂວາ​ຫລື​ເບື້ອງ​ຊ້າຍ​ຂອງ​ເຮົາ​ນັ້ນ ບໍ່​ແມ່ນ​ໜ້າ­ທີ່​ຂອງ​ເຮົາ​ຈະ​ຈັດ​ໃຫ້ ແຕ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ບິ­ດາ​ໄດ້​ຊົງ​ຈັດ​ໄວ້ ສຳ­ລັບ​ຜູ້​ໃດ​ກໍ​ເປັນ​ຂອງ​ຜູ້​ນັ້ນ.”

ຈອກ ແລະ​ບັບ​ຕິດ​ສະ​ມາ​ທີ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ເວົ້າ​ເຖິງ​ນັ້ນ ໝາຍ​ເຖິງ​ຄວາມ­ທຸກ​ທໍ­ລະ­ມານ ແລະ​ການ​ທົດ​ລອງ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີນ​ໃນ​ໄວໆ​ນີ້. ພວກ​ສາ­ວົກ​ບໍ່​ເຂົ້າ­ໃຈ​ວ່າ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກຳ­ລັງ​ຈະ​ທົນ​ທຸກ­ທໍ­ລະ­ມານ​ຈາກ​ມື​ຂອງ​ພວກ​ຜູ້­ນຳ​ສາ­ສະ­ໜາ ແລະ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ຖືກ​ຄຶງ​ໄວ້​ເທິງ​ໄມ້​ກາງ​ແຂນ. ໃນ​ທຳ­ນອງ​ດຽວ​ກັນ ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ຕິດ­ຕາມ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກໍ​ຈະ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ການ​ຖືກ​ກົດ​ຂີ່​ຂົ່ມ​ເຫັງ​ທີ່​ຄ້າຍ­ຄື​ກັນ. "ແທ້​ຈິງ ບັນ­ດາ​ຄົນ​ທີ່​ປາ­ຖະ­ໜາ​ຈະ​ດຳ­ເນີນ​ຊີ­ວິດ​ຄຣິ​ສ​ຕຽນ ເປັນ​ຄົນ​ນັບ­ຖື​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢ່າງ​ຖືກ­ຕ້ອງ ກໍ​ຈະ​ຖືກ​ກົດ​ຂີ່​ຂົ່ມ​ເຫັງ" (2 ຕີ​ໂມ​ທຽວ 3:12). ສິ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຊ່າງ​ແຕກ​ຕ່າງ​ຈາກ​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ສາ­ວົກ​ໄດ້​ຄິດ​ໄວ້​ວ່າ​ເປັນ​ຕຳ­ແໜ່ງ​ທີ່​ຈະ​ຢູ່​ໃກ້­ຊິດ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ. ແທນ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ໃນ​ພະ​ຣາ​ຊະ​ວັງ ແຕ່​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຖືກ​ກົດ​ຂີ່​ຂົ່ມ​ເຫັງ ແລະ​ຖືກ​ປະ­ຕິ­ເສດ​ໂດຍ​ພວກ​ຜູ້­ນຳ​ສາ​ສະ​ໜາ. ແລ້ວ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ເສຍ​ຊີ­ວິດ​ຍ້ອນ​ພວກ​ເຂົາ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ. ຢາ​ໂກ​ໂບ ແລະ​ໂຢ​ຮັນ​ກໍ​ບໍ່​ເຂົ້າ­ໃຈ​ໃນ​ເລື່ອງ​ນີ້ ດັ່ງ­ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ຕອບ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ສາ­ມາດ​ດື່ມ​ໄດ້ ແລະ​ຮັບ​ບັບ​ຕິດ​ສະ​ມາ​ໄດ້.

ໃນ​ອາ­ນາ­ຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ຕຳ­ແໜ່ງ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ລຳ­ອຽງ ຫຼື ໃຫ້​ດ້ວຍ​ຕາມ​ໃຈ. ໃນ​ຕຳ­ແໜ່ງ​ໜຶ່ງ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ກັບ​ອຸ­ປະ​ນິ­ໄສ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເສຍ​ສະ­ລະ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ ຜູ້​ນັ້ນ​ຈະ​ໄດ້​ຢູ່​ໃກ້­ຊິດ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ.

ເມື່ອ​ພວກ​ສາ­ວົກ​ສິບ​ຄົນ​ໄດ້​ຍິນ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ­ແລ້ວ ກໍ​ໂກດ​ຮ້າຍ​ໃຫ້​ຢາ​ໂກ​ໂບ​ແລະ​ໂຢ​ຮັນ ເພາະ​ພວກ​ເຂົາ​ທຸກ​ຄົນ​ກໍ​ຢາກ​ໄດ້​ຕຳ­ແໜ່ງ​ທີ່​ສູງ​ສຸດ​ເຊັ່ນ​ກັນ ແລ້ວ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກໍ​ໄດ້​ເອີ້ນ​ພວກ​ສາ­ວົກ​ເຂົ້າ​ມາ​ເຕົ້າ­ໂຮມ​ກັນ ແລະ​ກ່າວ​ວ່າ: “ພວກ​ທ່ານ​ຕ່າງ​ກໍ​ຮູ້​ວ່າ ຜູ້​ປົກ­ຄອງ​ມີ​ອຳ­ນາດ​ເໜືອ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ທີ່​ເຂົາ​ປົກ­ຄອງ ແລະ​ຜູ້​ໃຫຍ່​ກໍ​ໃຊ້​ສິດ​ເດັດ­ຂາດ​ເໜືອ​ພວກ​ເຂົາ ແຕ່​ໃນ​ທ່າມ­ກາງ​ພວກ​ທ່ານ​ແລ້ວ ບໍ່​ເປັນ​ຢ່າງ​ນັ້ນ​ເລີຍ ຖ້າ​ຜູ້​ໃດ​ຢາກ​ເປັນ​ໃຫຍ່​ໃນ​ພວກ​ທ່ານ ຜູ້​ນັ້ນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ເປັນ​ຜູ້​ຮັບ​ໃຊ້​ພວກ​ທ່ານ​ທັງ​ຫຼາຍ. ແລະ​ຖ້າ​ຜູ້​ໃດ​ຢາກ​ເປັນ​ທີ່​ໜຶ່ງ ຜູ້​ນັ້ນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ເປັນ​ທາດ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ທັງ​ໝົດ. ເພາະ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ນັ້ນ ເພິ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ມາ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄົນ​ອື່ນ​ຮັບ​ໃຊ້​ເພິ່ນ ແຕ່​ເພິ່ນ​ມາ​ເພື່ອ​ຮັບ​ໃຊ້ ແລະ​ຍອມ​ເສຍ​ສະ­ລະ​ຊີ­ວິດ​ເປັນ​ຄ່າ​ໄຖ່​ຄົນ​ຈຳ­ນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ.”

ໃນ​ອາ­ນາ­ຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ຕຳ­ແໜ່ງ​ບໍ່​ໄດ້​ມາ​ໂດຍ​ຄວາມ​ລຳ­ອຽງ ຫຼື ຄວາມ​ພໍ­ໃຈ ແຕ່​ຕຳ­ແໜ່ງ​ໜຶ່ງ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ​ເອງ ຖ້າ​ຜູ້​ໃດ​ມີ​ຄວາມ​ເສຍ​ສະ­ລະ​ຫຼາຍ ຜູ້​ນັ້ນ​ກໍ​ຈະ​ໄດ້​ຢູ່​ໃກ້­ຊິດ​ກັບ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ ເພາະ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ເປັນ​ແບບ­ຢ່າງ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຮົາ ພຣະ​ອົງ​ເປັນ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ສະ­ເດັດ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ໂລກ​ນີ້ ຊົງ​ເປັນ​ຄົນ​ທຳ​ມະ​ດາ​ບໍ່​ມີ​ທີ່​ພັກ­ຜ່ອນ​ຫລັບ​ນອນ ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ຍອມ​ເສຍ​ສະ­ລະ​ຊີ­ວິດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ເພື່ອ​ພວກ​ເຮົາ​ທັງ­ຫຼາຍ ຝ່າຍ​ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ຄວນ​ຈະ​ເສຍ​ສະ­ລະ​ຊີ­ວິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເພື່ອ​ພີ່­ນ້ອງ​ເໝືອນ​ກັນ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ມັດ​ທາຍ 20:17-28; ມາ​ຣະ​ໂກ 10:32-45; ລູ​ກາ 18:31-34.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "Desire of Ages" ບົດ​ທີ 60 ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ສະ­ເດັດ​ເຂົ້າ​ໄປ​ນະ­ຄອນ​ເຢ​ລູ​ຊາ​ເລ​ມ​ຢ່າງ​ມີ​ໄຊ

ເມື່ອ​ຫ້າ​ຮ້ອຍ​ປີ, ກ່ອນ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຈະ​ສະ­ເດັດ​ມາ​ບັງ­ເກີດ ຜູ້​ປະ­ກາດ​ພຣະ​ຄຳ​ເຊ​ກາ​ຣີ​ຢາ​ໄດ້​ພະ­ຍາ­ກອນ​ໄວ້​ລ່ວງ​ໜ້າ​ວ່າ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຈະ​ສະ­ເດັດ​ມາ​ຍັງ​ນະ­ຄອນ​ເຢ​ຣູ​ຊາ​ເລັມ​ເປັນ​ກະ​ສັດ. "ຈົ່ງ​ຍິນ­ດີ​ເຖີດ ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຂອງ​ພູ­ເຂົາ​ຊີ​ໂອນ​ເອີຍ ປະ­ຊາ­ຊົນ​ນະ­ຄອນ​ເຢ​ລູ​ຊາ​ເລັມ ຈົ່ງ​ໂຮ­ຮ້ອງ​ຍິນ­ດີ​ເຖີດ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ​ດຸ​ວ່າ​ກະ­ສັດ​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ກຳ­ລັງ​ມາ​ຫາ ເພິ່ນ​ມາ​ຢ່າງ​ຜູ້​ມີ​ໄຊ ແລະ​ຢ່າງ​ຜູ້​ຍຸຕິ​ທຳ​ດ້ວຍ ແຕ່​ພັດ​ຖ່ອມ­ຕົວ​ລົງ​ມາ​ນັ່ງ​ທີ່​ເທິງ​ຫຼັງ​ລໍ ຂີ່​ລໍ​ນ້ອຍ​ໂຕ​ທີ່​ເກີດ​ມາ​ຈາກ​ແມ່" (ເຊ​ກາ­ລີ​ຢາ 9:9). ຕອນ​ນີ້ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄຳ​ພະ­ຍາ­ກອນ​ເປັນ​ທີ່​ສຳ​ເລັດ. ມັນ​ເປັນ​ປະ​ເພ​ນີ້​ສຳ­ລັບ​ກະ­ສັດ​ຂອງ​ຊາວ​ຢິວ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຫຼວງ​ພ້ອມ​ກັບ​ຂີ່​ໂຕ​ລໍ.

ເມື່ອ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກັບ​ພວກ​ສາ­ວົກ​ເດີນ­ທາງ​ມາ​ໃກ້​ນະ­ຄອນ​ເຢ​ຣູ​ຊາ​ເລັມ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກໍ​ໄດ້​ບອກ​ສາ­ວົກ​ສອງ​ຄົນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ວ່າ: “ຈົ່ງ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ໝູ່​ບ້ານ​ທີ່­ຢູ່​ຕໍ່­ໜ້າ​ພວກ​ທ່ານ​ນັ້ນ ພໍ​ໄປ​ເຖິງ​ແລ້ວ ພວກ​ທ່ານ​ກໍ​ຈະ​ພົບ​ລູກ​ລໍ​ນ້ອຍ​ໂຕ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ມັດ​ຢູ່​ກັບ​ແມ່​ຂອງ​ມັນ ລໍ​ນ້ອຍ​ໂຕ​ນີ້​ຍັງ​ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ໃຜ​ຂຶ້ນ​ຂີ່​ຈັກ​ເທື່ອ ຈົ່ງ​ແກ້​ມັນ​ອອກ ແລະ​ຈູງ​ມາ​ຫາ​ເຮົາ. ຖ້າ​ມີ​ໃຜ​ຖາມ​ວ່າ ‘ແກ້​ມັນ​ໄປ​ເຮັດ​ຫຍັງ?’ ຈົ່ງ​ຕອບ​ຢ່າງ​ນີ້​ວ່າ ‘ນາຍ​ຕ້ອງ­ການ; ແລະ​ບື​ດ​ດຽວ​ຈະ​ສົ່ງ​ມັນ​ຄືນ​ມາ​ໃຫ້​ທີ່​ນີ້.’”

ແລ້ວ​ສາ­ວົກ​ສອງ​ຄົນ​ທີ່​ຖືກ​ໃຊ້​ໄປ​ນັ້ນ ກໍ​ໄດ້​ພົບ​ທຸກ​ຢ່າງ​ຕາມ​ທີ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ບອກ​ພວກ​ເຂົາ. ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ກຳ­ລັງ​ແກ້​ລໍ​ນ້ອຍ​ນັ້ນ ເຈົ້າ​ຂອງ​ລໍ​ກໍ​ໄດ້​ຖາມ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ: “ພວກ​ເຈົ້າ​ແກ້​ເອົາ​ລໍ​ນ້ອຍ​ໄປ​ເຮັດ​ຫຍັງ?”

ພວກ​ສາ­ວົກ​ສອງ​ຄົນ​ຕອບ​ວ່າ: “ນາຍ​ຕ້ອງ​ການ.” ແລ້ວ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ລໍ​ນ້ອຍ​ກໍ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ເອົາ​ໄປ.

ພວກ​ສາ­ວົກ​ກໍ​ຈູງ​ລໍ​ນ້ອຍ​ມາ​ຫາ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ເອົາ​ເສື້ອ​ຜ້າ​ຊັ້ນ​ນອກ​ຂອງ​ຕົນ​ປູ​ຫຼັງ​ລໍ​ນ້ອຍ ແລະ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຂຶ້ນ​ຂີ່. ພວກ​ສາ­ວົກ​ພາ­ກັນ​ປະ­ຫຼາດ​ໃຈ​ໃນ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ ເພາະ​ໃນ​ການ​ເດີນ­ທາງ​ທຸກຄັ້ງພຣະອົງຊົງຍ່າງຕະ­ຫຼອດ ແຕ່​ຕອນ​ນີ້​ພຣະ​ອົງ​ເລືອກ​ທີ່​ຈະ​ຂຶ້ນ​ຂີ່​ຫຼັງ​ສັດ​ໃນ​ການ​ເດີນ­ທາງ ແລະ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ພາ­ກັນ​ຄິດ​ວ່າ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກຳ­ລັງ​ຈະ​ເຂົ້າ​ສູ່​ນະ­ຄອນ​ເຢ​ລູ​ຊາ​ເລັມ ແລະ​ປະ­ກາດ​ພຣະ​ອົງ​ເອງ​ເປັນ​ກະ​ສັດ.

ປະ­ຊາ­ຊົນ​ພາ­ກັນ​ເຂົ້າ­ໃຈ​ວ່າ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກຳ­ລັງ​ຈະ​ມາ​ປົກ­ຄອງ ແລະ​ເປັນ​ກະ­ສັດ​ຂອງ​ປະ­ເທດ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ. ດັ່ງ­ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ມາ​ອ້ອມ​ລ້ອມ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ ແລະ​ຕ່າງ​ກໍ​ພາ­ກັນ​ຕື່ນ­ເຕັ້ນ​ຍິນ­ດີ​ເປັນ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ. ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ມີ​ສິ່ງ​ໃດ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ຖວາຍ​ໃຫ້​ພຣະ​ອົງ ສະ­ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ເອົາ​ເສື້ອ​ຜ້າ​ຊັ້ນ​ນອກ​ຂອງ​ພວກ​ຕົນ​ປູ​ລົງ​ຕາມ​ທາງ​ເໜືອ​ນ​ກັບ​ພົມ ເພື່ອ​ໃຫ້​ພຣະ​ອົງ​ຂີ່​ລໍ​ຍ່າງ​ໄປ ບາງ​ຄົນ​ຕັດ​ຟົດ­ໄມ້​ມາ​ປູ​ຕາມ​ທາງ ແລະ​ບາງ​ຄົນ​ກໍ​ຕັດ​ເດັດ​ເອົາ​ກິ່ງ​ມະ​ກອກ ແລະ​ກ້ານ​ຕ້ານ​ທີ່​ສວຍ​ງາມ​ອອກ​ມາ​ໂບກ​ໄປ​ມາ​ເທິງ​ອາ­ກາດ​ໄປ​ຕາມ​ທາງ.

ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກຳ­ລັງ​ຂີ່​ລໍ​ນ້ອຍ​ໄປ​ຕາມ​ທາງ​ນັ້ນ ປະ­ຊາ­ຊົນ​ທີ່​ຍ່າງ​ແຫ່​ຢູ່​ທາງ​ຫລັງ ແລະ​ຢູ່​ທາງ​ໜ້າ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ຕ່າງ​ກໍ​ພາ­ກັນ​ຮ້ອງ​ຂຶ້ນ​ດ້ວຍ​ໃຈ​ທີ່​ຂອບ­ຄຸນ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ​ສັນ­ລະ­ເສີນ​ພຣະ​ອົງ​ວ່າ: “ຂໍ​ໃຫ້​ກະ­ສັດ​ທີ່​ມາ​ໃນ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ພຣະ​ຈະ­ເລີນ ສັນ­ຕິ​ສຸກ​ຈົ່ງ​ມີ​ໃນ​ສະ­ຫວັນ ແລະ​ສະ­ຫງ່າ­ຣາ­ສີ​ຈົ່ງ​ມີ​ແກ່​ພຣະ​ເຈົ້າ?”

ປະ­ຊາ­ຊົນ​ທີ່​ອ້ອມ​ລ້ອມ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ນັ້ນ ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ແມ່ນ​ໄດ້​ສຳ­ຜັດ​ເຖິງ​ຣິດ​ອຳ­ນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເຊັ່ນ: ພວກ​ຄົນ​ຕາ­ບອດ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຮັກ­ສາ​ໃຫ້​ເຫັນ​ໄດ້​ອີກ​ຄັ້ງ ແມ່ນ​ພວກ​ຜູ້​ທີ່​ຍ່າງ​ຢູ່​ທາງ​ໜ້າ​ນຳ​ຂະ­ບວນ​ແຫ່ ພວກ​ຄົນ​ປາກ­ກືກ​ທີ່​ໄດ້​ຮັກ­ສາ​ໃຫ້​ຫາຍ​ດີ​ອີກ​ຄັ້ງ ກໍ​ສົ່ງ​ສຽງ​ຮ້ອງ​ສັນ­ລະ­ເສີນ​ດັງ​ກວ່າ​ຄົນ​ອື່ນໆ​ທັງ​ໝົດ. ພວກ​ຄົນ​ງ່ອຍ​ທີ່​ຫາຍ​ຈາກ​ໂຣກ​ພະ­ຍາດ​ນັ້ນ ຕ່າງ​ກໍ​ພາ­ກັນ​ກະ­ໂດດ​ເຕັ້ນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຍິນ­ດີ ແລະ​ພາ­ກັນ​ຫັກ​ກິ່ງ​ກ້ານ​ຕານ​ໂບກ​ໄປ​ມາ​ຖວາຍ​ກຽດ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຢ​ຊູ. ພວກ​ແມ່­ໝ້າຍ ແລະ​ເດັກ​ກຳ­ພ້າ ຕ່າງ​ກໍ​ພາ­ກັນ​ສັນ­ລະ­ເສີນ​ໃນ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ພວກ​ເຂົາ​ທັງ​ຫຼາຍ. ພວກ​ຄົນ​ໂຣກ​ຜິວ­ໜັງ​ທີ່​ຖືກ​ຮັກ­ສາ​ໃຫ້​ສະ­ອາດ​ໂດຍ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ນັ້ນ ຕ່າງ​ກໍ​ພາ­ກັນ​ແກ້​ເສື້ອ​ຜ້າ​ຊັ້ນ​ນອກ​ຂອງ​ພວກ​ຕົນ​ປູ​ລົງ​ຕາມ​ທາງ​ເໜືອ​ນ​ກັບ​ພົມ ເພື່ອ​ໃຫ້​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ຂີ່​ລໍ​ຍ່າງ​ໄປ. ພວກ​ຄົນ​ທີ່​ໄດ້​ຟື້ນ​ຄືນ​ມາ​ຈາກ​ຄວາມ​ຕາຍ​ເຊິ່ງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ຮັກ­ສາ​ພວກ​ເຂົາ​ນັ້ນ ຕ່າງ​ກໍ​ພາ­ກັນ​ຖວາຍ​ສັນ­ລະ­ເສີນ​ພຣະ​ອົງ ແລະ​ລາ­ຊະ​ໂຣຜູ້​ທີ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຫາ​ກໍ​ໃຫ້​ລາວ​ຟື້ນ​ຄືນ​ມາ​ຈາກ​ຄວາມ​ຕາຍ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ນີ້ ລາວ​ກໍ​ໄດ້​ເປັນ​ຜູ້­ນຳ​ໜ້າ​ສັດ​ທີ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຂີ່​ມາ​ນັ້ນ.

ຂະ­ບວນ​ແຫ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ມີ​ຜູ້​ຄົນ​ຈາກ​ທຸກ​ຫົນ​ທຸກ​ແຫ່ງ​ເຂົ້າ​ມາ​ຮ່ວມ​ກັນ​ຢ່າງ​ຫຼວງ­ຫຼາຍ ແລະ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ພາ­ກັນ​ສົ່ງ​ສຽງ​ຮ້ອງ​ສັນ­ລະ­ເສີນ ຈົນ​ສຽງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ດັງ​ກ້ອງ​ກັງ­ວານ​ຈາກ​ພູ​ໜ່ວຍ​ໜຶ່ງ​ໄປ​ຍັງ​ອີກ​ພູ​ໜ່ວຍ​ອື່ນ. ຝ່າຍ​ພວກ​ຟາ​ຣີ​ຊາຍ​ທີ່​ໄດ້​ເຫັນ​ເຫດ­ການ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ມີ​ຄວາມ​ອິດ­ສາ ແລະ​ມີ​ຄວາມ​ບໍ່​ພໍ​ໃຈ. ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ໃຊ້​ອຳ­ນາດ​ບັງ­ຄັບ​ໃຫ້​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຢຸດ​ໂຮ­ຮ້ອງ​ສັນ­ລະ­ເສີນ ແຕ່​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ສົນ­ໃຈ ແຖມ​ຍັງ​ມີ​ຜູ້​ຄົນ​ເພີ່ມ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂະ­ບວນ​ແຫ່​ຫຼາຍ​ຍິ່ງ​ຂຶ້ນ ຈົນ​ພວກ​ຟາ​ຣີ​ຊາຍ​ຮູ້­ສຶກ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ສູນ​ເສຍ​ອຳ­ນາດ​ການ​ປົກ­ຄອງ ເພາະ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ສາ­ມາດ​ຫ້າມ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ໄດ້​ແລ້ວ. ດັ່ງ­ນັ້ນ ພວກ​ຟາ​ຣີ​ຊາຍ​ຈຶ່ງ​ແຫຍ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ຫາ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ເຊິ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ທ່າມ­ກາງ​ປະ­ຊາ​ຊົນ.

ພວກ​ຟາ​ຣີ​ຊາຍ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ວ່າ: “ອາ­ຈານ​ເອີຍ! ຈົ່ງ​ຫ້າມ​ພວກ​ສາ­ວົກ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃຫ້​ມິດ­ສາ.”

ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ຕອບ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ: “ເຮົາ​ບອກ​ທ່ານ​ທັງ­ຫຼາຍ​ວ່າ ຖ້າ​ຄົນ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ມິດ​ເສຍ ກ້ອນ​ຫີນ​ທັງ­ຫຼາຍ​ກໍ​ຈະ​ຮ້ອງ​ຂຶ້ນ.”

ພວກ​ຟາ​ຣີ​ຊາຍ​ໄດ້​ເວົ້າ​ນຳ​ກັນ​ວ່າ: “ເຫັນ​ບໍ ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ສຳ­ເລັດ​ຜົນ​ຫຍັງ​ເລີຍ! ເບິ່ງ​ດຸ ທົ່ວ​ທັງ​ໂລກ​ຕິດ­ຕາມ​ເພິ່ນ​ໄປ​ແລ້ວ! ” ເຫດ­ການ​ນີ້​ເປັນ​ໄປ​ໂດຍ​ການ​ຊົງ​ນຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ເຊິ່ງ​ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ທີ່​ຈະ​ສາ­ມາດ​ຢຸດ​ຢັ້ງ​ໄວ້​ໄດ້ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ມະ­ນຸດ​ຈະ​ຂັດ­ຂວາງ​ຢ່າງ­ໃດ​ກໍ​ຕາມ ງານ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຕ້ອງ​ກ້າວ​ຕໍ່​ໄປ​ສະ​ເໝີ.

ພໍ​ຂະ­ບວນ​ແຫ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ມາ​ໃກ້​ນະ­ຄອນ​ເຢ​ລູ​ຊາ​ເລັມ ຕາມ​ທາງ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ໄປ​ຈາກ​ພູ​ໝາກ­ກອກ­ເທດ ປະ­ຊາ­ຊົນ​ກໍ​ໄດ້​ພາ­ກັນ​ແນມ​ເບິ່ງ​ຕົວ​ເມືອງ​ທີ່​ສວຍ​ງາມ​ນັ້ນ ແລະ​ພາ­ກັນ​ມິດ​ງຽບ. ຕາ​ທຸກ​ດວງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ແນມ​ມາ​ເບິ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ ເພື່ອ​ເບິ່ງ​ວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ຊົມ­ຊື່ນ​ຍິນ­ດີ​ໃນ​ຄວາມ​ສວຍ​ງາມ​ຂອງ​ເມືອງ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ຫຼື​ບໍ. ແຕ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ມິດ​ງຽບ​ຢູ່ ແລະ​ໃບ​ໜ້າ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ກໍ​ໄດ້​ສະ­ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ໂສກ​ເສົ້າ. ປະ­ຊາ­ຊົນ​ພາ­ກັນ​ປະ­ຫຼາດ​ໃຈ​ຫຼາຍ​ທີ່​ເຫັນ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ມີ​ນ້ຳ​ຕາ ແລ້ວ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ພາ­ກັນ​ຮ້ອງ­ໄຫ້​ໃນ​ຄວາມ​ເຫັນ​ອົກ​ເຫັນ­ໃຈ​ກັບ​ຄວາມ​ໂສກ­ເສົ້າ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ໃຈ.

ແລ້ວ​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ກ່າວ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: “ໂອ ເຢ​ຣູ​ຊາ​ເລັມ​ເອີຍ! ໃນ​ວັນ​ນີ້ ຖ້າ​ເຈົ້າ​ເອງ​ໄດ້​ຮູ້​ເຖິງ​ເງື່ອນ­ໄຂ ທີ່​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ມີ​ສັນ­ຕິ​ສຸກ​ກໍ​ຍັງ​ວ່າ​ໄຄ​ແດ່ ແຕ່​ວ່າ​ບັດ​ນີ້​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ­ນັ້ນ​ໄດ້​ບັງ​ລັບ​ໄວ້​ຈາກ​ຕາ​ເຈົ້າ​ແລ້ວ. ດ້ວຍ​ວ່າ​ເວ­ລາ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ເຈົ້າ ເມື່ອ​ສັດ­ຕູ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຂຸດ​ຄູ​ອ້ອມ​ເຈົ້າ ແລະ​ຈະ​ຕັນ​ເຈົ້າ​ໄວ້​ທຸກ​ດ້ານ. ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ທຳ­ລາຍ​ເຈົ້າ​ພ້ອມ​ທັງ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ໃນ​ກຳ­ແພງ​ເມືອງ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ລາບ​ຄາບ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ບໍ່​ປະ​ກ້ອນ​ຫີນ​ໃຫ້​ຊ້ອນ​ທັບ​ກັນ​ໄວ້​ໃນ​ບ່ອນ​ຂອງ​ມັນ ເຫດ­ການ​ທັງ​ໝົດ​ນີ້​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ກໍ​ເພາະ­ວ່າ ເຈົ້າ​ບໍ່​ຮູ້​ເວ­ລາ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ມາ​ຊ່ອຍ​ເຈົ້າ.” ຈິດ­ໃຈ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໂສກ­ເສົ້າ ເພາະ​ອີກ​ບໍ່​ດົນ ເມືອງ​ນີ້​ຈະ​ກາຍ­ເປັນ​ເມືອງ​ຮ້າງ ຍ້ອນ​ພວກ​ຜູ້​ປົກ­ຄອງ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ໄດ້​ປະ­ຕິ­ເສດ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ຊ່ວຍ­ເຫລືອ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ​ພວກ​ເຂົາ​ກຳ­ລັງ​ຈະ​ຂ້າ​ພຣະ​ອົງ. ສະ­ນັ້ນ ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ບໍ່​ສາ­ມາດ​ບັງ­ຄັບ​ພວກ​ເຂົາ​ໃຫ້​ຍອມ­ຮັບ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້ ແລະ​ພຣະ​ອົງ​ກໍ​ບໍ່​ສາ­ມາດ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ­ສາ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ​ໃນ​ເມື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ປະ­ຕິ­ເສດ​ການ​ຊ່ວຍ­ເຫລືອ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ ຖ້າ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ໃນ​ເມືອງ​ນີ້​ພຽງ​ແຕ່​ຟັງ​ຄຳ​ສັ່ງ­ສອນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ ເມືອງ​ນີ້​ກໍ​ຄົງ​ຈະ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ຕະ­ຫຼອດ​ໄປ ແລະ​ຈະ​ກາຍ­ເປັນ​ເມືອງ​ທີ່​ນຳ​ສັນ­ຕິ​ສຸກ​ມາ­ສູ່​ເມືອງ​ທັງ­ຫຼາຍ​ທີ່­ຢູ່​ໃນ​ໂລກ​ນີ້

ມີ​ການ​ລາຍ​ງານ​ມາ​ເຖິງ​ຜູ້​ປົກ­ຄອງ​ໃນ​ນະ­ຄອນ​ເຢ​ຣູ​ຊາ​ເລັມ​ວ່າ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກຳ­ລັງ​ສະ­ເດັດ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃກ້​ເມືອງ​ດ້ວຍ​ຂະ­ບວນ​ແຫ່​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່. ແຕ່​ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ອອກ​ມາ​ຕ້ອນ­ຮັບ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເລີຍ. ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ​ຂອງ​ພວກ​ຜູ້​ປົກ­ຄອງ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ໄປ​ພົບ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ເພື່ອ​ຫວັງ​ຈະ​ໃຫ້​ຝູງ​ຊົນ​ກະ​ແຈກ​ກະ­ຈາຍ​ກັນ​ໄປ. ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ຂະ­ບວນ​ແຫ່​ລົງ​ມາ​ຈາກ​ພູ­ເຂົາ​ໝາກ­ກອກ­ເທດ ມັນ​ກໍ​ໄດ້​ຖືກ​ຂັດ​ຈັງ­ຫວະ​ຈາກ​ພວກ​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ. ພວກ​ເຂົາ​ສອບ​ຖາມ​ສາ­ເຫດ​ຂອງ​ການ​ຊົມ­ຊື່ນ​ຍິນ­ດີ ແລະ​ຂະ­ບວນ​ແຫ່​ນີ້. ຂະ­ນະ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ຖາມ​ວ່າ: "ທ່ານ​ຜູ້​ນີ້​ແມ່ນ​ໃຜ?" ພວກ​ສາ­ວົກ​ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ໄດ້​ທົບ​ທວນ​ເຖິງ​ຄຳ​ພະ­ຍາ­ກອນ​ທີ່​ຜູ້​ປະ­ກາດ​ພຣະ​ຄຳ​ໄດ້​ທຳ​ນວາຍ​ໄວ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສະ­ເດັດ​ມາ​ຂອງ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

ເມື່ອ​ຂະ­ບວນ​ແຫ່​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ນະ­ຄອນ​ເຢ​ລູ​ຊາ​ເລັມ​ແລ້ວ ປະ­ຊາ­ຊົນ​ທີ່­ຢູ່​ໃນ​ນະ­ຄອນ​ກໍ​ພາ­ກັນ​ແຕກ​ຕື່ນ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຖາມ​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ແຫ່​ຂະ­ບວນ​ມາ​ນັ້ນ​ວ່າ: “ທ່ານ​ຜູ້​ນີ້​ແມ່ນ​ໃຜ?”

ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ແຫ່​ຂະ­ບວນ​ມາ​ນັ້ນ​ຕອບ​ວ່າ: “ຜູ້​ນີ້​ແມ່ນ​ເຢ​ຊູ ເພິ່ນ​ເປັນ​ຜູ້​ປະ­ກາດ​ພຣະ​ຄຳ​ຈາກ​ເມືອງ​ນາ­ສາ​ເຣັດ​ແຂວງ​ຄາ​ລີ​ເລ”

ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ບໍ່​ເຄີຍ​ໃຫ້​ພວກ​ສາ­ວົກ​ປະ­ຕິ­ບັດ​ຕໍ່​ພຣະ​ອົງ​ຢ່າງ​ກະ­ສັດ ແຕ່​ຕອນ​ນີ້​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ມີ​ພຣະ​ປະ­ສົງ​ຢາກ​ສຳ­ແດງ​ໃຫ້​ມະ­ນຸດ​ຮູ້​ວ່າ ພຣະ​ອົງ​ເອງ​ເປັນ​ພຣະ​ຜູ້​ໄຖ່​ບາບ​ຂອງ​ໂລກ​ນີ້ ເພາະ​ເວ­ລາ​ທີ່​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຄື​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຈະ​ໄດ້​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ບູ­ຊາ​ຖວາຍ​ເພື່ອ​ລ້າງ­ບາບ​ຂອງ​ມະ­ນຸດ​ນັ້ນ ກໍ​ໃກ້​ເຂົ້າ​ມາ​ແລ້ວ ແລະ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ວາງ​ແຜນ­ການ​ນີ້​ເອົາ​ໄວ້​ແລ້ວ​ວ່າ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຈະ​ເສຍ​ຊີ­ວິດ​ຢູ່​ເທິງ​ໄມ້​ກາງ​ແຂນ.

ແລະ​ມັນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ຈຳ­ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ດຶງ​ດູດ​ຄວາມ​ສົນ­ໃຈ​ຂອງ​ມະ­ນຸດ​ທຸກໆ​ຄົນ​ໃຫ້​ມຸ່ງ​ມາ​ຍັງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ ເພື່ອ​ວ່າ​ເຫດ­ການ​ນີ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ແລ້ວ ມະ­ນຸດ​ທຸກໆ​ຄົນ​ຈະ​ໄດ້​ຈົດ​ຈຳ​ເຫດ­ການ​ນີ້​ຕະ­ຫຼອດ​ໄປ ແລະ​ບໍ່​ມີ​ອຳ­ນາດ​ໃດ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມະ­ນຸດ​ລືມ​ເລື່ອງ​ນີ້​ໄດ້.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ມັດ​ທາຍ 21:1-11; ມາ​ຣະ​ໂກ 11:1-10; ລູ​ກາ 19:29-44; ໂຢ​ຮັນ 12:12-19.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "Desire of Ages" ບົດ​ທີ 63 ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄປ​ພຣະ​ວິ­ຫານ

ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກໍ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ຍັງ​ພຣະ​ວິ​ຫານ ແລະ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ເຫັນ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ເຮັດ​ການ​ຄ້າ­ຂາຍ​ຢູ່​ໜ້າ​ພຣະ​ວິ­ຫານ​ເຊິ່ງ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ສັດ​ຕ່າງໆ​ເຊັ່ນ: ງົວ, ແກະ ແລະ​ນົກ​ເຂົາ. ນອກ­ຈາກ​ນີ້ ຍັງ​ມີ​ພວກ​ທີ່​ຮັບ​ແລກ­ປ່ຽນ​ເງິນ­ຕາ​ອີກ​ດ້ວຍ ພວກ​ພໍ່­ຄ້າ​ແມ່​ຄ້າ​ນຳ​ສັດ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ມາ​ຂາຍ​ໃຫ້​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ຕ້ອງ­ການ​ຖວາຍ​ເຄື່ອງ​ບູ­ຊາ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເພື່ອ​ລ້າງ​ບາບ. ການ​ຄ້າ­ຂາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ສຽງ​ດັງ ແລະ​ບາງ​ຄັ້ງ​ກໍ​ມີ​ສຽງ​ດ່າ​ກັນ ຈົນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລົບ​ກວນ​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ຕັ້ງ­ໃຈ​ມາ­ນະ​ມັດ​ສະ­ການ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ.

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ຢຸດ ແລະ​ຢືນ​ຢູ່​ໜ້າ​ຂັ້ນ­ໄດ​ທາງ​ຂຶ້ນ​ພຣະ​ວິ­ຫານ ແລ້ວ​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ແນມ​ເບິ່ງ​ດ້ວຍ​ສາຍ­ຕາ​ອັນ​ແຫຼມ​ຄົມ​ໄປ​ທົ່ວ​ພຣະ​ວິ­ຫານ ແລະ​ໃນ​ຂະ­ນະ​ນັ້ນ ທຸກໆ​ຄົນ​ກໍ​ໄດ້​ຫັນ​ມາ​ເບິ່ງ​ພຣະ​ອົງ ແລະ​ພາ­ກັນ​ມິດ​ງຽບ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ປະ­ຫຼາດ​ໃຈ ແລະ​ຮູ້­ສຶກ​ຢ້ານ. ແລ້ວ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກໍ​ໄດ້​ຂັບ​ໄລ່​ບັນ­ດາ​ຜູ້​ຊື້​ຂາຍ​ໃນ​ບໍ­ລິ­ເວນ​ພຣະ​ວິ­ຫານ​ນັ້ນ​ອອກ​ໄປ ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ຂວ້ຳ​ບ່ອນ​ນັ່ງ​ຂອງ​ຜູ້​ຂາຍ​ນົກ​ເຂົາ ແລະ​ຂວ້ຳ​ໂຕະ​ຂອງ​ຜູ້​ຮັບ​ແລກ­ປ່ຽນ​ເງິນ­ຕາ ແລະ​ຖອກ​ເງິນ​ຖິ້ມ ພ້ອມ​ທັງ​ປ່ອຍ​ງົວ, ແກະ ແລະ​ນົກ​ທັງ​ໝົດ​ໃຫ້​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ພຣະ​ວິ­ຫານ ແລະ​ຊົງ​ຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້​ຜູ້​ໃດ​ຂົນ​ສິ່ງ​ໃດ​ຜ່ານ​ບໍ­ລິ­ເວນ​ພຣະ​ວິ​ຫານ.

ແລ້ວ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກໍ​ຊົງ​ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ: “ມີ​ຄຳ​ຂຽນ​ໄວ້​ໃນ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ວ່າ ‘ພຣະ​ວິ­ຫານ​ຂອງ​ເຮົາ ເຂົາ​ຈະ​ເອີ້ນ​ວ່າ ເປັນ​ສະ­ຖານ­ທີ່​ໄຫວ້​ວອນ​ອະ­ທິ­ຖານ’ ແຕ່​ຝ່າຍ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນ ‘ຖ້ຳ​ຂອງ​ໂຈນ.’” ດ້ວຍ​ຣິດ​ອຳ­ນາດ​ໃນ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ "ຈົ່ງ​ເອົາ​ສິ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ອອກ​ໄປ." ແລ້ວ​ພວກ​ພໍ່­ຄ້າ​ແມ່​ຄ້າ​ກໍ​ພາ­ກັນ​ເອົາ​ສັດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ພຣະ​ວິ­ຫານ​ຢ່າງ​ຮີບ​ດ່ວນ.

ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ພວກ​ພໍ່­ຄ້າ​ແມ່​ຄ້າ​ອອກ​ໄປ​ໝົດ​ແລ້ວ ປະ­ຊາ­ຊົນ​ກໍ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ພຣະ​ວິ­ຫານ​ພ້ອມ​ທັງ​ພາ​ຄົນ​ເຈັບ​ປ່ວຍ, ຄົນ​ງ່ອຍ ແລະ​ຄົນ​ພິ­ການ​ມາ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຮັກ​ສາ. ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ພາ­ກັນ​ແນມ​ເບິ່ງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ດ້ວຍ​ສາຍ­ຕາ​ອັນ​ອ້ອນ­ວອນ ແລະ​ມີ​ຄວາມ​ກັງ­ວົນ​ໃຈ​ຢ້ານ​ວ່າ​ຈະ​ໄດ້​ເຫັນ​ໃບ​ໜ້າ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ທີ່​ໂກດ​ຮ້າຍ​ຕອນ​ຂັບ​ໄລ່​ພວກ​ພໍ່­ຄ້າ​ແມ່​ຄ້າ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ພຣະ​ວິ​ຫານ. ແຕ່​ກົງ­ກັນ­ຂ້າມ ພວກ​ເຂົາ​ພັດ​ແນມ​ເຫັນ​ແວວ​ຕາ​ອັນ​ອ່ອນ­ໂຍນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ກະ​ລຸ​ນາ ແລະ​ຄວາມ​ສົງ​ສານ. ແລ້ວ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກໍ​ຊົງ​ຮັກ­ສາ​ຄົນ​ທີ່​ເຈັບ​ປ່ວຍ​ທັງ​ເດັກ­ນ້ອຍ ແລະ​ຜູ້​ໃຫຍ່​ໃຫ້​ຫາຍ​ຈາກ​ໂຣກ​ພະ­ຍາດ ຊົງ​ປິ່ນ­ປົວ​ຄົນ​ງ່ອຍ ແລະ​ຄົນ​ພິ­ການ​ໃຫ້​ຫາຍ​ດີ​ໝົດ​ທຸກ​ຄົນ.

ເດັກ­ນ້ອຍ​ທັງ​ຍິງ ແລະ​ຊາຍ​ພາ­ກັນ​ຍິ້ມ​ແຍ່​ມ​ແຈ່ມ​ໃສ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຊົມ­ຊື່ນ​ຍິນ­ດີ​ເຊິ່ງ​ຫາ​ທີ່​ປຽບ​ບໍ່​ໄດ້ ແລະ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ໂຮ­ຮ້ອງ​ສຽງ​ດັງ​ໃນ​ພຣະ​ວິ­ຫານ​ວ່າ: "ຂໍ​ໃຫ້​ກະ­ສັດ​ທີ່​ມາ​ໃນ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ພຣະ​ຈະ­ເລີນ" "ເບິ່ງ​ແມ! ກະ­ສັດ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ສະ­ເດັດ​ມາ​ຫາ​ເຈົ້າ​ແລ້ວ; ເຊິ່ງ​ເປັນ­ຄວາມ​ຍຸ­ຕິ​ທຳ ແລະ​ຄວາມ​ພົ້ນ" "ໂຮ​ຊັນ​ນາ ແດ່​ບຸດ​ຂອງ​ດາ​ວິດ" (ເພງ​ສັນ­ລະ­ເສີນ 118:26; ເຊ​ກາ​ຣີ​ຢາ 9:9; ມັດ​ທາຍ 21:9).

ເມື່ອ​ພວກ​ປະ­ໂລ­ຫິດ ແລະ​ພວກ​ຟາ​ຣີ​ຊາຍ​ໄດ້​ເຫັນ​ການ​ອັດ­ສະ­ຈັນ​ທີ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ຊົງ​ເຮັດ​ນັ້ນ ແລະ​ທັງ​ໄດ້​ຍິນ​ພວກ​ເດັກ­ນ້ອຍ​ໂຮ­ຮ້ອງ​ສຽງ​ດັງ​ໄປ​ທົ່ວ​ພຣະ​ວິ­ຫານ ພວກ​ເຂົາ​ພະ­ຍາ­ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ຫ້າມ​ພວກ​ເດັກ­ນ້ອຍ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ ແຕ່​ພວກ​ເດັກ­ນ້ອຍ​ເຫລົ່າ­ນັ້ນ​ກໍ​ບໍ່​ຍອມ​ທີ່​ຈະ​ຢຸດ. ດັ່ງ­ນັ້ນ ພວກ​ປະ­ໂລ­ຫິດ ແລະ​ພວກ​ຟາ​ຣີ​ຊາຍ​ຈຶ່ງ​ພາ­ກັນ​ໂກດ​ຮ້າຍ ແລະ​ຍ່າງ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຖາມ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ວ່າ: “ທ່ານ​ໄດ້​ຍິນ​ຄຳ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ພວມ​ຮ້ອງ​ນັ້ນ​ບໍ?”

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ຕອບ​ວ່າ: “ໄດ້​ຍິນ​ແລ້ວ ພວກ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ອ່ານ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ຈັກ​ເທື່ອ​ບໍ ໃນ​ຕອນ​ທີ່​ວ່າ ‘ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ຈັດ​ໃຫ້​ຄຳ​ສັນ­ລະ­ເສີນ​ອັນ​ແທ້​ຈິງ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ປາກ​ຂອງ​ເດັກ­ນ້ອຍ ແລະ​ເດັກ​ທີ່​ຍັງ​ກິນ​ນົມ​ຢູ່.’”

ພວກ​ປະ­ໂລ­ຫິດ ແລະ​ພວກ​ຟາ​ຣີ​ຊາຍ​ຕ່າງ​ກໍ​ພາ­ກັນ​ຊອກ​ຫາ​ວິ­ທີ​ທາງ​ທີ່​ຈະ​ຂ້າ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ ແຕ່​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ບໍ່​ພົບ​ຊ່ອງ​ທາງ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໄດ້ ເພາະ​ພວກ​ເຂົາ​ຢ້ານ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຕໍ່­ຕ້ານ ແລະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ວຸ່ນ­ວາຍ​ຂຶ້ນ. ພໍ​ຄ່ຳ​ມາ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກໍ​ໄດ້​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ນະ­ຄອນ​ເຢຣູຊາ​ເລັມ​ກັບ​ພວກ​ສາ​ວົກ.

ຕອນ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ບິ­ດາ​ໄດ້​ປະ­ທານ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ສະ­ເດັດ​ລົງ​ມາ​ບັງ­ເກີດ​ເຊິ່ງ​ມີ​ຊື່­ວ່າ "ເຢ​ຊູ" ພວກ​ປະ­ໂລ­ຫິດ ແລະ​ພວກ​ຟາ​ຣີ​ຊາຍ​ໄດ້​ປະ­ຕິ­ເສດ​ທີ່​ຈະ​ປະ­ກາດ​ການ​ມາ​ບັງ­ເກີດ ແລະ​ພາ­ລະ­ກິດ​ອັນ​ປະ­ເສີດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້. ດັ່ງ­ນັ້ນ ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ຊົງ​ເລືອກ​ເອົາ​ພວກ​ເດັກ­ນ້ອຍ​ໃຫ້​ຮ້ອງ​ປະ­ກາດ ແລະ​ສັນ­ລະ­ເສີນ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ແທນ.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ມັດ​ທາຍ 21:12-17; ມາ​ຣະ​ໂກ 11:15-19; ລູ​ກາ 19:45-48.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "Desire of Ages" ບົດ​ທີ 65 ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກ່າວ​ລ່ວງ​ໜ້າ​ເຖິງ​ການ​ທຳ­ລາຍ​ພຣະ​ວິ­ຫານ ແລະ ເຄື່ອງ­ໝາຍ​ສຳ­ຄັນ​ກ່ອນ​ເຖິງ​ວັນ​ສິ້ນ​ສຸດ​ຂອງ​ໂລກ

ໃນ​ຕອນ​ທີ່​ຂະ­ບວນ​ແຫ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ມາ​ໃກ້​ນະ­ຄອນ​ເຢ​ລູ​ຊາ​ເລັມ ແລະ​ຕາມ​ທາງ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ໄປ​ຈາກ​ພູ​ໝາກ­ກອກ­ເທດ​ນັ້ນ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ຢຸດ​ຢູ່​ເທິງ​ພູ­ເຂົາ​ມະ​ກອກ​ເທດ ແລະ​ໄດ້​ບອກ​ເຖິງ​ອະ­ນາ­ຄົດ​ຂອງ​ນະ­ຄອນ​ເຢ​ຣູ​ຊາ​ເລັມ​ວ່າ​ຈະ​ຖືກ​ທໍາ​ລາຍ. ພວກ​ສາ­ວົກ​ໄດ້​ພາ­ກັນ​ສົງ­ໄສ​ວ່າ ພຣະ​ວິ­ຫານ​ເຊິ່ງ​ເປັນ­ຄວາມ​ພາກ­ພູມ​ໃຈ​ຂອງ​ເມືອງ ຈະ​ຖືກ​ທໍາ​ລາຍ​ແທ້​ຈິງ​ບໍ?. ແລ້ວ​ບໍ່​ດົນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ໄດ້​ຍ່າງ​ຜ່ານ​ພຣະ​ວິ­ຫານ ແລະ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ນໍາ​ພາ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ມາ­ສູ່​ຄວາມ​ສົນ­ໃຈ​ໃນ​ຄວາມ​ງາມ​ຂອງ​ພຣະ​ວິ​ຫານ.

ມີ​ສາ­ວົກ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: “ອາ­ຈານ​ເອີຍ! ເບິ່ງ​ຫັນ​ດຸ! ກ້ອນ​ຫີນ ແລະ​ຕຶກ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ຊ່າງ​ງາມ​ແທ້.”

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ແນມ​ເບິ່ງ ແລະ​ເຫັນ​ວ່າ​ມັນ​ງາມ​ແທ້ ແຕ່​ພຣະ​ອົງ​ຕອບ​ພວກ​ເຂົາ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໂສກ­ເສົ້າ​ວ່າ: “ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ທີ່​ທ່ານ​ທັງ­ຫຼາຍ​ເຫັນ ເຮົາ​ບອກ​ພວກ​ທ່ານ​ຕາມ​ຄວາມ​ຈິງ​ວ່າ ໃນ​ມື້­ໜຶ່ງ ຫີນ​ທຸກໆ​ກ້ອນ​ທີ່​ຢອງ​ທັບ​ຢູ່​ນຳ​ກັນ​ນີ້ ຈະ​ຖືກ​ທຳ­ລາຍ​ໝົດ​ຈົນ​ບໍ່​ເຫລືອ​ຈັກ​ກ້ອນ”

ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ ໃນ​ເວ­ລາ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຝູງ​ຊົນ​ຢູ່​ອ້ອມ​ຂ້າງ​ພວກ​ເຂົາ, ເປ​ໂຕ, ຢາ​ໂກ​ໂບ, ໂຢ​ຮັນ ແລະ​ອັນ​ເດ​ອາ​ກໍ​ໄດ້​ຖາມ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ວ່າ: “ຂໍ​ໂຜດ​ໃຫ້​ພວກ​ຂ້າ­ນ້ອຍ​ຊາບ​ແດ່​ວ່າ ເຫດ­ການ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເວ­ລາ​ໃດ ສິ່ງ​ໃດ​ເປັນ​ໝາຍ​ສຳ­ຄັນ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ມາ ແລະ​ສະ­ໄໝ​ເກົ່າ​ຈະ​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ?”

ການ​ລົງ­ໂທດ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນະ­ຄອນ​ເຢ​ຣູ​ຊາ​ເລັມ​ນັ້ນ​ຈະ​ຊັກ​ຊ້າ​ໜ້ອຍ​ໜຶ່ງ ແລະ​ສາຍ­ຕາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ເຫັນ​ເມືອງ​ທີ່​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ນັ້ນ ພຣະ​ອົງ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ເຫັນ​ການ​ທຳ­ລາຍ​ນະ­ຄອນ​ເຢ​ຣູ​ຊາ​ເລັມ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ແຕ່​ຊົງ​ເຫັນ​ການ​ທຳ­ລາຍ​ໂລກ​ອີກ​ດ້ວຍ. ພຣະ​ອົງ​ເຫັນ​ວ່າ ໂລກ​ຈະ​ຖືກ​ທຳ­ລາຍ​ເໝືອນ​ກັນ​ກັບ​ເມືອງ​ເຢ​ຣູ​ຊາ​ເລັມ​ຈະ​ຖືກ​ທຳ​ລາຍ. ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ເຫັນ​ການ​ລົງ­ໂທດ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ພວກ​ສັດ­ຕູ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ພາບ​ການ​ທຳ­ລາຍ​ນະ­ຄອນ​ເຢ​ຣູ​ຊາ​ເລັມ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ໃນ​ວັນ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ຄື​ການ​ສະ­ເດັດ​ກັບ​ມາ​ຄັ້ງ​ທີ​ສອງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ ແຕ່​ໃນ​ມື້​ນັ້ນ​ຈະ​ໜ້າ​ຢ້ານ​ກົວ​ທີ່​ສຸດ.

ພວກ​ສາ­ວົກ​ເຂົ້າ­ໃຈ​ຜິດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ທໍາ​ລາຍ​ນະ­ຄອນ​ເຢ​ຣູ​ຊາ​ເລັມ ແລະ​ການ​ສິ້ນ​ສຸດ​ຂອງ​ໂລກ​ວ່າ​ເປັນ​ເຫດ­ການ​ອັນ​ດຽວ​ກັນ. ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ບໍ່​ໄດ້​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ເຂົ້າ­ໃຈ​ຜິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ເພາະ­ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ຍັງ​ບໍ່​ພ້ອມ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ­ໃຈ​ເລື່ອງ​ນີ້. ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ລວບ​ລວມ​ເລື່ອງ​ການ​ທໍາ​ລາຍ​ນະ­ຄອນ​ເຢ​ຣູ​ຊາ​ເລັມ ແລະ​ການ​ສິ້ນ​ສຸດ​ຂອງ​ໂລກ​ເຂົ້າ​ນຳ​ກັນ​ຢູ່​ໃນ​ຄໍາ​ຕອບ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ທີ່​ບອກ​ພວກ​ເຂົາ. ແຕ່​ຍັງ​ມີ​ອີກ​ຫຼາຍ​ເຫດ­ການ​ທີ່​ຄ້າຍ­ຄື​ກັນ ເຊິ່ງ​ສາ­ມາດ​ນຳ​ມາ​ໃຊ້​ກັບ​ການ​ທຳ­ລາຍ​ນະ­ຄອນ​ເຢ​ຣູ​ຊາ​ເລັມ ແລະ​ການ​ສິ້ນ​ສຸດ​ຂອງ​ໂລກ.

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ເຕືອນ​ພວກ​ສາ­ວົກ​ວ່າ ກ່ອນ​ການ​ທຳ­ລາຍ​ນະ­ຄອນ​ເຢ​ຣູ​ຊາ​ເລັມ ຈະ​ມີ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ມາ​ອ້າງ​ວ່າ ເປັນ​ພຣະ​ເມ​ຊີ​ອາ ແລະ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຫຼອກ​ລວງ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ໃຫ້​ເສຍ​ໄປ. ພຣະ​ອົງ​ເຕືອນ​ພວກ​ສາ­ວົກ​ບໍ່​ໃຫ້​ເຊື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ. ນອກ­ຈາກ​ນີ້ ຍັງ​ຈະ​ມີ​ສົງ­ຄາມ ແລະ​ຂ່າວ​ການ​ເຮັດ​ເສິກ​ສົງ­ຄາມ, ໄພ​ອຶດ​ຢາກ, ໂຣກ​ລະ­ບາດ ແລະ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໄຫວ. ແຕ່​ການ​ທຳ­ລາຍ​ນະ­ຄອນ​ເຢ​ຣູ​ຊາ​ເລັມ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ເທື່ອ. ຍິ່ງ​ໄປ​ກວ່າ​ນັ້ນ ບັນ­ດາ​ຜູ້​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຈະ​ຖືກ​ກົດ​ຂີ່​ຂົ່ມ​ເຫັງ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ.

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກ່າວ​ວ່າ: "ຈົ່ງ​ລະ­ວັງ​ໃຫ້​ດີ ຢ່າ​ໃຫ້​ຜູ້​ໃດ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ຫຼອກ​ລວງ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ຫຼົງ. ເພາະ​ຈະ​ມີ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ມາ​ອ້າງ​ນາມ​ຊື່​ຂອງ​ເຮົາ​ໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າ 'ຂ້ອຍ​ນີ້​ແຫລະ ເປັນ​ພຣະ​ຄຣິດ' ແລະ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຫຼອກ​ລວງ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ໃຫ້​ເສຍ​ໄປ." ພຣະ​ເມ​ຊີ​ອາ​ຈອມ​ປອມ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ແລະ​ເຮັດ​ການ​ອັດ­ສະ­ຈັນ​ຫຼາຍ​ປະ​ການ. ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ປະ­ກາດ​ວ່າ ເວ­ລາ​ສຳ­ລັບ​ການ​ປົດ​ປ່ອຍ​ຊົນ​ຊາດ​ຢິວ​ອອກ​ຈາກ​ອາ­ນາ­ຈັກ​ໂຣມ​ໄດ້​ມາ​ເຖິງ​ແລ້ວ. ແລະ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຊັກ​ນຳ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ໃຫ້​ຫຼົງ​ເສຍ​ໄປ.

"ພວກ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໄດ້​ຍິນ​ເຖິງ​ເລື່ອງ​ການ​ສູ້​ຮົບ​ທາງ​ໃກ້ ແລະ​ຂ່າວ​ການ​ເຮັດ​ເສິກ​ສົງ­ຄາມ​ທາງ­ໄກ ແຕ່​ຢ່າ​ຕົກ­ໃຈ​ຢ້ານ​ກົວ​ເລີຍ ເຫດ­ການ​ເຊັ່ນ​ນີ້​ຈຳ­ເປັນ​ຕ້ອງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ແຕ່​ບໍ່​ໄດ້​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ເວ­ລາ​ສິ້ນ​ສຸດ​ໄດ້​ມາ​ເຖິງ​ແລ້ວ. ປະ­ເທດ​ຊາດ​ຈະ​ລົບ​ລາ​ຂ້າ​ຟັນ​ກັນ ອາ­ນາ­ຈັກ​ຕ່າງໆ​ຈະ​ໂຈມ​ຕີ​ກັນ, ການ​ອຶດ​ຢາກ ແລະ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໄຫວ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ທຸກ​ທົນ​ທຸກ​ແຫ່ງ. ເຫດ­ການ​ທັງ​ປວງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ຈະ​ເປັນ​ເໝືອນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ການ​ເຈັບ­ທ້ອງ​ເກີດ​ລູກ." ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ພວກ​ຜູ້­ນຳ​ຢິວ​ເຫັນ​ສິ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ທົ່ວ​ໂລກ ພວກ​ເຂົາ​ຄິດ​ວ່າ ເປັນ​ການ​ລົງ­ໂທດ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ສຳ­ລັບ​ຊາວ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ. ແຕ່​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ໄດ້​ເບິ່ງ​ຕົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເອງ ແລະ​ເຫັນ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ຕິດ­ຕາມ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເຊັ່ນ​ກັນ ແລະ​ອີກ​ບໍ່​ດົນ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ຈະ​ປະ­ສົບ​ກັບ​ບັນ­ຫາ​ເຊັ່ນ​ກັນ ເພາະ­ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ປະ­ຕິ­ເສດ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກ່າວ​ວ່າ: "ເມື່ອ­ນັ້ນ ພວກ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຖືກ​ຈັບ​ໄປ​ທໍ­ລະ­ມານ ແລະ​ຖືກ​ນຳ­ໄປ​ປະ­ຫານ​ຊີ​ວິດ. ຄົນ​ທຸກ​ຊາດ​ຈະ​ກຽດ​ຊັງ​ພວກ​ເຈົ້າ ເພາະ​ເຫັນ­ແກ່​ນາມ​ຊື່​ຂອງ​ເຮົາ. ໃນ​ເວ­ລາ​ນັ້ນ ຫຼາຍ​ຄົນ​ຈະ​ປະ​ຖິ້ມ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຂອງ​ຕົນ ຈະ​ຫັກ­ຫຼັງ​ກັນ​ແລະ​ກັນ ຈະ​ກຽດ​ຊັງ​ເຊິ່ງ​ກັນ​ແລະ​ກັນ." ມັດ​ທາຍ 24:9,10. ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໝາຍ​ເຖິງ ບັນ­ດາ​ຜູ້​ທີ່​ຕິດ­ຕາມ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ໄດ້​ປະ­ສົບ​ກັບ​ການ​ຖືກ​ກົດ​ຂີ່​ຂົ່ມ​ເຫັງ​ຍ້ອນ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ອົງ.

ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ນະ­ຄອນ​ເຢ​ຣູ​ຊາ​ເລັມ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຖືກ​ທໍາ​ລາຍ ຍ້ອນ​ຊາວ​ຢິວ​ໄດ້​ປະ­ຕິ­ເສດ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຍັງ​ໄດ້​ໃຫ້​ສັນ­ຍາ​ລັກ​ເພື່ອ​ລົບ​ໜີ ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​ບັນ­ດາ​ຜູ້​ທີ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ອົງ​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ​ໃນ​ການ​ທໍາ​ລາຍ​ນະ­ຄອນ​ເຢ​ຣູ​ຊາ​ເລັມ. ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ສາ­ວົກ​ວ່າ: “ເມື່ອ​ໃດ ເຈົ້າ​ທັງ­ຫຼາຍ​ເຫັນ​ກອງ­ທັບ​ຕ່າງໆ ມາ​ຕັ້ງ​ອ້ອມ​ນະ­ຄອນ​ເຢ​ຣູ​ຊາ​ເລັມ ເມື່ອ­ນັ້ນ​ແຫລະ ພວກ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຮູ້​ວ່າ ເມືອງ​ຈະ​ຖືກ​ທຳ­ລາຍ​ໃນ​ໄວໆ. ເມື່ອ­ນັ້ນ​ໃຫ້​ຜູ້​ທີ່­ຢູ່​ແຂວງ​ຢູ​ດາຍ​ຕ້ອງ​ປົບ​ໜີ​ໄປ​ຍັງ​ພູ​ທັງ­ຫຼາຍ, ໃຫ້​ຜູ້​ທີ່­ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ຕ້ອງ​ອອກ​ໄປ ແລະ​ຜູ້​ທີ່­ຢູ່​ນອກ​ເມືອງ​ກໍ​ບໍ່​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ເມືອງ… ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ລົ້ມ​ລົງ​ດ້ວຍ​ຄົມ​ດາບ ແລະ​ຈະ​ຖືກ​ຈັບ​ກວາດ​ໄປ​ເປັນ​ຊະ­ເລີຍ​ໃນ​ທົ່ວ​ທຸກ​ປະ­ເທດ ແລະ​ຄົນ​ບໍ່​ນັບ­ຖື​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຈະ​ຢຽບ​ຢ່ຳ​ນະ­ຄອນ​ເຢ​ຣູ​ຊາ​ເລັມ ຈົນ​ກວ່າ​ຈະ​ຄົບ​ກຳ­ນົດ​ເວ­ລາ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ” (ລູ​ກາ 21:20-24).

ແລ້ວ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກໍ​ບອກ​ພວກ​ເຂົາ​ບາງ​ເລື່ອງ​ວ່າ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ນະ­ຄອນ​ເຢ​ຣູ​ຊາ​ເລັມ​ຖືກ​ທໍາ​ລາຍ​ແລ້ວ ຈະ​ມີ​ຊ່ວງ​ເວ­ລາ​ທີ່​ໜ້າ​ຢ້ານ​ກົວ​ຂອງ​ການ​ຖືກ​ກົດ​ຂີ່​ຂົ່ມ​ເຫັງ​ສຳ­ລັບ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກ່າວ​ເຖິງ​ຄຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ​ໂຣມັນຄາ​ໂຕ​ລິກ ເຊິ່ງ​ປົກ­ຄອງ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ຢູ່​ໃນທະວີບ​ຢູ​ໂຣບ. ໃນ​ຊ່ວງ​ເວ­ລາ​ນັ້ນ ຄຣິ​ສ​ຕຽນ​ທີ່­ແທ້​ຈິງ​ຈະ​ຖືກ​ກົດ​ຂີ່​ຂົ່ມ​ເຫັງ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ.

ຫຼັງ​ຈາກ​ສິ້ນ​ສຸດ​ຊ່ວງ​ເວ­ລາ​ຂອງ​ການ​ຖືກ​ກົດ​ຂີ່​ຂົ່ມ​ເຫັງ​ແລ້ວ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຈະ​ມີ​ສັນ­ຍາ​ລັກ​ຢູ່​ເທິງ​ທ້ອງ­ຟ້າ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຮູ້​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ກຳ­ລັງ​ໃກ້​ເຂົ້າ​ມາ​ເຖິງ​ເວ­ລາ​ຂອງ​ການ​ສະ­ເດັດ​ກັບ​ມາ​ຄັ້ງ​ທີ​ສອງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ. ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກ່າວ​ວ່າ: "ພໍ​ໝົດ​ຄວາມ­ທຸກ​ລຳ­ບາກ​ຂອງ​ວັນ​ເຫຼົ່າ­ນັ້ນ​ແລ້ວ ດວງ​ອາ­ທິດ​ຈະ​ມືດ​ໄປ, ດວງ​ຈັນ​ຈະ​ບໍ່​ສ່ອງ​ແສງ​ຕໍ່​ໄປ, ດວງ​ດາວ​ທັງ­ຫຼາຍ​ຈະ​ຕົກ­ລົງ​ຈາກ​ທ້ອງ­ຟ້າ ແລະ​ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ອຳ​ນາດ​ໃນ​ທ້ອງ­ຟ້າ​ກໍ​ຈະ​ສັ່ນ​ສະ­ທ້ານ​ຫວັ່ນ​ໄຫວ."

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຍັງ​ໄດ້​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ລັກ­ສະ­ນະ​ຂອງ​ການ​ສະ­ເດັດ​ກັບ​ມາ​ຄັ້ງ​ທີ​ສອງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​ຜູ້​ໃດ​ເຂົ້າ­ໃຈ​ຜິດ. ພຣະ​ອົງ​ກ່າວ​ວ່າ ທຸກໆ​ຄົນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ຈະ​ໄດ້​ເຫັນ​ພຣະ​ອົງ​ສະ­ເດັດ​ກັບ​ມາ. ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ສະ­ເດັດ​ກັບ​ມາ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ບັນ­ດາ​ທູດ​ສະ­ຫວັນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ແລະ​ດ້ວຍ​ສຽງ​ແກ ຈະ​ລວບ​ລວມ​ບັນ­ດາ​ຜູ້​ທີ່​ສັດ­ຊື່​ຕໍ່​ພຣະ​ອົງ. ແຕ່​ເມື່ອ​ໃດ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ສະ­ເດັດ​ກັບ​ມາ? ນີ້​ບໍ່​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຈະ​ເປີດ­ເຜີຍ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຮົາ ເພາະ­ສະ­ນັ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຕຽມ​ຕົວ​ໃຫ້​ພ້ອມ​ສຳ­ລັບ​ການ​ສະ­ເດັດ​ກັບ​ມາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ເພາະ­ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ຮູ້​ວັນ ຫຼື​ຊົ່ວ­ໂມງ​ຂອງ​ການ​ສະ­ເດັດ​ກັບ​ມາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

ເມື່ອ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ກ່າວ​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ແລ້ວ ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ບອກ​ພວກ​ສາ­ວົກ​ອີກ​ວ່າ: “ທ່ານ​ທັງ­ຫຼາຍ​ຮູ້​ຢູ່​ວ່າ​ອີກ​ສອງ​ວັນ​ກໍ​ຈະ​ເຖິງ​ເທດ­ສະ­ການ​ປັດ​ສະ​ຄາ ແລະ​ບຸດ​ມະ­ນຸດ​ຈະ​ຖືກ​ມອບ​ໄວ້​ໃຫ້​ເຂົາ​ຕອກ​ຄຶງ​ໄວ້​ທີ່​ໄມ້​ກາງ​ແຂນ.”

ໃນ​ເວ­ລາ​ນັ້ນ ພວກ​ປະ­ໂລ­ຫິດໃຫຍ່ ພວກ​ທຳມະຈານ​ ແລະພວກຜູ້ໃຫຍ່ຂອງປະຊາຊົນໄດ້​​ປະ­ຊຸມ​ກັນ​ທີ່​ສຳ­ນັກ​ຂອງ​ມະ­ຫາ​ປະໂລ­ຫິດ​​​ ຜູ້ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ ກາ​ຢະ​ຟາ. ​ປຶກ­ສາ​ກັນ​ເພື່ອ​ຈະ​​ຈັບ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ດ້ວຍ​ກົນ­ອຸ­ບາຍ​ເອົາ​ໄປ​ຂ້າ. ແຕ່ພວກ​ເຂົາ​ເວົ້າ​ວ່າ: “ໃນວັນເທດສະການ ຢ່າຟ້າວເຮັດ ຢ້ານວ່າປະຊາຊົນຈະເກີດການວຸ່ນວາຍ.” ມັດທາຍ 26:5 TKJV

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ມັດ​ທາຍ 24; ມາ​ຣະ​ໂກ 13; ລູ​ກາ 21:5-38.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "Desire of Ages" ບົດ​ທີ 69 ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.

ງານ​ລ້ຽງ​ສະ­ຫຼອງ​ຢູ່​ບ້ານ​ຂອງ​ຊີ​ໂມນ

ຊີ​ໂມນ​ຊາວ­ບ້ານ​ເບັດ​ທາ­ນີ​ເປັນ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ພວກ​ຟາ​ຣີ​ຊາຍ​ກຸ່ມ​ນ້ອຍໆ​ທີ່​ຕິດ­ຕາມ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ. ລາວ​ຍອມ­ຮັບ​ວ່າ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ເປັນ​ຄູ​ສອນ​ຜູ້​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ແລະ​ລາວ​ກໍ​ຫວັງ​ວ່າ ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ເປັນ​ພຣະ​ເມ​ຊີ​ອາ​ທີ່​ຊາວ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ລໍ­ຄອຍ​ມາ​ດົນ​ນານ​ແລ້ວ. ແຕ່​ລາວ​ກໍ​ບໍ່​ຍອມ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ​ປ່ຽນ­ແປງ​ຈິດ­ໃຈ​ຂອງ​ລາວ.

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ຮັກ­ສາ​ໂຣກ​ພະ­ຍາດ​ຂີ້­ທູດ​ໃຫ້​ແກ່​ຊີ​ໂມນ ແລະ​ນີ້​ແຫລະ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ຊີ​ໂມນ​ສ້າງ​ສາຍ­ສຳ­ພັນ​ກັບ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ. ໃນ​ເວ­ລາ​ນີ້ ເມື່ອ​ຊີ​ໂມນ​ເຫັນ​ວ່າ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຢູ່​ໃກ້​ບ້ານ​ຂອງ​ລາວ ລາວ​ປາ­ຖະ­ໜາ​ຢາກ​ສຳ­ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸນ­ຄຸນ​ຂອງ​ລາວ​ທີ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ຮັກ­ສາ​ລາວ​ໃຫ້​ຫາຍ​ຈາກ​ໂຣກ​ພະ­ຍາດ ສະ­ນັ້ນ ລາວ​ຈຶ່ງ​ເຊີນ​ພຣະ​ອົງ ແລະ​ພວກ​ສາ­ວົກ​ໃຫ້​ມາ​ງານ​ລ້ຽງ​ສະ​ຫຼອງ.

ບ້ານ​ຂອງ​ຊີ​ໂມນ​ຢູ່​ເມືອງ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ບ້ານ​ຂອງ​ສາມ​ເອື້ອຍ​ນ້ອງ, ມາ​ທາ, ມາ­ລີ ແລະ​ລາ­ຊະ​ໂຣ. ລາ­ຊະ​ໂຣ​ກໍ​ມາ​ຮ່ວມ​ງານ​ລ້ຽງ​ສະ­ຫຼອງ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ນາງ​ມາ​ທາ​ກຳ­ລັງ​ຮັບ​ໃຊ້​ຢູ່​ທີ່​ໂຕະ. ໃນ​ທາງ​ກົງ­ກັນ­ຂ້າມ ນາງ​ມາ­ລີ​ກຳ­ລັງ​ຟັງ​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ຮົນ. ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ຍົກ​ຄວາມ​ບາບ​ໃຫ້​ນາງ ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ປຸກ​ລາ­ຊະ​ໂຣ​ໃຫ້​ຟື້ນ​ຄືນ​ມາ​ຈາກ​ຄວາມ​ຕາຍ ແລະ​ສິ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຫົວ­ໃຈ​ຂອງ​ນາງ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸນ​ຄຸນ. ນາງ​ໄດ້​ຍິນ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກ່າວ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຕາຍ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ແລະ​ນາງ​ປາ­ຖະ­ໜາ​ຢາກ​ສະ­ແດງ​ການ​ໃຫ້​ກຽດ​ພຣະ​ອົງ​ກ່ອນ​ຈະ​ເຖິງ​ມື້​ນັ້ນ. ນາງ​ໄປ​ຊື້​ນ້ຳ­ມັນ​ຫອມ​ທີ່​ມີ​ລາ­ຄາ​ແພງ​ຫຼາຍ ເພື່ອ​ມາ​ຫົດ­ສົງ​ຮ່າງ­ກາຍ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ. ແຕ່​ຕອນ​ນີ້ ຫຼາຍ​ຄົນ​ກຳ­ລັງ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ເລື່ອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຈະ​ເປັນ​ກະ​ສັດ. ຄວາມ​ໂສກ­ເສົ້າ​ຂອງ​ນາງ​ກໍ​ກາຍ­ເປັນ​ຄວາມ​ຊົມ­ຊື່ນ​ຍິນ­ດີ ນາງ​ຮ້ອນ­ຮົນ​ຢາກ​ຈະ​ເປັນ​ຄົນ​ທຳ­ອິດ​ທີ່​ໃຫ້​ກຽດ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ. ໃນ​ຂະ­ນະ​ທີ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ກຳ­ລັງ​ນັ່ງ​ກິນ​ຢູ່​ທີ່​ໂຕະ ນາງ​ມາ­ລີ​ກໍ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ມາ​ໃກ້​ພຣະ​ອົງ. ນາງ​ໄດ້​ຫັກ​ຂວດ​ທີ່​ບັນ­ຈຸ​ນ້ຳ­ມັນ​ຫອມ ແລະ​ເທ​ນ້ຳ­ມັນ​ຫອມ​ເທິງ​ຫົວ ແລະ​ພຣະບາດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ. ໃນ​ຂະ­ນະ​ນັ້ນ ນາງ​ກຳ­ລັງ​ຮ້ອງ­ໄຫ້​ຢູ່ ແລະ​ນ້ຳ​ຕາ​ຂອງ​ນາງ​ກໍ​ຕົກ­ລົງ​ທີ່​ພຣະບາດ​ຂອງພຣະ​ອົງ ດັ່ງ­ນັ້ນ ນາງ​ຈຶ່ງ​ເຊັດ​ນ້ຳ​ຕາ​ຂອງ​ຕົນ​ທີ່­ຢູ່​ພຣະບາດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ດ້ວຍ​ເສັ້ນ​ຜົມ​ຂອງ​ນາງ.

ນາງ​ພະ­ຍາ­ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ໃສ່​ນ້ຳ­ມັນ​ຫອມ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໃນ​ວິ­ທີ​ທີ່​ບໍ່​ໃຫ້​ຄົນ​ອື່ນ​ເຫັນ ແຕ່​ນ້ຳ­ມັນ​ຫອມ​ນັ້ນ​ໄດ້​ຫອມ​ໄປ​ທົ່ວ​ຫ້ອງ. ແລ້ວ​ບໍ່​ດົນ ຜູ້​ຄົນ​ທີ່­ຢູ່​ອ້ອມ​ຮອບ​ໂຕະ​ກໍ​ໄດ້​ສັງ­ເກດ​ເຫັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ.

ແຕ່​ຢູ​ດາ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ອັກ​ຄະ​ສາ­ວົກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: “ເປັນ​ຫຍັງ ຈຶ່ງ​ບໍ່​ຂາຍ​ນ້ຳ­ມັນ​ນີ້​ໃນ​ລາ­ຄາ​ສາມ​ຮ້ອຍ​ຫລຽນ​ເງິນ ແລ້ວ​ເອົາ​ເງິນ​ແຈກ​ໃຫ້​ຄົນ​ຍາກ​ຈົນ.” ຢູ​ດາ​ເວົ້າ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ ບໍ່​ແມ່ນ​ເພາະ​ລາວ​ເອົາ­ໃຈ­ໃສ່​ຕໍ່​ຄົນ​ຍາກ­ຈົນ ແຕ່​ເພາະ­ວ່າ ລາວ​ມີ​ນິ­ໄສ​ຮັກ​ເງິນ​ຮັກ​ຄຳ ລາວ​ເປັນ​ຜູ້​ຮັບ​ໜ້າ­ທີ່​ຖື​ຖົງ​ເງິນ​ຢູ່​ໃນ​ກຸ່ມ​ຂອງ​ພວກ​ສາ­ວົກ ແລະ​ລາວ​ມັກ​­ລັກ​ເອົາ​ເງິນ​ທີ່­ຢູ່​ໃນ​ຖົງ​ນັ້ນ.

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ກ່າວ​ວ່າ: “ຊ່າງ​ນາງ​ເທາະ! ພວກ​ທ່ານ​ກວນ​ໃຈ​ຍິງ​ນີ້​ເຮັດ​ຫຍັງ ນາງ​ໄດ້​ເຮັດ​ສິ່ງ​ທີ່​ຈົບ­ງາມ​ໃຫ້​ແກ່​ເຮົາ ດ້ວຍ​ວ່າ​ຄົນ​ຍາກ­ຈົນ​ມີ​ຢູ່​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ສະ­ເໝີ ແຕ່​ຝ່າຍ​ເຮົາ​ບໍ່​ຢູ່​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ສະ​ເໝີ.

ຍິງ​ນີ້​ໄດ້​ຖອກ​ນ້ຳ­ມັນ​ຫອມ​ໃສ່​ກາຍ​ຂອງ​ເຮົາ ກໍ​ໄດ້​ເຮັດ​ເພື່ອ​ຕຽມ​ການ​ຝັງ​ສົບ​ຂອງ​ເຮົາ. ເຮົາ​ບອກ​ພວກ​ທ່ານ​ຕາມ​ຄວາມ​ຈິງ​ວ່າ ຂ່າວ​ປະ­ເສີດ​ນີ້​ປະ­ກາດ​ໄປ​ເຖິງ​ບ່ອນ​ໃດ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ການ​ທີ່​ຍິງ​ຜູ້​ນີ້​ໄດ້​ເຮັດ​ກໍ​ຈະ​ເລື່ອງ​ລື​ໄປ​ເຖິງ​ບ່ອນ​ນັ້ນ​ເປັນ​ທີ່​ລະ­ນຶກ​ເຖິງ​ນາງ.”

ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ນາງ​ມາ­ລີ​ບໍ່​ຮູ້­ຈັກ​ເຖິງ​ສິ່ງ​ທີ່​ນາງ​ໄດ້​ເຮັດ ແຕ່​ການ​ກະ­ທຳ​ຂອງ​ນາງ​ນັ້ນ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ເລິກ​ເຊິ່ງ. ນາງ​ໄດ້​ຫັກ​ຂວດ​ນ້ຳ­ມັນ​ຫອມ ແລະ​ກິ່ນ​ນ້ຳ­ມັນ​ຫອມ​ນັ້ນ​ໄດ້​ຫອມ​ໄປ​ທົ່ວ​ຫ້ອງ ດັ່ງ­ນັ້ນ ການ​ຫັກ​ຂວດ​ນ້ຳ­ມັນ​ຫອມ​ກໍ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ການ​ທຳ­ລາຍ​ຮ່າງ­ກາຍ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ເມື່ອ​ພຣະ​ອົງ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ. ແຕ່​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ລຸກ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ອຸມົງ​ຝັງ​ສົບ ກິ່ນ​ຫອມ​ຫວານ​ຂອງ​ການ​ຖວາຍ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ເຕັມ​ໄປ​ທົ່ວ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ.

ຢູ່​ທີ່​ບ້ານ​ຂອງ​ຊີ​ໂມນ ນາງ​ມາ­ລີ​ໄດ້​ສະ­ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸນ­ຄຸນ​ຂອງ​ນາງ​ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ຍົກ­ໂທດ​ຄວາມ​ບາບ​ໃຫ້​ແກ່​ນາງ. ໃນ​ທາງ​ກົງ­ກັນ­ຂ້າມ ຢູ​ດາ​ທີ່­ຢູ່​ໃນ​ນັ້ນ​ຊ້ຳ­ພັດ​ມີ​ຈິດ­ໃຈ​ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໂກດ​ຮ້າຍ ແລະ​ບໍ່​ພໍ­ໃຈ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ. ຢູ​ດາ​ໄດ້​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ຄວາມ​ໂລບ​ມາກ​ໂລ­ພາ​ເຂົ້າ​ມາ​ຄວບ​ຄຸມ​ຢູ່​ໃນ​ຈິດ­ໃຈ​ຂອງ​ລາວ ຈົນ​ມັນ​ໄດ້​ກາຍ​ມາ​ເປັນ​ຜູ້​ບົງ​ການ​ຢູ່​ໃນ​ຊີ­ວິດ​ຂອງ​ລາວ​ທັງ​ໝົດ ແລ້ວ​ຊາ​ຕານ​ກໍ​ເຂົ້າ​ມາ​ສິງ​ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ຢູ​ດາ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຄິດ​ທໍ­ລະ​ຍົດ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ. ຫລັງ​ຈາກ​ນັ້ນ ຢູ​ດາ​ກໍ​ໄດ້​ອອກ​ໄປ​ປຶກ­ສາ​ກັບ​ບັນ­ດາ​ພວກ​ຫົວ­ໜ້າ​ປະ​ໂລ​ຫິດ.

ຢູ​ດາ​ເວົ້າ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ: “ຖ້າ​ຜູ້​ຂ້າ​ຈະ​ຂາຍ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໃຫ້​ພວກ​ທ່ານ ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ໃຫ້​ຜູ້​ຂ້າ​ຫຼາຍ​ເທົ່າ­ໃດ?” ພວກ​ຄົນ​ເຫລົ່າ­ນັ້ນ​ຕ່າງ​ກໍ​ພາ­ກັນ​ດີ­ໃຈ​ຫຼາຍ ແລະ​ໄດ້​ນັບ​ເງິນ​ສາມ​ສິບ​ຫລຽນ​ເອົາ​ມາ​ໃຫ້​ຢູ​ດາ. ຕັ້ງ­ແຕ່​ນັ້ນ​ມາ ຢູ​ດາ​ກໍ​ລໍ​ຫາ​ໂອ­ກາດ​ທີ່​ຈະ​ມອບ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ​ໂດຍ​ບໍ່​ໃຫ້​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຮູ້​ເຖິງ​ເລື່ອງ​ນີ້.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​​ປຶ້ມ "ພຣະ​ຄຳ​ພີ" ມັດ​ທາຍ 26:6-13; ມາ​ຣະ​ໂກ 14:3-11; ລູ​ກາ 7:36-50; ໂຢ​ຮັນ 11:55-57, 12:1-11.

ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ປຶ້ມ "Desire of Ages" ບົດ​ທີ 62 ຂຽນ​ໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ.